Voorouderlijst Huenen Jan                      

 

Huens, Heun(e)

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam Huno.

2. Zie Hoen.

3. Zie Hugo.

 

Hugo, Hugoo, Huge, Huughe, Huch(t), Hugens, Hug(gen), Hugue(n), Uge(n), Huegens, Huens, Huige, -ens, Huyge, -en(s), Huijge, -en(s), Huygh(e), -en(s), Huijgh(e), Huuyghe, Huych, Huyghues, Heugen(s), Eughens, Heuck, Heugue, Heugeu, Hauge(n), Houg, Houge, Hoegen, Hugue(s), Ugeux, Wgeuw, Hue(s), Hu(g)on, Huion, Hugonnard, -on(n)et, Hygonnet, Hu(g)ot, Houot, Huguenin, ...

Patroniem uit de Germaanse voornaam Hugo (hugi: denkende geest/verstand) of uit een van de Romaanse vormen ervan.

 

Hoen, Hon, Ho(e)ns, Huens, Oms, Oen

1. Bijnaam uit hoen, kip. Bijnaam naar gedrag of beroepsbijnaam.

2. Patroniem uit de Germaanse naam Huno.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XVII - XVIII - XIX - Huenen Jan (S), ca. 1420, x met ...

 

- 18 jul 1489: Jan Huene ontvangt na de dood van zijn vader Jan een half bunder achter Aijgen bosch neven Aert Lobbe
- 17 jun 1521: Hendrik Worteleer zone Hendrik derft een half bunder bempt achter Aedenbosch van Elisabeth Huens dochter wijlen Peeters bij naerderschappe Francois Vandermeren haer man doet eed van trouw
- 7 okt 1532: Elisabeth Huens dochter wijlen Peeters x Francois Vandermeren verkoopt aan jonker De Plaine
.

HCT851 fo 161:
- 5 jul 1509: Jacop hune sone wijlen Jans heeft ontvangen tot behoef van hem ende Hendrik, Vranck en Beatrix Huene zijne broeders ende zuster vijf dm land in Haacht aent Schoubroeck
- 11 jun 1520: Jacop Huene sone wijlen Jans derft vijf dm lant opt Persoonsvelt aan Peeter Santbergs
op deselfden dag derft Peeter Santbergs bij naderschappe aan Elisabeth Huens dochter wijlen Peeters x Francois Vandermeren.

 

Uit dit huwelijk:

 

Huenen Peeter, x met ...

     Uit dit huwelijk:

     Huens Elisabeth, x met Francois Vermeeren,

 

Huenen Jacob,

 

Huenen Catlijne, x met Adriaen Truyens,

 

Hoens Jan, XVI - XVII - XVIII,  ca. 1460.

 


 

XVI - XVII - XVIII - Hoens Jan (S), ca. 1445, x met Schellekens Lijsbeth, ca. 1465.

 

- 3 aug 1489: Lijsbeth Schellekens dochter wijlen Willems heeft ontfangen een stuk beempt gelegen onder Haecht doende Vranck Schellekens haeren oom hieraf in haer naem hulde
- 10 aug 1508: Henneken Hoens Jansone oudt ontrent 16 jr heeftt na de dood van Lijsbet Schellekens zijn moeder ontvangen tot zijn behoeve en van Heijnken, Vrancxken ende Baetken zijn broeders en zuster een stuk bempt
- 13 jun 1520: soe derfde Jan, Vrancke ende Bate Huens ‎(met Jan Schellekens als momboir)‎ elck paert en gedeelte in een stuk bempt geheeten de Poppenseijde groot thien dm onder Haacht gelegen ... Hendrik Huene doet hulde
- 24 okt 1556: Jan Huene sone wijlen Hendrik heeft ontvangen voor hem en voor zijn broer Peter die voors thien dm bempt en doet eed van trouw
- 22 mei 1570: Peeter Wouters Peetersone heeft ontvangen in den naem en tot behoef van Cathlijn Huene out 2 en half jaar, ende Lijsbeth Huene haer suster oudt ontrent twee maenden kinderen wijlen Jans Huene , de voors thien dm beempt
- 12 sep 1575: Michiel Aerts sone wijlen Michiel heeft ontvangen in de naem van Marie Huene zijn huijsvrouwe bij doode wijlen Catherijne Huene Jansdochter haer nichte het voors stuck beempt
- 3 okt 1575: Marie Huene x Michiel Aerts heeft opgedragen tot mangelinge tegen mr Jan Schelkens een stuk bempt dat land plach te sijn houdende thien dm geheeten den Poppescheijde
- 23 aug 1594: Appolonia Verborch we Jan Huenen woonende tot Mechelen heeft te lene ontvangen
- 21 jul 1621: mr Francois Schellekens heeft te lene ontfangen na de dood van mr Jan Schellekens etc
- sterfman Maximilaan Schellekens
- 26 feb 1646: Elisabeth De Clermis na de dood van Maximilaen Schellekens.
 
 

Uit dit huwelijk:

 

Huens Jacob - Jan - Henneken, ca. 1492, is dit n persoon of zijn het twee broers,

 

Hoens Baetken - Beatrix,

 

Hoens Vrancken,

 

Huenen Hendrik - Heijnken, XV- XVI - XVII. 

 


 

XV - XVI - XVII - Huenen Hendrik (S), ca. 1470, x met Wouters Katlijn, fa Wouter x Margriet Wouters.

 

H851: Fo 161:
- 5 jul 1509: Jacop Huen sone wijlen Jans heeft ontvangen voor hem ende Hendrik, Vranck en Beatrix Huene vijf dm land in Haacht
- 11 jun 1520: Jacop Huene sone wijlen Jans derft vijf dm lant opt Persoonsvelt aan Peeter Santbergs
- id: Peeter Santbergs derft bij naderschappe aan Elisabeth Huens dochter wijlen Peeters x Francois Vandermeren
- 13 sep 1528: Elisabeth Huens x Francois Vandermeren heeft gederft aan Hendrik Wortele alias Grove zone wijlen Hendrik
- 5 aug 1538: Jan De Wortele na de dood van Hendrik zij broeder heeft ontvangen
- 8 nov 1574: Hendrik De Wortelere zone wijlen Jans heeft ontvangen voor Berbele De Wortelere zijn zuster out 15 jr, bij dode wijlen Jan haer vaders en navolgende S+D ‎(Haacht 20 jul 1573)‎ vijf dm land
- 24 sep 1588: mr Ambroius Boon dr in med doet eed in plaetse van Hendrik De Wortelaer
- 20 mei 1591: Barbara De Wortelaer is begijntje in Lueven en verkoopt aan Willem Bols zone wijlen Cornelis ende aan Cecilia De Wortelaer ...
- 4 nov 1623: Jan Bols sone wijlen Willem verheft etc
- 27 sep 1640: sterfman Adriaen Bols sone Jans tot behoef van Adriana Vandermeren zijn moeder.
 

 

Uit dit huwelijk:

 

Huenen Jan, XVI (S),

 

Huenen Peeter, XIV - XV (S).

 


 

XVI - Huenen Jan (S), ca. 1500, x met Vandeneijnde Martina.

 

- 25 jan 1543 Stijl van Brabant: Jan Smeets zone wijlen Aerts heeft na de dood van Willem Smeets ontvangen voor hem en voor Henrik Smeets zijn oom en de Adolph, Huijbrecht en Jan Smeets sijn neven kinderen wijlen Willem Smeets om tussen hen te delen een bonder eusels geheeten delsen vondere
- 18 mrt 1571: ‎(mr Peeter Van Breezyp mvl)‎: Peeter Smeets wijlen Adolph zone voor hem en voor Adolph en Jan Smeets zijn broers bij doode van hun vader Adolph en ingevolge de mangelinge bij hun vader gedaan tegen Jan Smeets wijlen Aertsone
- 18 mrt 1571: Peeter, Adolph en Jan Smeets kinderen wijlen Adolph hebben gederft en verkocht aan Jan Huenen wijlen Jansone
- 18 sep 1599: Jan Paelmans x Lijsbeth Huens dochter wijlen Jans bij doode des voors Jan Huens heeft te lene ontvangen het voors bunder eusel geheten Delsenvondel gelegen onder Haacht
sterfman Peeterken Paelmans hun beiden zoonken drij jaeren oudt
- 15 mrt 1634: Hendrik Vandenberghe halfbroeder van Peeter Paelmans diemen meijnt doot te wesen soo men daervan in langen tijt niet en heeft gehoort naer dode desselfs Peeter Paelmans soone meijn als vooren, heeft te leen verheven het voors bunder eusels
- 16 mrt 1639: naer dode Hendrik Vandenberghe wordt Rombout Vandenberge sterfman ...
Wer1846: Fo 36: 16 aug 1563
Jan Huenen x Appolonia Verborcht zijn schuldig aan Peeter Verhulst ende Janne De Rijcke Lodewijckzone als momboirs van het kind van wijlen Hendrik Verhulst x Marie De Rijcke een erfelijke rente.
 

WRT1846 fo 88: 23 nov 1563:
Mr Engelbert Adams gemachtigt door Martin Vandeneijnde dochter wijlen Jans heeft uitgegeven en bekend voor heur en heur nacomelingen Janne Huen sone wijlen Jans ende Appolonie Verborch zijn huijsvr een hujsken met zijn hoefken gelegen te Nijnde tussen derfgen Denijs Vanderheergracht, Hendrik Van Hove enden voors Jan Huen.

 

Uit dit huwelijk:

 

Huens Jan, XV. 

 

 

 

XIV - XV - Huenen Peeter (S), ca. 1500, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Huenen Marie, XIII - XIV,

 

Huenen Jan.

 


 

XIV - Huenen - Huens Jan (S), ca. 1530, x met Appolonia Verborcht.

 

- 24 okt 1556: Jan Huene sone wijlen Hendrik heeft ontvangen voor hem en voor zijn broer Peter die voors thien dm bempt en doet eed van trouw
- 22 mei 1570: Peeter Wouters Peetersone heeft ontvangen in den naem en tot behoef van Cathlijn Huene out 2 en half jaar, ende Lijsbeth Huene haer suster oudt ontrent twee maenden kinderen wijlen Jans Huene , de voors thien dm beempt
- 12 sep 1575: Michiel Aerts sone wijlen Michiel heeft ontvangen in de naem van Marie Huene zijn huijsvrouwe bij doode wijlen Catherijne Huene Jansdochter haer nichte het voors stuck beempt
- 3 okt 1575: Marie Huene x Michiel Aerts heeft opgedragen tot mangelinge tegen mr Jan Schelkens een stuk bempt dat land plach te sijn houdende thien dm geheeten den Poppescheijde
- 23 aug 1594: Appolonia Verborch we Jan Huenen woonende tot Mechelen heeft te lene ontvangen.

 

Uit dit huwelijk:

 

Huene Cathlijn, ca. 1568,

 

Huens Elisabeth, XIII (S5543), ca. 1570.

 

 

 

XIII - XIV - Aerts Michiel (S4564 + S9436), ca. 1540, x met Marie Huenen (S4565 + S9436).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Aerts Michiel .

 

Uit dit huwelijk:

 

Aerts Jan,

 

Aerts alias De Boter Geerardus, XII - XIII (S2282 + S4718).

 XIII - Paelmans Jan (S5542), ca. 1560, x met Elisabeth Huens - Hoens (S5543), ca. 1570, deze x 1 met Jan Vandenberge, fs Thomas x Catharina Reijniers.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Paelmans Jan.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Vandenberge Anthonis, ca. 1575,

 

Vandenberge Hendrick, ca. 1576, x Haacht 27.09.1611 met Anna Lauwers,

     Uit dit huwelijk:

     Van den Berghe Joannes, () Haacht 24.01.1613,

     Van den Berghe Anna, () Haacht 05.07.1615,

     Van den Berghe Petronella, () Haacht 18.02.1618, 

     Van den Berghe Arnoldus, () Haacht 08.10.1620, 

     Van den Berghe Anthonius, () Haacht 29.05.1622, 

     Van den Berghe Petrus, () Haacht 01.12.1624, 

     Van den Berghe Catharina, () Haacht 17.07.1627,

     Van den Berghe Rumoldus, () Haacht 12.05.1632, 

     Van den Berghe Egidius, () Haacht 20.01.1635, 

 

2. Paelmans Elisabeth, XII (S2771), ca. 1580,

 

Paelmans Joanna,

 

Paelmans Peeter, () Haacht 08.03.1587,

 

Paelmans Joannes, () Haacht 30.04.1589,

 

Paelmans Guilielmus, () Haacht 16.02.1592,

 

Paelmans Catharina, () Haacht 18.10.1594.


Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom