Familienamen

                                                                                                                             

 A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Andere H-bladzijden H | He | Her | Ho | Hor | IJ

Terug naar intro 

Het grootste deel van onderstaande info is een selectie uit: Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003).

 

 

 

Icke, Ickx, I(ch)w, Y(ck)x, Hick(s), Hyk

Patroniem uit de Germaanse knuffelvoornaam Icco.

 

Ide, Ide(n)s, Yde(ns)

Metroniem uit de Germaanse voornaam Isa.

 

Iers(s)el Van

Familienaam uit de plaatsnaam Eersel (Noord-Brabant).

 

Igo(d)t, Igo, Ygodt

Patroniem uit de Germaanse voornaam Idegod, Itgaudus

(betekenis voorlopig onbekend).

 

IJzerlijt, IJzerliet

Wellicht verbastering van Israëliet. Zie bij Israël.

 

Ilia(e)ns

Patroniem uit de heiligennaam Julianus.

 

Ilsbroeks, -broe(c)kx, -brou(k)x, -brouckx, -brou(c)ks, -broks

Familienaam uit de plaatsnaam Elsbroek: moerasgebied met elsen (Zuid-Holland en wellicht ook elders).

 

Imbaud, Imbo, Embo(o)

Patroniem uit het Germaanse ing-bald.

 

Imbrecht(s), Imberecht(s), Imbreckx, Immerechts, Im(m)erix, Imbert, Imer,  Immer(s), Himbrech(s), Embrecht(s), Embreghs, Embregts, Emmerecht(s), -egs, -ich(ts), -ig, Embert, Emmert, Embers, Emmer(s), Hembrecht(s), Hemmerechts, Hemmer, Emer(e), Emère, Heemers

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam 'ing-berht' : god van de

Ingweonen-schitterend.

2. zie ook Hembrecht(s).

 

Imme(n), Immens

Metroniem of patroniem uit de Germaanse voornaam Imma/Immo (ermin).

 

Immerseel(s) Van, Van Immerzeel(e), Van Hemmeseel

Familienaam uit de plaatsnaam Immerzeel in Aalst (Oost-Vlaanderen), Bouchout, Boom, Schelle, Wommelgem (Antwerpen).

 

Impe Van, Van Imp, Van Himpe, Van Himme, Van Himphen

Familienaam uit de plaatsnaam Impe (Oost-Vlaanderen).

 

Impens, Ympens, Himpens, Hempen, Impincs, Impines

Patroniem, knuffelvorm van Impe. Zie verder bij Imbrechts.

 

Indeherberg(h), Indeherberg(h)e

1. Familienaam naar de woonplaats of voor de waard. Mogelijk ook een vondelingennaam. Naam gesitueerd in en rond Zonhoven.

2. Hierbij de bedenkingen van Ludo Indeherberge. Met namen weet je maar nooit. Vanuit ons dialect (zegt hij) is "eendenherberg" dus"Iende(n)herberch" gelezen en waarschijnlijk verworden tot onze familienaam: Indeherberge Een familie die met de kweek van eenden voorzag in hun behoeften of noden en fier hun verblijf zo benoemde.Zonhoven is altijd gekend en ook genoemd naar zijn waterrijk gebied, het ideale biotoop voor dit waterwild dat door trek hier wel eens een rustplaats had en door vangst eenvoudig kon worden bekomen voor verdere kweek.Ondanks de steeds voorkomende verwijzing naar een herberg vermoed ik dat deze uitleg plausibel is, anders was dat waarschijnlijk "van" of "uit" deherberg.In 1570 in Berchem, later in de poortersboeken als wever (scheepsze(ilen?) was de naam reeds "Indeherberge" geschreven, afkomstig van Zonhoven, onze bakermat !

In dit geval is de naam afkomstig van de naam 'eendenherberg: herberg waar veel eenden gevangen, gekweekt of gegeten werden.

 

Indek(e)u

Naam uit de plaatsnaam "In de Kooi": eendenkooi, schaapskooi. De bron van de naam is wellicht Limburgs.

 

Indemans

Variant van het Duitse Endemann: die aan het eind woont. Duitse variant van Van den Eijnde.

 

Indesteeg, Indeste(e)ge, Indestegh

Naar de woonplaats: in de steeg.

 

Indevuyst, Indervuyst, Indervuijst

Bijnaam naar een huisnaam.

 

Indigne

Antoine Indigne werd te Leuven (Rue de le Pelletier - devant la porte de la Maison des enfants de la Patrie) gevonden op 01.07.1811. Hij is de stamvader van deze naam.
 

Ineke

Familienaam die wellicht komt uit de plaatsnaam Eke of Ecke. Wonende in ...

 

Ingel(s), Inghels, Engel(s), Enghel(s), Engelen, Engle, Hengel(s), Hengelen

1. Patroniem naar een Germaanse -ingel-naam (Ing = afstammeling van de Germaanse stamgod Ingwio).

2. Bijnaam naar het zachte karakter van de persoon.

 

Ingelaere, Engelaar, -aer(e), -er, Engler

1.Beroepsnaam voor de 'hingelaar': de man die hengsels maakt OF een visser.

2.Patroniem uit de Germaanse voornaam ' angil-hari': speer-dapper'.

 

Ingelbrecht, Inghelbrecht, Engelbrecht, -bracht, -bregt, Ingelbert(s), Engelbert(s), -bertz, -bel, -berg, Englebert, Anglebert, Inglebert, Ingelbinck, Engelbinck, Ingelbien, -been, Engelbeen(s), Egelbeen, Enge(l)bienne, Angheben, Anglebin

Patroniem uit de Germaanse voornaam angil-berht.

 

Ingelg(h)em Van, -hem, Van Ingelgom, Van Engelg(h)em, -gom

Familienaam uit de plaatsnaam Ingel-heim. Deze naam komt in Vlaanderen en Duitsland voor. De Vlaamse variant komt wellicht uit een Brabants Ingelheim waarvan de plaats helaas onbekend is.

 

Ingerelst, Ingelre(l)st

Vervorming van de plaatsnaam 'In den Elst': elzenbos, plaats waar veel elzengroeien, variant van Van der Elst/Verelst.

 

Inslegers, Inslégers, Inslegher(s), Enslegers, Henslegers

Al wie bovenstaande naam draagt, stamt af van Joannes Georgius Insleger (Brugge). Bij zijn overlijden in 1776 wordt hij "bohemus (uit Bohemen of rondtrekkend)" genoemd.

Wellicht uit de Duitse familienaam Inzlinger. Dit uit de gelijknamige plaatsnaam in Baden-Wurtemberg.

 

Inthout Van, Van Inthoud, Van Inthou(e)d

Familienaam uit de plaatsnaam Eindhout (Antwerpen).

 

Isaac, Isaak, Izaack, Izak(s), Hyzak, Isaken, Isaki, -o, Isa(a)cson, Ishaque, Iszak

Patroniem uit de Bijbelse voornaam Izaak.

 

Isenbaert, Ise(m)baert, Ysebaert, IJsebaert, Ysenbaer(d)t, -baard(t), Ysembaert, Yzebaert, Eis(em)bart, Iesberts

Patroniem uit de Germaanse voornaam îsan-bard.

 

Isenborg(h)s, -borghts, Isemborghs, -borght, Isanbourg, Isambourg

1. Familienaam uit de plaatsnaam Isenburg (Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts, Baden-Wurtemberg).

2. Metroniem/patroniem uit de Germaanse voornaam îsan-burg.

 

Iserbyt, -bijt, -biet, Yserbyt, -bijt, IJserbijt, IJzerbijt, Yzerbyt, -bijt

Bijnaam uit het Middelnederlandse iserbitere: ijzervreter, vechtersbaas en ook goochelaar.

 

Israël (van), (van) Israel, Israelle, Israëls, Israelin, Israëlin, Israëliet

Patroniem uit de bijbelse/Hebreeuwse voornaam Israël.

Wellicht een naam uit de Joodse gemeenschap.

 

Isschot Van, Vaniscotte, Van Ierschot, Vanierschot, Van Eerschot, Vanescot(t)e

Naam uit de plaatsnaam Is schot in Itegem en in Kasterlee (Antwerpen).

 

Issenhove(n) Van, Van Hissenhoven, Van Ishoven

1. Familienaam uit de plaatsnaam Aishoven bij Kruishoutem (mededeling A.R.Van Ishoven).

2. Een andere visie verwijst naar de plaatsnaam Isenhofen (Beieren).

 

Isterdael Van, Van Istendael, -daal

Familienaam uit de 14 eeuwse plaatsnaam Heysterdaele in Essenbeek (Halle - Vlaams-Brabant).

 

Itterbee(c)k (van), It(t)erbeke, Iterbeck, Van Isterbeek, -becq, Van Utterbee(c)k

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Itterbeek (Vlaams-Brabant, Limburg, Nedersaksen). Maar ook (de) Itterbeek tussen Lier en Duffel. Dit is wellicht de bron van de naam.

 

Ivergneau, -iau, Yvergneau(x), -iaux, Yvernaux

Bijnaam naar het jaargetijde (hiver: winter): haarkleur, seizoen waarin de vondeling gevonden werd, seizoen waarin de marktkramer langs kwam, ...

 

Ivo, Iven(s), Ive(s), Iwe(n)s, Iven, Yven(s), Yves, Yvon, Hyvon, Yvoz

Naam uit de Germaanse voornaam Ivo.

 

Jacob, Iacob(s), Jacobs, Jacobse(n), Jacops, Jakobs(en), Jakobsche,Jacobsoone, Jacobson(s), -sohn, -sson, Jacub, Jacobus, Jacobi(s), Jacoby, -ij, Jakobi, -y, Jacopi, Jacovy, Yaco(u)bi, Yagoubi, 's Jacob

Patroniem, afgeleid van de Bijbelse voornaam Jacob (Gr.Jacobos, L. Jacobus/Jacomus).

 

Jacquard, Jacqua(e)rt, Jaccard, Jack(a)ert, Jackers, Ja(e)kers

Patroniem uit de voornaam Jacques. Zie daar verder.

 

Jacque(s), Jaecque(s), Jeacques, Jaeques, Jaques, Ja(c)que, Jacq, Jaakke, Jax(x), Jaxque(s)

Patroniem, Franse vorm van de heiligennaam Jacobus.

 

Jacquemar(d), Jac(que)mart, Jac(q)mard, -mart, -maer, Jackmaer(t), -mar, Jamar(t), -ard, -aer(t)(s), Jammar(t)(s), -aerts, -aer(s), Jama(a), J(e)aumart, J(e)anmart, Jeammaert, Jaymaert, Jasmer, Ja(e)mers, Jambers, Ja(e)maels, Jema, Jemhar, Jomaa

1. Patroniem uit Jacqueme: Jacques, Jacobus.

2. Jamart kan ook een patroniem zijn uit Janaert, uit Jan.

 

Jacquemin, -main, Jac(q)m(a)in, Jasquemain, Jacomin, Jacqumain, Ja(c)quemijn(s), -myn(s), Jacquemeyns, Jokemeyn, Jacome(n), Jam(a)in, Jeanmenne, Jammeng, Jomen, Jaum(a)in, -menne, Jasmin, Janm(a)in, Janimet, -é

Patroniem, knuffelvormen van Jaquème, Jaques, dit zijn Franse vormen van de heiligennaam Jacobus/Jacomus.

 

Jacq(ue)mot(te), Jammot, Jamot(te), Gamot, Jeanmotte, Jaumot(te), Jamot(t)on, Jomot, Jomouton

Patroniem/metroniem, knuffelvorm van de Franse voornaam Jacques, dit uit de heiligennaam Jacobus.

 

Jacx(s)ens, Jakse

De patroniem Jaksin is afgeleid van Jakke, Jan.

 

Jadoul(e), Jadou(i)lle, Jaddoulle, Gedoelst

Patroniem uit de Waalse vorm van de Germaanse voornaam Geldolf.

(zoals ook Jodoigne --> Geldenaken). 

Jaeken, Jaken, Jaecken(s), Ga(e)kens, Jacken, Jacquens, Jaax, Jaecks, Jae(c)kx, Jacke(s), Jack(s), Jax(x), Jac, Joch(en), Iockens, Jo(o)ken, Joecken, Goockens, Jou(c)k, Jauck, Jouke(n), Youck(en), Iouck, Jeuken(s), -enne, Jeucken(s), -enne, Jucken

Patroniem uit ofwel Ja(c)ke (knuffelvorm van de voornaam Jan), ofwel uit Jake (Jacques, de Franse vorm van Jacobus).

 

Jager(e) De, De Jaeg(h)er(e), De Jaegheer, De Jeager, De Jaecher, Diacre, Diagre, Jager(s), Jaeghers, Jaeger(s), Jeagers, Jeger, Je(e)g(h)ers, 's Jegers, S'Jegers, Jäger(s), Lajaeg(h)ere, Liagre, Lyagre, Liacre, De Jaer, Lejaer, Liaer, Léagre

Beroepsnaam van de jager.

 

Jalet, Jallet, Jal(l)on, Jallin, Jallo

1. Naam uit het Oudfranse jal, jau: bijnaam.

2. Jal(l)et komt mogelijk uit de plaatsnaam Jallet (Namen).

3. Jallo bestaat ook als vondelingennaam in Leuven.

 

Jambers: zie Jacquemard.

 

Jame

Zie hieronder bij James en bij Jane.

 

James, -esse, -ees, Jamme(s), Jam(e), Jasme(s), Jaime

1. Patroniem uit het Romaanse Ja(u)me. Dit uit Jacomus, een variant van Jacobus.

2. Zie ook Jane.

 

Jamoul(le), Jamous, Jaumol, Jomol, Jaumou(i)lle

Patroniem, Waalse knuffelvormen van Jacques.

 

Janaert, -art, Yannart, Yana(rt), Jaunard, -a(e)rt, Jonard, -a(rt), -aerts, Jonas, Jonnard, -a(e)rt, Jina, Jenar(d), -a(rt), -aer(t), Jennar(t), -ard, Genard, -aert, Genna(rd), Gen(n)ar(t), Génar(d), -art, Geenard, Geniar, Gana(rd), Gaunard, Junaert

Patroniem afgeleid van de voornaam Jean.

 

Jane, Jaenen, Yan(n)e, Jeanne(s), Jehanne, Jouanne, Janne(s), Ganne, Jaune, Gaune, Jasme(s), Jame(s), Jam(me), Jaume, Gaume, Jenne(n), Jene, Jenné

Metroniem uit Johanna, Jeanne, Jane, ...

 

Janquin, Janequin, J(e)annequin, Jannekeyn, Jennequin, Jenquin(ne), Jonnekin, Jon(e)quin, Joon(n)ekin(dt), Jonnekyndt, Jonkind, Jonckint, Jonneskindt, Jonskin, Zannequin, Zonnequin, -kein, -keyn, Zunquin, Zonnekindt, Zoonekins, -kin(d)t, -kynd(t), Soonekindt, Soonckindt

Patroniem uit Jannekin (Jantje) of metroniem uit Janekin (kleine Janne).

 

Jans (de), (de) Jan, Yan(s), Janse, Janz, Janss, Ians, Jaans, Jahn(s), Jähne, Jon, Dejaen, Dejean, Janne(s), Jannis, Jansingh, Jennes, Jennis, Jens(e), Janszone, Jans(s)oone, Jansonne, Jans(s)eune, Yans(s)ens(s), Janses, Janson, Jans(s)en(s), Janssans, Jan(s)zen, Janshen, Janssem, Jancen, Janssis, Yancis, Yanssis, Janissen, Ianssens, Ians(s)en, Jaunzems, Jeance, Jensen, Jens(s)ens, Jenzen, ...

Patroniem uit de bijbelse naam Joannes.

 

Janssenswillen

Dubbele familienaam uit Janssens (zie Jans) en Willem(s) (zie Willem).

 

Janzegers, Janseg(h)ers, Jeansegers

Patroniem uit de dubbele voornaam Jan en Zeger.

 

Jap, Jassenne, Japson, Jappens, Jop(p)en, Jop(pe), Joppin, Jaup(a)in, Jaupen

Patroniem uit Jap, dit is een afgeleide van de voornaam Jaspar of van Jacob.

 

Jarreau, Jarro

1.Beroepsnaam afgeleid van het Oudfranse jarres, jarrons:

bewaarkruik. Handelaar of producent.

2. Familienaam afgeleid van het Franse gebied Jarrons in de buurt van Beaune.

De familienaam is echt Frans van origine en komt het meest in centraal Frankrijk (buurt Beaune) voor.

 

Jaspaert: zie Gaspar(d).

 

Javel, -elle, -eau(x), -aux, -ay, Javeline, Gavel(le), Gaveele

Naam uit het Oudfranse javel(e), het Picardische gaviel, het Franse javelle: bos, bundel (ook koren). Het kan dus een naam uit een plaatsnaam zijn of een beroepsbijnaam van een boer.

 

Jeannot, Jan(n)ot, Jehanno, Jano(u), Jenot, Jen(n)otte, Genot(te), Geno, Genotte, Gehenot, Géhénot, Ginot, Jeunot, Jusnot, Joinnot, Jonot, Genio, Jeannon, Jan(i)on, Jenion, Je(u)nion, J(o)union, Jugnon, Ginion, Jenon, Genon

Patroniem, knuffelvorm van de voornaam Jean, Jan, Johannes.

 

Jeha, Jehae(s), Jehasse, Jeheas, Jo(h)a, Johae, Jouard, Jouas, Jowa(t), Juhas(z), Juwa

Patroniem, afgeleid van de voornaam Je(h)an.

 

Jehot(te), Gehot, Géhot, Guého, Gihotte

Patroniem/metroniem: knuffelvorm op -otte uit de voornaam Je(h)an (Johannes).

 

Jelderda, Jilderda, Gelderda

Friese patroniem uit de Friese voornaam Jildert/Geldert, die op zijn beurt afgeleid is uit de Germaanse voornaam geld-hard: vergelding door de dappere.

 

Jelijs

Friese patroniem, variant van Gilles. Meer info aldaar.

 

Jesoirens

Wellicht patroniem uit Jesaja of Jesus.
Van Spaans-Portugese komaf. De naamdragers in Nederland (vooral Zeeland) zijn  mogelijk nakomelingen van een achtergebleven Spaanse militair.
 

Jeucht Van der, (van der) Jeugt, Van der Jeugd(t), Van der Jeugh(d)t, Van der Jeugcht, Van der Yeug(h)t

Familienaam uit de plaatsnaam jocht, jokt: stuk land dat met één juk ossen op één dag kan geploegd worden.

 

Job, Jop, Diop, Jobe, Jobse(s), Jobsès, Jöbses

Patroniem uit de b ijbelse voornaam Job.

 

Jodens, Iodens

1. Variant van Jorda(e)ns. Zie daar.

2. Bijnaam voor een Jood. Mogelijk figuurlijk.

 

Joere(n)s, Joerissen

Zie bij Georges.

 

Joie, Joye, Joije, Jouy(e), Joyci

1. Metroniem uit de voornaam Gaudia of uit de Waalse vorm van Jehane (Joanna).

2. Of naam uit het Oudfranse joie, het Middelnederlandse joye: vreugde, genot, genoegen. Bijnaam.

 

Joli(e), Jolis, Jolli, Jol(l)y, Jolij, Jolyt, Jelyt, Jelijt, Lejoly

Bijnaam uit het Franse joli: mooi, knap, lief, aardig.

 

Jong(e) De, De Jongh(e), De Jonck(e), De Iongh(e), De Ionge, Deyonghe, Dejoughe, D'Jong, De Jond, Jong, Jonge(n), -ens, Jongh(en), Jonck(en), Jonk, T'Jonck, Jonckx, Jun(c)k, Jung, Yonck, Yong, Yung, Yunck, Junge(n)

Bijnaam om de jonge (met meestal dezelfde voornaam) te onderscheiden van de oude (vader of grootvader).

 

de) Jonckheer(e), Jonkheer, (de) Jonkheere, Dejonkhaere, (de) Joncheere, (de) Jonchkeere, (de) Jonckeer(e), Jonckheers, Deyonckheere, Deijonckheere, -herre, Jonckheerer, Yonckheer, Jonckiere, -ière, -iers, De Joncker(e), Jon(c)ker(s), Ionckers,

Jun(c)ker(s), De Juncker, Junger(s), Iungers, Yungers, Iunker, Yunker, Yunkes, 's Jongers, Siongers, S'Jongers, Sjongers, S'Jonkers, Dioncre, Dionkre, Diongre

Bijnaam van een Jonkheer, jonker, jonge edelman, jonge man of jongman van aanzienlijke stand (of van gewone stand).

 

Jonet, -ette, Jonnet, Jon(n)é, Geonet, Younès, -es

Patroniem afgeleid uit Jan/Jean.

 

Jongene(e)len, Jongeneel, Jongelis

Bijnaam + patroniem: jonge Nelis, Cornelis.

 

Joos, Ioos(sen), Jo(o)sen(s), Joossen(s), Joessen, Josents, Jossens, Jussen, Jo(o)sse, Joce, Jous(se), Joussen, Yasse, Jassem, Jassens, Gehasse, Josz(t), Joes(tens) Joosten(s), Jost, Joste(n), Joisten, Joust(e), Jousten(ne), Dioos, D'Joos, D'joos, Just(e), Justen(s), Justin

1. Patroniem uit de voornaam Joos, de Bretonse vorm van Judocus. Soms ook uit Jozef of Josse.

2. Sommige Joosten zijn ontstaan als verschrijving uit Van Oosten (o.a. in Oostmalle).

 

Jorda(e)ns, -an(t), Jo(o)rdens, Jaerdens, Jourd(a)in, -an(ne), -ant, Jourde(n), Jourdren, Jurdan(t)

Familienaam uit de voornaam Jordanus.

 

Joret, -ez, Joiret, Jouret(z), -ez, Jauret, Juré, -e(z)

Patroniem afgeleid van Joris, Georges.

 

Joris: zie George.

 

Jossaert(s), -aer(s), -aar, -ar(t), -a, Joassart, Joussa(e)rt, Iossa

1. Patroniem uit de voornaam Josse, Joos.

2.Soms een schrijfvariant van Gossaert: Patroniem uit Goos.

 

Jovin, Jouvin, Jouin, Jevin, Jevain, Jovijns, Joven, Juvin, Juvijns, -yns, -eyns, -eijns, -ens, Juweyns, Jeveyns, Geveyns, Jevens, Jijvens, Juuyens

Patroniem van de Franse naam Jovin, Juvin (Uit het Latijn Juvinus, Jovinus) (MorletII).

 

Juch(t)mans, Jug(h)mans, Jughtmans, Jeugmans, Jochman(s), Iochmans, Jouchmans, Joeghmans, Jockmans

Patroniem uit de voornaam Joachim.

 

Juten, Jutten(s), Jutte, Uten(s)

Metroniem uit de voornaam Jutta.

 

Juwet, Juwén Juwe

Naam uit het Latijnse judaeus: jood.

 

                                                     

Andere H-bladzijden H | He | Her | Ho | Hor | IJ

 A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Wil je de betekenis van jouw familienaam kennen ? Stuur een mailtje!  

Er zijn slechts drie voorwaarden:

- vermeld in je mailtje waarom je het wil weten,

- beperk je tot één of een paar namen.

- vermeld ook even hoe je op mijn site terecht kwam.

 

Soms moet je even geduld hebben: er zijn nogal wat aanvragen.

Kijk a.u.b. eerst of de gezochte naam er niet opstaat (bv. De Grote bij Groot, Verbeeck bij Beek en bv. Vranckx bij Frank). Zo bespaar je mij heel wat werk.

 

Literatuur:

De betekenis van toponymische samenstellingen (J .Van Loon - Onomastica neerlandica 1981)

Etymologisch woordenboek der Nederlandsche Taal (J. Vercoullie - Van Rysselberghe & Rombout 1925)

Huizinga's complete lijst van namen (A.Huizinga - Tirion 1998)

Middelnederlandsch handwoordenboek (J. Verdam -  Uit. Martinus Nijhoff 1949)

Middelnederlandse spraakkunst ( Dr. A. Van Loey - Wolters-Noordhoff 1980)

Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (voor 1226) (Maurits Gysseling - Belg. interuniversitair centrum voor neerlandistiek 1960)

Vondelingen en hun naamgeving (L.De Man - Onomastica neerlandica 1956)

Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003)