Voorouderlijst De Bruijn Hendrik

 

De Bruin, De Bruine, De Bruijn(e), De Bruyn(e), De Brun, De Brun(n)e, (de) Broen

Bijnaam naar de bruine kleur (van huid, haar of ...).

 


 

XVII - XVIII - XIX - De Bruijn Hendrik (S + N), ca. 1425, x met ...

 

- 19 jun 1503: Peeter De Bruijne zone wijlen Hendrik ontvangt na de dood van zijn vader een half bonder beempt gelegen int Goerbroeck
- 23 mei 1546: Peeter De Bruijne zone wijlen des voors Peeters heeft opgedragen aan Goort Peeters zone wijlen Christiaens
- 19 aug 1577: Gotschalck Peeters na de dood van zijn vader Goort Peeters x Margriet Van Vynne voor hem en voor zijn broer Christiaen Peeters
- 15 sep 1589: Jan en Daneel Peeters na de dood van Godschalk Peeters hun vader ten behoeve van henselven en van Christiaen Peeters en van Daneelken Verheijen zoenken van wijlen Marie Peeters
- 15 feb 1593: ‎(Jasper Van Hovelt)‎: Jan ende Daneel Peeters verkopen aan Jacop De Rijck priester zone Jans x Cathlijn wijlen Verhagen. 

HCT851 fo 199:
- 19 jun 1503: Cathlijn Sbruijnen dochter wijlen Henricx heeft ontvangen nae doode desselfs Henricx haers vaders een dm eusels aan den Dongelbergh tussen heurs selfs goeden ende Wouter Van Puttegem doende Peeter De Bruijne heur broeder als heuren besetman den eedt
- 27 apr 1506: Peeter De Bruijne zone wijlen Henricx heeft nae doode Kathlijn Sbruijns zijns susters het voors dm verheven
- 15 nov 1546: Peeter De Bruine zone wijlen Peeter nae doode desselfs wijlen Peeters sijns vaders heeft ontfangen een dm eusels.

HCT851 fo 330:
- 28 jan 1489: Peeter De Bruijne Hendricksone heeft ontfangen nae doode wijlen Jan De Bruijne sijns broeder tot behoef van hem en van zijn broeders ende zusters een dm bempt int Goorbroeck
- 24 mei 1546: Remeijs De Bruijne sone wijlen Henrickx naer doode Peeter De Bruijnse sijns ooms heeft ontfangen een dm bempt int Goorbroeck.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Bruijn (Katlijn), XVI - XVII - XVIII (S + N),

 

De Bruijn Hendrick,

 

De Bruijn Jan,

 

De Bruijn Peeter,  x met ...

     Uit dit huwelijk:

     De Bruijn Peter.

 


 

XVI - XVII - XVIII - Moens Aert, ca. 1455, x met (Katlijn) De Bruijn (S + N).

 

Uit dit huwelijk:

 

Moens Maria, XV - XVI - XVII.

 

 

 

De Bruijn Henrick, ca. 1490, x met ...

 

HCT851 fo 330:
- 28 jan 1489: Peeter De Bruijne Hendricksone heeft ontfangen nae doode wijlen Jan De Bruijne sijns broeder tot behoef van hem en van zijn broeders ende zusters een dm bempt int Goorbroeck
- 24 mei 1546: Remeijs De Bruijne sone wijlen Henrickx naer doode Peeter De Bruijnse sijns ooms heeft ontfangen een dm bempt int Goorbroeck
- 6 sep 1553: Jan De Bruijn als momboir ende tot behoef van Berbel De Bruijne bij doode des voors Remeijs haers vaders heeft ontfangen het voors dm
- 29 aug 1568: Barbara De Bruijn x Coenraet Coens heeft gederft het voors dm aen Goort Peeters Christiaensone.
 

HCT852 fo 142:
- 2 sep 1479: Jan De Smeedt heeft gederft een half bunder bempt int Goorbroeck aan Lauwereijs Vanderheijden
- 30 nov 1486: Goort Van Bierbeke heeft ontfangen tot behoef van hemzelf en vanen zijn broeder Peeter ende tot behoef van Jans kinderen Van Bierbeke een bunder bempt int Goorbroeck
- 30 nov 1491: Jan Van Bierbeke heeft verheven na doode van Goort zijn vader
dezelfde dag verkocht aan Peeter De Bruijne voor hem en voor zijn broer Hendrik De Bruijne.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Bruijn Remeijs,

 

De Bruijn Jan.

 


 

De Bruijn Remeijs, ca. 1520, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Sbruijnen Berbel,.

 


 

Coens Coenraedt , ca. 1545, x met Berbel Sbruijnen - De Bruijn.

 

WRT1846 fo 110v: 30 mrt 1565
Arnt Vandeneijnde x Marie Holemans ende Jan Vandeneijnde alias Raecken Raeps in de naam van Jacop Vervarent dragen op aan Jan Vernoijen x Anna Heremans een erfelijke rente dd 4 mei 1558 bij Lauwereijs Wouters x Margriete Bloms bekent tot behoef van Coenraedt Coens x Berbele Sbruijnen ende bij den voors Coenraedt Coens en sijn huijsvrouwe vercocht tot behoef vanden voors Arnde Vandeneijnde x Marie Holemans ende vanden voors Jakop Vervarent dd 4 mei 1560
WRT1846 fo 140: 10 jun 1567
Jan Vernoijen heeft bekent dat Lauwereijs Wouters aen hem heeft gequeten de helft van alsulcke erfelijcke rente als den voors Lauwereijs Wouters x Margriete Bloms bekendt hadde tot behoef van Coenraedt Coens ende Berbele Sbruynen dd 4 mei 1558 hem nu competerende bij transporte
SAL 7295: 15 apr 1572
Laureijs Wouters x Margriet Bloms heeft afgelost ende gequeten de hellicht van alsulcken rente ... tot behoef van Coenraedt Coens x Berbele Sbruijnen schepen van Werchter dd 4 mei 1558 hem competerende bij transporte gedaen bij Janne Vanderhorst x Margriete Verdonck
Haacht bede 1573: Coenraedt Coens woonde in de plaatse
WRT1846 fo 1: pagina midden door gescheurd 4 m... 1560
...
Bruijne getransporteert Coenraedt Coens x Berbel Sbruijnen de voors rente soo worde daerin gegoet Jacop Vervarent Arnt Vandeneijnde x Marie Holemans.

 

Uit dit huwelijk:

 

Coens Coenrardus ? 

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom