Voorouderlijst Luijmoyen Joannes

 

Luymo(e)yen, Laymoei(en), Luijmoi

Metroniem uit de Germaanse voornaam leud-md.

 


Molse gegevens met dank aan Jo Lommelen.

 

XIV - XV - Luymoyen Joannes (S), wellicht ex Mol, ca.1640, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Luijmoi - Luymoeyen - ... Mathijs, XIII - XIV .

 


 

XIII - XIV - Luijmoi - Luymoeyen - ... Mathijs (S3604 + S9924 + S13324), uit de Kempen, ca. 1565, x 1 met Philips Elisabeth (S3605 + S9925 + S13325), fa Fransois, x 2 met Anna Holemans, fa Aert/Laureijs, deze x 1 met Lenaert Vandenberge.

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

Jan Luimoije Mathijssone daer moeder af was Elisabeth Philips Fransoisdochter, met hem Willem Vermijlen x Paschijne Luimoije, Jan Goris x Anna Luijmoije, Marie, Cornelis en Goesen Luijmoije de voors Mathys kinderen ter eenre ende Mathijs Luijmoije x Anna Hollemans Aertsdochter ter ander sijden zijn akkoord
borg principael is Willem Goris Janssone als getrout hebbende Digna Vandenberghe Lenaertsdochter de voors Anna Hollemans dochter.
KB1165: Fo 79: 12 jul 1628:
Erfbrief voor Joos Hollemans x Anna Laureijs
Anna Hollemans x Mathijs Luimoije notaris hebben opgedragen aan Joos Hollemans x Anna Laureijs als den naerbeschreven coop gedaen tegen Aert Huijbrechts van bloetswegen gecalengiert hebbende seker stede, huijs, hove etc . . .

R1608: Fo 25v ‎(1661)‎ ev ten behoeve vande tafel vanden h geest
- Jan Raes stelt zich borg voor Goossen Luijmoije .
 

 

In de volgende akte (met dank aan Paul Peeters) emancipeert Mattheus als inwoner van Werchter zijn kinderen Cornelius, Gossuinus, Maria, Paschasia en Anna. Uit de akte blijkt dat Mattheus de zoon is van Joannes. De akte vermeldt geen exacte datum, maar gezien zowel de voorgaande als de volgende akte gedateerd zijn op 11 maart 1617, mag aangenomen worden dat deze akte van dezelfde datum is.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7891, folio 345, akte dd. 11 maart 1617.

Transcriptie.

Ite(m) Mattheus Luymoyen filius quondam

Joannis, commorans apud Werchteren, in

praesentia, emancipavit Cornelium, Gosui-

num, Mariam, Paschasiam et Annam

Luymoyen, suas proles, pane suo modo de-

bito et consueto, quo facto Ghijseleers

reconduxit, coram Roeloffs, Van Thienen,

die ... [n.v.] martii anno 1617.

De emancipatieakte blijkt ook vermeld te zijn in het register nr. 7890, met dien verstande dat de exacte datum van de akte niet ingevuld was. In het register nr 7891 was de akte gedateerd op 11.03.1617. De voorgaande akte in het register nr. 7890 is ook gedateerd op 11.03.1617.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Luymoeyen Joannes, XIII (S4294 + S5022),

 

Luijmoi Anna, XIII (S4962),

 

Luijmoi Paschasia, () Mol 06.04.1589, x > 1620 met Vermijlen Wilhelmus,

     Uit dit huwelijk:

     Vermijlen Martinus,

     Vermijlen Cornelius,

     Vermijlen Egidius, () Werchter 28.05.1620 (g. Vermijlen Henricus en Vermijlen Christina),

     Vermijlen Anna, () Werchter 05.11.1623 (g. Lins Michael sr en Luijmoi Anna),

     Vermijlen Elijsabeth, () Werchter 26.10.1627 (g. Spoelberch Petrus en Van Weesbeke Elijsabeth),

 

Luijmoi Maria, () Mol 10.05.1587 (g. Moermans Jacob en Vekemans Dymphna),

 

Luymoyen Pascalis, () Mol 06.04.1589,

 

Luijmoi Cornelius, XII (S1802), () Heist ...09.1593 (g. Cornelius Schellincx en Catharina Raps),

 

Luymoeyen Nicolaus, () Heist 12.04.1598 (g. Joannes Robrechts en Adriana Van Doorne),

 

Luijmoi Judocus - Goossen - Gosuinus, x Rotselaar 24.01.1640 (g. Mergaerts Joannes, Vermylen Joannes en Vollens Gualterus) met Mergaerts Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Luymoije Maria, () Rotselaar 13.11.1640 (g. Maria Stueckens en Mergaets Barbara),

     Luymoeyen Anna, () Rotselaar 13.01.1644 (g. Raes Joannes en Holemans Anna),

     Luymoey Georgius, () Rotselaar 26.12.1646 (g. Vanden Dale Georgius en Van Aerschot Johanna),

     Luymoeijen Joannes, () Rotselaar 01.07.1649 (g. Dauwen Joannes en Mergaerts Barbara),

     Luijmuijes Elisabeth, () Rotselaar 24.04.1653 (g. Henricx Daniel en Meulemans Elizabeth),

 

2. Vandenberge Dymphna, x met Willem Goris Jansz, geen fii W, Rot, Wak, H, .

 


 

XIII - Luymoeye(n) alias Lathouwers Joannes (S6662), rondreizende stoelenmaker, + ca. 1620, x Heist 30.05.1606 (g. Mathijs Luymoeye en Wilhelmus Leemans) met Catharina Leemans (S6663).

 

Uit dit huwelijk:

 

Luymoeyen Elisabeth, () Heist 26.01.1607 (g. Andreas Verhaghen en Elisabeth Baten), x Heist 23.11.1630 (g. Egidius Verhaghen, Joannes Marien en Lambertus Verhaghen) met Verhaghen Andreas,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te Heist, S,

     Verhagen Andreas, () Heist 28.03.1630 (g. Joannes Reynckens en Dymphna Van den Broeck),

     Verhagen Paschasia, () Heist 14.10.1631 (g. Lambertus Verhaghen en Anna Holemans),

     Verhagen Joannes, () Heist 18.03.1635 (g. Michael Van Looy en Maria Luymoeier),

     Verhagen Jan, () Heist 28.07.1637 (g. Joannes Van den Hoove en Maria Eckers),

     Verhagen Catharina, () Heist 12.04.1639 (g. Walterus Eggers en Maria Van Dessel),

     Verhagen Elisabeth, () Heist 13.07.1651 (g. Dilis Verhagen en Elisabeth Verhagen),

 

Luymoeyen Catharina, () Heist 29.03.1609 (g. Joachim Coppens en Elisabeth Rosiers),

 

Luymoeyen Maria, XII (S3331), () Heist 01.06.1614 (g. Laurentius Van Oosterwijck en Maria Eggers),

 

Luymoeyen Jacobus, () Heist 26.04.1617 (g. Jacob Van Calster en Dymphna Peeters),

 

Luymoeyen Anna, () Heist 05.05.1620 (g. Laurentius Wouters en Anna Van der Audera).

 

 

 

XIII - Goris alias Bruers Joannes (S4962), x >1620 met Luijmoi Anna (S4962), Wak+, W+,

 

Uit dit huwelijk:

 

Goris Margareta, x 1 Wakkerzeel 27...1630 (g. Langendonck Guilielmus en Vande Put Petrus) met Ingelborchs Guilielmus, () Wakkerzeel 20.11.1603 (g. Van Langendondonck Guilielmus en Gorts Catharina), zij x 2 Werchter 20.10.1642 (g. Goris Henricus en Van Tongelen Arnoldus) met Joannes Van Leemputten, x 3 Werchter 11.11.1653 (g. Verstraeten Joannes en Van Tongelen Arnoldus) met Willem De Wortelaer,

     Uit dit huwelijk:

     1. Ingelborchs Livinus, () Werchter 14.10.1641 (g. Guilielmus Doxs n. Livinus Segers en Barbara Van Essche),

     2. Van Leemput Henricus, () Werchter 02.04.1644 (g. Arnoldus Van Tongelen n. Stroob en Barbara Van Esch n. Goris Anna),

     x Werchter 16.03.1668 (g. Joannes Van Langendonck en Petrus Lauwers) met Maria Van Langendonck,

     () Werchter 03.02.1647 (g. Martinus Van der Linden en Maria Van Hove), fa Joannes en Anna Van Hove,

     Van Leemput Maria, () Werchter 26.05.1647 (g. Adrianus Brugmans en Maria Ingelborchs),

     x 1 Werchter 16.02.1670 met Joannes Wauters (pachter hoeve Veldonk), x 2 Werchter 30.03.1677 met Joannes Verstraeten,

 

Goris alias Bruers Elijsabeth, XII (S2481), () Werchter 13.10.1624 (g. Van Bostraten Joannes en Vander Veken Maria),

 

Goris alias Bruers Joannes, () Werchter 01.04.1627 (g. Stroi Petrus en Vertennen Anna).

 

 

 

XII - Luijmoi Cornelius (S1802), () Heist ...09.1593 (g. Cornelius Schellincx en Catharina Raps), x 1 > 1620 met Lauwers Elisabeth, x 2 (niet W, ) met Gobelens Maria (S1803), deze x 1 met Petrus Peeters.

 

Aktes met dank aan Christine Savat. 

Wer1849/2: Fo 97v: 5 nov 1659:

Henrick Peeters met zijn moeder Maeijcken Gobelijn we Peeter Peeters nu x Cornelis Luimoije verkopen aan Hendrik Claes 60 royen bempt.

Wer1849/2: Fo 175v: 14 nov 1662:

S+D tusschen derfgen Cornelis Luijmoije ende Peeter Lauwers als erfg. van wijlen Barbara Lauwers zijne sustere was ende ierste huijsvrouwe des vs Luijmoije:

- Maria Gobelijns lest we Cornelis Luijmoije geasst met Jan Lembrechts x Margriete Luijmoije haere dochtere, met Goossen Luijmoije als vaderlijken oom ende Hendrik Peeters haeren sone behouden van wijlen Jan Peeters haeren iersten man was, als halven broeder ende momboir van haere minderjarige kinderen ter eenre

- Peeter Lauwers ter andere zijden

hebben geprocedeerd tot S+D van huis en hof schueren ende lande annex tot Perre genoiemt den Wijngaerd als Cornelis Luijmoije x Barbara Lauwers samen gekocht adden van derfgen Vermeiren & Van Geel

1) we kinderen en erfgen van Cornelis Luijmoije die timmeraigie vande schuere met zijne app en dep ende tpaert ende deel vant lant opde (puntjes) ende afgeteekcent is tegens die rest vant lant gaende met het huijs van vuijtte tot op eenen elsen boom staende opt goet van de erfgen Jaecques Smets

2) Peeter Lauwers thuijs en hof mette lande annex afgeteeckent tegen dander paert  tot opden elsenboom etc ...

 

Onderstaande aktes met dank aan Paul Peeters.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7530, fol. 352r., akte dd. 12 mei 1642. Item in tegenwoordicheyt des meyers en(de) schepen(en) van Loven naerbeschreven compereren(de) Cornelis Luymoy en(de) Maycken Gobbeleyns, gehuyschen, woonen(de) te Werchter, bij manisse hebben opghedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijdenisse ierst drije virendeelen landts, geleghen onder die heerlijckheyt van Kelffs, regen(oot) Willem Van Langendonck in drije sijden en(de) Christoffel Van Meerbeeck ter iiiier. sijden, item noch drije virendeelen hellicht winninghe, geleghen int Linghde Broeck, regen(oot) derffgen(aemen) Barbara Moelemans ter ier., Merten Maerschalx ter iier., die weduwe Willem Van Ermegem ter iiier. en(de) die leybeeck ter iiiier. sijden, item int selve broeck noch drije virendeelen int selve broeck, regen(oot) die kercke van Wackerseel ter ier., die leygracht ter iier., Geerardt Ingelborchs ter iiier. en(de) die wed(uw)e Willems Van Ermeghem ter iiiier. sijden, exp(osito) imp(ositus) est die voors(chreven) Willem Van Langendonck, soe voor hem als voor Margareta Wauters, sijne huysvrauwe, woonen(de) te Wackerseel, per mo(nitionem) et satis obligan(do), etc(etera), in forma, et waras dierste parcheel op sheeren chijns en(de) die twee andere parcheel[en] belast met hellicht win[nin]ghe sonder voorder daerop alteyts goet garradt geloven(de), obligan(do), etc(etera), in forma, coram eisdem.

 

In de volgende akte wordt melding gemaakt van Cornelius Luymoy en Maria Gobbeleyns.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7534, folio 221r., akte dd. 4 mei 1646.

In tegenwoordicheyt der schepen(en) presentia vilici, etc(etera), gestaen m(eeste)r Thomas Hoesbroeck om de naerbes(chreve) bekentenisse te v(er)nieuwen, als onwederroepel(ijck) geconstitueert sijnde bij Cornelis Luymoy en(de) Mayken Gobbelijns, gehuysschen, heeft tselve gedaen inder manieren naervolgen(de) et inseratur.

Opden tweeden may 1646 compareren(de) voor mij openbaer notaris en(de) de getuygen naergenoempt, Cornelis Luymoy ende Mayken Gobbleyns, gehuysschen, woonen(de) tot Werchter, hebben indivisim ende insolidum bekent bij desen deughdelijck schuldich te sijn jouff(rouw)e Johanna sMunters, hoffmeestersse vanden Grooten Begijnhoff binnen Loven, negen carolus guldens te xx st(uyvers) Brabants stuck en(de) vii gelijcke stuyvers, erffelijcke rente, alle jaer opden tweeden may te betaelen, te Loven te leveren, los en(de) vrij van bede, oock van xe., xxe., ce. ende van alle andere, mindere oft meerdere penningen en(de) impositien, innegestelt oft naermaels inne te stellen, in futurum quolibet assecutum ten behoeve der voors(chreve) jouff(rouwe), henne respective persoonen ende goederen, te v(er)binden(e) en(de) te v(er)obligeren(de) voorde jaerlijcxe betaelinge ac renun(ciado) in forma et signanter predicta mulier senat(us) cons(ulti) vell(eiani), etc(eter)a, d(aer)aff onderricht sijnde, ende van alle andere, etc(eter)a, ende tot meerder vasticheyt der voors(chreve) rente van negen gul(dens) vii st(uyvers) erffel(ijck) hebben die voors(chreve) bekenderen onwederroepelijcken geconstitueert Cotthem, Huens en(de) allen thoonders deser en(de) elck van hun besundert om in henlieder naeme en(de) wegen te compareren voor meyer en(de) schepen(en) van Loven ende aldaer op te draegen, cederen en(de) transporteren henne naerbes(chreven) goederen, te weten huys en(de) hoff, schuer en(de) stallingen, gelijck tselve gestaen ende gelegen is tot Perre onder Werchter voors(chreven), groot een halff boender ombegrepen der maeten, regen(oten) de kercke van Wesemael in twee zijd(en), Willem Peeter ter iiie. ende sheeren straete, belast met sess gul(dens) erffel(ijck) en(de) een halster rocx aen(den) H(eyligen) Geest van Werchter en(de) op sheeren chijns van(den) gronde, item een dachm(ael) landts, oock aldaer gelegen, regen(oten) Willem Peeters ter ie., Jooris Van Aersschot ter iie., Jan De Raymaecker ter iiier., d' erffgen(amen) Niclaes Cluppels ter vierdere sijden, ombelast, item vijff vierendeelen landts opt Blommaerts Velt, gelegen onder Rotselaer, regen(oten) den wech naer Loven ter eenre, Willem Van(den) Bosch ter iie., Peeter V(er)boven ter iiie. ende Willem Van Langendonck ter iiiie. zijd(en), d(aer)inne Jan Van Merbeeck competeert een halff vierendeel, item een halff dachmael landts, gelegen onder Kelft, regen(oten) sheeren straete ter ie., Peeter V(er)boven ter iie., Willem Van Langendonck ter iiie. en(de) Aert Van Aerschot ter iiiie. zijd(en), bijde voors(chreve) opdraegeren vercregen bij scheydinge ende deylinge voorde weth van Werchter opden xven. may 1635, item de hellicht van drije dachmaelen landts, gelegen onder Perre voors(chreven), regen(oten) d' erffgenaemen Hendrick Paeps ter ie., Peeter Michiels ter iie., de Perrebergen ter iiie. en(de) d' erffgen(amen) Jan Van Gele ter iiiie. sijden, ombelast, consenterende oock die voors(chreve) gehuysschen int maecken van beleyde en(de) mainmise over allen die selve geoderen ende int decreet van dien sonder d(aer)toe te derven gedaeght oft geroepen te sijn, promitten(tes) ratum obligan(do), submitten(do) ac renun(ciando) utsup(ra), met conditie dat die voors(chreve) gehuysschen de voors(chreve) rente van negen gul(dens) vii st(uyvers) erffel(ijck) sullen mogen lossen en(de) affquyten t' allen tijden alst hen gelieven sal t' eender reyse, elcken gulden erffel(ijck) d(aer)aff met xvi gelijcke gul(dens) in gevalueerden gelde ende met volle rente, gelijck sij gehuysschen bekennen midts desen de capitaele penningen in gelijcken gelde ontfangen te hebben de et super quibus, etc(eter)a, aldus gedaen tot Loven ter presentien van m(eeste)r Niclaes Van(der) Noot ende Lenaert Pauwels als getuygen, hiertoe v(er)socht ende gebeden, ende hebben die voors(chreve) bekenderen dese minute met henne gewoonelijcke handtteeckenen neffens mij notario respectivelijcken ondert(eeckent) ende van mij notaris, bijden Raede van Brabant geadmitteert.

P. Van Roost, not(ariu)s.

Sic renovatum per predictum constitutum coram Dielbeeck, Herthals, maii iiii., 1646.

            In de marge.

Is gebleken bij quittan(tie), onderteeckent Margriet Van Langhendonck, kerckmeester[e]s van(den) Grooten Begijnhove alhier, als dactie hebben(de) van wijlen jouff(rouw)e Joanna De Munter, volgens haeren testamente, gepasseert voor den not(ari)s Moockenbo G. Vander Elst en(de) sekere getuyghen den viiien. decemb(ris) 1653, wesende de selve quittantie in date xiiiien. january 1695, die capitale penninghen deser teghenstaen(de) rente van neghen gul(dens) vii st(uyvers) sjaers, bij haer te sijn ontfanghen in voldoeninghe van alles, et sic vacat.

 

Bijgaand een akte met vermelding van Cornelius Luymoy, zoon van Mattheus en inwoner van Werchter.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8250, folio 261r., akte dd. 5 februari 1626.

Item in p(rese)ntie der scepen(en), etc(etera), gestaen Cornelis Luymoy sone Mathijs van Werchtere, obligeren(de), sub(mitterende) en(de) renunt(ierende) in for(m)a, heeft bekent en(de) bekent bij desen Simon Hollemans sesse rinsg(uldens) vijff st(uyvers) tot xx st(uyvers) den guld(en), loopen(de) munte, vallen(de) iaerl(ijcx) date deser, los en(de) vrij van x., xxe., meerde(re) en(de) minde(re) pen(ningen), erfel(ijck) in toecomen(de) tijden, telcken jae(re) als schult met recht verwo(n)nen, geloven(de) ter maenisse pandt te stellen onder Loven, weerdt sijn(de) boven allen lasten dobbele rente en(de) soe vele te doen dat den v(oer)s(chreven) Simon, sijn(e) erfgen(aemen) en(de) naecom(elingen) ten eewigen daegen genoch sal sijn, consenteren(de) inde mai(n)mise en(de) decrete, met restrictie van te mogen lossen teen(der) reyse, elcken pen(ninck) met xvi gel(ijcke) pen(ningen) met volle rente, los en(de) vrij, cora(m) S(an)t Vittores, Berckel, february vijff, a(nno) 1626.

    

Uit dit huwelijk:

 

1. Peeters Hendrick,

 

2. Luijmoi Maria, () Werchter 05.04.1620 (g. Goris alias Bruers Joannes en Van Tongel Maria),

 

Luijmoi Joannes, () Werchter 16.06.1624 (g. Michiels Joannes fs Petrus en Holemans Maria fa Petrus),

 

3. Luijmoij Maria, () Werchter 20.10.1640 (g. Van Meerbeeck Petrus en Mergorts Maria),

 

Luijmoij Margareta, XI (S901), is dit de vorige ?

 

Loeijmoeij Cornelius, () Werchter 03.02.1644 (g. Vermijlen Cornelius en Lauwens Elisabeth), x 1 Rotselaar 22.01.1678 (g. Everard William en Van Crieckinge Joannes) met Bries Gertrudis (M2371), x 2 Rotselaar 23.11.1689 (g. Van Crieckinge Andreas en Petrus) met Vancroecten - Van Grochten - ... Maria. Bries Gertrudis, x 1 Rotselaar 23.09.1657 (g. Bries Guilielmus en Vrolijx Philippus) met Van Salm Henricus (M2370), x 2 Rotselaar 09.04.1668 (g. Ceustermans Joannes en Van der Smissen ? Daniel) met Lauwers Joannes, + Rotselaar 06.08.1675,

Aktes met dank aan Christine Savat.  

AVT3: 25 feb 1681:

Antoon Lauwens uit Rotselaer ende Peeter (Boets) als momboirs van het kint gen Anneken Lauwens Jans Lauwers wijlen haeren vaeder ende Geertruyt Briers haar moeder des vs kint gelden een renta van 6 gl sjaers die wijlen Peeter Lauwers had bij Cornelis Baudewijns op 18 jan 1658 en bij S+D aan Jan Lauwers is gevallen.

R1611: Fo 124: 14 mei 1681:

Cornelis Luimoije x Gertrudis Briers verkopen aan Anthoen Lauwers een stuck heijschouwe genoempt de Risschen groot ontrent drij vd gelegen tegens de goederen van Jan De Wortelaer, derfgen Hendrik Briers.

     Uit dit huwelijk:

     Van Salm Elizabeth, XI (M1185), () Rotselaar 29.06.1658 (g. Reijniers Gielielmus en Bries Elisabeth),

     Van Salm Henricus, () Rotselaar 01.03.1660 (g. Van Salm Martinus en Vanden Bosch Francisca),

     Van Salm Joannes, () Rotselaar 14.01.1663 (g. Van Salm Joannes en Bollens Jacoba),

     2. Lauwers Anna, () Rotselaar 06.02.1669 (g. Raeijmaeckers Joannes Baptist en Goris Anna),

     Lauwers Petrus, () Rotselaar 02.12.1670 (g. Lauwers Petrus en Meeus Elisabeth),

     Lauwers proles, () Rotselaar 19.02.1675 baptisata est ab obstetrice et mortua est,

     3. ...

     4. Laeijmoeijer Joanna, () Rotselaar 07.05.1692 (g. Peeters Joannes en Vander Meulen Elisabeth l. Maria Van Criking),

     Leuijmoijers Cornelius, () Rotselaar 27.09.1693 fs naturalis (g. Lauwer Jan en Van Hougaerde Maria),

     Leumeijers Jacobus, () Rotselaar 08.02.1696 (g. Van Krieckinge Petrus l. Jacobus Bols en Janssens Maria),

 

Luijmoijen N, () Werchter 18.08.1647 (g. Van Meerbeeck Christophor en Gorris Catharina).

 


 

XII - Van der Auwera Gommarus (S3330), () Heist 13.07.1614 (g. Gommarus Van der Audera en Elisabeth Van Oosterwijck), x Heist 15.05.1637 (g. Adrianus De Swert en Jacobus De Swert) met Maria Luymoeyer (Luymoirs) (S3331), () Heist 01.06.1614 (g. Laurentius Van Oosterwijck en Maria Eggers).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van der Auwera Catharina, () Heist ...10.1638 (g. Petrus Voet en Catharina Vermeulen),

              

Van der Auwera Adriana, XI (S1665), () Heist 07.06.1640 (g. Egidius Vermolen en Adriana Gouberchs),

              

Van der Auwera Joannes, () Heist 19.05.1643 (g. Joannes Van Hoof en Anna Keldermans),

              

Van der Auwera Petrus, () Heist 27.01.1646 (g. Petrus Van der Auwera en Magdalena Van den Broeck),

              

Van der Auwera Everardus, () Heist 19.11.1648 (g. Jan Verhaghen en Joanna De Ryck),

              

Van der Auwera Jacobus, () Heist 24.08.1652 (g. Gregorius Van den Broeck en Elisabeth Van Rompaert).

 

 

 

X - XI - Lambrechts - Lambert - ... Joannes (N304 + S532 + S900 + S1144), () (niet Heist?, W!, S, ...), x 1 Mechelen OLV 27.02.1650 (g. Van den Driessch Hubertus en Jouret Petrus) met Van den Driessche Anna (S1145), () Mechelen OLV 07.10.1627 (g. Van Rijmenam Peeter en Van de Plasse Anna), x 2 Werchter 30.08.1662 (g. Vanden Avondt Henricus en Luijmoij Goossen) met Luijmoij(t) Margareta (S901), x 2 Werchter 08.09.1678 (g. De Wijngaerde Joannes en Bruchmans Gaspar) met Claes Catharina (N305 + S533), () Werchter 31.08.1642 (g. Tombeurs Petrus en Vanden Velde Catharina).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Lambrechts Joannes.

 

Uit dit huwelijk: geen verdere gegevens H, Wes, Wak, W, Rot, Bet, S, K, Til, Buk, Wez, Hols, Beer, P, B, L, R,

 

1a. Van den Driessch (fs Mares Joannes Antonius) Joannes, () Mechelen OLV 04.08.1646 ill. (g. Van den Driessch Cornelia), onwettige zoon van Van den Driessche Anna,

 

1b. Lambert Cornelius, Laeth, () Mechelen OLV 21.09.1655 (g. De Coeck Cornelius en Blommaers Joanna), + Werchter 01.12.1726, x 1 Werchter 07.07.1691 (g. Brugmans Jasparus en Everaert Angelus) met Haverhals Magdalena, x 2 Werchter 05.06.1694 (g. Gerardo Lamberti en Judoco Van Loo) met Catharina De Witt, x 3 met Luyten Joanna Maria,

     Uit dit huwelijk:

     1. Lambrechts Joanna, () Werchter 24.02.1692 (g. Lambrechts Joannes en Willems Elisabeth n. Lambrechts Joanna),

     Lambrechts Maria, + Werchter 11.09.1693 8 m.,

     3. Lambeer Cornelius, () Werchter 09.09.1710 (g. Vervoort Cornelius en Luijten Elisabeth), + Werchter 06.12.1734,

     Lambrechts Petrus, () Werchter 01.08.1715 (g. Wijeberchs Petrus en Wilms Elisabeth n. Lambreghts Joanna), + Werchter 26.10.1762,

     Lamber Michael , () Werchter 02.03.1719 (g. Luijten Michael en Lamber Joanna),

 

Lambrechts Joanna, () Mechelen OLV 17.11.1657 (g. Blommaers Adrianus en Van den Drise Joanna/Van den Drise Elisabeth),

 

Lambert Gerardus, X (S572), () Mechelen OLV 11.11.1658 (g. Van den Driesch Gerardus en Asselbergh Barbara),

 

Lambrechts Cornelia, () Mechelen OLV 21.06.1660 (g. Van den Dries Joannes en Van den Dries Cornelia),

 

2. Lambrechs Anna, () Werchter 02.12.1663 (g. Van Tongelen Petrus n. Van Loo Joannes en Gobelens Anna),

 

Lemmerechts - Lambrecx Leonardus, () Werchter 03.04.1665 (g. Van Loo Nicolaus en Peeters Adrianus), + Werchter 12.05.1728, x Werchter 09.05.1694 (g. Brugmans Jasper en Peeters Adrianus) met Peeters Cornelia, deze x 1 Werchter 04.07.1685 (g. Van Roost Cornelius en Hoolaerts Adrianus) met Peeters Hubertus,

     Uit dit huwelijk:

     1. Peeters Maria, () Werchter 08.09.1687 (g. Peeters Joannes en Peeters Maria),

     Peeters Adrianus, () Werchter 20.01.1691 (g. Peeters Adrianus en Van Leempoel Barbara n. Peeters Paschasia),

     Peeters Catharina, () Werchter 04.06.1692 (g. Peeters Anna n. Van Nuffelen Petrus en Claes Catharina),

     2. kinderloos,

 

Lemmerechts Joannes, () Werchter 29.06.1666 (g. Bruijnincx Maria n. Machiels Joannes en Vanden Bosch Maria n. Van Bostraeten Anna),

 

Lemmerechts Henricus, () Werchter 12.10.1667 (g. Peeters Henricus en Vanden Bosch Maria),

 

Lambert - Lembrechts Joannes, IX (S450), () Werchter 18.08.1669 (g. Janssens Joannes),

 

Lambrechts Elisabeth, () Werchter 12.04.1671 (g. Van Nuffel Cornelius en Verstraeten Elisabeth),

 

Lemmerechts Michael, () Werchter 21.03.1673 (g. Van Roijst Cornelius n. Van Hautvin Michael en Vanden Avondt Margareta),

 

Lemmerechts Maria, () Werchter 07.03.1675 (g. Van Esche Joannes en Verschueren Maria),

 

3. Lambrechts - Lambert Anna, () Werchter 09.11.1679 (g. Claes Lucas n. Van Roost Cornelius en Claes Anna), x Werchter 04.05.1698 (g. Brughmans Jaspar en Valenbergh Joannes) met Lambrechts Joannes, geen fii in W,

 

Lembrechts Jacoba, () Werchter 26.09.1681 (g. Claes Joannes en Claes Margareta),

 

Lambert Henricus, VIII - IX (N152 + S266), () Werchter 07.02.1684 (g. Vervoort Henricus en Hoijlaerts Maria).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom