Familienamen

                                                                      

A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Andere V-bladzijden V | Ve | Vi | Vo

 

 

Terug naar intro 

Het grootste deel van onderstaande info is een selectie uit: Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003).

Viane, (de) Viaene, (van) Vya(e)ne, Vianne, Devian(n)e, Van de(r) Viaene, Van (de) Viane, Vandeviaene

1. Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Viane (Oost-Vlaanderen).

2. Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Vianen (Zuid-Holland, Noord-Brabant).

3. Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Vianden (Groot Hertogdom).

4. De familienaam werd ook verward met Vienne (plaatsnaam in Wallonië en Frankrijk).

 

Viceroy

Wellicht bijnaam uit "onderkoning".

Mogelijk ook uit de plaats Vicherey (Vogezen).

 

Viël, Viel(e), Vie(i)lle, Vielz

Bijnaam uit het Oudfranse vieil, viel: oud.

 

Vienne, Devienne, Wienne

1. Familienaam uit de plaatsnaam Vienne in Evregnies (Henegouwen) en op diverse plaatsen in Frankrijk. Het Waalse Viène en het Franse verne: els.

2. Of uit de plaatsnaam Wenen in Oostenrijk (Vienne is het Frans voor Wenen).

3. Het is ook de oude Romaanse vorm van Vianden (Groot-Hertogdom-Luxemburg).

 

Vierin, Viérin, Vi(e)ren, Fierin, Fiér(a)in, Fi(e)rens,

Fierkens (deze variant ontstond in het grensgebied met Duitsland in de buurt van Doetinchem-Emmerich)

Patroniem, knuffelvorm uit de voornaam Olivier.

Maar er is bv. ook een Westvlaamse familie Viérin, die stamt van Jean-Grant Vierin, die in 1811 uit Valgrisanche (Aostavallei) naar Kortrijk kwam (med. C. Viérin).

De vormen Fi(e)rens kunnen ook komen uit het Middelnederlandse fier: bijnaam.

 

Vierst(r)aete

Familienaam uit de plaatsnaam Vierstrate: viersprong, kruispunt van vier wegen.

 

Vijlder(e) De, De Vylder(e), Vijlders, Vylders, De Veijlder, (de) Veyl(d)er, De Veilder, Veelders

1. Beroepsnaam van de vijler, hij die vijlt.

2. Variant Van De Vilder. Zie bij Vilder(e) De.

 

Vijselaar, Vijzelaar, Vijzelman

Naam uit het Middelnederlandse vijs: schroef, windas, dommekracht. Beroepsnaam.

 

Vijt, Vyt, Vijdt, Vydt, Veyt, Veijt, Vit(t), Vitten, Vitters, Vieth(en), Veit(h)(en), Fi(e)ten, Fijten

1. Patroniem uit de Latijnse voornaam Vitus.

2. Patroniem, afkorting van de voornaam Davyd. Typische voor het Belgische Waasland.

 

Vijver(e) Van de, Van de(n) Vyver, Van de Vyv(e)re, Vande Vyvere, Van de Viver(e), Vandevivere, Van de(n) Vivre, Van de Vevere, Van der Vevren, Vanden Veyver, Devijver, Devyver, Deveyver, Deveijver

Familienaam uit de veel voorkomende plaatsnaam Vijver.

 

Vilain, Vill(a)in, Willain, Wyl(a)in, Wylin, Levillain, Vil(l)ein, Vil(e)ijn, Vileyn, Velein, Vilyn, Wylein

1. Het Oudfranse/Middelnederlandse vilain betekende zowel: dorpeling en boer als schurk en ongemanierd mens.

2. Soms is het ook een patroniem, afgeleid van Willin/Guillin (een knuffelvorm van Wilhelmus of Willaume).

 

Vilder(e) De, De Vielder, De Viller, (de) Wilder, De Velder, Velders, Veller(s)

1. Beroepsnaam van de vilder: de dierenviller.

2. Beroepsnaam van de vijler.

 

Vilers (van), Villers, Vil(l)eirs, Viellers, Villier, Villié, Vil(l)ez, Vil(l)é, Ville(e), Vilet, Devillers, -eres, -et, -ez, -é, -ier, Devilers, -ez, -é, De Viller, Dewillez, Duvil(l)er(s), Duvillier(s), Devellers, Devellé

Familienaam uit de verspreide plaatsnaam Villers, Villiers: hoeve.

 

Villet, Vilet, Vil(l)ez, Vil(l)é, Ville(e)

1. Zie Willet.

2. En zie Vilers (hierboven).

 

Vina(l)mont: zie De Vinalmont.

 

Vincent, Vincente, Vincenti(e), Vingcent, Vinchent, Vinchant, Vincentz, Vincenzi, Vinzent, Winzenz

Patroniem uit de Latijnse heiligennaam Vincentius.

 

Vinçon, Vinchon, Vinson, Vintioen, Fincioen, Winson, Vincon, Wincon

Patroniem: knuffelvorm van de Romeinse voornaam Vincent.

 

Vinckenroy(e) Van, -roije, Van Vinckenray, Van Venkenroy, Van Venckenray, (van) Vinkenroye, (van) Vinckenroy(e),  Van Vinkenroije, Van Vinkeroy, Vinke(n)roye, Vinckeroy(e)

Familienaam uit de plaatsnaam Vinkenrode: rooiing in een veengebied.

Vinkenrode in Kortessen (Limburg), Finkenrath in Herzogenrath bij Keulen.

1536 Jan van Vinckenroede - Zolder (Vanb.).

 

Vin(c)kier, Vin(c)quier, Vyn(c)kier, Wijnckier, Vainquier, Venquier, Winckier, Vincqueer, Vainqueur

Verkorting van Delvinquière: uit de plaatsnaam Vinquière in Frasnes en in St.-Sauveur (Henegouwen - plaats waar maagdenpalm groeit).

 

Vindevog(h)el, Ventevogel, Vinte(r)vogel, Vandevog(h)el, Vandevleugle

Bijnaam uit het Middernederlandse vinne: vleugel+vogel. Dus voor een vlugge vogel, iemand die er graag en vaak opuit vliegt.

 

Vingerhoed(t), -hoets, -hoet(s), -hoest, -oedts, -oets, Vingher(h)oets

Beroepsnaam van de vingerhoedmaker.

 

Vink, Vinke(n), Vinck(e), Vincken(s), Vincké, Vynck(e), Vijncke, De Vinck(e), De Vynck, (de) Vijnck, (de) Vincq, Vinc(k)x, Vincze, Vinks, Vin(k)x, Ven(c)ken

1.Bijnaam naar de vogelnaam: wakker als een vink, goede fluiter, vogelvanger.

2.Het Middelnederlandse vinke is een klok die het aanmaken en doven van het vuur meldde. In dit geval beroepsnaam voor de klokkenluider.

 

Viroul, -oux, Voirol

1. Naam uit het Oudfranse virol: beslagring (ijzeren band die voor de stevigheid om een blok werd heengelegd). Beroepsbijnaam.

2. Of uit de plaatsnaam Virroux in Haut-le-Wastia (Nord).

 

Vis (de), (de) Visch, De Vys(t), De Vies

Beroepsbijnaam voor de visser of de visverkoper.

 

Viseux, -eur, Wiseur, Wyseur(e)

Bijnaam uit het Oudfranse viseus: listig, sluw.

 

Viskens, Vitskens, Veskens, Ve(e)schkens

1. Afgeleide uit vis. Bijnaam ? Beroepsnaam?

2. In sommige gevallen een patroniem afgeleid van Ludovicus.

 

Viskil, Kil

Naam uit de plaatsnaam VisKIL. Hierbij is kil een diep water tussen hoge oevers.

 

Vispoel

Familienaam uit de gelijknamige plaatsnaam in Herselt (Antwerpen).

Vissena(e)ken(s), Vissenackens

Familienaam uit de plaatsnaam Vissenaken (Vlaams-Brabant).

 

Visscher(e) De, Vischer, Visker, De Visser, Visser(s), Vissere, Visscher(s), Fissers

Beroepsnaam van de visser.

 

Vissenberg(h)

Familienaam uit de plaatsnaam Fischenberg in Wies (Baden-Wurtemberg) of Vissenbjerg (Denemarken).

 

Vits, Vidts, Ve(d)ts, Vietz

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam Wido.

2. Zie ook Vits(e).

 

Vits(e), De Vits, De Vidts, De Vitgh

1. In het Middelnederlands is vitse een soort wikke, linze, peulvrucht.

2. Vitse is ook een kleurnaam: bleekpaarse kleur. De kleur van wikke dus.

Is vitse nu afgeleid van de kleur of van de plant ? Grote vraag.

Mogelijk een beroepsnaam: handelaar in wikke (werd en wordt als voederplant, grondverbeteraar, dierenvoeding gekweekt) of van een handelaar in stoffen waarvan de bleekpaarse kleur in het geheugen bleef hangen.

 

Vlaanderen (van), Van Vla(e)nderen, Van Vlaender

Naam voor iemand afkomstig uit Frans-Vlaanderen, West- en Oost-Vlaanderen of Zeeuws-Vlaanderen.

 

Vlaar

Beroepsnaam uit het Middelnederlandse vlader, vlaer: vilder.

 

Vlaayen, Vlaeyen(s), Vla(e)ijen, Vlayen, De Vlayen, De Vlaijen

Beroepsnaam voor de vlaaienbakker.

 

Vlaeymans

Beroepsnaams van de vlaaienbakker.

 

Vlam  De, (de) Flem, Vlems

Bijnaam voor iemand met een vlammend, hartstochtelijk karakter ?

 

Vlaminck (de), (de) Vlaeminck, -ynck, -ijnck, (de) Vlamynck, -ijnck, -inckx,  -incq, -ing, -aincq, -encq, De Vlamminck, -enck, Vlamings, -in(k)x, Vlaeminckx, -ing, Vlaemminck, Vlaninck, (de) Vleminck(x), De Vlemminck, Vleymynckx, Vlemincq, -incke, -inckx, -incks, -in(c)x, Vlem(m)ing(s), Vlemmi(n)x, Flaminck, -ing, Fleming(s), Flemming(s), Vlymyngs, -ings, -inck, -inc(k)x, Vlijminck(x), Vleyminck(x), Vleyninckcx, Wlaeminck, Wlamynck, Wlomainck

Familienaam uit de volksnaam Vlaming: bewoner van het kustland, het originele Vlaanderen.

 

Vlassak(s), Vlasàk

Tsjechische bijnaam voor iemand met dik of lang haar.

 

(van) Vlasselaer, Van Vlasselaere, Van Vlaslaer, Vlasselaer(t)s, Flasselaer(t)s, Vla(i)sloir

Familienaam uit de plaatsnaam Vlasselaar in Nieuwrode en Wezemaal.

 

Vlassenbroeck (van), Vlassenbroek, -brouck

Familienaam uit de plaatsnaam Vlassenbroek (waterig gebied waar vlas geroot werd) in Baasrode (Oost-Vlaanderen).

 

Vlasse(n)root, Vlassenrood(t), -roode, Van Vlassenrode

Naam uit de plaatsnaam Vlasrode: plaats waar Vlas geroot werd. Vlasroot in St.-Pauwels (Oost-Vlaanderen).

 

Vleeracker, Vlieracker, Fleeracker(s), Fleerakkers, Fleracker(s), Fleurackers, Flelackers

Familienaam uit de plaatsnaam Vlerken (vroeger Vladeracken) in Zomeren bij Helmond.

 

Vleeschauwer De, (de) Vleeschouwer, (de) Vleeschhouwer(s), De Vlees(ch)hauwer, De Vleeschouder, De Vleshouwer, -houder(e), Vleeschowers, De Vlees(ch)houver, De Vleeschauver, De Vleeshouwer, De Vleschauwer, De Vles(s)chouwer, De Vleschoudere, De Vleeswouer, Vleeshouwer(s), De Vlesaver, Devlésa(e)ver, De Vlischouwer, De Flesschouwer

Beroepsnaam voor de slager.

 

Vlerick, -icq, Vlé-, Flederyck, -i(c)k, Vleirick, Vleurick, Fleurick, Fleurix, Fleureck, Vleurinck, Vreurick

Patroniem uit de Germaanse voornaam Vlederik - Frederik, dit uit frith-rîck.

 

Vleugel Van der

1. Familienaam uit de plaatsnaam Vlogelberg in Mielen (Zuid-Limburg).

2. Of uit het Duitse plaatsnaam Flügel (smal stuk land dat zich tot buiten het akkerklok uitstrekt).

Dit o.a. in in Burscheid (Noordrijn-Westfalen).

 

Vleugels, Vleugel(en), Vleugers

Bijnaam voor iemand die a.h.w. vleugels heeft: een snel of nerveus iemand.

 

Vlieberg(h), Van Vlieberg(h)e, Van Vlierberge(n), -bergh(en), (van) Vlierberghe, (van) Flieberge, Flieberg(h), Van Vliembergen

Familienaam uit de plaatsnaam Vlieberg in Kortrijk.

 

Vliege(n), (de) Vlieghe, Vleege, Fliegen

1. Bijnaam naar het gelijknamig insect, voor een onrustig of lastig iemand.

2. Bijnaam uit het werkwoord vliegen (zich snel bewegen), voor een vliegensvlugge bode.

3. Of uit vliegen: met jachtvogels jagen.

 

Vlieger(e) De, (de) Vliegher(e), Vlieger

Beroepsnaam van de vogeljager die met jachtvogels of op vogels jaagt.

 

Vlies Van (der), Van der Vlis, (de) Vlies (Leuvense variant)

Nederlandse naam uit de plaatsnaam Vlies, Vles: waterplas.

 

Vliet Van (de(r)), Van (de) Vliedt, Van de Vliert, Van der Vleet, Vervliet

Familienaam uit de verspreide waternaam vliet.

 

Vlietinck

Familienaam uit de plaatsnaam Vlieting(e) in o.a. Dudzele en Oostakker.

 

Vlijmen Van, Van Vlymen, Van Vleijmen, Van Vleymen, Van Vlem(en), Vanvlemen

Familienaam uit de plaatsnaam Vlijmen (Noord-Brabant).

 

Vloeberg, Vloeberg(h)(s), -berg(h)en, Vloeijberghs, Vloerbergh(en), Flouberg

Familienaam uit de plaatsnaam Vloedbergh, o.a. in Oostmalle en Turnhout (Antwerpen).

 

Vloet Van de(r), Van der Vloe(d)t, Van der Vloot, Vervloe(d)t, Vervloed

Plaatsnaam 'Vloed': watervloed, beek, stroom.  Op diverse plaatsen in Vlaanderen.

 

Vloo De, Devloo

Bijnaam naar de naam van het insect: een klein iemand, een lastig iemand, iemand die niet klein te krijgen is, ...

 

Vlug, De Vlugt, De Vleugh, Vluggen

Bijnaam voor een vlug iemand.

 

Vlugt Van der

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Vlugt, o.a. in Schaffen, Vleugt in Zichem, De Vlucht in St.-Stevens-Woluwe, Budingen, Roes, ...

Andere V-bladzijden V | Ve | Vi | Vo

 A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Wil je de betekenis van jouw familienaam kennen ? Stuur een mailtje!  

Er zijn slechts drie voorwaarden:

- vermeld in je mailtje waarom je het wil weten,

- beperk je tot één of een paar namen.

- vermeld ook even hoe je op mijn site terecht kwam.

 

Soms moet je even geduld hebben: er zijn nogal wat aanvragen.

Kijk a.u.b. eerst of de gezochte naam er niet opstaat (bv. De Grote bij Groot, Verbeeck bij Beek en bv. Vranckx bij Frank). Zo bespaar je mij heel wat werk.

 

Literatuur:

De betekenis van toponymische samenstellingen (J .Van Loon - Onomastica neerlandica 1981)

Etymologisch woordenboek der Nederlandsche Taal (J. Vercoullie - Van Rysselberghe & Rombout 1925)

Huizinga's complete lijst van namen (A.Huizinga - Tirion 1998)

Middelnederlandsch handwoordenboek (J. Verdam -  Uit. Martinus Nijhoff 1949)

Middelnederlandse spraakkunst ( Dr. A. Van Loey - Wolters-Noordhoff 1980)

Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (voor 1226) (Maurits Gysseling - Belg. interuniversitair centrum voor neerlandistiek 1960)

Vondelingen en hun naamgeving (L.De Man - Onomastica neerlandica 1956)

Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003)