Voorouderlijst De Pelsmaecker Jan                       

 

Pelsmaker De, (de) Pelsma(e)(c)ker, (de) Pelsema(e)ker, (de) Pelsema(e)cker, De Pelssemaker, Pelsma(e)ker(s)

Beroepsnaam van de bontwerker.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XV - De Pelsmaecker Jan den ouden (S22442), ca. 1510, x 1 met Margriete Lambrechts (S22443), x 2 met Catharina Vandenberge, deze x 1 met Sebastiaen Van Crieckinge.

 

- 12 maart 1567, Stijl Van Brabant, voor o.m. Jan De Pelsmaker doude, Jan De Pelsmaker Arntsone, ende Jooris Van de Putte, mannen van leene heeft Anne Van Criekinge x Kaerle Kerckmans verkocht een half bonder en 25r aen Jan De Pelsmaker sone des voors Jan De Pelsmaker doude voor hem en voor Anne, Margriete, Berbele, Marie ende Catherijne De Pelsmaker zijne susteren kinderen, kinderen des voors Jans De Pelsmaker doude, die hij behouden had van wijlen Margriete Lambrechts zijn ierste huijsvrouwe, voor den hellicht ...
ende inden naem en tot behoef van Antonis en Catherijne ende Marie Van Criekinghe daer moeder aff is Katherijne Vandenberghe tegenwoordighe huijsvrouwe des voors Jan De Pelsmakere doude voor dander hellicht
Jan De Pelsmaker Janssone de jonge is sterfman
- 15 april 1575: Anthonis Van Criekinge wijlen Sebastiaenszone heeft ontvangen na de dood van Jan wijlen De Pelsmaker Janssone doude in zijn naam en in naam van Marie Van Criekinghe zijn zuster ende in naam en tot behoef van Anne Margriete Berbele ende Catherijne De Pelsmaker kinderen des voors Jan doude als voor dander hellicht een half bunder land en 25 r ‎(den voors Jan De Pelsmaker, Marie Rogmans, Margriete T/Rogmans).‎
 

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Pelsmaecker Jan, x met Barbara Goris, deze x 2 met Aert Vander Hergracht,

Joos De Pelsmaker ‎(alias De Vorstere)‎ verkoopt aan Jan Van Bettenrode sijnen swagere den welcke bekende vanden voors Joes De Pelsmakere ter erfchijnse ontfangen te hebben een huijs ende hof in Rotselaer ‎(Peeter Van Kelfs)‎ coram Jan Lambrechts ende Jan De Pelsmaeker doude ‎(anno 1563 Stijl van Brabant)‎. 

Jan Hollemans Peetersone laet van desen hove van Bollo als mondeling last hebbende van Willem Hoolaers nu sieck te bed liggende, wesende den voors Willem gemachtigt dd 5 feb 1596 van Hendrik Van Roost wn Elisabeth Vander Hergracht dochter wijlen Aerts Vander Hergracht daer moeder af is Barbara Goris we Jan De Pelsmaecker voor de tocht, ende Cathelijne Van Roost des voors dochter x Jan De Witte hebben verkocht aan Peeter Claes Janssone x Elisabeth Viskens een half bunder bempt onder de Laet van Bollo in den Loosen hoeck.

     Uit dit huwelijk:

     2. Vander Hergracht Elisabeth, x met Hendrik Van Roost,

          Uit dit huwelijk:

          Van Roost Cathelijne, x met Jan De Witte, 

 

De Pelsmaecker Anna, x 1 met Gue(de)ns Jan, x 2 met Peeter Van Meerbeeck,

     Uit dit huwelijk:

     1. Guens Catharina,

     Guens Jasper, 

 

De Pelsmaecker Margriet, x 1 met Andries Van Bettenrode, deze wellicht x 2 met Aurocx alias Ooms Petrus, zie daar,

 

De Pelsmaecker Maria,

 

De Pelsmaecker Barbara,

 

De Pelsmaecker Kathlijne, XIV (S11221),

 

2. Van Criekinge Antonis,

 

Van Criekinge Catherijne,

 

Van Crieckinge Marie.

 


 

XIV - Van Inthout Jan (S11220), ca. 1530, x met De Pelsmaecker Katlijne (S11221).

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Inthout Jan.

 

Uit dit huwelijk:

 

Van Inthout Joannes, XIII (S5610),

 

Van Inthout Adriaen, ca. 1560, x met Clara Poortmans (S2933), deze x 2 met Jan Verhulst (S2932), deze x 1 met Viskens Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Inthout Jacobus, ca. 1590, x met Elisabeth Molenberchs,

     Van Inthout Jan, ca. 1595, 

     2. Verhulst Henricus, () Werchter 23.01.1619 (g. Ricx Henricus en Verhagen Anna),

     3. Verhulst Maria, () Werchter 16.05.1621 (g. Wouters Petrus en Holemans Maria),

     Verhulst Catharina, () Werchter 18.04.1623 (g. Wouters Petrus en Wouters Catharina),

     Verhulst Joannes, XI (S1464), () Werchter 29.09.1626 (g. Stoop Joannes fs Petrus en Boschmans Catharina).

 

Van Inthout Maria,

 

Van Inthout Hubertus, ca. 1570,  x met Margriet Goorts, fa Willem, zij x 2 Rotselaar 05.02.1608 (g. Vanden Eijnde Johannes en Fobleths Johannes) met Joannes Vermeulen -Vermolen, fs ... en Maria Fobelets, deze x 2 ? met Adriana ..., x 2 met Gertrudis Goorts,

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Inthout Joannes, () Rotselaar 30.09.1607 (g. Vautmans Johannes en Pelsmaeckers Johanna),

     2. Vermeulen Adrianus, () Rotselaar 25.10.1609 (g. Vanden Eynde Adrianus en Vanden Eynde Anna),

     Vermeulen Maria, () Rotselaar 11.12.1611 (g. Vermeulen Gualterus en Van Inthout Maria), 

     Vermeulen Antonius, () Rotselaar 06.03.1614 (g. Fobelets Joannes jr en De Muijsere Maria),

     Vermeulen Gerardus, () Rotselaar 06.03.1614 (g. Verbeume Gerardus en Van Aerschot Joanna), 

      Vermeulen Anna, () Rotselaar 27.09.1616 (g. Fobleths Joannes sr en Van Eynde Anna),

     3. Vermeulen Paulus, () Rotselaar 24.10.1620 ill. (g. Smols Paulus en Holemans Elizabeth).


Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom