Voorouderlijst Govaerts alias Bastijns Merten

 

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XVI - XVII - Govaerts alias Bastijns ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Govaerts alias Bastijns Jan, x met Margriete Vranx,

RMN5: 14 mei 1573:
Testament van Jan Goijvaerts alias Bastyns x Margriete Vrancx
- de kinderen wijlen Linken, Anneken en Lijsbeth Goijvaerts des voors testateurs susteren
- de kinderen wijlen Marten Goijvaerts alias Bastyns des voors testateurs broeder
- Peter Goijvaerts sijn broeder
deselve Peeter is schuldig aen den schoolmeester van Rijmenam gedurende 12 jaer om te leeren de twee kinderen van wijlen Simon Versteveren ende noch twee kinderen van Peeren Voet.

 

Govaerts Linken,

 

Govaerts Anneken,

 

Govaerts Lijsbeth,

 

Govaerts alias Bastijns Merten, XV - XVI (S + N),

 

Govaerts Peter.

 


 

XV - XVI - Govaerts alias Bastijns Merten (S + N), ca. 1530, x met Barbara Boxstaens.

 

RMN5: 21 apr 1572:
Peeter De Neve Janssone heeft uit vaderlijke affectie ende liefde tot Janne ende Augustyn De Neve sijne kinderen overgegeven en gegoeijt een stede met vijf stucken lant gelegen tot Polus onder Rijmenam tusschen derven Claus De Roeck & Jan Mommaerts, het eene daeraf storms lant tusschen derven Jan De Neve Janssone, Marten Goijvaerts alias Bastyns, het tweede stuck geheeten de Veldstraetkes tusschen Charles Vereijcken, Jakob Michiels en Meeter Goijvaerts.
BMB238 fo 106: 24 jul 1599:
Merten Goevaerts alias Bastijns heeft achtervolgende der voorgaende calengieringe gedaen opden derden julij lestgeleden opgedragen tot behoef van Hans ende Hendrik Boels wijlen Peeterskinderen daer moeder af is Lijsbeth Govaerts alias Bastyns een half bunder bempt int Nieuwbroeck geheeten het Rutchen ‎(?)‎.
RMN8 fo 29: 8 feb 1580:
Peeter Goijvaerts gemachtigt van Anthonis Goijvaerts sijnen broeder, item Mathijs Verhaeijckt gemachtigt van Anne Goijvaerts x Andries Stroobants, item Clara Goijvaerts x Marten Machtens met den voors Mathijs Verhaeijckt haeren momboir, item Elisabeth Goijvaerts als tochteresse, item Jan Boxstuyns, Gielis Meert & Jan Boels als momboirs vande onbejaerde kinderen wijlen Peeter Boels daer moeder af is de voors Elisabeth Goijvaerts, den voorn Jan Boxstuyns & Willem Smeets als momboir vande onbejaerde kinderen wijlen Merten Goijvaerts daer moeder af is Barbara Boxstuyns
alle als kinderen en erfgen wijlen Merten Goijvaerts en de voors Barbara Boxstuyns hebben vercocht aen Andries Couthals x joufr Magdalena Van Aken de Basdoncken .

 

Uit dit huwelijk:

 

Govaerts alias Bastijns Petrus, XIV - XV,

 

Govaerts alias Bastijns Anthonis,

 

Govaerts alias Bastijns Anna, x met Andries Stroobants,

 

Govaerts alias Bastijns Clara, x met Marten Machtens,

 

Govaerts alias Bastijns Jan, hier start mogelijk een andere Govaerts-lijn,

 

Govaerts alias Bastijns Lijsbeth, x met Peter Boels,

BMB238: Fo 106: 24 jul 1599:
Merten Goevaerts alias Bastyns heeft gecalengiert op 3 juli ll Hendrik en Hans Boels wijlen Peeterskinderen daer moeder af is Lijsbeth Govaerts alias Bastyns een half bunder bempt int Nyeuwbroeck onder Boortmeerbeek.
BM239 fo 152: 28 feb 1612:
Anthonis, Peeter & Jan Goijvaerts, item Elisabeth Goijvaerts we Peeter Boels met Hendrik Boels soo voor hem selven als hem sterk makende voor Hans Boels sijn broeder, item Jan Stroobants zoe voor hem selven als in den naem van Anna Goijvaerts we Andries Stroobants zijn moeder, de voors Peeter hem ook sterk makende over de kinderen Clara Goijvaerts al te samen erfgen van Barbara Boxstuyns we Merten Goijvaerts verkopen aan Rombout Tsergijsels een rente op seker block lant geheeten Thelsen block & andere goederen, die tegenwoordig gildende is Jan Vanderhofstadt.

     Uit dit huwelijk:

     Boels Jan,

     Boels Hendrik.

 


 

XIV - XV - Govaerts alias Bastijns Petrus (S + N), ca. 1555, x met Catharina Verlint.

 

RMN8: 20 sep 1597:
Merten Optebeke x Lijsken Vandevoorde voor d'een helft en Anneken Vandevoorde Woutersdochter x Merten Goijvaerts voor d'ander helft hebben verkocht aen Andries Verswijveren x Anneken Goijvaerts een bunder bempt geheeten den Plaschaert gelegen int Broeck aen de Dele.

RMN8 fo 185: 29 nov 1610:
Merten Goijvaerts Peetersone wijlen ende Anna Goijvaerts sijn sustere x Andries Verswijver hebben vercocht aen Barbara Van Vuijthem Francoisdochter wijlen bejaerde dochter dwelck in haer naem is accepterene Jan De Wint en Huijbrecht Roose twee bunders winnend land gelegen te Wayenesse.

 

Uit dit huwelijk:

 

Goijvaerts Merten, x met Anneke Vandevoorde, fa Wouter,

 

Goivaerts Anna, XIII - XIV.

 


 

XIII - XIV - Verswijvere Andreas (S6508 + S7388 + N8098), ca. 1555, x Mechelen Jan 17.05.1586 (g. Machiels Andries) met Goivaerts Anna - Enneken fa Peter (S6509 + S7389 + N8099).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Verswijvere Andreas.

 

Uit dit huwelijk:

 

Verswijvere Jan, fs Andreas, pachter en schepene, () Mechelen P&P 05.04.1590 (g. Van Keerbergen Goivaert en Custers Joanna)

 

Verswijvere - Van Zwijvere Andreas, XII - XIII (S3254 + S3694), () Mechelen P&P 26.04.1592 (g. Goijvarts Cornelis en Swinte Lesken),

 

Verswijvere Joannes, () Mechelen P&P 03.09.1594 (g. Voet Jan en Verhagen Enneken), + Rijmenam 22.02.1633, x Rijmenam 19.11.1618 (g. Joannes Versteveren en Andries Verswijveren) met Versteveren Elisabeth, x 2 Rijmenam 07.01.1629 derde graad (g. Joannes Van den Eijnde en Andreas Verswijvere) met Van den Eynde Anna,

     Uit dit huwelijk:

     1. Verswijvere Catharina, () Rijmenam 30.08.1619 (g. Petrus Verswijvere en Catharina Versteveren),

     x 1 Rijmenam 07.07.1643 (g. Petrus De Roeck en Philippus Van Laeck) met De Roeck Bartholomeus,

     Verswijvere Joannes, () Rijmenam 16.08.1620 (g. D. Joannes Boonen (kapelaan) en Anna Versteveren), x > 1646 met Claes Joanna,

     Verswijvere Maria, () Rijmenam 25.01.1623 (g. Jan De Cauter en Maria Versteveren),

     2. Verswijvere Andreas, () Rijmenam 12.10.1629 (g. Joannes Van den Eijnde en Elisabeth Reijcx),

     Verswijvere Maria, () Rijmenam 12.01.1631 (g. Mr Joannes Verhaghen en Maria Van den Eijnde), + Rijmenam 24.03.1633,

     Verswijvere Petrus, () Rijmenam 01.11.1632 (g. Petrus Wouters en Catharina Verswijvere),

     Verswijvere Martinus, () Rijmenam 11.11.1633 (g. Martinus Verswijvere en Elisabeth Reijcx),

 

Van Swijvere Petrus, () Mechelen P&P 28.12.1596 (g. Vervloet Jan en Verhage Lincken),

 

Verswijvere Catharina, XII (N4049).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom