Voorouderlijst Guedens Philippus

 

Patroniem: vleivorm van de Germaanse god-naam (1393 Godin Halle).

Zie ook Guens.

 


Mechelse gegevens met dank aan: De Ware Vrienden van het Archief, bewerking Parochieregisters Mechelen 1519-1796,  http://www.dewarevrienden.net,  2007-2010.

 

XVI - Guedens - Goedens - Goddijns - ..., (S + M), x met ...

 

Uit Genealogish Repertorium van het Mechels District (François Van der Jeught)

F°172r - dd 29.04.1619 (notaris Jan Harlinghen):

Peter Guedens (hij ondertekende met een handmerk), oudeschoenmaker, en zijn echtgenote Margriete Wabbels, maken al de rechten die zij heeft in een huis over aan ...

F°151r - dd 05.04.1624 (notaris Jan Harlinghen):

Adriaen Abts verkoopt aan Aert Neeffs de 5 zesdedelen van een erfelijke rente op de Staten van Brabant in het Kwartier van Antwerpen, die Adriaen Abts had verkregen, nl, een deel van Peeter Guedens, zoon van Jan Guedens, bij akte verleden op 12 oktober 1615 voor Nicolas Andriessens; van Anna Goedens, dochter van wijlen Philips Goedens, en haar echtgenoot Willem Leerbels, wonend in Wakkerzeel, bij akte verleden voor de schepenen van Mechelen op 21 april 1618, en een deel van Reijnier Crom, weduwnaar van Elizabeth Goedens, de universele erfgenaam van haar testament, verleden op 8 december 1610 voor notaris Jan Harlinghen, en Francois Steemans en zijn broers en zusters, kinderen van wijlen Anna Guedens en Henrick Steemans, zoals blijkt uit de overdracht van 9 januari 1610. Ten slotte verkreeg Adriaen Abts nog een deel van Anna Goedens, we van Aert Crick, wonend in Brussel, op 19 maart 1621, bij akte verleden voor notaris Jaeques Van den Kerckhoven, notaris en Brussel.

Het zesde deel van de rente bezit Anneken Abts, de enige dochter van Maijken Goedens, dochter van Maijken Goedens en vermelde Adriaen Abts, ingevolge het testament van Anneke Goedens, dochter van wijlen Jan Goedens en Catelijne Maes, overleden in Mechelen.  Dit testament werd opgesteld door notaris Jan Harlinghen op 31 maart 1605.

Opgave van de inhoud van het testament met vermelding van legaten aan de kinderen van wijlen Hubrecht Raeds procureur, aan de dochter van Maijken Goedens, m.n. Anneken Abts, de voordochter van comparant, aan Anneken Goedens, dochter van Philips Goedens, aan Peeter Goedens, de zoon van Jan Goedens en aan de kinderen van Anneken Goedens, in totaal dus zes staken, die ieder even veel zouden erven. Getuigen zijn Jasper Vorsters en Hans Eertrijcx.

 

Uit dit huwelijk:

 

Guedens Jan, x met Catelijne Maes

     Uit dit huwelijk:

     Goedens Anneke, erflater,

     Guedens Peeter, x met Margriete Wabbels,

 

Guedens Philips, XIV (M9478 + S12526),

 

Goedens Elisabeth (is dit een nicht ?), x met Reijnier Crom,

 

Guedens Anna, x met Henrick Steemans, schoenmaker, ingezetene van Mechelen, deze x 2 met Catelijne Pauwels, fa Jan,

     Uit dit huwelijk:

     Steemans Francois,

     Steemans Catelijne, + > 1621,

     Steemans Maijken, + > 1621,

     Steenmans Barbel, (°) Mechelen Jan 09.01.1589 (g. Franchet Nicolaus en Vleminx Barbara),

     Steenmans Peter, (°) Mechelen Jan 29.04.1591 (g. Pus Franciscus en Grisper Margareta),

     Steenmans Anna Maria, (°) Mechelen Jan 11.03.1593 (g. Van der Borcht Franciscus en Penneper Maria),

     x Mechelen Jan 15.02.1616 (g. Steemans Henricus, Reijnaert Laurentius en Steemans Franciscus) met Nicolaes Malloij - Maluo - ..., fii in Mechelen,

     Steenmans Joannes, (°) Mechelen Jan 29.08.1595 (g. De Munck Joannes en Smeijers Caterina),

     Steenmans Lijsken, (°) Mechelen Jan 08.05.1598 (g. Matthei Franciscus en Van Oerssel Elisabeth),

     x Mechelen Jan 16.02.1621 (g. Van Deurt Anthonius en Steemans Petrus) met De Vijt Joannes, fii in Mechelen,

 

Goedens Anna (is dit een nicht ?), x met Aert Crick, wonend in Brussel,

 

Goedens Maijken, (x) Mechelen P&P 04.09.1599, x Mechelen Rom 22.09.1599 (g. Goedijns Huijbrecht en Coquil Niclaes) met Adriaen Abts,

     Uit dit huwelijk:

     Abts Anneken, (°) Mechelen Rom 28.05.1600 (g. Mr Goedijns Huijbrecht en Goedijns Anna),

     Abts Lowijsa, (°) Mechelen Rom 08.02.1603 (g. Cockille Niclas en Van der Gracht Lowijsa).

 


 

XIV - Geudens Philippus (M9478 + S12526), ° ca. 1570, x met Gijselinckx Anna (M9479 + S12526).

 

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat:

H851: Fo 112:

- 4 sep 1503: Jan Coels derft aan Peeter Douwe onderhalf dm lant op de Langendonck

- 31 okt 1569: Jan Ghyselincx Cristoffelsone heeft ontvangen voor Anna Moons alias Douwe zijn huijsvrouwe bij doode wijlen Peeter Moons alias Douwe haar vader onderhalf dm land

- 11 sep 1592: Aert Gijselinckx als vaderlijken oom van Anna Gijselinckx dochter wijlen Jans bij doode van Anna Moens haer moeder heeft te leen ontvangen

- 17 nov 1606: Philips Guedens x wijlen Anna Gijselinckx heeft te lene ontvangen voor Anna Guedens zijn dochter oudt 13 jr …

- 19 nov 1650: Willem Leerbijls heeft de eed vernieuwt na de dood van Philip Guedens namens Anna Guedens zijn huijsvrouwe en verkopen het goed aan Hendrik Bollen lt x Cathelijne Scroijen

- 14 dec 1669: Jasparina Bollen x Peeter Smets wordt sterfvrouw

- 28 apr 1692: Jan Wauters sone Merten na de dood van Peeter Smets

- 11 dec 1733: verkocht aan Albert Mertens

- 14 dec 1733: tvoors onderhalf dm op Scharent geheeten Stoffel Jan wordt verkocht aan Albert Mertens x Elisabeth Bruijndonckx.

Uit Genealogish Repertorium van het Mechels District (François Van der Jeught)

F°58r - dd 03.02.1618 (notaris Jan Harlinghen):

Philips Geudens, weduwnaar van Anneke Gijselincx en zijn enige dochter Anneke Guedens (zij ondertekende met een handmerk), gehuwd met Willem Leerbijls, verkopen (gronden te Mechelen) aan ...

Eertijds werd het perceel verkocht voor meier en schepenen van Boortmeerbeek door de echtgenote Barbara Mathijs en Gillis Van Scherige aan Christoffel Gijselins en Danielen Van de Venne, die zijn deel overliet aan vermelde Christoffel Gijselins, ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Geudens Anna, XIII (M4739 + S6263).

 


 

XIII - Leerbels Guilielmus (M4738 + S6262), koster, (°) Wakkerzeel 11.08.1592 (g. Ingelbertus Van Espen en Catharina Van Boven), + Wakkerzeel 14.08.1664, x Mechelen OLV 25.11.16147 (g. Vanden Driessche Hendrick en Vanden Bossche Peter) met Geens - Geudens Anna (M4739 + S6263), (°) (niet H, Wak, ).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Leerbels Guilielmus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Leerbels Anna, XII (M2369),

 

Leerbels Elisabeth, + Wakkerzeel 16.07.1663, x Wakkerzeel 28.07.1660 (g. à Rino magister Antonius en Abrahams Balthazar) met Petit Antonius, geen fii te Wak, H, K, DD, W, Til, Buk, Hols,

 

Leerbels Joannes, ° 1621, + Wakkerzeel 10.12.1636 peste,

 

Leerbels Christianus, (°) Wakkerzeel 16.08.1624 (g. Christianus Van der Schoren en Catharina Palemans),

 

Leerbels Guilielmus, (°) Wakkerzeel 23.12.1626 (g. Guilielmus Verpuilt (Verpaelt) en Maria Van Maelcot), + Wakkerzeel 26.12.1636 peste,

 

Leerbels Catharina, XII (S3131), (°) Wakkerzeel 13.01.1629 (g. Joannes Reynus en Catharina Keerincx),

 

Leerbels Jacobus, (°) Wakkerzeel 23.09.1631 (g. Jacobus Geyselincx en Joanna Ingelborchs), + Wakkerzeel 11.01.1674, x (niet Wak, H, W, S, K, ) met Vincx Barbara,

     Uit dit huwelijk:

     Leerbels Anthonius, (°) Wakkerzeel 13.12.1667 (g. Petit Anthonius en Janssens Susanna),

     Leerbels Henricus, (°) Wakkerzeel 28.09.1669 (g. Vereet Henricus en Van Aerscot Catharina),

     Lerbels Joannes, (°) Wakkerzeel 09.02.1672 (g. Fobelets Joannes en Lerbeels Anna),

     Lerbels Catharina, (°) Wakkerzeel 12.04.1673 (g. Janssens Catharina),

 

Leerbels Petrus, (°) Wakkerzeel 13.05.1635 ( g. Petrus Van den Put en Joanna Gyselincx).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom