Familienamen

                                                                                                                             

 A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Andere H-bladzijden H | He | Her | Ho | Hor | IJ

 

 

Terug naar intro 

Het grootste deel van onderstaande info is een selectie uit: Woordenboek van de familienamen in Belgi en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003).

Heraut, -aud, -au(x), -auw, H-, Herold, Erauw, Eyraud, Ayraud, -aut

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam 'hari-wald'= leger-heerser.

2. Beroepsnaam voor de heraut, de man die de openbare aankondigingen doet.

 

Herbin, -int, -ain, -ein, -en, Erbain, Arbyn, Arbijn, Aarbijn

Patroniem, knuffelvorm van de voornaam Herbert.

 

Herbots: zie Eerebout.

 

Herbrand, -an(d)t, Heerbrant, Heirbrand(t), -braendt, Heir(e)brant, Herrebran(d)t, Herrenbrandt, Heersbran(d)t

Patroniem uit de Germaanse voornaam hari-brand.

 

Herbrugge(n) Van, Verherbrugg(h)en, Verheirbrugge

Familienaam uit de plaatsnaam Heerbrugge o.a. in Lokeren (Oost-Vlaanderen).

 

Herder (de(n)), Derder(s), D'herder, De Herde, D'Herde, Derde(n), Herd(en),

Herd()

1. Beroepsbijnaam voor de herder.

2. Bijnaam uit het Middelnederlandse hart, hert: hard, sterk, wreed, gevoelloos, hardnekkig.

 

Heres

Patroniem uit de Griekse naam Hero (uit Hare: held) of uit de Germaanse voornaam Heribert (hari/heri-berht).

 

Herf(s), Herff(s), Erf(f)elinck, Erffelynck, Herfelin, Herphelin

Patroniem uit de Germaanse voornaam Erbo: erfgenaam.

 

Herin, Hrin, Herrin, Hrain, Heerins, Heeren, Herens, Heirens, Heeres

Patroniem, knuffelvorm van een Germaanse har(i)-naam

 

Heris, Hris, Herijs, Herys

1. Uit het Franse herisse (rechtopstaande haren, hrisson= egel).

2. Naam uit de plaatsnaam Heris in Kleine-Brogel (Limburg).

 

Herinc(k)x, -inx, -incs, -ing(s), Heerings, -inckx

1. Dialectische vorm van Haerinckx. Zie Harinck.

2. Naamverschuiving van Erickx. Zie Eriks.

 

Herk Van, Van den Her(c)ke, (van) Her(c)ke, Van Herck(e), Van Hercq, Van Herque, Van Erk, (van) Erck, Vannercq, Van Harck(e), Har(c)k, Harcq, Herckx, Herks, Herx

Familienaam afgeleid van de plaatsnamen St.-Lambrechts-Herck en Herk-de-Stad (Limburg). Waarbij de Herk de rivier is die er stroomt.

 

Herman(s), Hermanse(n), Hermam, Hermann(s), Herrman(s), -manss, Hemmans, Hermand, -ant, -ent, -an(n)e, -ange, Harman(t), -and, -ent, -ans, Hermanus(sen), Heerman, He(e)reman(s), Herreman(s), -mann, -mand, Hairemans, Haremans, Heir(e)man(s), Heyrman(s), Heij(e)rman(s), Heyermans, Erman(s), -mand, Hirman(n)

1. Patroniem afgeleid van de Germaanse voornaam 'harja-man' = 'heer/leger-man'.

2. Er bestaat ook een Antwerpse familie Hermans, afstammend van een Keulse Hartmann-familie ('hardu-man'='sterk-man').

 

Hermie(r), Her(re)my, Hermij

Patroniem uit Hermier, d.i. de Romaanse vorm van de Germaanse voornaam hari-mr: 'leger-beroemd'.

 

Hernu, Heernu

Naam uit het Oudfranse hernu (maand juli). Bestaat ook als vondelingennaam.

 

Herp(e(n)) Van

1. Familienaam uit de plaatsnaam Herpen (Noord-Brabant).

2. Variant van (van) Erp, zie daar.

 

Herpin, -ain, -ens

1. Patroniem, knuffelvorm van de Germaanse voornaam Erpo.

2. Of idem van Herbert.

 

Herpoel: zie Erpoul.

 

Herps, Harps

Patroniem uit de Germaanse voornaam erpo/erbo.

 

Herregode, Herregod(t)s, -gots, Herregat, Hergo(t), Hercot, Heregots, Hargot, Erregots, Erregat, Ergo(t), Argot, Argos

Patroniem uit de Germaanse voornaam hari-gud: leger-god.

1376 Maes Hergoot - Elverdinge (Delhaye).

 

Herreygers, Erreygers, Hereygers, Hereijgers, Her(r)ygers, -ijgers, -iges, Hersygers, Errygers, Errijgers, Herygers

Patroniem uit de Germaanse voornaam hari-ger.

 

Herstraten (van), Herstraets, (van) Heirstra(e)ten, Van Heerstraeten, Heirstrate, Verheerstraten, Vereerstraeten, Verheirstraeten, Verher(t)straeten, Verhestraeten

Familienaam uit de verspreide plaatsnaam Heerstraat: heerweg, brede weg.

 

Hert De(n), (de) Herdt, Denert, De Nert, d'Herdt, Dher(d)t, Dert, D'Hert(e), d'Harte, Herd, Herth, Herts, Lehert(e), Van der Hert, Van 't Hert, Van Hert

Familienaam uit het Middelnederlandse hert(e): het betreffende dier.

Waarschijnlijk uit een huisnaam.

 

Hertegonne: zie Hurtecant.

 

Herten Van, Herten(s)

Familienaam uit de plaatsnaam Herten (Limburg en Noord-Limburg).

 

Hertigers

1. Mogelijk patroniem uit de Germaanse voornaam hard-ger.

2. Of een in oorsprong Duitse familienaam uit de plaatsnaam Hertingen (op een paar plaatsen in Duitsland).

 

Hertog (de), (de) Hertogh(e), -og(h)s, Hertooghe, Herthoge, Hertoge(n), Herthogs, Hartogs, D'Hertog(he), D'Hertoge, Dhertogen, Dertoghe, Dertocle, Den Hertog, (den) Hartog, Den Hartogh, Hartoch, Den Hartigh, Ten Hartog, 's Hertogen, S'Hertogen, Ertug

Bijnaam uit n of andere leidende functie.

 

Hertrooij Van, Hertroijs

Familienaam uit de plaatsnaam Hertenrode, d.i. de oude naam van Attenrode (Vlaams-Brabant).

 

Hertsoen, Hersoen, Hers(s)on, Hairson(t), Hertsen(s), Hersschens, Herss(ch)ens, Hers(s)on

Patroniem afgeleid van het Germaanse 'harja' (= leger).Dit via de naam 'herzo' die reeds van harja was afgeleid.

 

Herv, Herve(y), -ez, -e(e)t

Patroniem uit de Franse voornaam Herv: dit uit het Bretoense Haerveu. Dit komt dan weer uit het Keltische aer + uiu. Of uit de Bretoense vorm van Hartwig (hard-wg).

 

Herwegen Van, Vanherwegen, Van Herweghe(n), Van Heerweghe, Van Herreweg(h)en, Van Herreweeghe, Van Herweghem, Van Herweck, Van den Hereweghe, Van (de) Herrewege(n), Van (den) Herreweghe(n), Van den Herren(w)egen, Van Herrewegge, Van den Herremeghe,

Van Herrenege, Van den Herreweyen, Van Heirweghe, Van Heir(r)eweghe, Heerweg(h), Herweg(e), Herwegh(t), Herewegh, Herreweg(h)(e), Heir(e)weg(h), Heirweght, -wegth, Van Erweghen, Van Er(re)wegen, Van Eerdeweg(h), Van Arwegen

Familienaam uit de veel voorkomende plaatsnaam Heerweg: belangrijke verkeersweg.

 

Herze(e)le Van, Van Heirse(e)le, Van Heirze(e)le, Van Hersle, Herseele, Herzeel(e), Erseel, Erzeel(e), Errezeel, Herrezeel, Horseele

Familienaam uit de plaatsnaam Herzele (Frans-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen).

Of ook Herseaux (Henegouwen).

 

Hespel, Hespeel(s), Hespelle, D'Hespeel, D'Espeels, Despeels, Espels, Despeele, De Speele, Espe(e)l, Haspe(e)l, Aspeel(e), Expeel(s), Expels

1. Bijnaam uit het Oudfranse haspel: dief.

2. Familienaam uit de plaatsnaam Hespel in Sperleke (Pas de Calais).

 

Hessens, Hessing, Heessens

1. Patroniem uit een hathu-naam.

2. Mogelijk ook een afgeleide van Herssens. Zie bij Hertsoen.

 

Heukelom Van, Van Heuckelom, Van Hey/ijkelom, Van Heukelen

1. Familienaam uit de plaatsnaam Heukelom (Nederlands-Limburg, Noord-Brabant en Limburg (Vroenhoven)).

2. Of uit Heukelum (Gelderland).

 

Heule (van), (van) Huele, (van) Heulle, Van Uel

Naam uit de plaatsnaam Heule (West-Vlaanderen).

 

Van Heulebrouck: zie Uylebroeck.

 

(de) Heusch, (de) Heus, Heuch, Doossche, Dossche

Familienaam uit het middelnederlandse hovesch, heusch, hoofsch: hoffelijk, beschaafd. Afkomstig uit 'het hof'. Bijnaam.

 

Heusden Van, Vanheusden, Heusden(s), Heuysdens

Familienaam uit de plaatsnaam Hesdin/Heusden: Pas-de-Calais, Noord-Brabant, Limburg en Oost-Vlaanderen.

 

Heuts, Heutz, Heudt, Hui(d)ts, Huijts, Huy(d)ts

1. Naam uit het Limburgse heut/huit: hoofd. Bijnaam.

2. Zie ook Heits.

 

Heuvel van den, (van den) Neuvel, van Heuvel, Heuvelman(n)(s), Hovelmans, Hvelmann, ...

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam 'heuvel'. In heel wat dorpen zijn er heuvels. Dus deze naam is op heel wat plaatsen ontstaan op basis van de woonplaats van ... wie er woonde.

 

Heuverzwijn Van, -zwyn, -swijn, -swyn, -zuyn, -suyn, -szyn, Van Houverswijn

Wellicht bijnaam afgeleid van 'everzwijn': naar karakter of uitzicht.

 

Hevele Van: zie Nevel(e).

 

Heuvi(n)ck, -icq, Verhevick

Patroniem/metroniem uit de naam Hiltwigis, Hiltiwic, Hiltewigis (hild-wich).

 

Hex (van), (van) Ex, Van Exe

Naam uit de plaatsnaam Heks (Limburg).

 

Hey(e)rick, Heijerick, Heyerich, Eyerick

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam haid-rk.

2. Naam afgeleid uit Hendrik. Zie bij Hend(e)riks.

3. Patroniem uit de Germaanse voornaam agi-rk.

 

Heyert, Hayertz

Patroniem uit de Germaanse voornaam hag-hard: heg-sterk.

 

Heylbroeck

Familienaam uit de plaatsnaam Heilbroek in Berchem (Oost-Vlaanderen).

 

Heylenbosch, Heyle(m)bosch, Helle(n)bosch, Hylebos, Eylenbos(c)h, -bossche, Eijlenbosch, Elenbos(c)h,Ellebos, Dellebosch

Naam uit de plaatsnaam Hellebos in Zegelsem (Oost-Vlaanderen), Eylenbosch in Kester (Vlaams-Brabant) of Hellebos in Lubbeek (Vlaams-Brabant). Alle namen wellicht uit: bos + helle-delle (= helling - inzinking in het terrein).

 

Heylen(s), Heil, Heyl, Hel, Heijl(en), -ens, He(e)len, Hele, Heyelen

Metroniem, verkorte vorm van de Germaanse voornaam Heila = heel, ongedeerd.

 

Heylen Van, Van Eylen, Van Eijlen, Van Eyll

1. Familienaam uit de plaatsnaam Heile (Zeeland).

2. Zie ook Nijlen Van.

 

Heyman(s)

Zie Heineman(n) en Heide.

 

Heynsman(s), Hensman(n)s

Patroniem uit Heins, een afgeleide van Hendrik: 'haim-rk'.

 

 

(van) Heyst(e), Van Heijst(e), Van He(e)st, Van Heste

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Heist (= struikgewas, bos). Deze naam komt op heel wat plaatsen als gemeentenaam en als gehuchtennaam voor.

 

Heytens: zie Heits.

 

Heyvaert(s), Heijvaert, Hyevaert, Heivers, Heyvers

Patroniem uit de Germaanse voornaam hagi-frid: 'heg-vrede'.

 

Hie Van, Vanhie, (van) Hye, Van Y(e), Vany(e)

1. Naam uit de plaatsnaam Hide, Hyde: haven aan de kust. Dit bv.in Koksijde, Lombardsijde, Raversijde, Duinkerke, Heist, Nieuwpoort en Schoondijke.

2. Of uit de waternaam IJ (>Ie, Ye) (Amsterdam).

 

Hiel(e) Van, Van Hille

Familienaam uit Van Niel: plaats in prov. Antwerpen/Limburg/Vlaams-Brabant.

 

Hileghem Van, Hillegems, Hielegems, -ghem, Hillegoms, Hullegems, Ilegems, -goms, Ille(g)hem(s), Ylegems, -goms, Illegems, Ielegems, Willeg(h)ems

1. Naam uit de plaatsnaam Hillegem (Oost-Vlaanderen).

2. Of uit Hillegom (Zuid-Holland).

 

Hilke(ns), Hilleke, Hilge

Patroniem uit een Germaanse hild-naam.

 

Hillaert(s), Hilaerts

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam hild-hard.

2. Familienaam uit Hille. Zie Hille.

3. Familienaam uit de plaatsnaam Hillaer in Lokeren (Oost-Vlaanderen).

 

Hille (van), Verhille, Verriel(l)e

1. Familienaam uit de plaatsnaam Hille (Noordzeegermaans voor heuvel).

2. Hiel(e) (van) en Van Hille kunnen ook afkomstig zijn van de plaatsnaam Niel bij Antwerpen.

 

Hillegeer, Hilger(s), Hilker, Hilgert, Illegeer, Hellegeer, Hel(le)gers, Helegeer(t), Helgert, Helguers, Ellegeert, Eleg(h)eer(t), Ellegiers, El(l)egeest, Eligee(s)t, Elgers

Patroniem uit de Germaanse voornaam hild-ger.

 

Hillemans, -manns, Hildermans, Hillermans, Illemans, Hillema (Fries)

1. Metroniem uit Hille.

2. Variant van Van Hille. Zie bij Hille (van).

 

Hillewaere

Patroniem uit de Germaanse voornaam hild-war.

 

Hillewaert, Helewaert, Heluwaert

Patroniem uit de Germaanse voornaam hild-ward.

 

Hilven, Hel(e)ven, Helfen

1. Metroniem, knuffelvorm van Heilwig.

2. Patroniem, knuffelvorm van Hildeveert.

 

Himbee(c)k (van), Van Imbee(c)k, Himbeke, Hinnebeke, (van) Heymbee(c)k, Van Heijmbeeck, Van Heymbeke, (van) Eembee(c)k, E(e)mbeck

Naam uit de plaatsnaam Hembeke (Oost-Vlaanderen), (Neder-Over)heembeek (Vlaams-Brabant), Himbeke in Paulatem of Embeke in Viaene (Oost-Vlaanderen).

 

Himschoot, (van) Imschoot, Hemschoote, Van Nienschoot

Familienaam naar de plaatsnaam Himschoot.

 

Hinnebeen

Verdwenen familienaam. Wellicht uit de Germaanse voornaam han + berht.

Of is het toch een bijnaam voor iemand met dunne benen ?

 

Hin(s)feld(t)

Naam uit de gelijknamige plaatsnaam: dit uit het Germaanse hangista + felda. Ergens (?) in het Duitstalige gebied.

 

Hinten

1. Patroniem, knuffelvorm uit Heinrich (haim-rk).

2. Patroniem of metroniem uit Johannes of Joanna.

 

Hintje(n)s

Zie Hennekens en Heinkens.

 

Hion

1. Naam uit de plaatsnaam Hyon (Henegouwen).

2 Zie ook bij Yon.

                                                            

Andere H-bladzijden H | He | Her | Ho | Hor | IJ

 A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Wil je de betekenis van jouw familienaam kennen ? Stuur een mailtje!  

Er zijn slechts drie voorwaarden:

- vermeld in je mailtje waarom je het wil weten,

- beperk je tot n of een paar namen.

- vermeld ook even hoe je op mijn site terecht kwam.

 

Soms moet je even geduld hebben: er zijn nogal wat aanvragen.

Kijk a.u.b. eerst of de gezochte naam er niet opstaat

(bv. De Grote bij Groot, Verbeeck bij Beek en bv. Vranckx bij Frank). Zo bespaar je mij heel wat werk.

 

Literatuur:

De betekenis van toponymische samenstellingen (J .Van Loon - Onomastica neerlandica 1981)

Etymologisch woordenboek der Nederlandsche Taal (J. Vercoullie - Van Rysselberghe & Rombout 1925)

Huizinga's complete lijst van namen (A.Huizinga - Tirion 1998)

Middelnederlandsch handwoordenboek (J. Verdam -  Uit. Martinus Nijhoff 1949)

Middelnederlandse spraakkunst ( Dr. A. Van Loey - Wolters-Noordhoff 1980)

Toponymisch Woordenboek van Belgi, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (voor 1226) (Maurits Gysseling - Belg. interuniversitair centrum voor neerlandistiek 1960)

Vondelingen en hun naamgeving (L.De Man - Onomastica neerlandica 1956)

Woordenboek van de familienamen in Belgi en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003)