Voorouderlijst De Key Elisabeth

 

Key, Keij, Keijen, De Key(e)

Bijnaam naar de gelijkenis met een kei: een kaal of koppig iemand.

 


Het ontbreken van de registers van Boortmeerbeek en Elewijt maakt deze lijn bijna onoplosbaar.

Aktes met dank aan Jan Peeters.

 

XI - De Key ...

 

Uit dit huwelijk:

 

De Key Elisabeth, X (M1017),

 

De Key Adrianus,

 

De Key Catharina,

 

? De Key Guilielmus, ca. 1650, x met Elisabeth De Ron(ge),

In Boortmeerbeek was ene Guilielmus Key gehuwd met Elisabeth De Ronge (schepenakte d.d. 14.06.1686).

Op 19.08.1709 wordt te Boortmeerbeek in een schepenakte Augustijn De Keije x Magdalena Geerts vermeld. Zijn broer Jan is borg bij het ontvangen van een rente.

JAN1714 29/11/1714

Hendrik Keldermans en schoonzoon Jan de Keye, collecteurs van Bmb. verklaren dat Jacques Godts 168 gld. ten achter is van dorpslasten en willen deze som verhalen op de kinderen van Jacques Godts.

JAN1718 26/04/1718

Isabella de Mesemacre, baronne de Robecq verhuurt aan Jan de Keye x Elisabeth Keldermans 3 dgw. land op het Grootveld, dewelke reeds in huur waren bij de huurders, voor 6 jaar (3/3) vanaf half oogst e.k. 20 gld./jaar. De huurders betalen de dorpslasten.

JAN1719 02/10/1719

Jan de Keye x Elisabeth Keldermans verklaren verschuldigd te zijn aan mevrouwe de Robecq 10 gld. uit een meerder som van 60 gls. over twee eycke bomen staande in de Strecke te Bmb.

JAN1729 11/11/1720

Het echtpaar leent 75 gld. van Joanna Schellekens, e/ Cornelis Daems, wed. Cornelis Gijselincx. Als borg stelt het echtpaar een huis aan de steenweg. Vader Hendrik Keldermans stemt toe.

JAN1723 14/10/1723

Elisabeth Keldermans, geassisteerd van haar man Jan de Keye (Bmb.), transporteren aan Cornelis Daems x Joanna Schellekens (Bmb.), een dgw. land te Bmb. op het Grootvelt, regenotend de chartreuzen tot Lier ter 1e, de kercke ofte H. Geest van Hv ter 2e, de vercoopers selfs goed ter 3e, baron de Robecq causa uxoris ter 4e. Verkoopprijs 161 gld.13 st. 1 oord courant. Het goed competeert de verkopers uit hoofde van wijlen Hendrick Keldermans (vader van Elisabeth), die het zelf bij koop had verkregen tegens sieur Jacobus Spillebout en consoorten dd. 19/01/1709 (schepenb. van Bmb.)

SL250 26/09/1747

De kinderen van J. De Key x E. Keldermans cederen 1 dgw. land op het Grootveld aan Philippus De Keyser x Maria Rassaerts.

BRAN1709 18/03/1709

J. De Keye (x E. Keldermans) en A. De Keye (x M. Geets) zonen van G. De Keye x E. De Ronge, scheiden en deilen van erfgoed van hun ouders, te weten een huis en hof te Bmb aan de Deyckstraete d.m.v. uitgroting. J. De Keye verkoopt zijn deel aan Augustijn mits 170 gld., die ter rente blijft staan.

SL247 19/08/1709

A. De Keye x M. Geets nemen 200 gld. ter rente op van Joanna Schelkens, wed. Cornelis Gijselincx. Als borg hofstede aan de Dijkstrate, waarvan hij de helft gekocht heeft van zijn broer J. De Keye x E. Keldermans en de helft geerfd heeft van z/ ouders.

JAN1747 16/01/1747

Uitgroting van 3/4 van een huis door Petrus De Keye t.o.v. zijn broers Jacobus en Engel en zuster Elisabeth.

     Uit dit huwelijk:

     De Keye Jan, collecteur van Boortmeerbeek (1714), x met Elisabeth Keldermans, fs Henricus,

          Uit dit huwelijk:

          De Keye Henricus, bejaard jongman in 1747,

          De Keye Joanna Maria, x met Saen Joannes,

          De Keye Elisabeth, x met Andries Rumoldus,

          De Keye Catharina, bejaarde juf. in 1747,

     De Keye Augustinus, ca. 1680, x Hever 10.02.1705 (g. De Key Guilielmus en Geets Engel) met Geets Magdalena,

          Uit dit huwelijk:

          De Keye Elisabeth, x met Vanhorenbeeck Joannes, wonen Boortmeerbeek, 

          De Keye Jacobus, x Wespelaar 14.03.1743 (g. De Backer Jacobus en De Key Petrus) met Peeters Maria, wonen Wespelaar,

          De Keye Engel, + Kampenhout 23.04.1783, x met De Keyser Joanna, fii in Kampenhout,

          De Keye Petrus, x met Goovaerts Anna,

 

De Keije Rombout, + Hever 05.03.1689, x met Catharina Van Gijsel, deze x 2 Hever 29.03.1694 (g. EH Vande Perre en Antoon Rommens koster) met Adriaen Claes, (deze x 1 met Maria Ackermans, x 2 met Catharina Adriaens, alles wellicht Boortmeerbeek, x 3 (wellicht Boortmeerbeek) met Hendrik Casteels,

Momb: Willem De Keije, Norbert Van Gijsel (over 4 minderj.).

 JAN1718 08/03/1718

Hendrik Casteels x Catharina Van Gijsel (voordien x Rombout De Keye, waarvan behouden 3 nu getrouwde kinderen Petrus, Catharina en Jacques) verklaren dat Guilliam Coppens x Barbara Van den Zeype en Adriaen Vercammen x Catharina Geets hen 3 gld. 6 st. betaald hebben ter voldoening van eertijds akkoord tussen Rombout De Keye en zijn broers en zusters.

     Uit deze huwelijken,

     1. De Keije Peter, () Hever 18.07.1681 (g. Peter Verhulst en Maria Vercammen), x Kampenhout 02.10.1710 (g. Joannes en Jacobus De Key)

     met De Becker Maria, fii in Kampenhout,

     De Keije Catharina, () Boortmeerbeek, Hever 21.10.1683 (g. Gerard Vercammen en Catharina Van Elsen),

     De Keije Jacob, () Hever 07.10.1685 (g. Jacob Verelst en Maria Schoeters fa Huibrecht),

     De Keije ..., en + Hever 07.08.1687, () door de vrvr,

     De Keije Jan, () Hever 21.06.1689 (g. Jan Van Gijsel en Elisabeth De Ron),

     2. Casteels Agneet,

     Casteels Maria,

     Casteels Emmerantia, 

     3. Casteels Antonius.

 


 

X - Vercammen Gerardus (M1016), ca. 1650, (niet Muiz, DD, Kamp, R, H, Broech, K, O, ), x Muizen 15.07.1679 (g. De Key Rumoldus en Janssens Georgius) met De Key Elisabeth (M1017), (niet Mui, DD, Hev, L, Rumst, Noord, Broech, BMB!, El!, ).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Vercammen Gerardus.

 

Uit dit huwelijk: deze doordachte gezinsgegevens met dank aan Jan Peeters,

 

Vercammen Catharina, () Hever 24.08.1681 (g. Cornelis Van Rijmenam en Catharina van Gijsel),

 

Vercammen ..., + Hever 16.04.1683,

 

Vercammen Maria, () Hever 29.07.1683 (g. Adrianus De Keij en Maria Van Dessel),

 

Vercammen ..., + Hever 25.01.1684, 

 

Vercammen Rumoldus, () Hever 15.03.1685 (g. Rumoldus De Keij en Catharina De Keij),

 

Vercammen Adriaen, () Boortmeerbeek ? (niet Hev, Mui, Wes, H, R, K, O, Bon, El, Ep, Leest, Kamp, DD, Mech, Kamp, ), x Hever 31.01.1716 (g. Engel Geerts en Willem Vercammen (vader ?, ex Hev? )) met Geets Catharina (N255), () Boortmeerbeek ....(niet Hev, Mui, R,  ).

Schepengriffie Boortmeerbeek.

Aktedatum 21.03.1729: ... Adriaen Vercammen, gemachtigd voor not. M. Loosen ...

Aktedatum 12.03.1732: ... zeker huys ende erve, groot 1 dgw. gelegen te Boortmeerbeek ontrent den Bergh aldaar ... alsnu in huere beseten door Adriaen Vercammen den welcken 't half meert naestcomende ten coste des tranportants sal worden verhuyst.

Aktedatum 10.03.1733: ...verschijner Adriaen Vercammen, gemachtigde van Adriaen en Peeter Boels ...

 

Vercammen Guilielmus, IX (N508).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom