Voorouderlijst De Rycke Arnold 

 

Rijk(e) De, De Rijck(e), De Ry(c)k(e), De Rie(c)k, De Reijck, De Reyck(e), Derique, Le Rycke, Le Rij(c)ke, Rix, Ricx, Rits

1. Bijnaam naar 'rijk': rijk, machtig, vermogend, aanzienlijk.

2. Zie ook Ryk(s).

 

1. Ryk(s), Rijk(s), Rij(c)kx, Rijcks, Ry(c)kx, Rijx, Rycx, Rix, Rick, Ricq, Rijke(n), Rijcken, Ry(c)ken, Rykken, Rikken, Riek(e), Rieks, Rieck,

2. Rich(e), Rice, Risch(e), Riss(e), Rits

1. Patroniem uit de eenstammige rk-naam: rijk, machtig, koning of als deel van bv. Henric.

De tweede groep kan ook een afgeleide zijn van Leriche: de Rijke.

2. Zie ook Rijk(e).

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

De oudste generaties komen uit:  MEULEMANS, "Geschiedenis Leuvense Geslachten". Ze zijn mooi verwerkt op de site van Peter Crombecq. Waarvoor dank. Op die site nog veel meer info.

 

XIX - XX - XXI - XXII - XXVI - De Rycke Arnold (S + N), ca. 1280, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

De Rycke Jan, XVIII - XIX - XX - XXI - XXV, ca. 1310,

 

De Rycke Arnold, ca. 1315,

 

De Rycke Daniel, ca. 1320.

 XVIII - XIX - XX - XXI - XXV - De Rycke Jan (S + N), ca. 1310, x met Catharina Van Craeckhoven.


Uit dit huwelijk:


De Rycke Willem, XVII - XVIII - XIX - XX - XXIV, ca. 1340,


De Rycke Joannes, ca. 1345. 

 


 

XVII - XVIII - XIX - XX - XXIV - De Rycke Willem (S + N), ca. 1340, x 1 met Maria Zedelere, x 2 met Catharina Vanden Royele alias Van Nethenen.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Rycke Joannes, ca. 1390,

 

2. De Rycke Raso, XVI - XVII - XVIII - XIX- XXIII.

 


 

XVI - XVII - XVIII -  XIX - XXII - XXIII - De Rycke Raso (S + N), ca. 1425, x met Margaretha De Pleckere.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Rycke Hendrik, XV - XVI - XVII - XVIII -..., ca, 1455,

 

De Rycke Johanna, ca. 1457,

 

De Rycke Philippus, ca. 1460, x met ...,
     Uit dit huwelijk:
    
De Rycke Philippus, ca. 1490 ca.,

 

De Rycke Conrardus, ca. 1465

 


 

XV - XVI - XVII - XVIII - XXI - De Rijck Hendrick (S + N), ca. 1435, x 1 met Catharina Van Hornicke Uiterhellicht, x 2 met Elisabeth De Witte - Switten.

 

1. De Rycke Hendrik, ca. 1475, x met Katharina Van Brune alias Vanden Breyne,
     Uit dit huwelijk:
    
De Rycke Hendrik, ca. 1510, x met Barbara Vandenberge,
    
De Rycke Jan, ca. 1513,
    
De Rycke Gielis, ca. 1516,
    
De Rycke Roeland, ca. 1519, x met Anthonette Anna Wasteels,
    
De Rycke Georgius, 1525, 

 

De Rycke Raso, ca. 1475,

 

2. De Rycke Lodewijk, ca. 1485, x met Catharina Van Breezyp,
     Uit dit huwelijk:
    
De Rycke Maria, ca. 1510,

 

De Rycke Catharina, ca. 1490,

 

De Rycke Joannes, XIV - XV - XVI - XVII - XX. 

 


 

XIV - XV - XVI - XVII - XX - De Rijck Jan (S + N), ca. 1480, x met Elisabeth Van Elsbroeck Uijterhellicht.

 

Wer1876/ 2: 1703: Fo 116:
- 1 dec 1505: Jan De Rijke en Aert De Witte als erfgen Jans wijlen Van Elsbroeck hebben te leene ontvangen na de dood van Jan Van Elsbroeck hunnen swager twee dm bempt int Werchterbroeck met de tocht voor Berbelen Cleijnaerts haren swager
- St Bartholomeus 1524: Jacob De Witte Aertsone na de dood van sijn vader ontvangt een dm bempt int Werchterbroeck Sebastiaen Vanderhofstad als voorganger
- na de dood van Sebastiaen Vanderhofstad als besetman en voorganger van Jakob De Witte so heeft heer Aert De Rijcke sone Jans te leene ontvangen een dm bempt op 1 jun 1542
- deze twee dm bempt zijn op 27 apr 1708 uit kracht van brieven van terrier overgebracht bij Guilliam De Wortelaer in vuegen als volgt Guilliam De Wortelaer is sterfman conform dacte van verhef van 27 aug 1645 . . .

Joncker Aert De Rijcke ende Anneken & Peternella De Rijcke kinderen wijlen Laureijs De Rijcke sone wijlen Jans De Rijcke ende met hem geb.. Willem Rogmans, soo dat de voors Jan De Rijcke hen supulten grootvader ende Jeh Van Elsbroeck de voors Jans huijsvrouwe tsamen bij hunder testamente ... gelegateert hebben ... op huijs en hof toebehoort hebbende wij‎(len)‎ Lambrecht ‎(Vliegh)‎ voor een jaargetyde en het distribueren van wittebrood aan de armen ‎(volledige tekst?)‎.
 

Uit dit huwelijk:

 

De Rijcke Anna, XV - XVI,

 

De Rycke Raso, ca. 1535,

 

De Rijck Laureijs, XIII - XIV - XV - XVI - XIX, ca. 1510,

 

De Rycke Joannes, ca. 1525, x met Catharina Vanden Hulse,

     Uit dit huwelijk:

     De Rycke Joannes, ca. 1555, x ca. 1590 met Barbara Gommaerts, deze x 2 met Verhulst Egidius, gezin hier,

     De Rycke Anna, ca. 1555,

     De Rycke Catharina, x ca. 1600 met Henricus Rogge,

     De Rycke Odilia, x ca. 1590 met Thomas Van Haecht, gezin en aktes daar. 

 


 

XV - XVI - Van Haecht Hendrik (S + N), ca. 1520, x 1 met Anna De Rijcke, x 2 met Margriet Van Langendonck, fa Jacobus, x 3 met Elisabeth Verhoeven, deze x 1 met Ingelbert Storms.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Haecht Hendrik .

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Haecht Eustachius, ca. 1546,

 

Van Haecht Anna, XIV - XV (S + N),

 

Van Haecht Barbara, XIV(S),

 

1b. Storms Barbara, x met Adolphus Van Hofstayen,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hofstayen Franciscus,

     Van Hofstaden Maria,

     Van Hofstaden Theresia.

 

2. Van Haecht Maria, () Haacht 01.08.1589,

 

Van Haecht Petrus, () Haacht 06.01.1591,

 

Van Haecht Michael, () Haacht 09.05.1593,

 

Van Haecht Guilielmus, () Haacht 28.01.1596, x Haacht 31.01.1627 met Barbara De Rijck,

     Uit dit huwelijk:

     Van Haecht Henricus, () Haacht 05.10.1627, 

     Van Haecht Jacobus, () Haacht 28.07.1630,

     Van Haecht Anna, () Haacht 11.08.1633, 

 

Van Haecht Henricus, () Haacht 17.05.1598,

 

Van Haecht Jacobus, () Haacht 21.01.1601,

 

Van Haecht Anna, () Haacht 17.12.1603, x met Wilhelmus Rogmans,

     Uit dit huwelijk:

     Rogmans Elisabeth,

     Rogmans Catharina.

 

 

 

XIII - XIV - XV - XVI - XVII - XIX - jonker De Rijck Laureijs (S + N), ca. 1510, x met Paeps Maria.

 

Wer1876/2: 1703: Fo 128:

- 22 mrt 1564: Jan Van Hoegaerden sone Willems mr Huijbrechts voor Adolphus Van Hofstaeyen als voorganger van Elisabeth Van Hove we Jan De Bruijn als leenvrouwe heeft gederft aan Marie Paeps Jans dochter x Laureijs De Rijcke ende Peeter Spoelbergh haer behoudt sone als voorganger en besetman

- 3 feb 1571: Arnoldus De Rijcke sone wijlen Laureijs na de dood van Maria Paeps zijn moeder

- 17 okt 1573: Arnoldus De Rijcke sone wijlen Laureijs heeft gederft aan Henneken, Kathelijne & Lijsken Verhulst kinderen Peeter Verhulst ende Anna De Rijcke

- 12 mrt 1641: Jan Serneels x Jasperijne Verhulst na de dood van Jan Verhulst haar vader als ook na de dood van Jan en Jacob Van Inthout haere halve broeders van smoeders wegen niet wetende wie dat sterfman was gestelt door dijen den boeck bij de Francoijsen tijt es verloren gegaen, hebben ten leensche rechte verheven na de dood voors

- 27 aug 1703: Aert De Wijngaert na de dood van Jan Serneels.

WRT1847 fo 180: 6 sep 1571:
S+D Lauwereijs De Rijcke x Marie Paeps
- Aert De Rijcke sone wijlen Lauwereijs De Rijcke daer moeder af was Marie Paeps geasst met mr Jan Van Haecht ende Merten Paeps zijn momboire, ter eenre
- Elisabeth De Rijcke x Pauwel Wellens,
- Peeter Verhulst x Anna De Rijcke,
- Cornelis Van Emelen x Catherijne De Rijcke en
- Marie De Rijcke x Peter Spoelbergh, susteren van vader en moeder van vs Aerts ter tweedere, derdere , vierdere en de vijfdere zijden
- Peeternella De Rijcke, ook zuster ter sesder sijden
1. Aert De Rijcke is ten dele gevallen een bunder land opt Terwelant, item een bunder bempt gemeynelijck gheeten Teecken, item een half bunder bempt over Twerchterbroeck in het Watereussele, item een dagm bempt int Blaesbroeck, item een rente op de goeden van de we Adriaen Paeps
2. Elisabeth De Rijcke x Pauwel Wellens ierst vijf dm lants bij Haenewijck ‎(wijlen Aert Van Aerschot)‎, item een erfrente van 12 gl bepant op een stuck bempt tot Betecom toebehorende Job De Keijser, item noch twee kleijn stukskes lant tot Wesemael, item staet jaerlijks te trecken op het Vekeneusel de voors Catherine ten deele gevallen een erfeliicke rente ende noch op de goeden de voors Petronella ten deele gevallen
3. Maria De Rijcke x Peeter Spoelbergh: huijs en hof gelegen te Wintbracken met vier stukken land gelijck zij tselve in hueringe gehouden hebben, item een half bunder bempt in de Neerstraete op den Commer te betaelen aen Augustyn Vrancx, item een half bunder lants te Blaesbroeck, item een dm bempt in den Ham aenden Demere aldaer, item noch een rente op drij dm aen de Varent dewelcke Geert Schrijns betaelt jaerlijcks, item noch een rente op huijs en hof toebehorende Willem De Visschere gestaen tot Wesemael, item opt huijs achter de kercke in Werchter toebehorende de we en erfgen Hans Van IJssche
4. Anna De Rijcke ierst huijs en hof met een stuck lants en twee hofkens daaraan gelegen in de Demerstraete, item nog een stuk land geheeten Switten block groot ontrent een boender, item nog een dagwant bempt int Werchterbroeck wesende vierschoof, item nog een dagwand bempt int selven broeck
5. Catharina De Rijcke zeven dagmaelen bempt geheeten St Jans gat dat leengoet is en een erfelijcke rente van 30 st nota in de marge: dat dese rente is gequeten aen drij diversche personen blijckende bij de bescheden berustende onder joufr Marie Van Emelen
6. Petronella De Rijcke met mr Hendrik Van Haecht en Merten Philips als momboirs eerst vijf dm bempt over Twerchterbroeck bij Twaetereussele gemeyneleijck geheeten Basdonck met eenen vaerweg wesende uit den selven broeck, item een half bunder bempt daerbij gelegen ende noch drij dagwanden bempt int Werchterbroeck aende Wackerzeelse weg.
WRT1875 fo 665:
- 8 okt 1575: Joufr Marie Absaloens x jonker Aert Vanden Wijngaerden heeft een bunder land opt Terwelant gelegen tussen Katrijne Van Kale we Henrick Spoelbergh, derfgen wijlen heer Aert Smeets ende Nicolaes Cluppels verkocht aan Pauwels Kneepoels x Marie Srijcken mede tot behoef van Peeter Verhulst x Anna Srijcken
- 3 mei 1593: Laureijs Spoelbergh zone wijlen Peters daer moeder af was Marie De Rijck heeft na de dood van Pauwel Knepoels te lene ontvangen die hellicht van het voors bonder land op het groot Tarwevelt
- 7 nov 1616: Anna De Rijcke we Peter Verhulst heeft ontvangen na doode Peters voors een half bunder land onder Werchter, doende Peeter Stoop als voorganger eedt van trouwe
- 29 jul 1624: Jacques Van Inthout in den naam en tot behoef van Jasperijne Verhulst oudt 12 of 13 jr dochter wijlen Jan Verhulst x Anna De Rijcke heeft ontvangen na de dood van de selve Anna De Rijcke een half bunder lant opt groot Terwelant regt Jan en Jacob Van Inthout over Laureijs Van Spoelbergh met die wederhellicht
- 9 dec 1658: Jasperijne Verhulst x Jan Cerneels verkopen aan jouffr Sara Van Berckel .
WRT1847 fo 90: 9 mei 1595:
Jan Schrijns x Anna De Rijcke hoe dat wijlen Peeter Verhulst met zijn huijsvrouwe staende houwelijck vercocht heeft aan Arnoult De Rijcke broeder des vs Anna hun actie paert en deel in de goeden achtergelaten bij wijlen Raes De Rijcke hunnen oom zaliger sonder dat die goedinge daeraf binnen den leven vanden voors Verhulst gedaen es, maer alzoe die voors Anna De Rijcke we gecomen zijnde uijt Hollant naer Werchteren haer zeer benaut gevonden zonder middelen om haar kinderen te onderhouden, ende oock om haer mans schulden te betaelen heeft geraetsaem gevonden haeren broeder de voors actie te transporteren in den jaere 1581ende alsoo vragen de voors supleanten de voors Peeter Verhulst & Anna De Rijcke te lauderen ende approberen die voors vercoopinge & goedinge.
WRT1847 fo 142: 10 mrt 1598:
Jan Verhulst zone wijlen Peeters belooft te betalen aan Gielis De Rijcke woonende tot Werchter.
 

 

Hierbij (met dank aan Paul Peeters) de transcriptie van akte met vermelding van Arnoldus De Rijcke, wonende te Vilvoorde, en zijn zuster Maria, beiden kinderen van Laurentius (x Maria Paeps)

BRON : S.A.L, Inventaris Cuvelier, register nr. 7859, folio 39r, akte dd. 03.08.1574.

Transcriptie.

Item, in p(rese)ntia vill(ici), etc(etera), Arndt De Rijcke sone wijlen

Laureys, woonen(de) te Vilvoerden, heeft opgedraghen

de hellicht van een stuck bempts, gelegen te Werchtere,

ter plaetsen geheeten tEeken, waer aff dandere hellicht

is leen, resorteren(de) onder derffgenaem(en) Joerdens,

regenoot(en) van(den) geheelen stucke den Heyligengeest

van Werchtere ter eenre, jouffrouwe Catlijne

Calabers ter andere zijd(en), comen(de) metter derder en(de)

vierder zijd(en) aende strate aldaer, exp(osito) imp(osita) Marie

De Rijcke, sustere des voirs(creven) Aernts, per mo(nitionem) jure

et sat(is) et war(as) op xviii (mij)t(en) heeren chijns aende

weduwe Botnija en(de) daer op dat tzelve is

liggen(de) onder een gicht, tamquam prout, cor(am)

eisd(em).

In de marge.

S(olvi)t

 

Uit dit huwelijk:

 

De Rijck Aert, commissaris van zijne majesteit, jonker, pensionaris (raadgevend advocaat van het stadsbestuur) te en secretaris van de stad Vilvoorde, x met Lijsbeth Goris,

Wer1846: Fo 182: 13 okt 1569:

Jan Verhulst x Berbele Vermijlen zijn schuldig aan Aert De Rijcke x Lijsbeth Goris een erfelijke rente van 10 st sjaers.

Wer1876/2: 1703: Fo 96:

- 3 jun 1499: Wouter & Jan Vertruijden derven een dm bempt int Werchterbroeck aan Willem Van Hove gedaen ten huijse van Jan Cleijnaerts leenheer in Betekom

- 20 nov 1503: Jan Van Colen als momboir van de kinderen wijlen Willem Van hove te weten Kathelijne, Thorije, ende Cornelije gesusters heeft ontvangen een dm bempt .. dat geschiede te Weesmaele

- 23 jan 1507: Jan Van Coelen heeft ontvangen tderdedeel van een dm bempt int Werchterbroeck daer Cornelis Van Hove Willems dochter uitgestorven was

- 5 feb 1522: Peeter Baerts als voorganger van Kathelijne ende Thorie Van Hove Willems wijlen Van Hove kinderen

- 12 mrt 1555: Bartholmeus Trots x Cathlijn Baerts Peetersdochter

- 27 mrt 1555: verkopen aan Laureijs De Rijck Jans sone

- 16 jun 1556: na de dood van Jan De Rijck saliger memorie heeft Aert De Rijck Laureijs sone ontvangen

- 4 feb 1571: Petronella De Rijcke dochter wijlen Laureijs heeft na de dood van haar vader ontvangen en met Peeter Spoelbergh haar zwager als voorganger

- 12 dec 1575: na de dood van Peeter Spoelbergh heeft Hendrik De Groeve sone wijlen Jan als voorganger ende besetman van wegens Petronella De Rijke sijne huijsvrouwe ontvangen

- 10 feb 1639: attest dat Jan De Wortelaer na de dood van zijn moeder tselve dagmael verheven heeft

- 15 feb 1632: Jan De Wortelaer na de dood van sijn vader Jan De Wortelaer heeft verheven

- 24 aug 1645: Guilliam De Wortelaer na de dood van Jan De Wortelaer sijn broeder

- 8 mei 1732: Guilliam De Wortelaer sone Guilliam na de dood van zijn vader

- 17 mrt 1750: Jan Van Ermegem mede in naam van zijn medecondividenten na de dood van Guilliam De Wortelaer sone Guilliam.

Wer1847 fo 440:
- 20 okt 1573: het godshuis van Bethanien buiten Mechelen verkoopt aan Aert Schelkens twee dm lants gelegen met noch vijf dm chijnsgoet opte Ghote in Werchter
- 23 apr 1593: na dood van Aert Schellekens heeft jonker Arnout De Rijck zone wijlen jonker Lauwereys woonende te Loven ontvangen
- 23 mei 1633: na doode Jonker Aert De Rijcke heeft Jan Heijnselmans te leen ontvangen.
maar: sesse dm terwelant sijn tsaemen gegoeijt geweest voor schepenen van Loven dd 9 jan 1613 aan Peeter Paeps, dus Peeter Paeps wordt sterfman.

Wer1847: Fo 138v: 18 jan 1597:
Peeter Peeters x Cathlijn Bloems eertyts we Aert Van Hergrecht verkoopt aan Arnaud De Rijcke commissaris van zijne majesteijt een personele rente die zijn voors huijsvrouwe wegen hadde aen en op alle goederen have en erve van wijlen Aert Schellekens x Heijlwigh Blockerij ‎(?)‎ dd 24 jan 1573

Onderstaande aktes met dank aan Paul Peeters

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7866, fol. 51v, akte dd. 7 oktober 1585.

Item heer Claes Cluppels, prieste(re), sone wijlen Claes, in p(rese)ntia, etc(etera), heeft getransporteert Arnde De Rijcke sone wijlen Laureys derffrente van zeven carolusgul(dens) tsiaers, daervoe(re) verobligeert staen Merten Paeps sone wijlen Arndts en(de) Marie Neggers, zijn huysvr(ouw)e, met schepen(en) brieven van Loeven in date xva. novembris a(n)no xvc. lxxiiii in me(di)a aen Jasperen Smeets, waeraff den voers(creven) h(eer) Clasen dactie is competeren(de) volgen(de) den transporte, hem bij Marie Vernoyen, weduwe desselffs Jaspers, daeraff voer schepen(en) van Loeven gedaen xix. aprilis a(n)no xvc. lxxvii in me(di)a, quare contulit l(itte)ras cum omnibus arriragiis exinde cess(e) eodem jure, geloven(de) de voers(creven) heer Claes obligan(do) et submitten(do) ac renu(n)tian(do) den voers(creven) Arnde De Rijcke altijt daeraff genoech te doen si quid minus ende dat voer inne te staene dat is een goede en(de) duechdelijcke rente, nyet verthiert oft belast prout, cor(am) Asca, Loenys, octobris vii. 

 

Hieronder een akte met vermelding van Arnoldus De Rijcke, zoon van wijlen Laurentius en inwoner van Vilvoorde, die een half bunder beemd onder Wakkerzeel overdraagt aan Eustachius Van Haecht ten behoeve van de erfgenamen van Bartholomeus Vanden Heetvelde.  Het perceel paalde aan een zekere Henricus, echtgenoot van Petronella De Rijcke.  Deze laatste was een zuster van Arnoldus.  Deze Petronella komt wel voor op voornoemde pagina, maar staat niet aangeduid als dochter van Laurentius.

In de akte wordt ook melding gemaakt van Eustachius Van Haecht.  Het gaat hier allicht om de zoon van Henricus en Anna De Rijcke of m.a.w. de kozijn van Arnoldus De Rijcke.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7467, fol. 115r., akte dd. 16 oktober 1573.

Item in tegenwoerdicheyt des meyers en(de) der scepen(en) van Loeven(e) naebescreven gestaen Aerdt De Rijcke soen wijlen Laureys, woonen(de) tot Vilvoerden, ind(ivisi)m p(er) mo(nitionem), heeft opgedragen met behoerl(ijcke) verthyenisse een halff boend(er) bee(m)pts, luttel min oft meer, gelijck tselve gelegen is tot Wackerseel int Watereeussel tusschen die goed(en) der erffgen(aemen) m(eeste)r Bartholomeus Van(den) Heetvelde in twee zijd(en), Henrick ... [n.v.], getrouwt hebben(de) Petronelle De Rijcke, suster des voers(creven) opdragers, ter derder ende dWerchte(r) Broeck ter vierde(re) sijden, exp(osito) soe is daerinne gegoet en(de) geerft ten erffel(ijcken) rechte Eustaes Van Haecht inden naeme ende tot behoeff der voers(creve) erffgen(aemen) Van(den) Heetvelde voers(creven) p(er) mo(nitionem) et sat(is) et war(as) voer o(m)belast goet, tanq(uam) prout jure, cor(am) Duffle, Ketelboetere, octobris xvi.

 

Nog een akte bij Goris alias Bruers.

 

De Rijck Elisabeth, x met Pauwel Wellens,

 

De Rijcke Anna,

 

De Rijck Cathlijn, x met Cornelis Van Emelen,

     Uit dit huwelijk:

     Van Emelen Maria,  

 

De Rijck Maria, XIV - XV - XVI  (S + N), ca. 1540,

 

De Ryck Petronella, XII - XIV - XV -XVIII (S), ca. 1550.

 


 

Verhulst Peeter, x met Anna De Rijck, deze x 2 met Jan Schrijns. deze x 1 met Barbara Paeps.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Verhulst Peeter .

 

Uit dit huwelijk:

 

1a. Schrijns Jan, XI - XII,

 

Schreijns Cathlijn - Lincken, x met Jan Theunis,

 

Schrijns Maeijcken,

 

1b. Verhulst Henneken (Jan),

 

Verhulst Lijsken,

 

Verhulst Maria.

 

 

 

XIV - XV - XVI - Spoelbergh Peeter (S + N), ca. 1550, x met Maria De Rijck.

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Spoelbergh Peeter en bij Verhulst..

 

Uit dit huwelijk:

 

Spoelbergh Laureijs, ca. 1565, x met Barbara Kijnen, deze x 1 met XII - XIII - XIV - XV - Wouters Aert, ca. 1540,

     Uit dit huwelijk:

     Wouters Arnoldus, XIII (S2544 + S4744 + S5116 + N5000), 

     Wouters Petrus, XI - XIII - XIV (S1992 + S4492 + S9964),

     Wouters Magdalena, ca. 1570, x met Merten Verhulst,

          Uit dit huwelijk:

         Verhulst Adrianus, 

     Wouters Maria, XI - XII - XIII (S2009 + S2943 + N3011 + S5527).

 

Spoelbergh Petronella, XIII - XIV - XV, ca. 1570,

 

Spoelbergh Maria, ca. 1570, x met Viskens Willem, ca. 1565,
     Uit dit huwelijk:

     Viskens Catharina, x (niet W, ) met Matheus Mertens, 

     Viskens Elisabeth, () Werchter 18.11.1620 (g. Viskens Jacobus en Rogmans Elisabeth),

 

Spoelbergh Cornelia, ca. 1575. 

 

 

 

XII - XIV - XV - XVIII - De Wortelaer alias De Groeve Hendrick (S3968 + S4008 + S8788 + S24788 + S77812), ca. 1545, x met Petronella De Ryck (S3969 + S4009 + S8789 + S24789 + S77813).

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van De Wortelaer alias De Groeve Hendrick .

 

Uit dit huwelijk:

 

De Wortelaer Joannes, XI - XIII - XIV - XVII   (S1984 + S2004 + S4394 + S12394 + S38906),

 

De Wortelaer Anna, ca. 1590. 

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom