Voorouderlijst Kerckmans Adrianus

 

Kerkman(s), Kerckmans

1. Uit het Middelnederlandse kercman: geestelijke.

2. Afgeleide van Van der Kerken. Zie Kerken.

 

Kerken Van der, Van Ker(c)k, Verkerk(en), Verker(c)keVerspreide familienaam, afgeleid van de woonplaats in de buurt van de kerk of een beroepsactiviteit die met de kerk te maken had.

 


 

XII - Kerckmans Adrianus (S),   ca. 1550, x met Catharina Van Roost (fa Segerus), x 2 Guilielmus Brouwers.

 

Met de volgende akte (met dank aan Paul Peeters) zijn we een generatie (en twee generaties langs moederskant) hoger. Catharina Van Roost, dochter van wijlen Segerus, weduwe van Adrianus Kerckmans en vrouw van Guilielmus Brouwers, emancipeert haar kinderen Laurentius, Amandus, Joannes, Guilielmus, Adrianus, Anna  en Elisabetha, die zij behield van haar eerste man.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7501, folio 174v. akte dd. 17 mei 1611.

Transcriptie.

Item Catha(ri)na Van Roost filia quond(am) Zegeri, wed(uw)e van Adriaen

Kerckmans, tegenwoordighe huysvr(ouw)e Willem Brouwers, woonen(de)

tot Betekem, in p(rese)ntia, etc(etera), eman(cipavit) Laurentium, Amandum,

Jo(hann)em, Wilhelmu(m), Adrianu(m), Anna(m) et E(lisa)b(e)th(am) Kerckmans,

proles suas, quas retinuit a predicto defuncto suo marito,

a pane suo modo debito et consueto, quo facto H. Van Roost

recond(uxi)t, coram Roeloffs, Beringhen, maii xviia., 1611. 

 

Belangrijke akte bij Van Roost.

 

Uit dit huwelijk:

 

Kerckmans Henricus, XI (S1426),

 

Kerckmans Amandus, x Betekom 16.06.1624 (g. Rd dignus Laurentius Kerckmans, Van Kijck Arnoldus, Kerkmans Henricus en Joannes Joris) met (S)Wiggers Anna,  deze x 1 met Van de Velde Michael  (zie verder daar).

Hieronder (met dank aan Paul Peeters) een akte met vermelding van enerzijds Amandus Kerckmans (x Anna Wiggers) uit Betekom en anderzijds Gregorius Vande Velde, zoon van Michael (x Anna Wiggers). Anna Wiggers was eerst gehuwd met Michael Vande Velde en daarna met Amandus Kerckmans. M.a.w. Gregorius Vande Velde was de stiefzoon van Amandus Kerckmans. Het volgende overzicht uit de doopregisters van Betekom tonen dit ook aan.

DATUM

NAAM

VOORNAMEN

VADER

MOEDER

DOOPHEFFER 1

DOOPHEFFER 2

OPMERKINGEN

1617.02.02

Van den Velde

Henricus

Michaelis

Wiggers Anna

Winters Henricus

Saechtlevens Martha

1619.05.09

Van den Velde

Catharina

Michaelis

Wiggers Anna

Holaerts Joannes

Holemans Catharina

1621.06.19

Van den Velde

Michaelis

Michaelis

Wiggers Anna

Crabbeels Michaelis

Hinckaerts Joanna

1623.04.05

Van den Velde

Elisabetha

Michaelis

Wigers Anna

Verdonck Anthonius *

Wuyts Elisabetha

* kapelaan te Betekom

1625.02.26

Kerckmans

Anna

Amandus

Wigers Anna

Timmermans Guilielmus

Van Heurck Anna

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7904, fol. 315v., akte dd. 26 maart 1646.

Item in tegenwoerdicheyt des meyers, schepenen van Loven en(de) eygengenoten naerbeschreven gestaen Amandt Kerckmans, woonende tot Bethecom, bij manisse des voerschreven meyers, etc(eter)a, heeft opgedraegen met behoirlijcke verthijdenisse de hellicht van een plecxken landts, groot int geheel een dachmael ombegrepen der maeten, gelijck tselve gelegen is onder Bethecom voerschreven, regen(oten) sheeren straete in iiie zijden, d' erffgenamen Peeter Vekemans ter iiiie. zijden, bijden voerschreven opdraegere en(de) wijlen Anna Wiggers, sijne huysvrauwe was, vercregen int geheel voer schepenen van Bethecom in date ... [n.v.], exposit(o) soo is daer inne behoirlijck gegoyet ende geerft ten eygen ende erffelijcken rechte Gooris Vande Velde sone wijlen Michiels, bij hem beseten ende gebruyckt te wordden als sijne andere, eygen ende propre goederen, hier waeren over jo(ncke)r Franchois Daniels en(de) s(ieu)r Peeter De Greve, eygengenoten, item jo(ncke)r Paulus de Rijck, meyer der stadt van Loven, ende Niclaes Vander Vorst, insgelijcx eyghengenoten, voerde welcke den opdraegere hier inne te luttel oft te nauwe waere gedaen, waranderende het voers(chreven) stuck landt halff plecxken landt voer vrey, eygen ende ombelast, obligan(do), submitten(do) ac renuntian(do) in forma, verclaerende den rechten prijs vanden coop te wesen de somme van viertich guldens eens, waer van den voerschreven opdraegere bekenden ten vollen gecontenteert te wesen, actum xxvia. meert a(nn)o 1646.

     Uit dit huwelijk:

     Kerckmans Anna, () Betekom 26.02.1625 (g. Guilielmus Timmermans en Anna Van Luyck),

     Kerckmans Catharina, x ca. 1647 (niet Bet, ) met Van Brussel Joannes, fii in Bet,

 

Kerckmans Laurentius, x (niet Bet, Aars, ) met Anna Van Horck,

     Uit dit huwelijk:

     Kerckmans Francisca, () Betekom 06.05.1623 (g. Egidius Geraets en domicella Francisca Borchgrave orandet Arschot),

 

Kerckmans Joannes,

 

Kerckmans Guilielmus,

 

Kerckmans Adrianus,

 

Kerckmans Anna,

 

Kerckmans Elisabeth, x (niet Bet, ) met Timmermans Guilielmus,

     Uit dit huwelijk:

     Timmermans Amandus, () Betekom 11.04.1621 (g. Kerckmans Amandus en Waelravens Maria),

     Timmermans Jacobus, () Betekom 14.12.1623 (g. Viskens Jacobus en Van Heurck Anna),

     Timmermans Joannes, () Betekom 18.08.1625 (g. Kerckmans Catharina n. con. Vermijlen Joannes en Wigers Anna),

     Timmermans Anna, () Betekom 31.01.1627 (g. Timmermans Arnoldus en Kerckmans Anna),

     Timmermans Adrianus, () Betekom 26.04.1629 (g. Janssens Adrianus en Smekens Maria),

     Timmermans Guilielmus, () Betekom 05.12.1635 (g. Kerckmans Guilielmus en Claes Elisabeth).

 


 

XI - Kerckmans Henricus (S1426), ca. 1580, x met Vercammen Catharina (S1427).

 

VT Betekom 1592:

Ter plaetsen, ten Kerckhove: Kerckmans Adriaen (tekent mee) en Kerckmans Jan.

 

Uit dit huwelijk:

 

Kerckmans Margareta, () Betekom 25.06.1612 (g. Henricus Vervarent minor en Margareta Heughen),

 

Kerckmans Elisabeth, X (S713), () Betekom 15.03.1616 (g. Joris alias Bruers Joannes en Elisabeth Kerckmans),

 

Kerckmans Laurentius, () Betekom 02.01.1619 (g. Kerckmans Laurentius en Claes Magdalena).

 


 

X - Pellegrims - Pelgrims Martinus (S712), () (niet Bet, S, Heist, ...), x Betekom 26.08.1640 (g. Philibertus Verbist, Van Gestel Andreas, Smets Joannes en Joannes Nouts) met Elisabeth Kerckmans (S713), () Betekom 15.03.1616 (g. Joris alias Bruers Joannes en Elisabeth Kerckmans), + ? Betekom 29.08.1676, deze x 2 Betekom 10.09.1659 (g. Vanden Loock Adrianus en Vissenaken Laurentius) met Stro(ij)bants Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Pelgrims Adrianus, IX (S356), () Betekom 06.09.1641 (g. Catharina Vercammen),

 

Pelgrims Henricus, () Betekom 03.02.1647 (g. Henricus Vlemincx en Magdalena Vander Loock), x Betekom 01.06.1676 (g. Amandus Pelegrims en RD Raes) met Boon(e) Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Pelgrims Maria, () Betekom 30.03.1677 (g. Amandus Pelegrim en Maria Boone),

     Pelgrims Jan, () Betekom 23.10.1678 (g. Joannes Bosmans en De Roeit Maria), 

     Pelgrims Anna, () Betekom 08.03.1682 (g. Hendrick Van Esch en Anna Van de Loock),

     Pelgrims Catharina, () Betekom 14.10.1683 (g. Franciscus Van den Broeck en Catharina Van Gestel),

     Pelgrims Catharina, () Betekom 21.09.1685 (g. Adrianus Pellegrims en Catharina Boon),

     Pelgrims Philippus, () Betekom 03.09.1687 (g. Philippus Boon en Maria Pellegrims),

     Pelgrims Joanna, () Betekom 28.12.1689 (g. Adrianus Pellegrims n Pellegrims Cornelius en Elisabeth Van Gompel),

 

Pelgrims Amandus, () Betekom 28.04.1650 (g. Amandus Kerckmans en Helena Van der Rijdt), (x) Betekom ...01.1673 (g. Georgius Van de Velde en Adrianus Van der Loock) met Van de Velde Margareta (S1239), () Betekom 15.12.1650 (g. Antonius Meijs ? en Margareta Lom...), deze laatste x 2 Betekom ...07.1681 (g. Joannes Janssens en ...) met Janssens Gerardus (S1238), () Betekom 05.10.1656 (g. Gerardus Janssens en Maria Claes n. Elisabeth Molemans),

     Uit dit huwelijk:

     Pelgrims Jan, () Betekom 28.10.1673 (g. Theodorus Stroijbants en Anna Van de Velde),

     Pelgrims Elisabeth, () Betekom 16.02.1676 (g. Hendrick Pelgrims en Elisabeth Van de Velde),

     Pelgrims Cornelius, () Betekom 13.02.1678 (g. Cornelius Pelgrims en Lucia De Wijngaert),

     Pelgrims Paulus, () Betekom ...04.1679 (g. Jan Van de Velde en Elisabeth Van Haecht),

     2. Janssens Guilielmus, () Betekom 22.07.1682 (g. Guilielmus Bols en Johanna Janssens),

     Janssens Maria, X (S619), () Betekom 24.01.1685 (g. Joannes Janssens en Elisabeth Klaes?),

     Janssens Franciscus, () Betekom 06.10.1687 (g. Franciscus Hoyenbergh en Elisabeth Janssens n. Anna ...),

     Janssens Catharina, () Betekom 12.03/05.1690 (g. Henricus Liberechts en Catharina Hendrickx),

 

Pelgrims Cornelius, () Betekom 08.09.1652 (g. Snijers Cornelius en De Smidt Catharina Theresia Maria), x Betekom 29.01.1676 (g. De Raijck Sebastianus, Vermeillen Guilielmus en Stroijbant Joannes) met De Ryck Joanna, geen fii in Betekom,

 

2. Stroijbants Theodorus, () Betekom 21.09.1660 (g. Vanden Berch Adrianus n. Ab Eijnate Theodorus Dnus en Brugmans Joanna).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom