Voorouderlijst Henricx alias Van Roeije Adrianus en Hendrix Eva

 

Hend(e)riks, -rick(s), -ri(c)kx, -ri(c)x, -ryck(x), -rijckx, -rieckx, -rijcks, -rickz, -rixch, Hendry(c)ks, Hendrik, -ich, Hendrerick, Hendrickze, Hendrikse(n), Henrick, -rix, Henriksen, Heinderyckx, Heindri(c)kx, -ryck(x), -rijck(x), -rycx, He(i)ndrichs, Heijnd(e)rickx, Heynd(e)ri(k)x, -ryc(k)x, -rik(s), Heyndriks, -rikx, -rieckx, Hinderickx, -rij(c)kx, -ry(c)kx, Hindrick(s), -ric(k)w, -ricq, -riks, -ri(k)x, -rijckx, -ryck(s), -ry(c)kx, Hindri(c)kx, Heendrickxen, Henrickx, Endrick, Hendricé, -ce, Hentrick, Hentrich(x), ...

Patroniem uit de Germaanse voornaam 'Haim-rīk'.

 


 

XIII - XIV - Hendrickx ..., x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Hendrickx Jan,

 

Hendrix Adrianus alias Van Roije, XII (S2718), + Rotselaar 20.11.1622,

 

Hendrix Petrus, + Rotselaar 29.02.1620, x Rotselaar 20.07.1604 (g. Poortmans Judocus en Henrix Adrianus) met Bosmans - Poortmans Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Henricx Maria, (°) Rotselaar 24.04.1605 (g. Daems Petrus en Pertaars alias Henricx Maria),

     Henrix Anna, (°) Rotselaar 22.03.1607 (g. Poortmans Adrianus en Herijs Anna),

     Henrix Adrianus, (°) Rotselaar 01.05.1608 (g. Henrix Adrianus en Aurox Dimpna),

     Henrix Ida, (°) Rotselaar 27.04.1610 (g. Van Criekinghe Laurentius en Janssens Margareta),

     Hendricx Eva, (°) Rotselaar 15.11.1611 (g. Caens Joes en Machiels Maria),

     Hendrix Catharina, (°) Rotselaar 10.06.1614 (g. Noisschot Bartholomeus en Mercx Catharina),

     Hendricx Elisabeth, (°) Rotselaar 23.05.1616 (g. Verstraten Antonius en Hendricx Elisabeth),

     Hendricx Barbara, (°) Rotselaar 20.03.1620 pia memoria posthumus (g. Poortmans Joannes en Daems Barbara),

 

Hendricx Eva - Maria, XIII (M4747).

 


 

XII - Henricx alias Van Roeije Adrianus (S2718), ° ca. 1570, + Rotselaar 20.11.1622, x (niet DD, Hols, ) met Vercouteren Maria (S2719), + Rotselaar 01.11.1622, deze is een verwant van Vercouteren Henrick.

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

RTS1606 fo 127: 25 feb 1634
S+D erfgen Adriaen Hendrickx x Marie Vercauteren
1. Lijsbeth Hendrickx x Jan Van Aerschot huijs en hof met alle zijne toebehoorten ter plaetse geheeten Gaespoel groot ontrent een dm, item noch een dm lant daeraen gelegen, item noch een half boender bempt gelegen aent Hamelenbroeck
2. Jan Hendrickx een dm daer eertyts een huijs plach op te staen, item een dm lant alhier te Gansepoel, item noch een dm lant opt Gaespoelvelt, item noch een dm bempdeken groot een dm, item noch onderhalf dm bempt, item noch drij half dm hellichtwinninge gelegen onder Wilsele opden Grooten Bauwenshof, item noch een rente die geldende is Jan De Neuter
3. Anneken Hendrickx jonge dochter een block met een bempt geheten het Biesblock ende Biesbempt groot samen ses dm
4. Cathlijn Hendrickx jonge dochter een half boender lant onder Wilsel opt Broeckvelt, item noch vijf vd lants op den Stevensbempt onder Wilsel wesende de hellicht van thien vd onrverdijlt tegen Anna Vercouteren regt Peeter De Neuter, item noch vijf vd lants opt Gaespoelvelt onder Wilsel, item noch een dm lants opt selve velt, item noch drij viertel hellichtwinninge op den Grooten Lasvoort, item noch een half dm lant opden Grooten Lasvoort, item noch een half dm hellichtwinninge gelegen opden Grooten Bauwenshof onder Wilsel
5. Hendrick Hectors huijs en hof gelegen tot Wilsele ter plaetse geheeten Bunswijck groot een half boender, item noch een derdedeel van een boender lant gelegen tot Wilsel aen de Kaeijbraek, item noch een dm bempdeken onder Rotselaer aen het Hamelenbroeck, item noch drij viertel hellichtwinninge gelegen onder Wilsel opden Grooten Bauwenshof
6. Jenneken Hendrickx joenge dochter een boender bempt geheeten den Omme gelegen onder Rotselaer aen de Swane, item een dm opt Hamelevelt, item noch een half dm opt selve velt, item noch drij viertel lant opt selve velt, item noch vijf viertel lant gelegen opt Gaespoelvelt onder Rotselaer
RTS1606 fo 123v: 26 april 1634
Jan Van Aerschot x Lijsebeth Hendrickx, Hendrick Hectors x Maeijcken Hendricks hen sterkmakende voor Jan Hendrickx hunnen swaeger, Anneken, Cathlijn ende Jenneken Hendrickx hebben ontvangen van Hendrik en Jan De Neuter sonen Thomas de somme van hondert rijnsguldens eens ter saeken van sekere rente die den voors Thomas De Neuter hadde bekent aen Jan Van Aerschot en sijn broers en susters volgens den contracte daer van gepasseert voor Jan Bachusius notaris tot Mechelen op 7 juni 1633 waervan den teneure is als volgt: Jan De Neuter den ouden en Thomas De Neuter sijnen sone hebben resp gegoeijt inde handen vanden voors Hendrik ende Jan De Neuter een dachmael bempt gelegen opt Hellichterbroeck aan den voors Jan De Neuter voor de tocht en Thomas De Neuter voor derfelijkheijt gemaekt bij testament van Hendrik De Neuter broeder de voors Jan De Neuter. (contract volgt op fo 124v)‎ .

 

Uit dit huwelijk: geen andere fii te DD, Hols,

 

Hendrickx Elisabeth, x Rotselaar 28.06.1620 (g. Van Aerschot Arnoldus, Hendrix Adrianus en Vanden Bosche Guielmus) met Joannes Van Aerschot, fs Arnoldus x Maria Blanckaerts,

     Uit dit huwelijk:

     Van Aerschot Joannes, (°) Rotselaar 18.04.1621 (g. Van Aerschot Antonius en Meeus Maria), 

     Van Aerschot Petrus, (°) Rotselaar 19.09.1627 (g. Meulemans Petrus en Vanden Ber Catharina), 

     Van Aerschot Maria, ° ca. 1630,    

     Van Aerschot Adrianus, ° ca. 1632

     Van Aerschot Catharina, (°) Rotselaar 11.02.1638 (g. Vercouteren Joannes en Vanden Bossche Catharina), 

     Van Aerschot Barbara, (°) Rotselaar 24.07.1642 (g. Leijs Joannes en Hendrickx Catharina),

 

Henrix Anna, (°) Rotselaar 02.06.1604 (g. Henrix Petrus en Van Beshem Anna), x Rotselaar 19.01.1639 (g. De Witte Jasparus en Eskens Guilhelmus) met Vanden Putte Adrianus,

     Uit dit huwelijk:

     Vandeput Amerantiana, (°) Rotselaar 12.04.1642 (g. Eect... Henricus en Eskens Emerantiana), 

 

Henricx Maria, XI (S1359), (°) Rotselaar 16.05.1607 (g. Van Bets Anthonius en De Nuetere Maria), moeder Janssens,

 

Hendrix Catharina, (°) Rotselaar 23.05.1610 (g. Caens Joannes en Van Boijschot Maria),

 

Hendrix Johanna, (°) Rotselaar 20.10.1613 (g. ... Henricus en Bosmans Anna), jongedochter in 1634,

 

Henrix Joannes, (°) Rotselaar 06.10.1616 (g. Theunis Joannes en Van Langendonck Lijsbeth), moeder Peremans, x Rotselaar 28.06.1661 (g. Serneels Abrahamus en ... Petrus) met Baten Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Hendrix Joanna, (°) Rotselaar 29.09.1661 (g. Baten Gaspar en Van Cauteren Joanna),

     Hendrickx Adrianus, (°) Rotselaar 30.01.1664 (g. Ectoors Adrianus en Vande Voert Henrica). 

 

 

 

XIII - Van Malcot Henricus (M4746), + Rotselaar 28.07.1627, x 1 met Fobelets alias Roelants Anna, x 2 Rotselaar 18.11.1614 (g. Adrianus Hendrix en Joannes Fobleths) met Eva  - Maria Hendricx (M4747), (+) Rotselaar 26.05.1672, zij x 2 Rotselaar 29.02.1628 (g. Antheunis Petrus en Meeus Adrianus) met Antheunis Adrianus, fs Petrus x Elisabeth Eelckens, zij x 3 Rotselaar 23.02.1631 (g. Eskens Guilhelmus en Van Boisschot Judocus) met Vuedinckx Michael, fs Ferdinandus x Magdalena Van Aerschot, deze dan weer x 1 x Rotselaar 18.10.1626 (g. Van Meerbeeck Ludovicus/Van Meerbeeck Henricus en Van Thienen Michael/Vuedinckx Ferricus) met Van Meerbeeck Elizabeth, + Rotselaar 04.11.1627, en x 3 Betekom 26.10.1638 (g. Dnus Hilvoort Joannes en mag. Van Crieckinge Joannes) met Keenens Cecilia.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Malcot Henricus.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Malcot Maria, XII (M2373), (°) Rotselaar 27.09.1615 (g. Van Hoevelt Rogerus en Vercouteren Maria),

 

Van Molcot Joannes, (°) Rotselaar 11.09.1617 (g. Joannes Vande Broeck en ... Van ...),

 

Van Malcot Anna, (°) Rotselaar 08.03.1619 (g. Joannes Van Eijnde en Joanna Verhoeve),

 

Van Maelcot Catharina, (°) Rotselaar 02.08.1621 (g. Thomas De Neuter en Maria Van Hoovelde),

 

Van Maelcot Barbara, ° ca. 1627,

 

2. Vudinckx Joannes, (°) Rotselaar 05.09.1627 (g. Van Mierbeeck Joannes en Janssens Anna),

 

3. Vuedincx Anna (°) Rotselaar 05.02.1637 ill. (g. Van Meerbeeck Hendricus en Van Horck Anna). 

 


 

XI - Hectors - Ectoors - Ectoers - ... Henricus sr (S1358), (°) ca. 1600, Hols+, DD+, Wez+, W!+, Rot!+, StPR+, NieuwR!+, Houw!+, KortD!+, StJWeert!+, Lub+, TieltW+, + Holsbeek 03.01.1650, x 1 ? met Clara Vandekerckhove, x 2 Leuven St.-Geertrui 08.01.1630 met Henricx - Hendrix Maria (S1359), (°) Rotselaar 16.05.1607 (g. Van Bets Anthonius en De Nuetere Maria, + Holsbeek 07.08.1675, (+) Holsbeek 08.08.1675, zij x 2 Holsbeek 07.01.1653 (g. De Moilder Hubertus en Pertens Petrus) met Boen Petrus,

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Hectors Henricus sr .

 

Uit dit huwelijk:

 

1. ? Hectors Egidius, (°) Holsbeek 25.02.1621 (g. Vanden Kerckhove Egidius pastor en Collaert Elizabeth),

 

Hectors Anna, (°) Holsbeek 18.12.1622 (g. Hectoors Petrus en Claes Anna), x met Rumoldus Van Aerschot, (°) Rotselaar 09.10.1622,

 

Hector Catharina, (°) Holsbeek 06.04.1627 (g. Paradoens Vroen en Tielmans Anna),

 

2. Hectors Georgius Adrianus, (°) Holsbeek 20.08.1631 (g. Van Langenhoven Georgius en Van Couteren Anna), x met NN Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Hectoers Anna, (°) Holsbeek 21.07.1660 (g. De Becker Henricus en Salis Anna),

 

Ectoors Joanna, X (S679), (°) Holsbeek 18/19.09.1633 (g. Van Aerschot Joannes en Henricx Joanna),

 

Ectoors Petrus, (°) Holsbeek 04.11.1635 (g. Wijnants Petrus en Van Langendonck Martha), + Holsbeek 22.11.1637,

 

Ectoers Joannes, (°) Holsbeek 19.11.1637 (g. Lachij Joannes en Lombaerts Susanna), + Holsbeek 21.03.1676, (+) 22.03 ongehuwd fs,

 

Ectoers Martinus, (°) Holsbeek 13.11.1639 (g. Jalin Martinus en Vander Horst Anna),

 

Hectoers Adrianus, (°) Holsbeek 11.01.1642 (g. De F... Joannes en Megalt Anna),

 

Ectoors Thomas, (°) Holsbeek 22.10.1644 (g. Van Salm Adrianus en Van Gheel Anna),

 

Ectors Maria, (°) Holsbeek 05.01.1647 (g. Van Geete Philippus en Van Edunse Barbara), x Holsbeek 27.02.1672 (g. Boon Petrus en Wauters Nicolaus) met Vromincx Henricus, geen fii in Hols, Wez,

 

Ectoers Guilielmus, (°) Holsbeek 09.12.1649 (g. Van Langendonx Guillelmus en Henrix Elizabeth),

 

3. Boon Henricus Antonius, (°) Holsbeek 16.02.1654 (g. Hectors Henricus en Van Thienen Antonia Margarita).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom