Voorouderlijst Op de Beeck Petrus en Adrianus

 

Familienaam afgeleid van de zeer verspreide plaatsnaam 'beek'.

 


 

XII - XIII - Op de Beke ??

 

Op de Beke Everardus, + S.K.Waver 21.04.1641, x 1 S.K.Waver 03.03.1609 (g. Gommarus De Belser en Barbara Van Cauwelaer) met De Hoeve Anna, x 2 S.K.Waver 05.02.1636 (g. D. Michael Reijgers en Rumoldus Op de Beke) met Van Sande Maria. Van Sande Maria x ? 2 met Op de Beke Florus,

     Uit dit huwelijk:

     1. Op de Beeken Gummarus, (°) S.K.Waver 17.01.1610 (g. Gommarus De Belser en Barbara Van Cauwelaer),

     2. Op de Beke Petrus, (°) S.K.Waver 16.06.1636 (g. Petrus Op de Beke en Maria Serneels),

     Op de Beke Anna, (°) S.K.Waver 25.11.1638 (g. Adrianus Op de Beke en Anna Van Obbeurch),

     3. Op de Beke Florus, (°) S.K.Waver 05.07.1642 ill. (g. Elisabeth Van Sande),

 

Op de Beke Petrus, XIII (S6892),

 

Op de Beeck (Beke) Adrianus, XI (N1706 + S1868),

 

Op de Beeck Cornelius, x S.K.Waver 17.02.1632 (g. Guilielmus Sul en Joannes Likens) met Likens Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     Op de Beeck Guilielmus, (°) S.K.Waver 02.01.1633 (g. Guilielmus Sul en Maria Van Cauwelaer),

     Op de Beeck Anna, (°) S.K.Waver 28.02.1634 (g. Petrus Op de Beeck en Elisabeth Op de Beeck),

     Op de Beeck Maria, (°) S.K.Waver 30.06.1636 (g. Cornelius Liekens en Maria De Vos),

     Op de Beeck Joannes, (°) S.K.Waver 13.03.1639 (g. Joannes Op de Beke en Anna du Fraeijnse),

     Op de Beeck Adrianus, (°) S.K.Waver 03.11.1641 (g. Adrianus Op de Beke en Maria Coreijns),

     Op de Beeck Guilielmus, (°) S.K.Waver 15.02.1644 (g. Guilielmus Sul en Catharina Likens),

     Op de Beeck Rumoldus, (°) S.K.Waver 21.12.1645 (g. Rumoldus Verhoeven en Maria Op de Beke),

     Op de Beeck Everardus, (°) S.K.Waver 20.10.1646 (g. Adrianus Op de Beke en Elisabeth Van Rompaeij),

 

Op de Beeck Elisabeth, x S.K.Waver 20.06.1632 (g. Gommarus Waghemans en Philippus Gilens) met Sul Guilielmus,

     Uit dit huwelijk:

     Sul Anna, (°) S.K.Waver 16.07.1633 (g. Adrianus Op de Beeck en Anna De Bruijn nomine Anna Van Thielen).

 


 

XIII - Op de Beke Petrus (S6892), Mech+, x S.K.Waver 24.01.1614 (g. Jacobus Op de Beke en Florentius Van Hemskercken) met Van Hemskerke Ester (S6893).

 

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een transcriptie van de akte van emancipatie van Adrianus en Petrus Op de Beeck, beiden kinderen van Petrus en en Ester Van Hemskerke (Van Humskercke / Van Himskercke).  Uit deze akte kon zoon Petrus afgeleid worden.

BRON : S.A.L. Inventaris Cuvelier, register nr. 8263, folio 4r°, akte dd. 10.04.1660.

Transcriptie.

In tegenwordicheyt des heeren schepenen

van Loven naer beschreven gestaen Peeter

Opdebeeck, woonende tot Ste. Cathlijne

Waever, heeft behoirelijck geemancipeert

ende vuyt sijnen broode gedaen Adriaen ende

Peeter Opdebeeck, sijne kinderen, bij hem behouden

van Hester Van Humskercken, sijne huysvrouwe,

quo facto Henrick Thomas reconduxit in forma

forma, coram Goffart, De Ridder, xa. aprilis 1660.

                                                                                                                             F. Delahault.  

 

Uit dit huwelijk:

    

Op de Beeck Joannes, (°) S.K.Waver 26.02.1614 (g. Joannes Huijbens en Martinus Op de Beke),

    

Op de Beeck Cornelius, (°) S.K.Waver 30.09.1615 (g. Cornelius Van Hemskercke en Christiana Coppens),

    

Op de Beeck Florentius - Florus, XII (S3446), (°) S.K.Waver 06.07.1617 (g. Florentius Van Hemskercke en Susanna Claes),

    

Op de Beeck Guilielmus, (°) S.K.Waver 13.04.1619 (g. Guilielmus Brouwers en Elisabeth Van den Branden),

    

Op de Beeck Maria, (°) S.K.Waver 20.01.1620 (g. Carolus Bullens en Maria Colaes),

    

Op de Beeck Joachim, (°) S.K.Waver 03.07.1622 (g. Joachim Van Olmen en Maria Serneels), + S.K.Waver 24.03.1693, x S.K.Waver 19.01.1655 (g. Petrus Op de Beeck en Daniel Coppens) met Coppens Elisabeth, + S.K.Waver 10.01.1672, x S.K.Waver 05.10.1678 (g...) met Vercammen Elisabeth, + S.K.Waver 16.02.1693,

     Uit dit huwelijk:

     1. Op de Beeck Daniel, (°) S.K.Waver 02.11.1655 (g. Daniel Coppens en Anna De Grove), + SKW 18.11.1655,

     Op de Beeck Petrus, (°) S.K.Waver 29.06.1657 (g. Barbara Op de Beeck),

     Op de Beeck Joannes, (°) S.K.Waver 10.02.1660 (g. Joannes Verhoeven en Maria Van Rompaij),

     Op de Beeck Maria, (°) S.K.Waver 30.04.1663 (g. Adrianus Op de Beeck en Maria Coppens),

     Op de Beeck Catharina, (°) S.K.Waver 25.10.1665 (g. Catharina Buijs),

     Op de Beeck Joanna, (°) S.K.Waver 17.11.1667 (g. Adrianus Coppens en Maria Op de Beeck), + SKW 19.02.1674,

     Op de Beeck Joachim, (°) S.K.Waver 03.06.1670 (g. Petrus Van Hove en Gummara Wellens), + SKW 24.11.1673,

     2. Op de Beeck Philippus, (°) S.K.Waver 20.09.1679 (g. Philippus Verloock en Catharina Busschots),

     Op de Beeck Barbara, (°) S.K.Waver 21.11.1680 (g. Nicolaus Van den Eijnde en Barbara Verbiest),

     Op de Beeck Guilielmus, (°) S.K.Waver 05.10.1682 (g. Guilielmus Pen en Anna Beurremans),

     Op de Beeck Rumoldus, (°) S.K.Waver 25.10.1685 (g. Rumoldus Verhoeven en Maria Van den Eijnde),

     Op de Beeck Joanna, (°) S.K.Waver 25.10.1685 (g. Joanna Van Els),

     Op de Beeck Adrianus, (°) S.K.Waver 27.02.1689 (g. Adrianus Vercammen en Gummara Uijterhoeven), + SKW 08.02.1702,

 

Op de Beeck Barbara, (°) S.K.Waver 08.01.1624 (g. Philippus De Grove en Barbara Verswijver), x S.K.Waver 18.11.1650 (g. Petrus Op de Beke en Livina Verbist) met Verhoeven Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Verhoeven Elisabeth, (°) S.K.Waver 27.12.1650 (g. Adrianus Op de Beke en Elisabeth Voorspoel),

     Verhoeven Rumoldus, (°) S.K.Waver 08.09.1652 (g. Rumoldus Verhoeven en Catharina Van Craen),

     Verhoeven Cornelius, (°) S.K.Waver 18.02.1655 (g. Cornelius Peeters en Maria Corenssens),

     Verhoeven Maria, (°) S.K.Waver 18.01.1660 (g. Joachim Op de Beeck en Maria Van Hemskercken),

     Verhoeven Catharina, (°) S.K.Waver 24.11.1662 (g. Florus Van Hemskercken en Elisabeth Nijs l. Catharina Koppens),

     Verhoeven Joannes, (°) S.K.Waver 25.09.1668 (g. Maria Op de Beeck),

    

Op de Beeck Judocus, (°) S.K.Waver 13.01.1626 (g. Joosius De Leeuw en Digna Van Rompaeij), x 1 S.K.Waver 06.08.1651 (g. Petrus Op de Beke en Egidius De Groeve) met De Groeve Anna, x 2 S.K.Waver 26.08.1664 (g. Petrus Op de Beeck en Judocus Beullens) met Gebuers Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     1. Op de Beeck Joanna, (°) S.K.Waver 04.05.1652 (g. Joachim Op de Beke en Joanna De Groef),

     Op de Beeck Maria, (°) S.K.Waver 14.09.1654 (g. Guilielmus De Grove en Maria De Grove),

     Op de Beeck Adrianus, (°) S.K.Waver 21.01.1657 (g. Adrianus De Grove en Maria Van Noijen),

     Op de Beeck Joannes, (°) S.K.Waver 17.03.1663 (g. Johanna Van Noijen), + SKW 19.03.1663,

     2. Op de Beeck Catharina, (°) S.K.Waver 31.03.1665 (g. Martinus Op de Beeck  en Maria De Grove), + SKW 03.07.1665,

    

Op de Beeck Anna, (°) S.K.Waver 17.09.1628 (g. Adriaen Op de Beeck en Anna Van Thielen),

    

Op de Beeck Servatius, (°) S.K.Waver 12.02.1631 (g. Servatius Van Heijmskerken en Anna Brees),

    

Op de Beeck Adrianus, (°) S.K.Waver 03.02.1633 (g. Adrianus Bullens en Catharina Van Craen),

 

Op de Beeck Petrus, (°) Mechelen Jan 08.03.1637 (g. Van Auwelaer Petrus en Serneels Maria).

 

 

 

XI - Op de Beeck (Beke) Adrianus (N1706 + S1868), x S.K.Waver 25.07.1621 (g. Petrus Verschoer en Joannes Wellens) met Van Cauwelaer (Havelaers) Barbara (Beijcken) (N1707 + S1869).

 

Uit dit huwelijk: geen verdere gegevens te O, SKW,

 

Op de Beeck Carolus, (°) S.K.Waver 12.04.1622 (g. Carolus Bullens en Catharina Somers),

 

Op de Beeck Florentius, (°) S.K.Waver 05.03.1624 (g. Florentius Van Couwelaer en Maria Lieckens),

 

Op de Beeck Martina, (°) S.K.Waver 27.02.1626 (g. Petrus Lieckens en Martina Van Couwelaer),

 

Op de Beeck Florentia, (°) S.K.Waver 20.12.1627 (g. Florentius Van Heemskeerck en Joanna Lieckens),

 

Op de Beeck Martina, (°) S.K.Waver 20.12.1627 (g. Petrus Op de Beeck en Martina Van Couwelaer),

 

Op de Beeck Martinus, X (S934), (°) S.K.Waver 17.02.1629 (g. Everaert Op de Beeck en Martina Van Couwelaer),

 

Op de Beeck Petronella, (°) S.K.Waver 17.03.1629 (g. Petrus Op de Beeck en Hester Van Heemskerck),

 

Op de Beeck Petrus, (°) S.K.Waver 01.05.1630 (g. Petrus Lieckens en Catharina Van Laer),

 

Op de Beeck Elisabeth, (°) S.K.Waver 21.02.1633 (g. Henricus Wellens en Elisabeth Op de Beecke),

 

Op de Beeck Catharina, (°) S.K.Waver 05.08.1635 (g. Carolus Beullens en Catharina Pratens),

 

Op de Beeck Barbara, (°) S.K.Waver 08.09.1639 (g. Petrus Op de Beke en Barbara De Laet),

 

Op de Beeck Joanna, X (N853), (°) S.K.Waver 11.04.1641 (g. Joannes Lieckens en Elisabeth Van Cauwelaer),

 

Op de Beeck Anna, (°) S.K.Waver 17.05.1643 (g. Augustinus Van Cauwelaer en Anna Beullens).

 


 

XII - Op de Beeck Florentius - Florus (S3446), (°) S.K.Waver 06.07.1617 (g. Florentius Van Hemskercke en Susanna Claes), + S.K.Waver 16.08.1652, x (niet SKW, O, Bon, Mech, DD, ) met Ceulemans Elisabeth (S3447), (°) S.K.Waver 08.11.1620 (g. Matheus Coppens en Elisabeth Vermijlen).

         

Uit dit huwelijk:

         

Op de Beke Maria, XI (S1723), (°) S.K.Waver 21.03.1647 (g. Joachim Op de Beke en Maria De Grove).

 

 

 

X - Op de Beeck Martinus (S934), (°) S.K.Waver 17.02.1629 (g. Everaert Op de Beeck en Martina Van Couwelaer), x O.L.V.Waver 10.02.1668 (g. Joannes Michiels en Petrus Michiels) met Gijsemans (Geijsmans) Anna (S935 + S1831 + S2079), (°) Lier 20.07.1628 (g. Johannes Van der Geest en Anna Nys). Zij x 1 Putte 29.08.1647 (g. Petrus Michiels en Gabriel Van Leemputte) met Michiels Arnoldus (S1830 + S2078).

    

Uit dit huwelijk:

    

1. ... geen andere fii in Mech, P, O (hiaat 1654-1657), Bon, Ber, R, L, I, Heist, Duf, SKW,

 

Michiels Elisabeth, XI (S1039),

 

Machiels Egidius,

 

Machiels Anna, X (S915), (°) O.L.V.Waver 09.07.1659 (g. Petrus Michiels en Elisabeth Michiels),

    

Machiels Maria, (°) O.L.V.Waver 20.01.1663 (g. Petrus Michiels nomine Joannes Michiels en Maria Martens), x O.L.V.Waver 27.08.1701 met disp. 3 de gr. (g. Joannes Roefhoeft en Daniel Machiels) met Op de Beeck Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Op de Beeck Joanna, (°) O.L.V.Waver 31.01.1702 (g. Joannes Rooshoidt en Joanna Op de Beeck),

     Op de Beeck Maria, (°) O.L.V.Waver 07.10.1703 (g. Martinus Op de Beeck en Maria Op de Beeck),

     Op de Beeck Anna Maria, (°) O.L.V.Waver 05.11.1705 (g. Petrus Lens en Anna Maria Op de Beeck),

     Op de Beeck Petronella, (°) O.L.V.Waver 25.01.1710 (g. Petrus Rooshoidt en Gommara Van der Auwera),

 

2. Op de Beeck Petrus, (°) O.L.V.Waver 08.03.1669 (g. Petrus Verlinden en Gommaria Broeckmans), x O.L.V.Waver 19.01.1706 (g. Joannes Serniels en Egidius Op de Beeck) met Serniels Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Op de Beeck Martinus, (°) O.L.V.Waver 02.08.1682 (g. Martinus Op de Beeck en Maria Van der Auwera),

     Op de Beeck Maria, (°) O.L.V.Waver 25.03.1684 (g. Joannes Op de Beke en Maria Van Divel),

     Op de Beeck Anna Maria, (°) O.L.V.Waver 19.05.1686 (g. Mattheus Van der Veken en  Anna Maria Van Bastroede),

     Op de Beeck Judocus, (°) O.L.V.Waver 29.03.1688 (g. Martinus Op de Beke en Elisabeth Serniels),

     Op de Beeck Petrus, (°) O.L.V.Waver 09.02.1690 (g. Petrus Likens en Joanna Op de Beke),

     Op de Beeck Egidius, (°) O.L.V.Waver 29.01.1692 (g. Egidius De Belser en Magdalena Serniels),

     Op de Beeck Elisabeth, (°) O.L.V.Waver 04.05.1694 (g. Adrianus Verbeeck en Joanna Serniels loco Elisabeth Colfii),

     Op de Beeck Joanna, (°) O.L.V.Waver 04.11.1696 (g. Joannes Serniels en Joanna Verlinden),

 

Op de Beeck Magdalena, IX (S467), (°) O.L.V.Waver 07.12.1670 (g. Petrus Op de Beke en Magdalena Raes),

 

Op de Beeck Adrianus, (°) O.L.V.Waver 16.06.1673 (g. Adrianus Verlinden en Anna Waets).

 

 

 

X - Verbeeck Adrianus (N852), (°) (niet O, P, SKW, ... ), x O.L.V.Waver 06.02.1673 (g. Joannes De Belser en Joannes De Swet) met Op de Beke (Op de Beecke) Joanna (N853), (°) S.K.Waver 11.04.1641 (g. Joannes Lieckens en Elisabeth Van Cauwelaer).

 

Uit dit huwelijk:

 

Verbeeck Joannes, (°) O.L.V.Waver 16.05.1673 (g. Joannes Bullens en Anna Verbeeck), x O.L.V.Waver 24.05.1703 (g. Martinus Van Hoerenbeeck en Henricus Herdewijn) met Van de Voorde Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Verbeeck Joannes Baptista, (°) O.L.V.Waver 27.09.1705 (g. Joannes Op de Beeck en Joanna Op de Beeck),

     Verbeeck Marianna, (°) O.L.V.Waver 21.07.1708 (g. Joannes Verbeeck en Marianna Op de Beeck),

     Verbeeck Elisabeth, (°) O.L.V.Waver 03.08.1710 (g. Adrianus Verbeeck en Elisabeth Verbeeck),

     Verbeeck Adrianus, (°) O.L.V.Waver 03.06.1712 (g. Adrianus Verbeeck en Elisabeth Van den Eijnde),

     Verbeeck Joanna Maria, (°) O.L.V.Waver 09.09.1714 (g. Joannes Van de Voorde en Joanna Van de Voorde),

     Verbeeck Joannes Franciscus, (°) O.L.V.Waver 14.06.1716 (g. Joannes Van de Voorde en Joanna Op de Beeck),

     Verbeeck Catharina, (°) O.L.V.Waver 23.11.1718 (g. Adrianus Verbeeck en Elisabeth Van den Eijnde),

     Verbeeck Joanna Maria, (°) O.L.V.Waver 04.07.1721 (g. Joannes Lens en Maria Verschooten),

 

Verbeeck Petrus, (°) O.L.V.Waver 17.07.1678 (g. Petrus Op de Beke en Joanna Van Brabant),

 

Verbeeck Cornelius, IX (N426), (°) O.L.V.Waver 13.03.1681 (g. Cornelius Van de Voorde en Catharina Van den Eijnde),

 

Verbeeck Martinus, (°) O.L.V.Waver 13.02.1684 (g. Martinus Op de Beke en Joanna Hoefmans),

 

Verbeeck Adrianus, (°) O.L.V.Waver 10.08.1687 (g. Adrianus Verbeeck en Anna Op de Beke),

 

Verbeeck Gummarus, (°) O.L.V.Waver 24.01.1687 (g. Joannes Op de Beke en Maria Maes).

 


 

XI - De Coster - De Custer Petrus (S1722), (°) Duffel 21.01.1648 (g. Petrus Verheijden en Maria Aerts), x (niet O, SKW, P, Mech, R, Bon, Mech, DD, ) met Op de Beeck Maria (S1723), (°) S.K.Waver 21.03.1647 (g. Joachim Op de Beke en Maria De Grove).

 

Uit dit huwelijk:

 

De Coster Joannes, (°) O.L.V.Waver 15.04.1671 (g. Joannes Janssens en Joanna Op de Beeck),

 

De Coster Joanna, (°) O.L.V.Waver 07.08.1673 (g. Joanna Sterckx en Catharina Hoghmissis),

 

De Coster Catharina, (°) O.L.V.Waver 07.05.1676 (g. Joannes Valentijn en Catharina Op de Beke),

 

De Coster Anna, (°) O.L.V.Waver 05.10.1678 (g. Joannes De Coster en Catharina Van Eijck l. Anna Van Kiel),

 

De Coster Maria, (°) O.L.V.Waver 28.09.1680 (g. Adrianus Van Eecken en Maria Op de Beke),

 

De Coster Martinus, (°) O.L.V.Waver 16.01.1683 (g. Martinus De Winter en Anna Op de Beeck),

 

De Coster Elisabeth, (°) O.L.V.Waver 18.02.1685 (g. Matthias Op de Beke en Elisabeth Serniels),

 

De Coster Adrianus, (°) O.L.V.Waver 09.05.1687 (g. Adrianus Verheecke en Adriana Van Auwera), x (niet O, SKW, ) met Serniels Maria,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te O, SKW,

     De Ceuster Jacobus, (°) O.L.V.Waver 22.02.1725 (g. Jacobus Serniels en Maria Op de Beeck),

 

De Coster Joannes, (°) O.L.V.Waver 27.03.1690 (g. Joannes Op de Beke en Catharina Van der Auwera).

 

 

 

IX - Guldentops Petrus (S466), (°) O.L.V.Waver 22.09.1671 (g. Petrus Van der Auwera en Maria Bullens), x O.L.V.Waver 27.09.1697 (g. Joannes Gullentops en Adrianus Op de Beeck) met Op de Beeck Magdalena (S467), (°) O.L.V.Waver 07.12.1670 (g. Petrus Op de Beke en Magdalena Raes).

 

Uit dit huwelijk:

 

Guldentops Maria, (°) O.L.V.Waver 26.11.1697 (g. Martinus Op de Beeck en Maria Michiels), x O.L.V.Waver 18.02.1726 (g. Petrus Gullentopts en Sebastianus Witters) met De Lauwers Petrus, geen fii te O,

 

Guldentops Elisabeth, (°) O.L.V.Waver 16.09.1699 (g. Daniel Gullentops en Elisabeth Op de Beeck),

 

Guldentops Catharina, (°) O.L.V.Waver 21.11.1701 (g. Petrus Op de Beeck en Catharina Op de Beeck), + O.L.V.Waver 26.07.1777, x O.L.V.Waver 16.08.1730 (g. Petrus Gullentops en Jacobus 't Serneels) met Portael Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Portael Anna Catharina, (°) O.L.V.Waver 12.06.1731 (g. Jacobus 't Serneels en Anna Gullentops),

     Portael Petrus, (°) O.L.V.Waver 05.09.1733 (g. Petrus Gullentops en Anna Van Deijck),

     Portael Petrus Franciscus, (°) O.L.V.Waver 28.10.1735 (g. Petrus De Lauwes en Magdalena Op de Beeck),

     Portael Egidius, (°) O.L.V.Waver 13.07.1739 (g. Egidius Gullentops en Joanna Gullentops),

     Portael Petronella, (°) O.L.V.Waver 22.01.1742 (g. Joannes Brouwers en Petronilla Gullentops),

 

Guldentops Anna, (°) O.L.V.Waver 10.09.1703 (g. Matthias Gullentops en Anna Baetes),

 

Guldentops Egidius, (°) O.L.V.Waver 24.01.1706 (g. Egidius Op de Beeck en Maria Lieckens), x O.L.V.Waver 17.04.1748 (g. Petrus Gullentops en Egidius Winckelmans) met Maria Winckelmans,

     Uit dit huwelijk:

     Guldentops Petrus, (°) O.L.V.Waver 31.01.1749 (g. Petrus Gullentops en Maria Gullentops),

     Guldentops Catharina, (°) O.L.V.Waver 14.02.1752 (g. Egidius Winckelmans en Catharina Gullentops),

     Guldentops Joannes Franciscus, (°) O.L.V.Waver 22.12.1754 (g. Joannes Van der Auwera en Petronilla Gullentops),

     Guldentops Joannes Franciscus, (°) O.L.V.Waver 27.09.1758 (g. Joannes Van Deijck en Joanna Gullentops),

     Guldentops Joanna Francisca, (°) O.L.V.Waver 27.03.1762 (g. Franciscus Colfii en Joanna Van Loock),

 

Guldentops Joanna, (°) O.L.V.Waver 17.07.1708 (g. Adrianus Op de Beeck en Joanna Claes), + O.L.V.Waver 21.09.1775, x O.L.V.Waver 21.08.1736 (g. Petrus Gullentops en Egidius Claes) met Martinus Claes,

     Uit dit huwelijk:

     Claes Petronella, (°) O.L.V.Waver 29.04.1737 (g. Joannes Op de Beeck en Petronilla Gullentops),

     Claes Magdalena, (°) O.L.V.Waver 15.08.1738 (g. Egidius Claes en Magdalena Op de Beeck),

     Claes Egidius, (°) O.L.V.Waver 09.09.1740 (g. Egidius Gullentops en Maria Gullentops),

     Claes Elisabeth, (°) O.L.V.Waver 20.11.1742 (g. Petrus De Cauwers en Elisabeth Op de Beeck),

     Claes Antonius, (°) O.L.V.Waver 05.05.1745 (g. Antonius Claes en Catharina Gullentops),

     Claes Petrus, (°) O.L.V.Waver 06.02.1749 (g. Petrus Brouwers en Anna Catharina Portael),

 

Guldentops Petronella, VIII (S233), (°) O.L.V.Waver 14.05.1713 (g. Joannes Serniels en Petronilla Op de Beeck).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom