Familienamen

                                                                      

A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Andere V-bladzijden V | Ve | Vi | Vo

 

 

Terug naar intro 

Het grootste deel van onderstaande info is een selectie uit: Woordenboek van de familienamen in Belgi en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003).

Voesterzoons, - sons

Naam uit het Middelnederlandse voe(d)sterzone: pleegzoon.

 

Voet, Voe(d)ts, Vot, Voeten

Bijnaam voor iemand met grote voeten.

 

Vogelaar, (de) Vogelaer(e), De Voghelaere, De Voegelaer, De Vogelas, (de) Vogeleer, Vogelaer(t)s, Vogelere, (de) Voglaire, Voglar, (de) Vogeler, Vogler, Veugel(a)ers

Beroepsnaam voor een vogelaar, d.i.  een vogelvanger/ vogeljager, vogelhandelaar.

 

Vogel(e) De, De Voghel(e), Devogle, Vogel(s), De Veug(e)le, De Veughele, Fog(h)el, Vogl, Fogiel

1. Bijnaam naar de eigenschap van een vogel: vlug, beweeglijk.

2. Beroepsnaam van de vogelaar. Zie bij Vogelaar.

 

Vogelin, Veugelen, Veuchelen, Vuchelen, Feuggelen

Naam uit het Middelnederlandse veugelin: vogeltje. Bijnaam of beroepsbijnaam naar n of andere eigenschap of voor bvb. de vogelverkoper.

 

Vogler: zie Vogelaar.

 

Volan(t), Vol(l)and, Vollan(t), Volon(d), -ont, Vollon(t)

Bijnaam uit het Oudfranse volant: licht, wispelturig.

 

Volbeda

Friese patroniem uit de naam Volbert/Volbrecht: 'fulk-berht' (: volk-schitterend).

 

Volckaert(s), -aers, Volkaert(s), -erts, Volkhardt, Volcaer(t)s, Volekaert, Val(c)kaert, Walcart, Vockaert, Vocaet, Vacaet, Vakaet, Foeckert, Fockaert, Focquaert, Foccaert, Foc(c)art, Voka(e)r, Foucar, -art(e), -aer(t), Fourcart, Fouqua(e)rt, Fouq(u)aet, Foucq(u)aert, Fouchard

Patroniem uit de Germaanse voornaam fulk-hard : volk-sterk.

 

Volder(e) De, De Voldre, (de) Volders, Folders, Vollers, De Vulder(e), De Veuldre, Vullers, Vulners

Beroepsnaam voor de volder: de lakenbereider die de wollen stoffen volt.

 

Vol(le)bout, Volpout, Volpoet, Follebout, -boudt, Follebouckt

Patroniem uit de Germaanse voornaam fulk-balth.

 

Volkmar, Folkmar, Volkmer, Volkhemer, Volmar(t), Vollemaere, Vol(l)mer, Fol(l)mer

Patroniem uit de Germaanse voornaam fulk-mr.

 

Volsem (van), Van Volcem, Van Volsen, Van Volsom, Van Volsum, Van Volxem, Van Volcksom

Familienaam uit de plaatsnaam Volsem (Vlaams-Brabant).

 

Vol(t)z

Patroniem uit een Volk (fulk)-naam.

 

Vonk, Vonke(n), Vonck(x), Voncke(n), Vounck(x), Vunck(x), Fonck(e), Fonk(e), Funk, Funke(n), Funck(en), Vervonck

Beroepsnaam voor een smid: vonken slaan.

 

Voogd (de), (de) Voog(h)t, (de) Vooght, De Voogh(t), De Voeg(h)t, De Voecht, (de) Vocht, (de) Vo(i)gt, (de) Voght, Te Vogt, Voegt, Voget, Vogts, Vogten, Vochten, Vogeses, De Vucht, Vuch(t), Vught, Vugt(s)

Bijnaam voor de voogd: beschermer, patroon, voogd, bevelhebber, aanvoerder.

 

Vools

Familienaam uit het Middelnederlandse vool: veulen.

Wellicht beroepsnaam voor de paardenhandelaar.

Mogelijk ook bijnaam voor een speels iemand.

 

Voorde(n) Van, Van Vo(o)ren

Familienaam uit de plaatsnaam Voorde (Oost-Vlaanderen) of variant van (van de(r)) Voorde.

 

Voorde van de(r), Van de(r) Voor(d)en, van de(r) Vorden, van de Wo(o)rde, van de(r) Vo(o)r(d)t, van den Voort, van der Voodt, Wandervorde, Wandevoir, Van Vo(o)ren, van Vu(u)ren, Vervoor(d)t, Vervoert, Vervort, Vervuurt, Vervoir, Vervoode, Vervoot, Vervo(i)tte, Tenvoorde(n), Tenvooren, Tervoort, Tervoert, Tervooren

Duitse varianten van deze naam zijn o.a. Verfort(h), Verfrth, Von der Furt, Verfrt.

Zeer verspreide plaatsnaam die verwijst naar een voorde = doorwaadbare plaats.

 

Voorspoels, Voorspools

Familienaam uit de plaatsnaam Voorspoel in Borsbeek, Waarloos (Antwerpen) en in Londerzeel (Vlaams-Brabant).Vors(ch)poel: kikkerpoel.

 

Vormezeele

Naam uit de plaatsnaam Voormezele (West-Vlaanderen).

 

Vorselaars

1. Naam uit de plaatsnaam Vorsel (zie Vorselmans).

2. Of uit de plaatsnaam Vorselaar (Antwerpen).

 

Vors(s)elmans, Vosselman(s)

Naam uit de plaatsnaam Vorsel (Noord-Brabant) of in Kasterlee en Rijkevorsel (Antwerpen).

 

Vorst Van de(r), Van der V(e)urst, Van der Vo(o)st, Van den Vust, Van de Vos, Van (de) Voorst, Vervu(r)st, Verworst, Verwoest, (de) Vorst, Vost

Familienaam uit de plaatsnaam Vorst/Vurste (woud) die in diverse provincies voorkomt.

 

Vos (de), Voss, (de) Vosse, Vosch, Vossius

Bijnaam naar de naam van het dier, de vos = een sluw of onbetrouwbaar mens of een roodharig iemand.

 

Vossel Van, Vossels

1. Naam uit de plaatsnaam Vossel in Binkom en Schaffen (Vlaams-Brabant), Denderhoutem en Moerbeke (Oost-Vlaanderen), Herselt en Poederlee (Antwerpen).

2. Uit de plaatsnaam Vosselt in Hasselt (Limburg).

3. Uit de plaatsnaam Vorsel (Noord-Brabant) of in Kasterlee en Rijkevorsel (Antwerpen).

4. Varianten van Van Vosselen of Van Vossole (zie bij Vosselen en Vossole).

 

Vossele(n) Van, (van) Vorselen, Forschelen

1. Naam uit de plaatsnaam Vosselen (Noord-Brabant).

2. Varia van Van Vossel (zie hierboven).

 

Vossole Van, Van Vossel

1. Naam uit de plaatsnaam  Voshole of Vossel in Schaffen (Vlaams-Brabant).

2. Of uit Voshole/Vossole in Oostburg (Zeeland), Marquise (Pas-de-Calais), Denderhoutem en Ophasselt (Oost-Vlaanderen).

 

Vracem Van, Van Fra(e)c(h)em, Van Frachen, Van Fraeghem, Van Fraecken, Van Fraes(s)em, (van) Fraussen, Van Fraucem, Van Fraus(s)em, Van Franssem

Familienaam uit de plaatsnaam Frassem in Bonnert (Luxemburg).

 

Vran(c)ken(ne), Vranck(x), Vran(c)x: zie Frank.

Vreeswijk, -yck

Familienaam uit de plaatsnaam Vreeswijk (Utrecht).

 

Vreken Van de(r), Van den Vreken, Van der Vrecken, Vereeke(n), Vereecke(n), Verhee(c)ke(n), Vereecque, Vereque

1. Familienaam afgeleid van de meerdere keren voorkomende plaatsnaam ter Vereecke (o.a. te Eksaarde): (steen)eik.

2. Soms is de familienaam afgeleid uit Van den Vreeackere (= omheinde akker te Rumst).

 

Vreker(e) De, De Vrecker, De Vreeker, Devreker

Familienaam uit het Middelnederlandse wreker. Bijnaam voor een wraakzuchtig iemand.

 

Vreugd De, De Vreught, (van de) Vreugde

1. In 1686 werd in Brussel een vondeling De Vreught genoemd, omdat hij "in de deur van den Genughelijcken Boer op de Walsche Plaatse" gevonden was.

2. Gezien de geografisch ruime verspreiding is de naam wellicht ook ontstaan als bijnaam voor iemand met een vrolijk karakter.

3. Of uit een huisnaam.

 

Vreven, Vrven, Vrvin, Vreeven

Metroniem uit de voornaam Vredewivus:frith-wb.

 

Vreys, Vr(e)ijs, Freys, Freise(n), Freis(es), Frys, Vreys(s)en, Vrys(en), Vrijs(s)en, Freys(s)en, Fr(e)ijsen

1. Patroniem: verkorte vorm van Laureis, Lavreysen.

2. Sommige vormen gaan misschien terug op Friesen/Frissen: patroniem uit Friso of 'afkomstig uit Friesland.

 

Vrielinck, -ling, -lynck, -lijnck, Vryelinck, Vrijelinck, Frylinck, Frijlinck

1. Bijnaam voor een vrij man, een vrijgemaakt man, een poorter.

2. Patroniem uit Vriele, een frith-naam.

 

Vriend(t) de, De Vrient, De Vrin(t), (de) Vrindt, Vrien(d)(t)(s), Vriens, Vryens, Vrijens, Vrin(t)s, Vrinten 

1. Bijnaam voor een vriend, een bontgenoot, een verwant, ...

2. Een enkele keer verkort uit Godefrind.

 

Vries(e) (de), (de) Vrieze, De Vriesse, Vris, Devrisse, Defrise, Defrize, De Vreese, De Vreeze, De Vreesse, De Vreece, De Vreest, (de) Vrees, Frees(e), Frese

Naam voor een Fries, een inwoner (of ex-inwoner) van Friesland.

 

Vrijdag(h), -dag(h)s, Vry-, Vridaghs

Familienaam naar de weekdag vrijdag: dag dat hij een bijzondere activiteit had (markt - op stap gaan), dat er iets bijzonder in zijn leven gebeurd was. Het is mogelijk zelfs een vondelingennaam.

 

Vrijders, Vryders

Familienaam uit ofwel vrin: bevrijden, vrijmaken...

ofwel uit vrijer: minnaar. Een bijnaam wellicht.

 

Vrijghem, Vryghem, Frighem

Vrijegem is een plaatsnaam in Blaringem (Frans-Vlaanderen). Mogelijk is er ook een verband met Vrijlegem in Hulste. Familienaam afgeleid van een plaatsnaaam dus.

 

Vroede De, De Vroe, De Vroed(t), De Vroeij, De Vroey(e), De Vroije, (de) Vrou(e), De Froy(e), De Vroo, Devrou(t), -oux, -ouw

Bijnaam uit het Middelnederlandse vroed: verstandig, wijs, geleerd, rechtschapen,opgewekt, zuinig.

 

Vrolijk(s), -kx, Vrolix(s), Vrolyks, - kx, Vroely(c)k

Bijnaam voor iemand met een vrolijk karakter.

 

Vromant, Vromand(t), Vroman(s), Vromanne, Vromen, Vroeman(s), Vroumans, Vroomans, Vrommant, Vromman(d), Fraumont, Fromont, -ond, Vrammont, Vermand, Vermant, Vermang

Patroniem uit de Germaanse voornaam frd-mund.

 

Vroom(e), Vroomen, Vromen, Vro(o)nen, Vroon, Froonen, Vroemen, Vroenen, Fro(o)ninckx, Froomieckx, Vroninks

Patroniem uit een Germaanse frum-naam (Vromond, Vromoud, ...).

Zie ook Veroone.

 

Vryman, Vrijman

1. Bijnaam voor een vrijman, een vrijgemaakte lijfeigene.

2. Patroniem uit het Germaanse frith-man.

 

Vuege, Veugen, Veuggens, Vuyge, Fo(o)gen, Foges, Foguenne

Bijnaam naar het Middelnederlandse voge: geschikt, handig.

 

Vuerinckx, -ings, Veurink

Patroniemvariant van Vering of uit Vieren.

 

Vulpen Van, Van Fulpen, Van Velpen

Zie bij Velpen Van (der).

 

Vuurstaak, Vuerstaak, Vuurboom

Beroepsbijnaam naar de pook, vuurhaak, boom van de stoker of smid.

Naar de vuurstok of vuurstang waarmee het vuur opgepookt werd.

 

Vuylsteek, Vuilsteke, Vuylsteke(r), Vuylstecke, Vuijlsteke, Vulsteke(r), Wulste(c)ke, Wuylsteke, Vuyrsteker, Wylsteken,

Bijnaam voor iemand die langzaam, niet te vlug naar het mes grijpt. Ironisch voor iemand die juist wel met het mes steekt.

 

Vuyst (de), Devuyst, De Vuijst, De Vuiyst, De Vuys, Devuezst, (de) Wuyst

Bijnaam voor iemand die vaak vuisten maakte, stevige vuisten had of gemakkelijk op de vuist ging.

 

Vyn(c)kt Van, Van Vijnckt, Van Vyncht, Van der Vinckt, Vervinct, Vervynckt, Vervi(j)nckt

Familienaam uit de plaatsnaam Vinkt (Oost-Vlaanderen): plaats waar lichte turf gestoken werd.

Andere V-bladzijden V | Ve | Vi | Vo

 A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Wil je de betekenis van jouw familienaam kennen ? Stuur een mailtje!  

Er zijn slechts drie voorwaarden:

- vermeld in je mailtje waarom je het wil weten,

- beperk je tot n of een paar namen.

- vermeld ook even hoe je op mijn site terecht kwam.

 

Soms moet je even geduld hebben: er zijn nogal wat aanvragen.

Kijk a.u.b. eerst of de gezochte naam er niet opstaat (bv. De Grote bij Groot, Verbeeck bij Beek en bv. Vranckx bij Frank). Zo bespaar je mij heel wat werk.

 

Literatuur:

De betekenis van toponymische samenstellingen (J .Van Loon - Onomastica neerlandica 1981)

Etymologisch woordenboek der Nederlandsche Taal (J. Vercoullie - Van Rysselberghe & Rombout 1925)

Huizinga's complete lijst van namen (A.Huizinga - Tirion 1998)

Middelnederlandsch handwoordenboek (J. Verdam -  Uit. Martinus Nijhoff 1949)

Middelnederlandse spraakkunst ( Dr. A. Van Loey - Wolters-Noordhoff 1980)

Toponymisch Woordenboek van Belgi, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (voor 1226) (Maurits Gysseling - Belg. interuniversitair centrum voor neerlandistiek 1960)

Vondelingen en hun naamgeving (L.De Man - Onomastica neerlandica 1956)

Woordenboek van de familienamen in Belgi en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003)