Familienamen

                                                                      

A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Andere V-bladzijden V | Ve | Vi | Vo

 

 

Terug naar intro 

 

Het grootste deel van onderstaande info is een selectie uit: Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003).

 

(van den) Veere, Van de Vere, (van de) Veire, Van der Veer(en), Van der Ver(r)en, Van de Verre, Van 't Veer, Van der Vieren, Verveer, Terveer, Ter Veer

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam 'veer' = oversteekplaats. De familienaam kan een plaatsnaam of een beroepsnaam zijn (veerman).

De plaatsnaam Veer(e) komt in Vlaanderen, maar zeker in Nederland zeer veel voor.

De familienaam minder.

 

Vedeleer: zie Fiddelaar.

 

Vegelin (van Claerbergen), Vegelien (van Claerbergen), Vegeling

De familie Vegelin komt oorspronkelijk uit Fribourg oftewel Freiburg in Zwitserland. De familienaam wordt voor het eerst genoemd in de vijftiende eeuw. Men schrijft dan Fögili, Vögili of Fegili, wat waarschijnlijk eens 'krijgsman' betekende. Hans Fegili was hofmeester aan het hof van de Franse koning Louis XI (1423-1483) en werd door deze koning in de adelstand verheven. Kort na 1500 kreeg Georg de titel Heer van Claerbergen achter de familienaam. Het bedoelde gebied Claerbergen lag in het Duitse hertogdom Brunswijk (Braunschweig). Wanneer Philip Ernst (1613-1693) naar Fryslân komt, wordt het eerste stukje van zijn familienaam niet steeds op dezelfde manier geschreven. Stadhouder Willem Frederik spelt de naam van zijn hofmeester bijvoorbeeld als Veuglin, Veugelin of Veugling. In de achttiende eeuw wordt meestal Vegilin geschreven, maar in de loop van de tijd leest men steeds vaker Vegelin" [Karel F. Gildemacher & Jacob H.P. van der Vaart, Een rijk bezit. Skarsterlân op de achttiende-eeuwse kaarten van Johan Vegelin van Claerbergen, Utrecht 2007, p 23].

 

Vehent

Naam waarvan de betekenis onzeker is. Wellicht ontstaan uit de verschrijving van een andere naam.

Een paar mogelijkheden:

1. Variant van Venten. Zie bij Winten.

2. Variant van Verhenne. Zie Renne.

3. Variant van Veret. Zie Reet(h) Van.

4. Variant van Vent. Zie onderaan op deze pagina bij Vent.

De laatste mogelijkheid is wellicht het meest waarschijnlijk.

 

Veken Van de(r), Van der Vekens, Van der Veiken, Van der Veek, Van der Vee(c)ken, Van der Veck(en), Van der Weken, Van der Weck(ene/ené), Van der Wieken, Verveeken, Verveecke, Vervekken, Verveck(k)en, Vekeman(s), Veckeman(s), Vee(c)kman(s), Veckman(s), Vee(c)kemans, Veyckemans, Veij(c)kemans

Familienaam afgeleid uit de plaatsnaam Veken: hek, afsluiting, weideafrastering.

 

Velaer(t)s, Veelaert

1. Beroepsnaam uit het werkwoord vedelen: op de vedel, de viool spelen.

2. Of afgeleid van veilen: te koop aanbieden, veilen. Beroepsnaam van de veilingmeester.

 

Velde (van de(n)), Van de(r) Velde(n), (van den) Veld, Veldt, Van der Vellen, Van der Vel(l)e,Vandrevelle, Wandervelle, Ten Velde(n), Van 't Velt, Van Tvelt, Van 't Veld(t), Van Twel

Plaatsnaam: veld, onbebouwd land. Heel verspreid.

 

Velg(h)e, Velghes, Vervelghe

Uit het Middelnederlandse velge: velg, duig.

Beroepsbijnaam van de velgkapper, wielenmaker of kuiper.

 

Velle, Vellen

Naam uit het Middelnederlandse vel(le): vel, huid, bont, perkament.

Beroepsbijnaam van de bontwerker.

 

Velleman(s)

1. Beroepsnaam van de huidenkoper.

2. Variant van Wellemans, zie daar.

3. Variant van Van de Velde: zie bij Velde.

 

Velpen Van (der), Van Vulpen, Van Fulpen, Velpmans

Familienaam uit de plaatsnaam Velpen (bij Doorn - Utrecht).

Er is ook een plaatsnaam Velpen in Halen (Limburg).

 

Velter(e) De, Develtere, De Walter, (de) Vilter, Vilters

1. Beroepsnaam voor de viltbewerker.

2. Een familie Velter is afkomstig van ° 1746 Rutpert opt Velt (Leveroij - Nederlands Limburg).

 

Velthem Van, Van Velt(h)om

Naam uit de plaatsnaam Veltem (Vlaams-Brabant) of Veltum (Nederland-Limburg).

 

Ven Van de(n/r), Van de(n/r) Venne, Van der Venden, Van de(r) Vennet, Ven, Vamdervenet, Van de Vannet, Van de Vennes, Van de Vin(ne), Van der Vinne(n), Van den Vinne, Verven(ne), Varvenne(s), Verveynne, Vennekens

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam ven/vin = veenland, land waar turf gestoken wordt, waterig stuk land.

Zeer verspreide plaatsnaam.

 

Venicx, Veni(n)x, Veninga, Vennix, Vennincx, Vennik, Vennin, Vennen(s)

Patroniem, knuffelvorm uit een Germaanse frith-naam.

 

Venkeler, Venckeleer, Venckeleir, -lier

Variant van Winkeleer.

 

Vennens: zie Venicx.

 

Vent (de), De Vendt, De Vindt, Devente

Familienaam afgeleid van het Middelnederlandse vent: vennoot, deelgenoot in een handelszaak, kameraad, man, ...

 

(de) Venter, Devente

Beroepsnaam voor een venter, verkoper.

 

Veranneman, Verhanneman, Verraneman, Ver(h)alleman, Ver(h)olleman, Ver(h)enneman, Verrenneman

Metroniem uit Ver Anna (vrouw Anna) + man: man van vrouw Anna.

 

Verbaandert, Verbaendert, Verba(a)nderd

Familienaam uit de plaatsnaam Baandert (Nederlands-Limburg).

 

Verba(a)rendse

1. Patroniem, variant van Barendse, zie bij Bernard.

2. Metroniem uit Ver (=vrouwe) - Barendse. Zie 1.

 

Verbeelen, Verbelen, Verb(e)ylen, Verb(e)ijlen

Metroniem uit Ver Bele: vrouwe Bele.

 

Verbeeren, Verbeiren(s), Verberne, Verbiere, Verbeuren

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Beringen te Haacht en te Pepingen ( = mogelijk de plaats waar de stam (inga) van ene Ber( = dapper als een beer) leefde en het Middelnederlandse 'bere' betekent o.a. ook modder).

1688 Gilliam Van Berum - Baal. Van Berum = Van Beren = Verberen = Verbeeren = Verbeiren.

Zie ook Beuren.

 

Verbee(r)st, Verbeyst, Verbeijst, Van Beest, Van der Beerst

Familienaam uit de plaatsnaam Beerst (West-Vlaanderen).

Zie ook Verbeyst.

 

Verbert(en), Verbercht, Verberg(h)t, Verberdt

1. Metroniem uit Ver Ber(ch)te: vrouw Berte.

2. Uit de plaatsnaam Berkt: berkenbos.

3. Uit de plaats Berkt (Noord-Brabant).

 

Verbesselen, Verbesselt, Verbecelte, Verbestel, Verb(e)ustel, Verbutsel

Metroniem uit de Germaanse Betsa-naam. Een afgeleide van berht.

 

Verbesse(m)

1. Metroniem uit Ver (vrouwe) Beza (afgeleide van een berht-naam).

2. Of uit de plaatsnaam Bessemt (Grimbergen, Hombeek, Tervuren).

 

Verbeyst, Verbeijstza

1. Zie Verbeerst.

2. Wellicht echter Vlaams-Brabantse variant van Verbi(e)st. Zie bij Biest (van der).

 

Verbinnen, Verbennen

Familienaam uit de vage plaatsaanduiding: Van D(a)erbinnen.

 

Verboom(en), Verboonen

Variant van Van der Boom(en). Dit uit de plaatsnaam Boom, Bomen.

 

Vercaempt, Vercamp(t), Verkampt, Verkant, Vercant, Caempt, Verca(e)mpst, Vercampts, Vercaemst, Verkaemst, Vercamst, Kamst

Familienaam uit de plaatsnaam Caempts: plaats waar kemp, hennep groeit.

Of mogelijk de naam voor de teler van hennep, dat gebruikt werd op henneptouwen te maken.

 

Vercagne, Vercaingne, Vercaigne, Vercaignie, Vercaeygne

Familienaam uit de plaatsnaam La Cagne in Esquerdes (Pas-de Calais) of ter Caignem in Watermaal (Brussel).

 

Verdeg(h)em (van), Van Verdeghen, (van) Veerdeg(h)em, Van Veirdeg(h)em

Familienaam uit de plaatsnaam Verdegem in Beveren-Roes of uit Veerdegem in Machelen-Deinze.

 

Verdeye(n), Verdijen

Naam uit de familienaam Verdée.

1. Bijnaam uit het Oudfranse verde: groen.

2. Patroiniem uit een Germaanse frith-naam.

 

Verdij(c)k, Verdy(c)k, Verdikt, Verdick(t), Verdique, Verdicq, Verduyckt, Verduijckt

Familienaam uit de plaatsnaam Dijk.

 

Verdon(k)schot

Familienaam uit de plaatsnaam Donschot in Deurne (Noord-Brabant).

 

Verduyn, Verduijn, Verdun

1. Familienaam afgeleid van de plaatsnaam 'Ter Duunt', een groep duinen of zandheuvels in Zwevezele.

2.Familienaam afgeleid van de plaatsnaam 'Verduen' (Verdun in Frankrijk). Wellicht door mensen afkomstig van daar mee naar Vlaanderen gebracht.

 

Vereeke(n), Vereecke(n), Vereecque, Vereque, Verecke, -en(s), Verhee(c)ke(n)

1. Variant van Van der Eyken (zie bij Eyken Van der).

2. Variant van Van der Vereeke.(zie bij Vreken Van der).

 

Verelst: zie Elst.

 

Verept, Verrept

1. Familienaam uit de plaatsnaam Ter Ept: plaats waar eppe (moerasplant) groeit.

2. In een aantal gevallen is het zeker een variant van Verreth (of varianten): Van Reeth (uit de plaatsnaam - prov. Antwerpen). In het Mechelse is dit zeker het geval.

 

Verest: zie Est.

 

Verga(e)len, Vergalle(n)

Naam uit de plaatsnaam (ter) Galen in Vorst (Antwerpen) of elders.

 

Vergels: zie Vergeylen.

 

Vergeyle(n), Vergeele, Vergh(e)ylen, Verg(h)eijlen, Vergels

1. Metroniem uit Ver Geile: vrouwe Geile. Geile komt uit de Germaanse voornaam Gaila.

2. Zie ook Gheylen Van der.

 

Vergouwen, Vergauwe((n)s)

1. Familienaam uit de plaatsnaam Gauwen in Haasdonk en Temse.

2. Ook in Noord-Holland is er een plaatsnaam Gouw.

 

Verhaar(en), Verharen, Verhaere(n), Verharne,Verhaert, Verha(a)rd, 

Verra(e)rt, Verraed(t)

Familienaam uit de verspreide plaatsnaam Haar: zandige heuvelrug.

 

Verhack, Verack(e), Verac(k)x, Verrax

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Ter Haecs, Aex = bijlvormig stuk grond (o.a. in Ieper).

 

Verhaegen: zie Haeg ...

 

Verham(me), Veramme, Veremme, Voorhamme, Verheem

Zie bij Hamme (van).

 

Verhavert, Verhaever(t), Ver(r)aver, Verhovert

1. Familienaam uit de plaatsnaam Havert: haverveld, plaats waar veel haver groeit.

2. Sommige namen komen wellicht uit Avoort: voorde, doorwaadbare oversteekplaats door de rivier.

 

Verhee(c)ke(n): zie Vereeke(n). Zie bij Eyken.

 

Verheuge

Vermoedelijk variant van Verhoogen.

Familienaam uit de plaatsnaam Op den Hoge (o.a. in Budingen en Geetbets).

 

Verheyen: zie Heide.

 

Verhoestra(e)te, Verhoegstraete, Van der Ougstraete, Verhou(g)straete(n), Verhousstraete, Verhoufstraten, Ver(r)ougstraete, Veroudstraete, (van) Roestra(e)te(n), Roelstrate

Naam uit de plaatsnaam Houtstraat (op diverse plaatsen, o.a. Oigem, Pittem, ... ).

 

Verhulst: zie (Van der) Hulst.

 

Vering, Veering

Patroniem uit Ve(e)re, dit uit de Germaanse voornaam, dit uit ferhdh - nanth

 

Verjans, Verians, Vérians, Veryans, Voorjans

Metroniem uit Ver Jan(ne): vrouw Johanna.

 

Verjauw

Verschrijving van Fargeau/Forgeau. Zie bij Forgeot.

G.M. Forgiau is de vader van de kinderen die in Wezemaal ingeschreven zijn vanaf ca. 1730 als: Fourgouw, Fourgiois, Fargauw, Versiau, Vergau, Fariauw, Verjou en Veriauw.

 

Verken(s), Vercken(s), Verkenne

Bijnaam naar een of andere eigenschap van het dier of beroepsbijnaam voor de varkenshoeder of -kweker.

 

Verkest(e), Ver(c)kist

Familienaam uit de plaatsnaam ter Kerst (hofstede o.a. te Gids (West-Vlaanderen)), op een plaats waar veel kers (bv. waterkers) groeit.

 

Verkooren, Vercooren, Verckoren

1. Metroniem uit Ver Coren: vrouwe Cornelia.

2. Of uit de plaatsnaam Van der Coren: gebied waarbinnen een keure rechtsgeldig is.

 

Verkooyen, Verkooij(en), Verkoyen, Verkoijen, Verkoe()yen, Vercoyen, Koyen, Koijen

Naam uit de plaatsnaam Kooi(e): kooi, schaapskooi, eendenkooi.

 

Verlee, Verlée

1. Zie Lee Van der.

2. Naam uit de plaatsnaam Verlée (Namen).

 

Verlet, -es, -ez, Verley

1. Naam uit het Oudfranse verel: grendel. Beroepsbijnaam.

2. Zie ook Verlee en Letten Van der.

 

Verley

1. Variant van Verleye(n), zie bij Leye(n) Van der.

2. Zie ook Verlet.

 

Vermo(r)gen

Variant van Vermorcken. Zie bij Mark Van der..

 

Verlinden: zie Linden.

 

Verloren

1. Metroniem: afstammeling van Laura.

2. Mogelijk ook een vondelingennaam: 'een verloren gelegd kind'.

 

Vermaete: zie Maeten.

 

Vermang: zie Vromant.

 

Vermaut, Vermout, Vermaux, Vermauwt, Vermaute, Vermoet

Patroniem uit Fremault, Fermaut, de Romaanse vorm van de Germaanse voornaam Vromoud: frum-wald.

 

Vermeersch: zie Meers.

 

Vermeire: zie Meer.

 

Vermey(d)en: zie Meyden.

 

Verminck(sel), Vermynck

Dialectische variant van Vermunicht (zie daar).

 

Vermoesen: zoe Mosen.

 

Vermont, -nd, -n(d)t, -nden

Zie Fermont en Van der Monde

 

Vermote, Vermoote, Vermot(te)

1. Zie Van der Mot(en).

2. Metroniem uit Ver Mote: vrouw Maria.

 

Vermunicht, Verminck(sel), Vermynck

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Ter Munich: bij de monniken.

 

Vermuyten, Vermuijten

Familienaam uit de plaatsnaam Muite.

 

Vermylen, Vermijlen, zie Meylen.

 

Vernaelde, Vandernaelde(n), Vernail(len), Vandernaillen, Vernalde

Metroniem uit ver (vrouwe) Alda.

 

Vernelen

Metroniem uit Ver Nele: vrouw Cornelia of vrouw Petronilla.

 

Vernier(e), Vernie(rs)

1. Patroniem, Normandische vorm van Wernier(s). Zie bij Werner.

2. Beroepsnaam uit het Oudfranse vernier: verkoper van lentevruchten.

 

Vernimme(n), Vernemmen, Verniemmen

Metroniem uit Veren Immen: dit is een vorm van Ver Imme: vrouw Imma/Emma.

 

Véron, Veron(s), Verron(s), Verhons, Vroon, Veronnez, Verroens, Voorons

Patroniem uit de heiligennaam Veronus (patroonheilige van Lembeek bij Halle (Vlaams-Brabant).

 

Veroone, Verhoene, Vro(o)nen, Verrone, Verroonen, Vroon

Metroniem, zoon van Ver One: Vrouw van Ono (: Germaanse voornaam).

Zie ook Vroon.

 

Verplancken: zie Planke.

 

Verrewaere (de): zie de Verver.

 

Verrue, Verhue, Verheu, Verreu, Verheust, Var(h)eust, Varreust, Van Reust

Naam uit de plaatsnaam Rue (La Rue): straat.

 

Versaen

1. Metroniem uit 'Vrouwe Suzanna: Sanna'.

2. Maar bv. in Merchtem is het een variant van Van Saen (zie bij Saen (van))

 

Verschaetse, Verschatse, -tze, Verschetse, -tze

Naam uit Van der Schaetse, waarbij Schaetse waarschijnlijk een huisnaam is. Schaats: stelt, kruk.

 

Verschaffel(t)

Familienaam uit de plaatsnaam ter Schaffelt in Aaigem (Oost-Vlaanderen).

 

Verschatse: zie Verschaetse.

 

Verschemoet, Vesschemoet, Vesgemoet

Naam uit "verse moed": bijnaam voor iemand die met frisse moed aan het werk gaat.

 

Verschoor(e), Verschooren, Verschore(n), Verschorre(n), Verscoore, Van de(n) Schoor, Van Schoore(n), Van Schoren

Familienaam uit de plaatsnaam Schoor.

2. Zie ook Schoor.

 

Verschueren: zie Schur.

 

Verschuyl

Naam uit schuil (plaats).

 

Versieren, Verzieren

Familienaam uit de plaatsnaam La Vaissière (Cantal, Lozère).

Mogelijke betekenis: plaats met notenbomen.

 

Versin, Verzin

Naam uit de plaatsnaam Verchin (Pas-de-Calais) of uit Verchain (Nord)

 

Versonnen, Verson(ne)

Metroniem uit de Germaanse voornaam sunna.

 

Verspeel(t), Verspelt, Versp(r)ille, Van der Spilt, Van der Spiet

Naam uit de plaatsnaam speelt. Plaatsnaam in Mollem (Vlaams-Brabant), Zingem (Oost-Vlaanderen). Ook Spelt bij Merchtem (Vlaams-Brabant).

 

Verspreet, Verspreyt

Familienaam uit de plaatsnaam Spreet te Aarschot en te Strombeek.

 

Verstappen: zie Stappen.

 

Verstraete(n): zie Strate.

 

Verstrepen, Verstreepen

Familienaam uit het Middelnederlandse strepe: een smalle strook land.

Een plaatsnaam die op heel wat plaatsen voorkomt.

 

Verstreyden, Verstrijden

Wellicht familienaam uit de plaatsnaam Streie (dit uit het Oudfranse estrée: straatweg).

 

Verstrynge: zie String.

 

Versyck, Versijck, Versieck, Verzyck

Bijnaam uit het Middelnederlandse versiken: zuchten, diep en moeilijk ademhalen.

 

Verté, Verte, Verthée, Verthe(z)

Uit het Oudfranse Verté: waarheid, zekerheid.

Bijnaam ?

 

Vertessen

Metroniem uit Ver (: vrouwe) - Tassin (zie hier verder).

 

Vertommen: zie Tomme.

 

Vertong(h)en, Verthongen, Vertogen

Familienaam uit de plaatsnaam Tonge.

 

Vertruyen, Vertruijen

Metroniem uit Ver Trui: vrouw Geertrui.

 

Vervaene(n), Vervoenen

Naam uit de plaatsnaam De Vane in Oedelem en in Wingene.

 

Verver De, De Varver, Verver(s), Fervers, Ferfers, De Verwerre,

(de) Verrewaere, De Verweraere, De Var(re)waere, -are, Varrewaere

Beroepsnaam van de verver, de lakenverver.

 

Vervetjes

Zeldzame Nederlandse familienaam, mogelijk afkomstig uit:

1. Bijnaam uit vet voor een zwaarlijvig persoon.

2. Beroepsbijnaam voor een vetweider: veeweider of handelaar in vetwaren.

Gezien de Ver- vooraan kan het evengoed:

3. Uit Van der Ves. Zie bij Ves Van der.

4. Uit een van de vele plaatsnamen waar vest of vast in voorkomt.

5. of ... wellicht brengt hier mogelijk stamboomonderzoek zekerheid.

 

Vervloes(s)em, Vervloes(s)en, Vervlossen

Familienaam uit de plaatsnaam Vloersem/Vlours(h)em. Deze oude plaatsnaam lag (tot 17 de eeuw op kaarten) in Harent-Rijmenam. Dit is een gehucht van het huidige Bonheiden (Antwerpen).

 

Vervloet, zie Vloet.

 

Vervoort, zie Voorde.

 

Verwicht(e)

Familienaam uit de plaatsnaam Vichte (West-Vlaanderen).

 

Verwimp(t)

Familienaam uit de riviernaam Wimp in de Zuiderkempen.

 

Veryser, Verijser, Verryser, Verhyser

Familienaam uit de rivier (woonplaats bij de IJzer: Van den Yser).

 

Verzwyvel(en), Verzwijvelen, -vel(t), Verswijvel(en), -vel(t), Verswyvel(en), -vel(t), Verzwyver, Verswijver, Verswyver, Versweyver, Versweyveld, -velt, Versweijveld, Verzwijvelt, Verswijfel, Verswyfel

Familienaam afgeleid van een (bijna verdwenen) plaatsnaam Suiuenghem/Suivengem (= woning van de lieden van Swibo - momenteel geëvolueerd via Swijvelstein naar Zavelstee) in Rijmenam (Antwerpen).

 

Ves Van der, Van der Vesse, Vervest, Verwest, Vervisch, Vervicsh, Wervisch

Familienaam uit de plaatsnaam Vest: versterking, burcht.

 

Vester De, De Vestel(e), Devestele, Vester(s), Festers

Beroepsnaam van de houtvester.

 

Vets: zie Vits.

 

Vetsuypens, Vetsuypers, Vetsuipers, Fetsuypens

Naam uit het Middelnederlandse vet supe: vette soep, brij. Naam voor een verkoper van ...

 

Vetter (de), De Vettere, (de) Vetters, De Vettère

Beroepsnaam van de huidenvetter, leerlooier.

 

Vettenburg, Vettenberg

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Vettenbergh te Strijtem.

 

Vetter (de), De Vettere, (de) Vetters, De Vettère

Beroepsnaam van de huidenvetter, leerlooier.

 

Veyler, De Veylder, De Veijlder, De Veilder

1. Naam uit het werkwoord veilen. Beroepsnaam van de veiler, de veilingmeester.

2. Brabantse variant van De Vijlder. Zie bij Vijlder(e) De.

Andere V-bladzijden V | Ve | Vi | Vo

 A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Wil je de betekenis van jouw familienaam kennen ? Stuur een mailtje!  

Er zijn slechts drie voorwaarden:

- vermeld in je mailtje waarom je het wil weten,

- beperk je tot één of een paar namen.

- vermeld ook even hoe je op mijn site terecht kwam.

 

Soms moet je even geduld hebben: er zijn nogal wat aanvragen.

Kijk a.u.b. eerst of de gezochte naam er niet opstaat (bv. De Grote bij Groot, Verbeeck bij Beek en bv. Vranckx bij Frank). Zo bespaar je mij heel wat werk.

 

Literatuur:

De betekenis van toponymische samenstellingen (J .Van Loon - Onomastica neerlandica 1981)

Etymologisch woordenboek der Nederlandsche Taal (J. Vercoullie - Van Rysselberghe & Rombout 1925)

Huizinga's complete lijst van namen (A.Huizinga - Tirion 1998)

Middelnederlandsch handwoordenboek (J. Verdam -  Uit. Martinus Nijhoff 1949)

Middelnederlandse spraakkunst ( Dr. A. Van Loey - Wolters-Noordhoff 1980)

Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (voor 1226) (Maurits Gysseling - Belg. interuniversitair centrum voor neerlandistiek 1960)

Vondelingen en hun naamgeving (L.De Man - Onomastica neerlandica 1956)

Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003)