Familienamen

                                                                      

A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Andere W-Bladzijden W | We | Z

 

 

Terug naar intro 

Het grootste deel van onderstaande info is een selectie uit: Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003).

Waachman(s), Wageman(s), -mann, Waegeman(s)

Beroepsnaam van de waagmeester, de opzichter van de stadswaag, de beëdigde stadsweger.

 

Waal De, De Wal, De Wael(e), De Wa(e)lle, Dewael(s)s, Wa(e)len(s), Waals, Waels, Wa(e)les, Swaels, Swaelen(s), Swaelens, Swaalens, Zwa(e)lens, Zwahlen, Swales

Volksnaam voor een Waal of soms voor een Fransman.

 

Waal Van de(r), Van der Waals, Van der Wael(e), Van de Wael(l)e, Van der Wal, Uiterwaal

1. Familienaam afgeleid van de Waal = zijarm van de Rijn.

2. Familienaam afgeleid van de verspreide plaatsnaam Waal = kolk achter een dijk ingevolge een dijkdoorbraak.

 

Waas (van), Van Waes, Verwaest

Familienaam uit de plaatsnaam Waas. Bv. Het Land van Waas.

 

Waasdorp

Familienaam uit de gelijknamige plaatsnaam (is gerelateerd aan een heerlijkheid welke gelegen is/was op de huidige Waalsdorpervlakte, nabij Wassenaar).

 

Wachtel(aer), Wachtler, Wächtler

Familienaam uit het Middelnederlandse en het Duitse wachtel: kwartel of kwakkel.

Naam van de vanger en/of de verkoper.

 

Wachter(e) De, Wachters, Wächter, De Wagter(e), Waechter, De Waghtere, De Wechter

Beroepsnaam van de wachter, nacht- of stadswaker.

 

Wackenier(s), Waekenier, Wacrenier, -iez

Familienaam uit de plaatsnaam Warquignies (Henegouwen).

 

Wade, Wa, De Waet, Dewaet, De Wa(a)y, De Wae(y)

1. Naam uit het Middelnederlandse wade: kledingstuk, gewaad, groot sleepnet, knieschijf, kuit. Bijnaam of beroepsnaam.

2. Patroniem uit de Germaanse voornaam Wado.

 

de Wael/Waal van An(c)keveen

Afstammelingen van de familie De Wael die lange tijd heren waren van An(c)keveen      in 's Graveland.

 

Waelbers

Zie Waelburghs en Walbrecht.

 

Waelburg(h)s, Wa(e)lbers, Walbourgh

1. Metroniem uit de Germaanse voornaam Wouburg/Walburg (wal + burg).

2. Mogelijk ook uit de plaatsnaam Walburg (Zuid-Holland).

 

Waelkens, Waelckens, Walkens

1. Naam uit het Middelnederlandse Waelkin: Waaltje (uit Wallonië).

2. Patroniem uit bvb Walbert, Walraad, Walrik, ...

 

Waelscappel Van, Van Walscappel, Van Welscappel, Van Waescappel, Van Waelseappel, Van Waeslappel, Walschap(s)

Familienaam uit de plaatsnaam Waalskapel (Wallon-Cappel in Frans-Vlaanderen).

 

Waem

1. Zie Waen De (zie hieronder).

2. Of uit  Dewasme(s).

 

Waen De, De Waene, De Weyn, De Weine, Duwein, -eyn, -ijn, -yn, Duyn, Duijn

Naam uit het Middelnederlandse wain, wain, het Picardische wain, het Oudfranse gain: weide, landbouwland. De familienaam is dus een beroeps(bij)naam voor een landbouwer.

 

Waerbeke Van, (van) Waerebeek, (van) Waerebeke, Van Waarbeek, -beck, Van Waerbeeck, Van Warbeek, -be(e)ck, Warbecq

Naam uit de plaatsnaam Waarbeke (Oost-Vlaanderen) of Waarbeek in Asse (Vlaams-Brabant).

 

Waerden, van der, Van der Wa(a)rde(n), Vanderwa(e)ren, Van der Wa(e)ren, Van der Weerde(n), Van de Wa(e)rt, Van de(r) Weerd(t), Verwaard, Verwa(e)rde(n), Verweirde(n), Verweire(n), Verwaede, Verwaeren, ...

1. Plaatsnaam Waard(e)n, Weerd: beemd, eiland, samengevat aan het water gelegen land.

2. Der waarden: wacht, uitkijkpost.

 

Waerenborgh(h), -burgh, Warembourg, Warambourg

Familienaam uit de plaatsnaam Warembourg in Ouve-Wirquin (Pas-de-Calais).

 

Waeyenberg(e) (van), Van den Wa(e)yenberg(h), Waayenberg, Waaijenberg, Van den Weyenberg(h), (van) Waeyemberg(h)(e), -berch, (van) Waeyenbergh(e), -berch, Van Waeijenberg(h)e, (van) Wayenberg(h)(e), (van) Wa(e)yemberge, Van de Weyenberg, (van) Wey(e)nberg(h)(e), Van Weijenberge, -bergh, Van Weyenbergen, Van Weynberg(h), Van Weymbergh, Van Wyenberghe, Waeyenborg(h)s, Wayenberghs, -borch, -borgs, -burg(h), Wayemberg(h)(e), -bercg, Weijenberg, Weyemberg(h), Wyemberg, Wyenberg, Weinberg, Weimberg, Woiemberghe, Wuyenborghs, ...

Familienaam naar de verspreide plaatsnaam 'Waaienberg'': waegin + berga.

 

Waeyen(s), Weyen(s), Waye(ns), Waeijen, Weljen(s), Va(e)ij(e), Va(e)ye(ns)  

Familienaam uit het Middelnederlandse waeyen.

Bijnaam voor iemand die op winderige wijze loopt, met de leden zwaait, wuft is, wind maakt, zo onberekenbaar is als de wind.

 

Waeyere De, De Wayer, De Woyer, Waaijer, Wajer, Waijers, De Weyer, Weyers, De Weijer, Weijers

Familienaam uit de bijnaam waaijer: onberekenbaar iemand.

 

Wagabart, Wa(e)gebaert

Patroniem uit de Germaanse voornaam 'wag-berht': Wacobertus. (Mortet I).

 

Wagemaker (de), -maeker, De Wagemacker, Wagema(e)kers, Waegemacker, -maekers, Wa(e)ghemacker, De Waegema(e)(c)ker, (de) Wa(e)ghemaecker, De Waegemeeker, Waeghemaeker, Swa(e)gemaekers, Swagemakers, Swaegemackers, Zwagemaker

Beroepsnaam van de wagenmaker.

 

Wagemans, -mann, Waghemans, Waegeman(s), Wagman(s), Waemans, Vagman, Wagelmans, Wagemance

1. Beroepsnaam van de wagenmenner, voerman, vrachtrijder.

2. Zie ook Waachman(s).

 

Wagenaar (de), Waagenaar, (de) Wagenaer, -aere, -eer, -er(e), -air(e), De Waggeneer, (de) Waegenaer(e), -eer(e), -eir(e),Waegeneer(s), - aar, (de) Waeghenaere, (de) Waegneer,

De Wa(e)gheneire, Wagenar, Wagene(e)ers, De Wagner, Wagnair, Waeg(u)enaire, Wacguenaire, De Wagenier, Dewagenière, War(i)ginaire

Beroepsnaam van de wagenmaker, de voerman, de koetsier.

 

Wal Van de(r/n), Van Wal(len), (van de) Wall(e), Van der Walle(n), Van der Whal(l)e, Van der Wald, Van de(r) Waele, Van de Waal, Van de Valle, Wandewalle, Vandwalle, Vaudwalle

1. Familienaam afgeleid van de verspreide plaatsnaam wal(le), van het Germaanse walla = mot(t)e, kunstmatige heuvel.

2. Zie ook Waal.

 

Walach, Walag, Wallach

Joodse familienaam uit het Tsjechische Vlach (: idem als Waal, Welsch) : volksnaam voor Italianen en Roemenen.

 

Walbrecht, Walbre(r)cq, Walbert, Walbers

Patroniem uit het Germaanse walh + berht.

 

Waleson

Patroniem (-son) uit een Germaanse Walh-naam.

 

Walker, -ers, Wel(c)ker, Walcarius, Walkiers, (de) Walckiers, Walchiers, Walkise, Wauquier(s), -iez, Waucquier, Waucqwier, Waquier, Wacquier, -iez, Woukier, Woekier, Va(u)quier, Val(c)kiers, Valkies, Gauquie(r), -ié, Gauquir, Gockier, Gaucher, -ez, -é, -ie(r), -i(r), -y

Patroniem uit een Nederlandse, verfranste (Picardisch) en terug vernederlandste vormen van het Germaanse walh-hari.

 

Wallecam, Wallecan, Wallican, Wellecam, Wellecan, Welkamp, Walenkamp, Wollecamp, Valecamps, Walquan

Naam uit de plaatsnaam Walencamp in Marcq-en-Baroeul (Nord), Walloncamp bij Quèvy (Henegouwen), Wallekamp in Rekkem of Wallekant in Maarke-Kerkem (Oost-Vlaanderen).

 

Walleg(h)em (van), Van Waeleghem, Van Wallighem, (van) Wolleghem

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Wallegem in Bavikhove, Hulste.

 

Van Wallendael, Van Wallendael, Van Walenda, Van Walendael

Familienaam uit de plaatsnaam Walledal in Herent (Vlaams-Brabant).

 

Wallens, Wallin(g), Warlin(g), Wolle(n)s, Wellin(g), Wel(l)ens, Welles, Wels

1.Patroniem, knuffelvorm van de Germaanse voornaam Walther/Wouter.

2.Variant van Willens, zie bij Willekens.

Wallet, -ey, -ez(e), -èze, Walet, Warlet, -ez

1. Patroniem uit een Germaanse walh-naam.

2. Variant van Valet.

3. Of naam uit de plaatsnaam Walet in Herchies of Wallez in Arc-Ainières (Henegouwen).

 

Walleyn, Wallyn, -ijn

Familienaam uit het Franse Walin/Valin, een knuffelvorm van een Germaanse walh-naam.

 

Wallon(d), Walon, Vallon(s)

1. Patroniem, Romaanse verbogen vorm van de Germaanse voornaam Walo: Waal, Romaan.

2. Volksnaam uit het Franse Wallon: Waal, Romaan.

 

Walop, Wa(e)rlop

Beroepsbijnaam uit het Middelnederlandse walop: galop. Dit voor bode of loper.

 

Walrave, Walraven(s), Walraeve(n)s, Walrawens, Waraeve, Wal(l)raf(f), Waldraff, Wallrabe, Waltraevens, Walgrave, Walg(g)raeve, Walgraef, Walgraff(e)

Patroniem uit de Germaanse voornaam walh-hrabn: Waal-raaf.

 

Walschaert(s), Walschaers, Walscharts, Valschaerts

Naam uit het Germaanse walh.

 

Walschot(s), Waalschot, Walescotte, Welschot

Familienaam uit de plaatsnaam Wa(a)lscho(o)t in de Belgische Kempen (juiste plaats nog onbekend) en o.a. bij Beugen in Nederland.

 

Waltniel, Waltenier

Familienaam uit de plaatsnaam Waldniel in Swalmtal (Noordrijn-Westfalen).

 

Wambeek (van), (van) Wambeke, Van Waenbeke, Waembeke, (van) Wambecke, Wambecq, Wambacq, Wamback, Vamwambeke

Familienaam uit de plaatsnaam Wambeek (Vlaams-Brabant), de plaats Wambeek (Steenokkerzeel), Wambeke (Oost-Vlaanderen), Wambecque (Pas-de-Calais) en Wambeke in Dottenijs, Wervik en Wijtschate (West-Vlaanderen).

 

Wamberghe, Wambergue

Romaanse spelling voor Van (den) Berge. Naar woonplaats of plaats van afkomst.

 

Wanckel(e) De, De Wankele, De Wancker

Beroepsbijnaam voor iemand die 'wankel' van karakter is of iemand die 'wankelend' loopt.

 

Wancour

Familienaam uit de plaatsnaam Wancourt (Pas-de-Calais).

 

Wandel, Wandels(t), Wendel(s), Wendel(e)n, Windelen, Windels, W(u)yndels, Wingel(s), Vindels, Vendels, Eyndels, Heyndels, Heijndels

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam Wandil: volksnaam van de V/Wandalen.

2. Bijnaam voor een dolend, veranderlijk persoon.

3. Zie ook bij Wandelaer(e) (de).

 

Wandelaer(e) (de), De Wandele(e)r, De Waandeleer, De Wandeleir, -aire, Wendeler

Naam uit "wandelen": heen en weer gaan, rondzwerven, veranderen.

Bijnaam voor iemand die veel weg is of voor een veranderlijk/wispelturig iemand.

 

Wanghe Van, Van Wang(h), Van der Wangen

Familienaam uit de plaatsnaam Wange (Vlaams-Brabant).

 

Wanin, Wannin, -ijn, -eyn, Wan(n)yn

Patroniem, knuffelvorm van de voornaam Wano (betekenis ?).

 

Wannemaeker De, De Wannemacker, Wanmaker, Wannenmacher, Wenma(e)kers,

-macker(s), -meekers, -me(c)kers, Wennmacher

Beroepsnaam voor de wannenmaker.

 

Wans, Wensch

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam Wanzo/Wano.

2. Familienaam uit de plaatsnaam Wanze (Luxemburg).

 

Wante

Familienaam uit want: handschoen. Beroepsnaam voor de maker van ....

 

Wanze(e)le (van), (van) Wanseele, Van Wanzelle, Wanzel

Naam uit de plaatsnaam Wanzele (Oost-Vlaanderen).

 

Wareman

Patroniem uit de voornaam Wero.

 

Warin, Waryn, Warein, Warreyn, Warren(s), Warens, Varin, Waring, Warring, -in(c)k, Weeren(s), Wehrens, Werre(n)s

Patroniem, knuffelvorm van een Germaanse Waro (hoeder) -naam.

 

Warinet, Warnet, -é, -ez, -ès, Warne, Werné, Wèné, Wené, Winné

Patroniem uit Warin. Zie daar.

 

Warnant(s), Warnand, Warnent

1. Familienaam uit de plaatsnaam Warnant (Luik, Namen).

2. Patroniem uit de voornaam Werner/Warnier.

 

Warnier, -ie(rs), -iez, -y, -ij, Wargnier, -ie(z), -ez, Waernier(s), Werniers, -y, Warrin(n)ier, -iner, Wardenier, Varnier, Walnier, Warlier, Woirlier

1. Beroepsnaam uit het Oudfranse warrenier: opzichter van de warande, het jachtterrein, boswachter.

2. Zie ook Werner.

 

Waslander

Naam voor iemand afkomstig uit het Waasland.

 

Wasschebalie

Geïsoleerde naam die uitsluitend voorkomt in en rond het Nederlandse Meppel/Staphorst.

Hij is mogelijk een patroniem (uit zoiets als Wasbald) afkomstig uit het Tjechische vasil (koning) of uit het Germaanse waso + het Germaanse bald.

De hakselmolen van de tijd heeft deze familie wellicht via of vanuit Slavisch gebied naar Nederland gestuurd, waar hij nogmaals fonetisch geschreven werd met bovenstaand resultaat. Stamboomonderzoek kan 'misschien' de plaats van oorsprong aan het licht brengen.

 

Wassenberg(h) (van), Van Wassenberge, Wassenburg

Familienaam uit de plaatsnaam Wassenberg in Temse (Oost-Vlaanderen).

Of uit de plaatsnaam Wassenberg (Noordrijn-Westfalen).

 

Wassenhove(n) (Van), Van Vassenove

Naam uit de plaatsnaam Wassenhoven in Grotenberge (Oost-Vlaanderen).

 

Wassin(g), -ink, Wasyng

Patroniem uit de Germaanse voornaam Was, Wazo.

 

Wasteel(s), -iels(s), Watseels, Watzeel(s), -eils, Westeel(s), Westel, Wastels,

Vaste(e)ls, Wasteau, -éau, -iau(x), Vastiau, Watteel, -el(le), Watel(le), Wartel(le),

Wat(t)eau(x), -iau(x), Wattieaux, Wauthia, Wat(t)eeuw, Watteeu(x)

Familienaam uit het Oudfranse gastel, het Picardisch-Franse wastel: koek. Beroepsbijnaam van de koekenbakker.

 

Waterloo(s), Watterloo, Watterlos, Wat(t)erlot, Waeterloos, -loss, -loot, Wat(t)relos, -lot, Auterlot

1. Naam uit de plaatsnaam Waterloo (Vlaams-Brabant), Wattrelos (Nord), Waterloos (in Ophasselt). Sint-Lievenshoutem (Oost-Vlaanderen), Neeroeteren (Limburg),

2. Sommige vormen zijn afgeleid van Wautier: Wouter.

 

Waterplas

Familienaam uit de plaatsnaam Waterplas: waterpoel. Plaats van ontstaan helaas onbekend.

 

Waterval, Wasserfall

Naam uit de gelijknamige plaatsnaam op diverse plaatsen in België en Nederland (vooral omgeving Limburg). Maar ook in Zuid-Afrika en als Wasserfall in Duitsland.

 

Wathar(d), Wata(r)(d), Wataal, (de) Water

Patroniem uit Watier, dit weer uit Wautier. Zie daar.

 

Wathoul, Wathour, Was(t)oul

Patroniem, Picardisch-Waalse vorm van de Germaanse voornaam wald-wulf.

 

Wattel: zie Wasteels.

 

Watteyn: zie Wattyne.

 

Wattez, Watthé(e), -ez, Watté, Watte, Watthe(e)

Patroniem uit Wa(u)tier = Wouter (zie bij Walter). Zie ook hier onderaan de pagina.

 

Wat(t)in, Wattijn, -yn, Atyn, (de) Wettinck, (de) Wetting(h)

1. Patroniem uit de wellicht Picardische knuffelvorm van Walter, Wouter.

2.Zie ook bij Wattyne Van de.

 

Wattyne Van de, Watteyn, Wastyn(e)

Familienaam uit het Oudfranse watine (verlaten onherbergzaam gebied) of uit het Oudfranse wast (woest gebied). De plaatsnaam Wastine komt nogal voor.

 

Wautier, -ié, -ie, -iez, Wauthier, -iez, Wottier, Watier, -iez, Wattier, -ié, -iez, Wat(t)(h)y, Wattij, Waut(h)y, Wauthij, Woutie, De Wautier, Vuattier, Vaultier, Vaut(h)ier, Vatier

Patroniem:Picardisch en Waals van de Germaanse naam Wouter (zie bij Walter).

Andere W-Bladzijden W | We | Z

 A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Wil je de betekenis van jouw familienaam kennen ? Stuur een mailtje!  

Er zijn slechts drie voorwaarden:

- vermeld in je mailtje waarom je het wil weten,

- beperk je tot één of een paar namen.

- vermeld ook even hoe je op mijn site terecht kwam.

 

Soms moet je even geduld hebben: er zijn nogal wat aanvragen.

Kijk a.u.b. eerst of de gezochte naam er niet opstaat (bv. De Grote bij Groot, Verbeeck bij Beek en bv. Vranckx bij Frank). Zo bespaar je mij heel wat werk.

 

Literatuur:

De betekenis van toponymische samenstellingen (J .Van Loon - Onomastica neerlandica 1981)

Etymologisch woordenboek der Nederlandsche Taal (J. Vercoullie - Van Rysselberghe & Rombout 1925)

Huizinga's complete lijst van namen (A.Huizinga - Tirion 1998)

Middelnederlandsch handwoordenboek (J. Verdam -  Uit. Martinus Nijhoff 1949)

Middelnederlandse spraakkunst ( Dr. A. Van Loey - Wolters-Noordhoff 1980)

Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (voor 1226) (Maurits Gysseling - Belg. interuniversitair centrum voor neerlandistiek 1960)

Vondelingen en hun naamgeving (L.De Man - Onomastica neerlandica 1956)

Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003)