Voorouderlijst Leerse Jan                      

  

Lersch(en), Leerschen, Lersmacher

Beroepsbijnaam en beroepsnaam voor de laarzenmaker.

 

Leers, Leirs, Leder(er)

1. Beroepsnaam afgeleid van leers/laars: schoenmaker.

Of de bijnaam voor een laarzendrager (en niet arm dus).

2. Leder en Leers kunnen ook de beroepsnaam zijn van een leersnijder/-bewerker.

3.Leder(er) is ook de Duitse beroepsnaam voor leerlooier.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christina Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XVI - XVII - (Van) Leerse Jan (S + N), ca. 1450, x met Verheijden Margriet.

 

Uit dit huwelijk:

 

Leerse Sebastiaen,

 

Leerse Katharina, x met Peeter Croes,

 

Leerse Elisabeth,

 

Leerse Heylken, x met Vranck Vanden Hove, fs Vranck,

 

Leerse Henrick, XV - XVI.

 


 

XV - XVI - Leerse Henrick (S + N), ca. 1490, x 1 met Katlijn  Vandevinne, x 2 met Katlijn Smolders.

 

- 1 mei 1528: Peeter De Conde tot behoef van Anna Vincx zijn schoonmoedere heeft ontvangen bij doode wijlen Henrick Voncx heur broeders ende navolgende den testamente bij de selven heuren broeder gemaeckt het derde deel van drij bunderen bempt te Betekom in de Webbekens hoeve
- 4 jun 1537: Anna Vinck we Jans wijlen Ooms heeft gederft haer paert en deel in de Nerbes goeden competerende als ierst in drij boenderen bempt gelegen te Betecum in de Webbekenshoeve, item noch een boender bempt in de Webbekens hoeve ... tot behoef van Margriet Verheyden x Jan Leerse doende Hendrik Leerse sone Jans als voorganger den eedt van trouwe. .. soo heeft de voors jouffr Anna Vincx en met heur Peter De Conde x Anna Ooms ende Hendrik Vandenbossche x Lijsbeth Ooms belooft te voldoen ...
- 17 nov 1538: Peeter Croes x Cathlijn Leerse ende tot behoef van Hendrik ende Sebastiaen, Lijsbetten ende Heylwege Leerse bruederen en susteren, kinderen der voors Kathlijn ende wijlen Jan Leerse heeft naer de doot van Margriet Vanderheyden ontfangen alsulcke drij bunderen erfs als die voors we op 4 jun 1537 vercregen hadt, doende den voors Peeter den eedt van hulde en trouw
- 10 nov 1542: Vranck Vanden Hove zone wijlen Vranck x Heijlwege Leerse heeft ontvangen drij bunder beempt tot Betekom en heeft gederft aen mr Daneel Standaerts sone wijlen Daneels
- 29 okt 1543: mr Daneel Standaerts sone wijlen Daneels heeft gederft bij naerderschappe drij boender bempt tot behoef van Hendrik Leerze en Margrieten, Annen, Lijsbetten Leerzen zijn kinderen behouden van Kathlijn Vande Vinne zijn huijsvrouwe, behalve den voors Hendrik Leerze nu x Kathelijn Smolders voor hun tocht
- 6 mei 1544: Sebastiaen Leerze zone wijlen Jan heeft gederft die twee vijfde gedeelte hem competerende in drij bonderen erfs als Margriet wijlen Vanderheyden we Jans wijlen Leerze vercregen had tegen joffr Anne Vincx we Jans wijlen Ooms, item noch van ende uit een bunder gelegen in de Webbekens hoeve tot behoef van Hendrik Leerse oock zone des voors wijlen Jans tot behoef
- 14 jun 1564: Jan Van Aerschot x Lijsbeth Leerse heeft tot behoef van deselve Lijsbeth ende tot behoef van Margriet Leerze x Merten Tipvijts ende tot behoef van de kinderen wijlen Anna Leerse, alle kinderen wijlen Hendrik Leerze ontvangen na de doot van Hendrik Leerze drij boenderen bempt in Wubbecoms hoeve onder Betecom ter Hulse
- 13 mrt 1606: Anna Vanderbiest heeft te leene ontfangen na de dood van Lijsbeth Leerse die drije vijfste delen van drij bonderen bempt
- 9 sep 1644: dit leen is naerder verheven zie fol 75
- op dezelfde 14 jun 1564: Geert Leerse zone wijlen Hendrik heeft na de dood van Katharina Leerse zijn moije ontvangen die andere twee vijfsten delen van voors drie bonder beempt tot zijn behoef en tot behoef van de erfgen wijlen Sebastiaens, Henric, Elisabeth en Heijlken Leerze, alle kinderen wijlen Jan Leerse
- 12 jun 1593: Peeter De Cock als gemachtigt door Geerden Leerse verclaert hoe dat uit die die twee vijfde delen van drie bunderen bemt gelegen ten Hulse een vijfste deel daervan in deylinge gevallen te zijne Janne Van Aerschot wn Lijsbeth Leerse
- op dezelfde dag verkoopt Jan Van Aerschot het vijfde deel aan zijn kleindochter Anna Vanderbiest x Francois Vandencappelle . . .
Aarschot 6887 fo 3: den eerste keur:
Mr Jan De Wijngaert over Henrick Leerse vier dm lants
nu Jan Holaerts
nu Adriaen Vandenberge
nu Geert Janssens.
Aarschot 6911: cijnsboeck Rivieren 1577:
26. Sebastiaen Standaerts mr Daneel Standaertsone van de Conincxhoeve gelegen ten Hulse streckende neven die elricx hoeve ende daer liggen onder Jan Wijbrechts, erfgen Hendrik Leerse, mr Joachim Hopperus, erfgen Berbel Kerckmans, Aert Brugmans, Reijnier Lueckens, met meer andere . . .
Aarschot 6887: bruggen 1632:
Nu Adriaen Viskens Janssone
Huijbrecht Spoelberg over Aert De Rijcke te voren Hendrick Leerse vande Doncken geheeten Ritsaerts hoeven groot een boender
.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Leerse Lijsbeth, x met Jan Van Aerschot, fs Aert,

 

Leerse Margriet, XIV - XV,

 

Leerse Anna, XIV - XV,

 

2. Leerse Geert. 

 


 

XIV - XV - Viskens Henricus (S + N), ca. 1495, x met Margriet Leerse, deze x 2 met Merten Tipvijts, x 3 met Willem Van Aeschot, wonen Lier.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Viskens Henricus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Viskens Jan "den ouden",  XIII (S),

 

Viskens Jacobus, XIII - XIV (S + N),

 

Viskens Henrick.

 

 

 

XIV - XV - De Wijngaerder Hendrik, ca. 1510, x met Anna Leerse (S).

 

- 1545: Tvoorste Mastensele houdende drij boender heeft gehuert Henriq De Wijngaerder.
- 17 jun 1577: Hendrik en Merten De Wijn
gaerden gebrueders, kinderen wijlen Henrik ende Anna Leerse, verkopen twee vijfde delen van een vijfde deel van drij bunderen bempt onder Betekum aen Jan Van Aerschot x Lijsbeth Leerse
- 20 nov 1586: Jan Van Aerschot zone wijlen Aerts bij dode Lijsbeth Leerse heeft ontvangen voor hem voor die tochte en tot behoef van Margriet Leerse zijn zwagerinne ende Anneken Vanderbiest zijn dochters dochter voor derfelijkheijt twee vijfste delen
- 14 mrt 1606: na de dood van Jan Van Aerschot haer grootvader.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Wijngaerder Maria, x met Pauwel De Witte,

 

De Wijngaerder Merten,

 

De Wijngaerder Henrick, XIII - XIV,

 

De Wijngaerder Lijsbeth, x met Jan Schellekens.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom