Voorouderlijst De Ridder Egidius

 

Ridder (de(n)), De Riddere, De Rudder(e), De Ruddre, De Reud(d)re, Der(r)id(d)er

Familienaam uit het Middelnederlandse riddere, ruddere: ridder, ruiter.

 


 

De Ridder Egidius, ° ca. 1570, x met Catharina Heremans, + Tildonk 12.09.1638 vv.

 

In de volgende akte (met dank aan Paul Peeters) maakt men melding van de gebroeders Egidius en Arnoldus De Ridder, inwoners van Tildonk, en de wezen van hun zuster Catharina. Ik vermoed dat Egidius de man was van Catharina Heremans, maar dat is helemaal niet zeker. Een familieverband lijkt me wel zeker.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8255, folio 380v., akte dd. 31 januari 1635.

In tegenwoordicheyt des meyers ende schepenen van Loven naergenoempt gestaen, Gillis De Ridder ende Aerdt De Ridder, gebroeders, woonende tot Thildoncq, hebben in qualiteyt als proprietarisen voor twee derdendeelen in sekere rente van negen g(uldens) erff(elijck), waervan dandere derdendel aencompt aen[de] wesen v(an) Cathlijn De Ridder, sustere der v(oor)s(chreve) comp(ara)nten, opgedraegen de voors(chreve) twee derdendeelen, maecken(de) sesse g(uldens) erff(elijck) vuyt negen g(uldens) voors(chreven), gelijck de voors(chreve) comp(ara)nten vercregen hebben v(an) h(eer)e en(de) m(eeste)r Laureys Zoenius den 21. octob(ris) anno 1615 in tertia, staende de selve rente gehypoticeert op drije gereserveert gestaen hebben(de) op drije dachm(aelen) lants tot Thildoncq, met een het loopende jaer, vallende 28. 7ber. 1635 toecomen(de) en(de) soo voorts, exposit(o) imposit(us) jure hereditario h(eer)e en(de) m(eeste)r Jan Sauvaige, h(eer)e Heylbroeck, h(eer)e Vogelsanck en(de) h(eer)e en(de) m(eeste)r N. Delinot, tegenwoordich distributiem(eeste)rs der heeren capellaenen binnen Loven, tot oirboir ende prouffijt der selver, cederende voorts die v(oor)s(chreve) comp(aran)ten de twee derdepaerten der v(oor)s(chreve) rente van ix g(uldens) met het loopende jaer eod(em) jure onder obliga(ti)e, submissie en(de) renun(ciatie) in forma, et waras voor eene deuchdelijcke rente, niet belast noch veralieneert, coram Lievens, Van(der) Heyden, januarii 16 31., 1635.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Ridder Arnoldus.

 


 

De Ridder Arnoldus, ° ca. 1595, x Tildonk 06.02.1624 (g. Petrus Vander Meeren, Everardus Verloo Haacht en Henricus Verdeijen) met Muers Barbara.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Ridder Joannes, (°) Tildonk 17.11.1624 (g. Joannes Limbosch en Joanna Van Mol),

 

De Ridder Maria, (°) Wakkerzeel/Tildonk 25.09.1628 (g. Robertus Meurs en Maria Stroobants),

 

De Ridder Philippus, (°) Tildonk 21.12.1632 (g. Philippus Smets en Elisabeth De Laet),

 

De Ridder Catharina, (°) Tildonk 16.10.1637 (g. Alexander De Ketelbouwer en Catharina Heremans), ? + Tildonk 28.09.1680. 

 


 

Huens Joannes, (°) (Rot? (°) 25.01.1617 (g. Van Aerschot Joannes en Vanden Bosche Anna) als fs Joannes x Laureys Maria,), x Tildonk 27.03.1650 (g. Henricus Van Steenvoort, Carolus Eggericx, Guilielmus Huens en Egidius Limbosch) met De Ridder Maria, (°) Tildonk/Wakkerzeel 25.09.1628 (g. Robertus Meurs en Maria Stroobants), deze x 2 met Van Geysel Catharina, (°) Wespelaar 29.01.1651, fa Arnold x Anna Van Rymenant, deze x 1 Wespelaar 13.11.1672 (g. Jan en Antoon Van Gijsel, Laurent Vander Heyden en Corneel Verbesselt) met Beaer Fredericus, (°) Holsbeek 14.04.1648, fs Bathazar x Maria Wuystens.

 

Uit dit huwelijk: met dank aan André Saenen,

 

1. Huens Anna, + Tildonk ...1710, x Tildonk 01.02.1690 (g. Arnoldus Verherebruggen sr, Joannes Huens en Arnoldus Van Malcot) met Arnoldus Verherebrugge, (°) Tildonk 27.01.1667, + Tildonk 14.06.1742, fs Arnoldus x Margareta Van Lingen,

     Uit dit huwelijk:

     Verherbrugge Joannes, (°) Tildonk 13.02.1691 (g. Dionsius Verheerbruggen en ... Huens), + Tildonk 27.09.1693,

     Verherbrugge Petrus, (°) Tildonk 25.11.1692 (g. Petrus Verherebruggen en Margareta Van Lingen), + Tildonk 10.11.1693,

     Verherbrugge Joannes, (°) Tildonk 23.01.1695 (g. Joannes en Elisabeth Huens),

     Verherbrugge Ludovicus, (°) Tildonk 14.02.1698 (g. Ludovicus Vander Meeren en Catharina Huens), + Tildonk 15.07.1772 wn,

     x Bertem 25.07.1734 (g. Petrus Verherebruggen en Franciscus Stroobants) met Vanden Bruel Maria, + Tildonk 24.10.1747, fii in Tildonk,

     Verherbrugge Lucia, (°) Tildonk 10.02.1701 (g. Guilielmus Hendrix en Lucia Van Bressem),

     Verherbrugge Petrus, (°) Tildonk 18.07.1703 (g. Petrus Raets en Magdalena Vander Wallen),

     Verherbrugge Guilielmus, (°) Tildonk 10.02.1707 (g. Guilielmus Trappeniers en Anna Leys),

 

Huens Elisabeth, (°) Herent 15.03.1659, x 1 met Leyaerts - Lays - Laes Guilielmus, + Herent 05.11.1694, x 2 Tildonk 22.09.1699 (g. Rumoldus Janssens en Arnoldus Limbosch) met Guilielmus Hendrickx, (°) Wakkerzeel 23.04.1676, fs Daniel x Anna Moens,

     Uit dit huwelijk:

     1. Leyaerts Catharina, (°) Tildonk 22.02.1685 (g. Petrus Boschmans en Catharina Van Velthem),

     Leyaerts Clara, (°) Tildonk 05.04.1687 (g. Joannes en Clara Huens),

     Leyaerts Carolus, (°) Tildonk 30.03.1689 (g. Carolus Boschmans en Anna Huens), 

     Leyaerts Anna, (°) Tildonk 27.08.1692 (g. Arnoldus Verherebrugge jr en Anna Van Velthem),

     2. Henrix Joannes, (°) Tildonk 12.09.1700 (g. Joannes Huens en Anna De Wit), 

 

Huens Clara, (°) Herent 19.02.1662,

 

Huens Joannes, (°) Herent 17.10.1669,

 

2. Beaer Petrus, (°) Herent 27.09.1673,

 

Beaer Joannes, wonen Wijgmaal, (°) Herent 30.01.1675, x Nossegem 11.06.1699 (g. Guilielmus Aerts en Michael Schellekens) met Maria Schellekens, (°) Kortenberg 11.03.1664, fa Michael en Martina Aerts,

     Uit dit huwelijk:

     Beaer Joannes, (°) Nossegem 07.03.1702 (g. Jan Herix n. Michael Schellekens en Catharina Hermans),

     Beaer Catharina, (°) Nossegem 07.03.1702 (g. Ludovicus Aerts en Catharina Van Geysel),

     Beaer Petrus, (°) Nossegem 26.08.1707 (g. Petrus Beaer en Catharina Schellekens),

     Beaer Maria, (°) Herent 10.05.1708,

     Beaer Petronilla, (°) Meerbeek 29.02.1703 (g. Guilielmus en Petronilla Schellekens), 

 

Beaer Anna, (°) Herent 25.05.1677,

 

Beaer Antonius, (°) Herent 03.03.1679,

 

Beaer Christina, (°) Herent 09.04.1680,

 

Beaer Jacobus, (°) Herent 12.10.1684,

 

Beaer Susanna, (°) Herent 11.03.1687,

 

Beaer Fredericus, (°) Herent 16.08.1689,

 

Beaer Catharina, (°) Herent 11.10.1691.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom