Voorouderlijst Hobbouts Peter

 

Hubau(t), -a(ux), -eau(x), -i(e)au, Hubo, Houbau, -eau(t), Hoebaux, Hoba, Hubert(s), -tz, Heubert, Huber(s), Hubertus, -ti, -ty,Hobert(us), Hubar(t), Hubbard, Huba, Houbaer(t), -a(rd), -ar(t), -as, -at, Houbba, Hauber(t), Hoebaer(s), Dehoubert, Houbier(s), -y, -ie, Huby, Huybaerts, Huibers, Huybert, -(t)s, Huijber(t)s, Hoebers

Patroniem, Romaanse vorm van de Germaanse voornaam hug-bald.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XVII - XIX - XX - Hobbouts Peter (S + N + M), ca. 1425, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

-

Hobbouts Frederik, XVI - XVIII - XIX,

 

Hobbouts Coel, x met Joanna Schellekens,

HCT851 fo 80:
- 30 dec 1494: Jan Vandenhove zone Jans religieus van Heerenparck bij Loven koopt van Jakob Van Raveschote na de dood van de voors Jans zijn vader drij dm beempt int Schauwbroeck regt Dionijs Ruwiers doende Coenraet De Keijser den eedt van trouw
- 11 mrt 1500: Jan Vandenhove pr derft drij dm beempt aan Coel Hobbouts sone wijlen Peeter
- 20 mrt 1507: Peeter Hobbout na de dood van zijn vader Coels hobbouts heeft ontvangen voor hem en voor Henneken zijn broeder ende voor Jenneken, Grietken ende Lincken sijn susteren drij dm bempt regt Peeter Ruwiers, den voors Peeter Hobbouts onmondig sijnde heeft Aert Hobbout sone Fredericx hulde gedaen
- 25 sep 1589: Hendrik Vandenberghe Thomassone als momboir van Hendrik Vandenberghe zone Jans oudt 13 jr, heeft bij doode des vs Peeter Hobbouts te leene ontvangen die vr drij dm beempt regt derfgen Peeter Ruwiers, Joachim Van Maelcot x die dochter Peeter Van Espent ...

     Uit dit huwelijk:

     Hobbouts Peeter,

     Hobbouts Joanna,  

     Hobbouts Margriet,

     Hobbouts Lincken,

     Hobbouts Jan.

 


 

XVI - XVIII - XIX - Hobbouts Frederik (S + N + M), ca. 1455, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Hobbouts Aert,

HCT851 fo 280:
- 1 dec 1503: Aert Hobbouts sone wijlen Frederickx heeft ontvangen nae doode van Mathijs Hobbouts zijns broeders tot zijn behoef ende tot behoef van Katlijne & Margareta zijn susteren een half bonder land tusschen Huijbrecht Cleijmans ende de Scharent
- 2 jan 1547: Mathijs Hobbouts zone wijlen Aerts heeft ontvangen na dood desselfs Aerts zijns vaders
- 11 mrt 1554: Karijn De Wortelaere zone wijlen Jans heeft nae doode van Katlijne Hobbouts zijn moeder ontvangen een half bunder lants
dezelfde dag derft voors Karijn het voors lant ten behoeve van Peeter Van Langendonck zone wijlen Jans tot behoef van hemzelven ende Margriet Van Loossen zijne moedere ende van Merten, Jan, Jacop, Anthoon, Willeken ende Marie Van Langendonck zijn broeders ende zustere ...
HCT851 fo 284:
- 1 dec 1503: Aert Hobbouts sone wijlen Frederickx heeft ontvangen nae doode Mathijs zijns broeder tot behoef van Katlijn & Margaretha zijn susteren een half bonder eusels nu lant zijnde gelegen tussen de goeden Pauwel Mechelmans ende Vranck Cleijmans
- 2 jan 1547: Mathijs Hobbouts zone wijlen Aerts heeft ontvangen na dood van zijn vader tussen die kinderen Gotschalck wijlen van Gorop ende Vranck Cleijmans
- 22 apr 1555: Aert De Witte Janssone heeft na dood van Mathijs Hobbouts zijns ooms ontvangen het voors half bonder lants
- 27 nov 1555: Aert De Witte oudt zijnde meer dan 20 jr met consente van Jan De Witte zijn vader verkoopt aan Peeter Van Langendonck zone wijlen Jans een half bunder wijlen euselen nu lants ...
 

     Uit dit huwelijk:

     Hobbouts Mathijs,  

     Hobbouts fa, x met De Witte Jan, 

 

Hobbouts Margriet, XV - XVII - XVIII,

 

Hobbouts Mathijs,

 

Hobbouts Katlijn, x met Jan De Wortelaer, fs Hendrik,

     Uit dit huwelijk:

     De Wortelaer Karijn (Quirijn).

 


 

XV - XVII - XVIII - Van Nuffel Joos (S + N + M), ca. 1480, x met Margriet Hobbouts.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Nuffel Joos.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Nuffel Adolph, XIV - XVI - XVII.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom