Voorouderlijst Dillen Jan

 

Dilie(n), Dillie(n), Dilleens, Dille(n)(s), Dillies, Deelen, Delen(s), Dilen(s), Dielen(s), Delie(n), Deliens, Deliën, De Lie, Deleye, Déliens

Metroniem, verkorte vorm van de heiligennaam Odilia, Latijn voor het Germaanse Odela:'vaderlijk erfgoed - bezit'.

 


 

XIV - Dillen Jan (N), Balen, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Dillen Wouter, XIII,

 

Dillen Jan, + Gestel 15.02.1621 kerk, pastoor van Gestel,

 

Dillen Niclaes, + > 14.05.1630, x met Margareta - Margo Willekens,

     Uit dit huwelijk:

     Dillen Andries,

     Dillen Peter, 

     Dillen Niclaes,  

 

Dillen Jacob, borgemeester van Balen, + > 14.05.1630, x met ...

     Uit dit huwelijk:

     Dillen Jan,

 

Dillen Lisken, x met Huybrecht Lommelen,

     Uit dit huwelijk:

     Lommelen Andries. 

 


 

XIII - Dillen Wouter - Walterus - Gualterus (N7584 + N7608), ° Balen ca. 1559, Balensis, legislator (1595), scabinus (1598-1601), x met Maria Luyten (N7585 + N7609), fa Niclaes, Kes+, Nijl+, L+, + Nijlen 05.01.1641.

 

Aktes met dank aan Koen Vervekken.

Kinderen Jan Dillen:

Walterus (Wouter), °Balen ca 1559, + in of vóór 1624, x ca 1583 Maria Luyten

Jan, + Gestel 15/2/1621 (begraven in de kerk), pastoor van Gestel

Niclaes, + vóór 14/5/1630, x mogelijk met Margareta Willekens, zonen Andries en Peter

Jacob, + vóór 14/5/1630, heeft zoon Jan

Rijksarchief Antwerpen, OGA Berlaar 181 (1620-1626), f° 333v° Jan Dillen Jacobssone, ontrent 40j, en zijn oom Heer Jan Dillen, pastoor van Gestel (7/3/1621)

Rijksarchief Antwerpen, OGA Mol, Balen Dessel nr 34, anno 1602, f° 148 Jacob Dillen borgemeester van Balen

Rijksarchief Antwerpen, OGA Mol, Balen Dessel nr 37, anno 1605, f° 95: Jacob Dillen als momboir van de kinderen van Niclaes Dillen x Margo Willekens

Rijksarchief Antwerpen, OGA Berlaar (181 (1620-1626), f° 331v° De erfgenamen van Heer Jan Dillen (+), pastoor van Gestel: Jacob Dillen Janssone, Andries Lommelen fs Huybrecht x Lisken Dillen, Heer Niclaes Dillen Niclaessone, en andere (afwezige) erfgenamen (22/2/1621)

Rijksarchief Antwerpen, OGA Berlaar 179 (1592-1609), f° 105 Jan Dillen, priester en pastoor van Berlaar (1/8/1605)

Walterus (Wouter) Dillen, + Nijlen in of vóór 1624, x ca 1583 Maria Luyten, °Balen, + Nijlen 5/1/1641. Kinderen :

Michael, °ca 1584, + Nijlen 29/7/1639, x Kessel 22/5/1610 Maria Van den Bulck (stadsarchief Lier, sectie V, register 48 (contracten 1622-1626), f° 239 Pauwels Van den Bulck, Adriaen Van den Bulck, Elisabeth Van den Bulck (+) x Cornelis Faes, Pierijntken Van den Bulck (+) x Adriaen Trompeneers (+), Maria Van den Bulck x Michiel Dillen, Dimpna Van den Bulck x Philips Brabandts, Anna Van den Bulck x Laureys Verhagen, allen kinderen en erfgenamen van Pauwels Van den Bulck x Gommarijne Wevers (22/1/1626))

Henricus, °ca 1586, x Elisabeth de Vettere (fa Petrus fs Matheus) (kinderen °Nijlen 1624-1633) (Rijksarchief Antwerpen, OGA Berlaar 182 (1628-1631), f° 90: Jan de Vetter, Gomaer de vetter, Lisken de Vetter x Hendrick Dillen, Oriana (= Adriana) de Vetter x Jan Bosschaerts, Anna de Vetter x Laureys Dillen, allen kinderen van wijlen Peeter de Vetter (uit 3 huwelijken) en kleinkinderen van Matheus de Vetter, in de 1e staak; en Anna de Vetter x (ca 1611) Gielis Marien alias Hagels (fs Andries), erft van haar vader Matheus de Vetter, in de 2e staak (14/5/1630))

Maria, °Kessel 23/10/1588

Martijnke (Martina), °Kessel 24/3/1591, + Nijlen 2/5/1666, x ca 1619 Joannes Nuyens

Petrus, °Kessel 8/11/1593, + Kessel 4/5/1678, x Nijlen 24/1/1640 Angela Maes, xx Nijlen 6/7/1641 Angela Maes

NN, ° en + Kessel 18/11/1596

Anna, °Kessel 18/8/1599. In 1626 is ze begijn te Lier, in 1639 is ze meesteres van het begijnhof te Lier

Laurentius, °Kessel 1/1/1602, + in of ná 1670, x ca 1629 Anna de Vetter (°Nijlen ca 1606, + Nijlen 4/7/1664, fa Petrus fs Matheus)(Rijksarchief Antwerpen, OGA Berlaar 182 (1628-1631), f° 90: Jan de Vetter, Gomaer De Vetter, Lisken de Vetter x Hendrick Dillen, Oriana (= Adriana) de Vetter x Jan Bosschaerts, Anna de Vetter x Laureys Dillen, allen kinderen van wijlen Peeter de Vetter (uit 3 huwelijken) en kleinkinderen van Matheus de Vetter, in de 1e staak; en Anna de Vetter x (ca 1611) Gielis Marien alias Hagels (fs Andries), erft van haar vader Matheus de Vetter, in de 2e staak (14/5/1630)

Cosmas, °Kessel 25/11/1606, + Kessel 5/10/1671, x Kessel 11/7/1628 Catharina Van der Auwera

Andreas

Niclaes , priester en kapelaan van St Gommarus te Lier

Rijksarchief Antwerpen, OGA Berlaar 182 (1628-1631, f° 87v° Henrick Dillen Wouterssone, ook gemachtigd door Jacob, Andries en Cosmas Dillen. Andries en Niclaes Dillen Niclaessonen (vermelding schepenakte te Mol, balen en Desel dd 12/3/1624). Maylen Kuyten weduwe Wouter Dillen. Verkopen goederen nagelaten door wijlen Heer Jan Dillen (+) aan Jan Dillen Jacobssone (14/5/1630)

Rijksarchief Antwerpen, OGA Berlaar 179 (1592-1609), f° 131 Jan Dillen pastoor (28/9/1607)

Lier, eedboeken 10 (1617-1658), 5/7/1644 Laureys Dillen schepen van de bijvang van Lier

Lier, eedboeken 10 (1617-1658), 5/7/1644 Laureys Dillen momboir van de kinderen van Jan Dillen (leeft nog) x Anna Kersseleyrs (+)

Stadsarchief Lier, register 1260 (1610-1615), f° 79, akte 126: Wouter Dillen en Cornelis Nuyens kerkmeesters van Nijlen (22/3/1612)

Stadsarchief Lier, register 1260 (1610-1615), f° 81, akte 131: Wouter Dillen x Maria Luyten (29/12/1611)

Stadsarchief Lier, register 1260 (1610-1615), f° 83v°, akte 143 Niclaes Dillen Wouterssone priester en kapelaan in de St Gommarus kerk van Lier (22/3/1612) (in kantlijn akte dd 18/1/1626: Michiel Dillen schepen van de bijvang van Lier)

Stadsarchief Lier, sectie V, register48 (contracten 1622-1626), f° 270v° Anna Dillen wijlen Woutersdochter, begijn te Lier (23/3/1626)

Stadsarchief Lier, register 1272 (1611-1627), akte 158 Wouter Dillen oud schepen van de bijvang van Lier, ongeveer 51j oud (11/3/1610)

Stadsarchief Lier, register 1283 (1641-1666), akte 221: Cosma Dillen wijlen Wouterssone, schepen van de bijvang van Lier, woont te Nijlen (19/9/1644)

Stadsarchief Lier, register 1282 (1631-1663), akte 40: Michiel Dillen, Jan Dillen en Maria Dillen (hebben op 7/1/1639 procuratie gegeven voor schepen van Mol, Balen en Dessel), Martijnken Dillen (weduwe Jan Nuyens), Hendrick Dillen, Anna Dillen (meesteresse vanden begijnhove alhier), Laureys Dillen en Cosmas Dillen, allen kinderen van Wouter Dillen (+) x Maria Luyten (leeft nog) (24/1/1639)

Stadsarchief Lier, register1276 (1616-1642), akte 202: Maria Luyten (weduwe Wouter Dillen) wijlen Niclaesdochter (16/9/1638)

Stadsarchief Lier, register 1281 (1629-1650), 8/7/1631: Michiel Dillen, schepen van Nijlen

Stadsarchief Lier, register 1260 (1610-1615), f° 81 Wouter Dillen x Maria Luyten. Ivm gronden te Nijlen (22/3/1612)

Stadsarchief Lier, register 1260 (1610-1615), f° 79 Wouter Dillen, kerkmeester van Nijlen (22/3/1612)

 

Mogelijk was Wouter Dillen voordien gehuwd met ... en zijn Michael, Anna en Henricus kinderen uit dat eerste huwelijk.

 

Uit dit huwelijk: geen andere gegevens Ges, Bev, Nijl, Kes, L, Ber,

 

Dillen Michaelis, + Nijlen 29.07.1639, x Kessel 22.05.1610 (g. Paulus Van den Bulck en Laurentius Verhagen) met Van (den) Bulck Maria, (°) Kessel 03.09.1589 (g. Henricus Delien en Maria Vermeylen), fa Pauwels en Gommarijne Swevers,

     Uit dit huwelijk: heel wat aanvullingen uit dit gezin met dank aan Jan Dillen,

     Dillen Joannes, (°) Bouwel 17.06.1612 (g. Cornelius Faes en Maria Dillen), (+) Nijlen 10.04.1628,

     Dillen Perina, (°) Bouwel 15.06.1614 (g. Adrianus Suys en Petra Van Bulcke), + Nijlen 11.06.1639,

     x Nijlen 03.08.1636 (g. Michael Dillen, Gualterus Dillen en Adrianus Van den Bulck) met Van den Bulck Andreas,

     deze x 1 ill. met Maria - Mayken Peeters alias in Tal, + Nijlen 17.03.1648,

               Maria Peeters alias in Tal nadien x 1 Nijlen 08.07.1636 (g. Symon Cuyts, Johannes Van Hove en

               Adrianus De Jonghe) met Paulus Van Hove, x 2 Nijlen 17.04.1640 (g. Joannes Van Hove, Egidius De Potere,

               Petrus Nuyens en Johannes Van Hove fs Adrianus) met Egidius Nuyens,

                     Kinderen uit dit huwelijk:

                     1. Van Hove Paulus, (°) Lier 16.04.1637 (g. Jan De Bie en Anna Gils),

                     2. Nuyens Johannes, (°) Nijlen 04.04.1641 (g. Johannes Van Lippeloo en Elis. Van den Brande),

                     Nuyens Dymphna, (°) Nijlen 17.05.1643 (g. Adrianus Peeters alias In Tal en Anna Peeters),

                     Nuyens Gommarus, (°) Nijlen 19.03.1645 (g. Gommarus Nuyens en Martina Lodewijckx),

     deze x 3 Nijlen 31.01.1640 (g. Christianus Grieten, Roelandus Van Wesenbeeck, Adrianus Van den Bulck en Michael Dillen)

     met Dymphna Woutergeerts, + Nijlen 20.09.1643, x 4 (niet Nijl, ) met Ghijs Maria,

           Uit dit huwelijk:

           1. Van den Bulck Johanna, (°) Nijlen 18.03.1635 ill. (g. Adrianus De Poorter en Maria Luyten), + Nijlen 22.06.1636,

           2. Van den Bulck Maria, (°) Lier 14.12.1637 (g. Aert Faes en Maria Luyten),

           3. Van den Bulck Adrianus, (°) Nijlen 21.03.1641 (g. Paulus Slaets en Adriaen De Vettere),

           Van den Bulck Johannes, (°) Nijlen 26.04.1643 (g. Joannes Seyssens en Maria Peeters),

           4. Van den Bulck Gommarus, (°) Nijlen 09.10.1644 (g. Andreas Seyssens en Johanna Van Ballaer),

           Van den Bulck Elisabeth, (°) Nijlen 27.12.1646 (g. Anthonius Ghys en Anna Van den Bulck),

           Van den Bulck Laurentius, (°) Nijlen 14.07.1650 (g. Laurentius Wouters en Catharina Van Dyck),

      Dillen Gualterus, (°) Bouwel 29.03.1616 (g. D. Joannes Luyten (Decanus christianitatis districtus Lyrani et pastor beguinasii) en Elisabeth Van den Bulcke,

      Dillen Gommarus, (°) Nijlen 30.03.1624 (g. Laurentius Dillen en Maria Verrijdt),

      Dillen Michael, (°) Nijlen 13.04.1627 (g. Henricus Dillen en Anna Dillen),

      Dillen Maria, (°) Nijlen 01.02.1633 (g. Gommarus Van der Ouweraa en Catharina Van der Ouweraa),

      x 1 Nijlen 15.07.1650 (g. Joannes Begoys, Petrus Dillen, Adrianus Dillen en Michael Dillen) met Joannes Van Echelpoel,

      + Nijlen 13.05.1670, x 2 Nijlen 22.03.1671 (g. Michael Dillen, Joannes Marissens en Joannes Nuyens) met

      Marissens Petrus, (°) Lier 08.11.1638 (g. Adrianus Berckelaers en Anna Van Bulck), fs Joannes en Magdalena Van Thielen,

 

Dillen Henricus, x (niet Nijl, ) met De Vetter(e) Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Dillen Petrus, (°) Nijlen 03.11.1624 (g. Petrus De Vettere en Maria Dillen),

     Dillen Michael, (°) Nijlen 04.10.1626 (g. Michael Dillen en Anna De Vettere),

     Dillen Anna, (°) Nijlen 21.10.1633 (g. Gommarus Bossaerts en Anna Dillen),

 

Dillen Anna, x Nijlen 03.06.1631 (g. Johannes Dillen, Hubertus Verpoorten, Michael Dillen en Gommarus Van den Bulchgen) met Verpoorten Gommarus,

     Uit dit huwelijk:

     Verpoorten Elisabeth, (°) Nijlen 21.08.1632 (g. Gommarus Bossaerts en Maria Luyten),

     Verpoorten Michael, (°) Nijlen 30.10.1635 (g. Laurentius Dillen en Johanna Schillemans),

     Verpoorten Catharina, (°) Nijlen 18.02.1638 (g. Jan Verpoorten en Cathlijn Van der Auwera),

     Verpoorten Maria, (°) Nijlen 222.07.1641 (g. Cosmas Dillen en Margaretha Verpoorten),

     Verpoorten Johannes, (°) Nijlen 03.04.1645 (g. Johannes Dillen en Johanna De Voicht),

     Verpoorten Petrus, (°) Nijlen 27.01.1648 (g. Petrus Coomans en Barbara Wellens),

     Verpoorten Adrianus, (°) Nijlen 24.06.1652 (g. Adrianus Dillen en Anna De Backere),

 

Dillen Arnoldus - Aert, x Nijlen 11.10.1642 (g. Petrus Dillen, Adrianus Coomans, Laurentius Dillen broer en Cosmas Dillen broer) met Van Hove Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     Dillen Michael, (°) Nijlen 06.09.1643 (g. Johannes Verhellen en Magdalena Somers),

     Dillen Maria, (°) Nijlen 11.09.1644 (g. Joannes Van Craen en Catharina Haverhals),

     Dillen Petrus, (°) Nijlen 31.03.1647 (g. Cosmas Dillen en Anna De Vettere),

     Dillen Adrianus, (°) Nijlen 02.09.1649 (g. Paulus Slaets n. Adrianus Ruelens en Anna Dillen),

 

Dillen Joannes, + Nijlen 03.11.1682 wn, x 1 (niet Nijl, I, ) met Kerselaers - Kersseleers Anna, + Nijlen 12.07.1644 vv, x 2 Nijlen 30.05.1645 (g. Adrianus Matthys, Cosmas Dillen, Laurentius Dillen en Paulus Van den Bulck fs Symon) met Slaets Catharina, + Nijlen 10.07.1667,

     Uit dit huwelijk:

     1. Dillen Catharina, (°) Nijlen 04.01.1643 (g. Adriaenen Bruynzeels en Catharina Broeckx),

     Dillen Johannes, (°) Nijlen 09.07.1644 (g. Johannes Cambre en Anna De Vettere),

     2. Dillen Henricus, (°) Nijlen 22.09.1646 (g. Gommarus Verpoorten en Maria Dillen fa Laurentius), + Nijlen 23.10.1646,

     Dillen Michael, (°) Nijlen 09.05.1649 (g. Adrianus Dillen en Anna Woutergeerts),

     Dillen Anna, (°) Nijlen 23.02.1652 (g. Petrus Van Tichelt en Anna Dillen),

     Dillen Elisabeth, (°) Nijlen 05.06.1654 (g. Petrus Slaets fs Paulus en Elisabeth Janssens),

     Dillen Maria, (°) Nijlen 04.10.1657 (g. Gommarus Dillen fs Laurentius en Maria Dillen fa Cosmas),

     Dillen Adriana, (°) Nijlen 12.03.1660 (g. Adrianus Van Wesenbeeck en Catharina Van der Auweraa),

     Dillen Petrus, (°) Nijlen 12.03.1660 (g. Petrus Grootians en Adriana Slaets),

     Dillen Joanna, (°) Nijlen 28.10.1663 (g. Petrus Voets en Joanna Ceulemans),

     Dillen Walterus, (°) Nijlen 07.07.1667 (g. Joannes Van Eester l. Walterus Dillen en Barbara Grieten L. Adriana Woutergeerts),

 

Dillen Maria, (°) Kessel 23.10.1588 (g. D. Joannes Dillen l. D. Gregorius ... en Barbara Nuyts),

 

Dillen Martynken, (°) Kessel 24.03.1591 (g. Martinus Luyten en Mayken Delyn),  + Nijlen 2/5/1666, x ca 1619 Joannes Nuyens,

 

Dillen Petrus, (°) Kessel 08.11.1593 (g. Gummaer Brabants en Elisabeth Heyns), + Kessel 04.05.1678, x 1 Nijlen 24.01.1640 (g. Johannes Verhellen, Gommarus Maes, Cosmas Dillen en Jasparus Delien) met Maes Angela, + Nijlen 04.11.1640, x 2 Nijlen 06.07.1641 (g. Gommarus De Vettere, Gommarus Maes, Franciscus Dolgers en Joannes Van Hove fs Petrus) met Gils Johanna, +  Kessel 18.02.1695,

     Uit dit huwelijk:

     1. Dillen Catharina, (°) Nijlen 23.10.1640 (g. Anthonius Maes en Johanna Maes), + Nijlen 05.11.1640 fa Petri,

     2. Dillen Maria, (°) Nijlen 27.04.1642 (g. Joannes Van Hove fs Petrus en Anna Kersselers),

     Dillen Elisabeth, (°) Nijlen 16.05.1644 (g. Cosmas Dillen en Anna De Vettere), + Nijlen 04.10.1650 fa Petri,

     Dillen Michael, (°) Nijlen 26.04.1646 (g. Michael Dillen en Maria Dillen),

     Dillen Anna, (°) Nijlen 06.01.1648 (g. Egidius De Schuttere en Adriana Verpoorten),

     Dillen Walterus, (°) Nijlen 30.01.1650 (g. Gualterus Nyens en Maria Berckeleers),

 

Dillen N, (°) Kessel 18.11.1596 (g. Petrus Trompeneers en Catharina Belzers),

 

Dillen Laurentius, schepen bijvang Lier,  (°) Kessel ...01.1602 (g. Laurentius Luyten en Engelberta Snoeckx), x (niet Nijl, ) met De Vettere - Vetters Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Dillen Maria, (°) Nijlen 19.08.1629 (g. Petrus Van den Bulcke en Maria Luyten),

      x Nijlen 16.03.1649 (g. Joannes De Ka en Laurentius Dillen) met De Ka Guilielmus,

     Dillen Elisabeth, (°) Nijlen 27.06.1633 (g. Gommarus Bossaerdts en Elisabeth Vetters),

     Dillen Anna, (°) Nijlen 04.09.1636 (g. Hubertus Verpoorten en Anna Backers l. Maria Stapmans),

     (°) Lier 05.09.1636 (g. Hubrecht Verpoorten en Maike Bosschaerts), + Nijlen 13.04.1637,

     Dillen Anna, (°) Nijlen 03.03.1639 (g. Johannes Dillen en Anna Dillen), + Nijlen 15.04.1644,

     Dillen Gommarus, (°) Nijlen 25.05.1642 (g. RD Gommarus Praet (pastor Oelegem) en Anna Van den Bossche),

     Dillen Petrus, (°) Nijlen 13.04.1645 (g. Petrus Dillen en Catharina Van der Ouweraa), + Nijlen 28.06.1648,

 

Dillen Niclaes,

 

Dillen Cosmas, XII (N3792 + N3804), (°) Kessel 25.11.1606 (g. Joannes De Leghe en Margareta Van Leemputten).

 


 

XII - Dillen Cosmas (N3792 + N3804), (°) Kessel 25.11.1606 (g. Joannes De Leghe en Margareta Van Leemputten), + Kessel 05.10.1671, x Kessel 11.07.1628 door D. Balthazar Berenberg vicepastor (g. Michael Dillen en Gommarus Van der Ouwera) met Van (der) Ouweraa - Van Ouweraer - Van der Audera Catharina (N3793 + N3805), (°) Kessel 27.04.1595 (g. Joannes Wellens en Appolonia Verhagen), + Nijlen 28.11.1669.

 

Uit dit huwelijk:

 

Dillen Gommarus, (°) Nijlen 02.09.1629 (g. Gommarus Van der Ouweraa en Elisabeth Vetteren), fs Cosmas x Nijlen 07.10.1652 (g. Adrianus Dillen, Petrus Seyssens, Guilielmus De Kaa en Cornelius Liekens) met Hoigaerts Barbara,

     Uit dit huwelijk:

     Dillen Mathias, (°) Nijlen 24.05.1654 (g. Andreas Seyssens en Anna De Vettere),

     Dillen Petrus, (°) Nijlen 27.12.1655 (g. Petrus Woutergeerts en Catharina Van der Ouweraa),

     Dillen Anna, (°) Nijlen 22.05.1657 (g. Joannes Dillen fs Cosmas en Anna Seyssens),

     Dillen Anna, (°) Nijlen 23.03.1659 (g. Joannes Seyssens en Martina Dillen),

     Dillen Christianus, (°) Nijlen 07.05.1662 (g. Joannes Dillen l. Christianus Kenens en Gasparina Berckelaers),

     Dillen Maria, (°) Nijlen 22.02.1665 (g. Mr Franciscus Meeus l. Cosmas Dillen en Maria Blocx),

     Dillen Joannes, (°) Nijlen 25.02.1667 (g. Joannes Dillen fs Cosmas en Elisabeth Hoegaerts),

     Dillen Gommarus, (°) Nijlen 14.04.1669 (g. Lauwrentius Dillen en Joanna Van den Bulcke),

     Dillen Cosmas, (°) Nijlen 28.08.1671 (g. Cosmas Dillen en Elisabeth Van Meroeyen),

     Dillen Theresia, (°) Nijlen 18.07.1679 (g. Petrus Dillen en Anna Dillen fa Gommari),

 

Dillen Adrianus, XI (N1902), (°) Nijlen 16.11.1631 (g. Laurentius Dillen n. Johannes Van der Auweraa en Maria Van den Bulckq),

 

Dillen Maria, (°) Nijlen 17.12.1633 (g. Laurentius Dillen en Maria Luyten), + Nijlen 28.07.1639,

 

Dillen Wauter, XI (N1896), (°) Lier 11.06.1637 (g. Hendrick Dillen en Dingen Van der Audera),

 

Dillen Johannes, (°) Nijlen 10.08.1640 (g. Walterus De Schutter en Catharina Verbeeck), fs Cosmas x Nijlen 05.10.1671 (g. Henricus Ceusters, Petrus Dillens fs Cosmas, Laurentius Dillen en Cosmas Dillen) met N/Meec(k)x Joanna, ex Grobbendonk?,

     Uit dit huwelijk:

     Dillen Catharina, (°) Nijlen 13.01.1673 (g. Cosmas Dillen n. Petrus Grootians en Anna Van Hove),

     Dillen Cosmas, (°) Nijlen 06.12.1674 (g. Michael Verpoorten en Anna Dillen),

     Dillen Joannes, (°) Nijlen 01.03.1677 (g. Mattheus Neeckx en Elisabeth Van Meroen),

     Dillen Cornelius, (°) Nijlen 16.11.1679 (g. Cornelius Dillen en Catharina Van Hove),

     Dillen Anna, (°) Nijlen 09.06.1682 (g. Joannes Dillen en Anna In den Bos),

 

Dillen Maria, (°) Nijlen 17.02.1643 (g. Thomas Van Ouweraer en Anna De Vetter), x Nijlen 30.01.1661 (g. Mr Franciscus Meeus, Cosmas Dillen en Adrianus Dillen) met Symons Franciscus, geen fii in Nijl,

 

Dillen Petrus, (°) Nijlen 17.02.1643 (g. Joannes Seyssens en Johanna De Bathe), + Nijlen 21.08.1710 mv, fs Cosmas x Nijlen 05.10.1671 (g. Walterus Dillen, Henricus Hendricx, Laurentius Dillen en Cosmas Dillen) met Van Oevel Dymphna, + Nijlen 12.03.1694 vv,

     Uit dit huwelijk:

     Dillen Joannes, (°) Nijlen 12.11.1671 (g. Laurentius Dillen en Anna Dillen l. Catharina Van Oevel),

     Dillen Petrus, (°) Nijlen 17.10.1673 (g. Cosmas Dillen en Elisabeth Van Meroey),

     Dillen Cosmas, (°) Nijlen 15.12.1676 (g. Cornelius Dillen en Catharina Smits),

     Dillen Joanna, (°) Nijlen 28.01.1685 (g. Adrianus Dillen en Johanna Simons),

     Dillen Catharina, (°) Nijlen 11.03.1689 (g. Joannes Dillen en Catharina Dillen),

 

Dillen Cosmas, (°) Nijlen 25.03.1649 (g. Petrus Dillen en Anna Dillen fs Henricus), (x) Nijlen 23.07.1692, x Nijlen ? 05.07.1692 (g. Adrianus Janssens en Waterus Dillen) met Janssens Anna

     Uit dit huwelijk:

     Dillen Joannes, (°) Nijlen 16.08.1693 (g. Joannes Seysens en Adriana De Locht l. Maria Dillen),

     Dillen Catharina, (°) Nijlen 28.04.1695 (g. Gommarus Dillen en Catharina Janssens),

     Dillen Anna, (°) Nijlen 27.09.1697 (g. Adrianus Dillen en Anna Vaes),

     Dillen Maria, (°) Nijlen 09.07.1700 (g. Cornelius Dillen en Adriana De Locht l. Angela Oistens),

     Dillen Elisabeth, (°) Nijlen 25.07.1703 (g. Joannes Dillen en Elisabeth Faes),

 

Dillen Anna, (°) Nijlen 14.06.1651 (g. Joannes Dillen en Martina Dillen), + Nijlen 31.08.1651.

 


 

XI - Dillen Adrianus (N1902), (°) Nijlen 16.11.1631 (g. Laurentius Dillen n. Johannes Van der Auweraa en Maria Van den Bulckq), x 1 Nijlen 09.11.1649 (g. Cosmas Dillen en Adrianus Berckelars) met Gaspara Berckelaers, (°) Nijlen 07.01.1624 (g. Gasparus Blackaert en Maria Rogiers), + Nijlen 18.05.1667, fa Adrianus en Anna Van Ballaer, x 2 Bouwel 28.08.1668 (g. Cosmas Dillen en Joannes Van der Linden) met Van Meroyen Elisabeth (N1903), (°) Herenthout 18.11.1642 (g. Wenderinckx Martinus en Verlinden Maria), + Bouwel 21.02.1681, deze x 1  Herenthout 06.10.1665 (g. Verelst Guilielmus, Verelst Joannes en Van Meroyen Joannes) met Van Tongel (Tongerlo - Tongeloo - Tungeloy - Tungerloey) Carolus (N1814), (°) Herenthout 31.12.1623  (g. Verelst Joannes en Laureys Anna), + Herenthout 17.01.1667. Deze x 1 Itegem 01.10.1653 (g. Gaspar Van Ballaert, Guibertus Van der Linden, Petrus Van Rompay en Joannes Verzand) met Van Bo(e)ckel Catharina (N1815). Deze x 1 Itegem 25.01.1645 (g. Laurentius Van Bockel, Cornelius Verhavert, Mr. Henricus Mangelscoots en Arnoldus Van Bockel) met De Meyer Gommarus, + Itegem 30.05.1652.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Tongel Adriana, (°) Itegem 15.07.1653 (g. Henricus Lambrechts en Elisabeth Raps),

 

Van Tongel Elisabeth, (°) Itegem 12.10.1654 (g. Joannes Dils en Catharina Van den Eynden),

 

Van Tongel Petronilla, (°) Itegem 04.08.1656 (g. Petrus Van Rompaey en Joanna Ceulemans),

 

Van Tongel Petronella, X (N907), (°) Itegem 20.11.1657 (g. Petrus Van Rompaey en Magdalena De Backer),

 

Van Tongel Maria, (°) Itegem 17.02.1658 (g. Ludovicus Luymen en Maria Van Heirle),

 

Van Tongel Petrus, (°) Itegem 15.05.1660 (g. Petrus Van Rompaey en Anna Maris),

 

Van Tongerloo Anna, (°) Herenthout 18.07.1662 (g. Van Bouckel Joannes en Lauwreys Anna),

 

2. Dillen Catharina, X (N951), (°) Bouwel 13.07.1670 (g. Franciscus Simons en Catharina Goormans).

 

 

 

XI - Dillen Walterus (N1896), (°) Lier 11.06.1637 (g. Hendrick Dillen en Dingen Van der Audera), + Nijlen 24.03.1696, x 1 Nijlen 28.10.1659 (g. Cosmas Dillen, Petrus Danckaerts, Joannes Seyssens en Mr Franciscus Meeus) met Voets Catharina, + Nijlen 02.02.1667, x 2 Nijlen 11.12.1667 (g. Petrus De Schutter, Cosmas Dillen en Joannes Voets) met Cuyts Adriana (N1897), (°) Nijlen 17.01.1643 (g. Huybrecht Schaevaerts en Margaretha Van Somers), + Nijlen 18.12.1685 vv.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Dillen Elisabeth, (°) Nijlen 07.11.1660 (g. Laurentius Dillen en Johanna Lodewyckx), + Nijlen 26.09.1669 fa Walteri pest,

 

Dillen Adrianus, (°) Nijlen 16.08.1665 (g. Adrianus Dillen en Catharina Van der Auweraa), + Nijlen 15.02.1686 mv, x Nijlen 16.02.1682 (g. Joannes Dillen en Joannes Ceustermans/De Ceuster) met Berckelaers Anna, + Nijlen 14.02.1694 vv, deze x 2 Nijlen 22.10.1690 (g. Sacharius Van den Bulck, Joannes Sprangers, Petrus Berckelaers en Joannes Van den Bulck) met Sprangers Gommarus,

     Uit dit huwelijk:

     1. Dillen Cornelius, (°) Nijlen 13.09.1682 (g. Cornelius Dillen en Joanna Berckelaers),

     Dillen Catharina, (°) Nijlen 05.01.1685 (g. Andreas Seysens en Catharina Dillen),

     2. Sprangers Catharina, (°) Nijlen 24.12.1690 (g. Joannes Seysens en Catharina Berckelaers),

     Sprangers Adrianus, (°) Nijlen 24.12.1690 (g. Adrianus Dillen en Elisabeth Berckelaers),

 

2. Dillen Petrus, (°) Nijlen 03.12.1668 (g. Petrus Dillen en Magdalena De Ridder), + Nijlen 24.10.1669 fs Walteri,

 

Dillen Joannes, X (N948), (°) Nijlen 20.10.1670 (g. Joannes Dillen en Maria De Riddere),

 

Dillen Petrus, (°) Nijlen 08.07.1674 (g. Petrus De Schuttere en Elisabeth Van Meroen),

 

Dillen Catharina, (°) Nijlen 17.11.1677 (g. Joannes Cuyts en Catharina Smits),

 

Dillen Cornelius, (°) Nijlen 05.12.1681 (g. Cornelius Dillen en Anna Cuyts),

 

Dillen Gommarus, (°) Nijlen 06.12.1685 (g. Gommarus Cuyts en Catharina Dillen), + Nijlen 19.12.1685 fs Walteri.

 


 

X - Goormans Andreas (Adrianus 1708) (N950), (°) Grobbendonk 13.04.1666 (g. Cornelius De Pooter en Catharina Jacobs), + Nijlen 29.12.1741 mv, (+) in kerk, x Grobbendonk 09.12.1689 door RD Antonio Egidio Claisty vice pastor kathedraal Antwerpen (g. Adrianus Goormans en Paulus Neeraerts) met Dillen Catharina (N951), (°) Bouwel 13.07.1670 (g. Franciscus Simons en Catharina Goormans), + Nijlen 01.09.1747 we.

 

Uit dit huwelijk:

 

Goormans Adrianus, (°) Grobbendonk 22.07.1690 (g. Adrianus Dillen en Cornelia Goormans), + Nijlen 29.12.1718, x Nijlen 02.02.1714 (g. Andreas Goormans en Gommarus Van Hove) met Van Hove Anna, + Nijlen 30.07.1721 vv, (°) Nijlen 14.01.1690 (g. Adrianus Dillen en Catharina Berckelaers), fa Joannes en Maria Anna Gils,

     Uit dit huwelijk:

     Goormans Andreas, (°) Nijlen 07.11.1714 (g. Andreas Goormans en Maria Vertommen), x (niet Nijl, ) ca. 1739 met Bruinseels Maria, fii in Nijl,

     Goormans Cornelius, (°) Nijlen 19.01.1716 (g. Gommarus Van Hove en Cornelia Goormans),

     Goormans Maria, (°) Nijlen 18.10.1717 (g. Adrianus Dillen en Maria Gils),

     Goormans Adrianus, (°) Nijlen 19.04.1719 posthumus (g. Guilielmus Goormans en Catharina Dillen),

 

Goormans Lambertus, (°) Grobbendonk 23.01.1692 (g. Adrianus Dillen en Catharina Goormans), + Nijlen 13.01.1695,

 

Goormans Petrus, (°) Nijlen 24.11.1693 (g. Petrus Woutergeerts en Maria Matteys), + Grobbendonk 11.06.1754, x Nijlen 29.06.1715 (g. Andreas Goormans en Gommarus Nuyens) met Verstappen - Stapmans Elisabeth, + Grobbendonk 04.10.1758,

     Uit dit huwelijk:

     Goormans Joanna Maria, (°) Nijlen 02.08.1716 (g. Andreas Goormans en Joanna Van Hove),

     Goormans Joannes, (°) Nijlen 02.07.1718 (g. Joannes Andries en Catharina Dillen),

     Goormans Anna, (°) Nijlen 03.07.1720 (g. Adrianus Andries en Anna Goormans),

    

Goormans Anna, IX (N475), (°) Nijlen 16.11.1695 (g. Cornelius Dillen en Elisabeth Marissens n. Anna Jacops),

 

Goormans Lambertus, (°) Nijlen 16.06.1697 (g. Lambertus Goormans en Maria Jacobs), + Nijlen 25.08.1757 mv, x Nijlen 10.02.1725 (g. Andreas Goormans en Adrianus Geens) met Geens Catharina, (°) Itegem 29.10.1704, + Nijlen 26.11.1730 vv,  fa Adrianus en Catharina Kerselaers,

     Uit dit huwelijk:

     Goormans Catharina, (°) Nijlen 20.10.1726 (g. Adrianus Geens en Catharina Dillen),

     x Nijlen 08.04.1750 disp. 2 de gr. (g. Lambertus Goormans en Joannes Delien) met Dillen Andreas, + Nijlen 05.10.1783 mv,

     Goormans Maria Elisabeth, (°) Nijlen 09.11.1729 (g. Andreas Goormans en Catharina Geens),

 

Goormans Elisabeth, (°) Nijlen 19.03.1699 (g. Adrianus Dillen en Anna Van den Bulck), + Nijlen 06.01.1725,

 

Goormans Joannes, (°) Nijlen 02.12.1700 (g. Joannes Dillen en Maria Van Boven?),

 

Goormans Barbara, (°) Nijlen 12.12.1701 (g. Gommarus Dillen en Barbara Meeus), + Nijlen 29.09.1705,

 

Goormans Maria Magdalena, (°) Grobbendonk 09.12.1703 (g. Egidius Struyfs en Magdalena Neecx),

 

Goormans Franciscus, (°) Nijlen 10.10.1705 (g. Joannes Dillen fs Laurentius en Barbara Meeus), + Nijlen 03.01.1748 fs van ... adolescens, (+) in kerk,

 

Goormans Adriana, (°) Nijlen 27.06.1708 (g. Gommarus Van Hove en Elisabeth Van Hove), + Nijlen 29.04.1762 vv, x Nijlen 09.02.1733 (g. Lambertus Goormans en Gummarus Verpoorten) met Brants - Brandts Adrianus, (°) Nijlen 04.08.1710 (g. Adrianus Brants en Barbara Meeus), + Nijlen 21.10.1780, fs Gommarus en Joanna Feyen,

     Uit dit huwelijk:

     Brants Lambertus, (°) Nijlen 27.01.1733 gewett. bij x (g. Lambertus Goormans en Anna Jansens),

     Brants Anna Maria, (°) Nijlen 26.01.1734 (g. Andreas Goormans en Anna Verpoorten),

     Brants Adrianus, (°) Nijlen 20.12.1735 (g. Adrianus Nuyens en Catharina Dillen),

     Brants Joannes Baptista, (°) Nijlen 16.08.1739 (g. Joannes Franciscus Feyen en Catharina Goormans),

     Brants Andreas Willibrordus, (°) Nijlen 17.05.1741 (g. Andreas Goormans en Anna Dillen),

     Brants Petrus Joannes, (°) Nijlen 18.03.1743 (g. Joannes Delien en Anna Verpoorten),

     Brants Catharina, (°) Nijlen 09.04.1745 (g. Joannes Verpoorten en Catharina Delien),

     Brants Joannes Franciscus, (°) Nijlen 31.08.1747 (g. Andreas Dillen en Joanna Lieckens),

     Brants Maria, (°) Nijlen 22.01.1749 (g. Joannes Delien en Maria Bruynsels),

 

Goormans Catharina, (°) Nijlen 27.06.1708 (g. Petrus Bastiaensens en Anna Bogaerts), + Nijlen 16.01.1709,

 

Goormans Catharina, (°) Nijlen 16.03.1710 (g. Egidius Goormans en Anna De Doncker), + Nijlen 20.08.1710,

 

Goormans Joannes, (°) Nijlen 30.06.1711 (g. Joannes Verstappen en Elisabeth Goormans), x 1 Nijlen 19.01.1740 (g. Lambertus Goormans en Adrianus Brans) met Verreet - Verreedt - Verreest Joanna, + Nijlen 25.04.1746 vv, x 2 (niet Nijl, Ber, Kes, ) met Anna Barbara Bouwen, + Nijlen 16.01.1785,

     Uit dit huwelijk:

     1. Goormans Anna Elisabeth, (°) Nijlen 09.02.1741 (g. Andreas Goormans en Anna Goormans), + Nijlen 17.02.1741,

     Goormans N, (°) Nijlen 09.02.1741 (g...),

     Goormans Adriana, (°) Nijlen 30.12.1742 (g. Lambertus Goormans en Adriana Goormans), + Nijlen 05.02.1742,

     Goormans Catharina, (°) Nijlen 22.01.1743 (g. Petrus Dillen en Catharina Dillen),

     Goormans Anna Catharina, (°) Nijlen 03.07.1744 (g. Joannes Baptista Cools en Catharina Goormans),

 

Goormans Juliana Catharina, (°) Nijlen 30.08.1713 (g. Petrus Bastiaens en Juliana Catharina Vercammen), x Nijlen 04.05.1749 (g. Franciscus Vertommen en Joannes Goormans) met Cornelius Vertommen, geen fii te Kes, Nijl, Ber, P,

 

 

 

X - Dillen Joannes Woutersone (N948), (°) Nijlen 20.10.1670 (g. Joannes Dillen en Maria De Riddere), + Nijlen 19.01.1707, x (niet Nijl, Kes, Bev, Ber, Ges, Hertgom, Huls, Wiek, WMB, ) met Matth(e)ys Catharina (N949), (°) Kessel 04.07.1672 (g. Henricus Schoors en Catharina Van Balder), + Nijlen 20.05.1740 we Berckelaers, zij x 2 Nijlen 24.11.1707 (g. Ludovicus Meeus en Adrianus Priem) met Stapmans Joannes, + Nijlen 27.01.1714, (deze x 1 Nijlen 15.07.1681 (g. Gommarus Nuyens, Gommarus Verlinden en Sacharias Van den Bulck) met De Riddere Maria, (°) Nijlen 16.08.1654 (g. Adrianus De Jonghe en Catharina Haverhals l. Anna De Vettere), x 2 Nijlen 27.01.1696 (g. Gommarus Nuyens, Henricus Van Hove en Joannes Schepers) met Baten Maria), en x 3 Nijlen 18.04.1714 (g. Adrianus Dillen en Gommarus Wijnants) met Berckelaers Adrianus, + Nijlen 17.04.1719.

 

Uit dit huwelijk:

    

1. Verstappen Maria Anna, (°) Nijlen 26.05.1682 (g. Franciscus Meeus l. Petrus De Schutter en Elisabeth Verstappen),

    

Verstappen Catharina, (°) Nijlen 07.05.1685 (g. Adrianus Janssens en Anna Caets l. Catharina De Jonge),

    

Verstappen Maria, (°) Nijlen 27.01.1689 (g. Walterus Dillen en Anna Van den Brande),

    

Verstappen Adrianus, (°) Nijlen 26.12.1691 (g. Adrianus Geysbrechts en Adriana Verlinden),

    

2. Stapmans Elisabeth, (°) Nijlen 19.02.1696 (g. Joannes Dillen en Angela Baeten),

 

3. Dillen Adrianus, IX (N474), (°) Nijlen 17.01.1697 (g. Adrianus Dillen fs Cosmas en Catharina Dillen),

 

Dillen Elisabeth, (°) Nijlen 28.04.1699 (g. Henricus Matthys en Elisabeth Schoors),

 

Dillen Maria, (°) Nijlen 28.09.1701 (g. Cornelius Dillen en Maria De Vos),

 

Dillen Joannes, (°) Nijlen 25.03.1704 (g. Joannes Verstappen en Maria Jacobs),

 

Dillen Laurentius, (°) Nijlen 28.09.1705 (g. Laurentius Dillen en Catharina De Peuter), + Nijlen 08.12.1727 fs jongeling,

 

4. Stapmans Joanna, (°) Nijlen 26.09.1709 (g. Petrus Nuyens en Joanna Sleeckx), + Nijlen 14.04.1734 fa,

 

Stapmans Joannes, (°) Nijlen 08.11.1711 (g. Gommarus Van Hove en Catharina Dillen),

 

5. kinderloos.

 


 

IX - Dillen Adrianus (N474), (°) Nijlen 17.01.1697 (g. Adrianus Dillen fs Cosmas en Catharina Dillen), + Nijlen 10.02.1733, x Nijlen 07.12.1720 disp. 3 de gr. (g. Andreas Goormans en Cornelius Dillen) met Goormans - Gooremans Anna (N475), (°) Nijlen 16.11.1695 (g. Cornelius Dillen en Elisabeth Marissens n. Anna Jacops), + Nijlen 05.12.1766 vv Delien Joannes, zij x 2 Nijlen 07.03.1734 (g. Andreas Goormans en Joannes Van Leemput) met Delien Joannes, (°) Nijlen 19.02.1709 (g. Joannes Slaets en Anna Delien), + Nijlen 06.02.1767 mv, fs Petrus en Maria Peeters.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Dillen Andreas, (°) Nijlen 02.11.1722 (g. Andreas Goormans en Catharina Matthys), + Nijlen 05.10.1783 mv, x Nijlen 08.04.1750 disp. 2 de gr. (g. Lambertus Goormans en Joannes Delien) met Goormans Catharina, (°) Nijlen 16.03.1710 (g. Egidius Goormans en Anna De Doncker),

     Uit dit huwelijk:

     Dillen Joannes, (°) Nijlen 12.05.1750 (g. Joannes Delien en Maria Peeters),

     Dillen Anna Catharina, (°) Nijlen 22.09.1752 (g. Cosmas Dillen en Anna Goormans),

     Dillen Franciscus, (°) Nijlen 12.01.1755 (g. Joannes Delien en Elisabeth Van Hoof),

     Dillen Joanna Catharina, (°) Nijlen 19.03.1757 (g. Lambertus Goormans en Catharina Dillen),

     Dillen Gaspar, (°) Nijlen 06.01.1759 (g. Joannes Franciscus Van Hoof en Anna Delien),

     Dillen Adrianus, (°) Nijlen 17.08.1760 (g. Joannes Delien en Anna Barbara Bouwen),

     Dillen Willebrordus, (°) Nijlen 17.11.1762 (g. Joannes Goormans en Anna Maria Mannaerts),

     Dillen Catharina, (°) Nijlen 11.04.1765 (g. Joannes Franciscus Geens en Catharina Brandts),

     Dillen Petrus, (°) Nijlen 30.07.1767 (g. Petrus Joannes Geens en Maria Anna Van Hoof),

     Dillen Gommarus, (°) Nijlen 23.10.1770 (g. Joannes Franciscus Janssens en Anna Catharina Dillen),

 

Dillen Sebastianus Laurentius, (°) Nijlen 02.03.1724 (g. Laurentius Dillen en Catharina Dillen), x Nijlen 09.09.1749 (g. Joannes Delien en Franciscus Van Hove) met Colen Anna Barbara,

     Uit dit huwelijk:

     Dillen Petrus Franciscus, (°) Nijlen 03.09.1750 (g. Petrus Colen en Anna Goormans),

     Dillen Elisabeth, (°) Nijlen 07.02.1752 (g. Joannes Delien en Elisabeth Aerts),

     Dillen Joannes Gommarus, (°) Nijlen 04.03.1754 (g. Franciscus Dillen en Joanna Catharina Colen),

     Dillen Adrianus, (°) Nijlen 12.01.1756 (g. Adrianus Colen en Joanna Maria Sleeckx),

     Dillen Joannes Baptista, (°) Nijlen 27.03.1758 (g. Joannes Baptista Goormans en Elisabeth Arts),

     Dillen Andreas, (°) Nijlen 24.11.1759 (g. Petrus Slaets en Anna Catharina Colen),

     Dillen Anna Barbara, (°) Nijlen 08.01.1762 (g. Gommarus Leenaerts en Anna Barbara Bouwen),

     Dillen Catharina, (°) Nijlen 28.02.1764 (g. Jaspar Van Thielen en Catharina Dillen),

 

Dillen Franciscus, (°) Nijlen 06.07.1726 (g. Franciscus Goormans en Maria Dillen), + Nijlen 24.11.1793 mv, x Nijlen 03.11.1755 (g. Petrus Sleecx en Laurentius Dillen) met Sleeckx Joanna Maria, ex Nijlen,

     Uit dit huwelijk:

     Dillen Andreas, (°) Nijlen 18.09.1756 (g. Andreas Wellens en Anna Goormans),

     Dillen Maria, (°) Nijlen 29.11.1758 (g. Laurentius Dillen en Maria Catharina Sleeckx),

     Dillen Anna Barbara, (°) Nijlen 11.11.1760 (g. Cosmas Maes en Anna Barbara Colen),

     Dillen Petrus, (°) Nijlen 23.08.1763 (g. Petrus Sleeckx en Anna Barbara Bouwen),

     Dillen Laurentius, (°) Nijlen 14.09.1765 (g. Sebastianus Laurentius Dillen en Maria Catharina Sleeckx), + Nijlen 06.06.1767,

     Dillen Joannes, (°) Nijlen 17.12.1767 (g. Franciscus Delien en Maria Maes),

     Dillen Maria, (°) Nijlen 17.10.1771 (g. Franciscus Verpoorten en Anna Catharina Sleeckx),

 

Dillen Catharina, VIII (N237), (°) Nijlen 26.09.1728 (g. Petrus Goormans en Catharina Dillen),

 

Dillen Maria Anna, (°) Nijlen 14.03.1731 (g. Cornelius Dillen en Maria Anna Peeters),

 

Dillen Maria, (°) Nijlen 04.06.1733 posthuma (g. Gummarus Dillen en Joanna Stapmans),

 

2. Delien Joannes Franciscus, (°) Nijlen 02.10.1735 (g. Joannes Stapmans en Maria Peeters), + Nijlen 03.04.1788 mv Andries A.M., x 1 Nijlen 23.11.1757 disp. (g. Joannes Verpoorten en Gommarus Van Els) met Verpoorten Joanna Elisabeth, + Nijlen 23.08.1779, x 2 Nijlen 09.10.1781 (g. Petrus Franciscus Van Leemputte en Petrus Andries) met Andries Anna Maria, ex Nijlen,

     Uit dit huwelijk:

     1. Delien Laurentius, (°) Nijlen 04.01.1758 (g. Laurentius Dillen en Joanna Feyen),

     Delien Anna, (°) Nijlen 19.06.1759 (g. Joannes Verpoorten en Anna Goormans),

     Delien Franciscus, (°) Nijlen 19.08.1762 (g. Franciscus Dillen en Joanna Maria Woutergeerts),

     Delien Joannes, (°) Nijlen 06.10.1765 (g. Joannes Delien en Maria Feyen),

     Delien Maria, (°) Nijlen 16.01.1771 (g. Petrus Verpoorten en Maria De Doncker),

     2. Delien Gabriel, (°) Nijlen 01.07.1782 (g. Petrus Franciscus Van Leemputte en Maria Woutergeerts),

     Delien Anna Catharina, (°) Nijlen 08.05.1785 (g. Petrus Gommarus Van Hoof en Maria Van Looy),

     Delien Petrus, (°) Nijlen 12.12.1787 (g. Petrus Andries en Maria Van Looy).

 


 

VIII - Peeters Fredericus (N236), landbouwer, (°) Herenthout 20.02.1731 (g. Fredericus Sluymers en Catharina Daems), + Herenthout 27.01.1804, x 1 Herenthout 10.11.1755 met Elisabeth Bruynseels, + Herenthout 03.01.1757, x 2 Nijlen 09.05.1757 (g. Laurentius Dillen en Joannes Delien) met Dillen (Anna) Catharina (N237), (°) Nijlen 26.09.1728 (g. Petrus Goormans en Catharina Dillen), + Herenthout 12.11.1771, x 3 Herenthout 12.05.1772 (g. Gysbrechts Carolus en Peeters Guilielmus) met Bogaerts Anna Elisabeth, ex Hulshout.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Peeters Maria Magdalena, (°) Herenthout 15.08.1756 (g. Joannes Baptista Peeters en Maria Magdalena Van Belder), x Herenthout 23.07.1783 (g. Steynen Joannes en Peeters Fredericus) met Steynen Franciscus,

     Uit dit huwelijk:

     Steynen Gommarus, (°) Herenthout 22.04.1784 (g. Peeters Fredericus en Steynen Maria),

 

2. Peeters Joanna Maria, (°) Herenthout 22.02.1758 (g. Franciscus Dillen en Anna Maria Peeters),

 

Peeters Anna Barbara, (°) Herenthout 22.02.1758 (g. Petrus Peeters en Anna Barbara Colen),

 

Peeters Cornelius, (°) Herenthout 21.07.1760 (g. Cornelius Peeters en Maria Elisabeth Mennekens), x Herenthout 23.02.1789 (g. Gislain Joannes Baptist en Peeters Fredericus) met Gislain Maria Theresia, ex Herenthout,

     Uit dit huwelijk:

     Peeters Fredericus, (°) Bouwel 02.12.1790 (g. Fredericus Peeters en Adriana Verdaet),

     Peeters Anna Elisabeth, (°) Bouwel 18.01.1795 (g. Guilielmus Peeters en Elisabeth Verdaet),

     Peeters Jacobus, (°) Bouwel 20.09.1799 (g. Maria Dillen n. Andreas Jacobus Gislain),

     Peeters Anna Catharina, (°) Bouwel 20.09.1799 (g. Maria Dillen n. Anna Elisabeth Gislain),

 

Peeters Guilielmus, VII (N118), (°) Herenthout 12.11.1762 (g. Guilielmus Peeters en Anna Peeters),

 

Peeters Anna Elisabeth, (°) Herenthout 04.08.1765 (g. Joannes Baptista Leys en Elisabeth Peeters), x Herenthout 13.04.1790 (g. Peeters Fredericus en Breugelmans Joannes) met Breugelmans Joannes Franciscus, ex Grobbendonk,

     Uit dit huwelijk:

     Breugelmans Joanna, (°) Grobbendonk 31.03.1791 (g. Petrus Joannes Breugelmans Grobbendonk en Joanna Maria Peeters Herenthout),

     Breugelmans Gommarus, (°) Grobbendonk 28.04.1793 (g. Fredericus Peeters en Anna Barbara Colen Pulle),

     Breugelmans Joannes Baptista, (°) Grobbendonk 24.02.1795 (g. Joannes Baptista Breugelmans Zandhoven en Joanna Maria Peeters),

     Breugelmans Theresia, (°) Grobbendonk 11.12.1797 (g. Anna Catharina De Backer l. Joanna Maria Peeters),

     Breugelmans Catharina, (°) Grobbendonk 28.09.1801 (g. Anna Catharina Janssens l. Cornelius Peeters Bouwel en Anna Maria Breugelmans),

     Breugelmans Maria, (°) Grobbendonk 09.02.1803 (g. Joannes Vercammen l. Guilielmus Peeters en Anna Maria Breugelmans),

     Breugelmans Catharina, (°) Grobbendonk 10.02.1803 (g. Petrus Anthonis en Anna Catharina Janssens),

 

Peeters Joannes Baptista, (°) Herenthout 01.04.1770 (g. Joannes Baptista Bruynseels en Anna Dillen),

 

3. Peeters Joanna Maria, (°) Herenthout 19.01.1773 (g. Van den Bruel Joannes en Peeters Joanna Maria),

 

Peeters Adrianus, (°) Herenthout 09.08.1776 (g. Verhagen Adrianus en Verelst Maria Catharina).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom