Familienamen

                                                                                                                             

 A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Andere H-bladzijden H | He | Her | Ho | Hor | IJ

 

 

Terug naar intro 

Het grootste deel van onderstaande info is een selectie uit: Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003).

Hebbelinck, -ynck, -ijnck, Hebelynck, Hebling

Patroniem uit de Germaanse voornaam Herbrecht (zie ook Hebing).

 

Hebing, Heb(b)inck, Hebling, Hebbelinck, -ynck, -ijnck, Hebelynck, Hebb(en), Hebbe, Ebben, Hebberecht(s)

Patroniem, afgeleid van de Germaanse voornaam Hebbrecht/Herbrecht.

Zie ook Ebbelink.

 

Hebli(j), Hebly

De eerste met deze naam zou als een Aebli in 1785 in Middelburg (Zeeland) als soldaat neergestreken zijn.

Aebli komt dan wellicht uit de Zwitserse naam Haeberli (dit uit Haberle, -li is Zwitsers): beroepsbijnaam voor een haverteler, -koopman, bereider van havergort.

 

Heck(e) Van (den), Van den Hekke, Van Hecken,Van Hec(k), Van (den) Eck(e), Van Ek, Vanèk, Vanëk, Van Ec(q), Van Ecken, Van Hekken, Van Nekke(n), Van Neck(e), Wanecq(ue), Vamecq

1. Naam uit de plaatsnaam Hekke: hek, afsluiting.

2. Mogelijk soms ook afgeleide van Van Eik. Zie bij Eyken Van der.

 

Heckelers, Hieckeleers

1. Beroepbijnaam uit het Middelnederlandse hekelaer: vlas- of hennepkammer.

2. Zie ook Eekeleers.

 

Hector(s), Ector(s), Hec(k)ters, Hectr, Heikters, Hictor, Hicter, Hictaire, Octors

Patroniem uit de Griekse voornaam Hecto(o)r.

 

He(e)de Van (den), (van) Hee, Vanné, Vanne, Van Heden(t), Vahe(e), Van (de) Eede(n), Van E(e), Van (den) Ede, Vandeneede, Ten eede, Tenheede, Heedeman, Heideman(n), Heitman, Heyman(s), Heijman(s), Hemans, Heeman(s), -mann, Eenman(s), Eman(t)s

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Ter Heide (op de heide).

 

Heedeman, Heidemann, Heitman, Hemans, Heeman(s), -mann, Eeman(s), Eman(t)s

Naam afgeleid van Van den Heede. Zie bij He(e)de Van (den).

 

Heel Van, Van Eel, Van Hedel

1. Familienaam uit de plaatsnaam Heel of Panheel (Nederlands-Limburg).

2. Of uit de plaatsnaam Hedel (Gelderland).

 

Heemers, Hemmer, Emer(e), Emère, Emmer(s)

1. Familienaam uit de Germaanse voornaam haim-hari.

2. Zie ook Imbrecht(s).

 

Heems(t) Van, Van Himst(e), Van Humst, Heimst, Verhimst, Verhumst, Van Hems, Van der Henst, Vanderhenst

1. Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Heems(t), Hemst (op diverse plaatsen voorkomend). Deze plaatsen werden genoemd naar de plantennaam heemst of witte malve (o.a. de Heems in Ekeren).

2. Of mogelijk ook gewoon uit het Germaanse heim.

 

Heemskerk (van), Van Humskerke(n), -kercken, Van Hunskerken

Familienaam uit de plaatsnaam Heemskerk (Noord-Holland).

 

Heer (de), De Heere, Dheere, D'Heer(e), D'Eer(e), Deeren, Sheeren, 's Heeren, s'-, S'Heeren, S'heeren

Een Heer kan leenheer, legeraanvoerder, geestelijke, vader, baas, echtgenoot, ... zijn.

 

Heerle Van, Van He(i)rle, Van Herlé

Familienaam uit de plaatsnaam Heerle in Meerle of Poederlee (Antwerpen). Of Heerlen (Nederland).

 

Heers (Van), Van He(e)r

Familienaam uit de plaatsnaam Heers (Limburg).

 

(van) Heerswijnghels, Van Heerswynghels, Van Heerswynkels

Familienaam uit de plaatsnaam Herswinkel (winkel: hoek) in Brussegem (Vlaams-Brabant). De oudste vormen hebben evenwel geen voorzetsel en zijn Limburgs.

Dit wijst op de mogelijkheid dat ook daar een gelijkende plaatsnaam voorkwam.

1411 Gerart Heerswingels - Zonhoven (MNT411).

 

Hees Van, Van Heesch, Van Hese, Van Ees, Verhees(en), Verhesen, Verhe(e)zen, Verrees, Verresen, Verrezen

Familienaam, afgeleid van een plaatsnaam: hees of hese. Een hese is een jong beukenbos of ook struikgewas (als plaatsnaam op vele plaatsen in Vlaanderen voorkomend). Evengoed bestaat het dorp Hees in Nederland op verschillende plaatsen.

 

Heesbeke Van, Van Eesbee(c)k, -bei(c)k, -beke, -beecke, -be(e)cq, -beck, Van Esbeek, -beck

Familienaam uit de plaatsnaam Heesbeek in Nieuwenhove (Oost-Vlaanderen).

 

Heesman(s), Hes(e)mans, Heze(n)mans, Heselmans, Hezelmans, Heezemans, Eessemans, Hismans

Naamvariante van Van Hees. Zie bij Hees Van.

 

Heetvelde Van, Van Eetveld(e), -vel(d)t, Heetfeld, Jetveld, -velt

Familienaam uit de plaatsnaam Heetveld (o.a. in Overijssel): heideveld.

 

Heffen Van, Van Effen

Naam uit de plaatsnaam Heffen (Antwerpen) of Effen (Noord-Brabant).

 

Heffinck

Patroniem uit een knuffelvorm van het Germaanse Hegfridus (frithu) of Helfridus.

 

Hege(n) Van, Vanhegen

Zie Eeghem Van en Eyghene Van.

 

Heggen Van der, Van der Hegghen, Verhegg(h)e(n), Verheghe, Vereggen, Veregeen, Terheggen, Hegman(s), Heegman, Hegeman(n)

Familienaam uit de plaatsnaam Hegge(n): heg, haag, omheining.

Deze plaatsnaam komt o.a. voor in Balen (Antwerpen), Overhespen (Vlaams-Brabant), Poederlee en Weelde (Antwerpen).

 

Heiblom, Heyblom, Heijblom

Familienaam uit de plaatsnaam Heibloem in Herenthout, Olen (Antwerpen) en Roggel (Nederland).

 

Heide(n) (van der), (van der) Heyde(n), Van der Heijde(n), Van Terheyden, Von der Heyden, Van der Eyden, Van de Reyde, Van der Reijde(n), Van der Ayden, Van der Hijden, -Hyden, Van Heie, Ter Heide, Verheide(n), Verheyde(n), Verheijde(n), Verhey(e(n)), Verheij(e(n)), Verhijen, Verrey(de), Vereyd(h)en, Ver(r)eyen, Verryden, Heydeman, Haaiman, Heyman(s), Heijman(s), Heimans, -mann(s), Hyman(s), Hijman(s), Eyman(n)

Plaatsnaam, afkomstig van heide: heide, onbebouwde grond, vlakte, veld.

Zie ook Heyman(s).

 

Heijligers, Heyligers, Heiliger(s), Heilijgers, Heligers, Hylgers

Patroniem uit de Germaanse voornaam hail-gêr.

 

Hein, Heine, Hein(e), Heijn(e), Henn(e), Hinne, Hene, Heen(e), Heines, H(e)ins, Heyns, Heijns, He(e)ns, Eyns, Eens

Patroniem uit de Germaanse voornaam Hendrik.

 

Heineman(n), Heyneman(s), -mann, Heijnemans, Heneman(s), -mann, Heeneman, Heinermann, Eneman, Heyman(s), Heijman(s), Heimann(s), Heimans, Eyman(n), Hyman(s), Hijmans

Patroniem, knuffelvorm van het Germaanse Hendrik, Hein(heima)ric.

 

Heinicke, -ig, -ix, Heynig, -i(ck)x, Heijnix

Patroniem uit de Germaanse voornaam Heinrich.

 

Heinkens, Heineken, Heinck(i)ens, Hainque, Heintjes, Heintje(ns-, Heintges, Heyntje(n)s, Heijntjens, Hintje(n)s, Hindsches, Hentiens, Hentjens, Hentgen, Hentgès

Patroniem afgeleid uit de Voornaam Hendrik.

 

Heits, Hijts, Heijt, Hayt, Haijt, Heite, Heyte(ns), Heyting, Heiting, Heytenis, Heijten(i)s, Haytin(c)k, Haijtink, Hoytink, Huyt(t)ens, Huijten, Huiting, Heuten, Heuts, Huijts, Huy(d)ts, Hui(d)ts

Patroniem uit de Germaanse voornaam haito/heit/heido.

 

Hekker(s), Hecker(s), Hekkert, Heckert, Hekkens, Hecking

Patroniem uit de Germaanse voornaam hag of hag + hard.

 

Helaer(t)s, -aers, -ard, Héla(s), Helas, Hella(s)

1. Patroniem uit hail + hard.

2. Helaes was in 1787 in Leuven ook een vondelingennaam.

 

Helden Van

Familienaam uit de plaatsnaam Helden in Nederlands Limburg.

 

Heldenberg, -bergh(e), Heltberg

1. Metroniem of patroniem uit de Germaanse voornaam hilt-berg: strijd-bescherming.

2. Mogelijk ook uit de plaatsnaam Huldenberg (Vlaams-Brabant).

Of uit Heldenberg in Bellegem (West-Vlaanderen).

Zie bij Huldenberg.

 

Helderweert, -weird(t), -weirt, -wer(d)t, Heldewerdt, Elderweir(d)t, -weert

Naam uit het Middelnederlandse helde, hulde en weder. Zoiets als wederdienst. Oorsprong ?

 

Helewaut, Elewaut, Helevaut

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam hail-wald: heel-heerser.

ca.1240 Imma Helewouts - Gent (Schmid).

2.Zie ook Elewaut.

 

Helle Van (der), (van) Elle, Van Nelle, Vannelle, Vannella, Van der Hel, Terhell, Ver(h)elle(n), Verrellen, Varelle

Familienaam afgeleid uit de verspreide plaatsnaam 'Hel': dieper gelegen plaats, helling. Ook als huisnaam.

 

Hellebuck, -buyck, Ellebuyck

Familienaam ontstaan uit de (scheld)bijnaam hellebuk: hellebok, duivel.

 

Helleman(s), -mann(s), Hellman, Helman(s), -mann, Ellemans

1. Afgeleide uit Van der Helle: verspreide plaatsnaam Hel.

2. Patroniem uit de Germaanse voornaam hild-man: strijd-man.

 

Hellin, -yn, -ijn, -ens, -ingh, -inge, -ynck, -ings, -inx, -inck(x), -inchx, Hélin, Helin, -inck(x), -incks, -yn(ck), -eyn, -eijn, Hellein, Helain, Hileyn, Hillen, Hallyn, -ijn, Hellequin, Halkin, Halquin

1. Patroniem uit de voornaam Hillin/Hellin, dit is een knuffelvorm van een hild-naam.

2. Zie ook Hallynck.

3. Zie ook Halin.

 

Helmond Van, Van Hel(le)mont, Van Hellemond(t)

Familienaam uit de plaatsnaam Helmond (Noord-Brabant).

 

Helpen Van der, Verhelpen

1. Familienaam uit de waternaam Helpe (twee zijrivieren van de Samber).

2. Zie ook Hulpen Van der.

 

Helt (de), Held, Heledt, (de) Heldt, (de) Heel, d'Hel(d)t, D'Helf(t), Dhelft, d'Helft, Helf(t), Delft

Bijnaam uit het Middelnederlandse helet, he(e)lt: held, dapper strijder.

 

Hembrecht(s), Himbrecht(s), Himberecht, Hemmerechts, Hembert, Himbert

1. Patroniem uit de Germaanse voornaam 'haim-berht': heem - schitterend.

2. zie ook Imbrechts.

 

Hemel Van (den), Van der Hemele, Van Hemele(n), (van) Heumel, Van Emelen, Van Immelen, Van Hummelen

1. Familienaam uit een huisnaam (café bv) In de Hemel.

2. De vormen op -en gaan wellicht terug op een plaatsnaam: Tremelo, Emelo, Emblem ?

3. Of uit de plaatsnaam Hemert (diverse plaatsen in Nederland).

 

Hemelaar, -aare, -aere, -e(e)rs, Emeleer, Hemleers,Hi(e)meleers

1. Beroepsnaam naar een plafonneerder, iemand die hemels of zolderingen maakt, schildert.

2. Een familienaam afgeleid van het Middelnederlandse he(i)melen : wegbergen, wegstoppen, schikken, opknappen, schoonmaken, omheinen.

In dit geval kan het een bijnaam, maar ook weer een beroepsnaam zijn.

 

Hemeldonck Van, Van Hemeledonck, Verhemeldonck

Familienaam uit de plaatsnaam Hemeldonk in Gierle (Antwerpen).

 

Hemelrike, -rijk, -ry(c)k, Van Hemelrij(c)k, -ry(c)k, -reyck, -rayck, -rycx, Van Emelryck

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam of huisnaam (herberg) 'Hemelrijk'.

O.m. in Webbekom, Diest, Henis, Riksingen, Bilzen, Hasselt, Ninove, Welden, Paulatem, St.-Denijs-Boekel.

 

Hemeryck(x), - rijck(x), -rijk, -ryk, -rycke, -ri(c)k, Heemeryck, -rijck, Hemelrijk, -ri(c)k, -rike, Hemmeryck(x), -rijck(x), -rijkx, -rykx, -rich, Emmeryckx, -ri(ck)x, -rich(ts), -rig, Em(m)rich, Hemelinckx, -ings, Emelinckx, Hemmerlin(g), Emmerlinck, -ling

Patroniem uit de Germaanse voornaam ermin of amal of haim + rîk.

 

Hemme Van, Van Hem(m)ens, Vanhemmens.

Naam uit de plaatsnaam Hem(me), zie bij Hama. Zo is er een Hemmen in Zonhoven (Limburg).

 

Hemminga

Friese patroniem die zoveel betekent als 'uit het geslacht van Hemme'.

 

Henau(x), -au(l)t, -eau(x), -eaut, -auw, -ao, Héneau(x), Enaux, Hen(n)o, Hennau(l)t, -au(x), -ay, -eau(x), -eaut, Heinnaux, Hanau(t)

1. Patroniem, Romaanse vorm van de Germaanse voornaam hagin-wald.

2. Zie ook Hainaut.

 

Hend(e)riks, -rick(s), -ri(c)kx, -ri(c)x, -ryck(x), -rijckx, -rieckx, -rijcks, -rickz, -rixch, Hendry(c)ks, Hendrik, -ich, Hendrerick, Hendrickze, Hendrikse(n), Henrick, -rix, Henriksen, Heinderyckx, Heindri(c)kx, -ryck(x), -rijck(x), -rycx, He(i)ndrichs, Heijnd(e)rickx, Heynd(e)ri(k)x, -ryc(k)x, -rik(s), Heyndriks, -rikx, -rieckx, Hinderickx, -rij(c)kx, -ry(c)kx, Hindrick(s), -ric(k)w, -ricq, -riks, -ri(k)x, -rijckx, -ryck(s), -ry(c)kx, Hindri(c)kx, Heendrickxen, Henrickx, Endrick, Hendricé, -ce, Hentrick, Hentrich(x), ...

Patroniem uit de Germaanse voornaam 'haim-rîk'.

 

Hennekam

Waarschijnlijk verschrijving van Hennekens (zie hieronder), Hannecart of Hannekin, zie daar.

 

Hennekens, -ke, -kinne, -kein, -quenne, Hennecke(n), Henekens, Henike(nne), Hénique, Hinnekens, -kint, Henken, Hen(c)ke(ns), -kes, Hinkens, Hintje(n)s, Ennekens, -ing, Enneckens, Enkens, Henkin(et), Henquin(et), -ez, -iaux, Hencquin, Hanquine(t), -(i)aux

1. Patroniem uit de voornaam Jan, Johannes.

2. Metroniem uit Johanna.

3. Of naam uit Hendrik. 

 

Hennion, Hin(n)ion, Inion, Injon, Hunion, Union

Patroniem uit de Romaanse knuffelvorm van Johan(nes) of Henri (zie hieronder).

 

Henri, -ie, -is(t), -iss(e), -y, -ij, Dhenry, Herry, Herrie, Arrie, Harri(e), Hary, Enrij(s), Hanrij(s), Amri, Hamri, Amrij, Amry, Anry(s), Anrijs, Anris, Arijs(e), Ari(i)s, Arys(e), Areys, Rijs, Rys, Ris

Patroniem uit Henri, uit de Germaanse voornaam Hendrik.

 

Hensums, Hensen(s)

Patroniem Hendrik. Zie verder bij Hendriks.

 

Andere H-bladzijden H | He | Her | Ho | Hor | IJ

 A | B | C |  D E F | G | H I J | K | L | M | N O | P Q | R | S | T U | V | W X Y Z

Wil je de betekenis van jouw familienaam kennen ? Stuur een mailtje!  

Er zijn slechts drie voorwaarden:

- vermeld in je mailtje waarom je het wil weten,

- beperk je tot één of een paar namen.

- vermeld ook even hoe je op mijn site terecht kwam.

 

Soms moet je even geduld hebben: er zijn nogal wat aanvragen.

Kijk a.u.b. eerst of de gezochte naam er niet opstaat (bv. De Grote bij Groot, Verbeeck bij Beek en bv. Vranckx bij Frank). Zo bespaar je mij heel wat werk.

 

Literatuur:

De betekenis van toponymische samenstellingen (J .Van Loon - Onomastica neerlandica 1981)

Etymologisch woordenboek der Nederlandsche Taal (J. Vercoullie - Van Rysselberghe & Rombout 1925)

Huizinga's complete lijst van namen (A.Huizinga - Tirion 1998)

Middelnederlandsch handwoordenboek (J. Verdam -  Uit. Martinus Nijhoff 1949)

Middelnederlandse spraakkunst ( Dr. A. Van Loey - Wolters-Noordhoff 1980)

Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (voor 1226) (Maurits Gysseling - Belg. interuniversitair centrum voor neerlandistiek 1960)

Vondelingen en hun naamgeving (L.De Man - Onomastica neerlandica 1956)

Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk (grondig herziene en vermeerderde uitgave) (Dr. Frans Debrabandere - L.J. Veen /Het Taalfonds 2003)