Voorouderlijst De Clerck Peter

 

Clerck (de), (de) Clerc, De Cler(c)q, De Cler(c)que, De Kler(c)k, De Klerc(q), De Clersk, Declercq, Clerckx, Clerq, Clerc(q), Cler(c)x, Kler(c)kx, Klerks, Klerx, Clercxkens

Uit het Latijn clericus: geestelijke die de lagere wijdingen (en dus een opleiding) ontvangen heeft. Achteraf kreeg het ook de betekenis van geleerde, schoolmeester, geletterde, griffier, secretaris...

Een beroepsnaam dus.

 


Het klokkengietersgedeelte in ontleend aan onderstaande KLOKKENGIETERSSITES 1 en 2 van André Lehr. Waarvoor oprechte dank. Hier vind je natuurlijk een pak info over klokkengieten en de tijd waarin het legendarisch werd. Ten zeerste aanbevolen.

 

De Clerck Peter, metaalgieter - klokkengieter in Mechelen, ° ca. 1565, x Mechelen OLV 13.01.1591 (g...) met Van de G(h)eijn Joanna - Jenneken.

 

De Mechelse klokkengieter Peter de Clerck, zoon van een metaalgieter, was in 1591 in het huwelijk getreden met Johanna van den Ghein, een zuster van Peter III, Jan III en Hendrick. Vanuit die positie zal hij waarschijnlijk als ervaren gieter in 1638 zijn jongere neef Peter IV,  zoon van zijn schoonbroer Jan III, geholpen hebben met het vormen en gieten van de meer dan vijftienduizend pond zware Salvator voor de Sint Romboutstoren te Mechelen. De compagnons goten in datzelfde jaar een ruim veertienduizend pond zware klok voor de Sint Goedele te Brussel. In 1626 giet De Clerck een aantal klokken voor Breda. Klokken van Peter de Clerck zijn bekend in de periode 1619 tot in zijn sterfjaar 1642. 
bronnen:
G. van Doorslaer, Les Van den Ghein fondeur de cloches, canons, sonnettes et mortiers à Malines. In: Annales de l’Académie Royale d’Archéologie de Belgique, tome 62, 1910, p.463-671.
Marc & Karine van Bets-Decoster, De Mechelse klokkengieters (Mechelen, 1998).

 

Geneologisch repertorium van het Mechels District (François Van der Jeugt)

Notariaat Jan Harlinghen F°496r dd 20.12.1621

Peter De Clerck, klokgieter in Mechelen verklaart dat Jean Pirioens en Jan Hallemans, kerkmeesters van Boom, hem de som van 272 gulden 17,5 stuiver verschuldigd zijn voor de levering van twee klokken, wegend 343 pond met noch vier pannen daer de zelve clocken in zullen luien, makend tesamen 390 pond aan 14 stuiver 1 blank het pond. Ze werden gewogen op de stadswaag op 11 en 20 december ll. Regeling van betaling.

 

Mechelse gegevens met dank aan: De Ware Vrienden van het Archief, bewerking Parochieregisters Mechelen 1519-1796,  http://www.dewarevrienden.net,  2007-2010.
 

Uit dit huwelijk:

 

De Clercq Joannes, x Mechelen O.L.V.over de Dijle 01.07.1623 (g. De Clerck Petrus en Havens Joannes) met De Neeff Clara,
     Uit dit huwelijk:

     De Clercq Maria Margaretha, (°) Mechelen O.L.V. 19.11.1623 (g. De Clercq Petrus en De Clerq Maeyken),

     De Clercq Barbara, (°) Mechelen O.L.Vrouw 16.03.1625 (g. De Windt Cornelis en Peeter - De Neeff Barbara),

     De Clerck Guiliam, (°) Mechelen O.L.Vrouw 06.12.1626 (g. De Clerck Hendrik en Cornelis Jackemijntken), thuis ged. dr vroedvr.,

     De Clerck Elisabeth, (°) Mechelen O.L.V. 31.07.1628 (g. Pansus Peeter en Van Thielen Lesken),

     De Clerck Catharina, (°) Mechelen O.L.Vrouw 31.01.1630 (g. De Clerck Petrus en Van de Venne Maria),

     De Clerq Clara, (°) Mechelen O.L.Vrouw 12.05.1632 (g. Bemers Joannes en De Leuwe Clara),

     De Clerk Joannes, (°) Mechelen O.L.Vrouw 28.08.1634 (g. De Drijver Joannes en Vande Gaijne Joannes).

 

De Clerck Petrus, (°) Mechelen O.L.V. 21.04.1591 (g. Van Geijne Peter en Van den Geijne Anna), x Mechelen St.-Jan 29.06.1619 (g. De Clerck Joannes en De Clerck Rumoldus) met Parudaens - Paridans Anna,

     Uit dit huwelijk:

     De Cleerck Jacobus, (°) Mechelen St.-Jan 17.08.1620 (g. Paridans Jacobus en Versvenen Margarita),

     De Cleercks Joannes, (°) Mechelen St.-Jan 11.03.1624 (g. Van de Gaenen Joannes en Van Opbrucht Margareta),

     x Mechelen OLV 10.02.1649 (g. Daneels Cornelius en Ioureth Petrus) met Elisabeth Daneels, fii in Mechelen,

     De Clerck Elisabeth, (°) Mechelen St.-Jan 24.10.1627 (g. De Clerck Joannes en Van Opburch Elisabeth),

     De Clerck Petrus, (°) Mechelen St.-Jan 30.10.1630 (g. Vrijenbeurch Alexander en De Neef Clara l. Alexandri Oost Gisbertus),

 

De Clerck Rumoldus, (°) Mechelen O.L.V. 20.10.1594 (g. De Mulder Rombout en Van den Geijne Anna),

 

De Clerck Anna,

      Uit deze relatie:

      De Clerck Johannes, (°) Mechelen O.L.V. 28.07.1633 bastaard (g. Van de Gheijne Peeter en De Clercq Maeijken),

 

De Clerck Cornelius, (°) Mechelen O.L.V. 02.04.1597 (g. De Clerck Machiel en Willems Anna),

 

De Clerck Jacobus, (°) Mechelen O.L.V. 08.10.1604 (g. Van Lieck Peeter en Van den Gheijn Lesken), + Mechelen 11.03.1666, x Mechelen OLV 01.06.1636 (g. Snijers Anthonius en Verbeeck Rombout) met Anna Van Geertsem, + 21...1668, geen fii in Mechelen .

 

 

De Clercq Rumoldus, timmerman, (°) Mechelen O.L.V. 20.10.1594 (g. De Mulder Rombout en Van den Geijne Anna), + Mechelen 28.06.1666, x Mechelen OLV 16.01.1621 (g. De Clerck Petrus en Coens Nicolaus) met Boecxstaens - Boeckstuijns - Bocxtuijn - ... Magdalena, fa Jan, Mech+, Hef+, DD+, + Humelgem 01.02.1670.

 

Onderstaande akte uit Notariaat Jan Harlinghen registers 914 t.e.m. 918 (1628-1634) met dank aan François van der Jeught en aan De Ware Vrienden van het Archief:
F°1r 7 januari 1628:
Matheus De Bruijne, timmerman, echtgenoot van Anneken Caluwaerts, dochter van Peter Caluwaerts, lenen van Jaques Mathijs, hoedenmaker, gehuwd met Anna Van Essche, 300 rijnsgulden. Voor de terugbetaling stellen zij als borg een perceel hofland, groot een half bunder gelegen buiten de Overste Poort in de Rechtestraat leidend naar Zemst, tussen het eigendom van Franchois Van Beneden en dat van de kinderen van Peeter Caluwaerts, voordien van Sijmon Van Bussecom, achteraan komend aan het straatje naar de Pareiplas tot aan de Zemstse steenweg en waarvan de andere helft eigendom is van Hans Leemans. Anneken Caluwaerts verkreeg het perceel bij de erfenisverdeling verleden voor notaris Hubrecht Sporckmans en bekrachtigd door de weesmeesters.
Rombout De Clerck, timmerman, echtgenoot van Magdalena Bocxtuijns, stelt tot medepand een dagwand hofland en een kriekerij waar voordien een huis op stond, gelegen buiten de Adegempoort op de hoek van de Broekstraat, tussen deze straat, het eigendom van de erfgenamen van Loijs Breaumont en dat van Marten De Clerck. Dit eigendom verkreeg Magdalena Bocxtuijns. Het was oorspronkelijk verkocht door Margareta Van Orssagen en Rombout Berincx aan wijlen Jan Bocxtuijns en Maijken Van den Gheijne, die de neef was van Magdalena Bocxtuijns en het haar bij testament naliet.

 

Genealogisch Repertorium van het Mechels District (Paul Behets)

Goedenissen Hombeek 19.06.1627:

Magdalena Boxthuys wijlen Jans dochter x Rombout De Clercq

Guilliam Verschueren x Maria Van de Gheyne die te voren weduwe was van wijlen Jan Boxthuyns, hebben opgedragen aan jof. Catharina Reymaes we wijlen Cornelis De Gottere.

 

Uit dit huwelijk:

    

De Clerck Maria, (°) Mechelen O.L.V. 28.01.1622 (g. Couthals Jan en Van Leest Truijken),

    

De Clerq Johannes, (°) Mechelen O.L.V. 20.06.1623 (g. Van den Gheijn Jan en Van den Gheijn Maeijcken), x Mechelen OLV 05.12.1649 (g. De Clercq Rumoldus en Grison Anthonius) met Barbara Grison,

     Uit dit huwelijk:

     Grison (De Clerck) Joannes, (°) Mechelen OLV 26.01.1647 ill. (g. Verstraeten Petrus en Commers Magriet),

     De Clerck Antonius, (°) Mechelen OLV 16.09.1650 (g. Grison Antonius en Boxstuijns Magdalena),

     De Clerck Maria, (°) Mechelen OLV 08.03.1653 (g. De Clerck Rumoldus en De Clerck Maria),

     De Clerk Arnoldus, (°) Mechelen OLV 06.12.1654 (g. Clerk Arnoldus en Van Geersom Anna),

     De Klerck Maria, (°) Mechelen OLV 14.04.1657 (g. Grison Egidius en De Klerck Maria),

     De Clerck Adriana, (°) Mechelen OLV 20.03.1659 (g. De Clerck Petrus en Grison Adriana),

     De Clerck Rumoldus, (°) Mechelen OLV 19.06.1661 (g. De Clerck Petrus en Boxstaens Maria),

     De Klerck Guilielmus, (°) Mechelen OLV 06.09.1664 (g. Van Veltom Guilielmus en De Bruijn Catharina),

     De Klerck Magdalena, (°) Mechelen OLV 19.08.1667 (g. Persoons Guilielmus en Cornelius en Brandts Magdalena),

     De Klerck Antonius, (°) Mechelen OLV 19.05.1672 (g. Grison Anthonius en Goeijvaerts Elisabeth),

 

De Clerck Peeter, fs Rumoldus, (°) Mechelen O.L.V. 14.09.1625 (g. De Clerck Peeter en Van de Gheijn Clara), x (niet Mech, DD, ) met De Bruijn Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     De Klerck Ludovicus, (°) Mechelen OLV 17.05.1660 (g. Bouxstaens Magdalena en De Bruijn Ludovicus),

     De Klerck Catharina, (°) Mechelen OLV 29.05.1661 (g. De Klerck Joannes en Wuijtiers Catharina),

     De Clerck Arnoldus, (°) Mechelen OLV 06.09.1663 (g. De Clerck Arnoldus en Van Gersum Anna),

     De Clerck Maria, (°) Mechelen OLV 26.09.1665 (g. Van Scabroeck Joannes en De Klerck Maria),

     De Klerck Anna Begga, (°) Mechelen OLV 20.04.1668 (g. Van Vuel Rumoldus en De Bruijn Maria),

     De Klerck Elisabeth, (°) Mechelen 18.03.1672 (g. Du Prets Paulus en Van Dooselaer Elisabeth),

     De Clerck Rumoldus, (°) Mechelen OLV 11.07.1674 (g. Poep Joannes en Boelstuijn Maria n. Roeijtiers Elisabeth),

   

De Clerq Arnoldus, (°) Mechelen O.L.V. 30.05.1627 (g. Van Thongeren Aert en Fabri Lenora), + Humelgem 02.06.1676, pastoor in Humelgem,

    

De Clercq Elizabeth, (°) Mechelen O.L.V. 09.10.1628 (g. De Clercq Hans en Bocxthuijn Maeijcken),

    

De Clercq Maria Margaretha, (°) Mechelen O.L.V. 07.03.1631 (g. De Clerq Jaques en Boecxthuijns Maria),

    

De Clerck Clara, (°) Mechelen O.L.V. 22.06.1633 (g. Lambrechts Paulus en De Neve Clara),

    

De Clerck Rumoldus, (°) Mechelen O.L.V. 21.06.1635 (g. Boeckstuijns Rumoldus en Verberght Elijzabeth).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom