Voorouderlijst Meeus Egidius en Catharina

 

Meus, Meeus, Meeùs, Meeurs, Me(e)ues, Mees, Meves, Mew(e)s, Meyes, Meyus, Meeuwe(n), Mee(u)wis, Meeuw(s), Meuwens, Meuwes(e), Meuwèse, Meuwis, Meuws, Meeuwig, M(i)ewis, Meuvis, Mevis(se), Mévisse, Mévihsen, Mevissen, Meevis, Me(e)rvis, (de) Meyvis(ch), Van Meyvisch, -ij, Mijvis, Mievis, Miévis, Mivis, Myvis, Mebis, Mebus, Meubis, Meubus, Meeuse(n), Meeussen, Mees(s)en(s), Meeuwesen, -ezen, Mee(u)wisse(n), Meus(s)en, Meuwissen, Meuwsen, Meves(s)en, Meven(sen), Mewissen, Me(e)vissen, Mévissen, De Mevius, De Meeus, De Meeüs, De Meeûs, Demeus, Demeûs, Meeuws(s)en(s), Sermeus, Neeus, Nieus, Neuwels, Neuwis, Nibbes, -ès, Nibes, -us, Niebes, Neubis, -us, Nobis, -us, Novis

Patroniem, verkorte vorm van de heiligennaam Bartholomeus.

 


 

XI - Meeus (Mieus) Egidius (N1414), vorster te Putte, (°) (niet P!+, Beer, O+, S, R, SKW, K, Bon!, Hev, Mui, I, Ber, Rot, Wez, Heist, Kamp, Duf, Heist, Wal, Wak, H, ),  x 1 (niet P, Beer, O!, S, R, SKW, K, Bon, Ber, Bet, I, Heist, ) met Van der Auwera Elisabeth (N1415), (niet P+!, Beer?, O+, Bon!, I!, onv.geg.), + ? Putte 09.11.1661, deze  x 1 Putte 11.02.1629 (g. Joannes Vervloet, Guilielmus Beeckmans en Joannes Verlinden) met Vervloet Joannes, fs Hendrik x Van der Auwera Maria. Meeus Egidius x 2 O.L.V.Waver 26.02.1664 (g. Joannes Vervloedt en Joannes Vervloedt jr) met Vervloe(d)t Anna, (°) Lier 26.02.1639 (g. Dilis Keulenaer en Anna Kops), fa Gommarus en Joanna Geerts.

 

Aktes met dank aan Karel en Mariette Bogaerts

5 D. bosch te Putte, naast Stompaertsveld & Bemptveld, gespleten uit 7 B.:

1) 1641: Van der Auwera Elisabeth x Neeus Egidius (Meeus) ontv. te leen, na  + haar vader Adrianus, over 2 st.land : o.a. 5 D. bosch uit 7 B. & hij is sterfman.

2) 1649: Neeus Egidius (Meeus) verklaart dat de ki.v. Vervloet Joannes fs Henricus competeren vr de proprieteit & hun moeder Van der Auwera Elisabeth, x voors. Egidius, vr de tochte, v. voors. 2 st.l and. Van der Auwera Joannes met zijn broer Petrus competeren elk de ½ v.voors. 5 D. (zie Messeveldeken hieronder)

3) 1650: Van der Auwera Elisabeth (fa Adrianus) x Neeus Egidius (Meeus) (besetman), mits + v/haar vader Adrianus, is sterfvrouw (5 D. bosch).

5 D. Stompaertsveld te Putte, gespleten uit voors. 7 B.:

1) 1641: Van der Auwera Elisabeth x Neeus Egidius (Meeus) (sterfman) ontv. te leen 5 D. Stompaertsveld (Stammaertsvelt) te Putte, uit 7 B.   

2) 1649: Neeus Egidius (Meeus) verklaart dat de 5 D. Stompaertsveld (Stammaertsvelt) de ki.v. Vervloet Joannes fs Henricus competeren vr de proprieteit & hun moeder Van der Auwera Elisabeth (x voors. Egidius) vr de tochte.

3) 1681: Vervloet Joannes is sterfman op de ½ v.voors. partij.

4) 1685: Vervloet Joannes is sterfman op de ½ v/de partij.

½ B. Messeveldeken te Putte, gespleten uit voors.7 B.:

1) 1641: Van der Auwera Elisabeth x Neeus Egidius (Meeus) (sterfman). Na + v/haar vader Adrianus heeft eed gedaan over 2 st. land: ½ B. Messeveldeken & 5 D. Stompaertsveld (Stammersvelt) beide te Putte, deel v.7  B.

2) 1649: Neeus Egidius (Meeus) verklaart dat deze 2 st. land De Messeveldeken, de ki.v. Vervloet Joannes fs Henricus competeren vr de proprieteit & hun moeder Van der Auwera Elisabeth (x voors.Egidius) vr de tochte. Van der Auwera Joannes met zijn broer Petrus competeren elk de ½ v.voors. 5 D. 

3) 1650 : Van der Auwera Elisabeth x Neeus Egidius (Meeus) heeft mits +v/haar vader Adrianus te leen ontv. ½ B. Messeveldeken (Messe Veldeke) volgens f°41 & f°68 & is sterfvrouw).

1645: Marien Mattheus x Van der Auwera Catharina. Neeus Egidius (Meeus) x Van der Auwera Elisabeth.

Gem.archief Putte 19.10.1652 Not. Rutten Frans & Elincx J. J. 32 (zie ook 1666): Neeus Egidius (Meeus) won. Putte,  leent 250 gd. v. Lodewijck Henricus x De Preter Clara.

1654 - 35 oude grooten of 2 Hollandse gd. rente ten behoeve v. H.Geest v.Putte op bosschen van Pitsenburg:

Vervloet Joannes 31 j. fs Joannes, kerkmeester v.Putte, mits + Van Rijmenam Adrianus, heeft te leen ontv. & is sterfman, heffende op bossen competerende commanderij Pitsenburg.

1656: O.a. ki.v.+ Vervloet Joannes, daar moeder af is Van der Auwera Elisabeth, nu x 2 Neeus Egidius (Meeus): Joannes, Anna x Van den Brande Adrianus met mombers Vervloet Henricus & Van der Auwera Joannes - verkopen aan Van den Eynde Joannes 50j. fs + Gerardus uit Rijmenam, 2/3e v. 5 D. bosch te Berlaar.

1656: Neeus Egidius won. Putte e.a. hebben schade geleden door hagelslag.

1656: Van der Nath Dierick => Neeus Egidius (Meeus) ?

1666: Erfg. Lodewijckx Henricus (Lodewijcx) x De Preter Clara tegen gedaagde Vervloet Henricus. Gedaagde heeft

zich borg gesteld vr huurder Neeus Egidius (Meeus) won. Putte, vr 15 gd. jaarl. rente v. 250 gd. obligatie

(19.10.1652 not.Ellincx) & in gebreke blijft. Nu medeborg Van der Auwera Joannes.

1680: Ten verzoeke v. schepen v. Putte verklaren o.a. Neeus Egidius (Meeus), allen v. Putte, dat ze op 17.11.1680 Luytens Cornelius v. Putte hoorden beweren dat het een vals rekwest was dat hij v/de gemeente gekregen had.

1689: O.a. Neeus Egidius ca.70 j. getuigen over vechtpartij ts. de meyer, i.v.m. zijn paard, & Ceuppens Joannes met Van Boeckel Joannes.

1693 Volkstelling Putte: Vervloet Joannes (Vervloedt) 61 j. & zijn zoon Joannes 26 j. Neeus Egidius (Meeus) vorster alhier 70 j., Vervloet Anna zijn huisvrouw & Neeus Magdalena (Meeus) 18 j. zijn dochter.

1693: Neeus Joannes (Meeus) ca. 22 j. is knecht & Neeus Catharina (Meeus) ca. 50 j. is meid te Putte bij pachter Vervloet Petrus.

1709: Neeus Catharina (Meeus) is meid te Putte bij Vervloet Petrus x Beullens Anna.

1717: Erfg.v.+ Van den Eynde Maria we. Smeyers Henricus (Snijers) : 1e staak voortkomende v. Verhagen Catharina: o.a. Vervloet Henricus met zijn zusters & broers & hun ki.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vervloet Joannes Fredericus, (°) Putte 25.11.1629 (g. Joannes Fredericus Van Sybo... en Anna Torff),

    

Vervloet Catharina, (°) Putte ...01.1632 (g. Bartholomeus Vermeulen en Catharina De Grove), x Putte 12.11.1656 (g. Petrus Van Eynde, Egidius Meeus en Cornelius Meeus) met ObdeBeeke Michael, geen fii te P, O, Ber, K, S, Beer, Heist,

    

Vervloet Anna, (°) Putte 17.01.1633 (g. Machiel Culemans en Anna Machiels), x Putte 01.11.1654 (g. Van Eynde Egidius, Neeus Egidius, ... Andreas en ... Egidius) met Van den Brande Adrianus,

     Uit dit huwelijk:

     Van den Brande Maria, (°) O.L.V.Waver 04.02.1659 (g. Peeter Uijterhoeven en Maria Moens),

     Van den Brande Joannes, (°) O.L.V.Waver 28.11.1661 (g. Joannes Vervloet en Joanna Uijterhoeven),

     Van den Brande Egidius, (°) O.L.V.Waver 16.03.1664 (g. Egidius Mieus en Elisabeth Vervloet),

     Van den Brande Anna, (°) O.L.V.Waver 08.12.1667 (g. Martinus Vaeck en Anna Van den Brande),

     Van den Brande Maria, (°) O.L.V.Waver 08.02.1669 (g. Peeter Uijterhoeven en Maria Moens),

     Van den Brande Philippus, (°) O.L.V.Waver 24.02.1670 (g. Petrus Uijterhoeven en Catharina Van den Brande n. C. de Vroeij),

     Van den Brande Joannes, (°) O.L.V.Waver 12.07.1675 (g. Dijck Petrus en Catharina Mieus),

    

Vervloet Wernerus, (°) Putte 11.05.1635 (g. Wernerus Spies en Maria Van Moll),

 

2. Meeus Henricus, (°) Putte 09.05.1641 (g. Henricus Van Leemputte en Catharina Van Linden),

 

Meeus Maria, X (N707), (°) Putte 11.03.1643 (g. Mattheus Van der Veeken en Maria Meeus),

 

Meeus Catharina, (°) Putte 14.10.1645 (g. Cornelius Candries en Catharina Vervloet),

 

Meeus Petronella, (°) Putte 12.01.1652 (g. Petrus Noels en Catharina Vervloet), x Putte 20.10.1675 (g. Egidius Meiuws en Martinus Wauts) met Wauts Henricus,

 

Meeus Christophorus, (°) Putte 12.04.1655 (g. Christophorus de Litzenrode (commendator Pitzenburgensis)), x O.L.V.Waver 07.01.1681 (g. Egidius Mieus en Martinus Van Horenbeke) met Op de Beke Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Meeus Adrianus, (°) O.L.V.Waver 15.10.1681 (g. Adrianus Brabans en Anna Op de Beeck),

     Meeus Joanna, (°) O.L.V.Waver 24.02.1684 (g. Joannes Lens en Anna Vervloet),

     Meeus Anna, (°) O.L.V.Waver 09.11.1685 (g. Henricus Vervloet en Anna Verlinden),

     Meeus Elisabeth, (°) O.L.V.Waver 07.03.1688 (g. Martinus Op de Beke en Elisabeth Van den Brande),

     Meeus Maria Clara, (°) O.L.V.Waver 13.03.1690 (g. Joannes Keulemans en Elisabeth Boon loco Clara Fabe),

     Meeus Joanna, (°) O.L.V.Waver 28.09.1692 (g. Joannes Mieus en Joanna Op de Beke),

 

3. Meeus Anna, (°) Putte 24.11.1664 (g. Adrianus Van der Auwera en Anna Van den Brande), deze x 2 (niet O, P, ) met Gijsmans Martinus,

 

Meeus Joannes, (°) Putte 08.10.1669 (g. Joannes Vervloet sr nomine Joannes Vervloet jr en Anna Frans),

 

Meeus Magdalena, (°) Putte 05.10.1671 (g. Petrus Van Rompay en Magdalena Raes).

 

 

 

XI - Guens Petrus (S1878), (°) Keerbergen 28.10.1613 (g. Rutgerus De Preter), x 1 Schriek 31.05.1632 (g. Egidius Guens, Adriaen Van den Bosch, Gommer Melis en Dionys De Winter) met Melis Joanna, (°) Schriek 30.11.1609 (g. Adriaen Goossens en Joanna Claessens), x 2 Schriek 18.11.1642 (g. Jacobus Guens en Ludo Elen)  met Catharina Meeus (S1879), (°) (niet P!+, Beer, O+, S, R, SKW, K, Bon!, Hev, Mui, I, Ber, Duf, Wal, Heist, Wak, H, ).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Guens Petrus .

 

Uit dit huwelijk:

    

1. Guens Catharina, (°) Schriek 19.02.1633 (g. Peter Claes en Catharina Janssens),

    

Guens Jan, (°) Schriek 07.08.1635 (g. Jan Cootmans en Margareta Guldentops),

 

2. Guens Catharina, (°) Keerbergen 28.04.1647 (g. Joannes Guens en Catharina De Grove),

 

Guens Florentia, (°) Keerbergen 06.06.1649 (g. Florentius Guens en Magdalena Van den Plas),

 

Guens Catharina, X (S939), (°) Keerbergen 24.04.1651 (g. Henricus Meeus en Catharina Guens).

 


 

X - Vervloet Henricus (N706), (°) Putte ca. 1646, x Putte 19.04.1667 (g. Egidius Meiuws, Maria Van Dijck, Rumoldus Willems en Adrianus Van der Auwera) met Maria Meeuws (N707), (°) Putte 11.03.1643 (g. Mattheus Van der Veken en Maria Meeus).

 

Uit dit huwelijk:

 

Vervloet Petrus, (°) Putte 21.12.1667 (g. Petrus Van Rompaey en Maria Van Dijck),

 

Vervloet Elisabeth, IX (N353), (°) Putte 14.04.1669 (g. Egidius Meiuws, Joannes Vervloet en Elisabeth De Rijck),

 

Vervloet Petronella, (°) Putte 15.02.1671 (g. Petrus Van Linden en Joanna Vervloet), x O.L.V.Waver 29.04.1692 (g. Franciscus Van den Driessche en Henricus Vervloet) met Van den Dries Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Van den Dries Henricus, (°) O.L.V.Waver 21.02.1693 (g. Henricus Vervloet en Elisabeth Van Loede),

     Van den Dries Catharina, (°) O.L.V.Waver 05.04.1694 (g. Franciscus Van den Dries en Catharina Van den Dries),

     Van den Dries Elisabeth, (°) O.L.V.Waver 25.07.1695 (g. Joannes Van Bredom en Elisabeth Jode),

     Van den Dries Franciscus, (°) O.L.V.Waver 30.11.1696 (g. Franciscus Van den Dries en Elisabeth Vervloet),

     Van den Dries Joannes, (°) O.L..V.Waver 18.02.1699 (g. Joannes Aulaerts en Maria Van der Auwera),

     Van den Dries Petronella, (°) O.L.V.Waver 22.03.1701 (g. Petrus Vervloet en Elisabeth Vervloet loco Elisabeth Van den Driessche),

     Van den Dries Joanna Maria, (°) O.L.V.Waver 15.07.1702 (g. Joannes Goeijvaerts en Elisabeth Bode),

     Van den Dries Joanna, (°) O.L.V.Waver 25.05.1705 (g. Adrianus Lens en Catharina Mieus),

     Van den Dries Egidius, (°) O.L.V.Waver 02.09.1707 (g. Franciscus Cornelis (pastor) en Elisabeth Van den Dries),

     Van den Dries Anna Theresia, (°) O.L.V.Waver 27.04.1710 (g. Adrianus Van der Auwera en Anna Beullens),

 

Vervloet Egidius, (°) Putte 17.11.1673 (g. Egidius Meiuws en Catharina Meiuws).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom