Voorouderlijst Kijnen Huijbrecht                      

 

Kennis, Ke(e)nen(s), Ken(e)s, Cenens, Kenne(n)s, Ken(n)is, Quenis, K(e)ynen, Kiene(n), Kinnen

Patroniem, knuffelvorm van voornaam Christianus.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XV - XVII - XVIII - XIX - Kijnen Huijbrecht, ca. 1460 ca., x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Kijnen Hendrik, XIV - XVI - XVII - XVIII.

 


 

XIV -  XVI - XVII - XVIII - Kijnen Hendrik, ca. 1490 ca., x met Verhulst Kathlijn.

 

Uit dit huwelijk:

 

Kijnen Anna, x 1 met Andries Verelst (deze x 1 met Anna Switten), x 2 Haacht 18.01.1594 met Petrus De Rijck, ca. 1565,

     Uit dit huwelijk:

     1. Verelst Nicasius, () Haacht ...1591,

     2. De Rijck Joannes, () Haacht 07.10.1594

     De Rijck Elisabeth, () Haacht 07.05.1597, 

     De Rijck Barbara, () Haacht 20.03.1601,

 

Kijnen IJda, x met Hendrik Van Waes,

Hendrik Van Waes x IJda Kijnen Anneken Kijnen wijlen Henrikdochter.
H835: Fo 38: 18 jan 1597:
Jacop De Deckere x we Hendrik Verelst, Geraert Bloems met Jan Verbeeck als momboirs van de weeskinderen wijlen Andries Verelst x Anna Switten, Anna Kijnen we Andries Verelst x Peeter De Rijcke geven quitinge aan Aerden Verelst.

 

Kijnen Willem, XIII - XV - XVI - XVII,

 

Kijnen Hendrik, ca. 1540, x met ...

Hendrik Verhulst verkoopt aan Arnde De Coene, Henricke De Coene, Henricke ende Peeter Verhulst als wettige momboiren van Henricke Kijnen wijlen Hendrik sone daer moeder af is Kathelijne Verhulst een erfelijke rente van 6 karolus gl.
NR6484: anno 1562:
20 aug 1562 heeft opgedragen Hendrik Kijnen Hendriksone ses vd lants in de Joerdaensche hoeve aen Willem Wouters.
NR6484: anno 1562:
Item noch betaelt aen Jan Kijnen die mijns heeren Wijngaert opden Bonewijt tAerschot heeft gewrocht djaer voerleden.

 
   Uit dit huwelijk:

     Kijnen Hendrik.

 


 

XIII - XV - XVI - XVIII - Kijnen Willem, ca. 1520, x met ...

 

- 18 okt 1509: Huijbrecht Kijnen heeft ontvangen een bonder land te Haenwijck
- 30 jan 1514: Hendrik Kijnen na dood van Huijbrecht zijn vader
- 19 jun 1553: Willem Kijnen na dood van Hendrik zijn vader
- 24 mei 1593: Laureijs Spoelbergh na dood van Willem Kijnen tot behoef van Barbara Kijnen sijn huijsvrouwe
- 20 aug 1632: Peeter Wouters Aertsone na de dood van Barbara Kijnen sijne moeder heeft verheven
- 5 nov 1640: Aert Wouters sone Peeters na dood van zijn vader Peeter
- 25 aug 1681: Jan Foblets x Anneken Verstraeten 30 jr na de dood van Aert Wouters.

 

Uit dit huwelijk:

 

Kijnen Barbara, XII - XIV - XV - XVII. 

 


 

XII - XIV - XV - XVII - Wouters Aert, ca. 1540, x met Barbara Kijnen, ca. 1550, zij x 2 met Laureijs Spoelbergh.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Wouters Aert.

 

Uit dit huwelijk:

 

Wouters Arnoldus, XIII - XIV - XVI,

 

Wouters Petrus, XI - XIII - XIV (S1992 + S4492 + S9964),

 

Wouters Magdalena, ca. 1570, x met Merten Verhulst, fs Hendrik x Bosmans Petronella,

     Uit dit huwelijk:

     Verhulst Adrianus, x met Guidonia Verlinden, fa in W,

     Verhulst Joannes, 

 

Wouters Maria.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom