Voorouderlijst Van Roije Christoffel

 

Familienaam afgeleid van een zeer veel voorkomende plaatsnaam 'rode' = van bomen ontdane grond.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XVIII - Van Roije ..., ░ ca. 1460, ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Roije ..., XVII,

 

Van Roije Jan.

 


 

XVII - Van Roije ..., ░ ca. 1480, ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Roije Christoffel, XVI,

 

Van Roije Willem, ░ ca. 1510, x met De Wint Barbara,

     Uit dit huwelijk:

     Van Roije Barbara, ░ ca. 1540, x met Jan Lens, 

     Van Roije Elisabeth, x met Jan Van Aken alias Zoetmonts, 

     Van Roije Magdalena, x met Jan Van Vachele, 

     Van Roije Adriana, x met Cornelis Verlinden. 

 


 

XVI - Van Roije Christoffel - Christiaen (S), ░ ca. 1510, x met Elisabeth Paelmans.

 

RMN5 fo 20: 20 feb 1569: is dit bovenstaande ?
Christoffel Van Roije x Lijsbeth Paelmans hebben verkocht aen Vrancken Veckemans x Barbara Vermayen de helft van een stucksken bempt waeraf dander helft Margriete Verhagen Mertensdochter toebehoort ‎(derfgen Jans Verhagen, Marcken Roeckxens).‎

RMN8 fo 7v: 7 mei 1576:
Willem Van Roij is voldaen van de erfgen Christoffel Van Roije ter cause van twee stucken erven deen geheeten den Hooghen Huijs en dander Tvenneken tegen den voors Willem gecocht.
RMN8: 12 okt 1596:
Antoon Van Roij Christoffelsone wijlen heeft bekent dat Peeter Brabants x Maeijcken Torfs wijlen Cornelisdochter daer moeder af was Barbara Van Roij de voors Antoons suster was hem heeft voldaen van al tgene sijn suster heyssende was ter saecke van S+D.

RMN8 fo 22: 11 jan 1580:
Marten & Anthonis Van Roije & Barbara Van Roije huerlieder suster we Cornelis Torfs, alle erfgen van Christoffel Van Roije x Elisabeth Paelmans, item Barbara Van Roije Willemsdochter x Jan Lens, item Willem De Wint, Michiel Van Hove, den voorn Jan Lens & Marten Van Roije als momboirs van de onbejaerde kinderen des voors wijlen Willem Van Roije daer moeder af was Barbara De Wint, alle erfgen van wijlen Jannen Van Roije heurliden oom hebben gegoed aen Adriana Verhaegen we Geraerdt Van Rellegem een erfelijcke rente & hebben te pande gestelt een hoeve met huijsinge etc gelegen te Wayenesse.
RMN8: 18 feb 1580:
Catharina De Wint als tochteresse x Philips De Grove, item Hans Van Loossen Janssone als erfman, item Willem De Wint en Philips Van Lossen als momboirs van Anneken Van Loossen des voors Jansdochter daer moeder af is de voors Catharina De Wint voor een derdendeel,
item Barbara Van Roij Willemsdochter x Jan Lens, item den voors Jan Lens & Willem De Wint als momboirs vande onbejaerde kinderen des voors wijlen Willems Van Roije x daer moeder af was Barbara De Wint voor het tweede derdedeel
hebben vercocht aen Mathijs Verhaickt x Elisabeth Vandevenne de twee derdedeelen van een bosch waeraf dander derdedeel is toebehoorende derfgen wijlen Willem Vlemincx gelegen tusschen derfgen Andries Couthals, derfgen Peeter Van Langendonck, Peeter Simons erfgen & derfgen Christoffel Van Roije.

RMN8 fo 62: 23 mrt 1596:
S+D kinderen en erfgen wijlen Willem Van Roije x wijlen Maeijcken Swints
Barbara Van Roije we Jan Leijens met Willem Leijens en Anthonis Vereect als momboirs van Hansken Leijns haeren sone
Elisabeth Van Roije x Jan Van Aken alias Zoetmonts
Magdalena Van Roije x Jan Van Vachele
Adriana Van Roije x Cornelis Verlinden.
RMN8: 12 okt 1596:
Antoon Van Roij Christoffelsone wijlen heeft bekent dat Peeter Brabants x Maeijcken Torfs wijlen Cornelisdochter daer moeder af was Barbara Van Roij de voors Antoons suster was hem heeft voldaen van al tgene sijn suster heyssende was ter saecke van S+D.

RMN8: 28 feb 1600:
Peter Brabants x Maijcken Torfs Cornelisdochter wijlen daer moeder af was Barbara Van Roij Christiaensdochter hebben vercocht aen Jan Vandenbrande x Elisabeth Vervloet ierst een woonstede met huijsinge ende hove groot een half bunder item .... op een last van de helft van vier st daeraf dander helft is dragen de erfgen Merten Van Roij ... de voorwaerde daeraf sijnde waervoor de vercopere de coopers waeren gevende gerechtigheijt in de penningen die tdorp van Rijmenam aen heurlieder ouders ter zaecke van geleende gelden zouden ten achteren zijn.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Roy Merten, XV,

 

Van Roije Anthonis,

 

Van Roije Barbara, x met Cornelis Torfs,

     Uit dit huwelijk:

     Torfs Maijken, x met Peter Brabants. 

 


 

XV - Van Roy Merten (S), ░ ca. 1540, x met Joanna Raeps, deze x 2 met Jacob Baelmans.

 

KBG1164 fo 10v: 26 jul 1608:
Jacob Baelmans x Joanna Raems tevoren we Merten Van Roije hebben gerenuncieert heur tochte in dachtergelaten goederen wijlen Merten Van Roije wijlen Cristoffels sone ende dat ten behoeve van Jakob Van Horick Lembrechtsone x Elisabeth Van Roije de voors Mertensdochter.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Roy Martinus, XIV,

 

Van Roy Elisabeth, x met Jacobus Van Horick, x 2 Keerbergen 09.11.1627 (g. Van Hove Michael en Voedt Joannes) met Franciscus De Becker, deze x 1 Keerbergen 07.07.1619 (g. Jan Bosmans, Guilielmus Van Hove en Hubertus Van Hove) met Van Hove Catharina, x 2 Keerbergen 21.04.1626 (g. Van Roest Petrus en Van Hove Michael) met Van Geel Catharina,

      Uit dit huwelijk:

     1. Van Horck Joannes, (░) Rijmenam 30.03.1610 (g. Jan Papegaeij en Paulijnken Cremers),

     Van Horick Petrus, (░) Keerbergen 04.04.1612 (g. Petrus Rams en Elisabeth Verschuren),

     Van Horick Anna, (░) Keerbergen 29.03.1615 (g. Henricus Van Sichen en Anna Voets),

     Van Horick Clara, (░) Keerbergen 08.03.1617 (g. Wilhelmus Janssens en Clara Voechs),

     Van Horick Jan, (░) Keerbergen 16.03.1621 (g. Joannes Voet en Catharina Hoelarts),

     Van Horick Maria, (░) Keerbergen 26.09.1624 (g. Petrus Van Roost en Maria Van Hove),

     Van Horick Walter, (░) Keerbergen 28.02.1627 (g. Walter Juens en Maria Claes).

     2. De Becker Maria, (░) Keerbergen 14.04.1620 (g. Hubertus Van Hove en Maria Van Hove),

      x Keerbergen 24.02.1639 (g. Van Dijck Joannes en Van Hove Hubertus) met Vanden Berghe Egidius, fii in K,

     De Becker Anna, (░) Keerbergen 28.12.1621 (g. Petrus Rams en Anna De Becker),

     De Becker Joanna, (░) Keerbergen 30.06.1624 (g. Joannes Daems en Jacomina De Becker).

 


Bovenstaande met wat voorbehoud.

 

XIV - De/Van Roy Martinus (S12448 + S12468), ░ ca. 1570, x Haacht 28.09.1603 (man De Roef) met Maria Wendrickx (S12449 + S12469).

 

Uit dit huwelijk:

 

De Roy Martinus, XIII (S6224 + S6234),

 

De Roy Guilielmus, (░) Keerbergen 02.08.1609 (met protest wegens het bezwaren van de H.Geesttafel - g. Guilielmus Verschuren en Catharina Caels),

 

De Roy Catharina, (░) Keerbergen 07.06.1611 (g. Joannes Voexs en Catharina Verschuren),

 

De Roy Henricus, (░) Keerbergen 26.10.1614 (g. Henricus Verbempt en Anna Storms),

 

De Roy Barbara, (░) Keerbergen 07.03.1617 (g. Antonius Storms en Barbara Van Rillaer).

 


 

XIII - De Roy Martinus (S6224 + S6234), ░ ca. 1600, x Keerbergen 27.02.1628 (g. Petrus Wenrixs en Jan Van Rillaer) met Verbinnen Maria (S6225 + S6235), (K+, S+, R+, H+, W+, O+, P!, ).

 

Hendrik De Neve heeft verkocht aan Merten De Roije x Maijcken Verbinnen huis en hof opt Lanck Eijnde.
KB1166: Fo 150: 10 mei 1651
Adriana Claes Jansdochter x Michiel Luijten hebben verkocht aan Merten De Roije x Maria Verbinnen een vierde paert van een stede huijs hove lande ende toebehoorten als in coope vercregen van Hendrik De Neve.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Roy Adriana, (░) Keerbergen ...11.1628 (g. Joannes Cornelis en Anna Verbinnen),

 

De Roy Maria, (░) Keerbergen 24.10.1630 (g. Joannes Verbinnen en Maria Lens), x Keerbergen 04.02.1655 (g. Jan Guens en Martinus De Roy) met Jan Opdebeeck,

     Uit dit huwelijk:

     Op de Beeck Magdalena, (░) Keerbergen 07.03.1657 (g. Petrus De Roy en Magdalena Van de Plas),

     Op de Beeck Petrus, (░) Keerbergen 14.12.1659 (g. Petrus Vermijlen en Catharina Wijnricx),

     Op de Beeck Martinus, (░) Keerbergen 02.10.1661 (g. Joannes Van den Holars n. Michael Wijnricx en Martina Van Avondt),

     Op de Beeck Clara, (░) Keerbergen 05.05.1664 (g. Bernardus Claes en Clara Van de Zande),

     Op de Beeck Martina, (░) Keerbergen 05.07.1667 (g. Andreas Keulemans en Martina De Roy),

     Op de Beeck Egidius, (░) Keerbergen 12.01.1669 (g. Egidius Opdebeeck en Maria Uyterhoeven n. Joanna De Roy),

 

De Roy Joanna, (░) Keerbergen 08.12.1632 (g. Paschasius Van Reymenam en Joanna Van Sande), x Keerbergen 09.07.1658 (g. Martinus De Roy en Sebastiaen Vermijlen) met Petrus Vermijlen. Deze x 2 (niet S, K, Heist, ) met Strommens Maria (S1701). Deze x 1 (niet S, K, Heist, ) met Van den Broeck Jan (N1024 + S1700 + N3312 + S3408). Deze x 1 (niet S, K, R, Beer, P, Ber, O, H, ), met Van den Eynde Elisabeth (N1025 + N3313 + S3409).

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K, R, P, S, W, H,

     1. Vermijlen Joannes, (░) Keerbergen 30.03.1659 (g. Joannes Frans en Helena Peeters),

     Vermijlen Anna, (░) Keerbergen 08.08.1661 (g. Petrus De Roy en Anna Claes),

     Vermijlen Catharina, (░) Keerbergen 01.02.1664 (g. Sebastianus Vermijlen en Catharina Storms),

     Vermijlen Nicolaus, (░) Keerbergen 27.03.1667 (g. Nicolaus Guens en Maria De Roy),

     Vermijlen Jacobus, (░) Keerbergen 16.02.1670 (g. Jacobus Claes en Martina De Roy),

 

De Roy Petrus, (░) Keerbergen 06.04.1635 (g. Petrus Ciers en Joanna Horckmans), x 1 Keerbergen 01.08.1669 (g. Michael Boets en Jan Valgarens) met Joanna Van de Sande, x 2 Keerbergen 11.05.1680 (g. Michael Van Caster, Jan Vermijlen en Michael Boets) met Catharina Bogaerts,

Akte met dank aan Christine Savat

KB1168: 4 mrt 1682:

Maijken en Cathlijne Guens met Bertel Verbeke & Cornelis De Bruijne hunne m+m hebben opgedragen aan Peeter De Roij x Cathelijne Bogaerts huis stalle schuere hof ende landen daeraen gelegen, groot een half bunder een half dagwant.

     Uit dit huwelijk:

     1. De Roy Elisabeth, (░) Keerbergen 04.01.1671 (g. Adrianus Verbinnen en Elisabeth De Grove),

     De Roy Joannes, (░) Keerbergen 02.01.1673 (g. Joannes Op de Beke en Joanna Van de Sande),

     De Roy Petrus, (░) Keerbergen 25.03.1675 (g. Petrus Versant en Maria Guens),

     De Roy Gerardus, (░) Keerbergen 03.12.1677 (g. Gerardus Boots en Catharina Hens),

     2. De Roy Anna, (░) Keerbergen 27.07.1681 (g. Michael Van Caster en Anna Van Leemputten),

     De Roy Anna, (░) Keerbergen 03.09.1682 (g. Adrianus Van Caster en Anna Vermijlen),

     De Roy Joanna, (░) Keerbergen 05.08.1685 (g. Joannes Op de Beke en Catharina Vermijlen),

     De Roy Maria, (░) Keerbergen 26.01.1688 (g. Nicolaus Verhagen en Maria De Neve),

     De Roy Catharina, (░) Keerbergen 17.11.1690 (g. Andreas De Bruyn en Catharina Claes),

 

De Roy Martina, XII (S3117), (░) Keerbergen 18.09.1640 (g. Hubertus De Preter en Martina Van Avont),

 

De Roy Jacobus, XII (S3112), (░) Keerbergen 24.01.1643 (g. Jacobus Van Rit en Anna Van Adorp).

 


 

XII - Van Caster Adrianus (S3116), wonen wellicht Laeth, ░ wellicht Werchter, + Keerbergen 02.03.1685, x Keerbergen 11.05.1670 (g. Martinus en Petrus De Roy) met De Roy Martina (S3117), (░) Keerbergen 18.09.1640 (g. Hubertus De Preter en Martina Van Avont), + Keerbergen 07.03.1685.

    

Dit dit huwelijk:

    

Van Caster Adrianus, (░) Keerbergen 17.09.1671 (g. Franciscus Verbeeck en Catharina Bogaerts),

    

Van Caster Petrus, (░) Keerbergen 21.12.1672 (g. Petrus De Roey en Catharina Guens),

 

Van Caster Joannes, XI (S1558), (░) Keerbergen 09.10.1674 (g. Op de Beke Joannes en Van Caster Anna), moeder N Martina.

 

 

 

XII - De Roy Jacobus (S3112), (░) Keerbergen 24.01.1643 (g. Jacobus Van Rit en Anna Van Adorp), + > 1681, x Beerzel 15.04.1670 (g. Op de Beeck Laurentius, Verbinnen Adriana, De Roije Martinus en ... Petrus) met Van Leemputten Anna (S3113), (░) Beerzel 15.01.1648 (g. Van Hole Joannes en Van Oosterwijck Anna), + Schriek 14.08.1720, zij x 2 Schriek 22.06.1687 (g. Peter Holemans en Peter De Roye) met Jan Holemans.

 

Not. Swiggers 21.03.1681: Akkoord tussen Joanna Van Oosterwijck (we 1 Hubert Van Leemputten en we 2 Laureys Opdebeeck) met Adriaen Opdebeeck x Elisabeth Docx, die 3 x 170 gd zullen betalen aan Michiel Brabants (wr Maria Van Leemputten), Catlijn Van Leemputten (we Anton Lembrechts) en Anna Van Leemputten (we Jacques De Roye).

Not. Swiggers 24.03.1681: Anna Van Leemputten Hubertsdochter (we Jacques De Roye) van Keerbergen + mmk leenden op 10.07.1676 650 gd van Gommer Opdebeeck van Beerzel, waarvan zij nu 140 gd afbetaald.

Not. Swiggers 24.03.1681: Gommer Opdebeeck van Beerzel verlengt de lening van 510 gd ten laste van Anna Van Leemputten (we Jacques De Roye) fa Joanna Van Oosterwijck met de mmk (Peter De Roye en Laureys Van Leemputten).

Not. Swiggers 124/14.12.1720: Akkoord tussen Jan Holemans Jacobssone van Grootloo (wr. Anna Van Leemputten) en haar kinderen Adriaen en Jan De Roye.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Roy Petrus, (░) Keerbergen 28.02.1672 (g. Petrus Vermijlen en Clara Van Erps),

 

De Roy Catharina, (░) Keerbergen 27.04.1673 (g. Michael Brabants en Catharina Bogaerts),

 

De Roy Martinus, (░) Keerbergen 06.01.1675 (g. Martinus De Roy en Maria De Roy),

 

De Roy Joannes, (░) Keerbergen 05.11.1677 (g. Joannes Vermijlen en Maria Verbinnen n. Joanna Van Oosterwijck), x Schriek 27.12.1713 (g. Peter Eggers en Paul Liekens) met Heremans Lucia,

     Uit dit huwelijk:

     De Roy Adriaen, (░) Schriek 13.04.1714 (g. Adriaen Deckers en Anna Van Leemput),

     De Roy Jan, (░) Schriek 30.06.1716 (g. Jan Holemans en Joanna Heremans),

     De Roy Anna, (░) Schriek 02.11.1718 (g. Adriaen Verschoren en Anna Van Leemput),

     De Roy Joanna, (░) Schriek 27.05.1721 (g. Walter Verbeeck en Joanna Wauters),

 

De Roy Adriaen, XI (S1556), (░) Beerzel 14.03.1670 (g. Verbinnen Adrianus en De Roij Martina),

 

2. Holemans Niclaes, (░) Schriek 24.10.1688 (g. Niclaes Opdebeeck en Elisabeth Docx),

 

Holemans Jan, (░) Schriek 09.07.1690 (g. Jan Verhaegen en Catharina De Rijck).

 


 

XI - De Roy Adriaen (S1556), (░) Beerzel 14.03.1670 (g. Verbinnen Adrianus en De Roij Martina), x Heist 15.05.1702 (g. Livinus Van den Eijnde en Guilielmus Naghels) met Nagels Maria (S1557), (░) Beerzel 12.02.1681 (g. Nagels Guilielmus en Serneels Maria).

 

Not. Swiggers 06/07.05.1706: Adriaen, Anna en Maria Nagels (echtg. Adriaen De Roye) cederen een obligatie van 86 gd, die ze erfden van Callaerts Adriana ten laste van Jan Wouters Peterssone van Heist-Achterheide d.d. 22.04.1690 aan hun oom Jan De Preter.

Not. Swiggers 10/07.03.1708: Testament van Peter Hermans x Maria Nagels van Putte aan Maria Jansdochter, aan haar broer Adriaen en aan de wezen van haar broer Jan.

Not. Swiggers 49/24.05.1721: Akkoord over de erfenis van Catlijn Nagels tussen haar broer Giliam Nagels, de kinderen van haar broer Jan Nagels nl. Adriaen, Anna, (echtg. Gilis Verhagen) en Adriaen De Roye (wr. Maria Nagels) en de dochter van haar broer Peter Nagels nl. Maria Nagels (echt. Gommer Van den Bosch).

 

Uit dit huwelijk:

 

De Roy Jan, X (S778), (░) Schriek 30.07.1702 (g. Jan De Preter en Catharina Nagels),

 

De Roy Adriaen, (░) Schriek 02.01.1704 (g. Adriaen Nagels en Catharina Van Leemput),

 

De Roy Peter, (░) Schriek 03.03.1705 (g. Peter Wauters en Anna Van Leemput),

 

De Roy Maria, (░) Schriek 01.06.1707 (g. Adriaen Claes en Maria Wauters),

 

De Roy Nicolaus, (░) Keerbergen 06.08.1709 (g. Nicolaus ? en Anna Nagels), + Keerbergen 22.11.1741, x Keerbergen 15.03.1733 (g. Joannes De Roy en Adriaen De Preter) met De Preter Maria,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K, S, R,

     De Roij Adriaen, (░) Keerbergen 08.12.1733 (g. Adrianus De Roij en Joanna De Preter),

     De Roij Elisabeth, (░) Keerbergen 22.09.1735 (g. Adrianus De Preter en Elisabeth De Preter),

     De Roij Joanna Catharina, (░) Keerbergen 09.10.1739 (g. Joannes De Roij en Catharina De Preter),

 

De Roy Anna, (░) Keerbergen 14.08.1712 (g. Joannes Ceulemans en Anna Ceulemans loco Elisabeth De Roij),

 

De Roy Jacobus, (░) Keerbergen 21.10.1714 (g. Bartholomeus Buts en Barbara Guens),

 

De Roy Jacobus, (░) Keerbergen 19.03.1716 (g. Joannes De Roij en Elisabetha Verhaeghen).

 


 

X - De Roy Jan (S778), (░) Schriek 30.07.1702 (g. Jan De Preter en Catharina Nagels), + Keerbergen 21.06.1775, x 2 Keerbergen 20.03.1733 (g. Adriaen De Roy en Jan Van Caster) met Van Calster Francisca (S779) (in derde graad van bloedverwantschap), (░) Keerbergen 19.12.1704 (g. Michael Guens en Francisca Daems). Deze x 1 Keerbergen 11.04.1730 (g. Jan Van Caster en Jan Baptist Van Beveren) met Jan Op de Beeck.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Opdebeeck Joanna, (░) Keerbergen 03.01.1731 (g. Joanna Van Caster en Joanna Bosmans),

 

Opdebeeck Adriana, (░) Keerbergen 18.05.1732 (g. Egidius Guens an Adriana Opdebeeck),

 

Opdebeeck Henricus, (░) Keerbergen 10.10.1733 (g. Henricus Viskens en Elisabeth Janssens),

 

2. De Roy Elisabeth, IX (S389), (░) Keerbergen 22.03.1736 (g. Adrianus De Roy en Elisabeth Van Caster),

 

De Roy Egidius, (░) Keerbergen 11.10.1737 (g. Egidius Guens en Barbara Guens),

 

De Roy Anna, (░) Keerbergen 14.11.1741 (g. Jan Geens en Anna Van Caster),

 

De Roy Jan, (░) Keerbergen 21.02.1743 (g. Jan De Roy en Maria De Roy),

 

De Roy Andreas, (░) Keerbergen 21.11.1745 (g. Andreas Geens en Elisabeth Beullens), x Keerbergen 07.04.1777 (g. Joannes De Roeij en Joannes Ceulemans) met Van Hove Magdalena, ex Heist,

     Uit dit huwelijk:

     De Roye Anna Elisabeth, (░) Keerbergen 25.05.1777 (g. Joannes De Roeij en Elisabeth Van Hove),

     De Roey Anna Catharina, (░) Keerbergen 25.12.1778 (g. Egidius De Roeij en Anna Catharina Van Hove),

     De Roye Egidius, (░) Keerbergen 02.09.1780 (g...),

     De Roye Petrus Frans, (░) Keerbergen 30.11.1781 (g...),

     De Roye Norbertus, (░) Keerbergen 28.11.1783 (g...),

     De Roye Henricus, (░) Keerbergen 27.10.1785 (g...),

     De Roye Jan, (░) Keerbergen 13.09.1787 (g...),

     De Roye Theresia, (░) Keerbergen 18.02.1789 (g...),

     De Roye Joanna, (░) Keerbergen 17.04.1791 (g. Jacobus Op de Beeck en Joanna De Roije),

     De Roye Maria, (░) Keerbergen 09.02.1794 (g. Petrus Van der Auwera en Maria Theresia Op de Beeck),

 

De Roy Anna Maria, (░) Keerbergen 02.04.1749 (g. Petrus Goovaerts en Anna Ceulemans).

 


 

IX - Suetens Michael (S388), (░) Schriek 20.01.1733 (g. Michiel Caes en Elisabet Wauters), x 1 Keerbergen 14.05.1754 (g. Guilielmus De Vleeschouwer en Michael Van Calster) met Van Calster Joanna, x 2 Keerbergen 17.06.1760 (g. Joannes De Roye en Franciscus Verschure) met De Roy Elisabeth (S389), (░) Keerbergen 22.03.1736 (g. Adrianus De Roy en Elisabeth Van Caster).

 

UIt dit huwelijk:

 

1. geen fii te S, K, Heist,

 

2. Suetens Jan Frans, VIII (S194), (░) Heist 25.04.1761 (g. Joannes Frans Verschueren en Francisca Van Casteren),

 

Suetens Anna Maria, (░) Heist 19.02.1763,

 

Suetens Henricus Frans, (░) Heist 16.04.1765 (g. Henricus Op de Beeck en Joanna Van den Brande), + Keerbergen 27.11.1829, x (niet Heist, K, S, Beer, R, P, ) met Vervloed Elisabeth, geen fii te Heist, K, S, Beer, R, P,

 

Suetens Jan, (░) Heist 25.09.1766 (g. Joannes De Roij en Anna Catharina Holemans),

 

Suetens Joannes, (░) Heist 04.11.1769 (g. Joannes De Roij en Joanna Catharina De Hondt),

 

Suetens Maria Theresia, (░) Heist 09.07.1771 (g. Petrus Van Oosterwijck en Joanna Maria Van der Auraet),

 

Suetens Andreas, (░) Heist 26.02.1774 (g. Andreas De Roij enĘPetronella Verbeeck).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom