Voorouderlijst De Pundere Henricus

 

Beroepsnaam. Punder is een variant van het Middelnederlandse ponder: weger, schatter.

 


 

XII - XIII - XIV - De Pundere Matheus (N2370 + N3938 + N6886 + S7330 + S12844 + S12860), ex Bonheiden bij geboorte Anna, x met Lens Cathlijn Woutersdr (N2371 + N3939 + N6887 + S7331 + S12845 + S12861).

 

Dit gezin uit onderliggende akte. Met dank aan Willy De Vos.

 

Schepenakten O.L.V.Waver - Bonheiden - Rijmenam - bewerking van Karel Lemmens 1998

1442 p 151 Verkoop 19.11.1614  OLVW:

1. Wouter De Pundere fs Matheus x Cathelyne Lens Wouterdr en zijn zuster Anna De Pundere (echtg. Michiel Willemsen)  en hun broer Hendrik De Pundere.

2. Gilis Claes fs Hendrik Claes x Jenneken Leyns) en zijn broer Hans Claes.

3. Elisabeth Van Loock (fa Corneel x Anna Leyns) x Gommer Van Cranen

verkopen bij vernaderinge aan Hendrik Van Hanswijck de 1 veertel rogge-cijns die Corneel Op te Beke afloste die bepand waren op 3 stukken land te OLVW-Molenstraat "de Vlamincxvelden" geheten.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Pundere Walterus, meier te Bonheiden, + Bonheiden 31.01.1648, x Rijmenam 09.07.1605 (g. Joannes Van Pundere en Merten Vervloet) met Vervloet Joanna,

Ze woonden in "Het Schaeckbert" tegenover de kerk. Meier Van Bonheiden.

     Uit dit huwelijk:

     De Punder Joannes, na zijn vader meier te Bonheiden, hij legde de eed af op 15.01.1644, + Bonheiden 03.09.1647 pest?,

     x (niet R, Bon!, SKW, Mech, O, DD, ) met Bombeeck Joanna,

          Uit dit huwelijk:

          De Punder Gummarus, (°) Bonheiden 05.12.1638 (g. Gommarus Braeckmans en Barbara Vervloet),

          De Punder Anna, (°) Bonheiden 05.12.1638 (g. Anna De Punder),

          De Punder Joannes, (°) Mechelen P&P 14.02.1640 (g. Claes Henrick en Vermijlen Anna) ex Bonheiden,

          De Punder Petrus, (°) Bonheiden 07.12.1642 (g. Petrus Vrancx en Christina Schoonen),

          De Punder Henricus, (°) Bonheiden 02.02.1645 (g. Henricus Hermans en Catharina Leijns), + Bonheiden 19.08.1647,

          De Punder Isaac, (°) Bonheiden 18.10.1646 (g. Petrus Uijterhoeven en Magdalena Van de Camp), + Bon 03.09.1647,

     De Punder Anna, x Bonheiden 05.03.1642 (g. Joannes De Punder en Bartholomeus De Punder) met Diericx Gommarus,

          Uit dit huwelijk:

          Dierickx Petrus, (°) Bonheiden 13.12.1642 (g. Petrus Uijterhoeven en Jacobina De Groot),

          Dierickx Catharina, (°) Bonheiden 03.04.1644 (g. Henricus De Punder en Catharina Van de Camp),

          Dierickx Joanna, (°) Bonheiden 29.04.1647 (g. Joannes Hermans en Johanna Bombeeck),

          Dierickx Catharina, (°) Bonheiden 21.08.1654 (g. Jan Peeters en Catlijn Van Rijmenant),

     De Punder Bartholomeus, x 11.05.1645 (niet R, Bon, SKW, Mech, O, DD, ) met Bombeeck Catharina, + Bonheiden  ...12.1693,

     Koster schoolmeester van Bonheiden die woonde naast "De Roode Leeuw" en "Het Schaeckbert".

     De drie huizen werden op 04.04.1678 in de as gelegd.

          Uit dit huwelijk:

          De Punder Isaac, (°) Bonheiden 11.06.1646 (g. Walterus De Punder n. Isaac Bombeeck en Johanna Bombeeck),

          De Punder Joanna, (°) Bonheiden 29.09.1648 (g. Matthias De Grove en Johanna Vervloet),

          De Punder Joanna, (°) Bonheiden 02.04.1651 (g. Joannes De Punder en Maria Lens),

          De Punder Franciscus, (°) Bonheiden 16.01.1653 (g. Francois Neeuws en Lisken Volckaerts),

          De Punder Anna, (°) Bonheiden 17.01.1654 (g. Andreas Van Camp en Lijsken Willems l. Anna Heremans), x Bonheiden 14.09.1675 (g. Bartholomeus De Punder en

          Wilhelmus Keulemans) met De Swert Joachimus, (°) O.L.V.Waver 11.04.1652 (g. Joachimus ... en Anna Verswijvere), gezin bij De Swert;

     Uit dit huwelijk:

     De Swert Jacoba, (°) Bonheiden 26.09.1679 (g. Joannes De Swert en Jacoba De Punder),

     De Swert Judocus, (°) Bonheiden 08.09.1683 (g. Judocus Pauwels en Joanna Willems),

     De Swert Egidius, (°) Bonheiden 27.11.1686 (g. Egidius Suetens en Catharina Ariens),

     De Swert Guilielmus, (°) Bonheiden 27.05.1690 (g. Guilielmus Verscharen en Anna De Swerdt). 

          De Punder Guilielmus, (°) Bonheiden 20.03.1656 (g. Jan Diricx en Maria Cuelemans),

          De Punder Jacoba, (°) Bonheiden 20.03.1656 (g. Jacobina De Groot),

          De Punder Barbara, (°) Bonheiden 03.07.1659 (g. Barbara Conincx),

          De Punder Joannes, (°) Bonheiden 17.10.1660 (g. Jan Neeuws en Anna Peeters),

          De Punder Joannes, (°) Bonheiden 06.11.1661 (g. Joannes Neeuws en Anna Peeters),

 

De Pundere Henricus, XIV (S6422 + S6430),

 

De Pundere Anna, XI - XII (N1185 + N1969 + N3443 + S3665), (°) Mechelen P&P 03.09.1589 (g. Claes Henrick en Vermijlen Anna).

 


 

XIII - De Pundere (Van Pundere) Henricus (S6422 + S6430), deken Sint-Sebastiaansgilde 1617-18, x (niet R!, Bon!, O, K!, P!, Mui, Hev, Mech, ) met Van den Brande Maria (S6423 + S6431).

 

Ze hadden heel wat eigendom op de Brandheide.

Meer gegevens over dit gezin via onderliggende akte. Met dank aan Willy De Vos.

 

Genealogisch Repertorium van het Mechels District (François Van der Jeught)

Notariaat Jan Harlinghen f°611r - dd 02.12.1617:

Hendrick De Punder, echtgenoot van Maijken Van den Brande, Peeter De Groove en zijn echtgenote Lijsbeth Van den Brande, wonend in Rijmenam, enerzijds en Karel Van Lemmen voogd over de minderjarige Geertruijt Geens, dochter van wijlen Niclaes Geens en wijlen Catelijne Geijlens, met Jan Geens, haar broer anderzijds, verklaren een overeenkomst te hebben gemaakt over de goederen verkregen van Elisabeth De Ketelboer, weduwe van Lambrecht Geens, die de oom was van de vermelde kinderen van Niclaes Geens. De goederen zijn gelegen onder de heerlijkheid en het dorp van Heist.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Punder Margareta, (°) Rijmenam 19.11.1606 (g. Cornelis Op de Beke en Margriet Silvorts),

 

De Punder Willem, (°) Rijmenam 07.04.1609 (g. Willem Lents en Anna De Punder),

 

De Punder Jan, (°) Rijmenam 20.01.1612 (g. Joannes Verscheuren en Anna Bullens), x Rijmenam 22.01.1640 (g. Henricus Van Punder en Antonius Claes) met Van Bierbeeck Clara, (°) Keerbergen 02.10.1622 (g. Joannes Daems en Clara Van Eynde), + Rijmenam 30.08.1668, deze x 2 Rijmenam 13.12.1662 (g. Martinus Van Sichem en Mr Joannes Van Horebeeck) met Van Sichem Henricus, + Rijmenam 07.03.1668,

     Uit dit huwelijk:

     1. De Punder Elisabeth, (°) Rijmenam 27.01.1641 (g. Joannes Van Horenbeeck en Elisabeth Van den Brande),

     x 1 Rijmenam 27.06.1663 (g. Frans en Peter De Punder) met Dietens Jan, (°) Mechelen OLV 29.11.1634 (g. Vermaesen Joannes en Marcelis Sijnken), fii in Hever,

     De Pundere Petrus, (°) Rijmenam 31.05.1643 (g. Petrus Van Bockel en Maria Van den Brande),

     De Pundere Bartholomeus, (°) Rijmenam 29.09.1645, (g. Bartholomeus Rix en  Joanna De Di...),

     x Rijmenam 29.10.1673 (g. Guilielmus Camps en Joannes De Pundere), met Camps Elisabeth,

     (°) Rijmenam 30.09.1653 (g. Petrus Verswijveren loco Joannes Van Langendonck en Elisabeth Van Langendonck), fa Guilielmus en Joanna Van Langendonck.

     De Pundere Anna, (°) Rijmenam 28.10.1648 (g. Joannes Van Roosbroeck en Anna Van den Eijnde),

     De Pundere Jan, (°) Rijmenam 01.10.1649 (g. Joannes Claes en Beycken Van Vliet),

     De Pundere Cornelius, (°) Rijmenam 20.08.1651 (g. Cornelius Camps en Maria Lens (gehuwd met ene Guilielmus De Punder)),

     De Pundere Jan, (°) Rijmenam 09.11.1653 (g. Joannes Verhagen en Clara Claes), x Muizen 23.11.1676  (g. Corneel De Punder (Rijmenam); Anna Van Laeck (Mu)). met Agnetis Janssens,

     De Pundere Carolus Andreas, (°) Rijmenam 03.08.1656 (g. Nobilis Dnus Carolus Andreas D'oudart Toparche in Diegem en Maria Lens),

     De Pundere Engelbertus, (°) Rijmenam 14.07.1659 (g. Engelbertus Van den Eijnde en Elisabet De Wint),

     2. Van Sichem Guilielmus, (°) Rijmenam 03.10.1664 (g. Guilielmus Van der Audera n. Joannes Boonen en Della Margareta Viterbe),

     Van Sichem Petronella, (°) Rijmenam 01.10.1667 (g. Engelbertus Van den Eynde en Petronella Stuijck),

 

Van Pundere Guilielmus, (°) Rijmenam 25.03.1614 (g. Guilielmus Claes en Elisabeth Van den Brande), + Rijmenam 12.04.1659, x (niet R, P, Bon, O, K, ) met Lens Maria, deze laatste huwde x 2 Rijmenam 30.10.1659 (g. Joannes De Pundere en Alexander Brusselmans) met Van Sichem Martinus,

     Uit dit huwelijk:

     1. De Punder Joannes, (°) Rijmenam 12.05.1649 (g. Mr. Joannes Verhaghe en Anna Vandeven),

     De Punder Joanna, (°) Rijmenam 27.10.1652 (g. Joannes Van Horenbeeck en Clara Van Bierbeeck),

     De Punder Henricus, (°) Rijmenam 15.10.1656 (g. Henricus Vander Roost (maior in Keerberghen) en Anna De Pundere), x met Rix Maria,

     2. Van Sichem Michael, (°) Rijmenam 31.08.1660 (g. Henricus Van Sichem en Joanna Van Leemputten),

     Van Sichem Augustinus, (°) Bonheiden 30.11.1662 (g. Augustijn Daems en Petronilla Verswijver),

 

De Pundere Maria, (°) Rijmenam 18.10.1616 (g. Jan De Backer en Maijken Van den Brande),

 

De Pundere Anna, XII (S3211), (°) Rijmenam 26.11.1617 (g. Antonis Vereeckt en Anna Reijmbout),

    

De Pundere Adriana, (°) Rijmenam 11.05.1620 (g. Jan Verswijvere en Johanna Versteveren), x Rijmenam 21.07.1640 (g. Henricus Truijts en Guilielmus De Punder) met Van Bouckel Petrus,

      Uit dit huwelijk:

      Van Boeckel Joannes, (°) Putte 03.11.1641 (g. Joannes Veryck en Charlot Huysmans), x Putte 21.11.1665 (g. RD Niclays Derbys en Gisbertus Torfs) met Van Leemputte Margareta,

          Uit dit huwelijk:

          Van Boeckel Petrus, (°) Putte 27.12.1667 (g. Joannes De Rijck en Adriana De Punder n. Maria Van den Brande),

      Van Boeckel Guilielmus, (°) Putte 08.10.1644 (g. Guilielmus De Punder en Clara Van Bierbeecke),

      Van Boeckel Michael, (°) Putte 03.01.1647 (g. Joannes Van Boekel en Maria Vermeulen),

       x Putte 07.01.1673 (g. Henricus Van Beithoven en Joannes De Rijck) disp. II de gr. met De Pundere Elisabeth,

          Uit dit huwelijk:

          Van Boeckel Adriana, (°) Putte 28.03.1673 (g. Joannes De Ryck en Adriana De Punder),

          Van Boeckel Anna, (°) Putte 25.12.1676 (g. Rumoldus Smets en Anna Van Aken),

          Van Boeckel Cornelius, (°) Putte 01.10.1679 (g. Cornelius De Bruyn en Barbara Van Boeckel),

          Van Boeckel Petrus, (°) Putte 27.02.1682 (g. Petrus Rijmenants en Maria Van Hoof n. Catharina Van Boeckel),

          Van Boeckel Catharina, (°) Putte 29.07.1685 (g. Adrianus Brabants en Catharina De Bruyn),

          Van Boeckel Joannes, (°) Putte 30.09.1687 (g. Joannes Gebuers en Joanna Van Leemputten),

       Van Boeckel Maria, (°) Putte 18.05.1649 (g. Egidius Van Boeckel en Catharina Van Deeurens),

      Van Boeckel Elisabeth, (°) Putte 14.10.1651 (g. Adrianus Van Boekel en Anna Van Punderen),

 

De Pundere Joanna, XII (S3215), (°) Rijmenam 23.03.1623 (g. Niclaes Niclaesse en Johanna De Grove),

 

De Pundere Frans, (°) Rijmenam 25.07.1627 (g. François Geens en Catlijn De Ronge), x Mechelen St.-Pieter 14.07.1652 (g. Hort Joannes en Van den Brande Maria) met Van Leemputte Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     De Punder Elisabeth, (°) Rijmenam 15.06.1653 (g. Joannes Van Horenbeeck en Elisabeth Van Geele n. Elisabeth Van den Brande),

     De Punder Maria, (°) Rijmenam 15.07.1654 (g. Joannes Ceulemans en Maria Lens),

     De Punder Adriana, (°) Putte 05.08.1656 (g. Gabriel Van Leemputte en Anna Van der Auweraa),

     De Punder Anna, (°) Putte 22.08.1658 (g. Michael Van Deuren en Anna Van der Auweraa),

     De Punder Henricus, (°) Putte 14.11.1659 (g. Martinus Van Sichem en Joanna De Pundere),

     De Punder Joannes, (°) Putte 10.01.1662 (g. Joannes Torff en Joanna Van den Eynde),

     De Punder Maria Joanna, (°) Putte 18.01.1664 (g. Guilielmus Opdebeeke en Maria Scheppers),

     De Punder Guilielmus, (°) Putte 03.10.1665 (g. Guilielmus Frans en Margaretha Machiels),

     De Punder Joanna, (°) Putte 20.09.1667 (g. Joannes Ceuppens en Joanna Torfs).

 

 

 

XI - XII - Van de Vliet Everardus (N1184 + N1968 + N3442 + S3664), x 1 met Bals Catlyn, x 2 (niet Bon!, R, O, K, Ber, SKW, Beer, P, Mui, Hev, ) met De Pundere Anna (N1185 + N1969 + N3443 + S3665), deze x 1 met Michiel Willems.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Willems, geen fii Willems te Mech, SKW, O, R, mogelijk > registerperiode Bonheiden ?

 

2. Van de Vliet Ludovicus, (°) Mechelen O.L.V. 26.09.1619 (g. Van den Vliet Antoen en Janssens Maeijcken), x 1 Bonheiden 12.02.1659 (g. Petrus De Couter en Jacob De Winter) met Roggemans (Anna) Catharina, (deze x 1 Bonheiden 28.01.1655 (g. Joannes Pirioens, Petrus Van Dievelt en Dieric Andries) met Op de Beeck Petrus), x 2 ca. 1661 met De Grove Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     1. Op de Beeck Joannes, (°) Bonheiden 02.02.1656 (g. Jan Pirioens en Catlijn Roggemans),

     2. Van de Vliet Joannes, (°) Bonheiden 31.10.1659 (g. Jan Pirioens en Catlijn Van Else),

     3. Van de Vliet Augustinus, (°) Bonheiden 23.01.1662 (g. Augustijn De Roeck en Catlijn Roggemans),

     Van de Vliet Antonius, (°) Bonheiden 13.07.1665 (g. Antoon Van de Vliet en Catlijn Van de Vliet),

 

3. Van de Vliet Elisabeth, XI (N1721),

 

Van de Vliet Petrus, X - XI (N592 + N984 + S1832), (°) Bonheiden 25.01.1628 (g. Petrus Cortens en Joannes Cuene),

 

Van de Vliet Nicolaus, (°) Bonheiden 11.08.1630 (g. Nicolaus Claes en Maria De Pundere),

 

Van de Vliet Catharina, (°) Bonheiden 26.08.1634 (g. Gerardus Cenne).

 


 

XII - Van den Eijnde Guilielmus (S3210), maalder van de Bonheidense windmolen, + Rijmenam 02.07.1672, x Rijmenam 02.07.1639 (g. Henricus De Pundere en Petrus Gheens) met De Punder Anna (S3211), (°) Rijmenam 26.11.1617 (g. Antonis Vereeckt en Anna Reijmbout), + Rijmenam 13.02.1672.

 

Aktegegevens i.v.m. dit gezin in het parenteel van Van den Eijnde Guilielmus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van den Eijnde Elisabeth, (°) Bonheiden 09.04.1640 (g. Guilielmus De Punder en Elisabeth Van den Brande), x Rijmenam 02.03.1666 met Van Dijck Joannes, + Bonheiden 28.06.1692,

     Uit dit huwelijk:

     Van Dijck Egidius, (°) Rijmenam 14.05.1666 (g. Egidius Van Rompa n. Gaspar Van Dijck en Maria Van den Brande n. Joanna Van Leemputten),

     Van Dijck Gaspar, (°) Rijmenam 28.05.1671 (g. Jacobus Van Rompa n. Gasparus Van Dijck en Anna Verswijveren),

     Van Dijck Joannes, (°) Rijmenam 15.07.1673 (g. Joannes Camps en Maria Van Loo),

     Van Dijck Petrus, (°) Bonheiden 18.08.1676 (g. Petrus Verret en Anna Tchas),

     Van Dijck Anna, (°) Bonheiden 06.07.1682 (g. Joannes Frans en Anna Peeters),

   

Van den Eijnde Joanna XI (S1605), (°) Bonheiden 27.08.1641 (g. Walterus De Punder en Johanna De Punder),

 

Van den Eijnde Maria, (°) Bonheiden 03.02.1643 (g. Joannes De Punder en Magdalena Van de Camp),

 

Van den Eijnde Adriana, (°) Bonheiden 20.02.1645 (g. Joannes Van den Brock en Adriana De Punder), (x) Bonheiden 20.06.1672 (g. Gerardt Frans en Franciscus Van den Eijnde), x Rijmenam 20.06.1672 (g. Gerardus Frans en Joannes Van St....) met Frans Guilielmus,

     Uit dit huwelijk:

     Frans Petrus, (°) Bonheiden 11.06.1673 (g. Peeter Frans en Adriana Van den Eijnde),

     Frans Maria, (°) Bonheiden 11.03.1673 (g. Maria Gilis),

 

Van den Eijnde Clara, (°) Bonheiden 24.12.1646 (g. Amandus Van den Eijnde en Clara ...),

 

Van den Eijnde Franciscus, (°) Bonheiden 07.12.1648 (g. Franciscus De Punder en Maria Van Roijen), x Bonheiden 09.08.1672 (g. Cornelius Camps en Niclaes Van Else) met Sas (Chas - Tchas) Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Van den Eijnde Joannes, (°) Bonheiden 30.06.1673 (g. Jan Van Dijck en Josina Palet),

     Van den Eijnde Joanna, (°) Bonheiden 30.06.1673 (g. Willem Frans en Joanna Van den Eijnde),

     Van den Eijnde Maria, (°) Bonheiden 30.03.1676 (g. Bartholomeus De Punder en Maria Van den Eijnde),

     Van den Eijnde Guilielmus, (°) Bonheiden 07.12.1678 (g. Joannes Van Dijck n. Joannes Van den Eijnde en Joanna Van den Eijnde n. Catharina Zegers),

     Van den Eijnde Petrus, (°) Bonheiden 11.05.1682 (g. Petrus Moons en Maria Jansens),

     Van den Eijnde Henricus, (°) Bonheiden 10.11.1683 (g. Henricus De Punder en Anna Van Langendonck),

 

Van den Eijnde Joannes, (°) Bonheiden 08.08.1651 (g. Jan Van den Eijnde en Maria Van de Voort),

 

Van den Eijnde Joannes, (°) Bonheiden 26.12.1653 (g. Jan Van den Eijnde en Maria Lens), x 1 Bonheiden 28.11.1685 (g. Nicolaus Loijaerts en Franciscus Bals)  met Janssens Maria, + Bonheiden 05.02.1695, x 2 (niet Bon, R, O, SKW,) met Ceulemans Catharina, + Bonheiden 20.04.1704, x 3 Bonheiden 25.06.1704 (g. Matthias Van Loock, Petrus Van Rompa en Wilhelmus Van den Eijnde) met Van Loock Anna,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van den Eijnde Guilielmus, (°) Bonheiden 02.11.1686 (g. Guilielmus Janssens en Elisabeth Van den Eijnde),

     Van den Eijnde Joannes, (°) Bonheiden 17.05.1693 (g. Joannes Van Dijck en Anna Keulemans),

     2. Van den Eijnde Joannes, (°) Bonheiden 10.02.1698 (g. Joannes Averals en Barbara De Kr...),

     Van den Eijnde Anna, (°) Bonheiden 14.10.1699 (g. Joannes Van den Eijnde en Anna Keulemans),

     Van den Eijnde Anna Catharina, (°) Bonheiden 22.09.1701 (g. Nicolaus Keulemans en Anna Van Langendonck),

     Van den Eijnde Maria, (°) Bonheiden 30.08.1703 (g. Philippus Keulemans en Maria Van den Eijnde),

     3. Van den Eijnde Maria, (°) Bonheiden 19.09.1705 (g. Philippus Keulemans en Anna Peeters),

     Van den Eijnde Matthias, (°) Bonheiden 01.11.1706 (g. Matthias Van Loock en Elisabeth Van den Driesch).

 

 

 

XII - Camps Cornelius (S3214), (°) Rijmenam 08.10.1620 (g. Cornelis Neeffs en Catlijn Camps), (x) Rijmenam 22.03.1643 (g. Guilielmus De Punder en Joannes Van Horebeke), x Rijmenam 22.04.1643 (g. Guilielmus Van Pundere en Franciscus Van Pundere) met De Punder Joanna (S3215), (°) Rijmenam 23.03.1623 (g. Niclaes Niclaesse en Johanna De Grove), + Rijmenam 02.06.1662.

 

Uit dit huwelijk:

 

Camps Mattheus, (°) Rijmenam 28.02.1644 (g. Mattheus Camps en Elisabeth Van den Brande), x Bonheiden 07.08.1668 (g. Cornelius Camps en Petrus Frans) met Frans Anna,

     Uit dit huwelijk:

     Camps Cornelius, (°) Bonheiden 07.08.1668 (g. Cornelius Camps en Lisken Meert),

 

Camps Joannes, (°) Rijmenam 16.12.1646 (g. Joannes Van Horebeeck en Clara Van Bierbeeck), x Keerbergen 26.06.1677 (g. Judocus Schrens en Corneel Camps) met Schrens Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Camps Magdalena, (°) Rijmenam 11.09.1678 (g. Cornelius Camps en Magdalena Lens),

     Camps Joanna, (°) Rijmenam 12.02.1680 (g. Joannes Schrens en Joanna Camps),

     Camps Elisabeth, (°) Rijmenam 07.12.1681 (g. Guilielmus Van der Auweraer en Elisabeth Van den Eijnde),

     Camps Franciscus, (°) Rijmenam 27.02.1684 (g. Franciscus Camps en Agnes Janssens),

     Camps Maria, (°) Rijmenam 15.05.1687 (g. Guilielmus Van den Eijnde en Maria Rex),

     Camps Henricus, (°) Rijmenam 08.12.1689 (g. Henricus Schrens en Anna Van Langendonck), + Rijmenam 21.02.1781, x > 1716 met Janssens Maria Catharina, + Rijmenam 07.11.1762,

 

Camps Maria, XI (S1607), (°) Rijmenam 09.04.1649 (g. Franciscus De Punder en Anna Van Dijssel loco Maria Cortens),

 

Camps Joanna, (°) Rijmenam 24.11.1651 (g. Joannes Van Horenbeeck n. Cornelius Neefs en Maria Lens), x Rijmenam 18.11.1673 (g. Cornelius Camps en Joannes Van der Auderaa) met Van der Audera Guilielmus,

     Uit dit huwelijk:

     Van der Auwera Joanna, (°) Bonheiden 30.09.1674 (g. Cornelis Camps en Joanna Engels),

     Van der Auwera Joanna, (°) Bonheiden 04.12.1676 (g. Wilhelmus Kams en Joanna Averals),

     Van der Auwera Maria, (°) Bonheiden 25.10.1680 (g. Franciscus Kams en Maria Schrijns),

     Van der Auwera Joannes, (°) Bonheiden 05.11.1683 (g. Joannes Van der Auwera en Catharina Heremans),

     Van der Auwera Joannes, (°) Bonheiden 07.06.1687 (g. Joannes Van der Auwera en Catharina Van Elst), + Bonheiden 30.09.1694,

 

Camps Anna, (°) Rijmenam 01.03.1654 (g. Joannes Camps en Anna De Pundere), x Rijmenam 02.05.1683 (g. Guilielmus Camps en Egidius Boschmans) met Verhoft Jan, wonen niet R, Bon, P, O, Heist, Duf,

 

Camps Guilielmus, (°) Rijmenam 06.03.1656 (g. Guilielmus De Punder en Elisabeth De Punder),

 

Camps Franciscus, (°) Rijmenam 25.08.1660 (g. Petrus Moons en Adrianus De Punder), x Rijmenam 10.02.1688 (g. onleesbaar) met Verhaghen Petronella,

     Uit dit huwelijk:

     Camps Joanna Maria, (°) Rijmenam 03.11.1688 (g. Petrus Frans en Joanna De Malsche),

     Camps Joannes, (°) Rijmenam 13.08.1690 (g. Joannes Camps en Elisabeth Verhaghen),

     Camps Guilielmus, (°) Rijmenam 23.09.1692 (g. Guilielmus Camps en Joanna Van der Auraer),

     Camps Nicolaus, (°) Rijmenam 17.09.1694 (g. Nicolaus Verhaghen en Agnes Jansens),

     Camps Anna Maria, (°) Rijmenam 26.05.1697 (g. Henricus De Punder en Anna Maria Van Langendonck),

     Camps Guilielmus, (°) Rijmenam 08.02.1699 (g. Guilielmus Camps en Catharina Van Poppel),

     Camps Francisca, (°) Rijmenam 07.07.1700 (g. Guilielmus Verhaghen en Joanna Frans loco Francisca),

     Camps Maria, (°) Rijmenam 23.04.1702 (g. Guilielmus Camps en Maria De Punder),

     Camps Joannes Baptista, (°) Rijmenam 11.01.1704 (g. ... Van der Auweraer en Elisabeth Van Elst),

     Camps Cornelius, (°) Rijmenam 09.11.1706 (g. Cornelius De Punder en Maria De Punder),

     Camps Maria, (°) Rijmenam 23.07.1711 (g. Carolus Verswijver en Maria Scheers).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom