Voorouderlijst Goossens Daniel Janssone

 

Goossen(s), Goosen(s), Ghoosen, Gooessens, Goofsens, Gosens, Goissen, Goysens, Gos(s)in, Gozin, Gossijns, Gossen(s), Goes(s)ens, Goussen(s), Gussen(s), Geus(s)en(s), Geuzens

Patroniem uit de voornaam Go(o)ssin, knuffelvorm van Goswijn ( = God/goed).

 


De samenstelling van de gezinnen van de oudste generatiesmet dank aan Emiel Goris en Vlaamse Stam. Toch  een parenteel met nog wat vraagtekens.

 

XIII - XIV - XVI - Goossens Daniel - Daneel Janssone, ca. 1530, x met ...

 

Daneel Goossens kocht te Beerzel in 1567 zeven acht dagwant land, schomme en heide. De helft werd gerfd door Peter Schroyens x ‎(Elisabeth)‎ Goossen.

 

Peeter Ghoossens Danee/ssone heeft ontfaen te leene naer de doot van den

voorseyden Daneel zyn vader tot behouve van hem ende Jan Goossens

zynen broeder, in broederlycken rechte, acht vierendeellandts onder schommagie

ende heye gelegen onder Beersele comende met eene zyden aen

de goeden vande erffgenamen Jans van Ertborne metter tweeder zyden aen

de goeden Merck Van Roye, ter derder de Augustynen te Mechelen ende

metter vierder zyde aen sheeren strate naer inhout des leenboex ende heeft

de voorseyde Peter Goossens den eedt gedaen naer sLeenhoeffs recht.

Actum XXVIII october 1594 coram ikr Charles van Boevekercke ende ikr Jan

van der Laen, mannen van leene.

Vrome by accord midts het leqenwootdich ongebruyck 1111 gulden.

 

Uit dit huwelijk:

 

Goossens alias Merckx Petrus, XII - XIII - XV (S2176 + N2282 + S3056 + N3172 + S4544 + S6012 + S6176 + S9750 + N7230 + S24926 + S25406),

 

Goossens Jan,

 

Goossens alias Mercx Catharina, XIII - XVI (N6393 + S6621 + S38865).

 


 

XII - XIII - XV - Goossens alias Merckx Petrus (S2176 + N2282S3056 + N3172 + S4544 + S6012 + S6176 + N7230 + S24926 + S25406), ca. 1565, x met Bellekens Catharina (S2177 + N2283 + S3057 + N3173 + S4545 + S6013 + S6177 + N7231 + S24927 + S25407).

 

Peeter Goossens Danee/ssone nu tertyt kerckmeester van de kercke van

Beerssele, heeft na de doot van Merck Vekemans, ontfaen te leene in den

naem ende tot behoef vande selve kercke van Beerssele een heerlycheyt van

bedryve van meyer lathen ende cynsen teenvox weert ontrent negen oft

thien schellingen brabants, die de voorseyde kercke ieerlyox heffende es op

diversche huysen ende erven rontomme den muer vande voorseyde kercke,

naer inhout des leenboex. Hier aff set sterfman wezen de voorseyde Peter

Goossens ende heeft den eedt ghedaen naer steenhoeffs recht ter presentien

van Cornelis opde beke, drossaert van, Wavere ende Mr Jan de Pretere

mannen van leene op den xe dach meerte XVlc ende seven. (LM 3p 84).

 

Uit dit huwelijk:

 

Goossens Elisabeth, XI - XII - XIV (N1141 + N3615 + S12463 + S12703),

 

Goossens Mathias, XII (S2272),

 

Goossens Cornelius (Egidius), 1625 dorpsmeester van Beerzel, () (niet  P!, O, K, W!, Rot, R, H, Bet, Heist, I!, Wiek!, Beer, Ber, L, Wez, Kamp, Berg, Perk, Duf, Nijl, Hertgom, Huls, Kes, WMB?, Ges, Bev, Mech, Wak, ), + Beerzel 02.01.1655 mv, x 1 Heist 01.05.1618 (g. Petrus Docx vader en Petrus Goosens vader) met Docx Maria, + Beerzel 1637,

     Uit dit huwelijk:     

     Goossens Petrus, () Heist 05.11.1618 (g. Petrus t'Srooye en Joanna Van Houtven), x Beerzel 09.09.1665  (g. Lamittens Adrianus, Schroyens Egidius en Calleys Henricus) met Lamittens Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Goossens Egidius, () Beerzel 10.06.1666 (g. Schroijens Egidius en Rijnkens Clara),

     Goossens Joannes, Notariaat Swiggers 1705: 14.09.1680 mombers van Jan Peterssone verhuren,

     () Beerzel 25.09.1667 (g. Van Heerle Joannes en Docx Anna), + Beerzel 25.04.1726, x Beerzel ...07.1693 (g. Giliamm Van den Brande en Rombout Van Hove)

     met Barbara Van Hove, fii in Beerzel, 

     Goossens Jan, () Heist 23.04.1620 (g. Mathias Goossens en Catharina Docx),

     Goossens Elisabeth, () Beerzel 12.09.1622 (g. Goossens Daniel en ... Hout Elisabeth),

     Goossens Catharina, () Beerzel 28.02.1625 (g. Docx Adrianus en Van de Auwera Barbara), +

     Goossens Gommarina, () Beerzel 21.11.1627 (g. Goossens Egidius en Docx Gommarina), +

     Goossens Elisabeth, () Beerzel 25.12.1630 (g. Vermeulen Dionisius en Verhagen Adriana)

     Goossens Cornelius, () Beerzel 11.09.1633 (g. Van Rompay Cornelius en Docx Magdalena),

     Goossens Egidius, () Beerzel 29.07.1636 (g. Docx Egidius en Van Leemputte Catharina), x Beerzel 28.08.1661 (g. De Preter Hubertus en Swiggers Jacobus) met Reyntkens Clara.

     Deze trouwde later te Beerzel 20.04.1667 (g. Verhoeven Egidius, Swiggers Petrus, Van Poijer Joannes en Van Oosterwijck ...) met Serneels Cornelius.

Not. Swiggers 11.03.1681 1705: Testament v. Reyntkens Clara (Rijnkens) aan haar natuurlijke dochter Anna Elseneers

x Hendrickx Joannes (Hendricx) & ki., v. land te Beerzel waar zij op wonen & hafelijke goederen. 

Not. Swiggers 18.03.1681 I/3: Akkoord ts. Serneels Cornelius (wr Reynkens Clara) & haar natuurlijke dochter

Elseniers Anna.

1644: Jan Bockmans moet 9 ponden 12 schellingen betalen omdat hij met een clippel heeft geslaeghen totten bloede toe.

Clara Reyntkens meyssen van Gillis Goossens

 

Goossens Jan, () Heist 09.07.1600 (g. Joannes Goossens en Barbara Torfs),

 

Goossens (ook Peterssone) is dit een fs met een andere dubbelnaam (Jan Corneel)  ?) Corneel, XI - XII (S1088 + S1528 + S3088), 

 

Goossens Daniel, () Heist 19.09.1602 (g. Joannes Roucx en Magdalena Van Hove), + Beerzel 20.08.1664 (wn van de 4 volgende vrouwen), x 1 (niet Beer, Heist, ) met Van den Brande Maria, + Beerzel 15.09.1636, x 2 Beerzel 10.06.1642 (g. Swiggers Petrus en Van Craen Rumoldus) met Van Craen Adriana, x 3 Beerzel 28.08.1657 (g. Goossens Thomas, Goossens Egidius, Vets Egidius en Vets Petrus) met Vermeulen Catharina, x 4 Beerzel 17.06.1660 (g. Swiggers Jacobus, Truijts Martinus, Goossens Thomas en Peeters Andreas) met Van Leemputten Magdalena,

1637: Gommer De Laet moet 15 ponden betalen omdat hij met opgesetten wille hadde gedreyght te evelen Daniel Goossens ende den selve op den wech verwacht had met een mes in de handt om syn quat voornemen te effectueren.

1638: Daniel Goossens moet 3 ponden 12 schellingen betalen omdat hij met vuysten ter aerden geslaeghen ende gebloedreyst heeft Goimmer Nelis.

     Uit dit huwelijk:

     1. Goossens Egidius, () Beerzel 07.05.1628 (g. Goossens Egidius en Rijmenants Dymphna),

     Goossens Thomas, () Beerzel 19.12.1630 (g. Van Poyer Thomas en Docx Maria),

     Goossens Joannes, () Beerzel 10.10.1632 (g. Torff Joannes en Goossens Elisabeth),

     Goossens Daniel, () Beerzel 24.10.1634 (g. Bellekens Daniel en ...), +,

     Goossens Catharina, () Beerzel 27.09.1635 (g. Van den Brande Adrianus en Van Leemputte Catharina), +,

 

Goossens alias Mercx (Cornelius) Egidius, XII (S3006 + N1586),  () Heist 10.07.1605 (g. Wilhelmus Leemans en Elisabeth Voet),

 

? Goossens Joanna, x Schriek 12.05.1647 (g. Peter Wijnants en Egidius Goossens) met Robert Wijnandts, geen fii te S, Heist, Beer, W, K,

 

 

 

XIII - XVI - Melis Gommer (N6392 + S6620 + S38864), x met Goossens (alias Mercx) Catharina (N6393 + S6621 + S38865).

 

Uit dit huwelijk:

 

Melis Gabriel,

 

Melis Dymphna,

 

Melis Elisabeth, x Schriek 24.11.1626 (g. Peter Guens, Gommer Melis, Mathias Mercx en Daniel Melis) met Guens Egidius,

     UIt dit huwelijk:

     Guens Jacob, () Schriek 22.02.1628 (g. Jacob Guens en Adriana Liekens),

     Guens Maria, () Schriek 19.06.1630 (g. Corneel Wouters en Maria De Vos),

     Guens Jan, () Schriek 16.01.1633 (g. Jan Meulemans en Joanna Melis),

     Guens Jan, () Schriek 03.10.1635 (g. Jan Van de Put en Anna Van Hove),

     Guens Anna, () Schriek 12.07.1643 (g. Jan Holemans en Anna Van Casteren),

     Guens Gommer, () Schriek 22.02.1646 (g. Jacob Guens en Gommara Van Dessel),

 

Melis Daniel, XII - XV (N3196 + S3310 + S19432), () Schriek 22.04.1607 (g. Daniel Machiels en Barbara Liekens), + Schriek 27.11.1658,

 

Melis Joanna, () Schriek 30.11.1609 (g. Adriaen Goossens en Joanna Claessens), + Schriek 1636 pest, x Schriek 31.05.1632 (g. Gommer Melis, Egidius Guens, Adriaen Van den Bosch en Dionys De Winter) met Guens Petrus (S1878), deze x 2  Schriek 18.11.1642 (g. Jacobus Guens en Ludo Elen) met Catharina Meeus (Meuris) (S1879),

     Uit dit huwelijk:

     1. Guens Catharina, () Schriek 19.02.1633 (g. Peter Claes en Catharina Janssens),

     Guens Jan, () Schriek 07.08.1635 (g. Jan Cootmans en Margareta Guldentops),

     2. Guens Catharina, () Keerbergen 28.04.1647 (g. Joannes Guens en Catharina De Grove),

     Guens Florentia, () Keerbergen 06.06.1649 (g. Florentius Guens en Magdalena Van den Plas),

     Guens Catharina, X (S939), () Keerbergen 24.04.1651 (g. Henricus Meeus en Catharina Guens).

 

Melis Hendrik, () Schriek 31.05.1612 (g. Hendrik Rijmenams en Barbara Liekens),

 

Melis Peter, () Schriek 09.02.1614 (g. Peter De Hondt en Catharina Serneels), moeder Merckx,

 

Melis Catharina, () Schriek 22.01.1616 (g. Peter Adriani en Catharina Gysemans),

 

Melis Anna, () Schriek 15.07.1618 (g. Peter Schroyens en Anna Serneels) x 1 Schriek 25.05.1645 (g. Winand Huyghe en Ludo Elen) met Storms Jacobus, () (niet W, S, Bet, P, Beer, O, SKW, Bon, Ber, K, R, H, Rot, Heist, ), deze x 1 ca. 1628 met Van den Sande Joanna, Melis Anna, x 2 met Van Hautvin Cornelius.

Uit dit huwelijk:

1...

Storms Joannes, onder de Laet, () Werchter 12.01.1639 (g. Joannes Maes en Catharina Wendrix, x (niet W, Heist, S, ) met Catharina Raps (Raebs),

     Uit dit huwelijk:

     Storms Joanna, () Werchter 02.03.1670 (g. Siers Jacobus en Goris Joanna),

     Storms Cornelius, () Werchter 03.09.1673 (g. De Meijer Cornelius en Storms Margareta),

Storms Catharina, () Werchter 06.12.1643 (g. Joannes Janssens en Catharina Jacobs), x Schriek 25.08.1662 (g. Jan Storms en Hendrik Meeus) met Verbeeck Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Verbeeck Joannes, () Werchter 09.12.1663 (g. Peeters Joannes en Huijbens Cecilia),

     Verbeeck Joannes, () Werchter 10.08.1665 (g. De Winter Joannes en Tielemans Elijsabeth),

2. Steurms Adrianus, () Werchter 26.10.1646 (g. Borghmans Adrianus en Das Catharina),

Steurms Joanna, () Werchter 27.04.1649 (g. Marien Jan en Goosens Joannes),

Storms Elisabeth, () Werchter 25.01.1652 (g. De Kester Joannes nomine De Maijer Joannes en Raijmaeckers Elisabeth),

3. Van Hautvin Joannes, () Werchter 09.03.1654 (g. Janssens Joannes en Siers Barbara),

Van Hautvin Anna, () Werchter 29.12.1655 (g. Van Hautvin Petrus en Raijmaekers Elisabeth n. Luijten Anna),

Van Hautvin Cornelius, () Werchter 06.09.1658 (g. Van Roijst Cornelius nomine Melis Henricus en Andries Maria),

Van Hautvin Henricus, () Werchter 09.03.1654 (g. Aerts Henricus en Smets Lucia).

 


 

XI - XII - XIV - Schroyens ('t Schroye - Tsroede vel Schroyens) Petrus (N1140 + N3614 + S12462 + S12702), Beer+, x Beerzel 07.09.1618 (g. Melis Gommaar en Craenen Petrus) met Goossens Elisabeth (N1141 + N3615 + S12463 + S12703).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Schroyens Petrus.

 

Dit dit huwelijk:

 

Schroyens Anna, XI (N1807), () Beerzel 13.07.1621 (g. Goossens Daniel en Torff Anna),

 

Schroyens (Schrons) Maria XIII (S6231 + S6351),  ?

 

Schroyens Catharina, () Beerzel 14.04.1624 (g. Bellekens Daniel en Goossens Catharina),

 

Schroyens Elisabeth, () Beerzel 24.02.1626 (g. Thielemans Andries en Gysmans Anna),

 

Schroyens Egidius, () Beerzel 26.10.1627 (g. Goossens Egidius en Van den Brande Maria), x Beerzel 22.11.1654 (g. Van Hole Joannes en Schroens Cornelius) met Van Hole Dimphna,

     Uit dit huwelijk:

     Schroyens Elisabeth, () Beerzel 09.04.1656 (g. Leemans Guilielmus en Schroyens Anna),

     Schroyens Egidius, () Beerzel 11.01.1658 (g. Van Hole Egidius en Lamittens Catharina),

     Schroyens Petrus, () Beerzel 20.04.1660 (g. Goossens Petrus en De Laet Dimphna),

     Schroyens Joannes, () Beerzel 01.02.1662 (g. Schroyens Joannes en De Belser Lucia),

     Schroyens Michael, () Beerzel 01.05.1666 (g. Ceulemans Michael en Verpoorten Anna),

     Schroyens Anna, () Beerzel 24.02.1669 (g. Van Hole Joannes en Evens Anna),

     Schroyens Dimphna, () Beerzel 13.11.1671 (g. Van Hautfen Adrianus en Van Hole Dimphna),

 

Schroyens Cornelius, () Beerzel 11.02.1628 (g. Van der Auwera Barbara), x Beerzel 08.10.1645 (g. Ceulemans Joannes en Schroyens Petrus) met Ceulemans Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Schroyens Adrianus, () Beerzel 24.06.1646 (g. ... Hubertus en Ceulemans Catharina),

     Schroyens Elisabeth, () Beerzel 01.12.1647 (g. Van Craen Rumoldus en Schroyens Elisabeth),

     Schroyens Dimphna, () Beerzel 12.02.1649 (g. Van Cum Mathias en Ceulemans Lucia),

     Schroyens Anna, () Beerzel 28.09.1653 (g. Schroyens Egidius en ... Anna),

     Schroyens Petrus, () Beerzel 16.01.1655 (g. Van der Vecken Petrus en Van den Eynde Catharina),

 

Schroyens Joanna, () Beerzel 04.02.1629 (g. Torff Michael en Vervloet Elisabeth), x Itegem 23.02.1659 (g. Egidius Vercammen en Egidius Veckemans) met Vercammen Lambertus,

     Uit dit huwelijk:

     Vercammen Egidius, () Itegem 20.01.1660 (g. Egidius Vekemans en Elisabeth Van Hooff),

     Vercammen Elisabeth, () Itegem 04.04.1662 (g. Petrus Van den Eynde en Elisabeth Verbraecken),

     Vercammen Petrus, () Itegem 30.08.1663 (g. Joannes Boits en Clara Reynkens),

     Vercammen Joannes, () Itegem 19.09.1666 (g. Joannes Schroeyens en Joanna Verbraecken),

     Vercammen Adrianus, () Itegem 29.09.1668 (g. Johannes Vermeulen en Joanna Vercammen),

     Vercammen Joannes, () Itegem 21.04.1671 (g. Andreas Vermeulen en Johanna Horemans),

 

Schroyens Dimphna, () Beerzel 12.07.1630 (g. Verwaest Wilhelm en Volders Dymphna),

 

Schroyens Barbara, () Beerzel 12.12.1631 (g. Fierens Henricus en Van Leemputten Catharina),

 

Schroyens Joannes, X (N570), () Beerzel 24.08.1636 (g. Calleys Joannes en Van Craen Anna),

 

Schroyens Magdalena, () Beerzel 23.05.1638 (g. Van Craen Rumoldus en Scheppers Magdalena), x Beerzel 01.03.1661 (g. Vekemans Joannes en Schroeyers Joannes) met Boets Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Boits Adrianus, () Itegem 22.07.1662 (g. Lambertus Vercammen en Adriana Delien),

     Boits Joannes, () Itegem 26.02.1664 (g. Joannes Veeckemans en Anna Schroeyens),

     Boits Gommara, () Itegem 18.02.1666 (g. Mr Huberti en Gommara Geens),

     Boits Egidius, () Itegem 19.02.1668 (g. Egidius Verhaghen en Anna Van Hautven),

     Boits Joannes, () Itegem 20.08.1670 (g. Joannes Schroeyens en Anna Van den Eynde),

     Boits Maria, () Itegem 09.02.1673 (g. Geeraert Vermeulen en Dumphna Schoers),

 

Schroyens Petronilla, () Beerzel 05.05.1641 (g. Ceulemans Mathias en Gysmans Catharina).

 

 

 

XI - XII - Goossens Corneel (S1088 + S3088), x Schriek 29.05.1640 (g. Peter Ciers en Hendrik Peeters) met Vercalsteren Barbara (S1089 + S3089), () Schriek 29.05.1622 (g. Paul Pelgrims en Helena Claes).

 

Leengoederen Schriek derde perceel 12.02.1661: Barbara Van Calster Jacobsdochter x Corneel Goossens Peterssone na + van Jan Van Calster.

GS 1686: Corneel Goossens, hof, schuur, stal, land en beemd, 1 bunder aan de Langstraet. 1 bunder land 'de Sloot' te Grootlo en 3 dagwant te Grootlo aan de Kreckelstraet.

1637: Corneel Goossens moet 8 ponden boete betalen omdat hij met vuysten ter aerde heeft geslaeghen ende gebloetreyst heet Adriaen Peeters ende synen broeder Daniel Goossens.


Uit dit huwelijk:     

 

Adriaen Goossens, () Schriek 07.08.1642 (g. Peter Ciers en Anna Peeters),

 

Jacob Goossens, () Schriek 26.09.1645 (g. Jacob Vercalsteren en Joanna Goossens),

 

Egidius Goossens, X - XI (S544 + S1544), () Schriek 10.03.1652 (g. Egidius Goossens en Maria Vercalsteren),

 

Joanna Goossens, () Schriek 17.09.1655 (g. Jan De Winter en Elisabeth Peeters),

 

Maria Goossens, () Schriek 21.02.1658 (g. Jan Goris en Maria Vercasteren), x Schriek 17.01.1686 (g. Jan Goossens en Petrus Holemans) met Gommer Vercalsteren, () Schriek 15.12.1650 (g. Jan De Winter en Gommara Van Dessel),

     Uit dit huwelijk:

     Corneel Vercalsteren, () Schriek 13.12.1684 ill. (g. Corneel Vercalsteren en Catharina Van den Bosch),

     Willem Vercalsteren, () Schriek 01.01.1687 (g. Willem Bellens en jacoba Holemans), x met (niet Heist, S,) Lijssens Catharina ex Boischot,

          Uit dit huwelijk:

          Van Calster Adriana, () Heist 25.07.1715 (g. Petrus Verbist en Adriana Vanden Broeck),

          Van Calster Jan Franciscus, () Heist 30.04.1717 (g. Adrianus Vandeneynde en Maria Clara Vanden Broeck),

          Van Calster Elisabeth, () Heist 20.07.1719 (g. Adrianus Lijssens en Elisabeth Van Gouthem),

           x Heist 26.04.1744 (g. Guilielmus Van Calster, Franciscus Scheirs en Cornelius Egerickx) met Scherens Jan, meer info daar,

     Elisabeth Vercalsteren, () Schriek 03.04.1690 (g. Jan Goossens en Elisabeth Van Loo),

     x Schriek 18.04.1717 (g. Gommer Vercalsteren, Willem Vercalsteren en Adriaen Liekens) met Antoon Liekens,

          Uit dit huwelijk:

          Liekens Adriaen, () Schriek 04.01.1718 (g. Adriaen Liekens en Adriana De Bruyn),

          Liekens Anna, () Schriek 18.10.1719 (g. Willem Vercalsteren en Adriana Van Outven),

          Liekens Joanna, () Schriek 05.08.1721 (g. Jan Liekens en Maria Vercalsteren),

          Liekens Isabella, () Schriek 07.05.1723 (g. Gommer Liekens en Lucia Vercalsteren),

          Liekens Egidius, () Schriek 13.08.1732 (g. Egidius Claes en Catharina Liekens),

     Maria Vercalsteren, () Schriek 23.10.1692 (g. Peter Vercalsteren en Lucia De Winter),

     x Schriek 15.02.1719 (g. Verhagen Egidius en Gommer Vercalsteren) met Egidius Verhagen,

          Uit dit huwelijk:

          Verhaegen Joannes, () Heist 06.11.1719 (g. Joannes Verhaegen en Barbara Verbeeck),

          Verhaegen Petronella, () Heist 15.02.1723 (g. Petrus Keuls en Petronella Verhaegen),

          Verhaegen Guilielmus, () Heist 10.08.1724 (g. Guilielmus Vercalsteren en Magdalena Keuls),

          Verhaegen Adriana, () Heist 16.08.1727 (g. Petrus Keuls en Adriana De Bruijn),

          Verhaegen Jacobus, () Heist 14.02.1730 (g. Joannes Van der Auwera en Catharina Verhaegen),

          Verhaegen Maria, () Heist 25.03.1731 (g. Egidius Keuls en Maria Van der Auwera),

     Lucia Vercalsteren, () Schriek 04.11.1696 (g. Corneel Vercalsteren en Lucia De Winter), gevormd in 1712 (Lucia Gommersdochter),

     x Schriek 23.04.1719 met Jan Guldentops (g. Gommer Vercalsteren en Gommer  Guldentops), geen fii te S, P, Beer, Heist,

 

Jan Goossens, () Schriek 12.08.1669 (g. Jan Van Linden en Maria Van Linden).

 

 

 

XII - Goossens Mathias (S2272), + Beerzel  27.09.1656, x 1 Schriek 18.01.1622 (g. Peter Goossens en Mathias Verhagen) met Adriana Verhagen (S2273), x 2 Schriek 26.08.1635 (g. Corneel Goossens en Adriaen Vervloesel) met Helena Vervloesel (Van Woensel - Vervloessem ?), + 13.11.1636, x 3 met Oijens Helwidis.    

 

Uit dit huwelijk:

      

1. Goossens Peter, XI (S1136), () Schriek 08.12.1622 (g. Peter Schroyens en Maria Dox),

    

Goossens Joanna, () Schriek 25.06.1626 (g. Daniel Goossens en Maria Vermeulen),

    

Goossens Elisabeth, () Schriek 29.04.1629 (g. Gommer Tielemans en Elisabeth Goossens),

    

Goossens Catharina, () Schriek 14.12.1631 (g. Egidius Guens en Catharina Vercalsteren),

    

Goossens Antonia, () Schriek 08.10.1634 (g. Antonia Verhagen),

    

2. Goossens Adriaen, () Schriek 30.11.1636 (g. Adriaen Tielemans en Catharina Verhagen),

 

3. Goossens Margarita, () Beerzel 09.04.1640 (g. Swiggers Petrus en Haseberch Catharina).

 

 

 

XI -XII - Goossens alias Mercx Egidius (S3006 + N1586), () Heist 10.07.1605 (g. Wilhelmus Leemans en Elisabeth Voet), + Beerzel 22.02.1664, x 1 Heist 03.09.1630 (g. Petrus Nouts, Franciscus De Roye, Cornelius Goosens en Jan Caleysens) met Van Leemputte Catharina, fa Guibertus alias Cools, + Beerzel 08.01.1637, x 2 Schriek 29.05.1640 (g. Peter Chiers en Hendrik Peeters) met Anna Peeters (S3007 + N1587), () Werchter 23.12.1618 (g. Holemans Judocus en Vileers Anna iuvencula).

 

Aktes met dank aan Karel en Mariette Bogaerts

1638: Thomas Van Poyeren moet 3 pond betalen over eenen vuystslach sonder bloetreysen bij hem gegeven aen de huysvrouw van Dielis Goossens.

1638 akte: Goossens Egidius betaalt boete wegens afkappen v. bosch bij de ki. Rijmenants.

1638 akte: Van Poyer Thomas betaalt boete wegens vuistslag aan de huisvrouw v. Goossens Egidius.

1642 akte: SD. Geschil ts. erfg. Goossens Egidius wr.Van Leemputte Catharina fa Hubertus & de anderen                   

1644 akte: Blockmans Joannes betaalt boete wegens slagen aan Reyntkens Clara meysen v. Goossens Egidius

ca.1644 akte: Van Hoof Joannes alias Sterbeek (V.Hove) betaalt boete wegens slagen aan Goossens Egidius.

1646 akte: Goossens Mattheus & Egidius beboet wegens afkappen v. bos.  

1655 akte: Proces Ceulemans Adrianus wegens schade berokkend door koeien v. Goossens Egidius. Klacht v. boswachter

Truyts Henricus.

datum ? akte: klacht v. pastoor tegen Goossens Egidius wegens het werken op een feestdag. Gecondemneerd om met

een kaars in zijn hand in begin v/d.hoofdmis op blote knien aan te horen.

23.01.1655 RA 118/5: Advokaat Schott & kannunik De Haes Petrus (De Haze) verkopen aan Bal Adrianus & Goossens

Egidius, 1 B. bosch aan Kegelstr.

1655 akte: Goossens Egidius koopt v. Leerkensbosch of Myle. 

Gem.archief Beerzel 1660 1-3: Truyts Henricus tegen Goossens Egidius i.v.m. bestialen.

Gem.archief Beerzel 02.09.1660 156/12: Goossens Egidius koopt 3 D. land aan Solhouten Driesch. 

Gem. Archief Beerzel 16.09.1660 19: Peeters Joannes maalder tot Berlaar x Van Boeckel Anna verkopen aan Goossens

Egidius, 1 B. land aan Solhouten Driesch te Beerzel

Gem. archief Beerzel 14.01.1661 156/10: Goossens Egidius koopt 1 D. boomgaard achter de kerk.

Idem 14.01.1661 156/213V: Goossens Petrus fs Egidius wordt sterfman v. Leerkensbosch of Myle.

Idem 30.03.1661 156/13: Goossens Egidius koopt B.land ts.Grote & Kleine Kegelstr.

Kerkarchief Beerzel 11.05.1661 cijns: Goossens Egidius : land Stecxkens aan Corenwasstr. Huys aan Solhouten Dries

Gem.archief Beerzel 12.05.1661 122/2v: Goossens Egidius koopt 1 B. aan Solhouten Dries.

Stadsarchief Mechelen 16.01.1673 FF.S.II(II)1 SB Putte 1673-1675: Op 27.11.1661 comparerende Goossens Egidius won.

Beerzel verkoopt aan Van Deuren Petrus (Van Deurne) & Thijs Henricus, 3 partijen v. 7 paarten bosch aan Neerhoeven

(Neerhofken) te Putte. Op 05.03.1663 verklaart Van Deuren Petrus dat Gielis Petrus (Gillis) commant was bij voors. koop. 

Gem.archief Beerzel 28.08.1661 21: De Cordes Melchior cedeert aan Goossens Egidius, hofstede aan Solhouten Driesch.

Idem 03.12.1661 23: De Cordes Melchior verkoopt aan Goossens Egidius, erve aan Solhouten Driesch.

Idem 22.12.1661 122/6v: Goossens Egidius koopt stukje land aan Solhouten Dries. Idem 1662  1-3 : De Belser Mattheus

tegen Goossens Egidius, beiden won. Beerzel.

Idem 25.01.1663 122/19v: Goossens Egidius leent 250 gd. In pand : woning op Solhouten Driesch & woning op dorpsplein  verhuurd aan Marien Petrus.          

23.10.1664 GN 6: Akkoord hafelijke goederen : Goossens Petrus 2/3e & zijn stiefmoeder Reyntkens Clara 1/3e.

Gem. archief Beerzel 1665 nr 22 : Rekening bewijs: 

1) Land achter Solhouten Driesch : Goossens Egidius bij koop tegen Van Boeckel Anna & Peeters Joannes. Ontv.1622-1654. 

2) Goossens Petrus betaalt 1664, mits + v/zijn vader Egidius, 43 j. op hem verstorven.

3) 3 D. land : Goossens Egidius bij hem gekocht. 

4) 2 D. land tegen Willemsland te Beerzel : Goossens Egidius gekocht v. Lieckens Anna & Verhagen Eligius, over Holemans Joannes (Hollemans) & Beullens Anna (Bullens), bij koop over Vereycken Maria Barbara & Vermeulen Passachia (Passchijntken), over haar vader Vermeulen Walterus, over Vermeulen Joannes. Ontv. 1655-1664 dr Goossens Petrus, erfg.v/ zijn voors.vader Egidius.

5) 36 R. huis : Goossens Daniel over zijn vader Petrus, over d'erfg. Rijmenants Arnoldus. Ontv. 1655-1663.

6) 36 R.huis : Goossens Egidius fs voors. Daniel over de koop tegen zijn broer Thomas. 1664.

7) 36 R.huis : 200 gd. rente waarmede voors. Goossens Egidius de koop heeft gedaan tegen zijn voors. broer, belast aan Ooms Anna. 

8) 3 B. Heerkens Bosch in Mijlstr. verkocht dr Douglas Fr. & De Haes Petrus kannunik aan Goossens Daniel vr de .  Zijn zoon Goossens Petrus is sterfman. Op 14.01.1661 ontv. 17,5 gd.  

Actum 19.06.1676.

Gem.archief Beerzel 11.03.1666 36: Goossens Petrus fs Egidius & Goossens Thomas fs Egidius fs + Daniel. Elk v. B.

bosch te Beerzel. 

Idem 15.12.1667: Geschil ts. tSerneels Cornelius & Goossens Petrus i.v.m.hafelijke goederen. 

 

Uit dit huwelijk:

    

1. Goossens Petrus, () Beerzel 02.07.1632 (g. Schroyens Petrus en Van den Brande Maria),

 

Goossens Rumoldus, () Beerzel 15.02.1635 (g. Goossens Cornelius en Van Leemputte Magdalena),

 

2. Goossens Adriaen, () Schriek 08.09.1641 (g. Jan Eertsbuer en Barbara Vercalsteren),

 

Goossens Joanna, X - XI (S1503 + N793),

 

Goossens Peter, () Schriek 10.03.1650 (g. Peter Goossens en Maria Viskens),

 

Goossens Anna, () Werchter 06.06.1656 (g. Vande Velde Henricus en Goossens Anna),

 

Goosens Joannes, () Werchter 22.04.1659 (g. mr. Thijs Joannes en De Roock Dymphna nomine Cerneels Aleijdis),

 

Goosens Maria, () Werchter 15.03.1662 (g. De Rijck Henricus en Gheens Maria).

 


 

X - XI - Egidius Goossens (S544 + S1544), () Schriek 10.03.1652 (g. Egidius Goossens en Maria Vercalsteren), + Schriek 23.12.1726, x 1 Schriek 21.07.1671 (g. Peter Van den Eynde en Peter Mangelschots) met Martina Van den Eynde, x 2 Schriek 01.05.1685 (g. Jan Van den Eijnde, Bart Verbeke en Corneel Goossens) met Anna Verbeke, x 3 Schriek 23.05.1686 (g. Antoon Scherens en Adriaan Rijmenants) met Catharina Rijmenams (S545 + S1545), () Schriek 29.08.1648 (g. Matheus Verstraeten en Catharina Lintermans), + Schriek 25.02.1731.

 

Not. Swiggers 02.01.1695: Gilis Goosens, borgemeester, en Hendrik De Rijck, schepene van Schriek attesteren over de ruzie tussen drossaard Giliam Bellens en de heer van Schriek, 9 10 jaar geleden.

Bij volkstelling van 1709: Gielis Goossens ende Catlijne Rijmenants sijn huysvrouw en Adriaen en Elisabeth hun kinderen samen vier personen.

Not. Swiggers 19/18.03.1712: Peter Dijnckens van Grootloo leent 100 gd 5 % van Catelijn Rijmenams (echt. Gilis Goosens).

Not. Swiggers 106/17.10.1719: Adriaen Goosens Antonissone van Baal verkoopt zijn 1/4 de van 3 dagwant te Grootlo aan Gilis Goossens x Catlijn Rijmenams.

Not. Swiggers 107/08.11.1720: Gilis Goosens verlengt voor 20 gd/j de huur van een huis met velden aan zijn zoon Adriaen Goosens van Grootlo.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Jan Goossens, () Schriek 23.12.1673 (g. Jan Goossens en Barbara Van den Eynde),

 

Corneel Goossens, () Schriek 09.08.1676 (g. Corneel Goossens en Petronella Ceulemans),

 

Catharina Goossens, () Schriek 08.11.1679 (g. Egidius Vercalsteren en Catharina Van den Bosch),

 

Maria Goossens, () Schriek 08.11.1679 (g. Willem Van den Eynde en Maria Goossens),

 

Maria Goossens, () Schriek 24.12.1681 (g. Jan Van den Eynde en Maria Appelmans),

 

Barbara Goossens, () Schriek 04.05.1684 (g. Adriaan Haetven en Joanna Goossens),

 

3. Jan Goossens, () Schriek 16.03.1687 (g. Gommer Rijmenams en Maria Hoelemans).

 

Adriaen Goossens, IX - X (S272 + S772), () Schriek 04.04.1688 (g. Gommer Vercalsteren en Jacoba Holemans),

 

Elisabeth Goossens, () Schriek 30.07.1690 (g. Marcel Keldermans en Maria Goossens), + Schriek 02.04.1720, x Schriek 04.03.1710 (g. Peter Van den Broeck, Adriaen Goossens en Peter Goris) met Peter Deunckens, geen fii te S, Heist, Beer, kinderloos ?

 

 

 

XI - Goossens alias Mercx Petrus (S1136), () Schriek 08.12.1622 (g. Peter Schroyens en Maria Dox), x Werchter 07.02.1641 (g. Van Tongelen Arnoldus en Goossens Cornelius) met Van Tongel Catharina (S1137), () Werchter 17.07.1618 (g. Petrus Geens en Catharina Huys).

 

Uit dit huwelijk:

 

Goossens Arnoldus, X (S568), () Werchter 17.11.1641 (g. Arnoldus Van Tongelen en Catharina Van Biesen),

 

Goossens Petrus, () Werchter 31.12.1643 (g. Petrus Vermijlen en Anna Petri nomine Joanna Goossens),

 

Goossens Elisabetha, () Werchter ?.10.1646 (g. Egidius Van Geel en Elisabetha Van Bael),

 

Goossens Joannes, Laet, () Werchter 07.07.1649 (g. Joannes Van Aerschot en Catharina Peeters), x Werchter 28.07.1676 (g. Van Tongelen Petrus sr en Van Tongelen Petrus jr) met Anna Van Tongelen,

     Uit dit huwelijk:

      Goosens Anna, () Werchter 31.05.1677 (g. Joannes Van Tongelen en Anna Claes),

     Goosens Elisabeth, () Werchter 28.12.1679 (g. Petrus Van Tongelen en Elisabeth Goosens),

     Goesels Joanna, () Werchter 16.01.1682 (g. Joannes Ver... en Joanna Goesels),

     x Werchter 22.06.1705 (g. Joannes Goossens en Arnoldus Van Roost) met Guilielmus Van Rillaert,

     Goessens Catharina, () Werchter 29.02.1684 (g. Joannes Vermijlen en Catharina Antonis),

     Goossens Maria, () Werchter 07.12.1686 (g. Petrus Van Tonghelen n. Hoola... en Maria Van Tonghelen), x (niet W, S, ) > 1714 met Joannes Coenens,

     Goossens Petrus, () Werchter Laet 23.12.1689 (g. Judocus Van Loo en Maria Van Tongelen),

     Goosens Lucia, () Werchter 30.05.1691 (g. Cornelius Van Roost n. Ghens ? en Anna Imbreghts),

     Goosens Catharina, () Werchter 12.11.1676 (g. Jacobus Verhulst en Catharina Machils), x (niet W, S, ) x > 1704 met Anthonius Bosmans.

 

 

 

X - XI - De Rijck Jan (S1502 + N792), () Berlaar 18.12.1641 (g. Joannes Marien en Maria Marien), x Schriek 24.06.1668 (g. Corneel Goossens en Egidius Goossens) met Goossens Joanna (S1503 + N793), () (niet O, P, K, S, B, R, W, Rot, Bet, Beer, Heist, ).

 

Uit dit huwelijk:

 

De Rijck Jan, () Schriek 21.03.1669 (g. Jan Diericx en Catharina Goossens),

 

De Rijck Maria, X (S751), () Werchter 26.04.1671 (g. Goossens Adrianus en Van Hove Maria),

 

De Rijck Barbara, () Werchter 27.12.1673 (g. Goossens Adrianus n. Jacobs Joannes en Bogaerts Barbara),

 

De Rijck Cornelius, () Werchter 12.12.1675 (g. De Winter Cornelius en Goosens Joanna),

 

De Rick Egidius, () Werchter 16.11.1678 (g. De Rijck Egidius en De Winter Anna),

 

De Rijck Catharina, () Werchter 22.03.1681 (g. Colens Franciscus en Peeters Catharina),

 

De Reijckel Philippus, IX (N396), () Werchter 31.01.1685 (g. Veckemans Philippus en Vanden Eijnde Martina).

 


 

IX - X - Adriaen Goossens (S272 + S772), () Schriek 04.04.1688 (g. Gommer Vercalsteren en Jacoba Holemans), + Schriek 27.10.1732, x Schriek 11.04.1717 (g. Gommarus De Bie en Egidius Goossens) met Joanna De Bie (S273 + S773), () Schriek 14.03.1699 (g. Gommer Vercalsteren en Jacoba Holemans, + Schriek 27.10.1753.

 

Leengoederen Schriek 25.01.1710 - 13 de perceel: Adriaen Goossens Gilissone 23 j. van Schriek bij coope van de erfgenamen Giliam en Philips Van Reynegom.

03.01.1754: Zijn zoon Jan Goossens 25 j. na + vader.

Not. Swiggers 158/24.12.1718: Maria Goossens x Joachim Wouters van Heist verkochten voor 25 gd een half dagwant te Grootlo aan haar broer Adriaen Goosens Gilissone (echtg. Joanna De Bie) Van Grootloo.


Uit dit huwelijk:

 

Gommarus Goossens, VIII - IX (S136 + S386), () Schriek 02.02.1718 (g. Gommer De Bie en Maria Holemans),

 

Egidius Goossens, () Schriek 02.02.1718 (g. Egidius Goossens en Barbara Verbeeck), + Schriek 05.02.1718,

 

Elisabeth Goossens, () Schriek 19.09.1720 (g. Egidius Goossens en Elisabeth De Bie), + Schriek 01.02.1723,

 

Joannes Goossens, () Schriek 06.05.1723 (g. Jan De Bie en Joanna Van Loo), + Schriek 16.11.1724,

 

Andre Goossens, () Schriek 17.01.1726 (g. Andre Wouters en Anna Maria Storms),

 

Jan Baptist Goossens, () Schriek 28.04.1729 (g. Jan Van Loo en Elisabeth De Bie), + Schriek 21.11.1805, x Keerbergen 11.06.1754 (g. Goovaerts Remigius en Goovaerts Gommarus) met Joanna Maria De Wijngaert, () Keerbergen 06.10.1735 (g. Jacob Van Arschot en Maria Van Herck), + Schriek 09.02.1799, fa Adriaan De Wijngaert en Elisabeth Huybrechts,

     Uit dit huwelijk:

     Goossens Elco Ferdinand, () Schriek 18.07.1755 (g. Elco Ferdinand De Bie en Elisabeth Huybrechts),

     Goossens Gommer Frans, () Schriek 29.11.1763 (g. Gommer Goossens en Petronella Wouters),

     Goossens Jan, () Schriek 24.09.1766 (g. Jan Claes en Joanna Van Tichelen),

     Goossens Adriaen, () Schriek 01.05.1770 (g. Adriaen Goossens en Theresia Wendrickx),

     Goossens Peter Jan, () Schriek 30.11.1772 (g. Jan Goossens en Anna Maria De Vries),

     Goossens Anna Maria, () Schriek 14.11.1775 (g. Jan Vercalsteren en Maria Vervloesem),

 

Joanna Maria Goossens, () Schriek 12.04.1733  (g. Adriaen Deynckens en Joanna Maria Storms).

 

 

 

X - Goossens Arnoldus (S568), () Werchter 17.11.1641 (g. Arnoldus Van Tongelen en Catharina Van Biesen), x Werchter 07.07.1671 (g. Verhulst Jacobus en Van Roijst Arnoldus) met Petri - Peeters Anna (S569), () Werchter 29.08.1649 (g. Walterus Boons en Anna Holemans) .

 

Uit dit huwelijk:

 

Goossens Petrus, () Werchter 21.01.1673 (g. Petrus Van Gorp en Adriana Paeps),

 

Goossens Catharina, () Werchter 12.11.1676 (g. Jacobus Verhulst en Catharina Machiels),    

 

Goossens Margaretha, () Werchter 13.07.1680 (g. Petrus Nagels en Margaretha Peeters),

 

Goossens Guilielmus, () Werchter 22.08.1683 (g. Guilielmus Peeters en Catharina Peeters),

 

Goossens Joannes, IX (S284), () Werchter 02.03.1688 (g. Van den Ende Joannes en Van Tonghelen Anna).

 


 

VIII - IX - Gommarus Goossens (S136 + S386), () Schriek 02.02.1718 (g. Gommer De Bie en Maria Holemans), + Werchter 10.08.1776, x Werchter 24.09.1747 met Maria Vervloessem (S137 + S387), () Keerbergen 24.02.1720 (g. Joannes Nagels en Maria Vervloessem), + Werchter 22.03.1783 ww.

 

Uit dit huwelijk:

 

Jan Goossens, () Schriek 16.02.1747 (g. Jan Goossens en Joanna De Bie),

 

Anna Catharina Goossens, () Werchter 13.01.1749 (g. Joannes Goossens en Anna Van Rillaer),

 

Anna Maria Goossens, () Werchter 14.01.1752 (g. Elco De Bie en Anna Maria Vermeylen), x (niet W, ) met De Wijngaerts Henricus,

() Werchter 02.04.1751 (g. Henricus Michiels meyer en Elizabeth Van Aerschot),

     Uit dit huwelijk:

     De Weijngaert Elisabeth, Werchter 11.09.1787 (g. Arnoldus De Wijngaert en Anna Elisabeth Gossens),

     x Werchter 14.02.1811 (g. Henricus De Wijngaert en Hieronymus Verbeeck) met Verbeeck Gerardus, Rotselaar 13.04.1784

     (g. Gerardus Verhulst en Anna Catharina Verbeeck), fs Guilielmus en Barbara Wolput,

     De Wijngaert Franciscus, Werchter 03.08.1789 (g. Franciscus Goossens en Maria Dewijngaert),

     De Wijngaert Carolus, Werchter 09.11.1791 (g. Carolus Goossens en Maria Magdalena Dewijngaert),

     De Wijngaert Anna Maria, () Werchter 12.07.1797 (g. Joannes Franciscus Eggers en Maria Anna Michiels),

     x Werchter 28.05.1816 (g. Joannes Baptista Gueens en Henricus De Wyngaert) met Van de Wijngaert Joannes Baptista,

     + Werchter 08.07.1841, fs Gommarus en Anna Catharina Vermeijlen),

 

Joanna Theresia Goossens, () 20.07.1753 Werchter (g. Joannes Dereyck en Joanna Van Rillaer),

 

Franciscus Goossens, () 23.01.1755 Werchter (g. Joannes Vervloesem en Elisabeth Der Wijngaert),

 

Anna Elisabeth Goossens, VIII (S193), () Werchter 23.01.1757 (g. Petrus Sutens en Elisabeth De Wijngaert),

 

Franciscus Goossens, () Werchter 09.05.1761 (g. Joannes Vervloesem en Elisabeth De Wijngaert),

 

Carolus Goossens, VII (S68), () Werchter 30.10.1764 (g. Vermeijlen Joannes en De Wijngaert Anna Maria).

 

 

 

IX - Goossens Joannes (S284), () Werchter 02.03.1688 (g. Van den Ende Joannes en Van Tonghelen Anna), x (niet W, ) met Gallot Maria (S285), () Werchter 24.04.1694 (g. Bosmans Anthonius en Noots Maria), + Werchter 04.02.1776.

 

Uit dit huwelijk:

 

Goossens Anna, () Werchter 21.01.1722 (g. Arnoldus Van Roest en Anna Van Leemput),

 

Goossens Maria, () Werchter 26.09.1723 (g. Joannes Bosmans en Maria Wijnans),

 

Goossens Guilielmus, () Werchter 30.08.1725 (g. Guilielmus Wauters en Catharina Gallot), + Werchter 24.12.1755,

 

Goossens Elisabetha, () Werchter 12.12.1727 (g. Petrus Goossens en Elisabetha Eggers),

 

Goossens Joannes, () Werchter 28.07.1729 (g.Joannes Wauters en Elisabetha Eggers), + Werchter 28.12.1796, x (niet W, ) met Anna Elisabetha Van de Put, () Wakkerzeel 02.12.1727 (g. Guilielmus Van Ninde en Elisabeth Jansens), + Werchter 02.12.1727,

     Uit dit huwelijk:

     Goosens Joanna, () Wakkerzeel 19.01.1757 (g. Cornelius Goosens en Joanna Feijaerts),

     Goossens Elisabeth, () Wakkerzeel 19.01.1757 (g. Joannes Van de Putte en Elizabeth Goossens),

     Goossens Joannes Baptista, () Wespelaar 03.03.1760, + Werchter 30.04.1832,

     x 1 Werchter 16.08.1785 (g. Joannes Goossens pater en Petrus Van de Velde) met Catharina Van Dijck,

     () Werchter 30.01.1760 (g. Petrus Vinckx en Catharina Devadder), + Werchter 11.04.1790, fs Cornelius en Maria Petronilla Coenens,

     x 2 Werchter 30.06.1790 (g. Joannes Goosens en Joannes Baptista Rits frater) met Maria Petronilla Rits,

     () Werchter 11.02.1743 (g. Joannes Autaers en Petronilla Van Gorp), fa Joannes en Catharina Autaers,

     Goossens Anna Catharina, () Wespelaar 12.02.1765 (g. Joannes Vermeijlen en Anna Catharina Van Nin),

     Goossens Henricus, () Wespelaar 18.07.1768 (g. Henricus Goesens en Barbara Tanniers),

     Goossens Antonius, () Wespelaar 19.04.1772 (g. Antonius Van Boeckaerts en Maria Anna Muls),

 

Goossens Cornelius, VIII (S142), () Werchter 29.10.1731 (g. Cornelius Van Rillaert en Catharina De Kock),

 

Goossens Elisabetha, () Werchter 21.08.1733 (g.Guilielmus Van Rillaert en Elisabeth Goovaerts), +  Werchter 14.07.1820, x Werchter 30.06.1763 met Joannes Franciscus Van Loij, () Werchter 21.08.1736 (g. Joannes Van Dijck en Anna Vermijlen), fs Petrus en Janssens Catharina, + Werchter 30.03.1805,

     Uit dit huwelijk:

     Van Loo Petrus Franciscus, () Werchter 03.06.1764 (g. Petrus Vanloo en Maria Gallot),

     Van Loo Anna Maria, () Werchter 08.12.1765 (g. Henricus Goossens en Anna Maria Van Loo),

     Van Loo Anna Catharina, () Werchter 26.11.1768 (g. Arnoldus Verbeeck en Anna Goossens),

     x 1 Werchter 14.06.1787 (g. Petrus Fonderie en Petrus Van Loo) met Joannes Baptista Fonderie,

     () Werchter 11.08.1756 (g. Joannes Fonderie en Catharina Van Haechten), + Werchter 26.08.1812, fs Henricus Fondri en Licina Van Achten,

     x 2 Werchter 21.08.1820 (g. Petrus Van Loye en Guilielmus Heyligen) met Michael Heyligen,

     () Werchter 24.01.1782 (g. Michael Heyligen en Joanna De Meyer), + Werchter 04.02.1850, fs Guilielmus en Anna Maria Bruijninckx,

     Van Loo Barbara, () Werchter 17.11.1771 (g. Petrus Poortmans l. Joannes Verschueren en Barbara Debruijn),

     Van Loo Anna Elizabeth, () Werchter 05.05.1775 (g. Cornelius Goossens en Elizabeth Vandenput),

 

Goossens Henricus, () Werchter 14.02.1737 (g. Henricus Crab en Anna De Winter).

 


 

VIII - Anna Elisabeth Goossens (S193), () Werchter 23.01.1757 (g. Petrus Sutens en Elisabeth De Wijngaert), + Putte 05.02.1814, x 2 Schriek 15.03.1788 met Bogaerts Petrus (S192), () Rijmenam 19.08.1743 (g. Petrus Bogaerts en Elisabeth Govaerts), + Putte 06.02.1814, deze x 1 Schriek 10.02.1782 (g. Egidius De Cuyper en Adriaen Bogaerts) met Vinckx Anna Maria.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Bogaerts Joanna, () Putte 18.01.1783 (g. Adriaan Bogaerts en Joanna Bernaerts), + Putte 27.03.1803,

 

Bogaerts Joannes Baptist, () Putte 12.01.1784 (g. Egidius De Cuyper en Elisabeth Bogaerts), gesneuveld ?,

 

Bogaerts Petrus, () Putte 20.11.1785 (g. Petrus Franciscus Buellens en Maria Theresia Vinckx), + Putte 20.11.1817,

 

Bogaerts Egidius, () Putte 24.03.1787 (g. Aegidius Jacobs en Elisabeth Peeters), + Putte 27.09.1787,

 

2. Bogaerts Theresia, () Putte 07.05.1789 (g. Carolus Goossens en Maria Theresia Bogaerts), x Putte 28.08.1811 met Van Calster Joannes,

 

Bogaerts Anna Maria, () Putte 22.09.1790 (g. Petrus Franciscus Goossens en Anna Maria Bogaerts), x Schriek 30.12.1824 met  Scheirens Frans (?),

 

Bogaerts Franciscus, VII (S96),

 

Bogaerts Catharina, () Putte 10.08.1796, + Schriek 20.06.1825.

 

 

 

VII - Carolus Goossens (S68), () Werchter 30.10.1764 (g. Vermeijlen Joannes en De Wijngaert Anna Maria), + Keerbergen 09.11.1831, x Keerbergen 14.02.1797 (g. Goossens Franciscus en Bogaerts Petrus) met Anna Elisabeth Claes (S69), () Keerbergen 08.08.1766 (g. Henricus Claes en Elisabeth Huybrechts).


Uit dit huwelijk:

 

Goossens Joannes, () Keerbergen 29.04.1798 (g. Joannes Claes en Elisabeth De Wijngaert),

 

Goossens Franciscus, VI (S34), (g. Joannes Franciscus Claes en Anna Elisabeth Goossens),

 

Goossens Antoon, Keerbergen  27.11.1802,

 

Goossens Theresia, Keerbergen 11.04.1805,

 

Goossens Theresia, Keerbergen 01.05.1807.

 

 

 

VIII - Goossens Cornelius (S142), () Werchter 29.10.1731 (g. Cornelius Van Rillaert en Catharina De Kock), + Tremelo 03.09.1814 wn, x Werchter 26.06.1760  met Lambert Maria (S143), () Werchter 31.03.1735 (g. Henricus Guens en Maria Lambert), zij x 1 Werchter 22.01.1756 met Heylighen Isaac, () Rotselaar 02.01.1725 (g. Isack Heijligen en Catharina Vanden Panhuijsen).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Heijlighen Guilielmus, () Werchter 06.02.1757 (g. Guilielmus Heijlighen en Maria Guens), x 1 Keerbergen 21.05.1782 (g...) met Anna Catharina Beullens, ex Keerbergen, x 2 Werchter 19.08.1783 (g. Joannes Baptista Bosmans en Arnoldus Bols) met Anna Bosmans, () Werchter 19.10.1754 (g. Joannes Vanesche en Anna Claes), fa Henricus en Catharina Van Essche,

     Uit dit huwelijk:

     2. Heijligen Anna Maria, ca. 1785,

     Heijligen Barbara Maria, ca. 1787, + Werchter 28.11.1845, x Tremelo 07.11.1815 (g. De Preter Joannes en Heijligen Guilielmus)  met Petrus Antonius De Preter,

     Werchter 02.01.1788 (g. Petrus Antonius Van Eijcken en Anna Catharina Vermeijlen), fs Jan Baptist en Anna Cath. Vinckx,

     Heijligen Maria Elisabeth, ca. 1757,

     Heijligen Petrus Antonius, () Werchter 19.03.1794 (g. Petrus Vermeijlen en Joanna Maria Christina Vanderheijden),

     Heijligen Joannes Baptista, Werchter 24.06.1797 (g. Joannes Baptista Van Essche en Anna Catharina Bosmans),

     x Tremelo 04.07.1837 (g. Josephus Heijligen en Petrus Demeijer) met Joanna Demeijer, Werchter 12.06.1804

     (g. Joannes Baptista De Cock en Elisabeth Van Essche), fa Petrus en Elisabeth Van Essche),

 

2. Goossens Joannes Franciscus, () Werchter 11.04.1761 (g. Joannes Franciscus Peeters en Maria Gallot avia prolis),

 

Goossens Anna Maria, VII (S71), () Werchter 24.08.1762 (g. Goossens Henricus Cornelius en Lambert Maria),

 

Goossens Guilielmus Josephus, () Werchter 04.11.1764 (g. Guilielmus Paeps alias Van Eijcken en Anna Guens),

 

Goossens Elizabetha, () Werchter 18.07.1766 (g. Franciscus Anthonis en Elizabetha Goossens), + Werchter 02.11.1772,

 

Goossens Barbara, () Werchter 14.11.1767 (g. Joannes Franciscus Van Loo en Barbara Anthonis amita prolis), x (niet W, ) met Verbeeck Jacobus, ex Wilre Leodensis, + Werchter 23.05.1800,

     Uit dit huwelijk:

     Verbeeck Joanna Catharina, Werchter 22.10.1795 (g. Guilielmus Josephus Goossens en Joanna Catharina Van Dessel), x Tremelo 20.08.1819

     (g. Wauters Egidius en Goossens Petrus) met Cornelius Aertgeerts, Bonheiden 23.10.1779, + Werchter 03.02.1840, fs Joannes Baptista en Elisabeth Hoeckx,

     Verbeeck Guilielmus, Tremelo 26.01.1799 (g. Guilielmus Heiligen en Joanna Catharina De Bie),

    

Goossens Petrus, koopman, () Werchter 22.04.1769 (g. Petrus Jacobs en Anna Nijs), + Werchter 21.04.1831, x (niet W, ) met Joanna Catharina De Bie, ex Beersel,

     Uit dit huwelijk:

     Goossens Cornelius, Werchter 14.07.1796 (g. Cornelius Goossens en Joanna Cornelis),

     Goosens Joannes Baptista, Werchter 17.05.1798,

     Goossens Guilielmus, () Tremelo 26.03.1800 (g. Guilielmus Josephus Goossens en Joanna Maria De Bie),

     Goossens Norbertus, () Tremelo 07.03.1802 (g. Petrus Paeps alias Van Eijken en Joanna Catharina Cleijnhens),

     Goossens Henricus, () Tremelo 14.02.1804 (g. Daniel De Bie en Anna Maria Goossens),

     x Rotselaar 11.07.1832 (g. Goossens Guilliam frater) met Anna Elizabeth Wittemans, Rotselaar 31.03.1811, fa Hieronimus en Joanna Willems,

     Goossens Angelina, () Tremelo 06.06.1806 (g. Guilielmus Heijligen en Anna Catharina Corebunders).

 


 

VI - Franciscus Goossens (S34), dagloner, () Keerbergen 12.07.1800 (g. Joannes Franciscus Claes en Anna Elisabeth Goossens), x Tremelo 30.01.1826 (g. Goossens Franciscus en Van Eijcken Guilielmus) met Theresia (Elisabeth) Van Eyken (S35), Tremelo 25.11.1800 (g. Joannes Baptist Van Eyken en Elisabeth Lambrechts), () Werchter 23.03.1801, + 15.10.1887, fa Van Eycken Petrus en Anna Maria Goossens, landbouwster, x 2 Heist o/d Berg 18.07.1831 met Joanna Rijmenants.


Uit dit huwelijk:

 

1. Goossens Petrus Franciscus,  Keerbergen 06.09.1826, x Keerbergen 14.04.1853 met Maria Josephina Claes, () Rijmenam 14.10.1828, moeder Elisabeth, + Keerbergen 04.05.1895, fa Felix Claes, () Keerbergen 31.10.1805 (fs Joannes en Maria Van Rompaij), handwerker, x Keerbergen 13.06.1827 met Irma Van Noten, () Keerbergen 28.12.1793 (fa Bernardus en Anna Catharina Geens),

 

Goossens Rosalia, V (S17), Keerbergen 11.04.1828,

 

2. Goossens Josephina, Keerbergen 31.12.1833,

 

Goossens Joanna Antonia, Keerbergen 03.03.1838.

 

 

 

VII - Paeps alias Van Eijcken Petrus (S70), () Werchter 30.06.1760 (landbouwer) (g. Petrus Wouters en Anna Maria Staes), + Werchter 14.02.1830, x (niet W, Trem, S, K, ) x met Goossens Anna Maria (S71), () Werchter 24.08.1762 (g. Goossens Henricus Cornelius en Lambert Maria), + Werchter 09.11.1828 (landbouwster).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Eycken Barbara Maria, () Werchter 20.07.1789, x Werchter 25.11.1810 (g. Van Vlasselaer Petrus en Van Eijken Petrus) met Joannes Baptist Van Vlasselaer, + Werchter 17.10.1819, x 2 Tremelo 17.12.1830 we (g. Guilielmus Josephus Van Eijcken, Guilielmus Hubertus Verstraeten en Cornelius Meeus) met Petrus Antonis, () Werchter 20.04.1794, fs Guilielmus en Anna Maria Boesmans,

 

Paeps alias Van Eijken Guilielmus Josephus, () Werchter 19.12.1794 (g. Goossens Wilhelmus Josephus en Van der Vorst alias De Veuster Joanna Maria), () Tremelo 20.12.1794, x Betekom 29.01.1828 (g. Van Eyken Joannes Franciscus en Van Vlasselaer Joannes Franciscus) met Van Vlasselaer Maria Catharina, () Betekom 18.07.1794 (g. Craenen Joannes Franciscus en Van Vlasselaer Maria Catharina), + Betekom 10.12.1828,

     Uit dit huwelijk:

     Paeps alias Van Eyken Joanna Anna Catharina, () Betekom 18.05.1825 (g. Van Vlasselaer Franciscus en

     Van Eyken Anna Catharina), + Betekom 29.08.1870, x Betekom 02.06.1852 (g. Mergaerts Joannes Baptista en

     Van Eyken Guilielmus) met Mergaerts Jan Frans, Tremelo 21.05.1824 (g. Goris Joannes Franciscus en Mergaerts Joanna Catharina), + Betekom 07.07.1889,

          Uit dit huwelijk:

          Mergaerts Felix Ludovicus, Betekom 16.11.1859 (g. Michiels Ludovicus en Torfs Angelina), + Betekom 01.07.1934,

          x Betekom 09.09.1885 (g. Marcellis Joannes Baptista en Mergaerts Franciscus) met Marcellis Maria Paulina,

          Betekom 18.07.1885 fa naturalis (g. Wouters Petrus Leopoldus en Verbruggen Maria Theresia) , + Bet 21.12.1926,

          dit zijn de overgrootouders van Paul Peeters,

          

Van Eycken Elisabeth (Theresia), VI (S34), Werchter 23.03.1801,

 

Van Eijken alias Paeps Anna Catharina, Werchter 06.07, () Tremelo 15.07.1804 (g. Verhaegen Andreas en Weijenbergs Anna Catharina).

 


 

V - Goossens Rosalia (S17), Keerbergen 11.04.1828, + Tremelo 24.11.1877, x Tremelo 29.06.1853 (g. Engelbertus Vervloedt en Franciscus Goossens) met Vervloet Leo (S16), Tremelo 09.05.1827 (g. Hendrik Vanderlinden en Andreas Fonderie), + Tremelo 20.01.1911.

 

Uit dit huwelijk:

 

Vervloet Melania, Tremelo 18.08.1854, x Tremelo 27.11.1879 met De Roover Petrus Antonius (Baal), fs Petrus Franciscus x Angelina Wenderickx,

 

Vervloet Franciscus, Tremelo 09.02.1856, + Tremelo 01.01.1871,

 

Vervloet Maria Theresia, Tremelo 17.10.1858, x Tremelo 22.08.1888 met Wouters Edmundus (Mon) uit Velling (Tremelo), fs Casimirus en Maria Rochette,

 

Vervloet Mathildis, Tremelo 25.09.1860, x Tremelo 03.02.1887 met Marin Antonius (Toon) uit Boischot, fs Joannes Franciscus x Cordula Michiels,

 

Vervloet Felix, Tremelo 21.05.1863, + Tremelo 02.08.1864,

 

Vervloet Petrus Augustus, IV (S8), Tremelo 13.05.1865,

 

Vervloet Frederica Catharina (Rica), Tremelo 02.05.1867, + Tremelo 23.012.1932, x Tremelo 04.11.1891 met Van Nuffelen Lambertus, ex Tremelo, Tremelo 08.06.1864, + Tremelo 1925, fs Victor Van Nuffelen en Rosalia Verelst,

     Uit dit huwelijk:

     hun dochter Maria Rosalia Van Nuffelen werd te Tremelo geboren op 02.10.1892 en + Keerbergen op 22.01.1994 als eeuweling,

 

Vervloet Philothea, Tremelo 20.12.1871, x Tremelo 16.08.1893 met Van Vlasselaer Ludovicus (van de Langerechten te Tremelo), fs Franciscus x Joanna Serneels.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom