Voorouderlijst De Bijn Jan
 

(de) Bie, Deby(e), Debije, Biekens

Bijnaam uit de naam van van het insect: bij. En of andere eigenschap, of houder van ...

of

Deben, Debin(g), De Bin(g), Dubin, De Beyn

Familienaam afgeleid van ofwel de plaatsnaam Ben (Luxemburg ) of de plaatsnaam Eben(-Emael) (Luxemburg).

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XV - XVI - XVII - De Bijn ...

 

Uit dit huwelijk:

 

De Bijn Cornelis,

 

De Bijn Jan, XIV - XV - XVI.

 


 

XIV - XV - XVI - De Bijn Jan (S + N), ca. 1525, x met Truyens Catharina, deze x 2 met Sebastiaen Uijterhellicht.

 

RMN5: 17 nov 1567:
Jan De Bijn x Catharina Truyens hebben vercocht aen Henricken Claus x Lijsbeth Van Swijver een huijs metten hove daerachter aene groot tsaemen een half dagmael bij de brugge tot Rijmenam tusschen de kinderen en erfgen wijlen Jans Van Aken alias Soetmont ter eenre, Henrick Vandeneijnde erfgen ter tweeder ende derder welck voors huijs gewaerborgd op eenen pot wijns der kercken van Rijmenam, de kinderen Jans Verhaegen al erfel sonder meer commers.
RMN8: 18 feb 1580:
Catharina Vlemincx x Henricus Persoons hebben vercocht aen Adriaen Camps x Catherijne Bernaerts een erfelijcke rente op de goeden van wijlen Janne De Bijn x Catharina Truyens.
RMN: 5 feb 1607:
Matheus Cruijt Adriaensone wijlen heeft vercocht aen Willem Van Rommel x Elisabeth Volckaerts een jaerlijkse rente die den voors Matheus Cruijt was heffende op de goeden wijlen Jan De Bijn x Catharina Truyens te Wayenesse.

RMN: 24 mei 1603:
Marie De Bijn Jansdochter wijlen daer moeder af was Catharina Truyens x Jan Claes hebben tot lossinge vanden voors Jan Claes uit de gevangenis van Bergen op den Zoom vercocht aen mr Peeter Thuens secr vanden grooten raede x joufr Anna De Mares een erfelijcke rente & heeft daervoor de voors Marie De Bijn te pande gestelt ierst een woonstede met huijsinge, bogaerde, hove, winnend land in een stuck met noch twee bempdekens al aen malcanderen gelegen tot Wayenissen groot houdende samen ses dagwant, item noch een half bunder lants geheeten het Venneken, item noch een stuck lants geheeten Djakobs met een boschken daeraen gelegen, Merten Claes dese goeden in hueringe is houdende.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Bijn Maria, XIII - XIV - XV (S4417 + S4609 + N6585 + S8449 + S9569 + S9641 + S12467 + S26177).

 


 

XIII - XIV - XV - Claes Jan (N4280 + S4416 + S4608 + S4616 + N6584 + N7160 + S8448 + S8576 + S9568 + S9640 + S12466 + S14352 + S26176), ca. 1545, x 1 met Elisabeth Verloije (N4281 + S4617 + N7161 + S8577 + S14353), x 2 met Maria De Bijne (S4417 + S4609 + N6585 + S8449 + S9569  + S9641 + S12467 + S26177).

 

Een heleboel aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Claes Jan.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Claes Petrus, XII - XIII (N2140 + S2308 + N3580 + S4228 + S7176),

 

2. Claes Adriana, x Keerbergen 12.08.1619 (g. Jan Bosmans, Jan De Grove en Jan Holemans) met Luyten Michael,

     Uit dit huwelijk:

     Luyten Catharina, () Keerbergen 19.07.1620 (g. Joannes De Grove en Elisabeth Claes),

     Luyten Jan, () Keerbergen 03.07.1622 (g. Joannes Luyten en Elisabeth Claes),

     Luyten Elisabeth, () Keerbergen 19.03.1627 (g. Henricus Luyten en Elisabeth Claes),

     Luyten Petrus, () Keerbergen 21.03.1630 (g. Petrus en Anna De Grove),

     Luyten Adrianus, () Keerbergen 18.11.1632 (g. Joannes Van den Berghe en Elisabeth Tuytgaens),

     Luyten Egidius, () Keerbergen 23.09.1635 (g. Egidius Holemans en Catharina Claes),

     Luyten Catharina, () Haacht (gen. Keerbergen) 03.08.1638 (g. Jacobus Hesteren en Catharina Van Rompay),

 

Claes Jan, XIII (S4784 + S4832),

 

Claes Catharina, XIII (S6233),

 

Claes Guilielmus, XII - XIII - XIV (S2208 + S2304 + N3292 + S4224 + S4820 + S13088).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom