Voorouderlijst Herdewijn Henricus

 

Hardewijn, -yn, Herdewijn, -yn, Hard(o)uin, Ardewijn, Ardouin, Ardhuin, Herdhuin

Patroniem uit de Germaanse voornaam hard-win.

 


 

X - Herdewijn Henricus (N684), ° ca. 1595 (niet Mech, O, L, ), + O.L.V.Waver 06.06.1665 70j. - gedurende 30 jaar meier van de parochie, x 1 Mechelen P&P 18.04.1624 (g. Bernaerts Jacobus en Wilper Anthonius) met Sagers - Tanger - Tanghen - Ruijters Anna, fa Jacobus Tangere (Mechelse militair - sergeant) x met Maria Fossé, x 2 (niet O, Mech, Bon, SKW, Ber, R, P, K, DD, I, ) met Brabants - Van Brabant Joanna (N685), (°) Berlaar 01.06.1617 (g. Dnus Joannes Tongerloo en Johanna Ranst), + O.L.V.Waver 28.11.1679 ww, deze x 2 O.L.V.Waver 22.03.1668 (g. RD Christophorus D'Hulst en Dnus Hieronimus Vermunt), x O.L.V.Waver 09.09.1668 (g. RD F. Sijmons en Joannes Huijberechts) met Huijb(e)rechts Joannes (wellicht kinderloos).

 

Aktes met dank aan Koen Vervekken

Stadsarchief Mechelen, testamenten 19 (1614-1629), f° 133 Jacques Tangere (sergeant in dienst van zijne majesteit in deze stad Mechelen) x Marie Fossé, wettig man en vrouw. Testament voor notaris Joris Thomas dd 3/4/1628.

Stadsarchief Mechelen, notaris Joris Thomas, register 1702 (1627-1630), 3/4/1628 : testament van Jacques Tangere x Marie Fossé. Jacques Tangere is sergeant van ‘eene compagnie infanterie ten dienste van zijne coninclijcke majesteyt ontrent de stadt Mechelen’. Ze zijn beide ‘gesont van lichaem’. Hebben 1 dochter: Anna Tangere.

+ OLV Waver 2/10/1638 (gewezen militair uit Mechelen) of 30/8/1638 (Jacobus Sangers alias Ruyters).

De moeder van Anna Tangere, is hoogstwaarschijnlijk te vereenzelvigen met de Maria Op de Beecke die + OLV Waver 27/12/1638 (vrouw van Jacobus Tanghen).

Stadsarchief Mechelen, notaris Jan Broers, register 256 (1637-1658), 21/3/1637 : Henrick Herdewijn stadhouder van de drossaard van OLV Waver tekent Henderick Herdewijn)

Rijksarchief Antwerpen, OGA OLV Waver 102 (1691-1707), 16/11/1693: Jan Herdewijn x Petronella Vanderauwera, Henderick Herdewijn, Antoni Herdewijn hunnen broer (reeds gestorven), Merten Herdewijn x Elisabeth Claes

Rijksarchief Antwerpen, OGA OLV Waver 102 (1691-1707), 25/8/1698: Hendrick Herdewijn x Martijnken Verbeeck

Rijksarchief Antwerpen, OGA Geel, notaris Van Bijlen, register N 2313 (1654-1680), akte 141, 29/12/1675: Jacques Herdewijn belooft de kosten te betalen van het proces dat hij samen met zijn broer Guilliam Herdewijn voert tegen hun stiefmoeder Jenneken Brabants en hun stiefbroers.

Rijksarchief Antwerpen, OGA Geel, notaris Van Bijlen, register N 2310 (1654-1670), f° 135v°, 29/12/1665: Jacques Herdewijn belooft de kosten te betalen van het proces dat hij samen met zijn broer Guilliam Herdewijn voert tegen hun stiefmoeder Jenneken Brabants en hun stiefbroers.

Rijksarchief Antwerpen, OGA Geel, notaris Van Bijlen, register N 2311 (1654-1680), f° 71, 25/11/1665: Guilliam Hardewijns uit Oosterlo constitueert procureur caers in het proces tegen Jenneken Brabants

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Herdewijn Anthonius, + O.L.V.Waver 24.01.1685,

 

Herdewijn Adrianus, (°) Mechelen P&P 28.07.1631 (g. De Kock Adrianus en Fosse Maria),

 

Herdewijn Joannes, (°) O.L.V.Waver 20.12.1632 (g. Joannes De Drijver), moeder N Anna,

 

Herdewijn Anna, (°) O.L.V.Waver 03.03.1635 (g. Cornelius De Belser en Joanna Meert),

 

Herdewijn Maria, (°) O.L.V.Waver 07.05.1636 (g. Arnoldus Luijtens en Catharina De Grove),

 

Herdewijn Guilielmus, wonend Oosterloo, (°) O.L.V.Waver 02.09.1637 (g. Guilielmus Van Dievel en Catharina De Grove), (x) 1 Geel St-Amands 27.04.1661, x (niet O, Mech, ) met Van Aelst Barbara, + Geel Zammel 20.04.1669,  x 2 Geel Zammel 01.10.1669 (g. Henricus Vermeers en Joannes Van de Weyer) met Maria Baten, deze x 1 Tongerlo 11.02.1657 (g. Nicolaus Hermansen Michael Spaepen) met Niclaes Van Uten Christiaenssone, ° Geel Zammel 03.08.1633, + Geel Zammel 22.05.1669, fs Christianus Van Nuten x Catharina Wils,

Volkstelling Geel 1693, gehucht Liesel : Guilliam Herdewijns x Maeyken Baten sijne huysvrouwe, Jan en Digna hun twee kinderen.

Geel, notaris Pauli, register N 2234 (1668-1672), f° 250 Jan Lievens en Mertijn Van Uten sluiten een akkoord over de deling met Maeyken Baten (x Niclaes van Uten (+), xx Guillelmus Herduwijn)(1672).

Geel, notaris Pauli, register N 2234 (1668-1672), f° 251 deling tussen de erfgenamen van Christiaen Van Uten à oa de weduwe van Niclaes Van Uten Christiaenssone bij name Maria Baten (xx Guillelmus Herdewijn).

     Uit dit huwelijk:

     1. Herdewijn Joannes, (°) Hammel en Zammel 24.01.1662 (g. Henricus Herdewijn, Anthonius Herdewijn en Catharina Suijs),

     2. Herdewijn Anna, (°) Geel Zammel 29.05.1670 (g. Petrus ...),

     Herdewijn Ida, (°) Geel Zammel 05.08.1671 (g. Petrus Dries en Ida Bax),

     Herdewijn Maria, (°) Geel Zammel 13.06.1673 (g. Cornelius Peetermans en Maria Wouters),

     Herdewijn Dimpna, (°) Geel Zammel 27.01.1675 (g. Cornelius Verhellen en  Dimpna Uwans),

     Herdewijn Guilielmus, (°) Geel Zammel 03.05.1679 (g. Guilielmus Vos en Anna Van ...), 

 

2. Herdewijn Anna, (°) O.L.V.Waver 14.11.1638 (g. Joannes De Doncker), x O.L.V.Waver 01.02.1663 (g. Henricus Hardewijn meier en Joannes Valentijns) met Vermarien Joannes, rademaker,

     Uit dit huwelijk:

     Vermarien Martinus, (°) O.L.V.Waver 22.01.1663 (g. Martinus Van Hoeve en Magdalena Uijterhoeven),

     Vermarien Joannes, (°) O.L.V.Waver 22.10.1664 (g. Joannes Valentijns l. Joannes Solliaers en Barbara Vermeulen),

     Vermarien Joanna, (°) O.L.V.Waver 02.08.1666 (g. Joannes Valentijns l. Judocus Vermarien en Joanna Van Brabant),

     Vermarien Francisca, (°) O.L.V.Waver 17.10.1668 (g. Franciscus Vermarien en Magdalena Peeters),

     Vermarien Antonius Franciscus, (°) O.L.V.Waver 17.03.1671 (g. Franciscus Cornelij pastor l. Anthonius Herdewijn en Catharina Vrancx),

     Vermarien Catharina, (°) O.L.V.Waver 07.05.1672 (g. D. Franciscus Cornelij pastor en Catharina Vranckx),

     Vermarien Maria Cornelia, (°) O.L.V.Waver 05.02.1674 (g. Joannes Valentijn l. Cornelius Herdewijn en Maria Lapaji),

     Vermarien Magdalena, (°) O.L.V.Waver 22.06.1676 (g. Guilielmus De Groef en Magdalena Vaes),

     Vermarien Egidius, (°) O.L.V.Waver 19.08.1678 (g. Egidius Vermarien en Elisabeth Heijnsmans),

     Vermarien Anna Catharina, (°) O.L.V.Waver 06.07.1680 (g. Hendricus Herdewijn en Elisabeth Heijnsmans l. Catharina Vermarien),

 

Herdewijn Henricus, (°) O.L.V.Waver 15.04.1640 (g. Henricus Roelans en Elisabeth Bucxschots),

 

Herdewijn Petrus, (°) O.L.V.Waver 16.04.1641 (g. Guilielmus Van de Venne en Barbara De Neve), + O.L.V.Waver 08.08.1679 - schout - gedood door zijn eigen paard, x 1 (niet O, Mech, ) met Van Loock Anna, x O.L.V.Waver 25.02.1671 (g. Joannes Huijbrechts en Martinus Van Hoeff) met Le Page - Lapagie Maria,

     Uit dit huwelijk:

     1. Herdewijn Egidius, (°) O.L.V.Waver 07.09.1668 (g. Martinus Van Horenbeke l. Egidius Boedts en Joanna Herdewijn),

     2. Herdewijn Joanna, (°) O.L.V.Waver 17.06.1672 (g. Bartholomeus Van Tulder l. Hieronimus Le Paejie pastoor in Mechelen St.-Pieter),

     Herdewijn Maria, (°) O.L.V.Waver 23.07.1674 (g. Petrus Boeghaerts en Joanna Brabants),

     Herdewijn Maria Magdalena, (°) O.L.V.Waver 26.01.1676 (g. Joannes Vermarien en Magdalena Van Hemeren),

     Herdewijn Elisabeth, (°) O.L.V.Waver 23.01.1678 (g. Henricus Herdewijn en Elisabeth Claes),

 

Herdewijn Martinus, + O.L.V.Waver 05.08.1723, x O.L.V.Waver 20.06.1677 (g. Anthonius Fruijtiers, Joannes Brabans, Petrus Herdewijn en Joannes Vermarien) met Claes Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Herdewijn Henricus, (°) O.L.V.Waver 20.08.1678 (g. Henricus Gheluijckens en Joanna Van Brabant),

     x (niet O, Mech, ) ca. 1709 met Van den Wijngaert Catharina,

     Herdewijn Antonius, (°) S.K.Waver 18.02.1681 (g. Judocus Herdewijns en Catharina Somers),

     Herdewijn Adrianus, (°) O.L.V.Waver 06.09.1683 (g. Gommarus Aerts en Dcella Maria Van der Steijn),

     x 1 O.L.V.Waver 07.05.1715 (g. Martinus Herdewijn en Adrianus De Bruijn) met De Belser Anna,

     x 2 O.L.V.Waver 02.05.1730 (g. Leonardus Herdewijn en Petrus Op de Beeck) met Uijterhoeven Elisabeth,

     x 3 O.L.V.Waver 17.05.1731 (g. Leonardus Herdewijn en Cornelius Gullentops) met Gullentops Magdalena,

     Herdewijn Martina, (°) O.L.V.Waver 24.11.1686 (g. Joannes Vermarien en Martina Verbeeck),

     Herdewijn Petrus, (°) O.L.V.Waver 14.03.1688 (g. Martinus Vermarien en Anna Maes),

     Herdewijn Leonardus, (°) O.L.V.Waver 19.12.1690 (g. Leonardus Geluijckens en Joanna Vermarien),

     Herdewijn Leonardus, (°) O.L.V.Waver 21.09.1692 (g. Leonardus Geluijckens en Joanna Likens),

     x 1 O.L.V.Waver 04.02.1722 (g. Martinus Herdewijn en Martinus Op de Beeck) met Op de Beeck Joanna,

     x 2 O.L.V.Waver 12.06.1724 (g. Guilielmus Uijterhoeven) met Van de Eijnde Joanna,

 

Herdewijn Judocus, + O.L.V.Waver 24.04.1737, x O.L.V.Waver 30.08.1679 (g. Henricus Herdewijn en Egidius Guldentops) met Van der Auwera Petronella,

     Uit dit huwelijk:

     Herdewijn Henricus, (°) O.L.V.Waver 07.06.1680 (g. Henricus Herdewijn en Anna De Doncker),

     Herdewijn Maria, (°) O.L.V.Waver 29.05.1683 (g. Joannes Vermarien en Maria Guldentop),

     Herdewijn Joannes Sebastianus, (°) O.L.V.Waver 20.01.1686 (g. Joannes Huijberechts en Dimphna Van den Brande),

     Herdewijn Joanna, (°) O.L.V.Waver 02.10.1688 (g. Joannes Van der Auwera en Anna Herdewijn),

     Herdewijn Petrus, (°) O.L.V.Waver 09.04.1692 (g. Petrus Likens en Martina Verbeeck),

     Herdewijn Joanna, (°) O.L.V.Waver 09.03.1695 (g. Martinus Herdewijn en Joanna Liekens),

     Herdewijn Elisabeth, (°) O.L.V.Waver 16.01.1701 (g. Leonardus Geluijckens en Elisabeth Claes),

 

Herdewijn Jacobus, + O.L.V.Waver 06.10.1710 arme, x (niet O, Mech, ) met Bourlau Francisca,

     Uit dit huwelijk:

     Herdewijn Judocus, (°) O.L.V.Waver 03.06.1688 (g. Judocus Herdewijn en Elisabeth Claes),

 

Herdewijn Henricus, IX (N342), (°) O.L.V.Waver 17.10.1658 (g. Anthonius Van der Auwermeulen en Maria Vermeulen).

 


 

IX - Herdewijn Henricus (N342), kleermaker, (°) O.L.V.Waver 17.10.1658 (g. Anthonius Van der Auwermeulen en Maria Vermeulen), x O.L.V.Waver 17.08.1680 (g. Adrianus Verbeeck en Joannes Vermarien) met Verbeeck Martina (N343), (°) ca. 1657 (niet O!, R, ... ), + O.L.V.Waver 05.12.1746.

 

Uit dit huwelijk:

 

Herdewijn Antonius, (°) O.L.V.Waver 08.11.1682 (g. Joannes De Swert l. Antonius Herdewijn en Joanna Vermarien),

 

Herdewijn Catharina, (°) O.L.V.Waver 05.11.1683 (g. Martinus Van Hoeff en Catharina Vrancx), x O.L.V.Waver 10.02.1712 (g. Henricus Herdewijn en Cornelius Van Hoef) met Doms - Daems Cornelius, geen fii in O, P, Ber, SKW, Bon, R, Mech, Duf,

 

Herdewijn Maria, (°) O.L.V.Waver 22.10.1685 (g. Matthias Van der Veken en Maria Verbeeck), x O.L.V.Waver 02.10.1706 (g. Joannes Vervloet en Hendricus Herdewijn) met Vervloet Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Vervloet Petrus Cornelius, (°) O.L.V.Waver 18.04.1710 (g. Petrus Vervloet en Catharina Herdewijn),

     Vervloet Joanna, (°) O.L.V.Waver 17.07.1712 (g. Henricus Herdewijn en Joanna Op de Beeck),

     Vervloet Cornelius, (°) O.L.V.Waver 15.02.1714 (g. Martinus Verbeeck en Cornelia Dom),

     Vervloet Joannes Franciscus, (°) O.L.V.Waver 22.06.1715 (g. Hendricus Herdewijn l. Joannes Herdewijn en Adriana Vervloet),

     Vervloet Philippus Franciscus, (°) O.L.V.Waver 29.01.1718 (g. Philippus Franciscus Van Elst en Catharina Van Laeck),

     Vervloet Maria Cornelia, (°) O.L.V.Waver 13.07.1721 (g. Cornelius Doms en Magdalena Herdewijn),

 

Herdewijn Joanna, (°) O.L.V.Waver 24.09.1687 (g. Martinus Herdewijn en Joannes Vermarien),

 

Herdewijn Elisabeth, (°) O.L.V.Waver 21.01.1689 (g. Petrus Van Horenbeke en Elisabeth Claes), x O.L.V.Waver 28.10.1726 (g. Judocus Herdewijn en Everardus Eijdopts) met Volckaerts Henricus,

     Uit dit huwelijk:

     Volckaerts Elisabeth, (°) O.L.V.Waver 22.08.1727 (g. Henricus Herdewijn en Elisabeth Mees),

     Volckaerts Catharina Cornelia, (°) O.L.V.Waver 30.01.1729 (g. Cornelis Dom en Catharina De Keijser),

     Volckaerts Catharina, (°) O.L.V.Waver 16.08.1730 (g. Franciscus Herdewijn en Catharina Herdewijn),

     Volckaerts Michael Cornelius, (°) O.L.V.Waver 27.01.1734 (g. Michael Van den Eijnden en Catharina Van den Bosch),

     Volckaerts Ludovicus, (°) O.L.V.Waver 31.08.1736 (g. Henricus Herdewijn en Magdalena Verswijver),

     Volckaerts Joanna, (°) O.L.V.Waver 27.07.1738 (g. Joannes Candries en Catharina De Keijser), moeder Volckaerts,

     Volckaerts Anna Maria, (°) O.L.V.Waver 28.08.1741 (g. Petrus Van den Bosch en Anna Vercammen),

 

Herdewijn Anna Maria, VIII (N171), (°) O.L.V.Waver 15.09.1690 (g. Joanna Verbeeck en Anna Herdewijn),

 

Herdewijn Joannes Franciscus, (°) O.L.V.Waver 08.11.1691 (g. Joannes Vermarien en Catharina Lens), x O.L.V.Waver 25.02.1721 (g. Anthonius Geluijckens en Cornelius Dom) met Geluijckens Catharina (Elisabeth bij x), (°) O.L.V.Waver 17.11.1700 (g. Nicolaus Geluijckens en Catharina Geluijckens), fa Antonius en Daems Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     Herdewijn Franciscus, (°) O.L.V.Waver 11.04.1721 (g. Franciscus Herdewijn en Joanna Daems), thuis (°) door Maria Van Geijsel,

     Herdewijn Joannes Cornelius, (°) O.L.V.Waver 20.09.1722 (g. Nicolaus Geluijckens en Catharina Herdewijn),

     Herdewijn Cornelius, (°) O.L.V.Waver 23.02.1724 (g. Cornelius Dom en Magdalena Herdewijn),

     Herdewijn Petronella, (°) O.L.V.Waver 23.12.1725 (g. Petrus Geluijckens en Maria Herdewijn),

     Herdewijn Anna Catharina, (°) O.L.V.Waver 12.07.1727 (g. Joannes Herdewijn en Catharina Geluijckens),

     Herdewijn Maria, (°) O.L.V.Waver 01.02.1729 (g. Joannes Geluijckens en Maria Van den Bosch),

     Herdewijn Elisabeth, (°) O.L.V.Waver 05.12.1730 (g. Cornelius Van Horenbeeck en Elisabeth Herdewijn),

     Herdewijn Joanna Maria, (°) O.L.V.Waver 23.03.1732 (g. Joannes Vervloet en Joanna Van Deijck),

     Herdewijn Petronella, (°) O.L.V.Waver 09.12.1733 (g. Joannes Gommers en Petronilla Geluijckens),

     Herdewijn Joannes Baptista, (°) O.L.V.Waver 13.02.1735 (g. Joannes Vervloet en Anna Heeremans),

     Herdewijn Anna Maria, (°) O.L.V.Waver 01.02.1737 (g. Franciscus Van Horenbeeck en Maria Van den Bosch),

     Herdewijn Petrus Cornelius, (°) O.L.V.Waver 28.12.1738 (g. Cornelius Dom en Maria Geluijckens),

     Herdewijn Josephus, (°) O.L.V.Waver 02.04.1742 (g. Franciscus Van Horenbeeck en Barbara De Mare),

     Herdewijn Henricus, (°) O.L.V.Waver 06.01.1744 (g. Henricus Maes en Anna Catharina Bertrangh),

 

Herdewijn Henricus, (°) O.L.V.Waver 26.06.1693 (g. Adrianus Verbeeck en Catharina Teurf),

 

Herdewijn Magdalena, (°) O.L.V.Waver 05.12.1694 (g. Adrianus Verbeeck en Magdalena De Sweert), x O.L.V.Waver ...07.1728 (g. Cornelis Dom en Franciscus Herdewijn) met Vertongen Cornelius,

     Uit dit huwelijk:

     Vertommen Anna, (°) O.L.V.Waver 22.03.1713 (g. Martinus Vertommen en Anna De Bruijn),

     Vertommen Maria, (°) O.L.V.Waver 13.09.1717 (g. Walterus Van der Auwera en Lucia De Bruijn),

     Vertommen Adrianus, (°) Putte 09.09.1720,

     Vertommen Egidius, (°) Putte 02.09.1723,

     Vertommen Catharina, (°) Putte 18.01.1727,

 

Herdewijn Francisca, (°) O.L.V.Waver 08.12.1696 (g. Franciscus De Proft en Maria Matteus), + OLV 30.04.1697,

 

Herdewijn Franciscus, (°) O.L.V.Waver 07.05.1700 (g. Dom. Franciscus Cornelij pastoor en Ida Herdewijn), x O.L.V.Waver 10.06.1733 (g. Cornelius Dom en Joannes Vervloet) met Van den Bosch Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Herdewijn Joanna Maria, (°) O.L.V.Waver 03.11.1733 (g. Gummarus Van den Bosch en Martina Verbeeck),

     Herdewijn Joanna Catharina, (°) O.L.V.Waver 21.03.1735 (g. Petrus De Schams en Catharina Herdewijn).

 


 

VIII - Van den Dries Joannes (N170), (°) O.L.V.Waver 03.02.1692 (g. Franciscus Van den Dries en Maria Herdewijn loco Anna Verhaghen), x S.K.Waver 18.08.1722 (g. Joannes Herdewijns en Cornelius Van der Aura) met Herrewijns - Herdewijns Anna (N171), (°) O.L.V.Waver 15.09.1690 (g. Joanna Verbeeck en Anna Herdewijn).

    

Uit dit huwelijk:

    

Van den Dries Anna Catharina, (°) S.K.Waver 04.09.1722 (g. Joannes Colfs en Anna Catharina Van den Driessche),

    

Van den Dries Joannes Baptista, (°) O.L.V.Waver 17.02.1725 (g. Joannes Herrewijnts en Anna Van Dessel), + SKW 08.03.1791, x O.L.V.Waver 06.02.1759 (g. Petrus Verbeeck en Petrus Van den Driessche) met Michiels Maria, (°) O.L.V.Waver 01.11.1732, + O 18.06.1807, fa Petrus x Anna Lens,

     Uit dit huwelijk:

     Van den Dries Petrus, O.L.V.Waver 26.01.1760 (g. Petrus Van den Driessche en Joanna Ceulemans),

     Van den Dries Cornelius, (°) O.L.V.Waver 24.03.1761 (g. Cornelius Brauwers en Catharina Goossens),

     Van den Dries Joannes Franciscus, (°) O.L.V.Waver 16.10.1763 (g. Joannes Ceulemans en Anna Schotens),

     Van den Dries Joannes Franciscus, (°) O.L.V.Waver 02.06.1765 (g. Joannes Michiels en Maria Joanna Cornelia Van den Dries),

     Van den Dries Anna Catharina, (°) O.L.V.Waver 15.12.1766 (g. Walterius Bogaerts en Catharina Goossens),

     Van den Dries Joannes Baptista, (°) O.L.V.Waver 09.02.1769 (g. Joannes Winckelmans en Joanna Michiels),

     Van den Dries Maria Elisabeth, (°) O.L.V.Waver 08.12.1770 (g. Petrus Goossens en Maria Elisabeth Ceulemans),

     Van den Dries Maria Anna, (°) O.L.V.Waver 07.01.1773 (g. Joannes Winckelmans en Maria Anna Hendrickx),

     Van den Dries Michael, (°) O.L.V.Waver 01.03.1775 (g. Michael Geijsemans en Maria Francisca Maes),

    

Van den Dries Lucia, (°) O.L.V.Waver 13.12.1728 (g. Cornelius Van der Auwera en Maria Colfs),

    

Van den Dries Antonia, (°) O.L.V.Waver 17.10.1732 (g. Esther Antonia Van den Wijngaert en Joanna Goossens),

    

Van den Dries Petrus, (°) O.L.V.Waver 25.01.1736 (g. Petrus Herdewijn en Petronella Van den Dries),

 

Van den Dries Anna Theresia, VII (N85),

    

Van den Dries Maria Cornelia, (°) O.L.V.Waver 12.06.1740 (g. Cornelius Dom en Joanna Tieleman).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom