Voorouderlijst Melis Egidius

 

Patroniem, afgeleid van de verkorte vorm van Amelis/Amilius, d.i. een latinizering van een Germaanse Amal-naam (= arbeid, onvermoeibaar) zoals bv. Amelryck of van de Latijns-Griekse naam Amilius/Aemilius.

 


 

XIII - XVI - Melis Gommer, fs Egidius (N6392 + S6620 + S38864), x (niet Heist) met Goossens (alias Mercx) Catharina (N6393 + S6621 + S38865).

 

De volgende akte levert nieuwe gegevens op en laat toe een generatie hoger te klimmen. Gommarus Melis emancipeert zijn kinderen Gabriel, Daniel, Henricus, Petrus, Dymphna (NIEUW), Elisabetha, Joanna, Catharina en Anna. Uit de akte blijkt dat Gommarus de zoon is van (wijlen) Egidius.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7512, folio 1v., akte dd. 25 juni 1621.

Transcriptie.

Item Gommardus Melis filius quond(am) Egidii, co(m)moran(s)

apud Srieck, in p(rese)ntia, eman(cipavit) Gabrielem, Danielem,

Henricu(um), Petru(m), Digna(m), E(lisa)b(e)th(am), Johanna(m), Cath(ari)nam

et Anna(m) Melis, suas proles, a pane suo modo debito

et consueto, quo facto N. Cranebroeck recond(uxi)t,

coram Roeloffs, Maes, junii xxva., 1621

 

Uit dit huwelijk:

Melis Gabriel,

Melis Dymphna,

 

Melis Elisabeth, x Schriek 24.11.1626 (g. Peter Guens, Gommer Melis, Mathias Mercx en Daniel Melis) met Guens Egidius,

     UIt dit huwelijk:

     Guens Jacob, (°) Schriek 22.02.1628 (g. Jacob Guens en Adriana Liekens),

     Guens Maria, (°) Schriek 19.06.1630 (g. Corneel Wouters en Maria De Vos),

     Guens Jan, (°) Schriek 16.01.1633 (g. Jan Meulemans en Joanna Melis),

     Guens Jan, (°) Schriek 03.10.1635 (g. Jan Van de Put en Anna Van Hove),

     Guens Anna, (°) Schriek 12.07.1643 (g. Jan Holemans en Anna Van Casteren),

     Guens Gommer, (°) Schriek 22.02.1646 (g. Jacob Guens en Gommara Van Dessel),

 

Melis Daniel, XII - XV (N3196 + S3310 + S19432), (°) Schriek 22.04.1607 (g. Daniel Machiels en Barbara Liekens), + Schriek 27.11.1658,

 

Melis Joanna, (°) Schriek 30.11.1609 (g. Adriaen Goossens en Joanna Claessens), + Schriek 1636 pest, x Schriek 31.05.1632 (g. Gommer Melis, Egidius Guens, Adriaen Van den Bosch en Dionys De Winter) met Guens Petrus (S1878), deze x 2 Schriek 18.11.1642 (g. Jacobus Guens en Ludo Elen) met Catharina Meeus (Meuris) (S1879),

     Uit dit huwelijk:

     1. Guens Catharina, (°) Schriek 19.02.1633 (g. Peter Claes en Catharina Janssens),

     Guens Jan, (°) Schriek 07.08.1635 (g. Jan Cootmans en Margareta Guldentops),

     2. Guens Catharina, (°) Keerbergen 28.04.1647 (g. Joannes Guens en Catharina De Grove),

     Guens Florentia, (°) Keerbergen 06.06.1649 (g. Florentius Guens en Magdalena Van den Plas),

     Guens Catharina, X (S939), (°) Keerbergen 24.04.1651 (g. Henricus Meeus en Catharina Guens).

 

Melis Hendrik, (°) Schriek 31.05.1612 (g. Hendrik Rijmenams en Barbara Liekens),

 

Melis Peter, (°) Schriek 09.02.1614 (g. Peter De Hondt en Catharina Serneels), moeder Merckx,

 

Melis Catharina, (°) Schriek 22.01.1616 (g. Peter Adriani en Catharina Gysemans),

 

Melis Anna, (°) Schriek 15.07.1618 (g. Peter Schroyens en Anna Serneels) x 1 Schriek 25.05.1645 (g. Winand Huyghe en Ludo Elen) met Storms Jacobus, (°) (niet W, S, Bet, P, Beer, O, SKW, Bon, Ber, K, R, H, Rot, Heist, ), deze x 1 ca. 1628 met Van den Sande Joanna, Melis Anna, x 2 met Van Hautvin Cornelius.

Uit dit huwelijk:

1...

Storms Joannes, onder de Laet, (°) Werchter 12.01.1639 (g. Joannes Maes en Catharina Wendrix, x (niet W, Heist, S, ) met Catharina Raps (Raebs),

     Uit dit huwelijk:

     Storms Joanna, (°) Werchter 02.03.1670 (g. Siers Jacobus en Goris Joanna),

     Storms Cornelius, (°) Werchter 03.09.1673 (g. De Meijer Cornelius en Storms Margareta),

Storms Catharina, (°) Werchter 06.12.1643 (g. Joannes Janssens en Catharina Jacobs), x Schriek 25.08.1662 (g. Jan Storms en Hendrik Meeus) met Verbeeck Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Verbeeck Joannes, (°) Werchter 09.12.1663 (g. Peeters Joannes en Huijbens Cecilia),

     Verbeeck Joannes, (°) Werchter 10.08.1665 (g. De Winter Joannes en Tielemans Elijsabeth),

2. Steurms Adrianus, (°) Werchter 26.10.1646 (g. Borghmans Adrianus en Das Catharina),

Steurms Joanna, (°) Werchter 27.04.1649 (g. Marien Jan en Goosens Joannes),

Storms Elisabeth, (°) Werchter 25.01.1652 (g. De Kester Joannes nomine De Maijer Joannes en Raijmaeckers Elisabeth),

3. Van Hautvin Joannes, (°) Werchter 09.03.1654 (g. Janssens Joannes en Siers Barbara),

Van Hautvin Anna, (°) Werchter 29.12.1655 (g. Van Hautvin Petrus en Raijmaekers Elisabeth n. Luijten Anna),

Van Hautvin Cornelius, (°) Werchter 06.09.1658 (g. Van Roijst Cornelius nomine Melis Henricus en Andries Maria),

Van Hautvin Henricus, (°) Werchter 09.03.1654 (g. Aerts Henricus en Smets Lucia).

 


 

XII - XV - Melis Daniel (N3196 + S3310 + S19432), (°) Schriek 22.04.1607 (g. Daniel Machiels en Barbara Liekens), + Schriek 27.11.1658, x Schriek 22.05.1639 (g. Ludo Elen en Gommer Liekens) met Tuytgans Barbara (N3197 + S3311 + S19433), + Schriek 02.04.1676, deze x 2 Schriek 10.05.1664 (g. Adriaen Tuytgans en Peter Mangelschots) met De Rijck Gommer.

 

GS 1658: Daniel Melis 5 koeien, 1 peerd, 70 schapen, 3 gd 5 st.

Onderstaande akte van emancipatie met dank aan Paul Peeters

In de akte slechts 4 kinderen van Barbara (Bayken) Tuytgaens, weduwe van Daniel Melis.  De andere kinderen waren al meerderjarig.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7917 fol. 101v°.

Item in tegenwoordicheyt der heeren schepen. van Loven naergenoempt gestaen Bayken Tuytgaens, weduwe van wijlen Daneel Meulis, woonende tot Schrieck, die welcke heeft geemancipeert en. vuyt haeren broode gedaen Adriaen, Peeter, Hendrick en. Gillis Meulis, alle wettige kinderen, bij haer behouden van den voors. wijlen Daneel Meulis, haeren man, quo facto Glavimans reconduxit, coram Bucq, Santels, hac 2a. marty 1667.

    

Uit dit huwelijk:

    

1. Melis Joannes, (°) Beerzel 26.03.1629 ill. (g. Lents Joannes en Van Baelen Anna),

 

Melis Gummarus, XI (N1598),

 

Melis Helena/Aldegonde/Alena, XI (S1655),

    

Melis Adriaen, (°) Schriek 29.11.1641 (g. Adriaen Docx en Joanna Tuytgans), x Putte 09.11.1670 (g. Henricus Van Beethoven en Joannes Goosens) met Deckers Anna, zij x 1 Putte 10.02.1652 (g. Gerardus Vercam en Joannes Naegels) met Nagels Guilielmus,

BRON : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 7935, folio 2v°, akte dd. 30.06.1682.

Transcriptie.In tegenwordicheyt der heeren

schepenen van Loven naergenoempt

gestaen Adriaen Melis sone wijlen

Daniel, woonende onder Put,

den welcken heeft behoorelijck

Bellon  geemancipeert ende wettelijck

vuytten broode gedaen Adriaen

en. Marie Naegels, voorkinderen,

ende Diel Melis, sijne wettigen sone,

den welcken hij geprocreert heeft

vuytten schoode van wijlen Anna

Deckens, sijne wettige huysvre.,

quo facto Bellon reconduxit,

coram sr. De Riddere et De Winter,

hac octava octob. 1682.

 

Commentaar.

Deze akte werd ook ingeschreven in hetzelfde register op folio 75v°, doch werd daar doorgehaald met in de rand de vermelding "Habetur achter het naervolgen. contract".

Uit de akte van emancipatie kunnen we afleiden dat Anna Deckers, gehuwd met Adriaan Melis sone Daniel, voordien gehuwd was met Guilielmus Nagels.

Opvallend is Anna in de akte met de familienaam "Deckens" wordt aangeduid en niet met Deckers.

     Uit dit huwelijk:

     1. Nagels Joannes, (°) Putte 12.11.1652 (g. Joannes Naegels en Elisabet Verwoyts),

     Nagels Adrianus, (°) Putte 10.07.1655 (g. Adrianus Coetmans en Anna Vervloet),

     Nagels Maria, (°) Putte 05.10.1660 (g. Petrus Naegels en Maria Van Hoven),

     2. Melis Egidius, (°) Schriek 22.07.1671 (g. Egidius Melis en Anna Verhoeven),

    

Melis Peter, XIV (S9716), (°) Schriek13.10.1643 (g. Peter De Belser en Anna Bastiaens),

    

Melis Hendrik, (°) Schriek 24.02.1647 (g. Hendrik Melis en Joanna Tuytgans),

    

Melis Egidius, (°) Schriek 10.09.1651 (g. Egidius Verhaegen en Catharina Hermans), x Schriek 24.11.1676 (g. Hendrik Somers en Jan Boxstuyns) met Somers Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Melis Arnold, (°) Schriek 06.10.1677 (g. Arnold Somers en Magdalena Van Roy),

     Melis Jan, (°) Schriek 17.02.1679 (g. Jan Boxstuyns en Anna Tuytgans),

    

2. De Reyck Adriaen, (°) Schriek 20.01.1665 (g. Adriaen De Belser en Cornelia Bogaerts),

    

De Reyck Maria, (°) Schriek 21.02.1667 (g. Jan Van Vlasselaer en Maria Holemans),

    

De Reyck Jan, (°) Schriek 12.02.1670 (g. Jan Somers en Barbara Bogaerts),

   

De Reyck Niclaes, (°) Schriek 19.03.1673 (g. Niclaes Goossens en Maria Cootmans),

    

De Reyck Magdalena, (°) Schriek 25.07.1675 (g. Jan Holemans en Magdalena Van Roy).

 


 

XI - Melis Gummarus (N1598), x Beerzel 19.10.1659 (g. Van Poyer Egidius, Van Poyer Joannes en Swiggers Jacobus) met Van Poyer Gommara - Gommarina (N1599), (°) Beerzel 29.05.1638 (g. Goossens Matthias en Van Craen Adriana).

 

 

Onderstaande akte met dank aan Paul Peeters

BRON : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 7928, folio 136v°, akte dd. 14.02.1676.

                                                                                                Transcriptie.

 

Item in tegenwoordicheyt der heeren

schepenen van Loven naergenompt gestaen

Gommers Melens, ingesetene van Put,

den welcken heeft vuyt sijnen brode

gedaen ende wettelijck geemancipeert

Bastiaen, Lusia, Maria, Francyncke, Anna

Melens, sijne wettighe kinderen, die hij heeft

geprocureert van Gommerijnke Van

Poeder, sijne wettighe huysvre., quo

facto Lijftocht reconduxit, actum

14 feb. 1676, coram jor. Vanden Driessche,

Hoppenbrauwer.

Commentaar.

De vermelde familienamen Melens en Van Poeder wijken enigszins af van de gebruikelijke schrijfwijze, resp. Melis en Van Poyer.  Deze akte van emancipatie leert ons verder dat er nog een achtste kind met de voornaam Anna moet geweest zijn.  Vermoedelijk moet dat kind geplaatst worden tussen Francisca en Gommara, gezien er tussen deze twee een tijdspanne zit van bijna 7 jaar.  Dergelijke akten geven wel een extra dimensie aan de parochieregisters.

    

Uit dit huwelijk:

    

Melis Lucia, X (N799), (°) Beerzel 14.08.1660 (g. Guens Joannes en Van Poyer Lucia),

    

Melis Sebastianus, (°) Beerzel 02.03.1662 (g. De Ryck Sebastianus en t'Zerneels Maria),

    

Melis Maria, (°) Putte 08.03.1665 (g. Egidius Melis en Catharina Vermeulen),

    

Melis Joannes, (°) Putte 13.03.1667 (g. Petrus Melis en Dymphna Melis),

    

Melis Adrianus, (°) Putte 23.09.1668 (g. Adrianus Melis en Barbara Tuytgans),

    

Melis Francisca, (°) Putte 30.08.1671 (g. Petrus Melis en Francisca Lambrechts),

 

Melis Anna,

    

Melis Gommara, (°) Beerzel 21.08.1678 (g. Van Dessel Cornelius en Semens Anna).

 

 

 

XI - Vermeulen (Meulemans - Muelemans) Gommarus (S1654), (°) Schriek 06.09.1629 (g. Egidius Guens en Gommara Boets), x Schriek 13.07.1659 (g. Jan Vermeulen en Gommer Melis) met Melis Helena/Aldegonde/Alena (S1655), (°) (niet S, O, Beer, P, K, O, Bon, SKW, Ber, W, Heist, I, L, WMB, Wez, Bet, Rot, Bev, Huls, Wiek, Nijl, Kamp, Wak, Duf, Ges, Kes, R, Mech, Hert,  ), + Putte 02.12.1675.

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Vermeulen Gommarus .

 

Uit dit huwelijk:

 

Vermeulen Maria, (°) Putte 13.09.1660 (g. Henricus Melis en Maria Goosens), x Putte 26.11.1686 (g. Mattheus Vervloet en Gommarus Vermeulen) met Vervloet Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Vervloet Catharina, (°) Putte 22.01.1687 (g. Petrus Vervloet en Catharina Vermeulen),

     Vervloet Maria, (°) Putte 21.04.1689,

 

Vermeulen Catharina, (°) Putte 17.07.1666 (g. Petrus Rijmenams en Catharina Van der Auwera), x Putte 16.02.1689 met Jan Van Noten, handwerker,

     Uit dit huwelijk:

     Van Noten Catharina, (°) Putte 21.12.1692,

     Van Noten Cornelius, (°) Putte 28.03.1700,

     Van Noten Ezechael, (°) Putte 03.11.1701,

     Van Noten Petrus, (°) Putte 20.02.1704,

     Van Noten Anna, (°) Putte 22.09.1705,

     Van Noten Andreas, (°) Putte 29.08.1708,

 

Vermeulen Elisabeth, X (S827), (°) Putte 30.08.1671 (g. Joannes Meulemans en Elisabeth Verworst),

 

Vermeulen Egidius, (°) Putte 14.04.1674 (g. Egidius Melis en Catharina Cootmans).

 

 

 

XIV - Melis Peter (S9716), (°) Schriek13.10.1643 (g. Peter De Belser en Anna Bastiaens), x Schriek 12.12.1669 (g. Egidius Melis en Peter Mangelschots) met Verhoeven Anna (S9717), mogelijk (°) Heist 29.08.1639 (g. Andreas Baeten en Anna Verhoeven), fa Joannes x Holemans Maria.

    

Uit dit huwelijk:

    

Melis Frans, (°) Schriek 13.11.1669 ill. (g. Egidius Melis en Francisca Lembrechts),

    

Melis Gommer, XIII (S4858), (°) Schriek 06.03.1672 (g. Martin Van der Auwera en Gommara Van Poyer),

    

Melis Joanna, (°) Schriek 13.05.1674 (g. Andre Goossens en Barbara Tuytgans),

    

Melis Jan, (°) Schriek 06.01.1677 (g. Jan Goossens en Gommara Van Poyer),

    

Melis Peter, (°) Schriek 04.07.1679 (g. Jan Guens en Maria Vermeulen),

    

Melis Catharina, (°) Schriek 14.05.1682 (g. Adriaen Melis en Gommara Hermans),

    

Melis Adriaen, (°) Schriek 24.04.1685 (g. Jan Goyvaerts en Catharina Hermans). 

 


 

X - Serneels Petrus (N798), (°) Beerzel 06.09.1661 (g. Swiggers Jacobus en Vanden Bosch Adriana), x Beerzel 23.10.1681 (g. beide vaders en Swiggers Adrianus) met Melis Lucia (N799), (°) Beerzel 14.08.1660 (g. Guens Joannes en Van Poyer Lucia).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Serneels Petrus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Serneels Joannes, (°) Beerzel 31.05.1682 (g. Van Hoof dixit Sterbeeck Joannes en Nagels Maria), x 1 Schriek 01.05.1709 (g. Corneel Serneels en Jan De Hondt) met Van den Broeck Adriana, + Ramsel 08.01.1720, x 2 Heist 09.02.1723 (g. Joannes Quadens, Franciscus Mellens en Petrus Van den Broeck) met Anna Van Hole, deze mogelijk x 2 met Tielemans Cornelius (gezin vermeld in VT 1755 te Ramsel),

     Uit dit huwelijk: geen andere fii in P, S, Beer, Heist, Ber, I,

     1. Serneels Adriana, (°) Putte 30.11.1709, x met Jan De Graef,

     Serneels Joannes Franciscus (°) Putte 30.11.1709,

     Serneels Petrus, ° ca. 1710, x met Elisabeth Boeckx,

     Serneels Joannes Franciscus, (°) Houtvenne 24.02.1711 (g. Martinus Jacops en Maria Van Roij),

     x 1 met Joanna Vercammen, deze x 2 met Guilielmus Schepers,

     Serneels Anna, (°) Houtvenne 29.09.1712 (g. Joannes Van den Broeck en Lucia Melis), x met Servaes Van Nerum,

     Serneels Elisabeth, (°) Houtvenne 31.03.1715 (g. Henricus Van Eepoel en Elisabeth Van den Eynden), x met Marcus Sijmons,

     Serneels Maria, (°) Ramsel 09.01.1717 (g. Joannes De Winter en Anna Maria Van den Broeck),

     Serneels Joanna, (°) Ramsel 17.12.1719 (g. Adrianus Jennes en Joanna Van Roij),

 

Serneels Catharina, (°) Beerzel 02.07.1684 (g. Serneels Cornelius en Van Leemputten Catharina),

 

Serneels Elisabeth, (°) Beerzel 17.01.1687 (g. Van den Bosch Joannes en Janssens Elisabeth),

 

Serneels Cornelius, (°) Beerzel 09.08.1689 (g. Serneels Cornelius en Verlinden Adriana),

 

Serneels Adriana, IX (N399), (°) Beerzel 25.03.1692 (g. Van Dessel Adrianus en Melis Francisca),

 

Serneels Petrus, (°) Beerzel 09.10.1695 (g. Van Hove Joannes en Janssens Adriana),

 

Serneels Maria, (°) Putte 22.03.1699,

 

Serneels Gummarus, (°) Putte 17.07.1701,

 

Serneels Petrus, (°) Putte 02.11.1704,

 

Serneels Petrus, (°) Putte 03.11.1705,

 

Serneels Adrianus, (°) Putte 29.06.1707.

 XIII - Melis Gommer (S4858), (°) Schriek 06.03.1672 (g. Martin Van der Auwera en Gommara Van Poyer), + Schriek 22.01.1749, x Schriek 20.10.1697 (g. Michiel Wouters en Egidius Meulemans) met Wouters Anna (S4859), (°) Schriek 28.03.1662 (g. Antoon Claes en Anna Storms), + Schriek 23.05.1728.

Uit dit huwelijk:

Melis Joanna, XII (S2429), (°) Schriek 16.06.1699 (g. Egidius Van Woensel en Joanna Storms),

Melis Peter, (°) Schriek 05.10.1701 (g. Peter Melis en Elisabeth Van Gorp), x (niet S, ) met Segers Maria,
     Uit dit huwelijk:
     Melis Willem, (°) Schriek 20.11.1734 (g. Gommer Melis en Catharina Van de Sande),
     Melis Maria Catharina, (°) Schriek 22.03.1736 (g. Jan Segers en Maria Melis),
     Melis Hendrik, (°) Schriek 10.01.1738 (g. Hendrik De Rijck en Anna Maria Maes),
     Melis Peter Frans, (°) Schriek 28.10.1739 (g. Peter Segers en Catharina Nys),

Melis Willem, (°) Schriek 28.07.1704 (g. Willem Storms en Elisabeth Van Woensel),

Melis Maria, (°) Schriek 19.10.1706 (g. Michiel Van Oosterwijck en Maria Wouters), x Schriek08.04.1730 (g. Gommer Melis en Jan Van Oosterwijck) met De Preter Jan,
     Uit dit huwelijk:
     De Preter Peter, (°) Schriek 19.03.1730 (g. Peter De Preter en Catharina Van Oosterwijck),
     De Preter Peter Frans, (°) Schriek 13.06.1731 (g. Peter De Preter en Joanna Melis),
     De Preter Catharina Theresia, (°) Schriek 10.06.1733 (g. Jan Melis en Catharina Theresia De Preter),
     De Preter Anna Catharina, (°) Schriek 03.08.1735 (g. Peter Melis en Catharina De Preter),
     De Preter Maria, (°) Schriek 08.12.1737 (g. Gommer Melis en Maria Janssens),
     De Preter Adriaen Frans, (°) Schriek 14.04.1740 (g.Adriaen De Belder en Petronella Bellekens),
     De Preter Anna Cornelia, (°) Schriek 15.02.1743 (g. Jan Melis en Anna Steurs),
     De Preter Peter Bernard, (°) Schriek 01.09.1745 (g. Peter Van den Brande en Joanna De Rijck),
     De Preter Jan Baptist, (°) Schriek 06.06.1748 (g. Jan Hetsels en Petronella De Rijck),
     De Preter Jan Baptist, (°) Schriek 12.04.1750 (g. Jan Baptist Huybrechts en Anna Maria De Belder),

Melis Barbara, (°) Schriek 12.10.1710 (g. Adriaen Vervloesem en Joanna Melis),

Melis Jan, (°) Schriek 05.07.1713 (g. Peter Holemans en Joanna Melis).


 

IX - XII - De Rijck Hendrik (N412 + S2428), ° Schriek, (°) Werchter 10.01.1680 (g. Goris Henricus en Geens Paschasia), x 1 Schriek 04.07.1706 (g. Hendrik De Rijck en Peter De Backer) met De Backer Joanna, x 2 Schriek 26.03.1708 (g. Hendrik De Rijck en Fernand Van Hove) met Joanna De Rijck, + Schriek 02.06.1719, x 3 Heist 07.01.1720 (g. Philippus De Rijck, Petrus Mertens en Joannes Brabants) met Mertens Joanna (N413), (°) Heist 17.05.1687 (g. Joannes Van Herel en Catharina Van den Bosch), + Schriek 08.11.1721, x 4 Schriek 17.02.1722 (g. Gommer Melis, Peter Melis en Elco Storms) met Melis Joanna (S2429), (°) Schriek 16.06.1699 (g. Egidius Van Woensel en Joanna Storms).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Rijck Jan, (°) Schriek 21.07.1707 (g. Jan Scherens en Anna De Rijck),

 

2. De Rijck Elisabeth, (°) Schriek 02.09.1709 (g. Hendrik De Rijck en Elisabeth De Rijck), x Schriek 23.02.1734 (g. Walter Wouters en Servaes Geeraerts) met Wouters Egidius, + Schriek 15.06.1743, x 2 Schriek 27.10.1743 (g. Jan De Rijck en Judocus Wauters) met Van Belle Philip, + Schriek 15.01.1768,

     Uit dit huwelijk: x 2 mogelijk kinderloos, geen fii te S, Heist,

     1. Wouters Magdalena, (°) Schriek 02.12.1734 (g. Walter Wouters en Magdalena Smeulders),

     Wouters Susanna, (°) Schriek 16.03.1736 (g. Judocus Wouters en Anna De Rijck),

     Wouters Maria Elisabeth, (°) Schriek 22.11.1737 (g. Peter Goovaerts en Maria Van Herck),

     Wouters Jan, (°) Schriek 27.02.1740 (g. Jan De Rijck en Joanna Docx),

     Wouters Jan Frans, (°) Schriek 24.04.1743 (g. Jan De Rijck en Joanna Maria Storms),

 

De Rijck Egidius, (°) Schriek 19.12.1711 (g. Egidius De Rijck en Anna Goris),

 

De Rijck Anna, (°) Schriek 09.04.1715 (g. Adriaen Huybrechts en Barbara Vermeulen), x Heist 30.08.1739 (g. Joannes De Reijck en Franciscus De Reijck) met De Rijck Joannes Baptista, (°) Heist 16.01.1715 (g. Joannes De Reyck en Anna Keulemans), zie gezin onder,

     Uit dit huwelijk:

     De Reijck Joannes Franciscus, (°) Heist 20.09.1740 (g. De Reijck Joannes Franciscus en Elisabeth De Reijck),

     De Reijck Elisabeth, (°) Heist 06.09.1743 (g. Petrus Melis en Elisabeth De Reijck),

     De Reijck Maria Theresia, (°) Heist 31.12.1745 (g. Joannes De Reijck en Isabella De Kuijper),

     De Reijck Henricus Joannes, (°) Heist 02.10.1747 (g. Henricus Van Noten en Isabella Maria Veldtman),

     De Reijck Maria Francisca, (°) Heist 15.06.1750 (g. Philippus Van Bel en Isabella Francisca Veldtman),

     De Reijck Philippus, (°) Heist 13.01.1756 (g. Philippus Van Dijck en Maria Lambrechts),

 

De Rijck Peter, (°) Schriek 20.06.1717 (g. Peter De Backer en Antonia Van der Auwera),

 

3. De Rijck Jacob (IX (N206), (°) Schriek 04.11.1720 (g. Jacob Verhaegen en Joanna Melis),

 

4. De Rijck Jan Baptist, XI (S1214), (°) Schriek 31.05.1723 (g. Jan Van Oosterwijck en Maria Melis),

 

De Rijck Joanna, (°) Schriek 29.04.1726 (g. Gommer Melis en Anna Van Oosterwijck), x Schriek 30.04.1749 (g. Jan De Rijck en Peter Heremans) met Weyns Andre,

     Uit dit huwelijk:

     Wijns Anna Catharina, (°) Heist 31.03.1750 (g. Guilielmus Scheirs en Anna De Reijck),

     Wijns Cornelius, (°) Heist 28.09.1752 (g. Cornelius Claes en Catharina Van Hoof),

     Wijns Philippina, (°) Heist 23.05.1755 (g. Henricus De Reijck en Philippina De Reijck),

     Wijns Petrus, (°) Heist 03.01.1759 (g. Petrus Wijns en Catharina Goris),

     Wijns Joanna Maria, (°) Heist 04.01.1762 (g. Petrus Goris en Joanna Claes),

     Wijns Anna Elisabeth, (°) Heist 28.08.1765 (g. Petrus Van Herck en Elisabeth Adams),

 

De Rijck Hendrik, (°) Schriek 22.02.1729 (g. Egidius Huybrechts en Joanna Van de Put), + Schriek 13.06.1730,

 

De Rijck Adriaen, (°) Schriek 30.12.1730 (g. Egidius Claes en Anna Liekens), x Schriek 28.11.1752 (g. Jan De Rijck en Antoon Steurms) met Docx Anna Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     De Reijck Joannes Baptista, (°) Heist 27.01.1754 (g. Joannes Baptist De Rijck n. Andreas Van den Broeck en Elisabeth De Rijck),

     De Reijck Anna Catharina, (°) Heist 15.03.1755 (g. Antonius Storms en Anna Catharina Wittocx),

     De Reijck Joannes Baptist, (°) Heist 10.12.1756 (g. Andreas Van Noten en Joanna Speulders),

     De Reijck Joannes Anthonius, (°) Heist 28.09.1758 (g. Antonius Storms en Elisabeth De Reijck),

     De Reijck Joannes Baptist, (°) Heist 01.01.1761 (g. Joannes Baptist De Cuyper en Joanna Maria Docx),

     De Reijck Adrianus Frans, (°) Heist 30.01.1763 (g. Adrianus Geens en Maria Anna Docx),

     De Reijck Petrus Frans, (°) Heist 18.01.1765 (g. Petrus Frans Dockx en Maria Van den Broeck),

     De Reijck Petrus Joseph, (°) Heist 14.09.1767 (g. Petrus Goris en Elisabeth De Reijck),

     De Reijck Joanna Maria Anna, (°) Heist 23.02.1771 (g. Adrianus Nuijts en Maria Anna Catharina De Rijck),

     De Reijck Anna Teresia, (°) Heist 24.02.1774 (g. Gommarus Brants en Anna Theresia Van den Broeck),

     De Reijck Anna Elisabeth, (°) Heist 09.06.1777 (g. Petrus De Rijck en Anna Elisabeth Rijmenants),

 

De Rijck Hendrik, (°) Schriek 12.01.1733 (g. Jan De Preter en Catharina Van Casteren), + Schriek 27.05.1777, vrijgezel,

 

De Rijck Peter Frans, (°) Schriek 06.04.1736 (g. Peter Melis en Anna Van den Eynde).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom