Familienamen

                                                                      

A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Andere W-Bladzijden W | We | Z

 

 

Terug naar intro 

Het grootste deel van onderstaande info is een selectie uit: Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003).

Zaaier De, De Zaayer, De Zayer, De Saeyer(e), (de) Sayer

Beroepsnaam van de zaaier.

 

Zabeau, Zabel, Sabel, Sebel, Sabeau, -aux, -au(t), -iau, Sabay, Sab(b)ia

Metroniem, verkorte vorm van Ysabel, Ysabeau. Zie ook Sabel.

 

Zacharia(s), Zacarias, Zaccaria, Zagaria, Zacharie, -ry, Zakeriesen, Zacher(l), Sacher(s), Sacréas, Sacreas

Patroniem uit de bijbelse voornaam Zacharia.

 

Zadeleere De, De Zadeleir, De Zadale(e)re, De Sa(e)delaer(e), -e(e)r(e), -eir(e), (de) Sadeler, De Seddeler, Desadeller, De Sa(e)ldeler

Beroepsnaam voor de zadelmaker.

 

Zaelen Van, Zaal(en), Van Sa(e)len

Naam uit de plaatsnaam zaal: woonplaats, woning, kasteel.

 

Zaman: zie Saman.

 

Zandberg, Zancberg,Sandberg, (van) Sanberg, Van Samberg, Van Semberg, Van Zandberghe, (van) Zandbergen, (van) Santberg(h)e(n), Van Santberghem, Van Zemberg(h)

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Zandbergen/Zandberg (komt een enkele maal in Vlaanderen, vele malen in Nederland voor.

 

Zand (van), Van (der) Zande(n), (van) Sand, Van Sande(n), Zandt, (van) San(d)t, Van der Sandt, Van San, Van Sam, Van de(r/n) Sande(n), Van (de) Zante, Van de(n) Zande, Van 't Zant, Sante

Familienaam naar de plaatsnaam Zand die op diverse plaatsen in Vlaanderen en Nederland voorkomt.

 

Zandvliet Van, Van Zantvliet, Van Santvliet, Van Santfliet, Van Zanduliet, Van Samuliet, Van Sammilette, Van Sami(l)liette, Van Samillet(te), Vasamuliet(te), Vasamillet(te), Vasamilete, Vasamiliet(te), Vashamilette, Vassamil(l)et, Vassamiliet, Vassanillet, Van Sil(l)iette, Van Silette, Van Zillette, Van Sihette, Wasamutiat

Familienaam uit de plaatsnaam Zandvliet.

 

Zandvoort Van, Van Zantvoort, Van Santvoort, Van Santfo(o)rt, Van Santvoet, Van Sandvoet

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Zandvoort (diverse plaatsen in Nederland).

 

Zandwijk Van

1. Familienaam uit de gelijknamige plaatsnaam in Tiel (Gelderland).

2. Een aantal naamdragers ontlenen wellicht hun naam aan de plaatsnaam Sandwich in Kent.

 

Zanger, De Zangre, Dezangré, Sanger(s), De Sanghere, Sänger, Saenger, De Sander, Zenger(s), Senger(s)

Beroepsnaam voor de zanger, koorzanger. De vorm Sander is wellicht afkomstig uit het Kustvlaamse wangelen, wandelen.

 

Zanting(h)e, Zanting(h)a, Zantenga

Friese patroniem uit de voornaam Sander, de verkorte vorm van de Griekse voornaam Alexander (: beschermer).

 

Zebouds, Ziboud, Sybout, Sijbout, Seybold, Sybolts, Sibbald, Sibal, Sigbaldi

Patroniem uit de Germaanse voornaam sig-balth.

 

Zeebroe(c)k (van), (van) Zeebrouck, Van Sebroeck

Naam uit de plaatsnaam Zegebroek uit sigen: doorzijgen, afvloeien. Er is een Zeebroek in Ieper, Langemark, Pittem (West-Vlaanderen), Lebbeke (Oost-Vlaanderen). Zie ook Zegbroek.

 

Zeeland Van

Familienaam voor iemand afkomstig uit de huidige Nederlandse provincie Zeeland.

 

Zeelt

Naam naar de gelijknamige vis voor een verkoper of kweker van vis.

 

Zeeman, Zeman(n), Zéman

1. Beroepsnaam voor een zeeman of bijnaam voor wie aan zee woont.

2. Patroniem uit Zigeman of wellicht uit een Nederduitse-Friese vorm van Simon.

 

Zeeuws, Seeuws, Ze(e)uwts

Patroniem uit Sieuw, Sieuwerd (dit uit het Germaanse Sigi - ward).

Of mogelijk uit het Griekse Zeus.

 

Zegbroek Van, Van Zege(n)broeck, Van Zeg(h)broeck, Van Seg(h)broeck

Naam uit de plaatsnaam Zegbroek (moeras met zegge, rietgras). O.a. in Vorselaar en Duffel (Antwerpen).

 

Zegelaer, Segelaer, Zegels, Segels

Beroepsbijnaam van de zegelaar of zegelsnijder.

 

Zele(n) Van, Van Sele, Van Zeele, Zele, Van der Seelen, Versel(l)e, Verzeele, Verzel, Verzele(n), Vareze(e)le

Naam uit de plaatsnaam Zele of uit Ter Zele (veel voorkomend): uit één ruimte bestaand gebouw.

 

Zelst Van, Van Selst, Van Celst

Familienaam uit de plaatsnaam Zeelst (Noord-Brabant).

 

Zeman(n): zie Zeeman.

 

Zenner, Zenere

1. Nederduitse spelling van het Duitse senner: alpenherder, veehoeder, melker, kaasbereider.

2.Mogelijk kan Zenner ook een variant zijn van Zanner: iemand met blikkerende tanden: een bijnaam dus.

 

Zerouali

Berbernaam uit Marokko en Algerije voor iemand met blauwe ogen.

 

Zeuderick, Suederick, Zuederick, Suerickx, Surixs, Zouteriks

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam Soederic.

2. Zie ook Zurings.

 

Zeveren Van, Van Sever(en)

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Zeveren in Oost-Vlaanderen.

 

Zieleghem (van), (van) Sieleg(h)em, (van) Sileg(h)em, Silighem, Van Seeleghem

Familienaam afgeleid van Zildegem in Kruishoutem.

 

Zijl Van der, Van der Zyl, Van der Zielen, Van der Ziell, Van Zijl, Van Z(e)yl, Verzijl, Zijlman(s), Zylmans, Zyltman

Naam naar woonplaats bij een (Middelnederlandse) sijl, zijl: waterleiding, waterloop.

 

Zoetaert, -a(e)rd(t), Soeta(e)rt, -aerd, -aer(t)s, -arte, -haert, Soeters, De Soetaert, Sotaers, Soutaer, Zoutaert, -ard, (de) Zoete, (de) Soete, Soet(e), Zoet, Zoute, Soute

Patroniem of metroniem naar de Germaanse voornaam 'swôt-hard' (= zoet-sterk).

Dikwijls zijn het afleidingen van de meisjesnaam Soete.

 

Zoete (de), (de) Soet(e), Zoet, Zoute, Soute

Metroniem uit de korte Germaanse voornaam (uit Avezoete, Heilzoete, Immezoete) swôtja.

Zoeten(s), Soeten(s), Su(e)tens, Seutens, Soetes

Metroniem, knuffelvorm van de meisjesnaam Zoete/Zoetekin.

 

Zomeren Van, Van Zoomeren, Van Som(m)eren, Van Sumer(e), Van Summeren, Van Zummeren

Familienaam uit de plaatsnaam Someren (Noord-Brabant).

 

Zomerveld, Sommerfeld, Zomerfeld

Familienaam uit een verspreide plaatsnaam in Duitsland.

 

Zonderman, Sonderman, Sondermann, Sunderman, Sundermann, Sündermann, Zunderman(n), Sonder

1. Naam naar de plaatsnaam Sondern (Sonder) in Beltrum/Lintvelde (gemeente Berkelland in Gelderland).

2. Of een gelijkklinkende naam in Duitsland.

3. Mogelijk bijnaam voor een bijzonder man.

4. Zie ook bij Zunderen Van.

 

Zuidema

Friese patroniem uit de voornaam Suder. Zie bij Suur.

 

Zuijdendorp

Familienaam uit de plaatsnaam Zuidendorp, die wellicht op diverse plaatsen voorkomt. O.a. Zuiddorpe bij Terneuzen.

 

Zumbrink

Duitse variant van 'Van den Brink'.

 

Zunderen Van, Van Zonderen, Van Sunderen

1. Naam uit de plaatsnaam Zundert (Noord-Brabant).

2. Of uit de plaatsnaam Zenderen in Borne (Overijssel).

3. Of bestaat er ergens nog een plaats Zunder(en) ?

4. Zie ook bij Zonderman.

 

Zurings, -inckx, Surings, -inx, -ixs, Seurinck, -ynck, -ijnxk, Suerinck, -ickx

1.Bijnaam uit het bv. nw. zuur: iemand met een onvriendelijk karakter.

2. Patroniem, uit de Germaanse voornaam Suur.

In het Fries bestaat hier Suringa (Winkler 1885).

3. Zie ook Zeuderick.

 

Zurpele Van, De Zurpele, Van Zulpele, Van Zulpere, Vanzulpere, Van Surpele

Familienaam uit de plaatsnaam Zurpele in Zelem (Limburg).

 

Zutendaal

Zeer jonge naam, bewust gekozen, die zoveel betekent als "het zoete dal".

 

Zutter(e) De, (de) Sut(t)er, De Sutters, Sutterer, De Zeutter, De Seuter, De Zeustre, De Zitter(e), De Sitter(e), De Ziter, De Citer, De Sieter, De Zetter, Sit(t)ers, Citter(s), Cieters, Cyter

Beroepsnaam uit het Middelnederlandse sutter: naaier, kleermaker, schoenmaker.

 

Zuur, Zuure(n), Suurs, De Seure, Deseure, De Zeure

Bijnaam voor iemand met een zuur karakter

 

Zuyderhoff, Zuijderhoff, Zuiderhof

Zeldzame Belgisch-Nederlandse naam uit de plaatsnaam zuyden + hof(f). Locatie nog onbekend.

 

Zwaan (van der), Van der Zwa(e)n

Familienaam uit een huisnaam.

 

Zwa(e)nepoel, Swaenepoel

Familienaam uit de gelijknamige plaatsnaam in Beernem en Vladslo.

 

Van der Zwalm(en), Van (der) Zwaelmen, Van de(r) Swalme, Van Zwalmen, Van Swalm, Van der Swa(e)lm(en), Verzwalm, Verswalm, Van Zwam

Familienaam uit de plaatsnamen Munkzwalm of Nederzwalm (Oost-Vlaanderen), het gebied waar de Zwalm-rivier doorstroomt.

 

Zwama, Swama

Friese patroniem uit de voornaam Zwaan/Swaan.

 

Zwart (de), De Zwarte, Dezwarte, De Swa(e)rte, (de) Swart, De Swaert, De Zwert, De Swer(d)t, (de) Sweert, De Zweert, Swarten, Swerten, (de) Swerts, Sweerts, Zwe(e)rts, Zwart(s), Swa(e)rts

Bijnaam naar het donkere haar of een donkere huidskleur.

 

Zweekhorst

Familienaam uit de eigennaam Sweeck (Knuffelvorm uit de Germaanse voornaam Switger: swinth + ger)) + horst.

 

Zwertva(e)gher, Zwee(r)tvaegher, Swertva(e)gher, Swerdtfegers, (de) Swartvaeg(h)er, -vag(h)er, Swartvaegher, -fagher, Zwartva(e)gher, De Svartvaegher, Zwe(e)gers, Swe(e)gers

Beroepsnaam van de zwaardveger: de wapensmid.

De twee laatste varianten zijn typisch voor de Belgisch-Nederlandse grens en wellicht uit één variant ontstaan (uit Gerrit Swerdevegers die leefde rond 1700).

 

Zwerver, Zwerwer

Familienaam die duidelijk zegt waarover het gaat. De voorouder was een ... zwerver.

 

Zwiekhorst, Zweekhorst

Familienaam uit de plaatsnaam Zweekhorst in Zevenaar (Gelderland).

 

Zylberg, Zijlbergh

Familienaam uit de plaatsnaam Zeilberg in Deurne (Noord-Brabant).

 

Zype Van (de),  Van (de) Zijpe, Van (de(n)) Sype, Van de(n) Sijpe, Van der Zype(n), - Zijpe(n), Van der Zyp(pe), -Zijp(pe), Van der Ziepe, Van der Zippe, Van der Sype(n), -Sijpe(n), Van der Syp(pe), -Sijp(pe),  Van (der) Sippe, Van der Zeyp(en), Van der Zeijpen, Van der Seype(n), Van der Seijpe(n), Van der Zeyepen, Van der Zeypin, Van der Zijpt, Van der Sypt, -Sijpt, Verzijp, Verzyp, Versijp(t), Van Verzypen

Familienaam uit de verspreide plaatsnaam Zijpe: afwatering.

 

Andere W-Bladzijden W | We | Z

 A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Wil je de betekenis van jouw familienaam kennen ? Stuur een mailtje!  

Er zijn slechts drie voorwaarden:

- vermeld in je mailtje waarom je het wil weten,

- beperk je tot één of een paar namen.

- vermeld ook even hoe je op mijn site terecht kwam.

 

Soms moet je even geduld hebben: er zijn nogal wat aanvragen.

Kijk a.u.b. eerst of de gezochte naam er niet opstaat (bv. De Grote bij Groot, Verbeeck bij Beek en bv. Vranckx bij Frank). Zo bespaar je mij heel wat werk.

 

Literatuur:

De betekenis van toponymische samenstellingen (J .Van Loon - Onomastica neerlandica 1981)

Etymologisch woordenboek der Nederlandsche Taal (J. Vercoullie - Van Rysselberghe & Rombout 1925)

Huizinga's complete lijst van namen (A.Huizinga - Tirion 1998)

Middelnederlandsch handwoordenboek (J. Verdam -  Uit. Martinus Nijhoff 1949)

Middelnederlandse spraakkunst ( Dr. A. Van Loey - Wolters-Noordhoff 1980)

Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (voor 1226) (Maurits Gysseling - Belg. interuniversitair centrum voor neerlandistiek 1960)

Vondelingen en hun naamgeving (L.De Man - Onomastica neerlandica 1956)

Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003)