Voorouderlijst Nagels Peter

 

Nagel(s), Naeg(h)el(s), De Na(e)g(h)el, Nagiel, Ngel(e), Nagle, Negel(s)

Beroepsnaam voor de nagelsmid.

 


 

XIV - Nagels Joannes, ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Nagels Joannes, + Putte 25.08.1660, x Putte 25.07.1642 (g. Mathias Vervloet, Ambrosius Lefebure, Adrianus Van der Auwera en Joannes Lens) met Vervloet Anna (N1597), x Putte 27.11.1660 (g. Michael Vermeulen en Egidius Cuppens) met Serneels Cornelius (N1596),

     Uit dit huwelijk:

     1. Nagels Maria, () Putte 14.05.1642 (g. Guilielmus Nagels en Maria Verswyver), x (niet Beer, S, Ber, P, ) met Peter Hermans, geen fii te Heist, Beer, S, Ber,

     Nagels Catharina, () Putte 18.09.1644 (g. Mathias Vervloet en Catharina Van der ...),  x (niet Beer, S, Ber, P, ) met  Joos Verhagen,

           Uit dit huwelijk:

           Verhagen Anna, () Beerzel 08.01.1668 (g. Bal Adrianus en Nagels Anna),

           Verhagen Egidius, () Beerzel 26.08.1682 (g. Verhaghen Egidius en Vervoort Lucia),

     Nagels Anna, () Putte 01.01.1647 (g. Hubertus De Prester en Anna Verswyver), x 1 met Van Hove Jacob,

     x 2 met Van den Bosch (Van den Bos) Joannes (Petrus) (N756),

     deze x 1 Beerzel 11.02.1653 (g. De Winter Gerardus, Boet Jacobus en Verhoeven Egidius) met De Winter(e) Catharina (N757),

     Nagels Joannes, () Putte ...12.1649 (g. Joannes Coetmans en Catharina Vervloet),

     x Beerzel 19.11.1679 (g. Op de Beeck Gommarus en Serneels Cornelius) met Daems Catlijn,

     () Putte 21.09.1651 (g. Joannes Venne en Catharina Daems), ze trouwde een tweede maal met Jan Adriaen Boodts.

     Not. Swiggers 27.07.1683: Akkoord tussen de m1mk van Catlijn Daems (we. Jan Nagels) x Jan Boodts over den uitkoop.

     Not. Swiggers 10.08.1688: Joos Verhagen (wr. Catlijn Nagels) en Anna Nagels (echtg. Jan Van den Bosch) en

     Adriaen Boodts (echtg. van de we. Jan Nagels) attesteren dat Dierik Van Balen 3 pattacons betaalde, zo dat hij nog

     1 pattacon schuldig blijft op de koop van een woning met grond aan de Grasheyde door wijlen Jan Nagels enkele

     jaren geleden verkocht.

             Uit dit huwelijk:

             1. Nagels Maria, () Beerzel 05.05.1680 (g. Van Hoosterbosch Joannes en Daems Maria),

             Nagels Adriana, () Beerzel 14.02.1682 (g. Van den Bosch Joannes en Van Lo Adriana),

             2. Boets Gommarus, () Beerzel 19.09.1687 (Op de Beeck Gommarus (x Putte 12.10.1670  (g. Adrianus Daems en Egidius De Preter)

             met Daems Maria) en Daems Gommara),

             Boets Petronella, () Beerzel 11.10.1690 (g. Boets Laurent en Heremans Gommarus).

     Nagels Joanna, () Putte 28.02.1653 (g. Adrianus Coetmans en Joanna Palmaerts),

     2. Serneels Petrus, X (N798), () Beerzel 06.09.1661 (g. Swiggers Jacobus en Vanden Bosch Adriana),

 

Nagels Peter, XIII (S6228),

 

Nagels Guilielmus, x Putte 10.02.1652 (g. Gerardus Vercam en Joannes Naegels) met Deckers Anna, zij x 2 Putte 09.11.1670 (g. Henricus Van Beethoven en Joannes Goosens) met  Melis Adriaen, () Schriek 29.11.1641 (g. Adriaen Docx en Joanna Tuytgans), Deckers Anna,

BRON : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 7935, folio 2v, akte dd. 30.06.1682.

Transcriptie.

In tegenwordicheyt der heeren

schepenen van Loven naergenoempt

gestaen Adriaen Melis sone wijlen

Daniel, woonende onder Put,

den welcken heeft behoorelijck

Bellon  geemancipeert ende wettelijck

vuytten broode gedaen Adriaen

en. Marie Naegels, voorkinderen,

ende Diel Melis, sijne wettigen sone,

den welcken hij geprocreert heeft

vuytten schoode van wijlen Anna

Deckens, sijne wettige huysvre.,

quo facto Bellon reconduxit,

coram sr. De Riddere et De Winter,

hac octava octob. 1682.

 

Commentaar.

Deze akte werd ook ingeschreven in hetzelfde register op folio 75v, doch werd daar doorgehaald met in de rand de vermelding "Habetur achter het naervolgen. contract".

Uit de akte van emancipatie kunnen we afleiden dat Anna Deckers, gehuwd met Adriaan Melis sone Daniel, voordien gehuwd was met Guilielmus Nagels.

Opvallend is Anna in de akte met de familienaam "Deckens" wordt aangeduid en niet met Deckers.

     Uit dit huwelijk:

     1. Nagels Joannes, () Putte 12.11.1652 (g. Joannes Naegels en Elisabet Verwoyts),

     Nagels Adrianus, () Putte 10.07.1655 (g. Adrianus Coetmans en Anna Vervloet),

     Nagels Maria, () Putte 05.10.1660 (g. Petrus Naegels en Maria Van Hoven),

     2. Melis Egidius, () Schriek 22.07.1671 (g. Egidius Melis en Anna Verhoeven).

 


 

XIII - Nagels Peter (S6228), () ca 1620  (niet P!, Beer, Ber, O, S, SKW, K, I!, L, Heist, R, Bon!, WMB, Huls, Bev, Nijl, Duf, Mech, Kes, Ges?, Leest?, Broech, Hert, Grob, Bouw, Leest?, DD, ), x Berlaar 10.07.1647 (g. Franciscus Kallaerts en Egidius Tserneels) met Callaerts Adriana (S6229), () Beerzel 16.07.1626 (g. Ceulemans Joannes en De Rijck Adriana), + > 1698, ze x 2 Beerzel 25.02.1678 (g. Marien Joannes en Swiggers Adrianus) met Serneels Niclaes, + Beerzel 25.11.1714. Deze x 1 Beerzel 02.01.1658 (g. Van Noten Guilielmus en Bullens Cornelius) met Van Noten Maria, + Beerzel 28.10.1677. Hij x 3 Beerzel 20.01.1699 (g. Vervloet Jacobus, Op de Beeck Joannes, Swiggers Adrianus en Nagels Joannes) met Daems Adriana, () Putte 01.02.1654 (g. Adrianus Truyts en Joanna Deckers), moeder Papegayts, + Beerzel 17.05.1719. Deze x 1 Beerzel 07.01.1678 (g. Daems Joannes en Vervloet Joannes) met Vervloet Petrus, () Beerzel 25.04.1647, fs Joannes x T'Zerneels Helena.

 

Onderstaande aktes met dank aan Karel en Mariette Bogaerts

1661 & 1664: SD.v. + Nagels Maria x Serneels Joannes, nu x 2) Ceulemans Lucia. Nagels Petrus o.a. is momber v/ hun 4 ki.

Not. Swiggers 13.11.1683: Catlijn Torfs x Gregorius Stockmans verkochten voor 122 1/2 gd een half huis met 3 dagwant te Beerzel-plaats aan Adriana Callaerts (echt. Niclaes Serneels) met haar kinderen Jan, Giliam, Peeter, Catlijn en Adriaen Nagels (huidige pachter Lowies Segers).

Not. Swiggers 02.12.1683: Niclaes Van Cauwenberg x Joanna Van Antwerpen met Antonetta Van Antwerpen verkochten voor 80 gd 1/2 bunder land aan Niclaes Serneels x Adriana Callaerts en haar kinderen Jan, Giliam, Peter, Adriaen en Catlijn Nagels, nu gepacht door Jan Serneels.

Not. Swiggers 24.12.1683: Joanna van Antwerpen (echt. Niclaes Van Cauwenberg) en haar zuster Antonetta Van Antwerpen verkochten 1/2 Staelveld aan Niclaes Serneels x Adriana Callaerts met haar kinderen Jan, Adriaen, Giliam, Peter en Catlijn Nagels.

Not. Swiggers 23.06.1684: Jan Nagels Giliamssone van Putte verkocht voor 450 gd zijn deel in een hofstee te Itegem met heide, bemd en landen aan zijn broer Adriaen Nagels en aan zijn neef Peeter Nagels.

Not. Swiggers 11.03.1684: Peeter Jansens Janssone van Heist leent 100 gd 5 % van Callaerts Adriana (we. Peter Nagels) x Niclaes Serneels en haar kinderen Jan, Giliam, Adriaen, Peter en Catlijn Nagels.

1685: Schepenen v. Beerzel o.a. Tserneels Nicolaus vermanen zoon v. Docx Egidius, pachter op Pitsenburg

(Pitsemburg), tot betaling.

Not. Swiggers 19.03.1686 15: Schepenen Serneels Nicolaus, Ceulemans Egidius & Van Hoof Rumoldus (Van Hove), allen v. Beerzel, verlengen huur v. woonstede aan Segers Petrus fs Ludovicus.       

1687: SD. ts. Serneels Nicolaus met zijn 3 voorki. behouden v. + Van Noten Maria, x 2 Callaerts Adriana (Callaert) met haar  5 voorki. : 1) Claes Franciscus & Joannes broers als mmki.v.+ Serneels Guilielmus (fs voors.Nicolaus) daar moeder af  is Claes Elisabeth. 2) Serneels Maria (fa voors.Nicolaus) x voors.Claes Franciscus.  3) + Serneels Joannes (fs voors. Nicolaus). 4) Nagels Joannes, Adrianus, Guilielmus & Augustijnen Jacobus als momb.v. Nagels Petrus & Catharina, zijnde de 5 voorki. hierboven.

Not. Swiggers 01.10.1697: Jan Wouters Peterssone van Heist-Achterheide leent 100 gd 5 % van Adriaen Nagels Peterssone van Beerzel.

Not. Swiggers 14.10.1698: Akkoord tussen Niclaes Serneels (wr. Adriana Callaerts) en Catlijn en Adriaen Nagels, dat ze samen zullen blijven huishouden. Maar op 26.01.1699 is Niclaes Serneels opnieuw getrouwd en deelt dus af.

Not. Swiggers 02.08.1700: Publieke verkoop van koren en haver op 't Santbosch door Jan, Giliam, Peter en Catlijn Nagels.

Not. Swiggers 42/09.05.1710: Testament van Anna Nagels (we. Jan Van den Bosch) aan haar kinderen uit het eerste bed (met Jacob Van Hove) nl. Jan Van Hove en Maria Van Hove (echt. Jan Van Roosbroeck) en haar kinderen uit het tweede bed (met Jan Van den Bosch) nl. Peter, Gommer en Jan.

1709 & 1710: Erfg.v/ hun oom & oudoom Vervloet Petrus : 1e staak - ki. & kindski.v.+ Vervloet Joannes : o.a. Petrus fs Joannes : Joannes, Helena (Heylken) & Cornelius - verkopen aan Ceuppens Egidius x Van den Brande  Joanna won. Putte : 1) 6 D. land Bremcapellestr. te Putte.  2) hun deel in B. Bruynenbosch bij Bremcapelle Putte.

1710: Gebr. Serneels Adrianus & Philippus lenen 125 gd. v.Storms Antonius. In pand : deel v. 3 D. huis Houwstr. (Houstr. &

D. land bij Kletstr. te Beerzel. Bekomen v/hun vader + Serneels Guilielmus in tochte bezeten bij hun grootvader  Serneels Nicolaus.

1712-1713: Serneels Nicolaus v. eussel aan Drijvers Bosch nu land. Daarna verkocht aan secretaris Swiggers boven 120 gd. rente.

1714: Erfenisakkoord ts. kleinki. v. Serneels Nicolaus : Serneels Adrianus, Philippus & Joanna x Verbruggen Petrus & ts. stiefki. v. Serneels Nicolaus : Vervloet Joannes, Cornelius & Helena x Geens Jacobus.

1731: Beerzel : o.a. Vervloet Cornelius is mm5ki. v. Vervloet Joannes (wr Van der Auwera Catharina) x 2. Van Loock Maria).

1740: o.a. 1) Vervloet Joannes & Cornelius als mmki.v. Vervloet Helena. 2) Geens Adriana (x De Peuter Petrus),  daar moeder af is Vervloet Helena - ontv. 183 gd. v/d. 400 gd. rente v.Gielis Petrus & Daniel v.Putte, volgens

testament v. Vervloet Christianus, geleend aan Gielis Petrus x Van Boeckel Elisabeth.

1755: Beerzel : Register inkomen v. kosterij v.Beerzel : Modo Van den Acker Joannes. Swiggers Jacobus over zijn vader Adrianus, te voren Serneels Nicolaus v. D.land Den Aert naast Drijversbosch, Serneels Remigius,

Callaerts (Caleraert).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Nagels Jan, XII (S3114), () Putte 20.01.1650 (g. Joannes Naegels en Barbara Vervloet),

 

Nagels Adriaen, () Beerzel 10.09.1654 (g. Voets Adrianus en 'T Zerneels Elisabeth), ongehuwd,

 

Nagels Wilhelmus, () Beerzel 13.02.1658 (g. Gysmans Joannes en Van der Auwera Maria), x Keerbergen 16.02.1686 (g. Petrus Swiggers, Jan Swiggers, Nicolaus Serneels en Jan Depreter) met Swiggers Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Nagels Adriana, () Beerzel 29.10.1686 (g. Serneels Cornelius en Callaerts Adriana),

     Nagels Barbara, () Heist 13.10.1687 (g. Adrianus Nagels en Barbara Swiggers),

     Nagels Nicolaus, () Heist 10.03.1690 (g. Nicolaus Serneels en Catharina Docx),

     Nagels Elisabeth, () Heist 27.01.1693 (g. Jeronimus Van den Broeck en Elisabeth De Belser),

     Nagels Laurentius, () Heist 16.01.1695 (g. Laurentius Van den Bosch en Catharina Naeghels),

     Nagels Catharina, () Heist 28.02.1698 (g. Franciscus Swiggers en Adriana Callaerts n. Catharina Ruts),

     Nagels Jacobus, () Heist 13.04.1701 (g. Jacobus Swiggers en Maria Nagels),

     Nagels Anna, () Heist 04.11.1702 (g. Adrianus Nagels en Anna Van Eerle),

     Nagels Petronella, () Heist 28.09.1703 (g. Guilielmus Van Oosterwyck en Petronella Verhaeghen),

     Nagels Maria, () Heist 05.12.1705 (g. Petrus Van den Bosch en Maria Nagels),

 

Nagels Petrus, () Beerzel 11.01.1661 (g. Somers Maria), x Beerzel 12.02.1689 (g. Serneels Nicolaus en Serneels Petrus) met De Belser Elisabeth,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii ...

     Nagels Maria, () Beerzel 21.02.1690 (g. Serneels Nicolaes en Van Herck Maria), x Beerzel 22.12.1709 (g. Van den Bosch Petrus en Vervloet Carolus) met Gommer Van den Bosch,

 

Nagels Catharina, () Beerzel 08.03.1664 (g. Dirx Hubertus en Callarts Catharina),

 

2. Serneels Guilielmus, x Beerzel 18.03.1681 (g. broer bruidegom, Swiggers Adrianus en Serneels Nicolaus) met Claes Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Serneels Adrianus, () Beerzel 14.06.1681 (g. Nagels Andreas en Struyf Elisabeth),

     Serneels Joanna, () Beerzel 14.06.1683 (g. Serneels Joannes en Callaerts Adriana),

     Serneels Philippus, () Beerzel 29.03.1685 (g. De Grove Philippus en Serneels Maria),

 

Serneels Joannes, () Beerzel 26.01.1660 (g. Thijs Laurentius en Vervloet Catharina),

 

Serneels Maria, () Beerzel 04.09.1662 (g. Van Hoof Cornelius en Bluys Maria), x Beerzel 05.02.1680 (g. Serneels Nicolaus en Van Roosbroeck Simon) met Claes Franciscus,

     Uit dit huwelijk:

     Claes Adrianus, () Beerzel 06.01.1687 (g. Nagels Adrianus en Claes Elisabeth),

 

Serneels Cornelius, () Beerzel 20.07.1667 (g. Van Herle Cornelius en Van Noten Elisabeth), + Beerzel 20.09.1667,

 

Serneels Franciscus, () Beerzel 20.07.1667 (g. Van Noten Catharina, + Beerzel 07.02.1668,

 

3. Vervloet Joannes, () Beerzel 29.10.1679 (g. Daems Joannes en Vervloet Petronella), x 1 Putte 11.08.1717 met Van der Auwera Catharina, x 2 Beerzel 10.09.1730 (g. Vervloet Cornelius en Van Loock Egidius) met Van Loock Maria,

     Uit dit huwelijk:

     1. Vervloet Carolus, () Beerzel 02.09.1718 (g. Van der Auwera Carolus en Goosens Anna),

     Vervloet Helena, () Beerzel 14.01.1721 (g. Tollenaerts Laurentius en Vervloet Helena),

     Vervloet Elisabeth, () Beerzel 11.04.1723 (g. Van den Branden Petrus en Vervloet Elisabeth),

     Vervloet Cornelius, () Beerzel 06.10.1729 (g. ... Cornelius en Geens Adriana),

 

Vervloet Helena, () Beerzel 04.09.1681 (g. Vervloet Petrus en Serneels Helena), x Beerzel 17.05.1714 (g. Vervloet Joannes, Geens Mattheus en Serneels Nicolaus) met Geens Jacobus, geen fii te Beer,

 

Vervloet Cornelius, () Putte 27.12.1683 (g. Tserneels Cornelius en Van Boeckel Barbara n. Kermans Anna), x Beerzel 11.04.1716 (g. Vervloet Joannes en Goossens Cornelius) met Goossens Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Vervloet Cornelius, () Beerzel 07.08.1716 (g. Goosens Cornelius en Vervloet Helena),

     Vervloet Joannes, () Beerzel 25.04.1721 (g. ... Joannes en Verhelst Elisabeth),

 

Vervloet Maria, () Beerzel 30.01.1688 (g. Daems Maria en Vervloet Joannes), + Beerzel 03.03.1692,

 

Vervloet Joanna, () Beerzel 10.05.1689 (g. Vervloet Jacobus en Daems Joanna),

 

Vervloet Petrus, () Beerzel 01.09.1692 (g. Vervloet Christianus en Op de Beeck Adriana).

 


 

XII - Nagels Jan (S3114), () Putte 20.01.1650 (g. Joannes Naegels en Barbara Vervloet), x Beerzel 29.06.1679 (g. Serneels Nicolaus en Swiggers Adrianus) met De Preter Elisabeth (S3115), () Beerzel 10.09.1654 (g. Van Rillaer Hubertus en De Pretere Elisabeth), + Beerzel 15.11.1687.

 

Uit dit huwelijk:

 

Nagels Maria, XI (S1557), () Beerzel 12.02.1681 (g. Nagels Guilielmus en Serneels Maria),

 

Nagels Adrianus, () Beerzel 24.02.1683 (g. Nagels Joannes en Callarts Adriana), + Beerzel 15.11.1687,

 

Nagels Nicolaus, () Beerzel 21.10.1685 (g. Serneels Nicolaus en Naets Catharina), + Beerzel 11.11.1691,

 

Nagels Joanna, () Beerzel 01.11.1687 (g. Swiggers Joannes en Callaerts Adriana),

 

Nagels Anna, () Beerzel 01.11.1687 (g. Buys Gisbertus (onderpastoor) en Van Houtven Anna), x Putte 13.02.1714 met Egidius Verhaegen, wellicht x 2 Putte 09.05.1706 met Ceulemans Adrianus/Andreas,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te P, Beer, Heist,

     Verhaegen Joannes, () Putte 07.08.1715,

     Verhaegen Catharina, () Putte 09.10.1716,

     Verhaegen Petrus, () Putte 28.07.1719,

     Verhaegen Anna Theresia, () Putte 28.07.1719,

     Verhaegen Adrianus, () Putte 17.11.1722.

 


 

XI - De Roy Adriaen (S1556), () Beerzel 14.03.1670 (g. Verbinnen Adrianus en De Roij Martina), x Heist 15.05.1702 (g. Livinus Van den Eijnde en Guilielmus Naghels) met Nagels Maria (S1557), () Beerzel 12.02.1681 (g. Nagels Guilielmus en Serneels Maria).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van De Roy Adriaen.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Roy Jan, X (S778), () Schriek 30.07.1702 (g. Jan De Preter en Catharina Nagels),

 

De Roy Adriaen, () Schriek 02.01.1704 (g. Adriaen Nagels en Catharina Van Leemput),

 

De Roy Peter, () Schriek 03.03.1705 (g. Peter Wauters en Anna Van Leemput),

 

De Roy Maria, () Schriek 01.06.1707 (g. Adriaen Claes en Maria Wauters),

 

De Roy Nicolaus, () Keerbergen 06.08.1709 (g. Nicolaus ... en Anna Nagels), + Keerbergen 22.11.1741, x Keerbergen 15.03.1733 (g. Joannes De Roy en Adriaen De Preter) met De Preter Maria,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K, S, R,

     De Roij Adriaen, () Keerbergen 08.12.1733 (g. Adrianus De Roij en Joanna De Preter),

     De Roij Elisabeth, () Keerbergen 22.09.1735 (g. Adrianus De Preter en Elisabeth De Preter),

     De Roij Joanna Catharina, () Keerbergen 09.10.1739 (g. Joannes De Roij en Catharina De Preter),

 

De Roy Anna, () Keerbergen 14.08.1712 (g. Joannes Ceulemans en Anna Ceulemans loco Elisabeth De Roij),

 

De Roy Jacobus, () Keerbergen 21.10.1714 (g. Bartholomeus Buts en Barbara Guens),

 

De Roy Jacobus, () Keerbergen 19.03.1716 (g. Joannes De Roij en Elisabetha Verhaeghen).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom