Voorouderlijst Docx Barbara

 

Docx, Dock(s), Dockx, Docq, Dox, Doek

Patroniem, knuffelvorm van de Germaanse voornaam Doc(h)o.

 


 

XII - XIII - Docx ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Dockx Adriaen, x 1 (niet S, K, P, Beer, Heist, ) met Van Rompaey Barbara, () Schriek 29.03.1613 (g. Hendrik Serneels en Barbara Borremans), x 2 Schriek 25.01.1645 (g. Jan Dox en Ludo Elen) met Van den Broeck Anna,

BRON : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 7923, folio 266r, akte dd. 23.06.1671.

       Transcriptie.

 

                                                                                                     Item in tegenwoordicheyt der heeren schepenen

                                                                                                     van Loven naergenoempt gestaen Anna

         Opden 18. 9ber.                                     Vanden Broeck, huysvrauwe van Adriaen

       1672 compareren.                                  Docx, tegenwoordich te bedde liggende

       Adriaen Docx,                                                    met een quaet been, geloovende tgene

       den welcken heeft                                  naerbeschreven staet, bij haeren voors.

       Xclaert. dese                                                      man bij te doen lauderen en. approberen,

       tegenstaende                                                     die welcke heeft behoorelijck geemancipeert en.

       emancipatie in                                        wettelijck vuytten broode gedaen Jan,

       allen haere poincten                               Peeter, Eloy en. Barbara Docx, haere

       te lauderen en.                                       wettige kinderen, bij haer verweckt

       approberen, t' oirconden,            met haeren vs. man, quo facto Eeremans

       eth., actum eodem.                                 reconduxit, coram jor. Sylvius en.

       Dit is het + merck                                               sr. Hoppenbrauwer, xxiija. juny 1671.

     van Adriaen Docx.

      Quod attestor,

      C. Eeremans.

Commentaar.

Uit deze akte van emancipatie blijkt dat naast Ludovicus en Barbara ook Jan, Peter en Elooi kinderen zijn van Adriaan Dockx en Anna Van den Broeck.  Adriaan kon op het ogenblik van de emancipatie niet aanwezig zijn omdat hij bedlegerig was wegens "een quaet been". Blijkens de notatie in de rand van de akte stemde hij meer dan een jaar later ook toe in de emancipatie.

     Uit dit huwelijk:

     1. Dockx Jan, () Schriek 18.03.1640 (g. Jan Claes en Elisabeth Van Rompaey),

     2. Dockx Ludovicus, () Schriek 15.04.1646 (g. Eligius Verhagen en Elisabeth Van Rompaey),

     Dockx Barbara, () Schriek 02.02.1649 (g. Adriaen Rymenams en Barbara Liekens),

     Dockx Jan,

     Dockx Peter,

     Dockx Elooi,

 

Dockx Barbara, XI - XII (S1091 + N2023 + S3091).

 


 

XI - XII - Rijmenams Adriaan (N2022 + S1090 + S3090), () (niet S, K, R, ...), x Schriek 25.07.1647 (g. Arnold Somers en Winand Huyghe) met Dockx Barbara (N2023 + S1091 + S3091), () (niet S, K, R, W!, Rot, B!, Beer, P!, O, H, SKW, Heist, I!, Wak, Bet, Ber, ).

 

Uit dit huwelijk:

 

Rijmenams Barbara, X (N1011), () Schriek 23.12.1646 (ill. g. Daniel Melis en Barbara Rijmenams),

 

Rijmenams Catharina, X - XI (S545 + S1545), () Schriek 29.08.1648 (g. Matheus Verstraeten en Catharina Lintermans),

 

Rijmenams Jan, () Schriek 06.09.1650 (g. Jan De Belder en Magdalena Lens), x Schriek 20.02.1678 (g. Adriaen Rijmenams en Niclaes Van Loy) met Holemans Maria,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te S, K, Beer, Heist, P,

     Rijmenams Andre, () Schriek 09.06.1678 (g. Andre Goossens en Maria Rijmenams),

     Rijmenams Maria, () Schriek 20.10.1680 (g. Gommer De Cuyper en Maria Holemans),

 

Rijmenams Adriana, () Schriek 25.07.1652  (g. Jan Liekens en Anna Van den Broeck), x Putte 16.03.1671 (g. Joannes Van Deuren en Joannes Van Rijmenant) met Van Deurne Laurentius, () Putte 12.08.1641 (g. Michael Van Dueren en Barbara Burckelers),

     Uit dit huwelijk:

     Van Deuren Adriana, ill. 15.03.1671 (g. Joannes Van Rijmenant en Adriana Beeckmans),

 

Rijmenams Gommer, () Schriek 21.07.1654  (g. Gommer Somers en Anna Rijmenams ), x 2 Schriek 23.11.1679 (g. Egidius Van den Broeck en Peter Mangelschots) met Lintermans Maria, deze x 1 Schriek 16.01.1674 (g. Jan Wouters en Willem Lintermans) met Van Loy Jan. Van Loy Jan x 1 Schriek 14.08.1672 (g. Niclaes Van Loy en Jan Bastuyns) met Bastuyns Magdalena,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Loy Maria, () Schriek 13.10.1674 (g. Peter Claes en Maria Van Loy),

     2. Van Loy Elisabet, () Schriek 02.10.1675 (g. Niclaes Van Loy en Elisabeth Van Gorp),

     3. Rijmenants Peter, () Schriek 27.01.1680 (g. Peter Rijmenants en Catharina De Meyer),

     Rijmenants Maria, () Schriek 02.02.1681 (g. Jan Somers en Maria Wouters),

     Rijmenants Jan, () Schriek 17.02.1684 (g. Jan Rijmenants en Barbara Docx),

     Rijmenants Adriaen, () Schriek 12.09.1686 (g. Egidius Goossens en Maria Appelmans),

 

Rijmenams Peter, () Schriek 19.11.1656 (g. Peter Liekens en Gommara Van  Poyer),

 

Rijmenams Maria, () Schriek 02.03.1659 (g. Jan Storms en Maria Somers),

 

Rijmenams Anna, () Schriek 30.06.1661  (g. Jan Liekens en Anna Liekens).

     Zij had een illegitiem kind :

     Barbara Rijmenams, () Schriek ...04.1680  (g. Gommer Rijmenams en Barbara Docx),

 

Rijmenams Adriaen, () Schriek 04.10.1663 (g. Jan Vermeulen en Antonia Verhagen),

 

Rijmenams Marcus, () Schriek 08.08.1666 (g. Peter de Vries en Elisabeth Somers).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom