Voorouderlijst Cornelis Cornelius

 

Cornelius, Cornelus(se(n)), Kornelis, Cornely, -li, -lisz, -lissen(s), -lisse(s), -lissis, -leze, Corneel(s), Cornel(le), Coeurnelle, Curnel(le), Cürnel, Cornelis, Kornelius(sen), Cornelsen

Patroniem uit de Latijnse heiligennnaam Cornelius.

 


 

XIII - XIV - XV - Cornelis alias Meijer Joannes fs Cornelius, (N + S + M), ° ca. 1555, + Rijmenam 27.07.1632, x met Van den Eijnde (alias Reijpens/Reepens) Catharina fa Vranck (N + S + M), + Rijmenam 18.01.1638 we v.

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

RMN8 fo 162v: 30 mrt 1609:
Marie De Bijn Jansdochter wijlen x Jan Claes heeft vercocht mits calengieringe aen Jan Cornelis meijer x Catharina Vandeneijnde 40 roeden winnend lants metten gronde gelegen in de Hooghstraete.
RMN8 fo 163: 30 mrt 1609:
Willem Van Rommele Gillissone bekent dat Jan Cornelis aen hem heeft gequeten een erfelijcke rente op een stuck land van 40 roeden bij hem Jan Cornelis gecocht van Maria De Bijn x Jan Claes.
RMN8 fo 163v: 30 mrt 1609:
Jan Verhoeven Peetersone wijlen ende Anna Verhoeven sijn sustere x Aert De Coster, Cathelijn Verhoeven des ‎(coxtens)‎ Jan Verhoeven dochter oudt 40 jr geasst met Jan Van Heessene als haeren momboir & Charles Voorspoel gemachtigt van Barbara Verhoeven Peetersdochter wijlen we Alexander Wolff als tochteresse hebben vercocht aen Jan Cornelis x Catharina Vandeneijnde de helft in een half bunder bempt geheeten den Coddaert.
KBG1164 fo 12v: 1 apr 1609:
Loijs Nuijts als gemachtigt bij Jan Van Eesteren heeft verkocht aen Jan Cornelis x Cathelyne Vandeneijnde de helcht van een oude dijle bosch ende een bempt geheeten den Duijnen hol oft Suereusel oft Doolhof gelegen achter de Deele bijde lange Wiel groot int geheel een half bunder.
RMN8: 19 sep 1611:
Hendrik Vandenberge Janssone ende Jan Vandenberge Hendriksone wijlen, item Peeter Paeps x Elisabeth Vandenberge wijlen Hendriksdochter ende Geraert Jacobs x Catharina Vandenberge oock Hendriksdochter tsamen voor de twee derdedeelen in de helft, ende Jan Van Puddeghem zone wijlen Hendriks daer moeder af was Anna Vandenberge voor tderde derdendeel hebben vercocht mits calengieringe aen Jan Cornelis meijer x Catharina Vandeneijnde wijlen Vranckensdochter de helft van alle heure comparanten actie en recht in twee perceelen bempt daeraf d'ander helft de coopers toebehoort, den eenen den Coddaert geheeten groot int geheel een half bunder, dander oock een half bunder int Rixham gelegen.
RMN9 fo 77: 14 mei 1639:
Jan ende Anthoni Claes Janssonen wijlen daer moeder af is Anna Verhaegen xx Cornelis Cornelis hem sterckmaeckende over Jenneken Claes de voors Jans ende Anthonis suster alnoch minderjaerig hebben vercocht aen Jan Cornelis meijer een hofstede daer huijsingen op plegen te staen gelegen in de Plaetse .

RMN9 fo 108: 16 apr 1644:
Cornelis Cornelis x Anna Verhaegen hebben vercocht aen Alexander Brusselmans x Nelken Justus een lege stede daer huijs heeft op gestaen gelegen in de plaetse groot een half dagmael ende Jan Cornelis hebbende eenige pretensie ten laste van voors Brusselmans ... in den voege dat den vercooper een vijfde paert aen sijn selven sal vinden, ende noch een vijfde paert op Jacques Cornelis ende een vijfde paert op Jan Van Castre x Anna Cornelis .
RMN9 fo 155v: 7 okt 1650:
Jacques De Ronde uit Hever, sone wijlen Jan De Ronde x Anna Cornelis heeft vercocht aen Jan Van Casteren zijn stiefvader sijn paert en deel op hem verstorven na de dood van sijn moeder bij S+D 2 mrt 1638.
RMN9 fo 149v: 9 sep 1649:
Jan De Ronge Janssone soldaet ten dienste van zijne co:maj: heeft vercocht aen sijn swaeger Quirijn Vandeneijnde sijn actie paert en deel wesende een sesde paert in de goeden op hem verstorven uit hoofde van wijlen Anna Cornelis sijn moeder was.

 

Met de volgende akte van emancipatie geraak je een generatie hoger. Joannes Cornelis (alias Meijer), inwoner van Rijmenam, emancipeert zijn kinderen Jacobus, Cornelius, Joannes, Walterus, Catharina en Elisabetha. Uit de akte blijkt dat vader Joannes de zoon was van wijlen Cornelius.

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 7508, folio 26r., akte dd. 5 augustus 1617.

Transcriptie.

Item Johannes Cornelis filius quondam Cornelii,

commorans apud Rijmenant, in p(rese)ntia, emancipavit

Jacobum, Cornelium, Johannem, Walterum,

Catharinam et Elizabeth(am) Cornelis, suas proles, a

pane suo modo debito et consueto, quo facto N.

Roeloffs, augusti va., 1617.

 

Uit dit huwelijk:

 

Cornelis Anna, XII - XIII  XIV (N + S + M),

 

Cornelis Elisabeth, + Rijmenam 15.11.1625, x Rijmenam 19.01.1621 (g. Cornelis Cornelissen, Joannes Cornelissen en Thomas Bercx) met Taneel (Tamel - Taneel de Brusselmans) Alexandrus, deze (x) 2 Rijmenam 28.06.1626 (g. Joannes Verswijvere en Joannes Cornelissens), x Wespelaar 12.07.1626 (g. Wilhelm Joostens en Sebastiaen Verbesselt) met Joostens Petronella,

     Uit dit huwelijk:

     1. Taneel Cornelius, (°) Rijmenam 03.04.1621 (g. Cornelis Cornelissen en Naenken Berckx),

     Taneel Petrus, (°) Rijmenam 01.12.1622 (g. Sr Petrus de Creton en Anna Van Oijenbrugge),

     x Rijmenam 15.02.1643 (g. Henricus Rijcx, Cornelius Brusselmans, Joannes Van Horebeke en Cornelius Cornelij) met

     Rijx Joanna, deze x 2 Rijmenam 22.06.1646 (g. Cornelius Brusselmans en Quirinus Van den Eijnde) met Vincx Anna, zie verder bij Rijx,

     2. Taneel de Brusselmans Joannes, (°) Rijmenam 21.10.1627 (g. Jan Cornelisse en Maria Joostens),

     Brusselmans Martinus, (°) Rijmenam 18.12.1631 (g. Salomon Van Lishout en Anna Rasschaert),

     Brusselmans Anna, (°) Rijmenam 12.12.1632 (g. Martinus De Backer en Anna Vercauwen),

     Brusselmans Barbara, (°) Rijmenam 19.02.1634 (g. Guilielmus De Windt en Barbara Claes),

     x 1 Rijmenam 30.06.1657 (g. Michael Palmaerts en Alexander Brusselmans) met Palmaerts Michael, zie verder daar,

     Brusselmans Maria, (°) Rijmenam 31.08.1637 (g. Martinus Joostens en Susanna Van Pullegem),

 

Cornelissen Catharina, (°) Mechelen P&P 27.04.1594 (g. Van Horick Peeter en Truijens Cathlijn), x Rijmenam 30.07.1621 (g. Joannes Op de Beke en Alexander Taneel) met Servaes Maximilianus, geen fii R, Mech, DD,

 

Cornelis Jacobus, x Rijmenam 08.07.1623 (g. Judocus Hasaerts en Petrus Poluemaker) met Hasaerts Maria (N587), zij x 2 Rijmenam 28.05.1650 (g. Dnus Joannes Croonen en Joannes Van Horebeke) met Rijckx Henricus (N586), deze x 1 Rijmenam 10.07.1629 (g. Philippus Huybrechts en Alexander Taneel) met Huijbrechts Anna,

     Uit dit huwelijk:

     1. Cornelis Catharina, (°) Rijmenam 14.02.1625 (g. Alexander Taneel en Catharina Haessaerts),

     Cornelis Joannes, (°) Rijmenam 20.12.1626 (g. D. Joannes Boonen kapelaan en Anna Verhaghen),

     Cornelis Anna, (°) Rijmenam 05.11.1628 (g. Joannes Cornelisse en Anna Cornelisse),

     Cornelis Cornelius, (°) Rijmenam 04.03.1631 (g. Cornelius Cornelisse en Maria Andries),

     Cornelis Walterus, (°) Rijmenam 03.01.1633 (g. Walterus Cornelisse en Catharina Claes), x 1 Rijmenam 13.01.1660 (g. Cornelius Cornelis en Jacobus Cornelis)

     met Van Mil Joanna, x 2 Mechelen St.-Jan 24.05.1667 (g. Cornelis Cornelius en Aerts Ludovicus) met Torfs Magdalena,

     Cornelis Jacobus, (°) Rijmenam 07.04.1635 (g. Jacobus Palmaerts en Catharina De Ronge),

     x Mechelen St.-Jan 10.02.1664 (g. Cornelis Walterus broer en Cornelis Cornelius broer) met Uijtten Hove Anna,

     Cornelis Maria, (°) Rijmenam 02.12.1640 (g. Joannes Craen en Maria Camps),

     Cornelis Petrus, (°) Rijmenam 22.11.1643 (g. Petrus Brusselmans en Joanna Cornelis),

     2. wellicht kinderloos,

     3. Rex Clara, IX (N293), (°) Rijmenam 13.03.1650 (g. Philippus Van Laeck en Clara Van Bierbeeck),

 

Cornelissen Cornelius, x Rijmenam 16.05.1626 (g. Joannes Cornelissen en Alexander Taneel) met Verhaghen Anna, deze x 1 met Claes Jan (S4784 + S4832). Het ganse gezin bij Claes.

     Uit dit huwelijk:

     Cornelis Maria, (°) Rijmenam 02.01.1628 (g. Willem De Windt en Maria Hassaerts),

     Cornelis Barbara, (°) Rijmenam 28.12.1631 (g. Jacobus Cornelii en Barbara Ceulemans),

 

Cornelis Jan, (x) Putte 30.04.1629 (g. Petrus Beckmans en Adrianus Pen), x Rijmenam 19.05.1629 (g. Jacobus Cornelis en Alexander Taneet) met Squaden Barbara,

     Uit dit huwelijk:

     Cornelis Anna, (°) Rijmenam 09.05.1632 (g. Alexander Brusselmans en Elisabeth Cuijpers),

     Cornelis Elisabeth, (°) Rijmenam 02.02.1635 (g. Theodorus Squadens en Elisabeth Correntsens),

     Cornelis Joannes, (°) Rijmenam 01.11.1637 (g. D. Antonius Corenssens en Dlla Anna Cauthals),

     Cornelis Joannes, (°) Rijmenam 10.06.1640 (g. D. Joannes Boonen en Dlla Elisabeth de Lannoije),

 

Cornelis Michael, (°) Rijmenam 01.02.1603 (g. Michiel Van Gele en Apollonia Van Auwenhove), moeder Reijpens,

 

Cornelis Walterus, (°) Rijmanam 01.02.1603 (g. Wouter Lauwers en Anna Tserneels), moeder Reijpens.

 


 

XII - XIII - XIV - De Ronghe (Ronde) Jan (N2422 + S4134 + M9048), pachter te Hever, + voor 11.1631 (Momb. Jacob Cornelissen, Nicolaas Claes), x Rijmenam  17.01.1612 (g. Wouter Lauwers en Wouter Voet) met Anna Cornelis (N2423 + S4135 + M9049), R+, Mech+, deze x 2 Hever 10.02.1626 (g. Jan Cornelis en Jacob Van Calster) met Van Calster Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. De Ronghe Catharina, XI - XII ( N1211 + S2067),

 

De Ronghe Jacobus, XIII (M4524),

 

De Ronghe (Ronde) Anna, (°) Hever 18.01.1622 (g. Aart Ghijselincx en Anna Van Elsen), x Bonheiden 12.04.1644 (g. Guilielmus Frans en Amandus Van den Eijnde) met Van den Eijnde Quirijn jr,

     Uit dit huwelijk:

   Van den Eijnde Ludovicus, (°) Putte 08.03.1645 (g. Ludovicus Van den Eynde en Anna Andries),

     Van den Eijnde Alexander, (°) Putte 04.06.1646 (g. Dnus Alexander Schoon),

     Van den Eijnde Guilielmus, (°) Putte 12.05.1648 (g. Guilielmus Elinckx en Jacoba Ceulemans),

     Van den Eijnde Gommarina, (°) Putte 14.11.1651 (g. Cornelius Beeckmans en Gommarina Tserneels),

     Van den Eijnde Anna, (°) Putte 01.03.1654 (g. Joannes Van Linden en Anna Peeters),

     Van den Eijnde Joanna, (°) Putte 03.09.1661 (g. Petrus Marien en Joanna Vloebergh), 

 

De Ronghe Jan, soldaat in 1649, (°) Hever 08.02.1624 (g. Jan Cornelis en Catharina Tserghijsels), x Rijmenam 30.09.1656 (g. Joannes Volckaerts en Arnoldus De Ronge) met Volckaerts Joanna, geen fii  R, Hev, P, K, Bon,

 

2. Van Caster Elisabeth, (°) Hever 21.01.1629 (g. Corneel De Brijer en Margareta Van Caster),

 

Van Caster Apollonia, (°) Hever 23.03.1631 (g. Peter Van Caster en Catharina Coomans),

 

Van Caster Clara, (°) Hever 10.08.1633 (g. Peter Van der Stock en Clara Van Calster). 

 

Terug naar startpagina    Terug naar startpagina stamboom