Voorouderlijst Cleynhens Jan

 

Kleinjan(s), Kleijnjans, Kleynjans, Clenjans, Cleynhens, Cl(e)ijnhens, Clynhens, Clynans

Bijnaam voor een kleine Jan een kruising van bijnaam en patroniem dus.

 


De oudste gegevens en de aktes met dank aan Christine Savat en Michael Roekaerts. Meer info op hun website.

 

XII - XIII - Cleynhens Jan (S3248 + S6956), ca. 1555, x 1 met Maijcken Rijmenams (S6957), x 2 met Cathelijne Kerckmans, x 3 Keerbergen 15.02.1618 (g. Haverals Egidius, Cleenhens Martinus en Verstraten Nicolaus) met Cathelijne Verstraeten (S3249).

 

KBG1165 fo 121v: 13 mrt 1630
Merten Cleijnheijns Janssone daer moeder af was Maijcken Rijmenams in een partije, Jan Cleijnheijns Janssone & Baltazar Verstraeten wn Anna Cleijnheijns sijns Jans suster daer moeder af was Cathelijne Kerkmans met den voors Jan Cleijnheijns ende Niclaes Verstraeten als momboirs vande twee kinderen behouden van selve Anna hebben mits de groote sieckte daerinne tegenwoordig is Jan Cleijnheijns doude vader van den voors Merten, Jan ende Cathelijne ook de grote nood, armoedde ende belasting van vijf clijne kinderen die hij verweckt heeft met Cathelijne Verstraeten sijn tegenwoordige huijsvrouwe hebben opgedraegen tot profijt van deselve vijf minderjaerige kinderen een erve daer eertyden een huijs op heeft gestaen gelegen aen den Spickelenbergh om bij deselve Cathlijn te besitten ende te gebruijcken .
KB1168: Fo 110v: 28 jan 1675:

- Anthoon Vandeplas x wijlen Anna Cleijnhens daervan hij behouden heeft 5 minderjarige kinderen

- Antoon Vande Plas, Guilliam Van Aken x Maeijcken Geens voor sijn selven & Jan Van Horick als een der momboirs van Digne Nauwelants mede alle drij tot dese gemachtigt van Adriaen Guens, Andries Van Hove x Anna Guens den selven Adriaen Guens met Michiel Verstraeten als momboirs van Jenneken Guens

- item den voors Michiel Verstraten medemomboir van vs Digna Nauwelaerts dochter van wijlen Andries Nauwelaerts x Cathelijne Verstraten

- item Michiel Vandevelde, Joris en Jan Vandevelde broeders met den voors Antoon Vandeplas momboirs van minderjarige kinderen van wijlen Gillis Cleijnhens daer moeder af is Beijken Vandeplas x Servaes De Neve

- item Gommaer Vandeplas als momboir van voors kinderen van Antoon Vandeplas

- Everaert Beeckmans als momboir van twee minderjarige kinderen van wijlen Govaert Cleijnheijns daer moeder af is Gommereijcken Beeckmans x Peeter Van Wijngaerden

alle als erfgen van wijlen Jan Cleijnhens verkopen aan Guilliam Claes x Elisabeth De Grove huis met schuur en hof en bempt groot een bunder drij dm, item een stuk land van een bunder en een bunder bempt achter het voors huisland.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Cleynhens Martinus, XII (S3478),

 

2. Cleynhens Joannes, x Keerbergen 28.11.1628 (g. Verstraten Balthasar en Vanden Brande Joannes) met Van Geel Anna (S3029 + S4949). Deze x 1 Keerbergen 13.07.1609 (g. De Backer Hubertus, Rees Cornelius, Verstevens Joannes en Rees Joannes) met De Becker - De Backer Martinus (S3028 + S4948), deze x 1 met Leswer ? Maria.

KB1165: Fo 168: 3 mrt 1633:

Michiel Luijtens x Adriana Claes en Michiel Verept samen momboirs van drij minderjarige kinderen van wijlen Jan Claes x Anna Verhagen, Cathelijne Claes x Jacop Van Calsteren, samen erfgenamen Willem Claes ende Jan sijnen sone daer moeder af was wijlen Cathelijne Van Geele

Anneken Van Geele des voors Cathelyne suster x Jan Cleijnheijns

Questie ter cause van seker testament gemaeckt aen de kercke alhier bij de voors Cathelijne Van Geele & Jan Claes haeren sone over drij dagwant land geheeten het Lombaerdvelt gelegen in de Zeept aan de kerk gemaakt voor een eeuwig jaargetyde.

 

Anneken Ven we Ambrosius Vermander, Elisabeth Roghmans x Hendrik Andries dochter van wijlen Cathelijne Venne verkopen aan Jan Cleijnheijns x Anna Van Geele de

 twee sevenste paerten van seker huijs hoff met twee stucken lants daeraen gelegen groot int geheel twee bunderen mistgaders van eenen bempt geheeten den Beirselaer

groot vijf dagwanden daervan de voors coopers nog vier sevenste paerten sijn competerende bij coope van Merten Magdaleen Margriet ende Jenneken Ven de voors stede

metten huijs velt gestaen alhier in de Zeept .

KB1166: Fo 205: 9 sep 1655:
Goijvaert Cleijnheijns en Balthazar Cleijnheijns sijnen broeder nu veele jaeren buijtenlants geweest sijnde tsaemen kinderen wijlen Jan Cleijnheijns den ouden x Cathelijne Verstraeten sijne

leste huijsvrouwe hebben verkocht aan Anneken Van Adorp we Peeter De Grove en haar vier minderjarige kinderen een half dagmael erve op de Spickelenberg. 

KB1167: Fo 129v: 14 apr 1661:

Elisabeth & Jenneken Hoijlaerts kinderen wijlen mr Guilliam Hoijlaerts doude ende Cathelijne Van Calsteren met Jan Mirocx ende Jan Claes als resp m+m, den voors Jan Mirocx met Matheus Vervloet als momboirs van de minderjarige kinderen van wijlen mr Guilliam Hoijlaerts den jongen, daer moeder af is Peeryntken Vervloet verkopen aan Jan Cleijnheijns x Anna Van Geele drij dagwant land geheeten Hennecoppensvelt.

Uit dit huwelijk:

1. De Backere Jacobus, () Keerbergen 01.04.1608 (g. De Mulder Jacobus en Ven Magdalena), x (niet K, ) met Verhoeven Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     De Becker Daniel, () Keerbergen 28.04.1631 (g. Vande Plas Daniel en Van Geel Anna),

2a. De Becker Joannes, () Keerbergen 22.08.1610 (g. De Backer Joannes en Silvers Margareta),

De Becker Anna, x met Meert Gerardus, het complexe gezin bij Meert,

De Becker Guilhelmus, () Keerbergen 16.03.1616 (g. De Brauwer Guilhelmus en Buelens Maria),

De Becker Franciscus, () Keerbergen 08.06.1617 (g. Verhaghen Franciscus en Van Gaems Maria),

De Becker Petrus, () Keerbergen 24.04.1619 (g. De Grove Petrus en Vleeshouwers Maria),

De Becker Franciscus, () Keerbergen 18.03.1622 (g. De Becker Franciscus en Claes Catharina), x Rijmenam 17.07.1645 (g. Bartholomeus De Roeck, Petrus De Backer, Petrus De Roeck en Joannes Cleynhens) met De Roeck Barbara, () Rijmenam 22.03.1622 (g. Jacob Aerts en Barbara Meert),

     Uit dit huwelijk:

     De Backer Joannes, () Rijmenam 24.06.1646 (g. Joannes De Backer en Elisabeth Voet),

     De Backer Anna, () Rijmenam 29.01.1649 (g. Petrus Geens en Maria De Roeck),

     De Backer Joanna, () Rijmenam 24.09.1651 (g. Johannes Van Hove en Johanna De Grove),

     De Backer Maria, () Rijmenam 21.10.1657 (g. Joannes Cleijnkens en Maria Vlemens loco N Marien),

     De Backer Petrus, () Rijmenam 25.06.1661 (g. Petrus Serneels en Elisabeth Van der Auwera),

De Becker Joannes, XI - XII (S1514 + S2474), () Keerbergen 01.03.1626 (g. Daems Joannes en Verbiest Joanna),

 

Cleynhens Anna (Catharina), x 1 Keerbergen 30.10.1615 (g. Jan Cleynhens en Jacob Van Horick) met Verstraeten Balthazar, deze x 2 Keerbergen 05.10.1628 (g. Jan Bosmans en Petrus Rams) met Joanna Van Horick, en deze x 1 Keerbergen 26.06.1607 (g. Jan Bosmans en Henricus Van Horick) met Egidius Bosmans,

     Uit dit huwelijk:

     1. Bosmans Catharina, () Keerbergen 13.12.1609 (g. Hubertus Van Horick en Catharina Haneberch),

     Bosmans Barbara, () Keerbergen 13.09.1611 (g. Henricus en Barbara Bosmans),

     Bosmans Anna, () Keerbergen 04.06.1614 (g. Jan Voecx en Elisabeth Van Horick),

     Bosmans Maria, () Keerbergen 20.11.1616 (g. Petrus Van Rompay en Maria Vergouwen),

     Bosmans Joanna, () Keerbergen 22.04.1619 (g. Petrus Firens en Barbara Van Mechelen),

     Bosmans Guilielmus, () Keerbergen 13.10.1620 (g. Wilhelmus Hoelaerts en Joanna Bosmans),

     Bosmans Catharina, () Keerbergen 09.03.1623 (g. Jan Bosmans en Catharina Holaerts),

     Bosmans Egidius, () Keerbergen 15.01.1626 (g. Egidius Keulemans en Elisabeth Verheyden),

     2. Verstraten Catharina, () Keerbergen 02.09.1620 (g. Walter Guens en Catharina Cleynhens),

     Verstraten Anna, () Keerbergen 05.03.1624 (g. Joannes Valgaets en Anna Verstraten),

     3. Verstraten Henricus, () Keerbergen 16.05.1629 (g. Egidius Haverals en Magdalena Van Horick),

     Verstraten Joanna, () Keerbergen 29.06.1631 (g. Nicolaus Verstraten en Barbara Van de Heregracht),

     Verstraten Franciscus, () Keerbergen 06.11.1633 (g. Franciscus De Becker en Elisabeth De Grove),

 

3. Cleynhens Adrianus, () Keerbergen 04.07.1617 (g. Adrianus Vervloessen en Martina Wouters),

 

Cleynhens Godefridus, XI (S1624), () Keerbergen 06.06.1619 (g. Godefridus Huybrecht en Barbara Jansen),

 

Cleynhens Balthazar, () Keerbergen 12.03.1621 (g. Balthazar Verstraeten en Maria Verstraeten),

 

Cleynhens Martinus, () Keerbergen 09.09.1622 (g. Martinus Geeraerts en Elizabeth Van Horck),

 

Cleynhens Joanna, () Keerbergen 11.02.1624 (g. Joannes Voet en Joanna Van Horick),

 

Cleynhens Petrus, () Keerbergen 20.05.1627 (g. Petrus Van Roost en Maria De Jonghe).

 


 

XII - Cleynhens Martinus (S3478), woonden Werchter - in den Hoeck, x (niet K, S, W!, Heist, Beer, ), x ca. 1618 met Van Duerren (Dure) Anna (S3479).

 

KB1165: Fo 149v: 26 nov 1631:

Barbara (x Huijbrecht Van Laecke?) ende Anna (x Merten Cleijnhens) Van Deurne Peeterskinderen daer moeder af was wijlen Anna Vermijlen ende Jan Daems x Cathelijne Peeters van bloetsewege heeft gedaen met een coop die de comparanten met Michiels Willems hadden aengegaen wordt nu opgedragen tot behoef van Jan Daems x Catharina Peeters halve suster des voor Barbara en Anna Van Deurne ierst de helft van huijs en hof daer dander helft toebehoort aan Hendrik Vermijlen en een stuksken land en een pleksken bosch tot Cruijs, leenroerig.

Jan Peeters x Cathelijne De Preter Laureijsdochter daer moeder af was wijlen Marie Vermijlen ende Peeter Vermijlen Willemssone hebben hun tsaemen geopposeert tegen deselve goedenisse.

Erfgenamen Gillis Vermijlen? (procedure voor het leenhof).

 

Uit dit huwelijk:

    

Cleijnhens (Joanna) Catharina, XI (S1739), () Werchter 18.08.1619 (g. Van Loock Hubertus en Willems Catharina),

    

Cleijnhens Aegidius, onder die Laet, () Werchter 22.09.1621 (g. Vermijlen Egidius ex Veldonck en Vermijlen Catharina), x Keerbergen 20.08.1656 (g. Gommarus Van de Plas en Antoon Van de Plas) met Van den Plas Barbara, () Keerbergen 04.07.1627 (g. Wouters Egidius en Van Hove Barbara), fa Daniel en Cuppens Elizabet, deze x 2 Werchter 10.02.1669 (g. Dierix Adrianus en Vande Plas Antonius) met Servaes De Neve,

     Uit dit huwelijk:

     1. Cleijnheijns Joannes Baptista, () Werchter 23.12.1658 (g. Cleijnheijns Joannes en Daems Maria),

     Cleijnhens Hendricus, () Werchter 09.05.1663 (g. Vermijlen Hendricus en Van Doornen Anna),

     x Keerbergen 12.04.1695 (g. Jan Van Loock en Frans Van Reeth) met Van Loock Maria Catharina,

     2. De Neef Martinus, () Werchter 01.11.1669 (g. Huijbrechts Martinus en Van Reet Anna),

 

Cleijnhens (Anna) Adriana, onder de Laet, () Werchter 17.02.1628 (g. Holemans Judocus en Peeters Adriana), x Werchter 05.07.1656 met Van den Plas Antoon, () Keerbergen 03.02.1622 (g. Haneberchs Antonius en Mathijs Clara), fs Daniel en Cuppens Elizabet,

     Uit dit huwelijk:

     Vandeplas Franciscus, () Keerbergen 05.08.1657 (g. Volckaerts Henricus en Cadders Francisca),

     Vanden Plas Adrianus Petrus, () Werchter 25.07.1658 (g. Van Esch Petrus en Daems Catharina),

     Vande Plas Egidius, () Werchter 27.12.1663 (g. Cleynhens Egidius en Vande Plas Magdalena).

 

 

 

XI - Cleynhens Govardus (S1624), () Keerbergen 06.06.1619 (g. Godefridus Huybrecht en Barbara Jansen), x Putte 01.03.1650 (g. Adrianus Beeckmans, Michael Verstraeten, Joannes B... en Everaert ...) met Beeckmans (Verbeken) Gommarina (S1625), () (niet  K, R, P?, ...), deze x 2 Keerbergen 17.10.1665 (g. Cleynheyns Joannes en Bosmans Joannes) met Petrus Van de Wijngaert.

 

Not. Swiggers 33/20.03.1713: SD tussen de kinderen van Goyvaert Cleynheyns x Gommara Beeckmans nl Peter (van Keerbergen) en het kind van wijlen Elisabeth nl Peter Thijs (echtg. Anna Holemans).

 

Anthoon Claes, Balten Haverhals, Jan Serneels ende Gillis Claes als borgemeersters hebben opgedragen aan Peeter Vandewijngaerde voor de tochte ende Gommerijnken Beeckmans sijne huijsvrouwe te vooren we van Goijvaerts Cleijnhens ende haere kinderen van deselve Goijvaerts voor de propt tusschen den 50 ende 60 roijen erve vuijt de Cleijn Keerbergse heijde.
KB1168: Fo 110v: 28 jan 1675:
- Anthoon Vandeplas x wijlen Anna Cleijnhens daervan hij behouden heeft5 minderjarige kinderen
- Antoon Vande Plas Guilliam Van Aken x Maeijcken Geens voor sijn selven& Jan Van Horick als een der momboirs van Digne Nauwelants mede alle drij tot dese gemachtigt van Adriaen Guens, Andries Van Hove x Anna Guens den selven Adriaen Guens met Michiel Verstraeten als momboirs van Jenneken Guens
- item den voors Michiel Verstraten medemomboir van vs Digna Nauwelaerts dochter van wijlen Andries Nauwelaerts x Cathelijne Verstraten
- item Michiel Vandevelde, Goris en Jan Vandevelde broeders met den voors Antoon Vandeplas momboirs van minderjarige kinderen van wijlen Gillis Cleijnhens daer moeder af is Beijken Vandeplas x Servaes De Neve
- item Gommaer Vandeplas als momboir van voors kinderen van Antoon Vandeplas
- Everaert Beeckmans als momboir van twee minderjarige kinderen van wijlen Govaert Cleijnheijns daer moeder af is Gommereijcken Beeckmans x Peeter Van Wijngaerden
alle als erfgen van wijlen Jan Cleijnhens verkopen aan Guilliam Claes x Elisabeth De Grove huis met schuur en hof en bempt groot een bunder drij dm, item een stuk land van een bunder en een bunder bempt achter het voors huisland
.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Clijnsens Anna, () Putte 01.12.1650 (g. Martinus Verstraeten en Anna Van Geel),

 

Cleynhens Joannes, X (S812), () Keerbergen 01.03.1656 (g. Joannes Cleynhens en Elizabeth Bogaerts),

 

Cleynhens Elizabeth, () Keerbergen 17.05.1657 (g. Daniel Jansens en Elisabeth Van Dijck), x Keerbergen 02.03.1677 (g. Petrus Claes en Petrus Guens) met Christophorus Holemans,

     Uit dit huwelijk: geen andere fii te K, R, P, S, Bon,

     Holemans Anna, () Keerbergen 11.10.1684 (g. Petrus Cleynhens en Anna De Becker)

 

Cleynhens Petrus, () Keerbergen 18.09.1661 (g. Petrus De Becker en Maria Beeckmans), x 1 (niet K, ) Elizabeth Van Hove en x 2 Keerbergen 03.11.1694 (g. Daems Cornelius, Cleijnhens Henricus, Cleijnhens Joannes en Verret Henrivus) met Verreth Clara,

SW1: 25 feb 1696:

Peeter Cleijnheijns x Clara Verreth hebben ontvangen van Peeter Boots hunnen swager

22 jul 1713:

Andries Guens x we Peeter Boots heeft ontvangen van Peeter Cleijnheijns.

     Uit dit huwelijk:

     2. Cleynhens Maria Theresia, () Keerbergen 08.12.1695 (g. Egidius Bosmans en Barbara Theresia Coupplet),

     Cleynhens Cornelius, () Keerbergen 16.08.1697 (g. Cornelius Daems en Elisabeth Cleynhens),

     Cleynhens Francisca, () Keerbergen 10.01.1700 (g. Joannes Van Gorp en Francisca Daems).

 


 

XI - Van de Velde Henricus (S1738), () Betekom 02.02.1617 (g. Henricus De Winter en Martha Saechtlevens), x Betekom 04.07.1641 (g. Petrus Van de Velde, Georgius Van de Velde, De Meijer Guilielmus en Elisabeth Nuyts) met Joanna (Catharina) Cleynheyns (S1739), () Werchter 18.08.1619 (g. Van Loock Hubertus en Willems Catharina).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van de Velde Henricus .

 

Uit dit huwelijk:

    

Van de Velde Michael, () Betekom 29.07.1642 (g. Michael Van de Velde en Barbara Vandeuren), x Betekom 28.04.1672 (g. Henricus Van de Velde, Vander Loock Adrianus en Eustachius Ghuns) met Van de Put - Van de(n) Peut Catharina,

     Uit dit huwelijk:

   Van de Velde Ludovicus, () Betekom 03.12.1673 (g. Ludovicus Soli en Barbara Van de Put),

   Van de Velde Barbara, () Betekom ...03.1675 (g. Hendricus Van de Velde en Elisabeth ...),      

   Vandevelde Adriana, () Betekom 08.09.1678 (g. Vandevelde Henricus en Vanden Peut Adriana),

   Vandevelde Anna, () Betekom 21.07.1680 (g. Jansens Adrianus en Van Cauberghe Anna),

   x Werchter 03.06.1694 (g. Lijsens Petrus, De Keijser Petrus en Anthonis Cornelius) met Anthonis Henricus, fii in W,

   Vandevelde Henricus, () Betekom 26.11.1682 (g. Lijbrechts Henricus en Achtegaels Maria),

   Vandevelde Elisabeth, () Betekom 07.02.1686 (g. Van Vlasselaer Petrus en Van Irschot Elisabeth),

    

Van de Velde Philippus, () Betekom 25.06.1645 (g. Philippus De Groeve en Elisabeth Naets),

    

Van de Velde Georgius, () Betekom 23.08.1648 (g. Georgius Van de Velde en Adriana Cleynheyns),

    

Van de Velde Henricus, () Betekom 28.12.1649 (g. Henricus Verbulckt en Cleijnheijns Johanna),

 

Van de Velde Joannes, () Betekom 22.10.1651 (g. Joannes Geerts en Maria Aerts), x Betekom 12.04.1680 (g. Vissenaken Laurentius en Vissenaken Joannes) met Vissenakens Elizabeth, () Betekom 07.07.1652 (g. De Meijer Guihelmus en Nuijts Elisabeth), x 2 Mechelen 12.03.1701 (g. Petrus Lauwers en Petrus Wauters) met Maria Timmermans, () Betekom 23.07.1673 (g. Verhelst Hendricus en Van Wuijthem Maria), + Betekom ...01.1704, fa Adrianus en Mertens Anna, x 3 Betekom 20.02.1704 (g. Adrianus De Meyer en Laurentius Claes) met Adriana Antonis,

Verschillende boeiende aktes en andere gezinsinfo onder de KLIK bij 4, met dank aan Paul Peeters.

     Uit dit huwelijk:

     1. Vandevelde Adrianus, () Betekom 30.04.1680 (g. Vissenake Adrianus en Vanden Peut Catharina),

     Vandevelde Joannes, () Betekom 02.02.1682 (g. Vissenaken Joannes en Van de Velde Barbara),

     Vandevelde Maria, () Betekom 22.04.1684 (g. Bloems Joannes en Vervarent Maria),

     Vande Velde Anna, () Betekom 22.02.1687 (g. Vandevelde Michael en Vandevelde Anna),

     Vande Velde Theodorus, () Betekom 05.06.1690 (g. Verreet Theodorus en Van Tongeren Maria),

     Van de Velde Theodorus, () Betekom 25.02.1696 (g. Verhaert Theodorus en Buerchmans Philippina),

     Van de Velde Martinus, () Betekom 15.04.1698 (g. Martinus Van den Velde en Anna Jooris ?),

     2. Vande Velde Barbara, () Betekom 03.12.1702 (g. De Meijer Leonardus en Timmermans Barbara),

     3. Vande Velde Anna, () Betekom 15.11.1704 (g. Van Vlasselaar Arnoldus en Anthonis Anna),

     Vande Velde Lambertus, () Betekom 09.02.1708 (g. Van Nuffel Martinus en Antonis Elisabeth),

     Vande Velde Joannes Franciscus, () Betekom 14.03.1711 (g. Antonis Joannes en Wittemans Elisabeth),

     Van de Velde Maria, () Betekom 21.06.1714 (g. Dauwens/ Lauwens Adrianus en Chrispijne Maria),

    

Van de Velde Elisabeth, X (S869), () Betekom 27.04.1660 (g. Adrianus Van de Loock n. Petrus Van de Velde en Elisabeth Nuijts).

 

 

 

X - Cleijnkens Jan (Franciscus) (S812), () Keerbergen 01.03.1656 (g. Joannes Cleynhens en Elizabeth Bogaerts), + Rijmenam 11.02.1706, x 1 Keerbergen 17.01.1690 (g. Corneel Daems en Henricus Cleynhens) met Daems Barbara, x 2 Rijmenam 03.10.1694 (g. Guilielmus Van Horebeeck en Petrus Buts) met Van Rillaer Anna (S813), () Keerbergen 18.01.1671 (g. Petrus De Grove en Anna Van Eynde), deze x 2 Rijmenam 16.06.1706 (g. Adrianus Mangelschot en Henricus Vervloisem) met Eggers Adrianus.

 

Not. Swiggers 07/26.02.1709: Anna Van Rillaer (we Jan Cleynheyns) x Adriaen Eggers van Rijmenam  leent 150 gd 5 % aan Gilis Thijs Janssone van Keerbergen.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Cleynhens Henricus, () Keerbergen 11.12.1690 (g. Henricus Verret en Clara Michiels).

 

2. Cleijnkens Frans, () Rijmenam (ook Keerbergen) 26.10.1695 (g. Franciscus Van Rillaer en Elisabeth Ceulemans),

 

Cleijnkens Catharina, () Rijmenam (ook Keerbergen) 24.08.1697 (g. Henricus Cleynheijns en Catharina Fierens), x Rijmenam 11.03.1725 (g. Adrianus Eggers en Petrus Clijnens) met Op de Beeck Andreas,

     Uit dit huwelijk:

     Op de Beeck Adrianus, () Rijmenam 01.11.1725 (g. Adrianus Eggers en Petronella Heurckmans),

     Op de Beeck Anna, () Rijmenam 01.11.1725 (g. Gommarus Op de Beeck en Anna Van Rillaer),

     Op de Beeck Anna, () Rijmenam 08.05.1727 (g. Petrus Cleijnens en Anna Van Rillaer),

     Op de Beeck Petrus, () Rijmenam 16.11.1729 (g. Petrus Marien en Catharina Van den Eijnde),

     Op de Beeck Joannes Baptist, () Rijmenam 04.05.1732 (g. Joannes Cleijnens en Adriana Op de Beeck), 

 

Cleijnkens Cornelius, () Rijmenam 12.04.1699 (g. Cornelius Dams en Fransiska Dams),

 

Cleijnkens Petrus, IX (S406), () Rijmenam 09.08.1703 (g.Petrus Cleynkens en Catharina Beeckmans),

 

3. Eggers Michael, () Rijmenam 08.04.1707 (g. Michael Eggers en Magdalena Ceulemans),

 

Eggers Adrianus, () Rijmenam 11.11.1709 (g. Joannes Eggers en Catharina Verret), x Putte 24.02.1727 met Lens Joanna,

     Uit dit huwelijk:

     Eggers Anna, () Rijmenam 27.01.1728 (g. Michael Eggers en Anna Peeters),

     Eggers Adrianus, () Rijmenam 25.08.1729 (g. Adrianus Lens en Maria Verret),

     Eggers Catharina, () Rijmenam 05.07.1733 (g. Adrianus Verreth en Catharina Lens),

     Eggers Maria Anna, () Rijmenam 14.09.1735 (g. Michael Eggers en Catharina Lens),

     Eggers Elisabeth, () Rijmenam 15.02.1742 (g. Adrianus Ceulemans en Elisabeth Eggers), + R 09.10.1813,

 

Eggers Henricus, () Rijmenam 11.09.1712 (g. Henricus Smets en Elisabeth Van Kelst),

 

Eggers Maria, () Rijmenam 12.07.1717 (g. Joannes Holemans en Maria Verhet).

 


 

IX - Clynens Petrus (S406), () Rijmenam 09.08.1703 (g. Petrus Cleynkens en Catharina Beeckmans), x 1 Rijmenam 11.10.1728 (g. Adrianus Eggers en Joannes Van den Eijnde) met Van den Eynde Catharina (+ 26.04.1743) en 2 x Putte  03.03.1743 met Maris (Morris) Digna (S407), () Beerzel 15.09.1712 (g. Ceulemans Joannes en Van Herle Catharina).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Cleijnhens Catharina, () Rijmenam 14.03.1730 (g. Joannes Van den Eijnde en Catharina Cleijnhens),

 

Cleijnhens Maria, () Rijmenam 21.01.1732 (g. Joannes Van den Eijnde en Anna De Grove),

 

Cleijnhens Elisabeth, () Rijmenam 22.05.1733 (g. Michael Eggers en Elisabeth Van den Eijnde),

 

Cleijnhens Joannes, () Rijmenam 02.08.1734 (g. Joannes Van den Eijnde en Maria Thijs),

 

Cleijnhens Joannes, () Rijmenam 28.11.1735 (g. Joannes Cleijnhens en Anna Van den Eijnde), + Rijmenam 13.01.1818, x Rijmenam 02.11.1760 met Van Roosbroeck Maria Anna, () Rijmenam 01.11.1738, + Rijmenam 21.01.1811, fa Petrus x Catharina Van der Auwera,

     Uit dit huwelijk:

     Cleijnkens Petrus, () Rijmenam 15.08.1761 (g. Petrus Cleijnkens en Catharina Van der Auwera),

     Cleijnkens Joannes Carolus, () O.L.V.Waver 20.10.1764 (g. Carolus Van der Auwera en Maria Kleijnens),

     Cleijnkens Petrus Franciscus Michael, () O.L.V.Waver 23.05.1767 (g. Michael Goelen en Catharina Kleijnens),

     Cleijnkens Dymphna, () Rijmenam 11.11.1769 (g. Petrus Van Roosbroeck en Dijmphna Marris), + R 07.12.1769,

     Cleijnkens Petrus Joannes, () Rijmenam 31.01.1771 (g. Petrus Van Roosbroeck en Dijmphna Marris), + R 06.08.1773,

     Cleijnkens Maria Theresia, () Rijmenam 09.06.1774 (g. Franciscus Cleijnkens en Maria Teresia Van der Auwera), + R 27.05.1845,

     Cleijnkens Petronella, () Rijmenam 06.12.1776 (g. Joannes Baptist Van der Auwera en Petronilla Cleijnkens),

     Cleijnkens Maria Anna, () Rijmenam 10.07.1779 (g. Petrus Franciscus Van Roosbroeck en Maria Anna Cleijnkens), + R 07.10.1781,

     Cleijnkens Anna Maria, () Rijmenam 17.02.1783 (g. Petrus Franciscus Van Roosbroeck en Maria Op de Beeck), + R 15.07.1866,

 

Cleijnhens Anna, () Rijmenam 12.12.1738 (g. Petrus Van den Eijnde en Catharina Bogaerts),

 

Cleijnhens Maria, () Rijmenam 24.04.1742 (g. Adrianus Van den Eijnde en Catharina Oncia),

 

2. Clijnens Catharina, () Rijmenam 18.01.1745 (g. Egidius Oncia en Anna Keldermans),

 

2. Clijnens Catharina, () Rijmenam 18.01.1745 (g. Egidius Oncia en Anna Keldermans),

 

Clijnens Anna Catharina, () Rijmenam 05.05.1747 (g. Adrianus Rombouts en Anna Keldermans),

 

Clijnens Maria Anna, VIII (S203), () Rijmenam 03.11.1748 (g. Franciscus Clijnens en Maria Anna Vermuijten),

 

Clijnens Joanna, () Rijmenam 06.11.1750 (g. Joannnes Franciscus Oncia en Joanna Van Loo), + Rijmenam 09.02.1759,

 

Clijnens Petronella, () Rijmenam 23.02.1753 (g. Joannes Cleynens en Catharina Cleynhens), x O.L.V.Waver 04.02.1783 (g. Joannes Candries en Franciscus Cleijnens) met Candries Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Candries Joannes, () O.L.V.Waver 23.04.1784 (g. Joannes Candries en Dijmphna Maris),

     Candries Anna Catharina, () O.L.V.Waver 30.10.1786 (g. Petrus Cleijnens en Anna Van Eessel en won. Elewijt),

     Candries Anna Maria, () O.L.V.Waver 18.10.1788 (g. Joannes Franciscus Cleijnens en Maria Cleijnens),

     Candries Elisabeth, () O.L.V.Waver 06.08.1791 (g. Joannes Candries en Maria Anna Cleijnens),

     Candries Franciscus, () O.L.V.Waver 21.11.1795 (g. Joannes Baptista Op de Beeck en Anna Maria Candries),

 

Clijnens Jan, () Rijmenam 05.12.1755 (g. Joannes Clynens en Elisabeth Van den Eynde), + Rijmenam 06.08.1833, x Rijmenam 12.04.1785 met Moelants Joanna, () Rijmenam 30.09.1754, + Rijmenam 05.04.1845, fa Petrus x Elisabeth Van Loo,

     Uit dit huwelijk:

     Cleijnkens Adrianus Franciscus, () Rijmenam 31.01.1786 (g. Adrianus Eggers en Elisabeth Van Loeij).

 


 

VIII - Eggers Adrianus (S202), () Rijmenam 25.08.1729 (g. Adrianus Lens en Maria Verret), + Putte 30.01.1812, x Rijmenam 26.09.1769 (g. Petrus Cleynhens en Joannes Schroyens) met Clynhens Maria Anna (S203), () Rijmenam 03.11.1748 (g. Franciscus Clijnens en Maria Anna Vermuijten), + Putte 18.01.1745.

 

Uit dit huwelijk:

 

Proles, + Putte 28.08.1770 (bij geboorte +),

 

Eggers Petrus, () Putte 10.12.1771 (g. Petrus Cleijkens en Maria Anna Eggers), + Putte 13.03.1783,

 

Eggers Digna, () Putte 11.01.1774 (g. Joannes Schroijens en Digna Marin), x Putte 03.02.1807 met Van Aken Adrianus,

 

Eggers Elisabeth, VII (S101), () Putte 07.04.1778 (g. Adrianus Lens en Elisabeth Eggers),

 

Eggers Franciscus, () Putte 23.01.1781 (g. Petrus Van Rompaeij ex Rijmenam en Petronilla Clynkens ex Rijmenam), + Putte 24.11.1809,

 

Eggers Maria Anna, () Putte 02.10.1785 (g. Michael Peeters ex Putte en Maria Anna Eggers ex Putte), x Putte 29.01.1811 met Op de Beeck Michael, 4 fii in P.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom