Voorouderlijst Meert Merten en Clara

 

Patroniem afgeleid van de Latijnse voornaam Martinus. Martein is is een variant van de Franse voornaam Martin.

 


 

XIII - XIV - XV - XVII - Meert , O!?.

 

Uit dit huwelijk:

 

Meert Merten, XII - XIII - XIV - XVI - (N2254 + N2320 + N2412 + N2566 + S4388 + N6316 + S7382 + S8694 + S12542 + S12388 + M13324 + S38900),

 

Meert Clara XII (S2059).
 


 

XII - XIII - XIV - XVI - Meert Merten (N2254 + N2320 + N2412 + N2566 + S4388 + N6316 + S7382 + S8694 + S12542 + S12388 + M13324 + S38900), (°) (niet O!, ), x Mechelen P&P 14.05.1588 (g. Wabbels Henrick en Meert Mattheus) met Verlooffen - Verloossen Anna (N2255 + N2321 + N2413 + N2567 + S4389 + N6317 + S7383 + S8695 + S12543 + S12389 + M13325 + S38901).

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

Jacob Van Horick onse medeschepene x Elisabeth Van Roije hebben bekend dat Merten Meert x Anna ? hebben gequeten.

 

Gillis Bosmans, Zeger Van Laeck x Barbara Boschmans, Christoffel Claes x Francynken Bosmans, Maeijcken Bosmans met vs Gillis Bosmans ende Jan Boschmans Hendriksone als momboirs van haer drij minderjarige kinderen van wijlen Philips Daems, hen sterk makende voor Cathelijne Boschmans begijnken opden grooten begijnhove in Mechelen, ende Jan De Wint x Elisabeth Bosmans, alle kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Bosmans Janssone ende Elisabeth Verheijden hebben opgedragen tot behoef van Merten Meert als commant van Cristoffel Claes ses dm land in de Bakelstraete genoempt het Heijlandt ‎(kinderen Gommaer Wellens)‎.
KB1167: Fo 285: 23 okt 1665:
Gillis Bosmans, Zeger Van Laeck x Barbara Boschmans, Christoffel Claes x Francynken Bosmans, Maeijcken Bosmans met vs Gillis Bosmans ende Jan Boschmans Hendriksone als momboirs van haer drij minderjarige kinderen van wijlen Philips Daems, hen sterk makende voor Cathelijne Boschmans begijnken opden grooten begijnhove in Mechelen, ende Jan De Wint x Elisabeth Bosmans, alle kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Bosmans Janssone ende Elisabeth Verheijden hebben verkocht aan Jan Frans x Anna Fierens als commant van Jan De Preter een stuk land gelegen bij de hoeve van de cloosters van Grimbergen,  sal sijn uitwegen hebben over het land van den voors Merten Meert ten waere bevonden wordt anderen wegh te sijn.
KB1168: Fo 139: 22 nov 1679:
Gillis Boschmans & Merten Meert als momboirs van drij minderjarige kinderen wijlen Jan De Windt x Elisabeth Bosmans verkopen aan Joos Claes x Cathelijne De Grove een hofstede metter huijse stalle hoff lande daeraen gronde & toebehoorten groot ontrent drij dm gestaen & gelegen ontrent de Dansbrugge.

 

Uit dit huwelijk:

 

Meert Adriana (Naenken), x (niet R, P, SKW, ) met Bousschots Petrus,

      Uit dit huwelijk:

      Bousschodts Catharina, (°) Rijmenam 15.02.1622 (g. Petrus Van der Auderaa en Catharina Bousschoedts),

      Bousschodts Margareta, (°) Rijmenam 28.02.1623 (g. Jan Uyterhoeven en Adriana Silvoorts),

      Bousschodts Joannes, (°) Rijmenam 15.01.1625 (g. Jan Guldentop en Catharina Guldentops),

      Bousschodts Petrus, (°) Rijmenam 12.06.1628 (g. Joannes Smets en Catharina Verbuken),

      Bousschodts Egidius, (°) Rijmenam 13.03.1626 (g. Gilis Van Rompaij en Catharina Van Rompaij),

      Bousschodts Barbara, (°) Rijmenam 07.05.1629 (g. Mattheus Van Hambeke en Barbara Nijs),

      Bousschodts Philippus, (°) Rijmenam 13.02.1632 (g. Philippus Van Laeck en Catharina Leijns),

      Bousschodts Anna, (°) Rijmenam 31.08.1634 (g. Gerardus Meert en Anna Verswijvere).

 

Meert Petronella,

 

Meert Elisabeth, XI (N1161), (°) Mechelen St.-Pieter 20.05.1590 (g. Henricus Wubbels en Lijsbeth Vuens),

 

Meert Philippus, XI - XII - XIII - XV (N1206 + S2194 + N3158 + S6194 + S19450), (°) Mechelen St.-Pieter 09.08.1592 (g. Philippus De Grove en Lisken Van Rompaij),

 

Meert Joannes, x (niet R, ) met Van Essche Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Meert Joannes, (°) Rijmenam 14.01.1635 (g. Joannes Uijterhoeven en Barbara Meert),

 

Meert Catharina, (x) Rijmenam 16.01.1633 (g. Joannes Meert en Joannes Janssens) met Vrancx David, (fs Nicasius x Rixs Petronella ex Haacht), deze x 1 (niet K, H, R, ) met Joanna Van Horick,

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Vrancx David.

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te R, Bon, O, K,

     1. Vrancxs Petrus, (°) Keerbergen 04.10.1628 (g. Daniel Van Plas en Maria Van Langendonck),

     Vrancxs Maria, (°) Keerbergen 24.02.1631 (g. Jacobus Palmaerts en Anna Van Gele),

     2. Vrancxs Joannes, (°) Keerbergen 26.10.1633 (g. Joannes Van Vechele en Elizabeth Meerte),

     Vrancx Philippus, (°) Rijmenam 24.09.1637 (g. Philippus Meert en Anna Backers),

 

Meert Barbara, XI - XII - XIII (N1127 + N1283 + S3691 + S4347 + S6271), ex Rijmenam (°) Mechelen P&P 31.10.1596 (g. Verhoeven Bertel en Boons Berbel), moeder Lippens,

 

Meert Gerardus, XIII (M6662), (°) Rijmenam ...04.1607 (g. Geraert Cristers en Lisken Verswijveren),

 

Meert Maria, (°) Rijmenam 18.04.1610 (g. Wouter Wouters en Magdalena Van Verhelen), x (niet R, Mech, ) met Gommarus Verlinden, fs Gommarus, geen fii in R, Bon, O, Mech,

 

Merte Willem, (°) Rijmenam 24.10.1612 (g. Willem Gijens en Elisabeth Van Brande).

 

 

 

XII - Boots (Boits) Matheus (S2058), (°) (niet O!, ), x O.L.V.Waver 12.06.1605 (g. Jacobus Meerts en Martinus De Keijser) met Meert Clara (S2059), (°) (niet O,).

 

Uit dit huwelijk:

 

Boets Elisabeth, x 1 (niet O, ) met Op de Beeck Jacoba , + O.L.V.Waver 07.11.1625, x 2 O.L.V.Waver 16.02.1627 (g. Adrianus Boets en Martinus Van der Auenarde) met Turfs Winandus,

     Uit dit huwelijk:

     1. Turf Petrus, (°) O.L.V.Waver 10.08.1621 (g. Petrus De Strever en Antonia Op de Beecke),

     Turf Elisabeth, (°) O.L.V.Waver 16.05.1624 (g. Guilielmus Turf en Elisabeth Verloo),

     2. Tuerfs Anna, (°) O.L.V.Waver 18.10.1627 (g. Mattheus Boets en Catharina Van de Velde),

     x O.L.V.Waver 03.04.1651 (g. Peeter Turf en Joannes Van de Voorde) met Van der Auwera (Auenarde) Joannes, pachter, ° ca. 1622,

              Uit dit huwelijk: geen andere fii te O, P, SKW, Bon, Ber, Duf,

              Van der Auwera Joannes, (°) O.L.V.Waver 19.02.1658 (g. Huijbrecht Teurf en Joanna Van der Auera),

              Van der Auwera Adrianus, (°) O.L.V.Waver 21.01.1660 (g. Joannes De Swert en Catharina Van de Voorde),

              Van der Auwera Antonius, (°) O.L.V.Waver 30.07.1662 (g. Antonius Teurfs en Magdalena Van der Auweraa),

              Van der Auwera Petrus, (°) O.L.V.Waver 29.03.1665 (g. Petrus Auwelaerts en Catharina De Grove),

              Van der Auwera Joanna, (°) O.L.V.Waver 21.07.1667 (g. Henricus Torff en Adriana Van de Ven),    

      Tuerfs Joanna, (°) O.L.V.Waver 13.05.1629 (g. Petrus Boets en Joanna Meert),

      Tuerfs Maria,  (°) O.L.V.Waver 14.07.1630 (g. Henricus Van Tageth en Anna Vereept),

      x O.L.V.Waver 05.06.1660 (g. Adrianus Van der Auwera en Martinus Toorfs) met Van der Auwera Carolus, (°) O.L.V.Waver 25.09.1645 (g...),

              Uit dit huwelijk:

              Van der Auwera Joanna, (°) O.L.V.Waver 24.08.1660 (g. Joannes Van der Auweraa en Joanna Van der Auweraa),

              Van der Auwera Michael, (°) O.L.V.Waver 17.09.1661 (g. Adrianus De Neve en Joanna Teurfs),

              Van der Auwera Adriana, (°) O.L.V.Waver 19.02.1664 (g. Anthonius Teurffs en Adriana De Swet),

             + O.L.V.Waver 24.03.1711, x O.L.V.Waver 22.04.1687 (g. Carolus Van der Auwera en Petrus Van der Auwera)

              met Guldentops Mattheus,  + O.L.V.Waver 11.08.1720,

                      Uit dit huwelijk:

                      Guldentops Carolus, (°) O.L.V.Waver 03.10.1688 (g. Carolus Van der Auwera en Maria Guldentops),

                      Guldentops Maria, (°) O.L.V.Waver 21.02.1692 (g. Petrus Van der Auwera en Maria Van der Auwera),

                      Guldentops Joanna, (°) O.L.V.Waver 27.10.1695 (g. Guilielmus Van der Auwera en Maria Van Rompaeij),

                      Guldentops Joannes, (°) O.L.V.Waver 25.01.1699 (g. Joannes Van der Auwera en Anna Uijterhoeven),

                      Guldentops Antonius, (°) O.L.V.Waver 30.04.1703 (g. Anthonius Van der Auwera en Catharina Janssens), + R 11.02.1771,

                      Guldentops Martinus, (°) O.L.V.Waver 30.04.1703 (g. Martinus Brauwers en Adriana De Bruijn),

                      Guldentops Petrus, (°) O.L.V.Waver 30.01.1709 (g. Petrus Van der Auwera en Clara Henderickx),

              Van der Auwera Petrus, (°) O.L.V.Waver 15.05.1666 (g. Petrus Uijterhoeven en Maria Calijs),

              Van der Auwera Guilielmus, (°) O.L.V.Waver 28.04.1670 (g. Guilielmus Van den Nieuwenhuijsen en Anna Torf),

              Van der Auwera Joannes, (°) O.L.V.Waver 07.06.1672 (g. Egidius Valentijn en Maria Van Rompaeij),

              x O.L.V.Waver 23.02.1700 (g. Carolus Van der Auwera en Joannes Van Hever) met Van Hever Anna, geen fii te O, Duf,

     Tuerfs Martinus, (°) O.L.V.Waver 10.12.1633 (g. Petrus Turf),

     Tuerfs Joanna, (°) O.L.V.Waver 13.05.1638 (g. Guilielmus Van de Voorde en Maria Van der Auenarde),

     Tuerfs Petrus, (°) O.L.V.Waver 17.09.1638 (g. Petrus Van Bostel en Martina Praet), twee fii binnen de 4 maanden in register???

     Tuerfs Antonius, (°) O.L.V.Waver 04.11.1639 (g. Anthonius De Keijser en Joanna Cuppens), x (niet O, ) met De Groef Anna,

             Uit dit huwelijk:

             Torfs Carolus, (°) O.L.V.Waver 24.05.1665 (g. Carolus Bullens en Catharina De Grove),

             Torfs Magdalena, (°) O.L.V.Waver 23.07.1666 (g. Martinus Van Horenbeke loco Henricus Torff en Elisabeth Boidts),

             Torfs Martinus Joannes, (°) O.L.V.Waver 18.10.1667 (g. Martinus De Grooff en Joanna Torff),

             Torfs Maria, (°) O.L.V.Waver 19.04.1669 (g. Rumoldus Willems en Barbara De Groeff loco Maria De Groeff),

             Torfs Joannes, (°) O.L.V.Waver 17.02.1671 (g. Joannes Geijsemans en Maria Tuerfs),

             Torfs Anna, (°) O.L.V.Waver 11.04.1673 (g. Henricus De Groef en Anna Baets),

             Torfs Guilielmus, (°) O.L.V.Waver 15.05.1675 (g. Guilielmus De Bruijn en Anna De Groeff),

             Torfs Angela, (°) O.L.V.Waver 01.04.1677 (g. Angelus De Groeff en Maria Van der Auwera),

             Torfs Joannes, (°) O.L.V.Waver 26.11.1679 (g. Joannes Valentijn en Anna Teurff),

             Torfs Antonius, (°) O.L.V.Waver 02.08.1682 (g. Martinus De Groef en Anna Turfs).

 

Boots Abraham, (°) O.L.V.Waver 05.02.1606 (g. Augustinus Broers en Catharina Van de Voorde), + Rijmenam 01.01.1667, (x) Rijmenam 30.03.1636 (g...) met Keersmakers Anna, + Rijmenam 28.04.1655,

     Uit dit huwelijk:

     Boots Maria, (°) Rijmenam 28.12.1637 (g. Petrus De Roeck en Anna Van der Auderaa),

     Boots Adriana, (°) Rijmenam 02.02.1640 (g. Guilielmus De Winter en Margareta Keersmakers),

     Boots Barbara, (°) Rijmenam 11.06.1643 (g. Adrianus Castermans en Barbara De Roeck),

     Boots Franciscus, (°) Rijmenam 21.01.1649 (g. Franciscus Op de Beeck en Anna De Winter),

     Boots Gummarus, (°) Rijmenam 28.01.1652 (g. Gommarus Van Hambeeck en Catharina Peters),

 

Boots Martijnken, (°) Rijmenam 15.11.1607 (g. Merten Mert en Anna Boots),

 

Bots Willem, (°) Rijmenam 25.03.1609 (g. Joannes Wouts en Anna Brusselers),

 

Boots Matheus, (°) Rijmenam 14.10.1611 (g. Matheus Van Hambeke en Maijken Vlemincx), 

 

Boots Maria, XI (S1029), (°) Rijmenam 03.05.1616 (g. Adrianus De Roeke en Adriana Meertens),

 

Boots Anna, (°) Rijmenam 01.04.1618 (g. Gilis Verswijvere en Petra Meert),

 

Boots Nicolaas, (°) Rijmenam 07.03.1621 (g. Claes Geijns en Meijnken Van der Auderaa),

 

Boets Petrus, (°) Rijmenam 18.06.1623 (g. Petrus Bousschots en Suzanna Verswevere),

 

Boets Jan, (°) Rijmenam 18.07.1625 (g. Willem Op de Beeke en Elisabeth Vercammen).

 


 

XI - Frans Petrus (N1160), x 1 Rijmenam 22.11.1614 (g. Martinus Mertens en Merten Franscx) met Mert(ens) Elisabeth (N1161), (°) Mechelen St.-Pieter 20.05.1590 (g. Henricus Wubbels en Lijsbeth Vuens). Deze x 2 Bonheiden 28.07.1630 (g. Joannes Meert en Petrus Uijterhoeven) met Uijterhoeven Joannes (N1312), deze x 2 Bonheiden 05.06.1635 (g. Petrus Van Dievel en Petrus Uijterhoeven) met Maria Van Dievelt (N1313).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Frans Petrus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Frans Andreas, x 1 Bonheiden 25.02.1634 (g. Wilhelmus Frans, Joannes De Pundere en Joannes Frans) met Willems Margareta, + Bonheiden 10.01.1642, x 2 Bonheiden 26.02.1642 (g. Petrus Frans en Joannes Frans) met Neefs Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     1. Frans Elisabeth, (°) Bonheiden 05.03.1634 (g. Joannes Frans en Elisabeth Mert),

     Frans Anna, (°) Bonheiden 29.12.1635 (g. Petrus Frans en Anna Van Else),

     Frans Petrus, (°) Bonheiden 09.01.1638 (g. Petrus Vrancx en Maria Frans),

     Frans Maria, (°) Bonheiden 12.04.1641 (g. Joannes Frans en Maria Lambrechts),

     2. Frans Joanna, (°) Bonheiden 08.01.1643 (g. Joannes Neffs en Claes Petronilla),

     Frans Adrianus, (°) Bonheiden 02.04.1645 (g. Adrianus Neffs en Maria Van den Eijnde),

 

Frans Merten, x Rijmenam 25.06.1642 (g. Joannes Uyterhoeven en Petrus Lyns) met Lens Catharina, + Rijmenam 16.12.1652,

     Uit dit huwelijk:

     Frans Joannes, (°) Rijmenam 07.10.1643 (g. Joannes Lijns en Anna Van Laeck),

     Frans Magdalena, (°) Rijmenam 01.11.1644 (g. Gerardus Frans en Magdalena Lijns),

     Frans Maria, (°) Rijmenam 30.05.1647 (g. Philippus Van Laeck en Maria Paridaens),

     Frans Joanna, (°) Rijmenam 20.05.1650 (g. Guilielmus Frans en Joanna Van Loo),

     Frans Guilielmus, (°) Rijmenam 07.01.1652 (g. Guilielmus Lens en Maria Van Laeck), 

 

Frans Guilielmus, x Bonheiden 11.02.1643 (g. Quirinus Van den Eijnde, Joannes Neeus, Petrus Frans) met Van den Eijnde Maria, + Bonheiden 02.05.1664,

Herbergier van de "Rooden Leeuw" tegenover de kerk te Bonheiden.

     Uit dit huwelijk:

     Frans Joannes, (°) Bonheiden 27.10.1643 (g. Joannes Uijterhoeven en Petronilla Claes),

     x Bonheiden 27.11.1665 (g. Guilielmus Frans, Jacop Fierens, Guiliam Fierens en Peeter Smets) met Fierens Martina,

           Uit dit huwelijk:

           Frans Maria, (°) Bonheiden 25.07.1666 (g. Peeter Frans en Maria Wittemans),

           Frans Petronella, (°) Bonheiden 31.01.1668 (g. Peeter Goris en Jacomijn Heremans),

           Frans Guilielmus, (°) Bonheiden 13.05.1669 (g. Peeter Frans en Catlijn Neefs),

           Frans Andreas, (°) Bonheiden 24.01.1671 (g. Andreas Frans en Catlijn Borremans),

           Frans Christiana, (°) Bonheiden 27.01.1673 (g. Christiaen Kerremans en Maijeken Fierens),

           Frans Joanna, (°) Bonheiden 06.11.1674 (g. Joannes Vrancx en Jenne Keldermans),

           Frans Judocus, (°) Bonheiden 16.02.1677 thuis gedoopt door Maria Van Gaver (g. Judocus Frans en Joanna Keldermans),

           Frans Joanna, (°) Bonheiden 13.03.1684 (g. Jacobus Speulders en Joanna Frans).

     Frans Quirinus, (°) Bonheiden 27.08.1645 (g. Ludovicus Van den Eijnde n. Quirinus Van den Eijnde en Johanna Andries),

     Frans Quirinus, (°) Bonheiden 15.04.1647 (g. Quirinus Van den Eijnde en Philippa Ob de Beecke),

     Frans Alexander, (°) Bonheiden 17.05.1648 (g. Snus Albertus de Berenguer),

     Frans Andreas, (°) Bonheiden 18.06.1651 (g. Andries Vercammen en Margriet Keersmaeckers),

     Frans Francisca, (°) Bonheiden 29.12.1654 (g. François Frans en Francisca Van den Eijnde),

 

Frans Franciscus, X (N580),

 

Frans Joannes, x 1 Bonheiden 28.06.1637 (g. Gommarus De Belser, Mattheis Vermijlen en Adrianus Frans) met De Belser Francisca, (x) 2 Rijmenam 29.01.1640 (g. Adrianus Balemans en Guilielmus De Wint) met Bellekens Clara,

     Uit dit huwelijk:

     1. Frans Maria, (°) Bonheiden 18.02.1638 (g. Joannes Frans en Maria De Belser),

     2. Frans Joanna, (°) Bonheiden 19.03.1641 (g. Balduinus Van den Berge en Joanna Rogmans),

     Frans Petrus, (°) Bonheiden 01.03.1644 (g. Petrus Frans en Catharina Van Brockhoven),

     Frans Elisabeth, (°) Bonden 15.12.1647 gedoopt door vrvr (g. Bartholomeus Leijns en Maria Van Cranen),

 

Frans Gerardus, x 1 Rijmenam 22.11.1643 (g. Petrus De Cauter en Guilielmus Frans) met De Couter Margareta, x 2 Bonheiden 26.06.1659 (g. Guiliam Frans, Bartholomeus De Punder en Andreas Frans) met Gillis Maria,

     Uit dit huwelijk:

     1. Frans Joannes, (°) Bonheiden 25.11.1643 (g. Joannes Uijterhoeven en Anna De Couter),

     Frans Maria, (°) Bonheiden 03.07.1647 (g. Wilhelmus Frans en Elisabeth Van den Brande),    

     Frans Elisabeth, (°) Bonheiden 16.02.1649 (g. Andreas Frans en Elisabeth De Couter),

     Frans Petrus, (°) Bonheiden 19.09.1650 (g. Jacobus Smets en Maria Paridaens),

     Frans Catharina, (°) Bonheiden 20.05.1653 (g. Peeter Frans en Catlijn Van Else),

     Frans Petrus, (°) Bonheiden 06.03.1657 (g. Petrus De Bruijn en Elisabeth Meert),

     2. Frans Martinus, (°) Bonheiden 01.07.1660 (g. Martinus Frans en Agnes Muetermans),

     Frans Guilielmus, (°) Bonheiden 29.12.1661 (g. Guiliam Frans en Catlijn Neefs),

     Frans Joanna, (°) Bonheiden 05.08.1664 (g. Peeter Andries en Dimphna Diricx),

 

Frans Petrus, x Bonheiden 21.08.1646 (g. Franciscus De Grove, Michael Janssens, Joannes Frans en Joannes Neeus) met Van de Camp Magdalena, + Bonheiden 09.11.1660, deze x 2 Bonheiden 11.04.1654 (g. Guiliam Frans en Franciscus Frans) met Neefs Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     1. Frans Barbara, (°) Bonheiden 24.04.1647 (g. Matthias De Grove en Barbara Verbist),

     Frans Guilielmus, (°) Bonheiden 16.04.1648 (g. Anna Van de Camp en Joannes Frans),

     Frans Joannes, (°) Bonheiden 09.05.1649 (g. Joannes Frans en Catharina Frans),

     Frans Catharina, (°) Bonheiden 01.03.1651 (g. Andries Van Camp en Catlijn Van Camp),

     Frans Joanna, (°) Bonheiden 03.11.1652 (g. Guiliam Uijterhoeven en Joanna Frans),

   2. Neefs Guilielmus, (°) Bonheiden 22.01.1655 (g. Guiliam Frans en Margariet Keersmaeckers),

     Neefs Franciscus, (°) Bonheiden 13.05.1658 (g. François Neeus en Clara Bellekens),

 

Frans Elisabet, x Bonheiden 25.05.1657 (g. Guiliam Frans, Joannes Van den Eijnde, Franciscus Neeuws en Mattheus Bernaerts met Neeuws Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Neeuws Petrus, (°) Bonheiden 09.08.1658 (g. D. Petrus Van Loij en Maria Frans),

     Neeuws Franciscus, (°) Bonheiden 03.11.1661 (g. Franciscus Neeuws en Anna Frans),

 

Frans Maria, + Bonheiden 09.01.1689, (x) Bonheiden 14.02.1659 (g. Jan Van Camp en Guilielmus Van Camp) met Ceulemans Cornelius, + Bonheiden 28.12.1688,

     Uit dit huwelijk:

     Ceulemans Joannes, (°) Bonheiden 03.04.1660 (g. Jan De Rick en Elisabeth De Belser),

     Ceulemans Anna, (°) Bonheiden 22.05.1663 (g. Franciscus Frans en Anna Frans),

     Ceulemans Maria, (°) Bonheiden 05.01.1667 (g. Petrus Goris en Anna Lebis?),

     Ceulemans Carolus, (°) Bonheiden 03.12.1669 (g. Carel Cuelemans en Maeiken Van Immelen),

     Ceulemans Catharina, (°) Bonheiden 05.03.1673 (g. Peeter Frans en Catlijn Van den Dries),

     Ceulemans Anna, (°) Bonheiden 10.04.1675 (g. Petrus Frans en Anna Holemans),

 

Frans Barbara, (°) Bonheiden 25.05.1627 (g. Gerardus Mert en Barbara Verbist),

 

2. Uijterhoeven Theodorus, x ca. 1675 met Uijterhoeven Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Uijterhoeven Joanna, (°) Bonheiden 29.06.1680 (g. Petrus Goris en Joanna Catharina Magdalena de Beringuel),

 

Uijterhoeven Andreas, x Bonheiden 04.02.1671 (g. Antoon Mert, Adriaen Mert, Peeter Baets en Bartholomeus De Punder) met De Preter (Preijter) Elisabeth, deze x 1 Keerbergen 15.01.1655 (g. Jan Cleynheyns en Jan Valgarens) met Geeraert Meert, deze x 1 Rijmenam 22.04.1636 (g. David Vrancx en Joannes Cleijnhens) met De Becker Anna,

     Uit dit huwelijk:

     1. Meert Adrianus, (°) Rijmenam 31.12.1636 (g. Gerardus Fransch en Maria Backers),

     Meert Maria, (°) Keerbergen 12.09.1638 (g. Philippus Meert en Maria Van den Brande),

     Meert Antonius, (°) Keerbergen 17.01.1640 (g. Andreas Frans n. Joannes Uyterhoeven en Catharina Meerte),

     Meert Joannes, (°) Keerbergen 14.10.1642 (g. Joannes Cleynhens en Maria Van Rommelen),

     Meert Elisabeth, (°) Keerbergen 26.05.1645 (g. Joannes De Backer en Elisabeth Meert),

     Meert Henricus, (°) Mechelen St.-Pieter 25.05.1647 (g. Henricus De Visscher en Jacoba Leemans), geen borg,

     Meert Barbara, (°) Keerbergen 30.01.1650 (g. Petrus De Becker en Barbara De Roeck),

     2. Meert Anna, onwettig (°) Keerbergen 01.10/12.1652 (g. Martinus Verstraten en Anna Cornelis),

     Meert Martinus, (°) Rijmenam 29.09.1661 (g. Martinus Mert en Catharina Preters),

     3. Uijterhoeven Petrus, (°) Bonheiden 22.03.1675 (g. Petrus Uijterhoeven en Anna Van Langendonck),

 

3. Uijterhoeven Elisabeth, (°) Muizen 16.10.1636 (g. Antoon Uijterhoeven en Elisabeth Van Dievel ex Bonheiden), x Bonheiden 23.02.1664 (g. Joannes Heremans, Hubertus Verhoeven en Joannes Uijterhoeven) met Verhoeven Theodorus (Dirk),

     Uit dit huwelijk:

     Verhoeven Petrus, (°) Bonheiden 29.07.1664 (g. Catharina Uijterhoeven),

     Verhoeven Joannes, (°) Bonheiden 23.11.1665 (g. Jan Uijterhoeven en Anna Verhoeven),

     Verhoeven N, (°) Bonheiden 27.01.1669 (g. Adriaen Van der Auwera en Anna Holemans),

     Verhoeven Petrus, (°) Bonheiden 25.10.1673 (g. Peeter Uijterhoeven en Anna Peeters),

     Verhoeven Catharina, (°) Bonheiden 21.05.1676 (g. Joannes Uijterhoeven en Maria Van Dievel n. Catharina Hendrickx),

 

Uijterhoeven Peter, X (N656), (°) Muizen 18.12.1639 (g. Peter Andries fs Peter ex Bonheiden en Joanna Voormans),

 

Uijterhoeven Jan, (°) Muizen 30.11.1642 (g. Jan de Wals ex Nekkerspoel (of Jan De Wolf ex Boortmeerbeek) en Joanna Verhaghen), x Bonheiden 07.06.1667 (g. Joannes Uijterhoeven alias Verhaegen, Joannes Vlemincx en Diric Verhoeven) met Vleminx Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     Uijterhoeven Joanna, (°) Bonheiden 19.04.1668 (g. Jan Van Else en Janne Coninckx),

     Uijterhoeven Anna, (°) Bonheiden 11.04.1672 (g. Niclaes Van Loock en Anna Uijterhoeven),

     Uijterhoeven Petrus, (°) Bonheiden 05.08.1682 (g. Petrus Goris en Maria Frans),

 

Uijterhoeven Catharina, (°) Muizen 26.03.1646 (g. Jan van Gorp ex Muizen en Catharina Van Camp fa Corneel ex Bonheiden), x Bonheiden 07.01.1670 (g. Cornelius Cuelemans, Petrus Uijterhoeven, Petrus Vrancx en Jan Uijterhoeven) met Goris Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Goris Joanna, (°) Bonheiden 24.09.1670 (g. Peeter Vrancx en Joanna Vlemincx),

     Goris Elisabeth, (°) Bonheiden 03.01.1673 (g. Matthijs Goris en Elisabeth Uijterhoeven),

     Goris Joannes, (°) Bonheiden 15.10.1674 (g. Jan Uijterhoeven en Joanna Van de Eijnde),

     Goris Henricus, (°) Bonheiden 27.01.1677 (g. Henricus Goris en Anna Holemans),

     Goris Joannes, (°) Bonheiden 11.11.1679 (g. Joannes Vrancx en Maria Jansens),

     Goris Petrus, (°) Bonheiden 11.11.1679 (g. Petrus Uijterhoeven en Magdalena Berenguer),

     Goris Petrus, (°) Bonheiden 09.01.1682 (g. Joannes De Drijver en Maria Uijterhoeven),

     Goris Petrus, (°) Bonheiden 19.11.1682 (g. Wilhelmus Van den Eijnde en Joanna De Neef),

     Goris Matthias, (°) Bonheiden 07.03.1684 (g. Matthias Guldentops en Anna Holemans),

     Goris Anna, (°) Bonheiden 29.01.1686 (g. Petrus Goris en Anna Rogmans),

 

Uijterhoeven Guilielmus, (°) Bonheiden 07.11.1652 (g. Guiliam Frans en Joanna Van Dievelt), x Bonheiden 17.01.1675 (g. Martinus Heremans, Andreas Uijterhoeven en Bartholomeus De Punder) met Wittemans Barbara, We Joannes Claes, + Rijmenam 10.06.1674,

     Uit dit huwelijk:

     Uijterhoeven Elisabeth, (°) Bonheiden 15.09.1676 (g. Andreas Van den Eijnde en Elisabeth De Preijser),

     Uijterhoeven Catharina, (°) Bonheiden 22.01.1687 (g. Petrus Uijterhoeven en Catharina Uijterhoeven),

 

Uijterhoeven Maria, (°) Bonheiden 09.02.1657 (g. Peeter Geens en Maria Van Gaver), x Bonheiden 30.06.1682 (g. Theodorus Uijterhoeven en Bartholomeus De Punder) met Geens Petrus, geen fii te Bon, R,

 

Uijterhoeven David, (°) Bonheiden 13.02.1661 (g. David Van Tissenach en Margareta Keersmaeckers).

 

 

 

XI - XII - XIII - XV - Meert Philippus (N1206 + S2194 + N3158 + S6194 + S19450), (°) Mechelen St.-Pieter 09.08.1592 (g. Philippus De Grove en Lisken Van Rompaij), + Keerbergen 21.12.1648, (x) Rijmenam 25.01.1630, x Bonheiden 02.02.1630 (g. Bartholomeus Ingels, Joannes Mert en Guilielmus Vereijcken) met Claes Margaretha (N1207 + S2195 + N3159 + S6195 + S19451), (°) (niet K, R, P!, S, H, O, W, Bon!, Heist, SKW, Mui, Hev, Duf, Wal, Mech?, ), + Keerbergen 22.02.1664, deze x 2 Keerbergen 15.02.1649 (g. Jan De Grove en Jan Voet jr.) met Ruttens Martinus (en deze x 2 Keerbergen 07.06.1664 met Joos Maria).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Meert Guilielmus, (°) Keerbergen 31.01.1633 (g. Wilhelmus De Wint en Maria Van den Eynde),

 

Meert Elisabeth, X - XI - XII - XIV (N603 + S1097 + N1579 + S3097 + S9725), (°) Keerbergen 07.08.1634 (g. Joannes Janssens en Elisabeth Geens),

 

Meert Martinus, (°) Rijmenam 11.09.1636 (g. Andreas Van Roosbroeck en Barbara Meert).

 

Mogelijk nog elders kinderen: niet K, R, Bon, O, P, Duf, Wal, Mech,

 

2. geen fii Ruttens te K, R, Duf, Wal,

 

 

 

XI - XII - XIII - Frans Adrianus (N1126 + N1282 + S3690 + S4346 + S6270), x Rijmenam 10.02.1623 (g. Merten Meert en Joannes Meert) met Meert Barbara (N1127 + N1283 + S3691 + S4347 + S6271), (°) Mechelen P&P 31.10.1596 (g. Verhoeven Bertel en Boons Bertel).

 

Uit dit huwelijk:

 

Frans Elisabeth, (°) Rijmenam 07.02.1623 (g. Geeraert Meert en Elisabeth Meert),

 

Hiertussen waren er wellicht nog kinderen te Bonheiden,

 

Van Tricht alias Frans Adriana, X (N641),

 

Frans Martinus, x 1 Rijmenam 25.05.1642 (g. Joannes Lyns en Petrus Lyns) met Lens Catharina, x 2 Rijmenam 08.06.1653 (g. Adrianus Geens en Joannes Van Horenbeeck) met Verreth Barbara, deze x 1 Rijmenam 12.11.1645 (g. Bartholomeus Verreth en Joannes Van Horenbeeck) met Holemans Franciscus (S2104),

     Uit dit huwelijk:

    1. Holemans Joannes, XI (S1052), (°) Rijmenam 18.01.1646 (g. Joannes Ceulemans en Carola Huysmans (x Guens Jan)),

    Holemans Anna, (°) Rijmenam 15.11.1647 (g. Guilielmus De Pundre en Anna Wouters),

    Holemans Bartholomeus, (°) Rijmenam 12.01.1650 (g. Bartholomeus Vereet en Magdalena Holemans),

     + Bonheiden 27.04.1689, x Bonheiden 01.12.1674 (g. Niclaes Storms, Guiliam Frans en Martinus Frans) met Storms Anna,

     2. Frans Catharina, (°) Rijmenam 24.02.1654 (g. Gerardus Mert en Catharina Verreth),

     Frans Elisabeth, (°) Rijmenam 11.05.1655 (g. Gerardus Merde en Joanna Verreth),

     Frans Martinus, (°) Rijmenam 17.09.1657 (g. Joannes Vereet en Anna Verswijvere),

     Frans Jacobus, (°) Rijmenam 01.02.1660 (g. Andreas Jians en Joanna Vereet),

     Frans Barbara, (°) Rijmenam 05.03.1663 (g. Rumoldus Van Aken en Maria Claes),

     Frans Petrus, (°) Putte 06.02.1667 (g. Frans Philippus en Frans Anna),

 

Frans Guilielmus, x Putte 09.06.1652 (g. Frans Petrus, Meert Mattheus, Van den Brandt Petrus en Obdebeeck Guilielmus) met Bullens Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Frans Joannes, (°) Putte 31.07.1654 (g. Vander Auweraa Petrus en Ghijs Magdalena),

     Frans Maria, (°) Putte 08.12.1656 (g. Frans Philippus en Voets Maria),

     Frans Guilielmus, (°) Putte 21.12.1658 (g. Tserneels Guilielmus en Vander Auwermeulen Margaretha),

     Frans Catharina, (°) Putte 25.01.1660 (g. Vertummen Petrus en Frans Anna),

     Frans Maria, (°) Putte 01.03.1662 (g. Huijbrechts Guilielmus en Peeters Maria),

     Frans Guilielmus, (°) Putte 04.11.1664 (g. Vermijlen Sebastianus en Vander Auwermeulen Maria),

     Frans Martinus, (°) Putte 11.11.1666 (g. Frans Martinus en Van Leemputte Joanna),

     Frans Petronella, (°) Putte 01.02.1669 (g. Beullens Joannes en Caijsers Petronella),

 

Frans Philippus, x (niet O, Bon, SKW, Mech, ) met Peeters Maria, (°) S.K.Waver 06.09.1633 (g. Matthias Melis en Maria Batens),

     Uit dit huwelijk:

     Frans Catharina, (°) O.L.V.Waver 16.12.1657 (g. Cornelius Leijns en Cathelijn Van der Auera),

     Frans Adriana, (°) O.L.V.Waver 22.12.1658 (g. Peeter Peeters en Adriana De Winter),

     Frans Petrus, (°) O.L.V.Waver 14.02.1661 (g. Petrus Frans en Maeijken Toorfs),

     Frans Catharina, (°) O.L.V.Waver 28.08.1662 (g. Joannes Uijterhoeven en Catharina 't Serneels),

     Frans Anna, (°) O.L.V.Waver 30.12.1663 (g. Martinus Frans en Anna Vermijlen),

     Frans Jacobus, (°) O.L.V.Waver 21.09.1666 (g. Antonius Guldentop en Domina Joanna Van Wolsschaten),

     Frans Joanna, (°) O.L.V.Waver 19.11.1668 (g. Joannes Peeters en Anna Frans),

     Frans Petrus Joannes, (°) O.L.V.Waver 06.05.1672 (g. Hendricus Stephanus De Henrion en Joanna Valentijn l. Catharina Peeters),

     Frans Maria, (°) O.L.V.Waver 11.02.1676 (g. Petrus Peeters en Anna Peeters),

 

Frans Anna, (°) Bonheiden 13.04.1627 (g. Joannes Mert en Anna Van der Auwera),

 

Frans Maria, (°) Bonheiden 25.05.1629 (g. Joannes Peeters en Maria Ceulemans), x Bonheiden 13.02.1672 (g. Niclaes Van Loock, Jan Honinckx en Merten Frans) met Peeters Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Peeters Petrus, (°) Putte 20.07.1676 (g. Van Dessel Petrus en Van Dessel Catharina),

     Peeters Anna, (°) Putte 11.08.1677 (g. Peeters Maria),

     Peeters Adriana, (°) Putte 27.10.1680 (g. Ceuppens Joannes en Frans Adriana),

     Peeters Jacobus, (°) Putte 26.12.1683 (g. Frans Jacobus en Godts Maria),

 

Frans Catharina, X - XI - XII (N563 + S1845 + S2173 + S3135), (°) Bonheiden 02.06.1632 (g. Petrus Frans en Anna Vervloet),

 

Frans Joannes, (°) Bonheiden 10.01.1635 (g. Joannes Uijterhoeven en Margareta Willems), x Rijmenam 12.11.1661 (g. Joannes en Petrus Firens) met Fierens Anna, (°) Rijmenam 02.10.1641 (g. Guilielmus De Grove en Catharina Guns),

     Uit dit huwelijk:

     Frans Joanna, (°) Keerbergen 14.11.1662 (g. Meert Martinus en De Roij Joanna),

     Frans Cornelis, (°) Keerbergen 27.07.1665 (g. Verlinden Cornelius en Frans Catharina),

     Frans Joannes, (°) Keerbergen 05.06.1667 (g. Fierens Elizabeth),

     Frans Petrus, (°) Keerbergen 23.04.1668 (g. Fierens Petrus en Meert Barbara),

     Frans Maria, (°) Keerbergen 01.02.1671 (g. Fierens Joannes en Frans Maria),

     Frans Egidius, (°) Keerbergen 22.10.1673 (g. Guens Egidius en Fierens Maria), x Keerbergen 05.05.1696 (g. Frans Cornelis en Frans Petrus) met Valckenborghs Maria, fii in Keerbergen,

     Frans Elisabeth, (°) Keerbergen 11.07.1677 (g. De Couter Joannes en Vermuijten Elisabeth),

     Frans Martinus, (°) Keerbergen 11.11.1680 (g. Rutten Martinus en Verlinden Anna),

     Frans Joannes, (°) Keerbergen 03.10.1683 (g. Guens Joannes en Ceulemans Maria). 

 

 

 

XIII - Meert Gerardus (M6662), (°) Rijmenam ...04.1607 (g. Geraert Cristers en Lisken Verswijveren), x 1 Rijmenam 22.04.1636 (g. David Vrancx en Joannes Cleijnhens) met De Becker Anna, x 2 Keerbergen 15.11.1655 (g. Jan Cleynheyns en Jan Valgarens) met De Preter Elisabeth (M6663), (°) Keerbergen 25.01.1634 (g. Joannes Cleynhens en Elisabeth De Grove). Deze x 2 Bonheiden 04.02.1671 (g. Antoon Mert, Adriaen Mert, Peeter Baets en Bartholomeus De Punder) met Uijterhoeven Andreas.

    

Uit dit huwelijk:

    

1. Meert Adrianus, (°) Rijmenam 31.12.1636 (g. Gerardus Fransch en Maria Backers),

    

Meert Maria, (°) Keerbergen 12.09.1638 (g. Philippus Meert en Maria Van den Brande),

    

Meert Antonius, (°) Keerbergen 17.01.1640 (g. Andreas Frans n. Joannes Uyterhoeven en Catharina Meerte),

    

Meert Joannes, (°) Keerbergen 14.10.1642 (g. Joannes Cleynhens en Maria Van Rommelen),

    

(De) Meert Elisabeth, (°) Keerbergen 26.05.1645 (g. Joannes De Backer en Elisabeth Meert), x Rijmenam 09.02.1668 (g. Joannes De Breker en ... Meert) met Claes Michael, (°) Rijmenam 18.11.1640 (g. Michael Luytens en Johanna Van Langendonck),

Aktes met dank aan Christine Savat. 

ASW: 07-01-1714:

Jan Claes Peetersone uit Schriek en zijn zus Cathelijne Claes x Adriaen Eggers uit Schriek en Jan Claes Michielsone uit Rijmenam cederen hun erfrechten van hun oom Jan Claes aan Guilliam Claes en zijn zoon Adriaen.

KB1171: Fo 6: 10 okt 1769:

Anna ende Peternella Claes gesusters in den Loosen hoeck hebben ter rente gelicht.

Het weeskint van Cornelis Jacobs x Elisabeth Claes moet contribueren een vijfde paert in de rente op het onderpant.

     Uit dit huwelijk:

     Claes Joannes, (°) Rijmenam 20.11.1669 (g. Petrus De Becker en Elisabeth De Meert),

     Claes Petrus, (°) Rijmenam 29.06.1671 (g. Petrus Claes en Maria Van Aken),

     Claes Adrianus, (°) Rijmenam 04.10.1673 (g. Adrianus De Meert en Maria Claes),
     Claes Petronella, (°) Keerbergen 08.12.1676 (g. Meert Henricus en Van Aken Petronella),

     Claes Barbara, (°) Keerbergen 09.10.1678 (g. Rutten Martinus en Meert Barbara),

     Claes Anna, (°) Keerbergen 22.12.1680 (g. Verlinden Petrus en Claes Anna),

 

Meert Henricus, (°) Mechelen St.-Pieter 25.05.1647 (g. Henricus De Visscher en Jacoba Leemans), geen borg, x (niet R, Bon, Mech, ) met Storms Anna,

     Uit dit huwelijk:

     De Meert Elisabeth, (°) Rijmenam 08.08.1667 (g. Nicolaus Storms en Elisabeth De Preter), 

    

Meert Barbara, (°) Keerbergen 30.01.1650 (g. Petrus De Becker en Barbara De Roeck), x Werchter 07.07.1671 (g. Mr Thijs Joannes chirurgus en Rix Joannes) met Van Nuffelen David, (°) Haacht 14.07.1641, deze x 1 Haacht 20.02.1664 met Verlinden Elisabeth, (°) Haacht 23.09.1630, + Haacht 05.03.1671, 

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Nuffel Anna, (°) Haacht 14.12.1664,

     Van Nuffel Petrus, (°) Haacht 15.07.1666,

     Van Nuffel Joanna, (°) Haacht 12.01.1670,  

     2. Van Nuffelen Maria, (°) Werchter 19.04.1672 (g. Vander Veken Adrianus en Fijn Catharina n. Smets Maria),

     Van Nuffelen Joannes, (°) Werchter 02.02.1675 (g. Van Aertvinck Joannes en Meertens Anna), 

     Van Nuffelen Adriana, (°) Werchter 12.06.1676 (g. Van Woonsel Adrianus en Claes Catharina), 

     Van Uffelen Henricus, (°) Werchter 17.01.1678 (g. Holemans Henricus en Vertennen Margareta),

 

2. Anna Meert(ens), XII (M3331), onwettig (°) Keerbergen ...12.1652 (g. Martinus Verstraten en Anna Cornelis),

    

Meert Martinus, (°) Rijmenam 29.09.1661 (g. Martinus Mert en Catharina Preters),

    

3. Uijterhoeven Petrus, (°) Bonheiden 22.03.1675 (g. Petrus Uijterhoeven en Anna Van Langendonck).

 


 

X - XI - XII - XIV - Van Vloersen (Vervloesem - Vervloersem) Jan (N602 + S1096 + N1578 + S3096 + S9724), (°) Rijmenam 21.05.1626 (g. Jan De Cauter en Catlijn Olibrants), x (niet S, R, K, W, Mech, ) met Mertens (Merdt - Meert) Elisabeth (N603 + S1097 + N1579 + S3097 + S9725), (°) Keerbergen 07.08.1634 (g. Joannes Janssens en Elisabeth Geens).

Uit dit huwelijk:

 

Vervloessem Elisabeth, X (N789), (°) Rijmenam 04.11.1654 (g. Joannes Vervloessem en Elisabetha Olibrants),

 

Vervloessem Anna, (°) Rijmenam 05.09.1656 (g. Martinus Merdt en Anna Van Laeck),

 

Vervloessem Barbara, (°) Rijmenam 05.09.1656 (g. Leonardus Geens en Barbara Van Laeck),

 

Dit gezin vluchtte uit Rijmenam.

Van Vloersen Walter, (°) Schriek 09.10.1658 (g. Walter Van Vloersem en Anna Mertens),

 

Van Vloersen Peter, X - XI - XIII (S548 + S1548 + S4862), (°) Schriek 12.09.1662 (g. Peter Van Immelen en Maria Vercalsteren),

 

Vervloessem Maria, IX (N301), (°) Keerbergen 01.07.1665 (g. Joannes Frans en Maria Vanreth),

 

Vervloessem Egidius, (°) Keerbergen 02.09.1667 (g. Joannes De Preter (x Maria Bosmans) en Maria Bosmans),

 

Vervloessem Henricus, (°) Keerbergen 22.11.1669 (g. Henricus Ruttens en Elisabeth Van Beveren voor Gommarus Dom).

 

 

 

XII - Van Nuffel(en) Petrus (M3330), (°) Haacht 28.12.1652, x Werchter 15.01.1675 (g. Vranx David en Van Roost Cornelius) en Anna Meert(ens) (M3331), (°) Keerbergen ...12.1652 ill. (g. Martinus Verstraten en Anna Cornelis).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Nuffel Clara, (°) Haacht 02.12.1675,

 

Van Nuffel Barbara, XI (M1665), (°) Haacht 16.10.1679,

 

Van Nuffelen Catharina, (°) Haacht 13.09.1682,

 

Van Musselen Francisca, (°) Haacht 25.07.1685 (g. Lijtens Cornelis en Verstreken Francisca), x Haacht 12.05.1714

met De Groeve - De Groof(f) Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     De Grooff Joannes, (°) Haacht 21.10.1714 (g. Huybreghts Joannes en De Grooff Joanna),

     De Grooff Joannes, (°) Haacht 03.12.1715 (g. Van Haesbroeck Joannes en De Grooff Joanna),

     De Grooff Philippus, (°) Haacht 30.12.1717 (g. De Grooff Augustinus en Van Uffel Barbara), 

 

Van Nuffel David, (°) Haacht 28.06.1689 (g. Van Nuffel David en Van Nuffel Maria).


Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom