Voorouderlijst Nouts Laurentius

 

Nouts, Nauts, Nuijts, Nuyts

Patroniem: verkorte vorm van de Germaanse voornaam Arnoud.

 


 

XIV - XV -Nouts Laurentius (S + N), ° ca. 1535, x met fa Wouter Van Dijck.

 

Met dank aan Christine Savat:

Zoon van Laureys x dochter Wouter Van Dijck

Rik Borginon: gezinnen Lamittens tot Nouts Laureys Nouts was smid en woonde beneden aan den berg. Hij werd opgevolgd door Peter Nouts. cfr. Kerkrekeningen Sint Lambertus nr29: 1574 erfganaemen Laureys Nouts smet, nu Peter, van huys en hove beneden den berg gelegen

Peter Nouts, zoon van Laureys, is dus ook smid. Hij heeft daarvoor natuurlijk veel hout nodig: - KA 301: 1585-86: ontfanghen van hueringhe en houtcoop: Peter Nouts smet - KA 305: 1593 uytgeef  Peter Nouts smet voor een schalie haeck te maecken voor de kercke - KA Heist 317: 1618 cijns en rente Hallaer: Peter Nouts smet Peter Nouts was gehuwd met Maria Van der Veken. Dat moet een dochter zijn van Henrick Van der Veken Bartholomeeussone want Peter erft daarvan: - KA Heist 313: 1611 cijns en rente in

Hallaer: Peter Nouts smet over Henrick Van der Veken Bartholomeeus van een stuck erfve geheten de vreste - KA Heist 329: 8 jan 1630 cijns en rente: Peter Nouts op item Maria Van der Veken. Peter Nouts is ook een erfgenaam van Wouter Van Dijck alias Gabriels. Dat lezen we meermaals in de rekeningen van de H. Geest en dit vanaf ca 1606. Peter Nouts wordt dan soms genoemd Peter Nouts alias Lauwens, wat vermoedelijk doelt op de voornaam van zijn vader Lauwereyn Nouts. - KA Heist 591: 1573-1612 cijns bergh 1592-1601: Peeter Nouts over d’erfgen Wouter Van Dijck alias Gabriels - KA Heist 623: 1606 cijns en rente berch: Peter Nouts over erfgen Wouter Van Dyck alias Gabriels voor twee derden - KA Heist 624: 1607 cijns bergh (alleen wijzigingne): Peter Nouts alias Lauwens over erfgen Wouter Van Dyck - KA Heist 626: 1610 cijns bergh: Jan Rigouts tot Lier over Gillis Nouts, Peeter Nouts alias Lauwens over d’erfgen Wouter Van Dijck alias Gabriels - KA Heist 631: 1615 cijns bergh: Peeter Nouts Het goed dat hij van Wouter Van Dijck erft en waarvoor 3 en 1 /2 oude groten wordt betaald als cijns is gelegen onderaan den berg, naast het huis van Lysken Van Houtvenne op de Lyndecker. - KA Heist 791: 1591-1640 cijns en rente onder berg: erfgen Wouter Van Dijck Peter Nouts en Henrick Nouts groot III1 /2 oude grote bosschelken regt kinderen Lieven Segers - KA Heist 22: 1622: Peter Nouts smet huys en hove gelegen beneden den berg - KA Heist 791: 1591-1640 cijns en rente onder berg: Lysken Van Houtven twee oude groten land daer huys plach op te staen beneden den berg op Lyndecker regt peter nouts Die erfenis van Wouter van Dijck heeft dus betrekking op een huis dat gelegen is beneden den berg, dus in de buurt waar hij reeds het huis erfde van zijn vader. Het komt mij voor dat dit misschien een huis was van zijn grootvader materneel. Peeter Nouts was een volkse figuur en een figuur van aanzien in Heist. Opvallend is dat hij wel voor 59 verschillende koppels getuige was bij het huwelijk of bij de verloving. Dat kan natuurlijk te maken hebben met het feit dat hij zich als smid zich gemakkelijk kon vrijmaken en dat hij dicht bij de kerk woonde. Toch getuigt dit voor een grote populariteit. Hij was volgens het boek van Liekens ook ‘keyser van de gulden handboogh St Sebastiaan’ op 11 mei 1598. Spijts dit aanzien, en dat ook bij de ‘hogere’ kringen, heb ik hem nooit aangetroffen als kerkmeester of als H. Geestmeester, of als schepene. Wel wordt zijn dochter Cathelijne de vrouw van één van de belangrijke ‘intellectuelen’ van Heist, nl. Jan Robrechts.

BRZ19: okt 1628 Peeter Nouts 78 jr uit Heyst heeft ten versoecke van Lenaert Peeters meijer tot Beersel verclaert dat de eijcken en andere boomen staende op het voorhof van het vanden voors requirant ..

 

Uit dit huwelijk:

 

Nouts Petrus (S + N),

 

Nouts Henrick,

 

Nuijts Joannes (S)

 


 

XIII - XIV - Nouts alias Lauwens Petrus (S + N), ° ca 1565, x met Maria Vander Veken (S +N), fa Henrick Van der Veken alias Gabriels Bartholomeussone.

 

Rik Borginon: Gilis Nouts is ook een zoon is van Peter en is zoals deze smid: Kerkrekeningen Sint Lambertus Nr 51: 1624 Dielis Nouts Peterssone smet voor slot te maecken In 1617 had hij een affaire met Magdalena Heyns die een zoontje Gillis van hem kreeg naar zijn vader gedoopt. Bij zijn huwelijk op 28 mei 1622 met Anna Van Houtven was Peter Nouts, zijn vader, samen met Henrick Nouts, vermoedelijk zijn broer, getuige. De verloving greep plaats op 6 apr 1622 met Jan Robrechts junior, zijn schoonbroer, en Jan Nouts, vermoedelijk nog een broer, als getuige. Benevens smid is hij stielman voor allerlei zware klussen: - KA 653: 1634 uytgeeff: aen Gilis Nouts smet voor een lae te maecken en dieselfve aen te naghelen aen de deur buyten aen de H. Geest soldergange - Kerkrekeningen Sint Lambertus nr59: 1634 Peter Vervranghen metser voor het gat in de muur in de sacristy op te breken daer de casse van de ciborie in staet; Gilis Nouts smit voor het ijzerwerk van de voorseyde casse KA Heist 329: 1629 Gilis Nouts van de gordijnen op de ocsaele te hangen KA Heist 335: 1636 Gilis Nouts smit voor de yserwerck aen de klocke te maecken KA 68: 1643 Gilis Nouts voor twee keyren savel te steecken en te halen

 

Hierbij een interessante akte (met dank aan Paul Peeters) van emancipatie, die nieuwe perspectieven biedt.

Petrus Nauts (Nouts/Nuyts), zoon van Laurentius en inwoner van Heist-op-den-Berg, emancipeert zijn kinderen Joannes, Egidius, Anna, Elisabetha, Florentia en Magdalena, die hij behouden heeft van Maria Vander Veken.

Bron : S.A.L., Invetaris Cuvelier, register nr. 8248, folio 320r., akte dd. 27 maart 1621.

Transcriptie.

Item in p(rese)ntia scab(inorum), etc(etera), constitutus Petrus Nauts filius

Laurentii, co(m)morans in Heyst, emancipavit modo

debito in for(m)a, Jo(hann)em, Egidiu(m), Anna(m) et Elisabeta(m) et

Florentiam et Magdalenam, suas proles, quas retinuit a Maria Vander

Veken, quo facto G. Impens reconduxit, cora(m) Broecke,

Willemars, martii 27., a(nno) 1621

 

Uit dit huwelijk:

 

Nouts Magdalena, XII (S2121),

 

Nouts (Naits) Catharina, x Heist 09.08.1620 (g. Petrus Verstappen, Simon Van Suerbroeck, Joannes Robrechts en Petrus Nouts) met Robrechts Jan,

     Uit dit huwelijk:

     Robrechts Jan, (°) Heist 29.10.1621 (g. Hugo Rigurot schout en Dymphna Kerselaers),

 

Nouts Egidius, XII (S3352 + N3724),

 

Nouts Joannes, x Heist 14.11.1624 (g. Joannes Robrechts, Petrus Geens, Egidius Rijmenams en Egidius Nouts) met Petrina Rymenams,

     Uit dit huwelijk:

     Nouts Adriana, (°) Heist 16.06.1626 (g. Joannes Van der Veken en Margaretha Van Houtfenne),

     Nouts Anna, (°) Heist 17.06.1627 (g. Joannes Van Looren en Anna Van Houtfenne),

     x Heist 03.11.1649 (g. Guilielmus Hoelaert, Catharina Verschueren, Joannes Spits en Hendrick Van der Veken) met Luyten Joannes,

     Nouts Magdalena, (°) Heist 09.04.1630 (g. Joannes Bosmans en Magdalena Nouts),

     Nouts Petrus, (°) Heist 28.08.1631 (g. Egidius Nouts en Catharina Nouts),

     Nouts Adriana, (°) Heist 26.05.1634 (g. Petrus Geens en Adriana Rymenams),

 

Nouts Anna, x Heist 01.12.1635 (g. Joannes Van Tongerloo en Joannes Nouts) met Hoolaerts Willem, deze x 1 Schriek 21.02.1634 (g. Jan Van de Put, Dionys Winters en Arnold Hoolaerts) met Ciers Anna,

     Uit dit huwelijk:

     1. Hoolaerts Peter, (°) Schriek 11.11.1635 (g. Peter Ciers en Adriana Hoolaerts), 

     2. Hoolaerts Cornelius, (°) Heist 25.07.1642 (g. Johannes Van Tongel en Cornelia Van den Eynde),

     Hoolaerts Joanna, (°) Heist 07.02.1649 (g. Joannes Roberechts en Anna Vervoort),

     Hoolaerts Adrianus, (°) Heist 17.05.1652 (g. Adriaen Venders en Joanna Kegels),

     Hoolaerts Catharina, (°) Heist 19.07.1654 (g. François Claes en Catharina Nouts),

     Hoolaerts Livinus, (°) Heist 06.08.1645 (g. Jan Geens en Joanna Van den Broeck),

 

Nouts Elisabeth, (°) Heist 14.10.1597 (g. Rumoldus Romens en Anna Verhagen),

 

Nouts Maria, (°) Heist 21.09.1599 (g. Cornelius Van Molle en Paula Wittocx),

 

Nouts Petrus, (°) Heist 27.02.1601 (g. Adrianus Mertens en Maria Van Mechelen,

 

Nouts Florentia.

 

 

 

XIII - Nuijts - Noits Joannes, fs Laurentius (S4902 + S4716 + S4958), ° ca. 1580,  x met ...

 

Joannes Nuyts (Noits), inwoner van Betekom, emancipeert (met dank aan Paul Peeters) zijn kinderen Laurentius, Joannes, Henricus, Anna, Barbara, Maria, Catharina en Elisabetha. Vader Joannes is de zoon van (wijlen) Laurentius. Sint-Laurentius is de patroonheilige van Betekom, zodat zijn vader hoogst waarschijnlijk ook in Betekom werd geboren.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7893, folio 372v., akte dd. 9 mai 1622.

Transcriptie.

Item Jo(hann)es Noits filius quondam Laurentii, co(m)morans

apud Betekum, in p(rese)ntiak, emancipavit Laurentiu(m),

Jo(hann)em, Henricum, Annam, Barbaram, Mariam,

Catharinam et Elizabetha Noits, suas proles,

a pane suo modo debito et consueto, quo

facto Ghijseleers reconduxit, cora(m) Vander

Vorst, Maes, maii ix., 1622.

 

Uit dit huwelijk: geen verdere gegevens W, Bet, Beer, S,

 

Nuyts Laurentius,

 

Nuijts - Noets - Aerts - ... Barbara, (x) Betekom 16.06.1634, x Aarschot disp. 22.07.1634 (g. Smets Joannes, Noets Joannes sr, De Vos Henricus en Wauters Walterus) met Wouters Leonardus, schepen,

Een boeiende akte i.v.m. dit gezin onder de KLIK bij 1. De verwijzing naar het gezin onder 3.

Onder deze KLIK zit dan weer een interessante akte waarbij i.v.m. een lening van Betekom bovenstaande betrokken was.

Met dank aan Paul Peeters.

     Uit dit huwelijk:

     Wouters Leonardus, x Betekom 24.02.1661 (g. Vlemincx Henricus, Wouters Leonardus, Joris Joannes en Gooris Joannes) met Mertens Joanna, gezin bij Mertens,

     Wouters Henricus, (°) Werchter 24.10.1639 (g. Henricus Van Vlasselaer en Catharina Knoops n. Anna Schrijns),

     Wouters Maria, (°) Werchter 19.01.1642 (g. Egidius Verhulst en Maria Van Bael),

     Wauters Joannes, (°) Werchter 07.02.1644 (g. Joannes Calstermans en Catharina Gobeleyns),

     Wauters Guilielmus, (°) Werchter 08.04.1646 (g. Guilielmus De Wortelaer en Catharina Willems),

     Wauters Antonius, (°) Werchter 17.06.1648 (g. Antonius Holemans en Catharina Wauters),

     Wauters Anna, (°) Werchter 09.06.1652 (g. Fobelets Guilielmus en Reniers Maria n. Aerts Anna),

 

Nuijts Elisabeth, XII (S2451 + S2479),

 

Naets Joannes, solitus, + Betekom 20.12.1644, x ? met Van Gestel Anna,

     Uit deze relatie:

     Noets Elisabeth, (°) Betekom 09.04.1635 ill. (g. Noets Henricus en Claes Elisabeth fa Adrianus),

 

Nuijts Henricus, XII (S2358),

 

Nuyts Maria,

 

Nuyts Catharina,

 

Nuijts Anna, x (niet Bet, S, Heist, W, Beer,) met Timmermans Arnoldus, + Betekom 02.02.1674,

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een schepenakte met vermelding van Arnoldus Timmermans (x Anna Nuyts) en zijn kinderen Adrianus en Susanna (x Petrus Van der Roost).   Adrianus huwde te Betekom op 26.02.1669 met Anna Mertens in aanwezigheid van Arnoldus Timmermans (vader) en Adrianus Van de Loock als getuigen.  De ondertrouw werd eveneens geregistreerd te Betekom op 10.02.1669 (getuigen : Joannes Vleminx en Joannes Mertens).  Zij lieten volgende kinderen dopen :

-     Maria, ged. Betekom in 1673 – exacte datum niet leesbaar (get. : Henricus Verhulst en Maria Van Wuytem).

-     Catharina, ged. Betekom 11.08.1676 (get. : Joannes Jancens en Catharina Lorens ?).

-     Barbara, ged. Betekom 22.09.1680 (get. : Bartholomeus Van Landewijck en Barbara Nuyts).

-     Joanna Maria, ged. Betekom 20.04.1684 (get. : Joannes Jansens en Joanna Maria Van Vlasselaer).

-     Adriana, ged. Betekom 15.06.1687 (get. : Laurentius Claes nomine Adrianus Mertens en Lucia Van Arschot).

Verder kan nog opgemerkt worden dat Arnoldus Timmermans te Betekom overleed op 02.02.1674.  Zijn zoon Henricus, die te Betekom gedoopt werd op 07.11.1641, overleed allicht te Betekom op 22.07.1670.  Hij bleef ongehuwd.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8276 fol. 170r°.

In tegenwoordicheyt des heeren schepenen van Loven naerbeschreven gestaen den clercq H. Smedts vuyt crachte ende naer vermoghen van speciaele procuratie, hem als thoonder der selver gegeven, waervan den teneur hier naer van woorde tot woorde is volghende, luydende aldus.

Op heden den xij. meert 1660 comparerende voor mij notaris ende die getuygen naerbeschreven, d' eersaeme Aert Timmermans, woonende tot Betecum onder den lande van Aerschot, die welcke mits desen deuchdelijcken bekent schuldich te wesen aen sr. Guilliam Vaes ende jouffe. Magdalena De Conninck (!), gehuysschen, woonende alhier binnen Loven, de somme van een hondert guldens eens, gelovende den voorschreven comparant ter saecke van dijen aende voors. gehuysschen jaerlijckx te betaelen eene rente van ses guldens ende vijff stuyvers erffelijck naer advenant den penninck sesthien, jaerlijcx te vallen ende te verschijnen den negensten november, op conditie vande selve rente te moghen quyten (t' allen tijde hem gelievende) met gelijcke somme van hondert guldens eens t' eender reyse ende met vollen verloop der selver, los ende vrije te betaelen t' elcken jaere als schult met recht verwonnen van alle ende iegelijcke lasten, beden, subsidien als anderssints, nu innegestelt ofte naermaels innetestellen onder obligatie van zijnen persoon ende goederen, meubele ende immeuble, present ende toecomende, ende naementlijcken tot asseurance ende vasticheyt der selver rente ende jaerlijcxe betaelinghe van dijer, soo heeft den voorschreven comparant verbonden ende verobligeert gelijck hij is doende bij desen ses dachmaelen landts, gelegen tot Betecum onder die heerlijckheyt van Rivieren, regenootten s' heeren straete ter eenre, Jan Nijs ter ije. ende d' erffgen. Rombout Van Rijmenant ter iije. zijden, item drije dachmaelen bossch, aldaer geleghen, regenootten den voors. Aert Timmermans ter eenre, Rombout Van Rijmeant ter ije., Jaecq De Jonghe ter iije. ende seecker aertstraetken ter iiije. zijden, constituerende den voors. comparant N.N. ende een ieder thoonder deser int besundert om in sijns constituants naeme te compareren voor alle hoven ende richteren daer des van noode wesen sal ende aldaer t' gene voors. is, te laeten herkennen ende vernieuwen ende te realiseren pro ut in communi forma, mede te consenteren in het maecken van beleyde ende mainmise ende int decreet van dijen over de voorschreven genomineerde panden sonder daertoe te derven, geroepen oft gedaeght te zijn, consenterende daerover in gewillighe condemnatie, promitten. ratum, etta., obligan., submitten. ac renuncian. in forma.

Aldus gedaen ten daeghe, maende ende jaere voors. ter presentie van heer Godtgaff Vander Steghen ende mr. Gillis Trompeneers, getuyghen, tot desen gheroepen ende ghebeden, ende is d' originele minute deser bij den voors. comparant onderteeckent, onderstaet ende van mij notaris binnen, Loven residerende, quod attestor ende is onderteeckent J. Boels, nots.

Den voorschreven geconstitueerden vuyt crachte ende naer vermoghen als voor heeft dit contract in alle ende iegewelcke zijne poincten alhier vernyeuwt ende herkendt ter instantie van heer ende mr. Simetrius Ferdinandus Briers, licentiaet in beyde de rechten, representerende wijlen sr. Guilliam Vaes ende jouffe. Magdalena De Coninck, gehuysschen, ten laste van Adriaen Timmermans ende Peeter Vander Rost ende Susanna Timmermans, gehuysschen, erffgen. van wijlen Aert Timmermans, hunnen vaeder, gelovende en. consenterende prout latius als inden selven obligando, submittendo ac renunciando in forma, coram Silvius, Van Dormael, hac xxxa. decembris anno 1677.

            N.B. : De akte werd doorgehaald en in de rand werd volgende tekst vermeld.

Is gebleken bij quittantie, onderteeckent Adam Cuyckens, als d' actie hebben. van metre. Bries in date 28. 9ber. 1704, ende die actie van transport voor meyer schepenen deser stadt gepasseert 26 octobris 1704 in dese camere, dat dese capitaelen en. verloopen sijn voldaen et sic vacat, actum 1a. xbris. 1704, testor, H. Petit, clercq.

     Uit dit huwelijk:

     Timmermans Henricus, (°) Betekom 07.11.1641 (g. Vlemincx Hendricus en Coremans Adriana), + Betekom 22.07.1670, ongehuwd,

     Fummermans - Timmermans Susanna, (°) Betekom 02.12.1646 (g. Van Roeij Laurentius en Smets Susanna),

     x Betekom 12.06.1668 (g. Vander Roost Henricus en Timmermans Arnoldus) met Vander Roost Petrus, fii in Keerbergen,

     Onder de KLIK nog twee AKTES (onder 2) i.v.m. dit koppel (dank aan Paul Peeters).

     Timmermans Adrianus, x Betekom 26.02.1669 (g. Arnoldus Timmermans, Adrianus Van de Loock, Joannes Vleminx en Jooannes Mertens) met Anna Mertens.

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een schepenakte met vermelding van Adrianus Timmermans en Anna Mertens.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8274 fol. 374r°.

In tegenwoordicheyt der heeren schepenen van Loven naerbes. gestaen den clercq H. Smedts vuyt crachte ende naer vermoghen van onwederroepelijcke procuratie, hem als thoonder der selver gegeven, waervan den teneur hiernaer van woorde tot woorde is volghende, luydende aldus.

Op heden den sessden juny anno 1676 comparerende voor mij als openbaer notaris, bijden Raede van Brabant geadmitteert, tot Loven residerende, ende inde presentie vande getuyghen hieronder genoemt, Adriaen Timmermans ende Anna Merttens, gehuysschen, ingesetenen van Betecum, die welcke hebben bekent ende bekennen bij desen ontfanghen te hebben vuyt handen van heer Guilelmus Franciscus De Vroeye, heere van Opphem, raedt ende iersten pensionaris der stadt, ende vrouwe Isabella Margriete Rombouts, sijne wettighe huysvrouwe, de somme van vierhondert guldens eens in permissien gelde, ter saecke van welcke somme de voors. comparanten hebben geloeft te geven ende te betaelen jaerlijcx op date van desen aen ende ten behoeve van den voors. heere pensionaris ende mevrouwe sijne huysvrouwe oft huns actie hebbende, eene rente van twintich guldens sjaers den penninck twintich, daervan den iersten valdach sal wesen den sessden juny vanden naestcomende jaere xvic. ende sevenenseventich ende soo voorts totte quytinge toe, welcke sal moghen geschieden als die voors. comparanten gelieven sal ten twee reysen, elcke reyse mette juste helft ende met volle rente in munte als voor, gelovende deselve rente jaerlijcx wel, loffelijck ende personelijck te betaelen ende in stadts wissele van Loven te leveren, los ende vrije van alle impositien oft exactien, innegestelt ende alnoch innetestellen, als schult met recht verwonnen, daervoor verbindende hunne respective persoonen ende alle hunne goederen, meuble ende immeuble, present ende toecomende, ende specialijcken de helft van vijff dachmaelen bleckbossch, geleghen onder Betecum voorschreven, regenootten de herbaene van Aerschot ter eenre, Adriaen Vanden Loock ter ije., Lenaert Wouters ter iije. ende de voorschreve gehuysschen tweede comparanten ter iiije. zijden, item noch een boinder bempts, geleghen onder Betecum voorschreven, regenootten den voors. Adriaen Vanden Loock ter ie., die Laecke ter ije., die bempden vanden heere grave van Rivieren ter iije. ende derffgenaemen Jan Verhulst ter iiije. zijden, verclaerende deselve panden te wesen onbelast van renten ende deselve bijden iersten comparant te sijn vercreghen bij scheydinghe ende deylinghe tegen sijne medeconsorten, consenterende daerover int maecken van beleyde ende mainmise ende int decreet ende herdecreet van dijen sonder daertoe geroepen oft gedaeght te sijn, constituerende daerbeneffens onwederroepelijck een ieder thoonder deser om dese obligatie voor meyer ende schepenen van Loven ende alle hoff ende heer competent te vernyeuwen ende te herkennen, promittentes ratum, etta.

Aldus gedaen ende ghepasseert ten daeghe, maende ende jaere als boven ter presentie van Peeter Carpels ende Jan Geens, getuygen, tot dese geroepen ende ghebeden, ende hebben de comparanten de minute deser neffens mij notario onderteeckent, onderstaet quod attestor ende is onderteeckent A. Van Heusden, nots.

Den voors. geconstitueerden vuyt crachte ende naer vermoghen als voor heeft dese obligatie in alle ende iegewelcke haere poincten, clausulen ende arlen., alhier vernyeuwt ende herkent, gelovende ende consenterende prout latius als inde selve, obligando, submittendo ac renunciando in forma, coram Dielbeeck, de Glymes, hac xa. juny a°. 1676.

 


 

XII - Tielemans Jan (S2120), x 1 Heist 26.11.1619 (g. Adrianus Van Calster, Gommarus Tielemans en Gisbertus Tielemans) met Van Calster Joanna, x 2 Schriek 18.07.1623 (g. Martin Verlinden en Adriaen Vercalsteren) met Nouts Magdalena (S2121),

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Tielemans Elisabeth, (°) Schriek 02.09.1621 (g. Adriaen Vercalsteren Petersone en Elisabeth Baten), x Schriek 03.07.1642 (g. Peter De Belder en Martin Verlinden) met De Belder Philip,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te S, Heist, P, Beer,

     De Belser Adrianus, (°) Heist 28.04.1644 (g. Joannes Verlinden en Elisabeth Clemens),

     De Belser Joannes, (°) Heist 16.08.1647 (g. Joannes Nijs en Anna Verhoeven),

     De Belser Petrus, (°) Heist 10.04.1650 (g. Peeter Verlinden en Maria Mombaers),

     De Belser Catharina, (°) Heist 10.09.1651 (g. Joannes Belsers en Catharina Hoelemans),

     De Belser Peter, (°) Schriek 14.07.1655 (g. Peter Claes en Catharina Serneels),

     De Belser Elisabeth, (°) Schriek 02.07.1658 (g. Jan Van Looy en Elisabeth Van Calster),

     De Belser Egidius, (°) Schriek 26.06.1661 (g. Adriaen Tielemans en Barbara Van Hove),

 

2. Tielemans Catharina, (°) Heist 01.09.1624 (g. Jacobus Adriani en Barbara De Hondt),

 

Tielemans Pascasia, (°) Heist 08.03.1626 (g. Adrianus Tielemans en Paschasia Vermeulen),

 

Tielemans Cornelius, XI (S1060), (°) Heist 16.02.1627 (g. Joannes Nouts en Gommarina Verhagen), 

 

Tielemans Egidius, (°) Heist 04.08.1630 (g. Egidius Claes en Maria Stuyck), x (niet Heist, ) met Petronella Coppens alias Ceulemans,

     Uit dit huwelijk:

     Tielemans Johanna, (°) Heist 12.04.1655 (g. Joannes Bastaerts en Joanna De Ryck),

     Tielemans Guilielmus, (°) Heist 24.05.1666 (g. Willem Hoeylaerts en Elisabeth Tielemans), moeder Petrina Ceulemans,

      x Heist 24.03.1691 (g. Joannes Van Laer en Adrianus Tielemans) met Boets - Boits Adriana,

         Uit dit huwelijk:

         Tielemans Antonius, (°) Heist 16.03.1692 (g. Antonius Coppens en Anna Van de Wouwer),

         Tielemans Joanna, (°) Heist 01.07.1693 (g. Michael Boix en Joanna Ooms),

         Tielemans Catharina, (°) Heist 30.01.1696 (g. Joannes Kints en Catharina Boets),

         Tielemans Joannes, (°) Heist 26.12.1697 (g. Joannes Barberiens en Maria Verlinden),

         Tielemans Egidius, (°) Heist 15.11.1700 (g. Egidius Tilemans en Joanna Wouters),

         Tielemans Petrus, (°) Heist 20.12.1702 (g. Petrus Vervoort en Catharina Van Dijck),

         Tielemans Ferdinandus, (°) Heist 21.12.1711 (g. Henricus Tilemans en Petronella Goessens),

     Tielemans Egidius, (°) Heist 04.08.1669 (g. Adrianus Goossens en Maria Van Hoeve),

      x Heist 21.02.1689 (g. Andreas Tielemans en Guilielmus Tielemans) met Van Antwerpen Joanna,

         Uit dit huwelijk:

         Tielemans Adrianus, (°) Heist 20.03.1690 (g. Guilielmus Verbeeck en Anna Van de Wouwer),

         Tielemans Elisabeth, (°) Heist 20.09.1691 (g. Joannes Van Caelster en Joanna Wouters),

         Tielemans Joannes, (°) Heist 21.04.1695 (g. Joannes Kens en Anna Maria Van de Veen),

         Tielemans Petronella, (°) Heist 22.10.1697 (g. Petrus Gommers en Elisabeth Vervrangen),

         Tielemans Joannes, (°) Heist 27.07.1699 (g. Joannes De Cuyper en Anna Maria Van de Venne),

         Tielemans Petrus, (°) Heist 07.02.1702 (g. Joannes Thielemans en Anna Maria Van Antwerpen),

         Tielemans Anna, (°) Heist 11.02.1704 (g. Joannes Tilemans en Anna Gommers),

         Tielemans Adrianus, (°) Heist 06.05.1706 (g. Adrianus Nouts en Maria Van de Bosch),

         Tielemans Catharina, (°) Heist 13.10.1708 (g. Mathias Verstraeten en Catharina Van Roij),

         Tielemans Henricus, (°) Heist 17.06.1711 (g. Petrus Van Noten en Catharina Holemans),

         Tielemans Petronella, (°) Heist 30.01.1715 (g. Petrus Mesens en Petronella De Cuyper),

 

Tielemans Adrianus, (°) Heist 02.10.1633 (g. Adrianus Coppens en Anna Nouts), x 1 (niet Heist, S, ) met Torfs Catharina, x 2 Heist 27.01.1680 (g. Gaspar Heus, Joannes Tielemans en Gommarus Verbeeck) met Anna Van de Wouwer,

     Uit dit huwelijk:

     1. Tielemans Adrianus, (°) Heist 26.03.1666 (g. Philippus De Belder n. Gummarus Verbeeck en Catharina Nuijts),

     Tielemans Adrianus, (°) Heist 11.10.1667 (g. Adriaen Verbiest en Catharina Nauts),

     Tielemans Egidius, (°) Heist 17.12.1669 (g. Gielis Tielemans en Elisabeth Vincx),

     Tielemans Joannes, (°) Heist 02.04.1673 (g. Jan Verhaegen en Joanna Machiels),

     2. Tielemans Joannes, (°) Heist 01.07.1682 (g. Joannes Tilemans en Maria Verlinden),

     Tielemans Catharina, (°) Heist 28.02.1688 (g. Guilielmus Tielemans en Catharina Verwerft),

     Tielemans Adam, (°) Heist 13.06.1689 (g. Egidius Tielemans en Anna Van Houtven),

     Tielemans Henricus, (°) Heist 03.09.1693 (g. Adrianus Van de Wouwer en Adriana Kens),

     Tielemans Magdalena Petronella, (°) Heist 31.12.1697 (g. Petrus Van de Wouwer en Magdalena Van Waest),

     x Heist 12.03.1713 (g. Guilielmus Van Thielen en Adrianus Thielemans) met Van Thielen Hendrick.

 

 

 

XII - Nouts Egidius (S3352 + N3724),  Heist+, Beer+, I+, Ber+, L+, P+, S+, x Heist 28.05.1622 (g. Joannes Robrechts, Joannes Nouts, Petrus Nouts en Henricus Nouts) met Anna Van Houtfenne (Houtvenne) (S3353 + N3725), Heist+, Westel+.

 

Uit dit huwelijk:

 

Nouts Petrus, (°) Heist 10.01.1623 (g. Petrus Geens en Anna Nouts),

 

Nouts Joannes, (°) Heist 22.03.1624 (g. Joannes Robrechts en Dm Maria Van der Heyden),

 

Nouts Laurentius, XI (S1676 + N1862), (°) Heist 11.05.1625 (g. Simon Van Everbroeck en Elisabeth Nouts),

 

Nouts Catharina, (°) Heist 15.02.1627 (g. Joannes Van Doren en Catharina Nouts), x Heist 13.02.1652 (g. Joannes Van Houtven, Egidius Van Calster, Egidius Nauts en Catharina Nauts) met Peeters Matthijs,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te Heist, Beer, I, Wiek, Huls, S,

     Peeters Anna, (°) Heist 19.03.1652 (g. Johannes Van Houtven en Anna Schroens),

     Peeters Maria, (°) Heist 08.07.1655 (g. Adriaen Van Houtven en Catharina Nys),

 

Nouts Petrus, (°) Heist 01.02.1629 (g. pastor Judocus Kegels en Barbara Verryt), x Heist 02.12.1651 (g. Joannes Robrechts, Catharina Nauts en Magdalena Nauts) met Van den Eijnde Catharina,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te Heist, Beer, I, Wiek, Huls, S,

     Nouts Henricus, (°) Heist 04.04.1656 (g. Henderick Van der Veken en Magdalena Nouts),

 

Nouts Balthazar (Balten), (°) Heist 29.09.1631 (g. Joannes Van Molle en Maria Raes), x Heist 28.07.1665 (g. Lambertus Bruyndoncx, Henricus Nauts en Michael Hoyaerts) met Bruyndonckx Catharina,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te Beer, Heist, I, Wiek, Huls, S,

     Nauts Joannes, (°) Heist 11.10.1666 (g. Egidius Van Dijck en Catharina Nouts),

     Nauts Petrus, (°) Heist 04.12.1668 (g. Petrus Bruijndoncx en Joanna Meysens),

     Nauts Adrianus, (°) Heist 27.07.1671 (g. Adrianus Van de Wouwer en Anna Boits),

 

Nouts Egidius, (°) Heist 29.01.1634 (g. Erasmus Robrechts en Florentia Nouts), x (niet Heist, S, ) met Anna Van Hove,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te Heist, Beer, I, Wiek, Huls, S,

     Nouts Maria, (°) Heist 05.02.1665 (g. Balthazar Nouts en Elisabeth Briasen),

 

Nouts Adrianus, (°) Heist 23.02.1636 (g. Joannes Abts en Joanna Van Houtfenne), x Heist 29.10.1670 (g. Henricus Nauts, Franciscus Van Deuren en Rumoldus Van Deuren) met Van Deuren Elisabeth,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te Heist, Beer, I, Wiek, Huls, S,

     Nouts Adrianus, (°) Heist 01.07.1671 (g. Petrus Vercammen en Catharina Nouts),

     Nouts Joannes, (°) Heist 09.03.1673 (g. Jan Van Gouberghen en Magdalena Nouts),

     Nouts Egidius, (°) Heist 23.09.1674 (g. Dilis Van Houtven en Anna Van Deuren),

     Nouts Franciscus Polycarsius, (°) Heist 14.02.1677 (g. Joachim Vercammen en Maria Nouts),

 

Nouts Henricus, (°) Heist 25.10.1639 (g. Henricus Van der Veken en Maria Van Houtfenne).

 

 

 

XII - Van de Velde Petrus (S2450 + S2478), (°) (niet Bet, W, Wez, Rot, Beer, S, Heist, ), x Betekom 02.12.1639 (g. Verbulckt Henricus en Nuijts Joannes) met Nuyts (Nuijts - Naets) Elisabeth (S2451 + S2479), (°) (niet Bet!, S, Beer, W, VTBeg, Wez, Heist, Rot, Wak, WestelRam, Langd,).

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van de Velde Petrus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van de Velde Anna, (°) Betekom 10.08.1642 (g. Henricus Verbulck en Anna Geenen), x Betekom  ...06.1678 (g. Paulus Van de Velde en Michael Vervarent) met De Meyer Antonius, geen fii in Betekom,

 

Van de Velde Maria, XI (S1225), (°) Betekom 07.08.1644 (g. Georgius Van de Velde en Maria Schoonders),

 

Van de Velde Elisabeth, (°) Betekom 23.03.1646 (g. Amandus Kerckmans en Elisabeth Van de Velde), x Betekom 26.07.1682 verw. 2 de gr. (g. Van Langendonck Adrianus en Vande Loock Adrianus) met Mertens Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Mertens Barbara, (°) Betekom 24.05.1683 (g. Nijs Arnoldus en Nuijts Barbara),

     Mertens Petrus, (°) Betekom 22.05.1684 (g. Peeters Petrus en Nuijts Elisabeth),

     Mertens Adrianus, (°) Betekom 09.04.1686 (g. De Meijer Adrianus en Vandevelde Margareta),

 

Van de Velde Catharina, (°) Betekom 16.04.1648 (g. Arnoldus Timmermans en Catharina Luyten),

 

Van de Velde Adrianus, (°) Betekom 29.04.1649 (g. Adrianus Van der Schrieken en Barbara Ghens),

 

Van de Velde Margareta, XI (S1239), (°) Betekom 15.12.1650 (g. Antonius De Meijer en Margareta Lemmens),

 

Van de Velde Michael, (°) Betekom 16.02.1653 (g. Michael Van de Velde en Anna Nuijts),

 

Van de Velde Petrus, (°) Betekom 02.02.1654 (g. Adrianus Peeters en Elisabeth Aerts),

 

Van de Velde Paulus, (°) Betekom 05.09.1656 (g. Paulus Geeraert en Lucia Janssens), x Betekom 21.07.1690 (g. Petrus Bruijneel en Jacobus ...) met Verstreken Francisca,

     Uit dit huwelijk:

     Vandevelde Henricus, (°) Betekom 01.01.1691 (g. Verstreken Henricus en Kerckmans Elisabeth),

     Vandevelde Johannes, (°) Betekom 20.09.1692 (g. Pellegrims Johannes en Hendrickx Elisabeth jr),

     Van de Velde Adriana, (°) Betekom 25.10.1703 (g. Janssens Guilelmus en Teurfs Maria),

 

Van de Velde Joannes, (°) Betekom 11.07.1660 (g. Joannes Van Vlasselaer en Maria Wouters).

 

 

 

XII - Nuijts Henricus (S2358), x (niet Bet, W, Aarsch, S, Heist, ) met Aerts Elizabeth (S2359), + wellicht als Naets - Betekom 24.09.1691.

 

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat:

Betekom 5830 rekeningen 1679:
- Hendrik Nuijts wn eijgen xiiij dm hey j dm, den welsaet van Maeijcken Hove ij dm 5r,
 vande Bagijnen een dm  van Wouter Van Lakwijck 50r.

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte van evictie ten laste van Henricus Nuyts / Nuijts en Elisabetha Aerts uit hoofde van een niet terugbetaalde rente van 12 guldens en 10 stuivers aan Cornelia Bosmans. In de akte wordt ook melding gemaakt van hun zoon Petrus. Elisabetha Aerts overleefde haar echtgenoot. Waarschijnlijk werd zij begraven als Elisabetha Naets te Betekom op 24.09.1691. Deze was toen weduwe en zij werd in de kerk begraven.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8286 fol. 176v°.

Allen die gene die dese tegenwoordighe letteren sullen sien ofte hooren lesen, saluyt.

Wij jors. de Plijnes, jor. Vanden Driessche, sr. Dens en. Cremers, alle schepenen van Loven, doen condt eeneniegelijcken dat alsoo Hendrick Nuyts en. Elisabeth Aerts, gehuysschen, met schepene brieffven deser stadt in date 22. april 1666, onderteeckent N. Van Berckel, in prima verbonden staen aen joe. Cornelia Bosmans in eene rente van twelff gul. thien stuyvers t' jaers, den penninck sesthien, verschenen voor diversche jaeren, soo ist datte voors. joe. Bosmans vuyt crachte vande voors. schepenen tot vasticheyt ende jaerlijxsche betaelinghe der voors. rente versocht heeft assistentie van rechte om innegevalle van gebreck t' selve te moghen verhaelen opde goederen der voors. verobligeerden, welcken volgens sijn aende voors. joe. Bosmans geaccordeert geweest opene brieffven van mainmise in date 22. april 1666, onderteeckent als boven, addresserende aen. iersten deser stadts boden op en. over allen de goederen der voors. verobligeerden, naer vermoghen van welcken heeft den bode Peeters in sijne als gena. heere en. deser stadts handen genomen tot behoeff vande voors. joe. Bosmans onder andere tot seekere twee dachmaelen lants, genoempt den Pannekoeck en. Jan Nuyts, gelegen tot Hulst onder Betecum, regenoten een aertstraetken oost, den H. Geest van Betecum, mr. Martinus de Campo en. d' erffgen. Andries Heylen t' saemen suyden, Barbara Colebunders west en. de straete noordt, item vijff dachmaelen, soo lant als bosch, genoempt den Vinckenbosch en. Vrankens Bleuck, regenoten d' erffgen. Crabeels oist, Peeter Vervaerent, Adriaen Vanden Loock en. Aerdt Nijs zuyt, de straete west en. noordt, item een boender, soo lant als heyde, gelegen bijden Steenhoven, regenoten Mertten Verhaegen en. Mertten Milis erffgenaem oist, Willem De Wortelaer en. Jan Geerts erffgenaemen zuyt, de straete west, Anthoen Vander Linden en. Jan Van Santvoort noordt, item een boender, soo lant als heyde, gelegen bijden Steenhoven, regenoten Mertten Verhaegen en. Jan Milis erffgen. oost, Willem De Wortelaer en. Jan Geerts erffgenaemen zuyt, de straete west, Anthoen Vander Linden en. Jan Van Santvoort, item huys en. hoff met een schuer en. ontrent onder halff dachmael lants daer aen gelegen, met alle sijne toebehoorten tot Hulst onder Betecum, regenoten de straete oist en. noordt en. Jan Jooris west en. joe. Marie Van Hove suyt, sijnde de voors. joe. Bosmans totte voors. goederen behoorel. geleyt geweest doorden bode Baltazar Peeters achtervolgens sijn relaes, staende geendorseert opde voors. brieffven van mainmise en. midts t' voluntair consent der voors. gehuysschen int bekennen der voors. rente gedraegen, soo is dijenvolgens geconcludeert geweest prout in litteris van mainmise en. versocht datte selve brieffven van mainmise souden worden gedecreteert en. verclaert executoriael, soo en. gelijck t' selve is geschiet opden 29. may 1666 en. midts die voors. gehuysschen rentgelderen in gebreken sijn gebleven van te betaelen de verloopen der voors. rente, wesende verachtert voor diversche jaeren, soo sijn die weduwe Hendrick Nuyts en. des selffs kinderen behoorelijcken gedaecht met contbrieffven deser stadt, geexploicteert doorden bode Vanden Plas (ut retulit) ten eynde om de voors. brieffven van mainmise te comen sien decreteren en. verclaeren executoriael, midts die surranneringhe en. hunder non comparitie, soo sijn die selve brieffven van mainmise op den 11en. january 1687 lestleden anderwerffven gedecreteert en. verclaert executoriael, vuyt crachte van welcken heeft den adt. Mariot als rentmr. van het innecomen van wijlen joe. Bosmans geobtineert andere deser stadts brieffven van proclamatien en. executorien, addresserende aenden iersten stadts bode, innehaudende permissie om die voors. gebreken te mogen verhaelen opde voornoempde goederen en. de selve te kerckgeboden te mogen stellen, d' welck bijden voornoempden bode Vanden Plas oock is gedaen geweest naer behooren opde kerckdore van Betecum en. opden huyse van Jan Peeters aldaer, alles met designatie van dach en. ure, gespecificeert en. vuytgedruckt opde geaffigeerde billetten, sijnde de voors. executie gedreven met twee behoorelijcke sitdaeghen van vierthien tot vierthien daeghen, waervan den iersten sitdach is geweest opden 16en. january 1687 en. den tweeden opden 29. january daernaer, alles naer voorgaende proclamatien en. geaffigeerde billetten, en. die bovenges. goederen en. toebehoorten is opden voornoempden tweeden coopdach geboden geweest, soo bijden clerck Boels als den bode Vanden Plas, ter somme van van vijffhondert dertich guldens eens en. is die kersse op het leste gebot vuytgegaen en. heeft den bode Vanden Plas naer het branden vande keersse verclaert den voors. coop gedaen te hebben ten behoeffve van Guilliam De Wijngaert, innegesetene van Betecum voors., die t' selve verclaerde t' sijnen behoeffve gedaen te wesen, alles innegevolge de conditien en. notitien, gehauden bijden clerck G. Boels, d' welck gedaen sijnde, is den voors. cooper en. die weduwe wijlen Hendrick Nuyts en. oock Peeter Nuyts sone Hendricx, rentgelderen en. verobligeerde in desen, behoorelijcken gedaecht doorden voors. bode Vanden Plas (ut retulit) om ten geprefigeerden daeghe te aenveerden en. over die gedaene vercoopinge te comen sien procederen totte goedenisse, comparerende alsoo den procureur Boets vuytten en. inden naem vanden rentmr. Mariot, heeft versocht geprocedeert te worden totter interpositie vanden voors. decrete over die vercochte goederen en. partije voorts geroepen sijnde, en is nyemant gecompareert, welcken volgens is versocht geprocedeert te worden totte interpositie vanden voors. decrete en. goedenisse, doen condt en. te weten dat bij ons schepenen boven genoempt wel en. int lange oversien sijnde, die voors. schepene brieffven, mainmise, decreten, proclamatien, vercoopinge en. allen t' gene daervuyt en. naer is gevolght, procederende alsoo totte interpositie vanden voors. decrete, hebben wij schepenen voors. ter manisse des heere meyers daerover staende van wegen s' hertoge van Brabant en. van sijn recht van naederschap renuntierende bij onsen vonnisse geauthoriseert en. authoriseren bij desen de voors. vercoopinge en. allen t' gene daer vuyt en. naer is gevolght ende voorts tegens de gedaeghde en. geexecuteerde en. allen andere voorts geroepen sijnde en. nyemant comparerende die hem daertegens hebben geopponeert deffault en. contumatie gevende en. voor prouffijt van dijen hun van alsulcken recht, actie en. gerechticheyt als sij totte voornoempde goederen souden mogen hebben verstekende, hebben wij de selve aengewesen en. aenwijsen bij desen aen. voors. Guillam Wijngaert, alhier present en. accepterende opde lasten, inde voors. conditien breeder gespecificeert, en. oock op conditie datten voors. De Wijngaert binnen een halff jaer naer date deser aenden godtshuyse van Ste. Barbara alhier sal hebben aff te leggen eene rente van hondert gul. capitaels tot ontlastinge der voors. goederen ende is dijenvolgens den voors. Guillam Wijngaert daerinne behoorelijcken gegoyt en. geerft met alle solemniteyten daertoe gerequireert en. versocht desen 22en. february 1687.

 

Uit dit huwelijk:

 

Nuijts Catharina, XI (S1179),

    

Nuijts Joannes, (°) Betekom 03.04.1636 (g. Antheunens Joannes en Nuijts Elizabeth),

    

Neuts Anna, (°) Betekom 23.12.1640 (g. Aerts Gerardus en Neuts Anna),

    

Neuts Elisabeth, (°) Betekom 14.12.1642 (g. Beurchmans Laurentius en Kerckmans Elisabeth),

    

Naets Adrianus, (°) Betekom 17.01.1646 (g. Kerckmans Adrianus en Michiels Elizabeth n. Craesbeeck Catharina),

    

Nuijts Lucia, (°) Betekom 19.12.1649 (g. Loots Hendricus en Janssens Lucia),

    

Nuijts Barbara, (°) Betekom 18.08.1652 (g. Anthoni Marcus en Michiels Elizabeth n. Nuijts Barbara),

    

Nuijts Petrus, (°) Betekom 10.09.1656 (g. Anthonis Petrus en Van Gestel Catharina), x Betekom 26.05.1682 (g. Vande Loock Adrianus en Engelborch Libertus) met De Meijer Joanna,

     Uit dit huwelijk: 

     Naets Henricus, (°) Betekom 06.01.1686 (g. Willems Henricus en Marcelis Maria Elisabeth), 

     Aerts Elisabeth, (°) Betekom 15.07.1688 (g.  Wustens Andreas en Aerts Elisabeth),

     Naets Maria (°) Betekom 14.03.1691 (g. Van Woonsel Egidius en Mariamé Maria), 

     Naets Maria, (°) Betekom 03.11.1696 (g. Michils Petrus en Mariemans Maria Magdalena), 

     Aerts Cornelius, (°) Betekom 17.03.1700 (g. Verbeecke Cornelius en Aerts Elizabet),

     Oets/Aerts Adriana, (°) Betekom 20.09.1707 (g. Peeters Cornelius en Mertens Catharina).

 


 

XI - Nouts Laurentius (S1676 + S1862), (°) Heist 11.05.1625 (g. Simon Van Everbroeck en Elisabeth Nouts), x Heist 21.11.1647 (g. Joannes Nauts, Joannes Verbrugghen, Joannes Robrechts en Catharina Nauts) met Martina Giels (Gils) (S1677 + N1863), (°) Heist 08.11.1628 (g. Joannes Van der Veken en Adriana De Vos).

 

Uit dit huwelijk:

 

Nouts Joannes, (°) Heist 28.08.1648 (g. Joannes Robrechts en Catharina Nouts),

 

Nouts Henricus, X (S838), (°) Heist 09.02.1652 (g. Egidius Nauts en Maria Van Houtven),

 

Nouts Catharina, X (N931), (°) Heist 08.04.1657 (g. Peeter Dillen en Catharina ...).

 


 

X - Nouts (Nauts) Henricus (S838), (°) Heist 09.02.1652 (g. Egidius Nauts en Maria Van Houtven), x Heist 16.08.1672 (g. Joannes Van Herck en Balthazar Nauts) met Geens Barbara (S839), (°) Heist 01.11.1646 (g. Peeter Van Calster en Elisabeth Raps).

 

Uit dit huwelijk:

 

Nouts Catharina, (°) Heist 20.10.1673 (g. Joannes Van Herck en Catharina Nouts),

 

Nouts Petrus, (°) Heist 08.09.1675 (g. Petrus Nouts en Magdalena Nouts),

 

Nouts Joanna Maria, (°) Heist 25.08.1678 (g. Joannes Nijs en Maria Nouts n. Catharina De Bruijn),

 

Nouts Maria, (°) Heist 22.12.1680 (g. Henricus Nouts en Maria Nouts), x Heist 10.03.1706 (g. Nicolaus Van Herck en Petrus Van Herck) met Bastaens Cornelius,

     Uit dit huwelijk:

     Bastaens Joannes, (°) Heist 21.12.1706 (g. Joannes Bastaens en Barbara Geens),

     Bastaens Cornelius, (°) Heist 26.07.1708 (g. Joannes Bastaens en Theresia Nouts),

 

Nouts Joannes, (°) Heist 24.02.1683 (g. Joannes Abts en Joanna Van Herck),

 

Nouts Barbara, (°) Heist 13.01.1686 (g. Hoenricus Toers (Henricus Turfs) en Barbara Gossens), x Heist 24.05.1719 (g. Thomas De Cort en Joannes Bastaens) met Heus Florentius, (°) Heist 31.12.1679 (g. Gaspar Heus en Elisabeth Verhaeghen), fs Michael en Catharina Goyvaerts,

     Uit dit huwelijk:

     Heus Joannes Franciscus, (°) Heist 12.06.1720 (g. Joannes Heus en Theresia Nauts),

     Heus Maria Theresia, (°) Heist 23.03.1722 (g. Petrus Naets en Josina Heus),

     Heus Egidius, (°) Heist 24.02.1724 (g. Egidius Nouts en Eva Van Herck),

     Heus Catharina, (°) Heist 01.11.1725 (g. Petrus Van Herck en Catharina Verbist),

 

Nouts Egidius, (°) Heist 05.02.1689 (g. Egidius Van Calster en Catharina Gijssens),

 

Nouts Theresia Adriana, IX (S419), (°) Heist 20.01.1691 (g. Nicolaus Van Herck en Catharina Theresia Van den Broeck).

 

 

 

X - Torfs Henricus (N930), (°) S.K.Waver 23.10.1653 (g. Henricus Herremans en Catharina Govaerts), x (niet S, Heist, Beer, Ber, P, Bet, I, Nijl, WMB, Wiek, Hertgom, Bev, Huls, R, K, SKW, Bon, O,) met Neuts (Nouts) Catharina (N931), (°) Heist 08.04.1657 (g. Peeter Dillen en Catharina ...).

 

Uit dit huwelijk:

 

Torfs Adrianus, (°) Heist 20.07.1673 (g. Petrus Vercammen en Catharina Nouts),

 

Torfs Joannes, (°) Heist 03.10.1676 (g. Joannes Marien en Magdalena Nauts),

 

Torfs Anna, IX (N465), (°) Heist 22.10.1678 (g. Franciscus Van Gestel en Anna Van de Loop),

 

Teurfs Joanna Florentia Catharina, (°) Heist 03.04.1681 (g. Joannes Lambrechts en Joanna Vrancx),

 

Torfs Maria, (°) Heist 29.04.1683 (g. Christianus Treuts en Maria Nouts),

 

Torfs Henricus, (°) Heist 08.10.1686 (g. Henricus Nauts en Barbara Geens).

 

 

 

XI - Van Esche Petrus (S1178), (°) (niet W!, Rot, K, O, ...), x Werchter 24.04.1663 (g. Aerts Henricus en Van Esch Hubertus) met Aerts Catharina (S1179), Sav+,  fa Henricus, (°) (niet W!, Wak, Rot, Bet, H, K, S, Beer, Hols, Heist, ), + Werchter 26.06.1684, zij x 2 Werchter 02.07.1670 (g. Naerts Henricus pater en Immerechts Joannes) met Lambrecht Valentijns.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Esche Petrus.

 

Uit dit huwelijk:

    

1. Van Esche Maria, X (S589), (°) Werchter 23.03.1664 (g. Wauters Maria),

 

Van Esch Joannes, (°) Werchter 26.04.1666 (g. Kerkmans Joannes en De Maar Maria),

 

Van Esche Elijsabeth, (°) Werchter 12.05.1669 (g. Storms Joannes en Aerts Elijsabeth),

 

2. Valentijns Cornelius, (°) Werchter 07.07.1672 (g. Anthonis Cornelius en Van Es Joanna),

 

Valentijn Catharina, (°) Werchter 29.06.1675 (g. Troije Guilielmus en Geens Catharina, moeder Geens. 

 

 


 

IX - Bastaens (Bastaert - ...) Jan (S418), (°) Heist 08.08.1698 (g. Joannes Van den Bruel en Livina Van den Broeck), x Heist 09.02.1717 (g. Nouts Petrus, Gommers Hieronimus en Van Herck Petrus) met Nouts Theresia Adriana (S419), (°) Heist 20.01.1691 (g. Nicolaus Van Herck en Catharina Theresia Van den Broeck).

 

Uit dit huwelijk:

 

Bastaens Barbara, (°) Heist 04.11.1717 (g. Rumoldus Boits en Barbara Geens),

 

Bastaens Maria Theresia, (°) Heist 24.05.1719 (g. Egidius Nouts en Maria Geens),

 

Bastaens Petrus, (°) Heist 25.02.1721 (g. Waets Petrus en Van Heerle Dimphna),

 

Bastaens Joannes, (°) Heist 05.11.1722 (g. Naets Joannes en Bastuyns Maria),

 

Bastaens Anna Barbarina, (°) Heist 20.11.1724 (g. Bastuyns Joannes en Nouts Barbara),

 

Bastaens Carolus, (°) Heist 27.09.1726 (g. Joannes Bastaens en Barbara Mathijs), + Heist 15.06.1796, x Heist 12.09.1763 (g. Joannes Baptista Vermijlen, Joannes Vekemans, Joannes Van Camp en Carolus Baestaens) met Anna Maria Vermeylen,

     Uit dit huwelijk:

     Bastaens Joannes Baptist, (°) Heist 03.11.1765 (g. Joannes Baptist Vermeijlen en Anna Maria Bastaens),

     Bastaens Maria Theresia, (°) Heist 06.01.1772 (g. Petrus Bastaens en Maria Thijs),

 

Bastaens Jacobus, (°) Heist 16.09.1728 (g. Jacobus Peeters en Jacoba Anna Bastaens), + Heist 08.03.1815, x 1 (niet Heist, ) met Joanna Maria De Wever, x 2 Heist 15.11.1774 (g. Joannes Camp en Carolus Bastaens) met Joanna Maria Vaes,

     Uit dit huwelijk:

     1. Bastaens Joanna Maria, (°) Heist 18.07.1766 (g. Adrianus Peeters en Anna Maria Bastaens),

     Bastaens Petrus Joseph, (°) Heist 21.11.1768 (g. Petrus Marien en Theresia Heus),

     2. Bastaens Carolus, (°) Heist 19.03.1775 (g. Carolus Bastaens en Anna Catharina Vercammen),

     Bastaens Anna Elisabeth, (°) Heist 14.12.1775 (g. Joannes Camps en Anna Van Oosterwyck),

     Bastaens Anna Catharina, (°) Heist 06.05.1777 (g. Petrus Bastaens en Anna Catharina Van Oosterwyck),

     Bastaens Petronella, (°) Heist 02.12.1778 (g. Carel Bastaens en Peternel Van Houtven),

     Bastaens Theresia, (°) Heist 15.10.1780 (g. Bernardus Smets en Anna Maria Vaes),

     Bastaens Joanna, (°) Heist 16.09.1782 (g. Jan Van Rooij en Anna Catharina Bercx),

     Bastaens Isabel, (°) Heist 21.08.1784 (g. Jan Smets en Catharina Bastaens),

     Bastaens Marie, (°) Heist 18.08.1787 (g. Carel Van Roo en Mie Therees Bastaens),

     Bastaens Francis, (°) Heist 05.05.1790 (g. Francis Vaes en Anna Elisabeth Camps),

     Bastaens Maria Anna, (°) Heist 19.01.1793 (g. Joseph Smets en Maria Vaes),

     Bastaens Elisabeth, (°) Heist 26.04.1796 (g. Antonius Vaes en Peeternel Bastaens),

 

Bastaens Petrus, (°) Heist 04.09.1730 (g. Petrus Van Herck en Catharina Vercammen), x Heist 04.03.1764 (g. Joannes Augustynen en Franciscus Du Champs) met (Anna) Maria Elisabeth Augustijnen,

     Uit dit huwelijk:

     Bastaens Joannes Frans, (°) Heist 14.12.1768 (g. Joannes Augustijnen en Anna Maria Bastaens),

     Bastaens Joanna, (°) Heist 17.07.1768 (g. Franciscus Du Champs en Joanna Brabants),

     Bastaens Petrus Josephus, (°) Heist 11.07.1771 (g. Petrus Joseph Van den Eynden en Petronella Brabants),

     Bastaens Petrus, (°) Heist 05.01.1775 (g. Petrus Van der Auwermeulen en Joanna Maria Van der Auwera),

     Bastaens Petronella, (°) Heist 23.06.1778 (g. Joannes Van den Acker en Petronella Augustijnen),

 

Bastaens Anna Maria, VIII (S209), (°) Heist 30.08.1732 (g. Joannes Van Winckel en Anna Maria Peeters).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom