Voorouderlijst De Coster Nicolaus
 

 

Koster De, De Kostere, Kosters, Köster(s), Koester, Coster(s), De Coster(e), De Costerd, De Costre, De Coester, De Cuester, De Keuster, De Ceuster, K(e)uster(s), Küster(s), C(e)uster(s), Cuesters, Ceursters, Kuysters, Cursters, Costerman(s), Kosterman(s), -mann, Ku(e)stermann, K(e)ustermans, Ceustermans, Custermans, Kuystermans, Kuijstermans, Ceurstemont

Beroepsnaam van een kerkkoster.

 


 

XV - De Coster Nicolaus (S + M), x met Verherbruggen Anna (S + M).

 

SAL 7479 fo 331: 3 feb 1587 Catlijn De Coster dochter wijlen Niclaes x Anna wijlen Verherbrugge, tegenwoordige huijsvrouwe van Jan Leerbijls woonende tot Wackerzeel heeft gemachtigt mr Michiel Van Vileer ende Niclaes Van Craenenbroeck, clerken der eerste schrijfkamer, ende Niclaes De Bonte om te compareren voor de schepenen der stadt Loven achtervolgens den contracte aengegaen met mr Anthonis Van Heetvelde om ter erfchijnse uit te geven een stuck lant nutertyt bempt daerop huijs ende hof plach te staen groot ses dm ende 31 roeden gelegen onder Thieldonck onder de heerlijckheijd van Lankendriesch tot behoef van mr Goerdt Rijnders

 

Uit dit huwelijk:

 

Custers - Scosters Catharina (M9477 + S12525).

 


 

XIV - Leerbels Joannes (M9476 + S12524), ° ca. 1540, + Wakkerzeel 30.05.1626, x 1 met Barbara De Schrijnmaecker, x 2 met Catharina Van Malcote, fa Martinus, x 3 (of alias van de vorige) Mechelen OLV 07.02.1586 (g...) met Custers - Scosters Catharina (M9477 + S12525), Sav+, + Terbeeck onder Tildonk (Beca) 27.10.1638.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Leerbels Anna, ° ca. 1576, x (wellicht) met Lucas De Rijcke,

 

2 en/of 3. Leerbels Guilielmus, XIII (M4738 + S6262), (°) Wakkerzeel 11.08.1592 (g. Ingelbertus Van Espen en Catharina Van Boven),

 

Leerbels Elizabeth, x Wakkerzeel 10.05.1623 (g. Langendonck Joannes en Van Raijmenant Petrus) met Verschoer Christianus, fs Nicolaus.ff eerst onderricht sijnde, en(de) van alle

     Uit dit huwelijk:

     Verschoor Nicolaus, (°) Wespelaar 20.02.1624 (g. Antonius Bessems en Anna Guyns),

     Verschoor Hubertus, (°) Wespelaar 04.11.1626 (g. Petrus De Greef en Margareta Verherbruggen),

     Verschoor Adrianus, (°) Wespelaar 26.03.1628 (g. Henric Smedts en Margareta Laerbils), 

 

Leerbels - Leerbijls - Laerbeels Margaretha, + Rotselaar 10.03.1670 we Joes Janssens, x 1 Wakkerzeel 05.11.1623 (g. Joannes Gobbelijns, Petrus Derboghen, Leerbels Guilielmus en Van Langendonck Joannes) met Martinus Goerts (Geerts - Gorts), fs Nicolaus, + Wakkerzeel 08.11.1635 mv obijt ex febri calida patis suspecta, x 2 Rotselaar 20.01.1636 (g. Zelis Petrus en Dierix Joannes) met Janssens Joannes, fs Willem, deze x 1 Rotselaar 20.07.1625 (g. Guilielmus Janssens en Henricus Verbraecken sr en jr) met Verbraecken Maria,

     Uit dit huwelijk:

     1a. Goerts Susanna, (°) Wakkerzeel 28.01.1625 (g. Van Ermigeen Oliverius ? en Goerts Susanna), + Wakkerzeel 26.11.1682 waterzucht,

     x Rotselaar 20.11.1644 (g. Meulemans Petrus en Janssens Joannes) met Meulemans Joannes, fs in Wakkerzeel,

     Goerts Elisabeth, zie akte,

     Gorts Guilielmus, (°) Wakkerzeel 04.07.1629 (g. Lerbels Guilielmus en Goorts Catharina),

     Goorts Joannes, (°) Wakkerzeel 02.04.1632 (g. Van Maelcot Joannes en Geens Anna),

     1b. Janssens Magdalena, (°) (niet Rot, Wez, W, Bet, Wak, ), x 1 Rotselaar 13.05.1656 (g. Mathijs Lambertus en De Pelsmaker

     Guilhelmus/Van Criekinghe Joannes) met Joannes Van den Dries, x 2 Rotselaar 10.12.1673 (g. De Neuter Henricus en Huens Petrus)

     met Joannes De Meijer, x 3 Rotselaar 09.07.1681 (g. Van Crieckinge Andreas en Claes Amandus) met Adrianus Vercalsteren,

     Janssens Catharina, ° ca. 1625, x Rotselaar 16.11.1647 (g. Janssens Joannes pater en De Pelsmaeckere Godefridus/... Petrus) met Guilielmus De Pelsmaecker,

     Janssens Petrus, (°) Rotselaar 12.07.1628 (g. Petrus Raeymaecker en Catharina Cordeel),

     2. Janssens Joannes, (°) Rotselaar 05.08.1637 (g. Stockmans Joannes en Persoens Christina), x 1 (niet Rot, Bet, Wak, W, ) met Catharina Van der Schrieck,

     x 2 (niet Rot, Bet, Wak, W, ) met Anna Van Uijthem,

     Janssens Jacobus, (°) Rotselaar 01.12.1639 (g. Van Ermeghen Anthonius en Vander Heijden Catharina ?), x Rotselaar 19.11.1661

     (g. Dnus Huaert Antonius en Van Aerschot Adrianus) met Catharina Van Aerschot,

     Janssens Guilielmus, (°) Rotselaar 30.05.1645 (g. Roesbroeck Guilielmus en Vanden Bosch Catharina), x (niet Rot, ) met Adriana Montens.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom