Voorouderlijst Holemans Gisbert

 

Hol(l)eman(s), Hollman(n), Hoolmans, Olemans, Holman(d)

1. Zie Van den Hole.

2. Mogelijk ook Olemans.

 

Hole Van den, (van) Hol, Van (den) Holle, Van (den) Hole(n), Van Hoele, Van den Heule(n)

Familienaam uit de verspreide plaatsnaam Hol: hol, uitholling, depressie.

 

Olemans, Oelmans

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam ôthal-man.

2. Zie ook Holemans.

 


 

XV - Holemans Gisbert (S), x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Holemans Jan, XIV (S10090).

 


 

XIV - Holemans Jan Gisbertssone (S10090), + Beerzel 17.03.1620, x Schriek 20.06.1606 (g. Michiel Gysemans en Michiel Vercalsteren) met Bullens Anna (S10091), fa Joannes x Joanna Vincx.

 

Met de onderstaande akte(met dank aan Paul Peeters) weer EEN GENERATIE HOGER. In de akte maakt men melding van Anna Bullens, echtgenote van Joannes Holemans. Uit de akte blijkt dat zij de dochter is van Joannes en Joanna Vincx.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register 7888, folio 388v., akte dd. 23 november 1614.

Item in tegenwoirdicheyt des meyers der schepen(en) van Loven naerbeschreven gestaen Jenneken Vincx, huysvrouwe van Jan V Bullens, hebbende tot des naebeschreven staet, valide te moghen doen procuratie speciael ende onwederoepel(ijck) bevel, hem gegeven bij Anna Bullens, haere dochtere, huysvrouwe Jans Hollemans, volgende den instrumente van procuratie daeraff sijnde in date xx. novembris 1614, ghepasseert voor schepen(en) van S(in)t Jans in Schriecken, onderteeckent Juyben, met overstaene ende aggreatie des voorschreven Holemans, wyen dactie als man ende momboir van Elisabeth Vermeren sijnder voorschreven huysvrouwe der naerbeschreven rente is competerende, hebben gekint ende geleden, bekinnen ende lijden midts desen, dat Hendrick Lijsens als man ende momboir van Elisabeth Vermeren dochtere wijlen Willems, daer vader aff was Hendrick Vermeren, aen hem volcomel(ijck) gelost ende affgequeten heeft midts sekere somme van penningen, daer van sij lieden [bekennen] hen betaelt te sijn alsulcke twee carolusguld(ens) ende twee vierdelen rocx erffel(ijcke) rente ende erffpacht als die voorschreven wijlen Hendrick Vermeren ende Elisabeth Van Driessche persoonel(ijck) bekent hebben gehadt voor schepen(en) van Loven opden xxviien. octobris xvc. li in media aen wijlen Elisabeth Knepole, we(duw)e was Zegers wijlen sGrooten ende daer naer bij Elisabeth sGrooten met consente Jacops V(er)hulst, haers mans, ghetransporteert aen Jenneken Vincx tot behoeff der voorschr(ev)en Anna Bellens (!), haere dochtere, alhier voor schepen(en) voorschreven opden xxiiien. february lib(ro) xvc. xciiii in hac camera, scheldende alsoo den voors(chreven) Henrick Lijsens volcomel(ijck) quyt, promittens non amplius alloqui sed semper satis erga quoscumque, coram eisdem eodem.

 

Uit dit huwelijk:

 

Holemans Joanna, XIII (S5045), (°) Schriek 06/07.1607 (g. Jan Holemans en Barbara Van Hove),

 

Holemans Anna, (°) Schriek 10.08.1609 (g. Egidius Van den Broeck en Anna Bouwens),

 

Holemans Antoon, (°) Schriek 22.03.1611 (g. Willem Huyghe en Antonia Loeyens),

 

Holemans Nicolaus, (°) Beerzel 03.01.1614 (g. Niclaes Aerts en Catharina Voet),

 

Holemans Gisbertus, (°) Beerzel 01.02.1615 (g. Gisbert Thielemans en Cornelia Van den Brande),

 

Holemans Maria, (°) Beerzel 29.06.1617 (g. Peter Goossens en Elisabeth Thielemans).

 


 

XIII - Lanen Egidius (S5044), (°) (niet Heist, I!, P!, S, Ber, Beer, L, Kamp, Huls!, Wiek!, Hertgom!, Ges, Bev, Kes, Nijl, WMB,  ), x 1 (niet Heist, I!, P, Huls, Wiek!, Hertgom, Ges, Bev, Kes, S, Nijl, WMB, ) met Margaretha Van Doren, x 2 Heist 17.08.1634 (g. Joannes Lamittens en Walterus Lanen) met Joanna Holemans (Hoelemans) (S5045), (°) Schriek 06/07.1607 (g. Jan Holemans en Barbara Van Hove).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Lanen Florentius, (°) Heist 12.03.1632 (g. Florentius Verbruggen en Joanna Vrancx),

 

Lanen Magdalena, (°) Heist 22.05.1633 (g. Joannes Van Doren en Magdalena Lambrechts),

 

2. Lanen Dionisius, (°) Heist 22.08.1635 (g. Petrus Ceulemans en Maria Lanen), x (niet Heist, ) met Catharina De Wever,

     Uit dit huwelijk:

     Laenen Catharina, (°) Heist 16.08.1665 (g. Adriaen Moonsens en Catlijn Laenen),

     Laenen Anna, (°) Heist 14.02.1668 (g. Jan Laenen en Anna Joostens),

     Laenen Joannes, (°) Heist 16.06.1671 (g. Jacob Fierens en Joanna Laenen),

     Laenen Petronella, (°) Heist 27.12.1673 (g. Petrus Nouts en Anna Op de Seetel),

     Laenen Adriana, (°) Heist 01.01.1676 (g. Joannes Heylen en Adriana Laanen),

     Laenen Egidius, (°) Heist 08.08.1679 (g. Joannes Van Houtven en Gommarina Laenen),

 

Lanen Adrianus, X (S2523), (°) Heist/Lier 13.10.1637 (g. Adrianus De Keuster/Koster en Anna Luyten),

 

Lanen Catharina, (°) Heist 27.12.1639 (g. Andreas Van Houtfenne en Catharina Baten),

 

Lanen Lucia, (°) Heist 15.12.1642 (g. Joannes Van Deuren en Anna Vinckx),

 

Lanen Joannes, (°) Heist 24.09.1645 (g. Jan Van Houtven en Anna De Roy),

 

Lanen Petrus, (°) Heist 13.09.1648 (g. Petrus Ceulemans en Maria Lanen).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom