Voorouderlijst Lavaerts Jan

 

Lauwaert(s), -aers, -aet, Louward, -a(e)rt, Loward, -art, -a(e)rtz, Louard, -a(r)t, Luwaert, Lovaert, Lavaert(s), Laevaerts

1. Bijnaam uit het Middelnederlandse laeu: lauw, vadsig, onverschillig, lui.

2. Patroniem uit de heiligennaam Laurentius.

 


 

XIV - XVI - XVII - Lavaerts ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Lavaerts Jan, XIII - XV - XVI (S4760 + S5624 + S17318 + M22982),

 

Lavaerts Remigius, x (niet H, ) met IJda Schrijnmakers,

Akte met dank aan Christine Savat

H835: Fo 89v: 18 mrt 1599:

Jan Verdonck zone wijlen Jans daer moeder af was Cathlijn Smetsers woonende tot Ranst voor deen hellicht ende Jan Guens zone wijlen Pauwel voor hem en voor Gielis, Dorothea en Joanna Ghuens zijn broer en zussen voor dander hellicht aan zeker huijs en hof ende landen en bempt daeraen gelegen aende Neelsheijde en het Schorisgat verkopen aan Remeijs Lavaerts x IJda Schrijnmakers.

 


 

XIII - XV - XVI - Lavaerts Jan (S4760 + S5624 + S17318 + M22982), ca. 1550, x met Verpaelt Elisabeth (S4761 + S5625 + S17319 + M22982).

 

Uit dit huwelijk:

 

Lavaerts Ida, ca. 1580, x met Judocus Poortmans, fs Adrianus, deze x 1 met De Neuter Magdalena,

SAL 6430/ B: bedezetting Rotselaar 1597:
22. Joos Poortmans landbouwer eigen huis en hof
23. Anna Poortmans we eigenaeresse van huis en hof.
R1604 fo 43v: 12 sept 1568
Jan Poortmans x Marie Imbrechts verkopen aan Joos Poortmans x Magdalena De Neutere een huis en hof gelegen te Neerhem ‎(Lijbrecht Vandenberghe, Jan Poortmans)‎.
R1604, folio xhiij 1570: Joos Poortmans en Magdaleen De Neutere
R1605 fo 6: 29 juni 1600
Joos Poortmans x Ida Lavaerts stellen een erfelijke rente in van vijf carolus gulden aan Thomas De Neuter in de naem en tot behoeff vande h geest van Rotselaar.

 

Lavaerts Barbara, XIV - XV (S8659 + M11491),

 

Lavaerts Gertrudis, () Mechelen Rom 26.03.>1588 (g. Lavaerts Remij en Verpaelt Anneken), ex Haacht, x Haacht 14.08.1611 met Daems Walterus, () Haacht 05.06.1589, moeder Peeters Agnes, + Haacht 10.10.1665,

     Uit dit huwelijk:

     Daems Maria, () Haacht 16.09.1612,

     Daems Clara, () Haacht 02.12.1614,

     Daems Jan, () Haacht 21.10.1616,

     Daems Abraham, () Haacht 23.12.1619,

     Daems Anna, () Haacht 23.12.1619,

     Daems Catharina, () Haacht 23.09.1624,

     Daems Anna, () Haacht 06.01.1629,

     Daems Jan, () Haacht 19.10.1631,

     Daems Rumoldus, () Haacht 02.04.1634,

 

Lavaerts Jan, XII (S2380 + S2812), () Haacht 02.09.1590,

 

Lavaerts Jacobus, () Haacht 26.09.1593, x Haacht 11.06.1615 met Van Horick Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Lavaerts Theodorus, () Haacht 14.10.1615,

     Lavaerts Philippus, () Haacht 01.05.1618,

     Lavaerts Petrus, () Haacht 02.07.1619,

     Lavaerts Gommarus, () Haacht 18.11.1621,

     Lavaerts Jan, () Haacht 14.04.1624,

     Lavaerts Anna, () Haacht 06.04.1627,

     Lavaerts Maria, () Haacht  22.10.1630,

 

Lavaerts Elisabeth, () Haacht 01.02.1598.

 


 

XIV - XV - Van Crochten - Van Cruchten Theodorus (S8658 + M11490), + Wakkerzeel 19.09.1625, x 1 met Moens Maria, fa Peeter Moons alias Dauwe x ... Vandevelde, (deze x 1 met Adriaen Cuyter), x 2 Haacht 26.08.1603 met Lavaerts Barbara (S8659 + M11491).

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Crochten - Van Cruchten Theodorus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1a. Cuyter ...

 

1b. Krochten Theodorus, () Haacht 27.12.1598, x (niet Mech, Wak, W, Bon, DD, ) met De Bruijn Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Van Crochten Jacobus, 

     Van Crochten Renatus, () Mechelen OLV 07.03.1637 (g. Fromau Renatus en Vercammen Elijsabeth/Gaillaerts Catharina),

     Van Crochten Joannes Baptist, () Mechelen OLV 27.02.1639 (g. Van Tielen Joannes Baptist en Maes Adriana),

     Van Croechten Maria, () Mechelen OLV 07.10.1642 (g. Goetens Cornelius en Boelpaep Maria),

     Van Crochten Guilielmus, () Mechelen OLV 28.11.1644 (g. Rombaudts Guilielmus en Herparts Francisca),

     Van Crochten Adrianus, () Mechelen OLV 10.06.1649 (g. Quackels Joannes n. Vercammen Adrianus en Janssens Maria),

 

Van Crochten Petrus, x (niet Wak, ) met Verherbrugghe Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Crochten Jacoba, + Wakkerzeel 12.04.1635,

     Van Cruchten Nicolaus, + Wakkerzeel 24.03 - 13.05.1641,

     Van Crochten Joannes, x 1 Wakkerzeel 03.02.1660 (g. Verhulst Petrus en Van Crochten Jacobus) met

     Verhulst Catharina, meer info over dit gezin bij Van Crochten,

     x 2 Wakkerzeel 23.07.1673 (g. Vrynion Joannes en Van Gorp Joachimus) met Coremans Anna, fii in Wak,

     Van Crochten Jacobus, x Werchter 15.07.1664 met De Keijser Anna, + Wakkerzeel 18.03.1697, fii in W,

     Van Crochten Petrus, () Wakkerzeel 15.03.1625 (g. Verpaelt Petrus en Van Maelcot Maria),

 

Van Crochten Catharina, x Wakkerzeel 18.01.1622 (g. De Haen Joannes en Nives Joannes) met De Haen Philippus,

     Uit dit huwelijk:

     De Haen Petrus, () Wakkerzeel 31.03.1623 (g. Verpaelt Petrus en Malins Anna),

     De Haen Petrus, () Wakkerzeel 12.09.1624 (g. Verpuilt Petrus en Van Crochten Anna),

     De Haen Andreas, () Wakkerzeel 23.12.1627 (g. Van Carel Andreas en Vanderhaghen Maria),

     De Haen Catharina, () Wakkerzeel 22.02.1633 (g. Malin Lambertus en Verpaelt Catharina),

     De Haen Guilielmus, () Wakkerzeel 21.04.1637 (g. Verpaelt Guilielmus en De Hertoghe Adriana),

     De Haen Nicolaus, () Wakkerzeel 27.09.1640 (g. Huijgens Nicolaus en Leerebels Anna),

 

2. Van Crochten Anna, XIII - XIV (S4329 + M5745),

 

Van Crochten Elisabeth, + Wakkerzeel ...02.1692, x Wakkerzeel 04.09.1640 (g. Servatius Van Cruchten en Fondry Servatius) met Fondri - Fondrij Antonius,

     Uit dit huwelijk:

     Fondrij (Maria?) Antonius, () Wakkerzeel 22.09.1641 promogenita (g. Van Esse Joannes en Van Tienen Maria),

     Fondri Petrus, () Wakkerzeel 26.04.1643 (g. Van Rijmenam Petrus en Paeps Anna),

     Fondri Theodoricus, () Wakkerzeel 20.11.1644 (g. Gobbens Theodoricus en De Neuter Joanna),

     Fondri Emerantiana, () Wakkerzeel 12.09.1646 (g. Fannus Joannes en Gijsels Emerantiana),

     Fondri Joannes, () Wakkerzeel 03.05.1648 (g. Ingelborghs Joannes en Van Maelcot Catharina n. Anna ...),

     Fondri Antonius, () Wakkerzeel 06.09.1650 (g. Van Langendonck Antonius en Lambaerts Gertrudis),

     Fondrij Joanna, () Wakkerzeel 11.01.1653 (g. Tempels Franciscus en Smets Joannes),

     Fondrij Anna, () Wakkerzeel 14.07.1655 (g. Viskens Gerardus n. Adrianus Verkammen en Willems Anna),

     Fondri Barbara, () Wakkerzeel 15.04.1659 (g. Fondri Godifridus en Bartolijns Barbara).

 

 

 

XII - Lavaerts Jan (S2380 + S2812), () Haacht 02.09.1590, x Haacht 28.10.1614 met Nollens (Nuellens) Joanna (S2381 + S2813), () (niet H, ).

 

Uit dit huwelijk:

 

Lavaerts Jan, () Haacht 06.09.1615,

 

Lavaerts Anna, () Haacht 06.07.1617,

 

Lavaerts Jacobus, () Haacht 06.01.1619,

 

Lavaerts Sebastianus, () Haacht 20.01.1621,

 

Lavaerts .., () Haacht 23.07.1623,

 

Lavaerts Henricus, XI (S1190 + S1406), () Haacht 05.03.1625,

 

Lavaerts Elisabeth, () Haacht 14.03.1627,

 

Lavaerts Margareta, () Haacht 17.04.1629,

 

Lavaerts Dionysius, () Haacht 08.04.1631.

 


 

XI - Lavaerts Henricus (S1190 + S1406), () Haacht 05.03.1625, x Haacht 05.07.1665 met Vander Elst (Van Elsche - Vanderhelst -Van den Elsken - Vanden Greeve) Maria (S1191 + S1407), () (niet H, Rot, W, ...).

 

Uit dit huwelijk: geen andere fii te Wak, H, K, W, Wez, S, Heist, I,

 

Lauvaers Cornelia Maria, () Heist 10.02.1664 (g. Guilielmus Van den Elsken en Cornelia Clemens),

 

Lavaerts Joanna, X (S595 + S703), () Haacht 04.05.1666,

 

Lauvaers Judocus, () Heist 12.01.1669 (g. Adrianus Van Gauberghen en Catharina Saligo),

 

Lauvaers Christianus, () Heist 04.12.1673 (g. Christianus Truyts en Elisabeth Verhaegen),

 

Lavaerts Andreas, () Werchter 10.09.1680 (onder de Laet) (g. Lavaerts Guilielmus nomine Laevaerts Andreas en Trooij Christina),

 

Lavoerts Catharina, () Werchter 08.01.1684 (g. Kestens Adrianus en Van Loeij Maria).

 


 

X - Van Nuffelen Joannes (S702), () Werchter 25.03.1645 (g. Schuermans Joannes en Van Hove Barbara), x 1 Werchter 17.04.1695 (g. Volckaerts Angelus en Van Roost Arnoldus) met Lavaerts (Lavoets, Lauvots, Lauwers...) Joanna (S595 + S703), () Haacht 04.05.1666, + Werchter 05.07.1734. Deze (x) 2  Werchter ...1706 met Nijs Adrianus (S594)

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Nuffel Catharina, IX (S351), () Werchter 05.02.1696 (g. Lauvots Henricus en Lauvots Catharina),

 

Van Nuffelen Anna, () Werchter 28.12.1697 (g. Geerts Joannes en De Worteleer Anna), + Werchter 12.07.1746, x Werchter 05.02.1725 (derde gr. verw.) met Van Nuffelen Petrus, + Werchter 22.05.1733, x 2 Werchter 19.07.1733 met Boschmans Cornelius,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Nuffelen Adrianus, () Werchter 08.02.1725 (g. Adrianus Nijs en Catharina Van Nuffelen),

     Van Nuffelen Petrus, () Werchter 01.05.1726 (g. Pet... Peeters en Elisabeth Nijs),

     Van Nuffelen Joanna, () Werchter 27.10.1727 (g. Arnoldus Van Hautvinck en Joanna Lavons),

     Van Nuffelen Adrianus, () Werchter 03.10.1729 (g. Adrianus Nijs en Catharina Van Nuffelen),

     Van Nuffelen Joanna, () Werchter 09.02.1731 (g. Petrus Meert en Joanna La Wens), + Werchter 18.02.1763, x Werchter 11.11.1750 met Petrus Somers, ex Boom,

     Van Nuffelen Catharina, () Werchter 02.05.1733 (g. Joannes Nijs en Catharina Van Nuffelen),

     2. Boschmans Joannes Baptista, () Werchter 01.11.1734 (g. Joannes Boschmans en Elisabeth Nijs),

     Boschmans Adrianus, () Werchter 18.03.1736 (g. Adrianus Nijs en Anna Stoerps),

     Boschmans Joannes Baptista, () Werchter 29.08.1737 (g. Joannes Boschmans en Maria Van Houtvin),

     Boschmans Petrus, () Werchter 09.04.1739 (g. Petrus Van Houtvinck en Anna Van Eijcken),

 

Van Nuffel Joanna, () Werchter 27.08.1700 (g. Diricx Joannes en Vanden Elsken Maria),

 

Van Uffel Joannes, () Werchter 25.09.1703 (g. Egrix Adrianus nomine De Kelper Joannes en Van Haeght Joanna),

 

2. Nijs Elisabeth, IX (S297), () Werchter 04.11.1706 (g. Van de Loeck Paulus en Nijs Elisabeth),

 

Nijs Petrus, () Werchter 29.12.1708 (g. Petrus Nijs en Catharina Lavaerts),

 

Nijs Joannes, () Werchter 15.01.1711 (g. Joannes Janssens en Maria Vervoert).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom