Voorouderlijst Holemans Laureys

 

Hol(l)eman(s), Hollman(n), Hoolmans, Olemans, Holman(d)

1. Zie Van den Hole.

2. Mogelijk ook Olemans.

 

Hole Van den, (van) Hol, Van (den) Holle, Van (den) Hole(n), Van Hoele, Van den Heule(n)

Familienaam uit de verspreide plaatsnaam Hol: hol, uitholling, depressie.

 

Olemans, Oelmans

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam ôthal-man.

2. Zie ook Holemans.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts.

 

XVII - XVIII - XIX - XXII - Hoelmans Hendrick fs Wouter (S + N), ° ca. 1435, x met ? Margriet Lintermans/Lindemans.

 

Onderstaande aktes en bedenkingen met dank aan Tom De Preter.

SRA, Felix Archief, 1490, SR#98, F°26 R 001: Wouter Hoelmans Laureyss te Keerbergen verc Michiele van Loevene backer Janss wijlen te Mechelen op stede te Keerbergen ter Heyden tuss weechsken comende voer aen sheerenstrate

SRA, Felix Archief, 1491, SR#100, f°049 V - 003: Wouter Hoelmans Laureyss te Keerbergen verc Laureyse Hoelmans vader op stede te Keerbergen tuss sheerenstrate.

Blijkbaar had Laureys ook nog een zoon Jan:

SRA, Felix Archief, 1490, SR#98, f°136 V - 002:
Jan Hoelmans Laureyss te Werchteren verc Janne en Katlinen kinderen Jan sHerbouwens x Barbele Beyns alias Fierens op lant geh Thuynslant te Keerbergen comende oostwaert aen sheerenvroente; eeussel geh Matteneeussel te Grootloe bijden dijck; Mechelen.

Waarschijnlijk is Laurentius de zoon van Henricus Holemans:

SAL7373 Act R°164.1: transcriptie Greet Foblets:

 

It(em) laure(n)cius hoelma(n)s f(ilius) quond(am) henrici henrickus vand(er) hoeve(n)/

d(i)c(t)us truydema(n)s joh(ann)es santberchs et joh(ann)es neels f(ilius) quond(am)/

egidii joh(ann)es vanden zande f(ilius) quond(am) joh(ann)is et wil(he)lm(u)s/

reers f(ilius) quond(am) wil(he)lmi om(n)es co(m)mor(antes) apud keerberghen recog(noverunt)/

indivisim no(m)i(n)e et ex p(ar)te fabrice eccl(esi)e de keerberge(n) p(re)d(icto) (christ)ofe(r)o/

sigero philippo remigio joha(n)ni elisab(ethe) et kath(ar)ine p(ro)libus/

legittimis wil(hel)mi quond(am) van haecht quas h(ab)uit ab aleyde/

m(er)celijs eius ux(ore) qui(n)q(ue) pet(er)s te xviii stuv(er)s tstuck te/

drie pl(ac)c(is) pagame(n)ti brab(antie) hereditar(ii) ce(n)sus et redditus sing(ulis) /

a(n)nis ad x januar(ii) p(er)solven(dos) et in cambio op(idi) lovan(iensis) deliber(andos)/

dict(is) p(ro)lib(us) et eor(um) succ(essoribus) infutur(um) q(uo)l(ibet) Ad mo(nicionem) pignus apud/

keerberge(n) p(re)d(i)c(tu)m val(ens) decem Et t(an)tu(m) Et pot(erunt) redime(re)/

q(ua)n(do)cu(m)q(ue) vol(uerint) median(tibus) que(m)libet denar(ium) median(tibus) xviii denar(iis)/

cons(imilibus) in val(ore) p(re)d(i)c(t)o ac cum Salvo q(uod) an(te)d(i)c(t)a aleydis m(ate)r/

d(i)c(t)ar(um) proliu(m) [in] d(i)c(t)o he(re)ditar(io) censum h(ab)ebit et obtinebit suu(m)/

usufructu(m) q(uam)diu vixe(r)it cor(am) berct mole(n) januar(ii) x  


Mogelijk woonde Henricus in Werchter woonde en en was hij gehuwd met Margriet Lintermans of Lindemans.  Hij was de zoon van Wouter Holemans.  Henricus had zeker drie zonen Michiel, Geert en Vranck.  Ik vermoed dat ook Laurentius en nog Henricus zijn andere zonen waren maar moet nog bevestigd worden


SRA, Felix Archief, 1467, SR#72, f°161 V-001: Jan van Oliven Clauss en Jan Diericx de jonge te Hulshout verc Heinricke Hoelmans Wouterss en Heinric Hoelmans zoon bij Magriete Lintermans op stede te Hulshout tuss Jan Clissen en sheerenstrate comende met eynde aen ons gened heeren Moer ald; lant geh tSteenstucke te Hulshout tuss tHoutvincschebroec.

SRA, Felix Archief, 1470, SR#77, f°024 V-003: Jan Diericx Gielijs Diericxsone wilen te Westerle te Hulshout verc Henricke Hoelmans en Michiele sone bij Magriete Lintermans op stede diemen vanden Domproest van Utrecht te leene houdende is te Hulshout; Westerle; Heerentalscher maten.

SAL7752, Act V° 303.4, transcriptie door Jos Jonckheer:

It(em) mychiel gheerd en(de) vrancke hoelma(n)s gebruede(re)n zoene henrix /

hoelma(n)s van werchte(r) hebben geloeft ongesund(er)t woute(re)n vand(er) /

calste(re)n wille(m)me vand(er) calste(re)n zinen brued(er) henricken vander /

calste(re)n ja(n)ne vand(er) hoeven en(de) henricke vand(er) hoeven allen va(n) /

keerbergen en(de) woute(re)n janssoen woenen(de) te loeven en(de) elken va(n) /

hen scadeloes en(de) (com)merloes te houden van ii ryd(er)s lijftochten van /

alsulken vier ryd(er)s lijftochten als de voirs(creven) woute(r) vand(er) calste(re)n /

als p(ri)ncipael sculde(re) en(de) de voirs(creven) ande(re) p(er)soene als zijn borghen /

and(er)wile vercocht en(de) bekend hebben met scepen(en) brieve(n) va(n) loeve(n) /

henricken wilen de verme(re) ten live meest(er) henricks en(de) anthonijs /

zijnre soene gelijc de selve brieve dat begripen En(de) of de voirs(creven) /

sculde(re)n by gebreke vande(n) voldoene vand(en) voirs(creven) ii ryd(er)s e(n)nigen cost /

hadden of leden dien hebben de voirs(creven) gebruede(re)n hoelma(n)s /

geloeft hen op te leggen alse v(er)volghde schout behoudelic /

dat zij ongehouden zijn selen va(n) allen renten die d(aer)af tot /

tdesen toe v(er)schenen moegen zijn et p(ri)m(us) p(ry)ke(re) coelen maii vii/  

 

Uit dit huwelijk::

 

Hoelmans Michiel,

 

Hoelmans Geert,

 

Hoelmans Vranck,

 

Hoelmans Henicus,

 

Hoelmans Laureys,  (S + N).

 


Bovenstaande met wat voorbehoud.

 

XVI - XVII - XVIII - XIX - XXI - Holemans Laureijs (S + N), ° ca. 1470, x met Maria Van Rode.

 

HCT851 fo 90:
- 4 dec 1478: Claes Scrijbaen heeft opgedragen tot behoef van Lauwreijs Hoelmans een half bunder bempt gelegen int Gansbroeck
- 1 mrt 1500 st br: Wouter Hoelmans na de dood van Lauwereijs zijn vader heeft ontvangen
op dezelfde dag heeft den voors Wouter gederft aan Philips Van Haecht
- 31 jan 1509 st br: Jan Van Haecht zone wijlen Willems heeft gederft de hellicht van een half bonder bempt int Gansbroeck, hiertoe es comen Lauwreijs Van Puddeghem Janssone, tot behoef van Geert ende Philips Vijts jans kinderen daer moeder af was Digne Switten.
HCT fo 344:
- 3 jun 1511: Laureijs Hoelmans heeft te leene ontvangen tot behoef van hem en van zijn kinderen die hij heeft Marie Van Rode een dagmael bempt opt Cappellebroeck aen de goeden wijlen toebehorende Marie Timmermans.

 

Uit dit huwelijk:

 

Holemans Jan,

 

Holemans Wouter, XV - XVI - XVII - XVIII - XX.

 


 

XIV - XV - XVI - XVII - XX - Holemans Wouter (S + N), ° ca. 1500, x met Digne Van Doorne.

 

Uit dit huwelijk:

 

Holemans Hendrik, XIII - XIV - XV - XVI - XIX.

 


 

XIII - XIV - XV - XVI - XIX - Holemans Hendrik (S + N), ° ca. 1520, x met Berbele Wouters, deze x 1 met Jan Van Hove alias Thijs.

 

23-7-1434 Schepenbrief van Leuven waarbij Seger Van Basdonck beslag legt op zekere goederen van Hendrik Hoelmans nabij Grootlo. In de daaropvolgende schepenbrief  beloven Willem en Elisabeth Hoelmans van Grootlo aan Arnold Vandenbossche de rente te betalen, bepand op het goed dat hij verwierf van Willem Vander Basdonck ‎(CB 4637 en 4638)‎.

 

Aert Vande Velde en Jan Van Hove Hendriksone met proc dragen op paert en actie als Anthonisen Molemans is verstorven bij de doot van wijlen Hendrik Dries zijn oom ‎(Mechelen?)‎ aan Jan Holemans x Paulijn Claes en Willem Hoolaerts x Elisabeth Holemans.

Jan Hollemans Jansone heeft verkocht aan Joos Hollemans als calengierder zekeren bempt van een half bunder.

WRT1846 fo 9: 18 nov 1561:
Jan Blooms x Paschijne Vandeneijnde verhuren aan Hendrik Holemans x Berbele Wouters een bempt aan de Bolloo heyde onder Grootloo tussen derfgen wijlen Jan Holemans, Katheryne Vandeneijnden voor een termijn van derthien jaeren.
WRT1846 fo 92: 29 jun 1565:
Berbele Van Heergracht dochter wijlen Jans x Michiel Ruijsch verkoopt aan Hendrik Holemans x Berbel Wouters de helft van een half bunder bempt gelegen in de Beempden.
WRT1846 fo 97v: 25 sep 1566:
Henrik Roelants sone wijlen Bartholomeus verkoopt aan Hendrik Holemans x Berbele Wouters de helft van drij dm bempt aen de Laak .
 

WRT1846 fo 118v: 26 nov 1566:
Huijbrecht Van Hoegaerden wijlen Jansone verkoopt aan Wouter Wouters en Willem Vermijlen als momboirs van Berbel Wouters dochter wijlen Peeter Wouters doude een dm land opt groot Terwelant.

WRT1874 fo 389:
- 31 okt 1519: Goort Wouters alias van Mechelen tot behoef van den h geest drij gl erfelijck op de goeden Pauwels Uijterhellicht
- 29 nov 1560: Jan Uijterelst als h geestmr nae doode Goort Wouters drij gl erfelijck op de goeden wijlen Pauwels Uijterhellicht
- 10 jun 1596: Jan Van Hove alias Thijs als h geestmr drij gl erfelijck op de goeden wijlen Pauwels Uijterhellicht stellende als sterfman Peeter Van Hove zijnen soon oudt 15 jr.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Holemans Jan, XII - XIII - XIV - XV - XVIII, ° ca. 1550,

 

Holemans Elisabeth, XII - XIII - XIV - XV. 

 

2. Van Hove alias Thijs Peeter, ° ca. 1581,

KBG1164 fo 55: 4 jul 1612:
Jan Van Hove alias Thys voor de tochte in en aen zeker huis schuere stalle metten lande daeraen gelegen groot drije dm onder de Laethe van Keerbergen tussen de goede Jan Verthiers in twee zijden, Jan Cobbe alias De Luijckenaer ter derdere tot behoef van Peeter Van Hove sone Jans als erfman daer moeder af was nn om te verkopen aan Anthonis Goris alias Bruers x Marie Woutiers.

 

Van Hove alias Thijs Joannes, x 1 met Joanna Gobbeleijns, deze x 2 met Joannes De Coeur de jonge ,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Hove Barbara, (°) Werchter 14.06.1620 (g. Gobblijns Petrus en Gobblijns Barbara),

     2. ...

 


 

XII - XIII - XIV - XV - XVIII - Holemans Jan, ° ca. 1550, schepen in 1603, wonend Grootlo, x met Paulijne Claes (S + N).

 

Genealogisch Repertorium van het Mechels District (François Van der Jeught)

Notariaat Jan Harlinghen, f°99r - dd 28.02.1620:

Jan Holemans,  zoon van Henricx Holemans, schepen van het dorp en de heerlijkheid van Sint-Jans-in-Schrieck, leent van Dierick Corijnssens, koopman van wijnen, en Geertruijt Robbijn, 1200 gulden. Voor de terugbetaling van een erfelijke rente stelt hij als borg zijn huis met hof en 3 bunder land en beemd, dat hij bewoont, gelegen aan de Sheerenstrate, tussen het eigendom van Henrick Verloo, dat van Jan Holemans, zoon van Jan Holemans, en dat van Henrick Verloo ...

Hij verkreeg de eigendommen samen met zijn echtgenote Paulijne (niet verder vermeld), deels door erfenis vanwege zijn ouders, deels door aankoop.

Akte verleden ... met als getuigen Petrus Coorselius, pastoor van Schriek en Grootlo en Anthonij Van Calster (deze ondertekende met een handmerk: ploeg), schepen aldaar.

 

Uit dit huwelijk:

 

Holemans Adriana, XI - XII - XII - XIV XVII - (N1053 N2247 + N3301 + N3535 + S4543 + S12535 + S38895),

 

Holemans Judocus, ° ca. 1580.

 

Holemans Egidius, XIV (S12568),

 

Holemans alias Van den Bosch Maria, XIV (S12571)

 

Holemans (Adriani) Elisabeth (Anna), XIII (S5309 + S7869),

 

Holemans Hendrik, XII - XIV (N3528 + S12572).

 


 

XII - XIV - XVI - Vander Heergracht Jan (N2246 + N3534 + S12534 + S38894), x Schriek 22.11.1605 (g. Jan Holemans en Hendrik Bosmans) met Holemans Adriana (N1053 N2247 + N3301 + N3535 + S4542 + S12535 + S38895), deze x 2 met XI - XII - XIII - Goris alias Pot Vet/Ut Cornelius (N1052 + N3300 + S4542), en x 3 ca. 1627 met Spoelberch Petrus, fs Huibrecht.

 

Berbele Van Heergracht dochter wijlen Jans met m+m Michiel Ruijsch verkoopt aan Hendrik Holemans x Berbel Wouters de helft van een half bunder bempt gelegen in de beempden.
KB1164: Fo 1v: 2 mrt 1596:
Jan Hollemans Peetersone laet van desen hove van Bollo als mondeling last hebbende van Willem Hoolaers nu sieck te bed liggende, wesende den voors Willem gemachtigt dd 5 feb 1596 van Hendrik Van Roost wn Elisabeth Vander Hergracht dochter wijlen Aerts Vander Hergracht daer moeder af is Barbara Goris we Jan De Pelsmaecker voor de tocht, ende Cathelijne Van Roost des voors dochter x Jan De Witte hebben verkocht aan
...

 R1606 fo 46v: 21 juni 1628:
Aert Goris sone wijlen Aerts x Magriet Van Potsuijnberge met procuratie van Peeter Vandenrinck x Magdalena Goris mede als momboir met Gielis Holemans vande achtergelaten kinderen Cornelis Goris daer moeder aff was Adriana Holemans ‎(autorisatie schepenen van Werchter dd 8 juli 1628 - sic)‎, Anthonis Goris als actie paert ende gedeelte hebbende van Jan Vanderveken sone wijlen Machiel Vanderveken x Margriet Van Potsuijnberge als zij leefden verkopen aan jonker Arnault Van Eijnatten & jonker Franchoijs De Borggraef ierst drije vd lants gelegen opt Rotselaerenvelt; item noch een dm land opt Rotselaerenvelt aen Cloostergat.
Wer5307:

Op den 26 feb 1670 voor jonker etc en stadhouder Peter Rasschaert es verschenen Hendrik Grootaers … Jan Docx Janssone naer doot wijlen Aert Goris tot behoef van sijn kinderen behouden van Maeijcken Van Nuffel de helcht van huijs en hof met toebehoren gelegen aen de St Barbara Cappelle te Nijnde – Hendrik Goris oudt ontrent 22 jaren sterfman
dander helft van het huijs naer voors doot daer Naentien Hollemans de voors Aert Goris moeder als sterfvrouw op staat

Wer1847: Fo 515:
- 12 apr 1604: Jan Vanderhergracht zone wijlen Peeters ende Paschijne Vandeneijnde dochter wijlen Peeters zijne moedere verheffen dander hellicht vande voors drij dm te Nynde
- 3 jun 1616: Mijnken Holemans we Jan Vanderhergrachten ontvangt ... en verkoopt aan Jan Holemans x Paulijn Claes
- 1 jun 1643: Peeter Spoelbergh x Naenken Holemans na de dood van Jan Holemans haeren vaeder verheft de hellicht van huis en hof te Nijnde.

- 21 jan 1676: Maijken Van Nuffelen na de dood van Naenken Holemans voor haar kinderen behouden van wijlen Aert Goris – Jan Docx Janssone besetman
- 7 mei 1734: Andries Holemans x Maria Van Dijck na de dood van Peeter Goris het derdedeel va voors huijs en hof.
Aarschot 139ter: 1 jun 1643:
Peeter Spoelbergh x Naencken Holemans na de dood van Jan Holemans haer vader heeft verheven de helft van voors huijs en hove daer sterfman op staet Aert Goris sone des voors Naenken.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van der Heergracht Barbara, XI - XIII - XV (N1123 + N1767 + S6267 + S19447),

 

2. Goris alias Pot Vet Arnoldus, X (N526), ° ca. 1614,

 

Goris alias Pot Vet Maria, XII (S2271), (°) Werchter 12.12.1618 (g. Joannes Van Lantrop en Maria Van Looffen),

 

Goris alias Pot Vet Joannes, XI (N1650), (°) Werchter 24.03.1622 (g. Judocus Holemans en Guilielma Van Loo),

 

Goris Guilielmus, x (niet Bet, ) met Roeckeloos Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     Goris Adrianus, (°) Betekom 02.07.1634 (g. Van Calster Adriana en Brunkers Elisabeth),

 

3. Spoelberch Paulina, (°) Werchter 04.02.1628 (g. Bosmans Cornelius en Van Nin Paulina).

 

 

 

XIV - Holemans Egidius (S12568), ° ca. 1580, x (niet S, Bet, K, P!, Bon!, R, Beer, Ber, Heist, ) met Verlinden Anna (S12569).

 

Leengoederen Schriek en Grootloo - Karel Lemmens

Eenentwintigste perceel - het Eekhovengoed:

01.03.1631: Gilis Hoelmans Janssone bij coope van Jan Van den Dale.

15.01.1661: zijn 3 kinderen: Jan Holemans, Jacob Holemans en wijlen Adriana Holemans x wijlen Jan Van Calster met de m6mk. 

 

In de akte (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van Egidius Holemans, zoon van Joannes (en van Paulina Claes) en inwoner van Schriek. Daarnaast was één van de aanpalende Petrus Spoelberchs, man van Adriana Holemans. Deze Adriana is de zuster van Egidius.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7897, folio 139v., akte dd. 2 oktober 1630.

Item in teghenwoirdicheyt des meyers ende schepenen van Loven naerghenoempt gestaen Gillis Hollemans sone wijlen Jans, woonende binnen den dorpe van Schryeck, bij manisse des voors(chreven) meyers heeft opgedraegen met behoirlijcke vertijdenisse de goeden naerbeschreven, ierst huys en(de)hoff met alle andere sijne toebehoorten, groot ontrent een halff boender, gelegen te Groot Loo bijde cappelle binnen den voors(chreven) dorpe van Scrieck, regenooten Adam Raets oist, sheeren straete suyde ende west ende Jacop Van(den) Calstere Paschiers sone noirden, item ses daechmael lants, teghenover tvoors(chreven) huys gelegen, regenooten den voorsch(rev)en Gillis Hoellemans suyden, de Bollenhaye oist, ende Peeter Spoelberchs als getrouwt hebbende Adriana Hollemans metten selven Gillis west ende sheeren straete noirden, belast de voors(chreve) goeden alleenel(ijck) met sheeren grondtchijns ende de voors(chreven) opdraegere vuytte voors(chreve) goeden behoirlijcken ontgoet ende onterft sijnde, ende m(eeste)r Aert Van Haecht daer inne behoirl(ijck) gegoet ende geerft sijnde, heeft den voorghen(oempden) m(eeste)r Aert Van Haecht den voors(chreven) opdraegere alle de voors(chreve) goederen wederomme overgegeven om die ten erffel(ijcken) rechte te houden, te besitten ende te possideren opde lasten en(de) commeren daer van oudts op vuytgaen(de), al ten behoirl(ijcken) tijde ende termijn te betaelen ende voorts meer op thien carolusgul(dens) te xx stuyvers tstuck, munte in Brabant cours ende loop hebbende, erffel(ijcke) rente, alle jaere opden ven. marty te betaelen ende inder stadts wissele van Loven los ende vrij van allen beden, lasten ende impositien ons genadichs heeren shertoghen van Brabant, alreede inneghestelt oft naermaels innetestellen, oock van(de) xe., xxe., ce. ende alle andere, mindere ende meerdere penninghen, te leveren ten behoeffve van(den) voorghen(oempden) m(eeste)r Aert Van Haecht, sijne erffven ende naercomelinghen oft actie van hem hebbende, erffelijck in toecomende tijden telcken termijn als schult met rechte verwonnen, per monitionem jure et satis den voors(chreven) comparant obligan(do) et submitten(do) ac renuncian(do) in forma et waras opde lasten voors(chreven) ende om den voors(chreven) m(eeste)r Aert Van Haecht vande voors(chreve) rente van thien gul(dens) erffel(ijck) ende jaerlijcxe betael(inghe) der selver noch naerder te verseckeren, soo heeft den voors(chreven) Gillis Hollemans geloeft ende geloeft bij desen alle jaere ten tijde ende termijn voors(chreven) de selve rente wel ende loffel(ijck) te betaelen ende los ende vrij te leveren tot behoeff als boven et casu quo pignora et tantum obligan(do) et submitten(do) ut supra, met conditien dat den voorgen(oempden) bekendere de voors(chreve) rente van thien gul(dens) erffel(ijck) sal moeghen lossen ende affquiten tallen tijde, hem gelievende teender reyse, elcken gulden daeraff met xviii gelijcke guldens, munte ten tijde van(de) quytinghe ghepermitteert ende met volle rente, coram Foxius, Leunckens, octobris iia., 1630.

Item is te weeten de bovengheschreven hypotecatie van voors(chreve) rente van thien guldens erffel(ijck) gedaen te sijn in plaetse van perficere bij Jan Claes, woonen(de) tot Scriecke, geloeft over eene gelijcke rente van thien gul(dens erffel(ijck), bij hem bekent opden ven. marty libro 1554 in hac camera ten behoeve van Elisabeth Van Welde weduwe wijlen m(eeste)r Jacop De Witte, van(de) welcke den voorghen(oempden) Van Haecht dactie is hebbende, welcken nyettegenstaen(de) de voors(chreve) constitutie blijfft in haer vigeur ende esse eisdem eodem.

 

Uit dit huwelijk:

 

Holemans Adriana, (°) Schriek 24.04.1611 (g. Jan Claes en Catharina ...), x Schriek 10.06.1631 (g. Egidius Holemans en Martin Verlinden) met Vercalsteren Jan,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te S, Heist,

     Vercalsteren Dionys, (°) Schriek 08.09.1632 (g. Dionys De Winter en Maria Vercalsteren),

     Van Calster Elisabeth, (°) Heist 26.11.1634 (g. Joannes Holemans en Elisabeth Baten),

     Van Calster Sebastianus, (°) Heist 26.06.1637 (g. Sebastianus Van Calster en Elisabeth Tilemans),

     Van Calster Catharina, (°) Heist 28.12.1639 (g. Leonardus Nys en Catharina Hoelemans),

     Van Calster Anna, (°) Heist 08.03.1643 (g. Joannes Pelgrims en Anna Van Calster),

     Van Calster Joannes, (°) Heist 21.12.1645 (g. Joannes Petrus Jacobs en Maria Voet),

 

Holemans Jan, (°) Schriek 27.05.1612 (g. Hendrik Vercalsteren en Magdalena Gysemans),

 

Holemans Maria, (°) Schriek 04.02.1614 (g. Michiel Wysmans en Maria Wouters), x Schriek 11.08.1632 (g. Egidius Holemans en Peter Claes) met Claes Jan, geen fii te S, K, Heist,

 

Holemans Elisabeth, (°) Schriek 13.04.1616 (g. Arnold Huybrechts en Elisabeth Holemans),

 

Holemans Paulina, (°) Schriek 01.05.1618 (g. Willem De Hondt en Adriana Verlinden),

 

Holemans Catharina, (°) Schriek 17.03.1620 (g. Hendrik Holemans en Catharina Vercalsteren Petersdochter),

 

Holemans Jacob, XIII (S6284), (°) Schriek 04.03.1622 (g. Jacob Vercalsteren en Maria Verlinden),

 

Holemans Maria, (°) Schriek 19.05.1624 (g. Egidius Strommens en Maria Verdonck),

 

Holemans Adriaen, (°) Schriek 22.04.1627 (g. Adriaen Van den Bossche en Magdalena Verlinden),

 

Holemans Peter, (°) Schriek 19.03.1630 (g. Judocus Holemans en Maria Mertens).

 

 

 

XIV - Vercalsteren Peter Paschierssone (S12570), x Schriek 25.07.1606 (g. Michiel Vercalsteren en Jan Holemans) met Holemans alias Van den Bosch Maria (S12571).

 

Uit dit huwelijk:

 

Vercalsteren Adriaen, (°) Schriek 03.04.1607 (g. Hendrik Bosmans en Paula Claes),

 

Vercalsteren Anna, (°) Schriek 08.04.1609 (g. Dionys De Winter en Anna Verlinden),

 

Vercalsteren Jan, (°) Schriek 30.01.1613 (g. Jan Holemans en Paulina Van den Eynde),

 

Vercalsteren Elisabeth, (°) Schriek 12.01.1613 (g. Michiel Vercalsteren en Elisabeth Holemans),

 

Vercalsteren Catharina, (°) Schriek 29.01.1615 (g. Egidius Holemans en Catharina Boxsteyns), x Schriek 19.08.1642 (g. Peter Vercalsteren vader en Dionys De Winter) met De Winter Jan,

     Uit dit huwelijk:

     1. De Winter Maria, (°) Schriek 03.06.1641 (g. Egidius Holemans en Maria Holemans),

     2. De Winter Anna, (°) Schriek 09.04.1643 (g. Blasius Neys en Anna Vercalsteren), x Schriek 14.07.1671 (g. Jan Van Eertrijck en Jan De Winter) met Mertens Marcus,

     De Winter Adriaen, (°) Schriek 12.10.1644 (g. Adriaen Van Hove en Maria Vercalsteren), 

     x Schriek 05.03.1669 (g. Corneel Goossens en Jacob Van Hove) met Serneels Catharina,

     De Winter Jacob, (°) Schriek 12.10.1644 (g. Jacob Vercalster en Catharina Nys),

     De Winter Jan, (°) Schriek 04.08.1647 (g. Jan Vercalster en Elisabeth Vercalster),

     De Winter Corneel, (°) Schriek 24.10.1649 (g. Corneel Goossens en Gommara Van Dessel),

     x Schriek 05.03.1669 (g. Adriaen De Winter en Jan De Rijck) met Kegels Joanna, geen fii S, I, Heist, Ber,

     De Winter Hendrik, (°) Schriek 12.01.1653 (g. Hendrik Holemans en Barbara Vercalsteren),

     De Winter Clara, (°) Schriek 03.01.1655 (g. Peter Anthonis en Clara Vercalster),

     De Winter Jan, (°) Schriek 03.12.1657 (g. Jan Verbeeck en Barbara Vercalster),

 

Vercalsteren Maria, XIII (S6285), (°) Schriek 24.08.1619 (g. Philip Verbiest en Maria Holemans),

 

Vercalsteren Jan, (°) Schriek 22.07.1621 (g. Philip Verlinden en Barbara Winters).

 

 

 

XIII - Vincx Adriaen (S5308 + S7868), x met Holemans (Adriani) Elisabeth (Anna) (S5309 + S7869), deze x 1 met  XII - XIII - XIV - XV - Hoylaerts Willem,  en Elisabeth x 3 met Remeys De Winter.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Hoylaerts Willem.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Hoylaerts Arnold - Adriaen, XIII - XIV (S5034 + S5694 + S12730),

 

Hoylaerts Maria, XIII - XIV (S5029 + S12725),

 

Hoylaerts Catharina, XI - XII - XII (S1399 + S1529 + S2179 + S6179 + S6899),

 

Hoolaerts Anna, x met Laureis Goris,

 

Hoolaerts Gielis.

 

2. Vincx Catharina, (°) Schriek 15.06.1604 (g...), moeder Anna,

 

Vincx Jan, XII (S2654 + S3934), (°) Schriek 23.04.1606 (g. Jan Docx en Aleidis Van Daele),

 

Vincx Peter, (°) Schriek 24.01.1608 (g. Peter Guens en Maria Verdonck),

 

Vincx Anna, (°) Schriek 25.05.1610 (g. Egidius Verdonck en Anna Holemans), x Schriek 30.09.1640 (g. Adriaen Vincx vader en Jan Somers) met Claes (Nicolai) Antoon,

     Uit dit huwelijk:

     Claes Corneel, (°) Schriek 22.02.1641 (g. Corneel Vincx en Barbara Verloo),

     Claes Catharina, (°) Schriek 11.11.1643 (g. Ludo Elen en Catharina Serneels),

     Claes Maria, (°) Schriek 21.05.1645 (g. Jan Cornelis en Catharina Booneput),

     Claes Peter, (°) Schriek 24.01.1647 (g. Jan De Roeck en Anna Mertens),

 

Vincx Laurent, (°) Schriek 20.03.1612 (g. Jan Van Dael en Joanna Vincx),

 

Vincx Adriaen, (°) Schriek 13.04.1614 (g. Adriaen Holemans en Maria Holemans),

 

Vincx Judocus, (°) Schriek 20.07.1616 (g. Henri Vincx en Josina Geets), moeder heet Elisabet Adriani, + Schriek 21.09.1665, x Schriek 16.11.1644 (g. Adriaen Vincx en Antoon Claes) met Borneput (Boeneput) Catharina,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te S, Heist,

     Vincx Maria, (°) Schriek 29.07.1644 illegitiem (g. Jan Wyns en Maria Vincx).

 

 

 

XII - XIV - Holemans Hendrik (N3528 + S12572), x Schriek 25.11.1614 (g. Jan Holemans (vader) en Antoon Vercalsteren (vader)) met Vercalsteren Maria (N3529 + S12573).

 

Uit dit huwelijk:

 

Holemans Jan, XI (N1764 + S6286), (°) Schriek 21.02.1616 (g. Jan Van de Put en Maria De Byn),

 

Holemans Egidius, (°) Schriek 14.10.1618 (g. Egidius Van den Eynde en Elisabeth Gas), x Schriek 31.05.1644 (g. Hendrik Holemans (vader) en Hendrik Van Hove) met Van Hove Barbara,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te S, Heist,

     Holemans Jan, (°) Schriek 03.06.1645 (g. Jan Somers en Barbara Vercalsteren),

     Holemans Maria, (°) Schriek 27.11.1646 (g. Paschasius Vercalsteren en Maria Peeters),

     Holemans Anna, (°) Schriek 30.05.1649 (g. Jan Vercalsteren en Anna Van Hove),

     Holemans Catharina, (°) Schriek 13.08.1652 (g. Willem Bogaerts en Catharina Van Dijck),

     Holemans Elisabeth, (°) Schriek 13.08.1652 (g. Niclaes De Cuyper en Elisabeth Tielemans),

 

Holemans Anna, (°) Schriek 03.10.1621 (g. Jan Verlinden en Anna Verlinden),

 

Holemans Barbara, (°) Schriek 19.01.1626 (g. Arnold Hoolaerts en Barbara Vercalsteren), x Schriek 21.02.1651 (g. Jan Holemans, Arnold Cuypers en Peter de Neve) met Cuypers Niclaes,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te S, Heist,

     Cuypers Jan, (°) Schriek 05.07.1652 (g. Jan Verbeeck en Maria Guens),

     Cuypers Gommer, (°) Schriek 28.04.1658 (g. Gommer Tuytgans en Gommara Claes),

     Cuypers Jacoba, (°) Schriek 02.06.1661 (g. Jacob Vercalsteren en Anna Huyghe),

     Cuypers Elisabeth, (°) Schriek 28.11.1663 (g. Egidius Eggers en Elisabeth Tielemans),

 

Holemans Magdalena, (°) Schriek 24.10.1627 (g. Peter Claes en Magdalena Van Religem), x Schriek 18.02.1647 (g. Hendrik Holemans en Willem Bogaerts) met Bogaerts Jan,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te S, Heist,

     Bogaerts Elisabeth, (°) Schriek 21.12.1648 (g. Jan Vercalsteren en Elisabeth Debot),

     Bogaerts Jan, (°) Schriek 10.12.1651 (g. Jan Thys en Barbara Holemans),

     Bogaerts Barbara, (°) Schriek 25.01.1657 (g. Gommer Tuytgans en Barbara Bogaerts),

 

Holemans Anna, (°) Schriek 22.10.1630 (g. Jan Somers en Anna Moleyn),

 

Holemans Marcus, (°) Schriek 11.12.1633 (g. Marcus Rouselle en Barbara De Winter),

 

Holemans Maria, (°) Schriek 10.01.1635 (g. Winand Huyghe en Maria Vercalsteren), x Schriek 04.04.1657 (g. Jan Holemans en Jan Van Loy) met Gommer Tuytgans,

     Uit dit huwelijk:

     Tuytgans Jan, (°) Schriek 12.01.1659 (g. Jan Van Vlasselaer en Barbara Tuytgans),

     Tuytgans Anna, (°) Schriek 01.09.1660 (g. Frans Somers en Helena Tuytgans),

     Tuytgans Martina, (°) Schriek 27.01.1665 (g. Corneel Cootmans en Maria Van Avent),

     Tuytgans Gommer, (°) Schriek 16.09.1668 (g. Corneel Van Hove en Gommara Van Dessel),

     Tuytgans Maria, (°) Schriek 07.02.1673 (g. Jan Aerts en Maria Huybrechts),

     Tuytgans Jan, (°) Schriek 02.01.1678 (g. Jan Van Hove en Catharina Beullens).

 


 

XIII - Holemans Jacob (S6284), (°) Schriek 04.03.1622 (g. Jacob Vercalsteren en Maria Verlinden), x Schriek 04.03.1647 (g. Jan Van Eertryck en Jan De Winter) met Vercalsteren Maria (S6285), (°) Schriek 24.08.1619 (g. Philip Verbiest en Maria Holemans (vrouw van Holemans Henricus).

 

Uit dit huwelijk:

 

Holemans Jan, (°) Schriek 24.03.1647 (g. Peter Speelberchs en Maria Vercalsteren), x Schriek 19.10.1677 (g. Peter Claes en Jan Van Deuren) met Van Deuren Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Holemans Egidius, (°) Schriek 21.10.1681 (g. Dionys Holemans en Joanna Van Deuren),

     Holemans Joanna, (°) Schriek 20.06.1683 (g. Jan Holemans en Catharina Van den Bosch),

     Holemans Anna, (°) Schriek 08.12.1686 (g. Hendrik Van Hove en Anna Liekens),

     Holemans Arnoldus, (°) Heist 24.03.1690 (g. Andreas Van Hove en Adriana Van der Auwera),

     Holemans Joannes, (°) Heist 16.06.1695 (g. Martinus Verbinnen en Joanna Holemans),

 

Holemans Egidius, (°) Schriek 11.11.1649 (g. Egidius Holemans en Adriana Van den Broeck),

 

Holemans Peter, XII (S3142), (°) Schriek 07.08.1653 (g. Peter Verlinden en Elisabeth Van Hove),

 

Holemans Dionys, (°) Schriek 22.10.1657 (g. Dionys Vercalsteren en Catharina Holemans), x Schriek 16.07.1670 (g. Peter Verhaegen en Jan Hermans) met Van den Driessche Anna, geen fii te S, Heist, Beer,

 

Holemans Elisabeth, (°) Schriek 19.02.1662 (g. Peter De Belser en Elisabeth Vercalsteren).

 

 

 

XI - XIII - Holemans Jan (N1764 + S6286), (°) Schriek 21.02.1616 (g. Jan Van de Put en Maria De Byn), x Schriek 12.02.1641 (g. Hendrik Holemans en Paul Pelgrims) met Pelgrims Maria (N1765 + S6287), (°) Schriek 01.11.1618 (g. Jan Serneels en Maria De Neve).

 

Onderstaande akte met dank aan Paul Peeters

Een schepenakte met vermelding van Jan Holemans sone Hendrik en Maria Pelgrims uit Grootlo.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7917 fol. 63v°.

Item in tegenwoordichijt der schepen. van Loven gestaen Charles Glavimans, clercq inde middel camere, naer vermogen van speciale ende onwederoepel. procuratie, hier volgen. ende geinsereert.

Compareren. op heden den ven. dach 9bris. 1664 voor mij openbaer nots., present den getuygen naergenoempt, Jan Hollemans sone Hendricx, woonende tot Grootelooy bij Schrieck, tot des volght te moegen doen, geauthoriseert sijnde bij Maria Pelgerims, sijne huysvre., volgens de procuratie, gepasseert voor Peeter Mangelschots als nots. ende sekere getuygen in date den ijen. deser loopende maent, oock tot desen gemachticht bij Hendrick Hollemans, sijnen vader, volgens een ander procuratie, gepasseert voor den voors. nots. ende sekere getuygen in date den xen. 8bris. lestleden, respective alhier gesien en. gebleken, die welcke bekent, gel. hij bekent bij dese ontfangen te hebben van. eerw. heer pater Christophorus Van. Heetvelde, prior des goidsthuys vande Chartrooysen binnen Loven, eene somme van drij hondert vijfftich guldens in permissen gelde, voor welcke somme geloofft aenden voors. heer prior, present ende dat ten behoeve des voors. goidtshuyse accepterende, jarel. te geldene ende te betalen eene rente van eenentwintich gul. seventhien stuyvers ende eenen halffven erffel., vallende altijt date deser ende sal voorsulcx d' ierste jaer verschijnen den ven. 9bris. 1665 ende soo vervolgen. tot de quytinge toe, die sal mogen geschieden met gel. drij hondert vijfftich gul. tegen den pen. xvie. in permissen gelde met volle rente t' eender rijse erffel. rente, alle jaren opden behoorel. valdach wel en. loffel. te betalen, los ende vrij van alle impositien, exactien, etha., in stadts wissele van Loven te leveren ten behoeve des voors. goidtshuyse, erffel. in toecomende tijden t' elcken jaer en. termijn als schult met recht verwonnen onder obligatie, submissie ende renuntiatie in forma, gelovende ter manisse pant te stellen, dobbel rente weerdich sijnde, gelegen onder de jurisdictie ende beschrijff deser stadt, ende om den voors. goidtshuys vande voors. rente en. jarel. betalinge van dijen noch naerder en. bat te versekeren, soo heeft den compt., soo in sijnen eygen naem als naer vermogen sijnder voors. procuratien, geconsenteert, gel. hij consenteert bij desen, int maecken van beleyde en. mainmise over alle ende igewelcke henne goederen, meublen en. immeublen, present en. toecomende, ende namentl. over huys en. hoff, gestaen en. gelegen tot Grootloy oft Schrieck, regen. die straet ter eenre, Aert Van Castere ter ijre., Blasius Nijsens ter iijre., Adriaen Van. Loop ter iiijre. sijden, item over t' vierde paert in een hoffstede, groot een boender, bijde capelle, regen. de straet ter ire., Hendrick Meeus ter ijre., d' erffgen. Tuerenhout ter iijre., item over een vierde paert in een stuck lants, genoempt Liskenmoyensdonck, groot een boender, regen. sr. Boogaerts ter ie., Aert Van Caster ter ijre., Anneken Ricx ter iijre., consenteren. insgel. int decreet der schepen. van Loven daer op te geven sonder dagement te derven doen ende om den selven goidtshuyse noch beter te versekeren, soo heeft den compt. alnoch tot vastichijt en. betalinge der selver rente voor pant ende wettigen onderpant gestelt de hellicht van sesse boenderen, soo lant als bosch, gelegen tot Bael, regen. Peeter Pelgerims ter ire., den rentmr. Boogaerts ter ijre., Jacob Wauters ter iijre., leen sijnde onder sijne extie. den hertoge van Aerschot, om den selve hellicht voor hoff en. richter competent te verbinden en. op te dragen met alle solemnitijten naer den leenschen rechte gerequireert, ende tot effect van desen soo heeft den compt., soo in sijnen eygen naem als qualitate voors., onwederoepel. geconstitueert, gel. hij constitueert bij dese, den clercq Glavimans en. elck thoonder deser om in sijnen naem te gaen voor schepen. der stadt Loven en. alle hoff en. richter competent ende aldaer dese bekentenisse van eenentwintich gul. seventhien een halffven stuyvers erffel. te vernieuwen en. herkennen ende allen des voors. is, gelovende t' selve te houden voor goet, vast en. van waerde onder obligae., submissie en. renuntiae. in forma.

Actum int voors. goidtshuys present Jan Van Aerschot en. Anthoon Van. Meeren, getuygen, tot desen geroepen en. ghebeden, ende is de minute van. compten. ondert. ende van mij openbaer nots. en. is ondert. P. Van Meerbeeck, welcken volgende den voors. compt. heeft d' voors. contract midtsgaders de bekentenisse der rente daer inne begrepen, alhier vernieuwt ende gerepeteert, gelovende, consenteren. prout ante, coram Dilbeeck, Van. Veken, xiijen. 9bris. 1664.  Ian Vander Veeken.  M. Peeters.

Not. Swiggers 07.01.1699: Jan Holemans Janssone van Grootloo verhuurt voor 12 gd/j een woonstee met land, heide en weide aan Peter Van Hove" Van Heist-Goor.

 

Uit dit huwelijk:

 

Holemans Joanna, (°) Schriek 02.06.1641 (g. Jan Guens en Maria Guens),

 

Holemans Anna, (°) Schriek 21.08.1642 (g. Michiel Vincx en Anna Vercalsteren), x Schriek 24.04.1664 (g. Jan Holemans en Hubert Van Calster) met Peter De Neve,

     Uit dit huwelijk:

     De Neve Elisabeth, (°) Schriek 25.03.1665 (g. Michiel De Neve en Elisabeth Peeters),

     De Neve Elisabeth, (°) Schriek 29.09.1666 (g. Adriaen Claes en Elisabeth Vercalsteren),

     De Neve Joanna, (°) Schriek 02.06.1669 (g. Jan Holemans en Joanna Holemans),

 

Holemans Elisabeth, (°) Schriek 11.01.1645 (g. Jan Van Eertrijck en Elisabeth Van den Eynde),

 

Holemans Jan, X (N882), (°) Schriek 27.01.1647 (g. Jan Somers en Margaretha Serneels),

 

Holemans Barbara, (°) Schriek 06.06.1649 (g. Peter Boxsteyns en Barbara Vercalsteren),

 

Holemans Hendrik, (°) Schriek 15.08.1651 (g. Hendrik Holemans en Magdalena Pelgrims),

 

Holemans Peter, (°) Schriek 03.05.1654 (g. Peter Wouters en Dymphna Van den Brande),

 

Holemans Maria, (°) Schriek 25.05.1657 (g. Willem Desselmans en Maria Holemans),

 

Holemans Maria, XII (S3143), (°) Schriek 17.12.1659 (g. Jan Vermeulen en Maria Van Dessel).

 


 

XII - Holemans Peter (S3142), (°) Schriek 07.08.1653 (g. Peter Verlinden en Elisabeth Van Hove), x Schriek 15.10.1683 (g. Jan Holemans, Jan Somers, Hendrik Holemans en Jan De Belser) met Holemans Maria (S3143), (°) Schriek 17.12.1659 (g. Jan Vermeulen en Maria Van Dessel).

 

Uit dit huwelijk: uit dit huwelijk geen andere fii te S, Heist, Beer,

 

Holemans Peter,

 

Holemans Maria, x met Verhagen Jan, geen fii te S, Heist, Beer,

 

Holemans Catharina, XI (S1571), (°) Schriek 26.09.1685 (g. Gommer De Cuyper en Catharina Guens),

 

Holemans Egidius, (°) Schriek 08.07.1688 (g. Egidius Van Hove en Catharina Vermeulen).

 

 

 

X - Holemans Jan (N882), (°) Schriek 27.01.1647 (g. Jan Somers en Margaretha Serneels), x Keerbergen 26.09.1671 met dispensatie (g. Jan Holemans en Jan Michiels jr.) met Van de Roost Barbara (N883), (°) Keerbergen 16.12.1646 (g. Henricus Van de Roost en Barbara Bosmans), + Schriek 14.01.1686.

 

Uit dit huwelijk:

 

Holemans Maria, IX (N441), (°) Schriek 06.10.1671 (g Adriaen Somers en Maria Holemans),

 

Holemans Jan, (°) Schriek 22.03.1674 (g. Jan Vervoort en Catharina Pelgrims),

 

Holemans Catharina,  (°) Schriek 14.01.1676 (g. Peter Holemans en Catharina Van Rillaer),

 

Holemans Elisabeth, (°) Schriek 19.10.1678 (g. Peter De Cuyper en Maria Holemans),

 

Holemans Peter, (°) Schriek 16.12.1681 (g. Peter Pelgrims en Maria Holemans),

 

Holemans Joanna, (°) Schriek 10.09.1684 (g. Jan Boxstuyns en Clara Machiels).

 

 

 

XII - Holemans Peter (S3142), (°) Schriek 07.08.1653 (g. Peter Verlinden en Elisabeth Van Hove), x Schriek 15.10.1683 (g. Jan Holemans, Jan Somers, Hendrik Holemans en Jan De Belser) met Holemans Maria (S3143), (°) Schriek 17.12.1659 (g. Jan Vermeulen en Maria Van Dessel).

 

Uit dit huwelijk: uit dit huwelijk geen andere fii te S, Heist, Beer,

 

Holemans Peter,

 

Holemans Maria, x met Verhagen Jan, geen fii te S, Heist, Beer,

 

Holemans Catharina, XI (S1571), (°) Schriek 26.09.1685 (g. Gommer De Cuyper en Catharina Guens),

 

Holemans Egidius, (°) Schriek 08.07.1688 (g. Egidius Van Hove en Catharina Vermeulen).

 


 

XI - Van Hove Gerard (S1570), (°) Heist 07.02.1676 (g. Gerardus De Graef - Groef en Catharina Luijten), + Schriek 07.01.1739, x Schriek 15.12.1702 (g. Hendrik Holemans en Peter Holemans) met Holemans Catharina (S1571), (°) Schriek 26.09.1685 (g. Gommer De Cuyper en Catharina Guens).

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Hove Gerard .

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Hove Maria, X (S785),

 

Van Hove Peter, (°) Schriek 08.02.1704 (g. Peter Holemans en Maria Verschuren),

 

Van Hove Arnold, (°) Schriek 22.07.1705 (g. Arnold Somers en Maria Vercalsteren), + Schriek 19.02.1747, x (niet S, Beer, Heist, ) met Bastaens Elisabeth,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te S, Heist, P, Beer,

     Van Hove Adriaen, (°) Schriek 06.05.1732 (g. Adriaen Bastaens en Elisabeth Lembrechts),

     Van Hove Joanna, (°) Schriek 12.05.1735 (g. Adriaen Bastaens en Joanna Van Hove),

     Van Hove Lucia, (°) Schriek 25.07.1738 (g. Corneel Van Hove en Lucia Van Hove),

     Van Hove Anna Catharina, (°) Schriek 30.09.1741 (g. Andre Van Hove en Elisabeth De Meyer),

     Van Hove Maria Anna, (°) Schriek 16.01.1745 (g. Jan De Hondt en Maria Bastaens),

 

Van Hove Jan, (°) Schriek 27.05.1708 (g. Peter Van Hove en Maria Holemans),

 

Van Hove Corneel, (°) Schriek 13.02.1710 (g. Corneel Van Hove en Maria Van Hove), + Schriek 12.07.1740, x (niet S, Beer, ) met Lembrechts Maria,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te S, Heist, P, Beer,

     Van Hove Anna Catharina, (°) Schriek 19.07.1740 (g. Arnold Van Hove en Catharina Ceuls),

 

Van Hove Andre, (°) Schriek 15.01.1713 (g. Andre Van Hove en Barbara Nys),

 

Van Hove Joanna, (°) Schriek 19.05.1716 (g. Adriaen Coremans en Joanna Holemans).

 

 

 

IX - Jacobs Corneel (N440), (°) Schriek 27.03.1652 (g. Corneel Vincx en Catharina Claes), x 1 Schriek 24.11.1686 (g. Michiel Jacobs en Willem Van Hove) met Rijmenants Maria, x 2 Schriek 08.07.1698 (g. Hendrik Holemans, Peter Van Loy en Peter Van Hove) met Holemans Maria (N441), (°) Schriek 06.10.1671 (g Adriaen Somers en Maria Holemans).

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Jacobs Corneel.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Jacobs Maria, (°) Schriek 15.12.1687 (g. Antoon Claes en Maria Holemans),

 

Jacobs Catharina, (°) Schriek 20.03.1694 (g. André Rijmenants en Catharina Rijmenants),

 

2. Jacobs Anna, (°) Schriek 09.04.1701 (g. Peter Holemans en Anna Van Leemput), x Schriek 20.04.1724 (g. Corneel Jacobs, Adam Eckers en Corneel Tielemans) met Eckers Peter, geen fii te S, Heist , O,

 

Jacobs Jan, VIII (N220), (°) Schriek 21.03.1703 (g. Jan Rijmenams en Elisabeth Holemans),

 

Jacobs Elisabeth, (°) Schriek 16.05.1706 (g. Jan Storms en Anna Scherens n. Elisabeth Holemans),

 

Jacobs Peter, (°) Schriek 24.09.1708 (g. Jan Storms en Elisabet Van Gorp), x Schriek 07.01.1738 (g. Jan Jacobs en Judocus Van den Broeck) met Van den Broeck Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Jacobs Anna Maria, (°) Heist 01.04.1738 (g. Petrus Smets en Anna Maria Van den Broeck),

     Jacobs Maria Theresia, (°) Heist 14.12.1739 (g. Adrianus Cerneels en Maria Van den Broeck),

     Jacobs Guilielmus, (°) Heist 09.09.1741 (g. Guilielmus Van den Broeck en Anna Van den Broeck),

     Jacobs Anna Catharina, (°) Heist 20.04.1744 (g. Petrus Van den Broeck en Anna Claes),

 

Jacobs Elisabeth, (°) Schriek 08.08.1713 (g. Egidius Holemans en Elisabeth Goris),

 

Jacobs Corneel, (°) Schriek 31.01.1717 (g. Peter Eggers en Maria Van Rompaey). 

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom