Voorouderlijst Claes Jan

 

Claes, Claes(s)en(s), Claas(en), Classen(s), Clasen(s), Claçens, Clasens, Klaas, Klaes(en), -sens, Klaese(n), Klaas(s)e(n), Klaassens, Clahsen, Class(e), Classen(s), Claszen, Klas(s)en, Klasens, Clees, Klees, Kles(z)cz, Clesens, Clesse(ns), Klessens, Cloos, Kloos, Clos, Klos(e), Cloose(n), Cloese(n),  Close(n), Clo(e)s, Cloës, Clohse, Closse, -en(s), Cleus(en), ...

Patroniem, verkorte vorm van de heiligennaam Nicolaas.

 


 

XII - XIII - XIV - XV - Claes Jan (of  is het toch Gijsbrecht), ° ca. 1550, x met ...

 

Aktes met dank aan Christine Savat.  

Schriek: nog een extract uit sekeren boeck:

Anthoen Claes van twee erven groot ontrent een dagwant gelegen onder Schriek 1612-1640 (met uitleg)

Schriek: extract uit den cheynsboek:

Nu Jan Claes Janssone bij sterve Hendrik Verloo van huis en hof met een bunder eusels onder Grootlo comende het voorschreven huis ende hof noort aende Langerye straet, oost Jan Hollemans Hendriksone ende zuijt Jan Hollemans Jans sone: 1612-1638.

Karel Lemmens, p. 31:

Geleden ontrent tzestich jaeren by attestant (Jan Claes Janssone) gesien aen ende geweest ist opt heyken daer de wethouderen van Heyst de wethouderen van Schriek ende Grootloo overleverden dry deliquenten die by de voorschreven wethouderen van Schriek ende Grootlo lancs een voetwech met eenen waegen quaemen opde voorschreven heije ontfaen hebbende aldaer op de voorseyde Meysheye daer een tafelken ende stoelen van wissen gemaeckt waeren verweesen ende gecondemneert zyn ende achtervolgen tvoorschreven vonnisse daerby metten viere zyn geexecuteert geweest (familiearchiel d'Ursel R 90 dd 05/11/1615).

 

Uit dit huwelijk:

 

Claes Anna, XII - XIII (N2049 + S3401 + N6625 + S6817),

 

Claes Antoon, XI - XII - XIV (N1666 + N3906 + S7816 + S12704),

 

Claes Barbara, XI (N1763).

 

Claes Joanna, XIII (S7179),

 

Claes Jan, XIII - XIV (S5026 + S12722),

 

Claes Adriaen, x Schriek 30.09.1625 (g. Martin Lintermans en Laurent Claes) met Lintermans Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Claes Anna, (°) Schriek 26.04.1626 (g. Hendrik Claes en Anna ...),

     Claes Catharina, (°) Schriek 06.05.1629 (g. Adriaen Lintermans en Catharina Waerenborgs),

     Claes Peter, (°) Schriek 06.03.1633 (g. Peter Vercalsteren en Maria Lintermans),

 

Claes Catharina, x Schriek 05.03.1628 (g. Jan Claes en Hendrik Claes) met Truyts Jan,

     Uit dit huwelijk:

     Truyts Elisabeth, (°) Schriek 25.11.1632 (g. Peter Van den Broeck en Maria Verlinden),

     Truyts Peter, (°) Schriek 10.12.1635 (g. Peter Ciers en Elisabeth Staes),

     Truyts Maria, (°) Schriek 22.06.1640 (g. Jan Jochums en Maria Truyts),

     Truyts Peter, (°) Schriek 26.06.1641 (g. Peter Charlier en Anna Van Hove).

 


 

XII - XIII - Van den Broeck Peter (N2048 + S3400 + N6624 + S6816), molenaar Schriek, + Schriek 03.05.1654, x 1 Schriek 04.08.1607 (g. Michiel Wijsmans en Jan Holemans) met Claes Anna (N2049 + S3401 + N6625 + S6817), + Schriek 1636 pest, x 2 Schriek 12.11.1637 (g. Ludo Elen en Egidius Wouters) met Vercammen Maria.

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van den Broeck Peter.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van den Broeck Egidius, (°) Schriek 17.08.1608 (g. Peter Van Rompaey en Jan Verlinden),

 

Van den Broeck Catharina, (°) Schriek 29.04.1610 (g. Jan Holemans en Catharina Crops),

 

Van den Broeck Magdalena, (°) Schriek 05.01.1612 (g. Willem Hoolaerts en Magdalena Tessens), x Schriek 22.01.1634 (g. Peter Claes en Jan Van den Broeck) met Claes Hendrik, geen fii te S, K, Heist, P, Beer, Ber, I,

 

Van den Broeck Jan, (°) Schriek 03.11.1613 (g. Jan Holemans en Elisabeth Verveken),

 

Van den Broeck Jan, XII - XIII (N1024 + S1700 + N3312 + S3408), (°) Schriek 22.02.1615 (g. Jan Vercalster en Maria Lintermans),

 

Van den Broeck Egidius alias Adriaen, (°) Schriek 14.02.1618 (g. Adriaen Wouters en Barbara Claes), + Schriek 27.10.1669,

 

Van den Broeck Ingelberta, (°) Schriek 18.12.1620 (g. Egidius Van den Eynde en Ingelberta Vercalsteren),

 

Van den Broeck Antoon, (°) Schriek 26.09.1625 (g. Antoon Claes en Maria Verbruggen),

 

Van den Broeck Egidius, (°) Schriek 11.07.1629 (g. Egidius Holemans en Catharina Reyners),

 

2. wellicht kinderloos.

 

 

 

XI - XII - XIV - Claes Antoon (N1666 + N3906 + S7816 + S12704), x > 1611 met Van Hove Anna (N1667 + N3907 + S7817 + S12705)

 

Akte met dank aan Christine Savat.  

KB1164: Fo 125v: 17 feb 1616:

Anthonis Claes Janssone is schuldig aan Jan Vandeputte x Elewijt De Swerte woonende tot St Jans in den Schriek.

 

Uit dit huwelijk:

 

Claes Jan, (°) Schriek 13.06.1617 (g. Jan Crauwels en Margareta Bullens),

 

Claes Willem, (°) Schriek 13.06.1617 (g. Willem Huyghe en Catharina Claessens),

 

Claes Peter, (°) Schriek 02.02.1620 (g. Peter Van den Broeck en Anna Claes),

 

Claes Magdalena, X - XI - XIII (N833 + N1953 + S3909 + S6353), (°) Schriek 01.09.1622 (g. Winand Huyghe en Magdalena Vereycken),

 

Claes Jan, (°) Schriek 05.01.1626 (g. Jan Claes en Maria Verbruggen), x Schriek 19.07.1644 (g. Jan Somers en Antoon Claes) met Serneels Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Claes Jan, (°) Schriek 21.05.1645 (g. Jan Somers en Magdalena Claes),

     Claes Corneel, (°) Schriek 12.05.1647 (g. Corneel Vincx en Maria Vincx),

     Claes Jan, (°) Schriek 14.11.1649 (g. Jan Bogaerts en Catharina Serneels),

     Claes Maria, (°) Schriek 08.02.1652 (g. Mathias Verbist en Maria Laureys).

 

 

 

XI - De Roeck Jan (N1762), S+, x (niet S, K, R, ) met Claes Barbara (N1763).

 

Uit dit huwelijk:

 

De Roeck Adriaen, (°) Schriek 28.08.1611 (g. Peter Van den Broeck en Anna De Roeck),

 

De Roeck Adriaen, (°) Schriek ...05.1612 (g. Corneel Geeraerts en Joanna Claes),

 

De Roeck Catharina, (°) Schriek 28.05.1613 (g. Peter Willems en Catharina Crobs), x Schriek 19.05.1647 (g...) met Reymenams Karel,

     Uit dit huwelijk:

     Rijmenams Adriana, (°) Schriek 02.06.1647 (g. Hendrik Somers en Anna Rijmenams),

     Rijmenams Barbara, (°) Schriek 29.03.1649 (g. Marcus Rouselle en Barbara Claes),

     Rijmenams Maria, (°) Schriek 01.05.1653 (g. Peter Van den Broeck en Maria Vincx),

 

De Roeck Maria, (°) Schriek 30.11.1615 (g. Hendrik Claes en Maria Lintermans),

 

De Roeck Anna, (°) Schriek 29.06.1617 (g. Laurent Claes en Anna Verleer),

 

De Roeck Ambrosius, (°) Schriek 16.06.1619 (g. Ambroos Van Bael en Catharina Van Loo),

 

De Roeck Margaretha, X (N881), (°) Schriek 10.10.1621 (g. Walter Bogaerts en Maria Winters),

 

De Roeck Maria, (°) Schriek 03.03.1627 (g. Marcus Rouselle en Margareta Van Uffel),

 

De Roeck Barbara, (°) Schriek 03.02.1630 (g. Hendrik Antonis en Barbara Timmermans), x Schriek 18.07.1658 (g. Ludo Elen en Jan Van Vlasselaer) met Willem Huyghe,

     Uit dit huwelijk:

     Huyghe Jan, (°) Schriek 03.02.1660 (g. Jan Somers en Joanna Huyghe),

     Huyghe Anna, (°) Schriek 01.11.1662 (g. Jan Huyghe en Anna Huyghe),

     Huyghe Willem, (°) Schriek 25.11.1663 (g. Jan Somers en Anna Somers),

     Huyghe Joanna, (°) Schriek 15.03.1667 (g. Adriaen Van den Broeck en Joanna Impens),

     Huyghe Maria, (°) Schriek 14.11.1668 (g. Michiel Wouters en Catherina Serneels).

 

 

 

XIII - Vercalsteren Jan (S7178), x Schriek 02.09.1614 (g. Jan Verlinden en Hendrik Claes) met Claes Joanna (S7179).

 

Uit dit huwelijk:

 

Vercalsteren Adriana, XII (S3589), (°) Schriek 29.01.1615 (g. Adriaen Wouters en Adriana Verlinden),

 

Vercalsteren Willem, (°) Schriek 28.03.1617 (g. Willem Vercalsteren en Anna Vercalsteren),

 

Vercalsteren Anna, (°) Schriek 25.02.1620 (g. Jan Verlinden en Anna Keldermans),

 

Vercalsteren Catharina, (°) Schriek 12.04.1623 (g. Egidius Holemans en Catharina Verloo),

 

Vercalsteren Barbara, (°) Schriek 15.02.1626 (g. Corneel Antonis en Barbara Wouters),

 

Vercalsteren Maria, (°) Schriek 11.12.1629 (g. Adriaen Van den Broeck en Maria Van den Bosch).

 

 

 

XIII - XIV - Claes Jan (S5026 + S12722), x 1 Schriek 24.08.1621  (g. Hendrik Verlee en Jan Claes) met Verloo (Verlee) Catharina (S5027 + S12723), x 2 Schriek 16.06.1626 (g. Jan Verleer en Antoon Claes) met Van Vlasselaer Elisabeth.

 

Aktes met dank aan Christine Savat.  

Schriek: nog een extract uit sekeren boeck:

- modo Clara Verlinden en Jan Claes Hendriksone: de kinderen Cornelis Verlinden van ses dagwant euselen gelegen inder Grootlo (west Hendrik Claes) 1612-1640

- Anthoen Claes van twee erven groot ontrent een dagwant gelegen onder Schriek 1612-1640 (met uitleg)

Schriek: extract uit den cheynsboek:

Nu Jan Claes Janssone bij sterve Hendrik Verloo van huis en hof mt een bunder eusels onder Grootlo comende het voorschreven huis ende hof noort aende Langerye straet, oost Jan Hollemans Hendriksone ende zuijt Jan Hollemans Jans sone: 1612-1638.

Karel Lemmens, p. 31:

Geleden ontrent tzestich jaeren by attestant (Jan Claes Janssone) gesien aen ende geweest ist opt heyken daer de wethouderen van Heyst de wethouderen van Schriek ende Grootloo overleverden dry deliquenten die by de voorschreven wethouderen van Schriek ende Grootlo lancs een voetwech met eenen waegen quaemen opde voorschreven heije ontfaen hebbende aldaer op de voorseyde Meysheye daer een tafelken ende stoelen van wissen gemaeckt waeren verweesen ende gecondemneert zyn ende achtervolgen tvoorschreven vonnisse daerby metten viere zyn geexecuteert geweest (familiearchiel d'Ursel R 90 dd 05/11/1615).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Claes Catharina, XII - XIII (S2513 + S6361), (°) Schriek 07.07.1622 (g. Jan De Roeck en Catharina Van Aerschot),

 

2. Claes Anna, (°) Schriek 28.02.1628 (g. Jan Vincx en Anna Everaerts),

 

Claes Willem, (°) Schriek 22.02.1632 (g. Gommer Verbiest en Catharina Claes),

 

Claes Maria, (°) Schriek 30.07.1635 (g. Jan Van den Broeck en Maria Vincx).

 


 

X - XI - XIII - Wouters Walter (N832 + N1952 + S3908 + S6352), (°) S?, P!, , x Schriek 02.03.1642 (g. Antoon Claes en Jan Claes) met Claes Magdalena (N833 + N1953 + S3909 + S6353), (°) Schriek 01.09.1622 (g. Winand Huyghe en Magdalena Vereycken).

 

GS 1686: Wouters Wouter, huis en hof 1 dagwant aan de Capelheye. Een bogaert 1 dagwant te Grootlo aan de Capelheye. 2 beemdekens samen 2 dagwant te Grootlo aan de Bosstraet.

    

Uit dit huwelijk:

    

Wouters Adriaen, (°) Schriek 25.11.1642 (g. Adriaen Van den Broeck en Catharina Verbuken),

    

Wouters Jan, XII (S3176 + S3454), (°) Schriek 02.11.1644 (g. Jan Van den Broeck en Margareta Bullens),

    

Wouters Anna, (°) Schriek 09.09.1647 (g. Hendrik Huybrechts en Anna Gobelyns),

    

Wouters Catharina, (°) Schriek 24.08.1648 (g. Jan Vercalsteren en Catharina Eggers),

    

Wouters Peter, IX - X (N416 + N976), (°) Schriek 30.07.1651 (g. Peter Claes en Elisabeth Van den Eynde),

    

Wouters Egidius, (°) Schriek 31.12.1653 (g. Egidius Holemans en Paulina Eggers),

    

Wouters Anna, (°) Schriek 04.01.1657 (g. Michiel Kemels en Anna Liekens),

    

Wouters Willem, (°) Schriek 07.01.1660 (g. Willem Van de Put en Barbara Wouters),

    

Wouters Marcus, (°) Schriek 21.10.1662 (g. Marcus Van Rillaer en Anna Vercalsteren).

 

 

 

XII - XIII - Scherens Mathias (S2512 + S6360), (°) (niet S, K, R, O, ...), + Schriek 30.09.1676, x Schriek 16.07.1641 (g. De Roeck Jan en Jan Van den Broeck) met Claes Catharina (S2513 + S6361), (°) Schriek 07.07.1622 (g. Jan De Roeck en Catharina

Van Aerschot).

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Scherens Mathias.

 

Uit dit huwelijk:

 

Scherens Marcus, XI (S1256 + S3180), (°) Schriek 05.03.1642 (g. Adriaen Van den Broeck en Margareta De Roeck),

 

Scherens Catharina, (°) Schriek 22.02.1645 (g. Martin Ververs en Elisabeth Van den Eynde),

 

Scherens Jan, (°) Schriek 13.01.1647 (g. Jan Somers en Anna Van Hove),

 

Scherens Maria, (°) Schriek 30.03.1649 (g. Gommer De Vos en Maria Serneels), x Schriek 17.07.1672 (g. Mathias Scherens en Jan Van Hove) met Van Hove Jan,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hove Jan, (°) Schriek 22.03.1673 (g. Egidius Van Hove en Anna Scherens),

     Van Hove Petrus,  (°) Heist 09.06.1675 (g. Petrus De Rijck en Paschasia Rijmenants),

     Van Hove Joanna, (°) Schriek 21.12.1677 (g. Walter Rijmenams en Joanna Van Hove),

     Van Hove Willem, (°) Schriek 15.07.1685 (g. Willem Van Hove en Antonia Van de Sande),

     Van Hove Egidius, (°) Schriek 16.02.1688 (g. Jan Vincx en Catharina Hoylaerts),

     Van Hove Lucia, (°) Schriek 23.06.1691 (g. Peter Scherens en Lucia Mangelschots),

 

Scherens Antoon, (°) Schriek 16.07.1651 (g. Antoon Claes en Paschasia Van den Eynde), x Schriek 13.08.1684 (g. Jan Van Hove en Egidius Van den Broeck) met Hoylaerts Catharina (N513 + S1705 + N1657), geen fii te S, Heist, Deze x 1  Putte 28.07.1669 (g. Adrianus Wauters en Petrus Smets) met Van den Broeck Adriaen (N512 + S1704 + N1656), en x 3 Schriek 11.07.1688 (g. Peter Vermylen, Antoon Van den Broeck, Peter Huybrechts en Egidius Huybrechts) met Jan Van Rillaer.

     Uit dit huwelijk:

     1. Van den Broeck Jan, X - XI (N256 + S852 + N828), (°) Schriek 31.05.1670 (g. Jan Van den Broeck en Anna Dupuis),

     Van den Broeck Egidius, (°) Schriek 01.05.1672 (g. Van den Broeck Egidius en Anna Nagels),

     3. Van Rillaer Adriaen, (°) Schriek 04.01.1693 (g. Adriaen Eggers en Catharina Van Rillaer),

     Van Rillaer Maria, (°) Schriek 09.02.1695 (g. Jan Anthonis en Maria Huybrechts),

     Van Rillaer Barbara, (°) Schriek 24.01.1698 (g. Willem Van Rillaer en Barbara Van den Bosch),

     Van Rillaer Jan, (°) Schriek 21.06.1701 (g. Jan De Rijck en Josina Provinciael),

     Van Rillaer Catharina, (°) Schriek 19.11.1703 (g. Peter Van Rillaer en Catharina Claes),

     Van Rillaer Martin, (°) Schriek 10.11.1706 (g. Martin Van Rillaer en Maria Huybrechts),

 

Scherens Michiel, (°) Schriek 25.02.1653 (g. Michiel Vincx en Anna Claes),

 

Scherens Anna, (°) Schriek 08.02.1656 (g. Adriaen Van Hove en Anna Van Tielen),

 

Scherens Adriaen, (°) Schriek 21.09.1659 (g. Adriaen De Roeck en Anna Liekens), x Schriek 11.02.1687 (g. Antoon Scherens en Jan Claes) met Claes Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Scherens Joanna, (°) Schriek 21.12.1687 (g. Peter Scherens en Catharina Van Rillaer),

     Scherens Adriaen, (°) Schriek 01.08.1689 (g. Marcus Scherens en Anna Claes),

     Scherens Jan, (°) Schriek 28.10.1691 (g. Jan Claes en Catharina Hoylaerts),

     Scherens Catharina, (°) Schriek 27.03.1696 (g. Andre Wyns en Catharina Claes),

     Scherens Anna, (°) Schriek 10.09.1698 (g. Antoon Scherens en Anna Claes),

     Scherens Maria, (°) Schriek 24.11.1700 (g. Peter Claes en Maria Holemans),

     Scherens Elisabeth, (°) Schriek 01.07.1703 (g. Hendrik Claes en Anna Huybrechts),

     Scherens Lucia, (°) Schriek 14.01.1707 (g. Willem Van Hove n. Willem Claes en Anna Scherens),

 

Scherens Joanna, (°) Schriek 17.07.1662 (g. Willem Van de Put en Joanna Van den Bosch),

 

Scherens Peter, (°) Schriek 12.08.1663 (g. Peter Claes en Anna Vercalsteren), x Schriek 09.09.1692 (g. Jan Van den Broeck en Rodolfo Van Ertborn) met Provinciael Judoca, deze x 2 Schriek 08.02.1695 (g. Domien Provinciael en Jan Weyns) met Wijns André. Hij x 2 Schriek 26.10.1707 (g. Jan Claes en Fernand Van Hove) met Vervloet Clara met disp.,

     Uit dit huwelijk:

     1. Scherens Hubert, (°) Schriek 03.06.1693 (g. Hubert Rijmenams en Catharina Hoylaerts),

     Scherens Jan, (°) Schriek 21.11.1694 (g. Jan Van Hove en Catharina Provinciael),

     2. Wyns Judocus, (°) Schriek 02.03.1697 (g. Judocus Wyns en Joanna Provinciael),

     Wyns Elisabeth, (°) Schriek 03.12.1698 (g. Antoon Van den Broeck en Elisabeth Van de Plas),

     Wyns Joanna, (°) Schriek 15.01.1701 (g. Bernard Provinciael en Joanna Van de Sande),

     Wyns Jan, (°) Schriek 11.10.1703 (g. Peter Van den Broeck en Joanna Wauters),

     3. Wyns Peter, (°) Schriek 24.09.1708 (g. Jan De Hondt en Elisabeth Claes),

     Wyns Ferdinand, (°) Schriek 04.10.1711 (g. Ferdinand Van Hove en Gommara Van der Auwera),

     Wyns Maria, (°) Schriek 08.03.1714 (g. Corneel Boutmans en Maria Vervloet),

     Wyns Anna Margaretha, (°) Schriek 12.08.1716 (g. Jan Scherens en Margaretha Van Rompaey),

     Wyns Judocus, (°) Heist 19.10.1718 (g. Judocus Wyns en Joanna Francisca Van den Broeck),

     Wyns Adriaen, (°) Heist 14.11.1721 (g. Adriaen Van den Broeck en Maria Eggers),

     Wyns Andre, (°) Heist 22.06.1726 (g. Andre Wyns en Elisabeth Wyns loco Maria Wouters).

 

 Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom