Voorouderlijst De Becker Martinus

 

1. Beroepsnaam voor een bakker.

2. Heel soms kan de familienaam afgeleid zijn van een ander beroep: backer = veerman.

 


 

XIII - XIV - De Becker - De Backer ?

 

Uit dit huwelijk:

 

De Becker - De Backer - Backers Jacomina, + Keerbergen 20.11.1625, x 1 Rijmenam 02.07.1605 (g. Cornelis Janssens en Mertijn De Becker) met Cornelis Antonius, x 2 Keerbergen 15.01.1619 (g. Bosmans Joannes, Claes Wilhelmus, Bogaerts Joannes en Vervloessen Wilhelmus) met Van Beeck Arnoldus, x 3 Keerbergen 04.02.1620 (g. Bosmans Joannes, Van Eijnde Martinus, Van Hove Hubertus en Vervloessem Wilhelmus) met Van Broeckhoven Cornelius,

     Uit dit huwelijk:

     1. Cornelis Nicolaus, (°) Rijmenam 21.05.1606 (g. Niclaes Cornelis en Maijken Van den Eijnde)

     Cornelis Anna, (°) Rijmenam 20.01.1609 (g. Adriaen Van Kelst en Anna Tielens),

     Cornelis Philippus, (°) Keerbergen 22.09.1611 (g. Philippus Van de Sijpe en Anna Van Geel),

     2. Van Beeck Catharina, (°) Keerbergen 14.12.1619 (g. Ceulemans Engelbertus en Van Beeck Catharina),

     3. Van Broeckhoven Laurentius, (°) Keerbergen 06.02.1622 (g. Van Broeckhoven Laurentius en De Becker Catharina),

     Van Broeckhoven Joannes, (°) Keerbergen 12.05.1624 (g. Claes Joannes en Claes Catharina),

 

De Becker Martinus, XII - XIII (S3028 + S4948),

 

Backers Antonius Cornelius, x (niet K, ) met N Jacomina,

     Uit dit huwelijk:

     Backers Philippus, (°) Keerbergen 22.09.1611 (g. Vande Sijpe Philippus en Van Geel Anna),

 

De Becker Franciscus, x 1 Keerbergen 07.07.1619 (g. Jan Bosmans, Guilielmus Van Hove en Hubertus Van Hove) met Van Hove Catharina, x 2 Keerbergen 21.04.1626 (g. Van Roest Petrus en Van Hove Michael) met Van Geel Catharina, x 3 Keerbergen 09.11.1627 (g. Van Hove Michael en Voedt Joannes) met Van Roije Elizabeth, deze x 1 met Jacobus Van Horick,

      Uit dit huwelijk:

     1. Van Horck Joannes, (°) Rijmenam 30.03.1610 (g. Jan Papegaeij en Paulijnken Cremers),

     Van Horick Petrus, (°) Keerbergen 04.04.1612 (g. Petrus Rams en Elisabeth Verschuren),

     Van Horick Anna, (°) Keerbergen 29.03.1615 (g. Henricus Van Sichen en Anna Voets),

     Van Horick Clara, (°) Keerbergen 08.03.1617 (g. Wilhelmus Janssens en Clara Voechs),

     Van Horick Jan, (°) Keerbergen 16.03.1621 (g. Joannes Voet en Catharina Hoelarts),

     Van Horick Maria, (°) Keerbergen 26.09.1624 (g. Petrus Van Roost en Maria Van Hove),

     Van Horick Walter, (°) Keerbergen 28.02.1627 (g. Walter Juens en Maria Claes).

     2. De Becker Maria, (°) Keerbergen 14.04.1620 (g. Hubertus Van Hove en Maria Van Hove),

      x Keerbergen 24.02.1639 (g. Van Dijck Joannes en Van Hove Hubertus) met Vanden Berghe Egidius, fii in K,

     De Becker Anna, (°) Keerbergen 28.12.1621 (g. Petrus Rams en Anna De Becker),

     De Becker Joanna, (°) Keerbergen 30.06.1624 (g. Joannes Daems en Jacomina De Becker).

 

De Becker Jacobus, wonend in den Hoeck, x (niet K, W!, S, ) met Hoelaerts - Hoijlaerts Anna,

     Uit dit huwelijk:

     De Becker Adrianus, (°) Werchter 06.09.1624 (g. De Becker Martinus en De Winter Barbara),

     De Becker Adrianus, (°) Werchter 08.09.1625 (g. De Becker Martinus en De Winter Barbara),

     De Becker Henricus, (°) Schriek 24.12.1626 (wegens overstroming) (g. Luijten Joannes en Van Loij Margareta).

 


 

XII - XIII - De Becker - De Backer Martinus (S3028 + S4948), K+, R+, H+, Kamp+, x 1 (niet K, ) met Leswer ? Maria, + Keerbergen 30.11.1625, x 2 Keerbergen 13.07.1609 (g. De Backer Hubertus, Rees Cornelius, Verstevens Joannes en Rees Joannes) met Van Geel Anna (S3029 + S4949), + Keerbergen 29.03.1664.

Deze x 2 Keerbergen 28.11.1628 (g. Verstraten Balthasar en Vanden Brande Joannes) met Cleynhens Joannes. Deze x 1 Keerbergen 15.02.1618 ( g. Egidius Haverhals, Jacob Verstraeten en Martinus Cleynhens) met Verstraeten Catharina (S3249).

 

Aktes met dank aan Christine Savat

KB1165: Fo 168: 3 mrt 1633:

Michiel Luijtens x Adriana Claes en Michiel Verept samen momboirs van drij minderjarige kinderen van wijlen Jan Claes x Anna Verhagen, Cathelijne Claes x Jacop Van Calsteren, samen erfgenamen Willem Claes ende Jan sijnen sone daer moeder af was wijlen Cathelijne Van Geele

Anneken Van Geele des voors Cathelyne suster x Jan Cleijnheijns

Questie ter cause van seker testament gemaeckt aen de kercke alhier bij de voors Cathelijne Van Geele & Jan Claes haeren sone over drij dagwant land geheeten het Lombaerdvelt gelegen in de Zeept aan de kerk gemaakt voor een eeuwig jaargetyde.

KB1167: Fo 129v: 14 apr 1661:

Elisabeth & Jenneken Hoijlaerts kinderen wijlen mr Guilliam Hoijlaerts d’oude ende Cathelijne Van Calsteren met Jan Mirocx ende Jan Claes als resp m+m, den voors Jan Mirocx met Matheus Vervloet als momboirs van de minderjarige kinderen van wijlen mr Guilliam Hoijlaerts den jongen, daer moeder af is Peeryntken Vervloet verkopen aan Jan Cleijnheijns x Anna Van Geele drij dagwant land geheeten Hennecoppensvelt.

KB1168: Fo 6v: 9 feb 1667:
Jan Cleijnhens wn Anna Van Gheele die we was van Merten De Backer voor deen helft, item Peeter, Francois en Jan De Becker, den selven Peeter De Becker als momboir beneffens Jan Vuijterhoeven over de kinderen wijlen Anna De Backer daer vader af is Geeraert Meert ?, deselve Peeter Francois, Jan ende Anna De Becker kinderen wijlen Merten De Becker x Anna Van Geele voor dander hellicht hebben vercocht om daermede te quiten eenige renten daermede den sterfhuijse vanden selve Anna Van Geele is belast tot behoef van Jan Van Valgarens koster en schoolmeester alhier x Cathelijne De Grove een stuk land genoemt Hennecoppensvelt.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Backere Jacobus, (°) Keerbergen 01.04.1608 (g. De Mulder Jacobus en Ven Magdalena), x (niet K, ) met Verhoeven Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     De Becker Daniel, (°) Keerbergen 28.04.1631 (g. Vande Plas Daniel en Van Geel Anna),

 

2a. De Becker Joannes, (°) Keerbergen 22.08.1610 (g. De Backer Joannes en Silvers Margareta),

 

De Becker Anna, x met Meert Gerardus, het complexe gezin bij Meert,

 

De Becker Guilhelmus, (°) Keerbergen 16.03.1616 (g. De Brauwer Guilhelmus en Buelens Maria),

 

De Becker Franciscus, (°) Keerbergen 08.06.1617 (g. Verhaghen Franciscus en Van Gaems Maria),

 

De Becker Petrus, (°) Keerbergen 24.04.1619 (g. De Grove Petrus en Vleeshouwers Maria),

 

De Becker Franciscus, (°) Keerbergen 18.03.1622 (g. De Becker Franciscus en Claes Catharina), x Rijmenam 17.07.1645 (g. Bartholomeus De Roeck, Petrus De Backer, Petrus De Roeck en Joannes Cleynhens) met De Roeck Barbara, (°) Rijmenam 22.03.1622 (g. Jacob Aerts en Barbara Meert),

     Uit dit huwelijk:

     De Backer Joannes, (°) Rijmenam 24.06.1646 (g. Joannes De Backer en Elisabeth Voet),

     De Backer Anna, (°) Rijmenam 29.01.1649 (g. Petrus Geens en Maria De Roeck),

     De Backer Joanna, (°) Rijmenam 24.09.1651 (g. Johannes Van Hove en Johanna De Grove),

     De Backer Maria, (°) Rijmenam 21.10.1657 (g. Joannes Cleijnkens en Maria Vlemens loco N Marien),

     De Backer Petrus, (°) Rijmenam 25.06.1661 (g. Petrus Serneels en Elisabeth Van der Auwera),

 

De Becker Joannes, XI - XII (S1514 + S2474), (°) Keerbergen 01.03.1626 (g. Daems Joannes en Verbiest Joanna).

 

2b. Cleynhens Adrianus, (°) Keerbergen 04.07.1617 (g. Adrianus Vervloessen en Martina Wouters),

 

Cleynhens Godefridus, XI (S1624), (°) Keerbergen 06.06.1619 (g. Godefridus Huybrecht en Barbara Jansen),

 

Cleynhens Balthazar, (°) Keerbergen 12.03.1621 (g. Balthazar Verstraeten en Maria Verstraeten),

 

Cleynhens Martinus, (°) Keerbergen 09.09.1622 (g. Martinus Geeraerts en Elizabeth Van Horck),

 

Cleynhens Joanna, (°) Keerbergen 11.02.1624 (g. Joannes Voet en Joanna Van Horick),

 

Cleynhens Petrus, (°) Keerbergen 20.05.1627 (g. Petrus Van Roost en Maria De Jonghe).

 


 

XI - XII - De Becker Joannes (S1514 + S2474), (°) Keerbergen 01.03.1626 (g. Daems Joannes en Verbiest Joanna), x Rijmenam 26.11.1652 (g. Guilielmus De Wint en Joannes Cleijnhens) met De Wint Elisabeth (S1515 + S2475), (°) Rijmenam 14.02.1631 (g. Henricus Vervloet en Elisabeth Reijckx).

 

Uit dit huwelijk:

 

De Becker Anna, (°) Rijmenam 02.11.1653 (g. Joannes De Windt en Anna Van Geele),

 

De Becker Maria, (°) Rijmenam 01.09.1655 (g. Guilielmus De Wint en Maria Van Hove),

 

De Becker Maria, (°) Rijmenam 01.09.1656 (g. Mr Joannes Van Horebeeck en Maria De Rouck),

 

De Becker Clara, X - XI (S757 + S1237), (°) Rijmenam 25.10.1658 (g. Joannes Cleijnhens en Clara Van Bierbeeck),

 

De Becker Petronella, (°) Rijmenam 15.05.1663 (g. Guilielmus De Wint n. Joannes Van der Auwera en Petronella Joostens),

 

De Becker Franciscus, (°) Rijmenam 18.09.1665 (g. Franciscus De Groef en Maria Hofmans),

 

De Becker Joannes, (°) Rijmenam 26.03.1668 (g. Joannes Bosmans en Petronella Stuijck),

 

De Becker Petrus, (°) Rijmenam 08.06.1671 (g. Petrus De Becker en Adriana Vervloesem).

 


 

X - XI - Jacobs Joannes (S756 + S1236), (°) Betekom 13.08.1660 (g. Catharina Marien), x Mechelen P&P 17.08.1681 (g. Jacobs Joannes en Horte Joannes) met Clara De Backer (De Becker) (S757 + S1237), (°) Rijmenam 25.10.1658 (g. Joannes Cleijnhens en Clara Van Bierbeeck), + Betekom 05/08.07.1719 vv.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Jacobs Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

Jacobs Maria, (°) Betekom 24.03.1682 (g. Guilielmus Verhoeven n. Joannes Van Hautven en De Becker Maria),

 

Jacobs Guilielmus, (°) Betekom 02.09.1683 (g. Lijftochx Guielmus en Margaretha De Clerck), + Betekom 10.05.1734, x Betekom 07.10.1723 (g. Immens Christianus, Jacobs Cornelius, Claes Andreas en Vande Velde Paulus) met Elisabeth Van de Velde, + Betekom 31.03.1734.

     Uit dit huwelijk:

     Jacobs Catharina, (°) Betekom 19.09.1723 (g. Cornelius Jacobs en Catharina Van de Velde), gewet. 07.10.1723,

     x Werchter 07.01.1745 met Adrianus De Veuster,

     Jacobs Joannes Baptista, (°) Betekom 03.04.1726 (g. Jacobs Joannes en Preters Maria),

     Jacobs Anna Elisabeth, (°) Betekom 22.08.1728 (g. De Rijck Joannes en Van Meerbeeck Elisabeth),

     Jacobs Anna Maria, (°) Betekom 12.09.1730 (g. Nijs Joannes en Engelborghs Anna),

     Jacobs Elisabeth, (°) Betekom ...06.1733 (g. Jacobs Petrus en Janssens Elisabeth),

 

Jacobs Joannes, X (S618), (°) Betekom 20.11.1686 (g. Joannes Cousemans en Anna De Becker ),

 

Jacobs Petrus, IX (S378), (°) Betekom 10.08.1689 (g. Petrus Pellegrims en Severs Jacomina),

 

Jacobs Henricus, (°) Betekom 04.11.1691 (g. Hendricus De Roover en Cath. Meijs), + Betekom 19.12.1753, x 1 Baal 09.06.1714 (g. Joannes Jacobs en Guilielmus Coons) met Lucia Anthonis, + Baal 22.09.1734, x 2 (niet Bet, B, S, W, ) met Goris Anna, + Betekom 30.04.1774,

     Uit dit huwelijk:

     1. Jacobs Jan, (°) Betekom 31.03.1715 (g. Joannes Jacobs en Elisabeth Wittemans),

     Jacobs Joanna Maria, (°) Betekom 31.03.1715 (g. Simon De Meijer en Maria De Meijer),

     Jacobs Joannes Franciscus, (°) Betekom ...10.1717 (g. Joannes Jacobs en Maria De Myer),

     Jacobs Maria Theresia, (°) Betekom 06.04.1720 (g. Joannes De Meyer en Maria De Meyer), + Betekom 01.03.1725,

     Jacobs Elisabeth, (°) Betekom 12.01.1723 (g. Cornelius Jacobs en Elisabeth Wijndrickx), + Betekom 14.11.1726,

     2. Jacobs Anna Catharina, (°) Betekom 31.12.1736 (g. Joannes Goris en Anna Jacobs),

     Jacobs Maria Elisabeth, (°) Betekom ...06.1738 (g. Franciscus Goris en Elisabeth Schepers),

     Jacobs Joannes Franciscus, (°) Betekom 20.05.1740 (g. Joannes De Rijck en Elisabeth Janssens),

     Jacobs Maria Theresia, (°) Betekom 23.06.1742 (g. Cornelius Jacobs en Joanna Maria Jacobs),

     Jacobs Joanna Elisabeth, (°) Betekom 11.06.1744 (g. Henricus De Rijck en Elisabeth Jacobs),

     Jacobs Anna Barbara, (°) Betekom 07.04.1747 (g. Henricus Lauwens en Anna Elisabeth De Bruyn),

 

Jacobs Catharina, (°) Betekom 07.03.1695 (g. Jan De Kock),

 

Jacobs Cornelius, (°) Betekom 16.07.1697 (g. Cornelius Rooms en Maria Nuyts), + Betekom 29.03.1764, x 1 Werchter 05.03.1729 (g...) met Elisabeth Janssens, + Werchter 13.11.1741, (deze x 1 met Adrianus Lauwens, + Werchter 22.01.1729), x 2 Betekom 01.06.1742 disp. (g. Henricus Jacobs en Philippus Van Savel) met Elisabeth Claes, + Betekom 31.11.1753,

     Uit dit huwelijk:

     1a. Lauwens Elisabeth, (°) Werchter 09.11.1718 (g. Petrus Lauwens en Elisabeth Janssens),

     Lauwers Andreas, (°) Werchter 17.11.1721 (g. Andreas Lauwers en Cornelia Peeters),

     Lauwens Henricus, (°) Werchter 21.12.1724 (g. Henricus Lauwens en Joanna Janssens),

     Lauwens Anna Maria, (°) Werchter 10.02.1728 (g. Adrianus De Wijgaert en Anna Maria Van den Panhuysen),  

     1b. Jacobs Anna Elisabeth, (°) Werchter 27.02.1730 (g. Petrus Bouwmans en Anna Jacobs),

     Jacobs Petrus Franciscus, (°) Werchter 07.12.1732 (g. Petrus Franciscus Jacobs en Christina Derboven),

     Jacobs Joannes, (°) Werchter 06.08.1735 (g. Joannes De Rijck en Adriana Van Herck),

     Jacobs Joanna Maria, (°) Werchter 19.05.1739 (g. Petrus De Wijngaerde en Joanna Maria Jacobs),

     Jacobs Adriana Theresia, (°) Werchter 26.04.1741 (g. Jacobus Craenen en Adriana Van Adorp),  

     2. Jacobs Philippus, (°) Werchter 16.04.1744 (g. Philippus Van Savel en Anna Lauwerijs),

     Jacobs Joanna Elisabeth, (°) Werchter 24.01.1746 (g. Joannes Baptist Vertruyen en Joanna Elisabeth Jacobs),

     Jacobs Andreas, (°) Werchter 25.08.1749 (g. Andreas Lauwens en Joanna Maria De Rijck),

 

Jacobs Anna, (°) Betekom 10.03.1700 (g. Yoris Van Brugghen en Catharina Viskens n. Jacobs Anna), x 1 Betekom 25.11.1724 (g. Petrus Jacobs en Henricus Jacobs) met Vertruyen Adrianus, x 2 Betekom 19.04.1727 (g. Cornelius Jacobs en Claudius van Cappel) met De Rijck Jan,

     Uit dit huwelijk:

     1. Vertruijen Joannes Baptista, (°) Betekom 08.09.1725 posthumus (g. Jacobs Joannes en Antonis Lucia),

     2. De Rijck Anna Catharina, (°) Betekom 10.02.1728 (g. De Rijck Philippus en Jacobs Anna),

     De Rijck Petrus, (°) Betekom 28.05.1730 (g. Jacobs Petrus en De Rijck Joanna), +,

     De Rijck Joanna Maria, (°) Betekom 21.04.1732 (g. Jacobs Cornelius en De Roover Joanna),

     De Rijck Elisabeth, (°) Betekom 23.11.1734 (g. Librechts Petrus en Janssens Elisabeth),

     De Rijck Anna Theresia, (°) Betekom 29.07.1737 (g. Van de Put Joannes en Lauwerijs Anna Maria),

     De Rijck Joanna Barbara, (°) Betekom 13.08.1739 (g. De Rijck Joannes en Jacobs Joanna Maria),

     De Rijck Petrus, (°) Betekom 23.03.1742 (g. Jacobs Petrus en Peeters Anna), + 1746.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom