Voorouderlijst Heyns alias Van Houtvenne Jan

 

Hein, Heine, Hein(e), Heijn(e), Henn(e), Hinne, Hene, Heen(e), Heines, H(e)ins, Heyns, Heijns, He(e)ns, Eyns, Eens

Patroniem uit de Germaanse voornaam Hendrik.

 


 

XV - XVI - Heyns alias Van Houtvenne ...

 

Genealogisch Repertorium van het Mechels District (François Van der Jeught)

Notariaat Jan Harlinghen f°120r - dd 13.03.1618:

Michiel Van Oistenrijck, Jan Van Oistenrijck, Peter Van Oistenrijck, kinderen van wijlen Francois Van Oistenrijck en Elisabeth Heijns, voor henzelf als in naam van hun oudste zuster Elisabeth Van Oistenrijck, die in Leuven woont en gehuwd is met Peter De Poter, vermelde Jan Van Oistenrijck, als voogd over de wezen van wijlen hun broer Francois en tenslotte Jan Van Oistenrijck en Michiel Van Oistenrijck als voogden van hunne simpele sustere Catelijne Van Oistenrijck, machtigen Lambrecht Wijns (man van onderstaande Segers Anna) om in hun naam te compareren voor schout en schepenen van Heist om de zes kinderen van wijlen Henrick Van Houtven alias Heijns en wijlen Catelijne Verbruggen, te goeden in een vierde deel van een bos, groot ongeveer drie dagwand, gelegen onder Heist, genaamd Het Oudt Bossch. De kinderen van wijlen Henrick Van Houtven alias Heijns zijn reeds eigenaar van twee vierden van dit bos en Andries Wittox van het laatste vierde deel.

Akte verleden ten huize van Jan Van Oisterwijck op de IJzerleen en met Augustijn Van Werchtere en Melchior De Keijsere als getuigen.

 

Uit dit huwelijk:

 

Heijns Anna,

 

Heijns Elisabeth, x met Francois Van Oostenrijck,

     Uit dit huwelijk:

     Van Oostenrijck Francois, x Mechelen P&P 29.01.1592 (g. Van Oystenrijck Franchoijs en Ransio Daniel) met Ruelens Barbara,

          Uit dit huwelijk:

          Van Oistenrijck Barbara, (°) Mechelen P&P 13.09.1591 (g. Smets Augustijn en Vlemincx Beijken),

          Van Oostenrijck Elisabeth, (°) Mechelen Rom ...04.1593 (g. Smets Arnoldus en Smets Lesken),

          Van Oijstenrijck Jan, (°) Mechelen Rom 16.06.1595 (g. Vlemincx Jan en De Grauw Anna),

          Van Oistenrijck Anna, (°) Mechelen Rom 26.10.1599 (g. heer Machiels Jan en Heijns Anna),

     Van Oostenrijck Jan, (x) Mechelen Rom, x Mechelen P&P 19.11.1598 (g...) met Anna - Anneken Co(e)cx,

          Uit dit huwelijk:

          Van Oostenrijck Joannes, (°) Mechelen Rom ...04.1599 (g. pastoor van St.-Petrus en Van Pamele Lijsken),

          Van Oostenrijck Elisabeth, (°) Mechelen Rom 20.08.1600 (g. De Hondt Franchois en Van Oostenrijck Elisabeth),

          Van Oosten Guilielmus, (°) Mechelen Rom 20.08.1602 (g. heer Bruijn alias V... Wilhelm en Pauwels Aechtken),

          Van Oostenrijck Gertrude, (°) Mechelen Rom 01.08.1604 (g. Van Oostenrijck Machiel en Egens Gheertruijdt),

          Van Oostenrijck Jacobus, (°) Mechelen Rom 11.08.1608 (g. Van Hanswijck Jaques en Van Oostenrijck Lijsken),

          Van Oostenrijck Peeter, (°) Mechelen Rom 12.03.1610 (g. Van Oostenrijck Peeter en Smets Catlijn),

          Van Oostenrijck Franciscus, (°) Mechelen Rom 11.11.1611 (g. De Poter Peeter en ... Elisabeth),

     Van Oostenrijck Michiel, (x) Mechelen P&P, x Mechelen OLV 22.11.1605 (g. Van Oostenrijck Hans en Van Oostenrijck Petrus) met Catlijn Wuijtiers,

          Uit dit huwelijk:

          Van Oostenrijck Johannes, (°) Mechelen P&P 03.12.1609 (g. Van Oostenrijck Jan en Mertens Lincken),

          Van Oostenrijck Petronella, (°) Mechelen P&P 18.10.1613 (g. De Poorter Peeter en Ysewijns Cathlijn),

          Van Oostenrijck Petrus, (°) Mechelen P&P 11.09.1615 (g. Van Oostenrijck Peeter en Van Oosterwijck Lesken),

          Van Oostenrijck Guillielmus, (°) Mechelen P&P 27.04.1617 (g. heer Van Wechter Hans en Hannemans Anna),

          Van Oostenrijck Michael, (°) Mechelen P&P 14.02.1619 (g. Snijers Jan en Van Oostenrijck Beijken),

          Van Oostenryck Petrus, (°) Mechelen P&P 16.05.1621 (g. Van Oostenryck Petrus en Van Oostenryck Beijken),

          Van Oistenrijck Franciscus, (°) Mechelen P&P 07.07.1623 (g. Van Werchter Augustinus en Peeters Margareta),

          Van Oestenrijck Philippus, (°) Mechelen P&P 03.12.1626 (g. Leemans Philippus en De Man Johanna),

     Van Oostenrijck Peter,

     Van Oostenrijck Elisabeth, x Mechelen P&P 26.07.1611 (g. Janssens Huijbrecht en Van Oostenrijck Peeter)

     met Peter De Poter, wonen Leuven, geen fii Leuven, Mech,

     Van Oostenrijck Cathelijne, simpel.

 

Heyns alias Van Houtvenne Jan, XIV - XV (S15294 + S27262).

 


 

XIV - XV - Heyns alias Van Houtvenne Jan (S15294 + S27262), ° ca. 1530, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Heyns alias Van Houtvenne Elisabeth, XIII - XIV (S7647 + S13631),

 

Van Houtvenne alias Heyns Hendrik, x met Catharina Verbruggen,

     Uit dit huwelijk:

     Van Houtfenne Elisabeth, x Heist 02.12.1618 (g. Franciscus Van Roeye, Michael Van Gauberghen en Bernardus Geens)

     met Van Goubergen Petrus,

          Uit dit huwelijk:

          Van Goubergen Franciscus, (°) Heist 18.09.1619 (g. Franciscus Van Roey en Catharina Verbist),

          Van Goubergen Maria, (°) Heist 20.11.1622 (g. Jacobus Verhagen en Elisabeth Van den Broeck),

     Van Houtven Franciscus,

     Van Houtven Joannes, x Heist ...08.1615 (g. Franciscus Van Roeye, Franciscus Van Houtven, Joannes Robrechts en Hugo Ruijenoof) met Van Roeye Maria,

          Uit dit huwelijk:

          Van Houtven Adriana, (°) Heist 01.10.1617 (g. Franciscus Van Houtven en Anna Verbruggen),

          Van Houtven Franciscus, (°) Heist 16.04.1620 (g. Franciscus Van Roey en Anna Vercammen),

          Van Houtven Franciscus, (°) Heist 07.07.1621 (g. Franciscus Van Noten en Maria Van de Wouwer),

     Heyns Magdalena, (°) Heist 07.11.1593 (g. Dionisius Sernathy en Catharina Van der Hoeven), moeder Catharina ...,

     x Heist 16.07.1619 (g. Franciscus Van Roey, Joannes Verstraten en Henricus Lambrechts) met Verstraten Jan,

          Uit dit huwelijk:

          Verstraten Maria, (°) Heist 28.02.1620 (g. Michael Melis en Maria Van Noten),

          Verstraten Jan, (°) Heist 01.09.1622 (g. Florentius Verbruggen en Maria Van den Broeck),

          Verstraten Anna, (°) Heist 19.07.1627 (g. Hubertus Joosten en Anna Verlooy),

          Verstraten Nicolaus, (°) Heist 19.09.1630 (g. Nicolaus Van Houtven en Elisabeth Van den Broeck),

     Van Houtven Nicolaus, (°) Heist 14.02.1598 (g. Jacobus Verhaegen en Jacoba Van den Bossche),

     x Heist 11.02.1620 (g. Franciscus Van Roije en Lambertus Van den Wouwer) met Van den Wouwer Maria,

          Uit dit huwelijk:

          Van Houtven Elisabeth, (°) Heist 27.09.1620 (g. Henricus Lambrechts en Elisabeth Van Houtven),

          Van Houtven Maria, (°) Heist 03.02.1623 (g. Franciscus Van Roije en Catharina Van de Wouwer),

          Van Houtven Catharina, (°) Heist 18.03.1626 (g. Cornelius Van de Velde en Catharina Lambrechts),

          Van Houtven Johanna, (°) Heist 16.11.1628 (g. Joannes Van de Wouwer en Maria Verduyckt),

     Van Houtven Catharina, (°) Heist 20.02.1601 (g. Joannes Geens en Joanna Van den Broeck).

 


 

XIII - XIV - Segers Livinus (S7646 + S13630), ° ca. 1555, x met Elisabeth Heyns alias Van Houtvenne (S7647 + S13631).

 

Leenhof van Riemen (uit Het Hof van Riemen - Karel Lemmens) - Nyelande - 4 dagwant bos:

05.03.1587: Elisabeth Van Houtvenne alias Heyns Jansdochter, we van Lieven Segers (bezetman: broer Hendrik Heyns).

23.06.1625: Haar schoonzoon Lambrecht Wyndricx alias Wyns.

12.01.1631: Zijn zoon Andries Wyndricx alias Wyns.

 

Uit dit huwelijk:

 

Segers Anna, XII - XIII (S3823 + S6815).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom