Voorouderlijst Luyten Michiel Aerdenssone

 

Luyten(s), Luijten(s), Luyte(nne), Luytte(ns), Luiten, Luten(s), Luthen, Verluyten

Metroniem (via Luite) naar de voornaam Lu(i)tgard.

 


 

XV - Luyten Michiel  Aerdenssone (N), x Onser liever vrouw visitatie dach 1521 met Margriet Snoecx (N), + Balen 27.09.1579 pest - ca. 71 jaar.

 

Uit dit huwelijk:

 

Luyten Niclaes, XIV,

 

Luyten Aerdt, pastoor Leuven,

 

Luyten Elisabeth,

 

Luyten Laureys,

 

Luyten Maria,

 

Luyten Catharina,

 

Luyten Cosmas, priester Mechelen, + 12.10.1601, (+) 14.10.1601 kerk Groot Begijnhof Lier,

 

Luyten Anna,

 

Luyten Paschasia. 

 


 

XIV - Luyten Niclaes (N), x met Van den Eynde Heylwich (N), + Nijlen ...09.1617 in kerk.

 

Aktes met dank aan Koen Vervekken.

Niclaes Luyten, + vóór 30/1/1610, x Heylwich van den Eynde, + Nijlen /9/1617 (begraven in de kerk van Nijlen. Kinderen :

Maria, °Balen ca 1558 (72j in 1630), + Nijlen 5/1/1641, x ca 1583 Wouter Dillen

Jan (Heer jan), °Balen ca 1551 (61j in 1612), + Lier 6/1/1625. Priester, pastoor te Kessel, pastoor van het begijnhof van Lier, landdeken van het bisdom Antwerpen in het district Lier

Graf- en Gedenkschriften Antwerpen, volume 7, Lier, Begijnhof, p. 171 : sepulture vanden eerweerdigen heer Joannes Luyten, priester en capellaen van Sinte Gommaer kercke en pasoor van desen begijnhove, sterf den 6 january 1625

Graf- en Gedenkschriften Antwerpen, volume 7, Lier, p. 295 : Jan Luyten, pastoor in 1594, was landdeken van het district Lier van 1613 tot 1620 en kapellaen van de Sint Gummaruskerk. Hij stierf op 6/1/1625 en werd begraven in de oude kerk, onder een zerksteen die zich bevindt in het hoge koor van de nieuwe kerk.

Stadsarchief Lier, register 1278 (1622-1629), akte 163 : Geert Blanckaert, priester en pastoor van Nijlen, verklaart dat Heyltken Van den Eynde, weduwe van Niclaes Luyten, is overleden in de maand september 1617 en begraven in de kerk van Nijlen, en is geweest moeder van wijlen Heer Jan Luyten, priester en pastoor van het begijnhof alhier (20/3/1626)

Stadsarchief Lier, register 1274 (1617-1631), akte 133 Maria Luyten (fa Niclaes (+)), x Wouter Dillen (+), woont in Nijlen, zuster van wijlen Mr Jan Luyten (priester) en mede-erfgenaam van Merten Snoecx, Niclaes en Laureys Luyten en van voorschreven Heer Jan Luyten (23/2/1626)

Stadsarchief Lier, register 1278 (1622-1629), akte 62 Mr Jan Luyten, pastoor van het begijnhof van Lier. Akte ivm testament van wijlen Merten Snoecx Laureyssone (+ 19/10/1556, was rentmester van het klooster van St Geertruyt te Leuven). Testament voor notaris Duyffkens te Leuven op 7/10/1556. Merten Snoecx had een zuster Cathelijn Snoecx, + 7/10/1567 zonder erfgenamen. Zijn goederen gaan dan naar de kinderen van Michiel Luyten, nl Nicolaes en Laureys Luyten (Merten Snoecx was hun oom). Laureys Luyten + Lier 19/8/1615 ten huize van voorschreven Heer Jan Luyten. Hij had als erfgenaam zijn neef en nicht Jan Luyten (pastoor) en Maria Luyten, kinderen van Nicolaes Luyten (13/6/1624)

Stadsarchief Lier, register 1277 (1617-1622), akte 82 Heer Jan Luyten, pastoor van het begijnhof en landdeken van het bisdom Antwerpen in het kwartier van Lier (20/10/1618)

Stadsarchief Lier, register 1277 (1617-1622), akte 177 Heer en Meester Jan Luyten, priester van het begijnhof van Lier. Hij was een zoon van Heylwich Van den Eynde (+), enzijn moeder had een zuster Anna Van den Eynde (+), beide dochters van Peter Van den Eynde (+ 8/1569)

Stadsarchief Lier, register 1272 (1611-1617), 6/8/1613 : Jan Luyten, pastoor op begijnhof van Lier, zegt in een boek verscheidene akten en testamenten overgeschreven mbt de familie en voorouders. Laureys Luyten zijn oom. Verwijzing naar Aerdt Luyten (+), pastoor te Leuven. Testament dd 12/10/1599 voor notaris Van Moeren. Verwijzing naar Cosmas Luyten, priester te Mechelen, + Mechelen. Testament dd 29/3/1600 voor notaris J. De Neve. Deze laatste twee waren ooms van pastoor Jan Luyten. Ook verwijzing naar Merten Snoecx (testament te Leuven dd 7/10/1556)

Stadsarchief Lier, register 1274 (1616-1642), akte 109 : Mr Jan Luyten, priester en pastoor begijnhof Lier, en zijn zuster Marie Luyten, beide kinderen van wijlen Niclaes Luyten. Hun tante Anna Luyten (weduwe Sebastiaen Bouwens) woont te Diest.

Stadsarchief Lier, register 1274 (1616-1642), akte 136 Marie Luyten, zuster van Wilen Jan Luyten (pastoor begijnhof en landdeken). Hun tante Anna Luyten. Hebben goederen te Leuven (1/5/1626)

Stadsarchief Lier, register 1274 (1616-1642), akte153 Maria Luyten (wijlen Niclaesdochter, weduwe Wouter Dillen). Haar broer Jan Luyten was priester en pastoor van het begijnhof van Lier. Is erfgenaam geweest van Laureys Luyten (+). Deze laatste had een rente van 7 gulden en 18 schellingen op een huis Den Gulden Meew te Antwerpen (eigenaar Dominicus Vrijthoff)

Stadsarchief Lier, register 1275 (1611-1647), akte 26 : Heer en meester Jan Luyten (wijlen Niclaessone), ca 66j oud, priester, landdeken en pastoor van het begijnhof van Lier. Zijn oom wijlen

Cosmas Luyten Michielssone (+ 12/10/1601, begraven 14/10/1601 in kerk van het groot begijnhof), priester en kapelaan van het groot begijnhof van Mechelen. Had nog een oom : Laureys Luyten Michielssone (+ Lier 19/8/1615 en begraven in de kerk van het begijnhof te Lier )(7/3/1616)

Stadsarchief Lier, register 1279 (1627-1642), akte 169 : extract uit het ‘manuaelboecxken ‘ van Mr Jan Luyten, kapelaan van de Gomaerskerkce. Laureys Snoecx (+ 28/1/1526) x Elisabeth Duys (+ 23/1/1523. Ze waren 48j gehuwd. Ze hadden 6 kinderen : Dingen (+ 23/1/1523, x Henrick Van Geel, + 29/12/1544), Jan (+ Balen 3/1520 zonder afstamming), Merten (+ 19/10/1556, begraven in St Gertrudiskerk van Leuven, rentmeester van de abdij van St Geertruyen), Maria (begijn te Diest, was kreupel, + Diest 20/4/1547, begraven op kerkhof van het begijnhof van Diest), Catelijn (+ Leuven 7/10/1567), Margriet (+ Balen 27/9/1579, overleden aan de pest, ca 71j oud, was 58j gehuwd met Michiel Luyten Aerdenssone, waren gehuwd op onser liever vrouwen visitatie dach in 1521)). Michiel Luyten x Margriet Snoecx hadden 9 kinderen : Niclaes Luyten (vader van Maria en Mr Jan Luyten), Aert, Elisabeth, Laureys, Maria, Catharina, Cosmas, Anna en Paschasia (26/9/1630) (zie ook akte 168)

 

Uit dit huwelijk:

 

Luyten Maria, XIII,

 

Luyten Heer Jan, ° Balen, pastoor Kessel en Begijnhof Lier, Landdeken van Bisdom Antwerpen in district Lier, ° Balen ca. 1558, + Lier 06.01.1641. 

 


 

XIII - Dillen Wouter - Walterus - Gualterus (N7584 + N7608), ° Balen ca. 1559, Balensis, legislator (1595), scabinus (1598-1601), x met Maria Luyten (N7585 + N7609), fa Niclaes, Kes+, Nijl+, L+, + Nijlen 05.01.1641.

 

Uit dit huwelijk: geen andere gegevens Ges, Bev, Nijl, Kes, L, Ber,

 

Dillen Michaelis, + Nijlen 29.07.1639, x Kessel 22.05.1610 (g. Paulus Van den Bulck en Laurentius Verhagen) met Van (den) Bulck Maria, (°) Kessel 03.09.1589 (g. Henricus Delien en Maria Vermeylen), fa Pauwels en Gommarijne Swevers,

     Uit dit huwelijk: heel wat aanvullingen uit dit gezin met dank aan Jan Dillen,

     Dillen Joannes, (°) Bouwel 17.06.1612 (g. Cornelius Faes en Maria Dillen), (+) Nijlen 10.04.1628,

     Dillen Perina, (°) Bouwel 15.06.1614 (g. Adrianus Suys en Petra Van Bulcke), + Nijlen 11.06.1639,

     x Nijlen 03.08.1636 (g. Michael Dillen, Gualterus Dillen en Adrianus Van den Bulck) met Van den Bulck Andreas,

     deze x 1 ill. met Maria - Mayken Peeters alias in Tal, + Nijlen 17.03.1648,

               Maria Peeters alias in Tal nadien x 1 Nijlen 08.07.1636 (g. Symon Cuyts, Johannes Van Hove en

               Adrianus De Jonghe) met Paulus Van Hove, x 2 Nijlen 17.04.1640 (g. Joannes Van Hove, Egidius De Potere,

               Petrus Nuyens en Johannes Van Hove fs Adrianus) met Egidius Nuyens,

                     Kinderen uit dit huwelijk:

                     1. Van Hove Paulus, (°) Lier 16.04.1637 (g. Jan De Bie en Anna Gils),

                     2. Nuyens Johannes, (°) Nijlen 04.04.1641 (g. Johannes Van Lippeloo en Elis. Van den Brande),

                     Nuyens Dymphna, (°) Nijlen 17.05.1643 (g. Adrianus Peeters alias In Tal en Anna Peeters),

                     Nuyens Gommarus, (°) Nijlen 19.03.1645 (g. Gommarus Nuyens en Martina Lodewijckx),

     deze x 3 Nijlen 31.01.1640 (g. Christianus Grieten, Roelandus Van Wesenbeeck, Adrianus Van den Bulck en Michael Dillen)

     met Dymphna Woutergeerts, + Nijlen 20.09.1643, x 4 (niet Nijl, ) met Ghijs Maria,

           Uit dit huwelijk:

           1. Van den Bulck Johanna, (°) Nijlen 18.03.1635 ill. (g. Adrianus De Poorter en Maria Luyten), + Nijlen 22.06.1636,

           2. Van den Bulck Maria, (°) Lier 14.12.1637 (g. Aert Faes en Maria Luyten),

           3. Van den Bulck Adrianus, (°) Nijlen 21.03.1641 (g. Paulus Slaets en Adriaen De Vettere),

           Van den Bulck Johannes, (°) Nijlen 26.04.1643 (g. Joannes Seyssens en Maria Peeters),

           4. Van den Bulck Gommarus, (°) Nijlen 09.10.1644 (g. Andreas Seyssens en Johanna Van Ballaer),

           Van den Bulck Elisabeth, (°) Nijlen 27.12.1646 (g. Anthonius Ghys en Anna Van den Bulck),

           Van den Bulck Laurentius, (°) Nijlen 14.07.1650 (g. Laurentius Wouters en Catharina Van Dyck),

      Dillen Gualterus, (°) Bouwel 29.03.1616 (g. D. Joannes Luyten (Decanus christianitatis districtus Lyrani et pastor beguinasii) en Elisabeth Van den Bulcke,

      Dillen Gommarus, (°) Nijlen 30.03.1624 (g. Laurentius Dillen en Maria Verrijdt),

      Dillen Michael, (°) Nijlen 13.04.1627 (g. Henricus Dillen en Anna Dillen),

      Dillen Maria, (°) Nijlen 01.02.1633 (g. Gommarus Van der Ouweraa en Catharina Van der Ouweraa),

      x 1 Nijlen 15.07.1650 (g. Joannes Begoys, Petrus Dillen, Adrianus Dillen en Michael Dillen) met Joannes Van Echelpoel,

      + Nijlen 13.05.1670, x 2 Nijlen 22.03.1671 (g. Michael Dillen, Joannes Marissens en Joannes Nuyens) met

      Marissens Petrus, (°) Lier 08.11.1638 (g. Adrianus Berckelaers en Anna Van Bulck), fs Joannes en Magdalena Van Thielen,

 

Dillen Henricus, x (niet Nijl, ) met De Vetter(e) Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Dillen Petrus, (°) Nijlen 03.11.1624 (g. Petrus De Vettere en Maria Dillen),

     Dillen Michael, (°) Nijlen 04.10.1626 (g. Michael Dillen en Anna De Vettere),

     Dillen Anna, (°) Nijlen 21.10.1633 (g. Gommarus Bossaerts en Anna Dillen),

 

Dillen Anna, x Nijlen 03.06.1631 (g. Johannes Dillen, Hubertus Verpoorten, Michael Dillen en Gommarus Van den Bulchgen) met Verpoorten Gommarus,

     Uit dit huwelijk:

     Verpoorten Elisabeth, (°) Nijlen 21.08.1632 (g. Gommarus Bossaerts en Maria Luyten),

     Verpoorten Michael, (°) Nijlen 30.10.1635 (g. Laurentius Dillen en Johanna Schillemans),

     Verpoorten Catharina, (°) Nijlen 18.02.1638 (g. Jan Verpoorten en Cathlijn Van der Auwera),

     Verpoorten Maria, (°) Nijlen 222.07.1641 (g. Cosmas Dillen en Margaretha Verpoorten),

     Verpoorten Johannes, (°) Nijlen 03.04.1645 (g. Johannes Dillen en Johanna De Voicht),

     Verpoorten Petrus, (°) Nijlen 27.01.1648 (g. Petrus Coomans en Barbara Wellens),

     Verpoorten Adrianus, (°) Nijlen 24.06.1652 (g. Adrianus Dillen en Anna De Backere),

 

Dillen Arnoldus - Aert, x Nijlen 11.10.1642 (g. Petrus Dillen, Adrianus Coomans, Laurentius Dillen broer en Cosmas Dillen broer) met Van Hove Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     Dillen Michael, (°) Nijlen 06.09.1643 (g. Johannes Verhellen en Magdalena Somers),

     Dillen Maria, (°) Nijlen 11.09.1644 (g. Joannes Van Craen en Catharina Haverhals),

     Dillen Petrus, (°) Nijlen 31.03.1647 (g. Cosmas Dillen en Anna De Vettere),

     Dillen Adrianus, (°) Nijlen 02.09.1649 (g. Paulus Slaets n. Adrianus Ruelens en Anna Dillen),

 

Dillen Joannes, + Nijlen 03.11.1682 wn, x 1 (niet Nijl, I, ) met Kerselaers - Kersseleers Anna, + Nijlen 12.07.1644 vv, x 2 Nijlen 30.05.1645 (g. Adrianus Matthys, Cosmas Dillen, Laurentius Dillen en Paulus Van den Bulck fs Symon) met Slaets Catharina, + Nijlen 10.07.1667,

     Uit dit huwelijk:

     1. Dillen Catharina, (°) Nijlen 04.01.1643 (g. Adriaenen Bruynzeels en Catharina Broeckx),

     Dillen Johannes, (°) Nijlen 09.07.1644 (g. Johannes Cambre en Anna De Vettere),

     2. Dillen Henricus, (°) Nijlen 22.09.1646 (g. Gommarus Verpoorten en Maria Dillen fa Laurentius), + Nijlen 23.10.1646,

     Dillen Michael, (°) Nijlen 09.05.1649 (g. Adrianus Dillen en Anna Woutergeerts),

     Dillen Anna, (°) Nijlen 23.02.1652 (g. Petrus Van Tichelt en Anna Dillen),

     Dillen Elisabeth, (°) Nijlen 05.06.1654 (g. Petrus Slaets fs Paulus en Elisabeth Janssens),

     Dillen Maria, (°) Nijlen 04.10.1657 (g. Gommarus Dillen fs Laurentius en Maria Dillen fa Cosmas),

     Dillen Adriana, (°) Nijlen 12.03.1660 (g. Adrianus Van Wesenbeeck en Catharina Van der Auweraa),

     Dillen Petrus, (°) Nijlen 12.03.1660 (g. Petrus Grootians en Adriana Slaets),

     Dillen Joanna, (°) Nijlen 28.10.1663 (g. Petrus Voets en Joanna Ceulemans),

     Dillen Walterus, (°) Nijlen 07.07.1667 (g. Joannes Van Eester l. Walterus Dillen en Barbara Grieten L. Adriana Woutergeerts),

 

Dillen Maria, (°) Kessel 23.10.1588 (g. D. Joannes Dillen l. D. Gregorius ... en Barbara Nuyts),

 

Dillen Martynken, (°) Kessel 24.03.1591 (g. Martinus Luyten en Mayken Delyn),  + Nijlen 2/5/1666, x ca 1619 Joannes Nuyens,

 

Dillen Petrus, (°) Kessel 08.11.1593 (g. Gummaer Brabants en Elisabeth Heyns), + Kessel 04.05.1678, x 1 Nijlen 24.01.1640 (g. Johannes Verhellen, Gommarus Maes, Cosmas Dillen en Jasparus Delien) met Maes Angela, + Nijlen 04.11.1640, x 2 Nijlen 06.07.1641 (g. Gommarus De Vettere, Gommarus Maes, Franciscus Dolgers en Joannes Van Hove fs Petrus) met Gils Johanna, +  Kessel 18.02.1695,

     Uit dit huwelijk:

     1. Dillen Catharina, (°) Nijlen 23.10.1640 (g. Anthonius Maes en Johanna Maes), + Nijlen 05.11.1640 fa Petri,

     2. Dillen Maria, (°) Nijlen 27.04.1642 (g. Joannes Van Hove fs Petrus en Anna Kersselers),

     Dillen Elisabeth, (°) Nijlen 16.05.1644 (g. Cosmas Dillen en Anna De Vettere), + Nijlen 04.10.1650 fa Petri,

     Dillen Michael, (°) Nijlen 26.04.1646 (g. Michael Dillen en Maria Dillen),

     Dillen Anna, (°) Nijlen 06.01.1648 (g. Egidius De Schuttere en Adriana Verpoorten),

     Dillen Walterus, (°) Nijlen 30.01.1650 (g. Gualterus Nyens en Maria Berckeleers),

 

Dillen N, (°) Kessel 18.11.1596 (g. Petrus Trompeneers en Catharina Belzers),

 

Dillen Laurentius, schepen bijvang Lier,  (°) Kessel ...01.1602 (g. Laurentius Luyten en Engelberta Snoeckx), x (niet Nijl, ) met De Vettere - Vetters Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Dillen Maria, (°) Nijlen 19.08.1629 (g. Petrus Van den Bulcke en Maria Luyten),

      x Nijlen 16.03.1649 (g. Joannes De Ka en Laurentius Dillen) met De Ka Guilielmus,

     Dillen Elisabeth, (°) Nijlen 27.06.1633 (g. Gommarus Bossaerdts en Elisabeth Vetters),

     Dillen Anna, (°) Nijlen 04.09.1636 (g. Hubertus Verpoorten en Anna Backers l. Maria Stapmans),

     (°) Lier 05.09.1636 (g. Hubrecht Verpoorten en Maike Bosschaerts), + Nijlen 13.04.1637,

     Dillen Anna, (°) Nijlen 03.03.1639 (g. Johannes Dillen en Anna Dillen), + Nijlen 15.04.1644,

     Dillen Gommarus, (°) Nijlen 25.05.1642 (g. RD Gommarus Praet (pastor Oelegem) en Anna Van den Bossche),

     Dillen Petrus, (°) Nijlen 13.04.1645 (g. Petrus Dillen en Catharina Van der Ouweraa), + Nijlen 28.06.1648,

 

Dillen Niclaes,

 

Dillen Cosmas, XII (N3792 + N3804), (°) Kessel 25.11.1606 (g. Joannes De Leghe en Margareta Van Leemputten).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom