Voorouderlijst Lanciers Petrus

 

Lancier(s), Lanssiers, De Lansier

Beroepsnaam uit het Middelfranse lancier: lansier (soldaat die met een lans vocht), maker van lansen.

 


 

XIV - Lanciers Petrus (M13344), + Kampenhout 08.11.1636 pest, x (niet Mech, Kamp, ) met Vertongen - Verthommen Margriet Margareta (M13345), + Kampenhout 08.11.1636 pest.

 

Hierbij een akte (met dank aan Paul Peeters) met vermelding van Petrus Lanc(h)iers en zijn vrouw Margaretha Vertongen, inwoners van Kampenhout. Uit de akte blijkt dat Margaretha de dochter is van Petrus . Verder wordt in de akte ook melding gemaakt van Ludovicus Van Espen en zijn vrouw Anna Claes. Volgens de akte woonde dit echtpaar in "Weder" onder Kampenhout. Ik vermoed dat hier Wilder (vroeger ook Wilre) wordt bedoeld.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7508, folio 306r., akte dd. 1 juni 1618.

Item in presen(tie) des meyers, schepen(en) van Loven en(de) eygengenooten naerbescreven gestaen Margriete V(er)tonge dochter wijlen Peeters met consente, wille, wete en(de) overstaen Peeters Lanchiers, haers mans, woonen(de) onder Campenhoudt, per mo(nitionem) hebben opgedraegen met behoorl(ijcke) [verthijdenisse] ierst een dachmael landts, gelegen onder Campenhoudt voors(creven), zijnde deen hellicht chijns en(de) dander hellicht eygengoet, liggende onder een peertskeur thalff dachmael daeraff, regen(ooten) Andries Nuwenhuys ter eenre, Jan Van Bremsin ter andere, comen(de) metter andere zijden aen dAffenevelt en(de) Rombout V(er)haert ter iiiie. zijden, item noch onderhalff dach(mael) ombegrepen der maeten, gelegen achter den hoff, regen(ooten) Peeter Lanchiers ter eenre, Peeter Crabbe ter iie., Andries Nuwenhuys ter iiie. en(de) heer Dierick Borggrave ter iiiie. zijden, sijnde de geheele pleck metten hoff, te weten tsaemen belast met drij vierendeel cappuyns daeraff dat onderhalff dachmael moet draegen eenen halven cappuyn en(de) den hoff daeraff ontlasten, exp(osito) imp(ositus) est Louys Van Espen, soo tot behoeff van hun selven als tot behoeff van Anna Claes, woonen(de) tot Weder onder Campenhoudt voors(creven), per mo(nitionem) et satis et waras voor soo vele die chijns goeden sijn belast op een halff blanck aen(den) heere van Linthere en(de) dat selve halff dachmael vuytten dachmael is subject peertskeur, en(de) soo vele die eygen goeden sijn voor vrije, eygen en(de) ombelast, prout hiis interfuerunt Lievens, Glavimans, scabini Lovanien(sis) et allodii consortes, item d(omi)nis Ludovicus Van(den) Tympel, equies et villicus Lovanien(sis), et Ph(i)l(ippu)s Hollandts, similiter tanquam allodii consortes qui quidem rogan(tes) quod faciunt scabini Lovanien(sis) predicti, coram quibus satis et waras ut sup(ra), obligan(do), etc(etera), eod(em) eisd(em).

 

Uit dit huwelijk: geen verdere gegevens Kamp, Til, Buk, VeltB, Wes, Mech, DD, H,

 

Lanciers Jacobus, XIII (M6672),

 

Lanssiers Johanna, (°) Mechelen OLV 10.04.1623 (g. De Windt Jan en Van den Zijpe Barbara), + Kampenhout 21.11.1678, x Kampenhout 20.08.1651 (g. Ludovicus De Coninck en Jacobus Lanciers) met De Coninck Jacobus, + Kampenhout 14.03.1683 60 j.,

     Uit dit huwelijk:

     De Coninck Maria, (°) Kampenhout 18.08.1652 (g. Antonius Vervoort en Maria 't Sergijsels),

     De Coninck Antonius, (°) Kampenhout 02.08.1654 (g. Anthonius Van Velthem en Gertrudis Goevaerts),

     De Coninck Jacobus, (°) Kampenhout 27.07.1655 (g. Jacobus Lanciers en Maria De Coninck),

     De Coninck Anna, (°) Kampenhout 12.11.1661 (g. Antonius De Custer en Anna Coninckx),

     De Coninck Emerantiana, (°) Kampenhout 25.09.1664 (g. Adrianus Servaes en Emerantiana Van Hamme),

     x 1 ca. 1697 met Petrus De Laet, (°) Kampenhout 30.08.1656, + Kampenhout 02.06.1706, fs Walter en Anna Van Bredzum,

     x 2 met Lambertus De Coninck, fii in Kampenhout,

     De Coninck Anna, (°) Kampenhout 25.05.1671 (g. Ludovicus De Coninck en Anna Verheughe),

     x Kampenhout 31.01.1696 (g. Adrianus en Guilielmus Vander Meiren) met Joannes Heymans,

     (°) Kampenhout 05.07.1666, fs Cornelius en Maria Gilkens, fii in Kampenhout,

     De Coninck Catharina, x met Michiel Maes, geen gegevens in Kamp,

 

Lanciers Magdalena, (°) Kampenhout 20.05.1626 (g. Martinus Coeckelberch en Magdalena Vander Weghe ?),

 

Lanciers Maria, (°) Kampenhout 20.02.1635 (g. Joannes De Meytser en Joanna Vander Meren).

 


 

XIII - Lanciers Jacobus (M6672), Kamp+, Buk, Til+, DD+, Mech+, x 1 Buken 08.01.1642 (g. Egidius Limbosch, Nicolaus Van Gorck, Henricus Polspoel en Bartholomeus Vertommen) met Vande Poel Catharina (M6673), Buk+, Til+, Kamp+, x 2 Kampenhout 22.02.1667 (g. Petrus Lansiers, Jacobus en Dominicus Marissens) met Versielis Josina, + Kampenhout 16.04.1699 we.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Lanciers Petrus, XII (M3336), (°) Kampenhout 15.01.1643 (g. Petrus Vertommen en Catharina Van Hasselt),

 

Lanciers Laurentius, (°) Kampenhout 06.09.1645 (g. Stephanus Vander Meren l. Laurent Van Krieckum en Joanna De Wilde),

 

Lanciers Joanna, (°) Kampenhout 25.12.1647 (g. Jacobus Coninckx en Joanna Lanciers),

 

Lanciers Elisabeth, (°) Kampenhout ...01.1651 (g. Arnoldus De Costere en Elisabeth Vertongen), x Haacht 01.07.1677 met Willems Egidius, deze x 1 Haacht 03.06.1655 met Anna De Rijck, (°) Haacht 02.03.1631, fa Jan x Anna Van Haecht,

     Uit dit huwelijk:

     1. Willems Joannes, (°) Haacht 02.01.1656,

     Willems Petrus, (°) Haacht 03.11.1658,

     Willems Petrus, (°) Haacht 19.10.1659, 

     Willems Maria, (°) Haacht 13.01.1663, 

     Willems Henricus, (°) Haacht 13.01.1665, 

     Willems Elisabeth, (°) Haacht 19.01.1668, 

     Willems Baltasar, (°) Haacht 09.02.1670, 

     2. Willems Joannes, (°) Haacht 14.04.1678,

     Willems Joannes, (°) Haacht 18.04.1679,

     Willems Petronella, (°) Keerbergen 27.07.1681 (g. Lanciers Petrus en Vande Sande Joanna n. Van Haecht Anna),

     Willems Joanna, (°) Keerbergen 01.02.1683 (g. Smolders Egidius en Lanciers Joanna),

     Willems Catharina, (°) Keerbergen 30.01.1684 (g. Guens Egidius n. Stroobants Petrus en Van Hove Maria n. Van Loeij Catharina), 

 

Lanciers Jacobus, Assent, (°) Kampenhout 18.06.1654 (g. Jacob Vertonnen en Guilielmus Vande Poel Buken n. zijn vr. Catharina Bollens), + Kampenhout 14.01.1745, x Kampenhout 24.07.1689 (g. ... Lanciers vader en Adrianus Vander Meiren) met Godts - Bijgodts Petronella, + Kampenhout 13.02.1740,

     Uit dit huwelijk:

     Lanciers Joannes, (°) Kampenhout 28.06.1690 (g. Joannes en Anna Godts),

     Lanciers Anna, (°) Kampenhout 20.01.1692 (g. Joannes Verreijt en Anna Godts),

     Lanciers Elisabeth, (°) Kampenhout 06.10.1695 (g. Adrianus Winnepenninckx en Elisabeth Verhoeven),

     Lanciers Guilielmus, (°) Kampenhout 07.11.1699 (g. Guilielmus Lanciers en Maria Van Camp),

     Lanciers Petrus, (°) Kampenhout 27.10.1701 (g. Guilielmus Haest en Maria Van Camp l. Elisabeth Godts),

     Lanciers Jacobus, (°) Kampenhout 08.11.1705 (g. koster l. Jan Lanciers en Catharina Moons),

     x Veltem 03.07.1731 (g. Jan Imbrechts en Jan Vanden Schrieck) met Elisabeth Imbrechts, (°) Veltem 04.04.1708, fa Jan en Maria Leynseclaes, fii in Veltem, 

 

Lanciers Ludovicus, (°) Kampenhout 11.02.1658 (g. Dnus Ludovic Van Espen en Catharina Van Meerbeeck l. Josine Borrey),

 

Lanciers Maria, (°) Kampenhout 19.07.1662 (g. Everardus Vanden Dries en Maria Van Laken),

 

2. Lanciers Nicolaus, (°) Kampenhout 15.04.1668 (g. Nicolaus Vande Wijngaert en Maria Schellinckx), + Tildonk 18.12.1706, x Tildonk 04.06.1668 (g. Gerardus Smets en Petrus Hensmans) met Barbara Hensmans,

     Uit dit huwelijk:

     Lanciers Daniel, (°) Tildonk 29.09.1700 (g. Daniel Michiels en Maria Lanciers),

     Lanciers Joannes, (°) Kampenhout 16.07.1704 (g. Joannes Mommens en Barbara Vercam),   

 

Lanciers Catharina, (°) Kampenhout 29.12.1670 (g. Joanna Lanciers l. Jacobus De Coninck en Catharina Van Meerbeeck),

 

Lanciers Maria, (°) Kampenhout 13.09.1673 (g. Engelbertus Gooyvaerts en Maria Coninckx),

 

Lanciers Guilielmus, (°) Kampenhout 19.10.1676 (g. Petrus Van Pinsaert l. Guilielmus Vande Poel en Joanna Lanciers), + Buken 30.03.1729, x Buken 05.02.1702 met Clara Van Bolle, (°) Buken 07.09.1679, + Buken 26.11.1735, fa Joannes en Maria Vander Vuerst,

     Uit dit huwelijk:

     Lanciers Maria, (°) Buken 08.09.1702, x met Jacobus Lambrechts,

     Lanciers Petronella 19.09.1704, + Buken 15.07.1796 ongeh.,

     Lanciers Joanna, (°) Buken 05.11.1705,

     Lanciers Joanna, (°) Buken 01.11.1708, x Buken 01.05.1730 met Dominicus Braedts, fii in Buken,

     Lanciers Gertrudis, (°) Buken 11.03.1710,

     Lanciers Adrianus, (°) Buken 02.11.1712, + Buken 08.01.1713,

     Lanciers Anna, (°) Buken 08.01.1714,

     Lanciers Joannes, (°) Buken 19.09.1715,

     LanciersElisabeth, (°) Buken 16.08.1717,

     Lanciers Catharina, (°) Buken 02.10.1718, + Buken 13.12.1719,

     Lanciers Antonius, (°) Buken 05.06.1720.

 


 

XII - Lanciers Petrus (M3336), (°) Kampenhout 15.01.1643 (g. Petrus Vertommen en Catharina Van Hasselt), x Kampenhout 29.05.1664 (g. Jacobus Lanciers en Adrianus Vander Meiren) met Van Meerbeeck Catharina (M3337), (°) ca. 1626 (niet Wes, Kamp?, Til?, Buk!, Wak, H?, Berg, Perk, Steen, ), + Kampenhout 22.03.1721 95 j.

 

Met dank aan Paul Peeters:

Petrus Lanciers, de echtgenoot van Catharina Van Meerbeeck, emancipeert zijn twee zonen Joannes en Jacobus.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7937 folio 296v., akte dd. 23 juni 1685.

Transcriptie.

Indie tegenwoordicheyt der heeren

schepenen van Loven naergenompt

gestaen Peeter Lanciers, woonende

tot Campenhoudt, den welcken

heeft behoorelijck geemancipeert

ende vuyt sijnen broede gedaen

Jan ende Jacques Lanciers, sijne

wettige kinderen, die hij heeft

geprocreert van Catlijn Van

Meerbeeck, sijne wettighe

huysvrauwe, quo facto Lijftocht

reconduxit, coram facto jo(ncke)r De

Vroy, Coels, 23. juny 1685.

 

Uit dit huwelijk:

 

Lanciers Joannes, XI (M1668), (°) Kampenhout 29.04.1665 (g. Joanna Vander Zijpe l. Petrus Van Espen en Elisabeth Van Meerbeeck),

 

Lanciers Jacobus, (°) Kampenhout 26.10.1667 (g. Jacobus Vertongen en Elisabeth De Coster).

 


 

XI - Lanciers Joannes (M1668), (°) Kampenhout 29.04.1665 (g. Joanna Vander Zijpe l. Petrus Van Espen en Elisabeth Van Meerbeeck), x Kampenhout 09.01.1695 (g. Joannes Van Elsen en Adrianus Vander Meiren) met Van Elsen Maria (M1669), (°) Kampenhout 27.11.1672 (g. Joannes en Anna Tael),

 

Uit dit huwelijk:

 

Lanciers Anna, (°) Kampenhout 25.12.1695 (g. Walter Van Elsen l. Egidius Van Hove),

 

Lanciers Joannes, (°) Kampenhout 16.06.1698 (g. Joannes Van Elsen en Catharina Van Meerbeke), + Kampenhout 18.02.1783 mv, x Berg 26.06.1731 (g. Arnoldus Van Steenwegen en Engelbertus Blockmans) met Elisabeth Van Steenwegen, (°) Berg 26.09.1707, fa Petrus en Anna Van Hamme,

     Uit dit huwelijk:

     Lanciers Anna Maria, (°) Kampenhout 23.08.1733 (g. Joannes Lanciers en Anna Van Steenwegen),

     Lanciers Maria Anna, (°) Kampenhout 25.08.1734 (g. Frans Van Steenwegen en Maria Van Elsen),

     Lanciers Joannes, (°) Kampenhout 02.02.1737 (g. Joannes Lanciers en Jacoba Van Steenwegen), + Kamp 09.02.1814,

     x Wakkerzeel 08.09.1774 (g. Jan Lanciers en Jan Goossens vader) met Elisabeth Goossens, (°) Wakkerzeel

     29.11.1750, + Kampenhout 15.04.1787, fa Joannes en Joanna Van Meerbeeck, fii in Kampenhout,

Hier (met dank aan Paul Peeters) een recentere akte met vermelding van Joannes Lanciers als weduwnaar van Elisabetha Goossens.  Zij gingen een lening aan bij het altaar van de Heilige Drievuldigheid binnen de Sint-Pieterskerk te Leuven.  In de akte wordt ook melding gemaakt van Joanna Lanciers, zuster van Joannes.  Alhoewel er verder geen famiale relaties worden weergegeven, vernemen we toch dat de akte van scheiding en deling van de goederen van hun ouders op 02.02.1784 werd verleden voor notaris G(uilielmus) Lanciers te Tildonk.  Is deze notaris een broer ?  Alleszins zou de akte  van scheiding en deling nog bewaard moeten zijn in het Rijksarchief te Leuven.  De recentere akten dragen meestal een korte titel (ingesprongen gedeelte).

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7701, fol. 131r., akte dd. 24 februari 1792.

Rente bij mainmise van 13 - 10 - 0 s' jaers voor den autaer van de H. Drijvuldighijdt in de kercke van Ste. Peeters alhier § Joannes Lanciers, wed(uwenae)r van Elisabeth Goossens tot Campenhout.

In de tegenwoordighijdt der heeren schepenen der hooftstat Loven hier naer te noemen, gestaen den notaris Pierre Robert Quirini, officael der eerste secretarie camere deser voormelde stadt, om den naervolgenden contracte notariael alhier wettelijck te vernieuwen en. herkennen, als thoonder van den selven geconstitueert sijnde ingevolge d' onwederroepelijcke procuratie daer inne geinsereert, heeft dat gedaen in der voegen ende maniere naervolgende ende welckers teneur is luydende aldus.

Op heden desen 20e. february 1792 voor mij Guillielmus Marianus Van Haecht, als openbaeren notaris bij den Souv. Raede van Brabant geadmitteert, binnen Loven residerende, present de ondergenoemde getuygen, compareerde Joannes Lanciers, weduwenaer van wijlen Elisabeth Goossens, innegesetenen van Campenhout, denwelcken bij desen verclaert reëlijck in aengetelde penningen, getelt ter presentie mijns notaris, ontfangen te hebben uyt handen van d' heer Henricus Gerardus Lieberechts, rentmeester van den autaer van de H. Drijvuldighijdt in de collegiale kercke van Ste. Peeters, applicerende ten behoeve van den selven autaer, met interventie van den eerw. heere Ludovicus Fredricus Smeysters, president van het Duyts Collegie alhier, ende als superintendent van den selven autaer, eene somme van drij hondert guldens courant gelt, den schellinck gerekent aen seven stuyvers ende alle andere specien naer advenant, dienende dese voor obligatie van ontfanck in forma sonder van andere als dese te moeten doen blijcken.

Ter saecke van welcke voors. capitaele somme gelooft hij comparant te sullen gelden ende betaelen eene voortaene rente van derthien guldens thien stuyvers courant s' jaers met credificatie in cas van precise betaelinge op den naer te noemen valdagh uytterlijk binnen de ses weken daer naer, te gestaen mits den interest te betaelen twelff guldens courant gelt ende dat binnen Loven ten huyse van den voors. rentheffer, hier present ende voor de selve fondatie accepterende, altijt vrij ende exempt van alle ende iegewelcke lasten, het zij van xe., xxe., xxxe., meerdere offte mindere penningen, beden, subsidien, mixte als generaelijck van alle andere lasten, bedachte ofte onbedachte, geene uytgenomen ofte gereserveert, reede op renten geëxigeeert ofte naermaels te exigeren, dewelcke alle blijven ten laste van den rentgelder alleen, niettegenstaende eenige placcaerten, edicten ofte envoyen der heeren Staeten van Brabant ofte andere mogentheden des ter contrarie, aen allen de selve hij rentgelder is derogerende enden renuntierende bij desen, welcke rente haeren cours ende inganck is nemende op heden date deser, sulckx dat het eerste jaer croisen vallen ende verschijnen sal op gelijcken 20e. february 1793 ende soo voorts van jaere te jaere tot de volle ende absolute quytinghe dier inclues, dewelcke altijt sal vermogen te gebeuren met gelijck capitael ende d' interesten van dien naer rate van tijdt, mits preadverterende vierthien daegen te voorens, blijvende het passeren deser, dobbel, segels, affectatie met procuratie tot de cassatie dier inclues, alles ten laste van den rentgelder alleen sonder corten aen de voors. rente.

Tot assurantie van het voors. capitael ende te verschijne jaerelijcksche interesten dier verobligeert hij rentgelder sijnen persoon ende goederen, meubelen ende immeubelen, present ende toecomende, met submissie ende renuntiatie in forma, ende wel namentlijck voor speciale hypotheque seeker huys, schuere, stallinge, appendentien ende dependentien van dijen, gestaen ende gelegen onder Campenhout, te saemen groot een daghmael seventhien roeden salvo justo, regenoten den steenwegh van voor ter ie., de straete ter iie., Peeter Bols ter 3e. ende Gerardus Verhulst tot Muysen ter 4e. sijden, belast met sesse stuyvers chijns s' jaers in den cheyns boeck van Ruysbeeck sonder meer, aen den comparant rentgelder d' eene hellight toegecomen uyt den hoofde sijnder ouders volgens schijdinge ende deylinge met sijne suter, aengegaen ende gepasseert voor den notaris G. Lanciers, tot Tildonck residerende, ende seekere getuygen den 2e. february 1784, alhier bij copije authentique gesien, ende de andere hellight aen hem competerende bij mangelinge, gedaen tegens sijne suster Joanna Lanciers ingevolge den acte daer van sijnde, gepasseert voor den voors. notaris den tweeden meye 1784, eensgelijckx alhier gesien.

Guaranderende hij comparant rentgelder hem aldus het voors. huys ende landt te competeren voor vrij ende onbelast ingevolge de declaratien daer van sijnde, aen de minute deser gevoeght, weerdigh wesende de somme van ses hondert guldens courant gelt, met gelofte van het selve te sullen houden in gelijcke weerden, faute dier ten allen tijde te sullen stellen voerderen suffisanten hypotheque voor dese gelichte somme met den interst dier, ten vollen contentemente der voors. heeren renthefferen ende ten laste van den rentgelder sonder corten als voor.

Constituerende ten dijen fine onwederroepelijck mits desen mr. ... [n.v.] ende alle thoonders deser ofte copije authentique dijer om in cas van eenigh gebreck te gaen ende te compareren, soo voor den Souv. Raede van Brabant, heeren meyer ende schepenen van Loven, wethouderen van Campenhout als alomme, om den inhoude deser alder te doen ende laeten vernieuwen, sententieren ende verclaeren executoriael sonder voorgaende dagement met costen, mitsgaeders te consenteren in d' affectatie, t' sij bij opdracht ofte mainmise, decreet ende anderwerff decreet daer op te volgen, voor heeren meyer ende schepenen van Loven als naer rechte competent, met alle andere solemnitijten ten cas voor haden gerequireert, gelovende, &a., verbindende, &a., ac renuntiando prout in forma.

Aldus gedaen ende gepasseert binnen Loven datu ut ante ter presentie van Joannes Drappier tot Bierbeeck ende van sr. Michiel Jordens, als getuygen hier toe aensocht, sijnde de minute deser, becleet met behoorelijcken segel, onderteeckent Jan Lanciers, F.L. Smeysters, H.G. Lieberchts, 1792, Michiel Jordens, J. Drappier et a me notario, leeger staet, quod attestor, signatum G.M. Van Haecht, nots., 1792.

Aldus vernieuwt ende herkent den voorenstaende contract notariael door den voornoemden geconstitueerden in alle ende iegewelcke sijne pointen, clausulen ende articulen, consenterende dijenvolgens in d' affectatie bij mainmise ende voorts meer als breeder bij den selven contracte et satis et waras prout latius in dicto procuratorio, coram joncker Joannes Maria Franciscus de Goes ende d' heer Livinus Lints, schepenen, desen 24. february 1792.

     Lanciers Petrus, (°) Kampenhout 19.12.1738 (g. Petrus Lansiers en Barbara Van Steenwegen),

     Lanciers Petrus, (°) Kampenhout 04.12.1739 (g. Petrus Van Steenwegen en Clara Van Grootven),

     x Kampenhout 14.02.1773 (g. Petrus De Becker en Joannes Lanciers) met Catharina Lens, (°) Kampenhout 28.06.1751, fa Egidius en Petronella De Becker, fii in Kampenhout, 

     Lanciers Guilielmus, (°) Kampenhout 24.03.1742 (g. Guilielmus Schoevaerts en Maria Lanciers),

     Lanciers Joanna, (°) Kampenhout 29.02.1744 (g. Joannes Van Steenwegen en Joanna Lansiers),

     Lanciers Marcus, (°) Kampenhout 15.03.1745 (g. Marcus Lanciers en Catharina Lanciers),

     Lanciers Catharina, (°) Kampenhout 30.04.1746 (g. Joannes Van Steenweghen en Catharina Van Dist),

 

Lanciers Henricus, X (M834), (°) Kampenhout 16.07.1703 (g. Henricus Paeps en Anna Van Elsen),

 

Lanciers Catharina, (°) Kampenhout 20.01.1706 (g. Henricus Tael en Catharina Wauters), + Kampenhout 27.01.1780, x Kampenhout 26.02.1732 (g. Petrus Lanciers en Joannes Boels) met Adrianus Boels, + Kampenhout 09.05.1776,

     Uit dit huwelijk:

     Boels Joannes, (°) Kampenhout 27.07.1733 (g. Joannes Boels en Maria Van Espen),

     Boels Joannes, (°) Kampenhout 07.08.1734 (g. Joannes Boels en Maria Lanciers), + Winksele 18.02.1776 plots,

     (x) Veltem 20.04.1762 (g. Henricus Boels en Petrus Ronsmans) met Elisabeth Ronsmans,

     (°) Veltem 12.07.1743, fa Petrus en Petrus Ronsmans, zij x 2 met Waerseggers Philippus, fii in Winksele en Veltem,

     Boels Henricus, (°) Kampenhout 18.02.1737 (g. Henricus en Joanna Lanciers),

     Boels Marcus, (°) Kampenhout 13.06.1740 (g. Marcus Lanciers en Maria Van Elsen),

     Boels Maria, (°) Kampenhout 02.02.1744 (g. Petrus en Maria Lansiers),

     Boels Petrus, (°) Kampenhout 21.05.1748 (g. Petrus en Maria Lanciers), + Nederokkerzeel 09.03.1827,

     x Veltem 17.05.1776 (g. Antonius Van Lint en Petrus Lanciers) met Maria Van Lint, (°) Veltem 22.05.1752, fa Antonius en Elisabeth Janssens, fii in Kampenhout,

     Lanciers Joanna, (°) Kampenhout 01.05.1751 (g. Henricus en Joanna Lanciers), 

 

Lanciers Marcus, (°) Kampenhout 22.09.1708 (g. Marcus Ackermans en Martina Van Elsen),

 

Lanciers Petrus, (°) Kampenhout 17.01.1712 (g. Petrus Wauters en Anna Van Elsen),

 

Lanciers Maria, (°) Kampenhout 22.05.1715 (g. Petrus Scheppers en Maria Stroobants),

 

Lanciers Joanna, (°) Kampenhout 20.11.1717 (g. Marcus Ackermans en Joanna Mijs).

 


 

X - Lansiers Henricus (M834), (°) Kampenhout 16.07.1703 (g. Henricus Paeps en Anna Van Elsen), + Kampenhout 02.12.1770 wn, x Kampenhout 07.01.1727 (g. Gerardus Stroobants en Servaes De Coster) met De Coster Maria (M835), (°) Berg 09.11.1702 (g. Cornelius Stroobants en Maria Merckx).

 

Uit dit huwelijk:

 

Lansiers Maria, (°) Kampenhout 14.02.1727 (g. Joannes Lanciers en Elisabeth Merckx),

 

Lansiers Catharina, (°) Kampenhout 17.04.1729 (g. Servaes De Coster en Catharina Lanciers), x Kampenhout 20.04.1762 (g. Henricus Hermans en Petrus Vander Meiren) met Carolus Heymbeeck, (°) Kampenhout 17.03.1737, + Kampenhout 25.04.1806 wn, fs Benedictus en Elisabeth Maes,

     Uit dit huwelijk:

     Heymbeeck Franciscus, (°) Kampenhout 15.02.1763 (g. Franciscus Heymbeeck en Anna Lanciers), de ouders wonen op dat moment in Buken,

     Heymbeeck Joannes, (°) Kampenhout 26.05.1765 (g. Joannes Heymbeeck en Petronella Lanciers),

     Heymbeeck Petrus, (°) Kampenhout 29.03.1767 (g. Petrus Wesels  en Maria Hermans),

     Heymbeeck Henricus, (°) Kampenhout 26.04.1769 (g. Henricus en Joanna Lanciers),

     Heymbeeck Petrus, (°) Kampenhout 02.01.1772 (g. Petrus Boels en Petronella Lanciers),

     x Kampenhout 09.06.1801 (g. Carolus Heymbeeck vader en Judocus Verstraeten vader) met Barbara Verstraeten,

     (°) Kampenhout 08.10.1780, fa Judocus en Catharina De Bekker, fii in Kampenhout, 

 

Lansiers Joanna, IX (M417), (°) Kampenhout 11.01.1732 (g. Joannes en Joanna Lansiers),

 

Lansiers Elisabeth, (°) Kampenhout 19.07.1734 (g. Adrianus Boels en Elisabeth Merckx),

 

Lansiers Maria Anna, (°) Kampenhout 11.04.1737 (g. Petrus Lansiers en Maria Lambrechts),

 

Lansiers Anna Maria, (°) Kampenhout 19.05.1739 (g. Marcus Lansiers en Maria Van Elsen), + Kwerps 21.08.1809, x Erps 04.05.1766 (g. Robertus Wesel en Joannes Wesel) met Petrus Wesel, (°) Kwerps 10.02.1743, + Kwerps 24.05.1805, fs Robertus en Petronilla Vander Velde,

     Uit dit huwelijk:

     Wesel Petronilla, (°) Kwerps 10.10.1766 (g. Henri Lanciers en Petronilla Vander Velde), + Kwerps 12.11.1823,

     x  Kwerps 15.06.1802 (g. Petrus Wessels en Carolus Feyens) met Petrus Elias, (°) Kwerps 30.07.1780, + Kwerps 03.10.1815, fs Egidius en Catharina Vander Meeren, fii in Kwerps,

     Wesel fa, ° en + Kwerps 25.06.1769,

     Wesel fs, ° en + Kwerps 26.06.1771,

     Wesel Joanna Maria, (°) Kwerps 14.08.1772 (g. Carolus Heymbeeck en Joanna Vanden Dries),

     x Kwerps 09.06.1803 met Joannes Vranckx, schoenmaker, ex Kampenhout, fii in Erps Kwerps,

     Wesel fs, ° en + Kwerps 13.01.1775,

     Wesel Joannes, (°) Kwerps 21.01.1776 (g. Joannes Wesel en Maria Theresia Vanden Driessche), x 1801 met Maria Theresia Huysmans, 

     Wesel Anna Catharina, (°) Kwerps 17.01.1780 (g. Petrus Ronsmans en Anna Catharina Lanciers),

     Wesel Cornelius, (°) Kwerps 18.10.1780 (g. Cornelius De Koster en Catharina Caltens), +ErpsK 17.12.1847, x 1 Erps Kwerps 14.01.1807 (g. Joannes Wesels

     en Philippus Vanden Bossche) met Barbara Vanden Bossche, (°) Kwerps 29.03.1780, + Kwerps 02.07.1817, fa Philippus en Joanna Stoels,

     x 2 Kampenhout 03.02.1818 (g. Petrus Wesel en vader bruid) met Matthys Anna Maria, (°) Kampenhout 15.01.1790,

     + Erps Kwerps 09.12.1825, fa Petrus en Elisabeth De Coster, fii in Erps Kwerps, 

 

Lansiers Petronella, (°) Kampenhout 29.11.1741 (g. Petrus Van Erps en Maria Lansiers),

 

Lansiers Petrus, (°) Kampenhout 30.07.1744 (g. Petrus en Catharina Lansiers).

 


 

IX - Piot Dionsius (M416), (°) Tildonk 26.05.1734 (g. Dionsius Coremans en Joanna Leynseclaes), + Tildonk 02.01.1793, x 1 Veltem 01.11.1758 (g. Petrus Piot en Henricus Lanciers) met Joanna Lanciers (M417), (°) Kampenhout 11.01.1732 (g. Joannes en Joanna Lansiers), + Tildonk 04.04.1785, x 2 Winksele 10.07.1732 (g. Joannes Piot Tildonk en Joannes Van Leemput) met Catharina De Vroey (dit x kinderloos).

 

Uit dit huwelijk:

 

Piot Petrus, (°) Tildonk 07.11.1759 (g. Petrus Piot en Catharina Lanciers),

 

Piot Petronella, (°) Tildonk 19.01.1761 (g. Jacobus Piot en Petronella Lanciers),

 

Piot Joannes, (°) Tildonk 24.03.1763 (g. Joannes Piot en Maria Lanciers), + Herent 19.04.1815 mv, x Herent 20.05.1798 (g. Petrus Ectors en Carolus ...) met Isabella Andries, (°) Herent 07.11.1776, fa Cornelius en Elisabeth De Wit,

     Uit dit huwelijk:

     Piot Anna Maria, ° Herent 15.02.1800, (°) Tildonk,

     Piot Joannes Franciscus, (°) Herent 05.10.1802 (g. Jan Frans Crabeels en Joannes Vermaelen),

     Piot Philippus, (°) Herent 09.11.1804 (g. Philippus De Troye en Catharina Andries), x Wilsele 26.05.1830 met Anna Maria Verheijden, 

     Piot Petrus Mattheus, (°) Herent 06.08.1807 (g. Petrus Mattheus Franckx en Joanna Piot),

     Piot Jacobus, (°) Herent 15.09.1809 (g. Jacobus Torfs en Barbara Geers),

     Piot Maria Elisabeth, (°) Herent 28.03.1812 (g. Egidius Buelens en Maria Elisabeth Corbeel),

     Piot Joanna Catharina, (°) Herent 29.07.1815 (g. Philippus Ludovicus Vertommen en Elisabeth De Wit), 

 

Piot Joanna, (°) Tildonk 20.02.1765 (g. Henricus Lanciers en Joanna Van Geysel), + Buken 01.08.1846 we, x Wakkerzeel 08.02.1790 (g. Dionisius Piot en Andreas Dijckmans) met Joannes Corbeel, land bouwer, (°) Kampenhout 28.04.1758, fs Jacobus en Elisabeth Tobback,

     Uit dit huwelijk:

     Corbeel Maria Elisabeth, (°) Kampenhout 22.05.1790 (g. Dionisius Piot en Petronella Corbeel),

     Corbeel Petrus Franciscus, (°) Kampenhout 20.11.1792 (g. Petrus Casteels BMB en Anna Catharina Piot),

     Corbeel Joanna Maria, (°) Kampenhout 01.08.1795 (g. Petrus Casteels BMB oom en Joanna Maria Wesels),

     Corbeel Petrus, (°) Kampenhout 25.05.1798 (g. Petrus Corbeel en Isabella Andries),  

     Corbeel Jacobus, ° Buken 24.05.1801, (°) Kampenhout 26.04.1801 (hier Jan Baptist) (g. Jan Baptist Piot Wijgmaal en Joanna Corbeel),

     Corbeel Isabella, ° Kampenhout 25.02.1704,

     Corbeel Josephus, ° Kampenhout 22.09.1806,    

     Corbeel Maria Elisabeth, ° Kampenhout 22.09.1808,

 

Piot Petrus, VIII (M208), (°) Tildonk 04.11.1767 (g. Petrus Jansens en Anna Van der Auwera),

 

Piot Barbara, (°) Tildonk 08.02.1770 (g. Joannes Lensclaes en Elisabeth Lanciers),

 

Piot Anna Maria, (°) Tildonk 22.03.1771 (g. Petrus Jansens en Joanna Maria Van Salm),

 

Piot Anna Catharina, (°) Tildonk 22.04.1773 (g. Jan Baptist Massant en Anna Catharina Janssens), + Nederokkerzeel 19.04.1814, x Nederokkerzeel 25.04.1797 (g. Jan Baptist Verstreken en Petrus Wesels) met Guilielmus Verstreken, (°) Nederokkerzeel 22.10.1773, fs Joannes en Joanna Maria Van Hove,

     Uit dit huwelijk:

     Verstrecken Petrus, (°) Nederokkerzeel 17.03.1798 (g. Petrus Piot en Joanna Maria Van Hove), + Nederokkerzeel 11.05.1798, 

     Verstrecken Joannes Baptist, (°) Nederokkerzeel 31.04.1799 (g. Joannes Corbeel en Joanna Maria Piot),

     Verstrecken Joannes, (°) Nederokkerzeel 19.02.1802 (g. Jan Baptist Verstrecken en Joanna Piot),

     Verstrecken Joannes Fredericus, + Antwerpen militair hospitaal 15.09.1822 20 j,  

     Verstrecken Petrus, (°) Nederokkerzeel 10.11.1804 (g. Petrus Verstrecken en Anna Catharina Paeps),

     Verstrecken Maria Anna, (°) Nederokkerzeel 11.12.1807 (g. Henricus Verstrecken en Anna Cuppens),

     Verstrecken Theresia, (°) Nederokkerzeel 01.01.1811 (g. Joannes Verstreken en Theresia Lambrechts),

     Verstrecken Daniel, (°) Nederokkerzeel 28.01.1814 (g. Daniel Sergijsels en Maria Paeps), + Nederokkerzeel 04.02.1814. 

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom