Voorouderlijst Claes Merten

 

Claes, Claes(s)en(s), Claas(en), Classen(s), Clasen(s), Claçens, Clasens, Klaas, Klaes(en), -sens, Klaese(n), Klaas(s)e(n), Klaassens, Clahsen, Class(e), Classen(s), Claszen, Klas(s)en, Klasens, Clees, Klees, Kles(z)cz, Clesens, Clesse(ns), Klessens, Cloos, Kloos, Clos, Klos(e), Cloose(n), Cloese(n),  Close(n), Clo(e)s, Cloës, Clohse, Closse, -en(s), Cleus(en), ...

Patroniem, verkorte vorm van de heiligennaam Nicolaas.

 


 

XIII - XIV - XV - XVI - Claes Jan, ° ca. 1550, x met ...

 

Uit dit huwelijk:

 

Claes - Niclaes Merten, XII - XIII - XIV - XV - (N2414 + N3958 + S4390 + S4472 + S6058 + N6318 + S7350 + S8426 + S9902 + S12390 + S38902)

 


 

XII - XIII - XIV - XV - Claes - Niclaes Merten (N2414 + N3958 + S4390 + S4472 + S6058 + N6318 + S7350 + S8426 + S9902 + S12390 + S38902), Mech+, ° ca. 1580, x (niet Mech, ) met Vanden Eijnde Lesken (N2415 + N3959 + S4391 + S4473 + S6059 + N6319 + S7350 + S8427 + S9903 + S12391 + 38903).

 

Schepenakten O.L.V.Waver - Bonheiden - Rijmenam - bewerking van Karel Lemmens 1998

1310  p 116 v Lening 30.01.1613 Rijmenam:

Mertens Van den Eynde handelend voor Geeraert Van Lyer wonende te Mechelen leende 12 gd x  P16 van Merten Claes Janssone x Lysbeth Van den Eynde te Rijmenam-Waynisse aan de Brantheyde.

 

Aktes met dank aan Christine Savat. 

KB1164: Fo 120v: 9 jul 1615:

Peeter Dhamen etc verkoopt aan Merten Claes x Elisabeth Vandeneijnde een half bunder land en een half bunder bosch opt Reynbout.

Merten Claes x Elisabeth Vandeneijnde zijn ook schuldig en ten achter aan Cathelijne Van Gele we mr Willem Blijens.

KB1165: Fo 96v: 14 feb 1629:

Huijbrecht Van Hove den jongen momboir van Huijbrecht Van Hove Mertensone daer moeder af was wijlen Cathelijn Van Dijcke heeft bekend dat Jan Daems in zijn naem als in de naem van Francois Claes momboir van het weeskint van Philips Van Bierbeke x Elisabeth Claes aan hem hebben afgelost ende gequeten een rente.

 

Uit dit huwelijk:

 

Claes Maria, XI (S4213),

 

Claes Elizabeth, (x) Keerbergen 22.06.1613 (g. Bosmans Henricus en Van Sweijver Andreas) met Van Bierbeeck Philippus, fs Eustachius x Maria Van Triest,

Akte met dank aan Christine Savat. 

KB1165: Fo 196v: 18 jun 1637

Guilliam Huens voor hem selven ende hem sterk makende over Cathelijne Huens sijne innocente suster, item Clara Huens oock sijn suster lest we Jeremias Clismans ende nu we Jacques Versteven met Elisabeth Clismans haere dochter en Andries Clismans haeren broeder voor een vierendeel

Gillis Van Triest Cornelissone x wijlen Anneken … voor een vierde paert

Jan Daems ende Francois Claes als momboirs van het weeskint van wijlen Philips Van Bierbeke daer moeder af was Elisabeth Claes voor een vierde paert

Verkopen aan Jan Boschmans den jongen x Elisabeth Verheyden drije vierde paerten in twee parcelen, het vierde paert aan de cooper competerende in coope vercregen tegen derfgenamen wijlen Gillis Van Triest x Adriana Van Bourcke.

 

Genealogisch Repertorium van het Mechels District (François Van der Jeught)

Notariaat Jan Harlinghen f°11r - dd 05.01.1617:

Cornelis Van Triest, Gilis Van Triest, Jaques Huens, weduwnaar van Loijse Van Triest als oppervoogd over zijn kinderen en Philips Van Bierbeke, zoon van wijlen Eustachius Van Bierbeke en Marie Van Triest, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Michiel Van Triest en Elisabet Eschericx, hebben een overeenkomst...

 

Genealogisch Repertorium van het Mechels District (François Van der Jeught)

Notariaat Jan Harlinghen f°33r - dd 09.01.1617:

Philips Van Bierbeke, zoon van wijlen Eustachius Van Bierbeke, machtigt Cornelis Van Harlingen, om met zijn mede-erfgenamen de verdeling op te maken van de bossen gelegen onder Rijmenam en Keerbergen, nagelaten door hun grootouders wijlen Michiel Van Triest en Elisabeth Eschericx, en om tot een overeenkomst te komen met zijn oom en tante Gillis Van Triest en Adriana Van Boeckel.

     Uit dit huwelijk:

     ... (niet Mech, ),

     Bierbeek Magdalena, (°) Keerbergen 10.01.1617 (g. Claes Franciscus en Ceulemans Magdalena),

     Van Bierbeeck Margareta, (°) Keerbergen 14.03.1619 (g. De Belser Petrus en Antonis Margareta),

     Van Bierbeeck Clara, (°) Keerbergen 02.10.1622 (g. Daems Joannes en Van Eijnde Clara),

     x Rijmenam 22.01.1640 (g. Henricus Van Punder en Antonius Claes) met De Punder Jan, (°) Rijmenam 20.01.1612 (g. Joannes Verscheuren en Anna Bullens), fii daar,

 

Claes Joanna, (°) Mechelen P&P 31.05.1595 (g. Van Swijvere Andries en Steenwinckels Jenneken), x Rijmenam 17.10.1621 (g. Franciscus Claes en Guilielmus Van Vloursem) met Bogaerts Joannes,

     Uit dit huwelijk:

     Bogaers Magdalena, (°) Rijmenam 19.08.1622 (g. Franciscus Claes en Magdalena Maes),

     Bogaers Adrianus, (°) Rijmenam 17.12.1624 (g. Cornelis Van den Eijnde en Clara Claes),

     Bogaers Anna, (°) Rijmenam 27.02.1628 (g. Willem De Windt en Anna Van den Eijnde),

     Bogaers Joannes, (°) Rijmenam 30.01.1631 (g. Jan Claes en Barbara Leijns),

     Bogaers Elisabeth, (°) Rijmenam 30.01.1631 (g. Guilielmus Van den Eijnde en Catharina Driessens),

     Bogaers Catharina, (°) Rijmenam 25.03.1635 (g. Petrus Vervloessem en Catharina Claes),

     Bogaers Maria, (°) Rijmenam 25.03.1637 (g. Philippus Daems en Maria Bogaers),

 

Claes Catharina, XII - XIII (S3029 + S4951),

 

Claes Clara, XI - XII (N1979 + S3675),

 

Claes Franciscus, XII (S2236), (°) Mechelen P&P 23.01.1593 (g. Verhagen Franche en Vande Broecke Lijsbeth),

 

Claes Elizabeth, (°) Mechelen P&P 01.10.1589 (g. Van den Hove Cornelis en Claes Lesken), ex Rijmenam,

 

Claes Margaretha, XI - XII - XIII - XIV (N1207 + S2195 + N3159 + S6195 + S19451),

 

Claes Joanna jr, (°) Rijmenam 20.08.1605 (g. Jan De Grove en Anna Goijvaerts).

 


 

XI - Claes Maria (S4213), (x) 1 Rijmenam 27.08.1611 (g. Joannes Bosmans jr en Joannes Van Rompaij) met Bosmans Henricus, x 2 x Keerbergen 08.10.1615 (g. Jan Bosmans en Hubert Van Hove) met  Daems Jan (N614 + S4212), deze x 1 x 2 Keerbergen 03.05.1628 (g. Jan Van Eynde en Henric Vermeylen) met Catharina Peeters (N615), (°) (niet K, W+, P+, H?, R?, Bon!, S,  ).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Bosmans Joannes, (°) Rijmenam 25.11.1611 (g. Jan Van den Eijnde en Magdalena Wilms),

 

2. Daems Cornelius, (°) Keerbergen 10.07.1616 (g. Cornelius Van den Eynde en Elisabeth Vereet),

 

Daems Philippus, X (S2106), (°) Keerbergen 01.04.1618 (g. Joannes Bosmans sr. en Elisabeth Claes),

 

Daems Carolus, (°) Keerbergen 20.10.1620 (g. Cornelius Van Broeckhoven en Catharina Claes),

 

Daems Martinus, (°) Keerbergen 10.04.1623 (g. Martinus De Becker en Maria Lens),

 

Daems Rumoldus, (°) Keerbergen 09.01.1628 (g. Rumoldus Daems en Elisabeth Van Broeckhoven),

 

3. Daems Wilhelmus, (°) Keerbergen 08.04.1629 (g. Wilhelmus De Wint en Petronella Peeters),

 

Daems Anna, (°) Keerbergen 04.04.1631 (g. Philippus De Grove en Catharina Daems),

 

Daems Maria, IX (N307), (°) Keerbergen 02.03.1636 (g. Henricus Van de Roost en Maria Ingelborchs),

 

Daems Catharina, (°) Keerbergen 26.03.1641 (g. Joannes Voet en Catharina Vermijlen).

 

 

 

XII - XIII - De Wint - De Windt Guilielmus (S3030 + S4950), (x) Rijmenam 01.10.1623 (g. Joannes De Windt en Joannes Daems) met Claes Catharina (S3029 + S4951), + Rijmenam 05.11.1640 vv.

 

Uit dit huwelijk:

 

De Wint Maria, (°) Rijmenam 05.08.1624 (g. Jan Verswijvere en Maria Claes),

 

De Wint Joannes, (°) Rijmenam 14.06.1627 (g. Jan De Windt en Anna Verhaghen),

 

De Wint Joannes, (°) Rijmenam 09.07.1628 (g. Jan Van den Eijnde en Catharina Peeters), x Keerbergen 17.05.1661 (g. Bosmans Jan en De Wint Guilielmus) met Bosmans Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     De Wint Egidius, (°) Keerbergen 14.01.1663 (g. Bosmans Egidius n. Egidius sui filius en De Wint Elizabeth),

     De Wint Joannes, (°) Keerbergen 18.12.1665 (g. Claes Joannes en Rassaert Catharina),

     De Wint Elisabeth, (°) Keerbergen 13.02.1668 (g. Willems Hendrick en Vermeijlen Elisabeth),

     De Wint (Barbara), (°) Keerbergen 03.11.1670 (g. Vande Valgaren Joannes n. De Becker Franciscus en Wijndrix Barbara),

     De Wint Adrianus, (°) Keerbergen 01.10.1673 (g. Van Oosterwijck Adrianus en De Becker Anna),

     De Wint Catharina, (°) Keerbergen 01.10.1673 (g. Claes Egidius en Hoeijlaers Anna),

 

De Wint Elisabeth, XI - XII (S1515 + S2475), (°) Rijmenam 14.02.1631 (g. Henricus Vervloet en Elisabeth Reijckx),

 

De Wint Cornelius, (°) Rijmenam 30.10.1633 (g. Cornelius Van der Auderaa en Maria Van den Eijnde),

 

De Wint Anna, (°) Rijmenam 09.07.1637 (g. Joannes Van den Eijnde en Johanna Claes),

 

De Wint Catharina, (°) Rijmenam 18.10.1640 (g. Joannes Bosmans en Catharina Verswijvere),

 

De Wint Clara, (°) Rijmenam 18.10.1640 (g. Joannes De Punder en Francisca Van Deijssel).

 

 

 

XI - XII - Van der Auwera Cornelius (N1978 + S3674), x Rijmenam 05.11.1628, x Bonheiden 13.09.1628 (g. Joannes Van der Auwera, Guilielmus De Wint, Joannes Claes en Joannes Keldermans) met Claes Clara (N1979 + S3675), (°) (niet K, Bon!, R, O, SKW, P!, Mui, Duf, Wal, Berg+, Perk+, Mech+,  ).

 

Uit dit huwelijk:

 

Van der Auwera Andreas, (°) Bonheiden 02.09.1629 (g. Andreas Van der Auwera en Margareta Claes),

 

Van der Auwera Anna, X - XI (N989 + S1837), (°) Bonheiden 20.11.1631 (g. Martinus Van der Auwera en Anna Van der Auwera),

 

Van der Auwera Joanna, (°) Bonheiden 18.09.1633 (g. Joannes Daems en Joanna Ingels), x (niet Bon, O, SKW, Ber, R, Mech, K, P, ) met  Haverhals Petrus, (°) Bonheiden 22.06.1633 (g. Gommarus De Belser en Catharina Frans), + Bonheiden 21.01.1706,

     Uit dit huwelijk:

     Haverhals Joanna, (°) Bonheiden 18.06.1656 (g. Jan Vlemincx en Joanna Haverhals),

     Haverhals Petronella, (°) Bonheiden 08.03.1658 (g. Petrus Geens en Anna Van der Auwera),

     Haverhals Clara, (°) Bonheiden 26.09.1663 (g. Simon Haverhals en Maria Van der Auwera),

     Haverhals Joannes, (°) Bonheiden 18.02.1666 (g. Joannes Vervloersem en Elisabeth Van der Auwera),

     Haverhals Joanna, (°) Bonheiden 06.03.1671 (g. Adriaen Maes en Jenna Leemans),

     Haverhals Petrus, (°) Bonheiden 06.03.1671 (g. Peeter Peeters en Clara Vervloersem),

     Haverhals Adrianus, (°) Bonheiden 03.02.1674 (g. Adrianus Van der Auwera en Joanna Camps),

     Haverhals Petrus, (°) Bonheiden 24.09.1676 (g. Petrus De Winter en Anna Cerneels),

     Haverhals Guilielmus, (°) Bonheiden 19.01.1678 (g. Wilhelmus Van der Auwera en Maria Van der Auwera),

     Haverhals Petrus, (°) Bonheiden 04.07.1680 (g. Petrus Geens en Maria Kams), 

 

Van der Auwera Catharina, (°) Bonheiden 20.10.1636 (g. Adrianus Vervloet en Catharina Van Cranum),

 

Van der Auwera Joannes, (°) Bonheiden 27.10.1639 (g. Joannes Van Rompa en Elisabeth De Roeck), x Bonheiden 12.06.1661 (g. Simon Haverhals en Guiliam Van der Auwera) met Haverhals Joanna, (°) Bonheiden 29.12.1635 (g. Joannes Frans en Johanna Guldentop), + Bonheiden 27.02.1697,

Pachters van de Bonheidense Blijdenberghoeve.

     Uit dit huwelijk:

     Van der Auwera Maria, (°) Bonheiden 28.04.1662 (g. Guiliam Van der Auwera en Maria De Grove),

     Van der Auwera Maria, (°) Bonheiden 01.05.1663 (g. Simon Haverhals en Anna De Grove),

     Van der Auwera Joannes, (°) Bonheiden 05.08.1665 (g. Joannes Vermijlen en Maria Vervloet),

     Van der Auwera Petrus, (°) Bonheiden 01.03.1668 (g. Peeter Daems en Barbara Van Buscum),

     Van der Auwera Barbara, (°) Bonheiden 30.12.1670 (g. Jan Van Else en Barbara Blendiels?),

     Van der Auwera Guilielmus, (°) Bonheiden 23.09.1673 (g. Guiliam Van der Auwera en Lisken Van der Auwera),

     Van der Auwera Petrus, (°) Bonheiden 18.08.1676 (g. Petrus Verret en Anna Tchas),

     Van der Auwera Nicolaus, (°) Bonheiden 13.03.1680 (g. Joannes Vercammen en Elisabeth ... n. Margaretha Van den Driessche)

 

Van der Auwera Guilielmus, (°) Bonheiden 08.10.1642 (g. Guilielmus Frans en Anna Van Else),

 

Van der Auwera Maria, (°) Bonheiden 08.09.1645 (g. Andreas Frans en Maria Ingels), x Bonheiden 07.11.1664/Rijmenam 07.01.1665 (g. Petrus Vervloersem en Petrus Haverhals) met Vervloersem Joannes, deze x 1 Bonheiden 25.09.1661 (g. Petrus Vervloersem en Petrus Vermijlen) met Vermijlen Maria, + Rijmenam 01.11.1663,

     Uit dit huwelijk:

     1. Vervloesem Petrus, (°) Rijmenam 19.10.1663 (g. Petrus Vermijlen en Clara Vervloesem),

     2.  Vervloesem Catharina, (°) Rijmenam 13.11.1665 (g. Ludovicus Vervloesem en en Catharina Vervloesem),

     Vervloesem Philippus, (°) Rijmenam 12.08.1668 (g. Philippus Vermijlen en Joanna Vervloesem).

 

 

 

XII - Franciscus Claes (S2236), (°) Mechelen P&P 23.01.1593 (g. Verhagen Franche en Vande Broecke Lijsbeth), x 1 Keerbergen 15.10.1623 (g. Jan Van den Eynde en Walter Voedt) met Barbara De Grove (S2237), (°) (niet H, K+, P, S, W, ), x 2 Keerbergen 07.07.1629 (g. Egidius Cornelis en Gommarus Boets) met Elisabeth Geens, (niet H, K+, S, W!, R, P!, I!, Bon!, O, Kamp, P+, ).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Claes Jan, XI (S1118), (°) Keerbergen 06.10.1626 (g. Jan Bogaerts en Petronella De Grove),

 

2. Claes Antonius, (°) Keerbergen 20.02.1633 (g. Egidius Cornelis en Anthonia Geens), x Keerbergen 03.08.1659 (g. Seger Van Laeck en Michael Van Ooten) met Storms Catharina, geen fii te S, K, R, P, Heist, W, H, Bet, Beer, Mech, Bon, DD, Rot, Wak,

 

Claes Philippus, (°) Rijmenam 05.10.1636 (g. Philippus Meert en Johanna Claes,

 

Claes Maria, (°) Keerbergen 30.10.1640 (g. Joannes Cornelissens en Catharina Van Ocken),

 

Claes Petrus, (°) Keerbergen 17.07.1642 (g. Petrus Claes en Anna Van Adorp),

 

Claes Elisabeth, (°) Keerbergen 28.05.1645 (g. Joannes Schroyens en Elisabeth Van Broeckhoven).

 

 

 

XI - XII - XIII - XV - Meert Philippus (N1206 + S2194 + N3158 + S6194 + S19450), (°) Mechelen St.-Pieter 09.08.1592 (g. Philippus De Grove en Lisken Van Rompaij), + Keerbergen 21.12.1648, (x) Rijmenam 25.01.1630, x Bonheiden 02.02.1630 (g. Bartholomeus Ingels, Joannes Mert en Guilielmus Vereijcken) met Claes Margaretha (N1207 + S2195 + N3159 + S6195 + S19451), (°) (niet K, R, P!, S, H, O, W, Bon!, Heist, SKW, Mui, Hev, Duf, Wal, Mech?, ), + Keerbergen 22.02.1664, deze x 2 Keerbergen 15.02.1649 (g. Jan De Grove en Jan Voet jr.) met Ruttens Martinus (en deze x 2 Keerbergen 07.06.1664 met Joos Maria).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Meert Guilielmus, (°) Keerbergen 31.01.1633 (g. Wilhelmus De Wint en Maria Van den Eynde),

 

Meert Elisabeth, X - XI - XII - XIV (N603 + S1097 + N1579 + S3097 + S9725), (°) Keerbergen 07.08.1634 (g. Joannes Janssens en Elisabeth Geens),

 

Meert Martinus, (°) Rijmenam 11.09.1636 (g. Andreas Van Roosbroeck en Barbara Meert).

 

Mogelijk nog elders kinderen: niet K, R, Bon, O, P, Duf, Wal, Mech,

 

2. geen fii Ruttens te K, R, Duf, Wal,

 


 

XI - Jan Claes (S1118), (°) Keerbergen 06.10.1626 (g. Jan Bogaerts en Petronella de Grove), x Putte 10.05.1661 (g. Martinus Van Rillaer en Jacobus Claes) met Catharina Van Rillaer (S1119), (°) Keerbergen 19.01.1625 (g. Joannes Heremans en

Elisabeth Claes).

 

Notariaat Swiggers, 12-7-1710: Scheiding tussen de kinderen van Jan Claes x Cathlijn Van Rillaer van Keerbergen, nl. Adriaen, Elisabeth (echtg. Adriaen Scherens), Catharina (echtg. Jan Huybrechts), Peter, Anna (echtg. Peter Van Hove) en Giliam Claes. 

Aktes met dank aan Christine Savat. 

?AVT1: 17 maart 1659:

Francois Tkint x Maeijcken Verswijver verkoopt aan Jan Claes sone Francois woonende tot voorheyde de helft van 5 dm bempt gelegen inde prochie van Voorheyde (Bonheiden).

ASW 21-11-1710:

S+D tussen Adriaen Claes, Elisabeth Claes x Adriaen Scheirens en Anna Claes x Peter Van Hove.

KB1170: Fo 122v: 22 nov 1760:

 

Uit dit huwelijk :

 

Elisabeth Claes, (°) Putte 21.07.1661 (g. Jacobus Backers en Elisabeth Claes), x Schriek 11.02.1687 (g. Antoon Scherens en Jan Claes) met Scherens Adriaen,

     Uit dit huwelijk:

     Scherens Joanna, (°) Schriek 21.12.1687 (g. Peter Scherens en Catharina Van Rillaer),

     Scherens Adriaen, (°) Schriek 01.08.1689 (g. Marcus Scherens en Anna Claes),

     Scherens Jan, (°) Schriek 28.10.1691 (g. Jan Claes en Catharina Hoylaerts),

     Scherens Catharina, (°) Schriek 27.03.1696 (g. Andre Wyns en Catharina Claes),

     Scherens Anna, (°) Schriek 10.09.1698 (g. Antoon Scherens en Anna Claes),

     Scherens Maria, (°) Schriek 24.11.1700 (g. Peter Claes en Maria Holemans),

     Scherens Elisabeth, (°) Schriek 01.07.1703 (g. Hendrik Claes en Anna Huybrechts),

     Scherens Lucia, (°) Schriek 14.01.1707 (g. Willem Van Hove n. Willem Claes en Anna Scherens),

 

Anna Claes, (°) Schriek 07.12.1664 (g. Jan Van Rillaer en Anna Claes), x Schriek 17.07.1672 (g. Mathias Scherens en Jan Van Hove) met Van Hove Jan, fs Jan x Scherens Maria ex S,

     Uit dit huwelijk:

     Van Hove Jan, (°) Schriek 22.03.1673 (g. Egidius Van Hove en Anna Scherens),

     Van Hove Joanna, (°) Schriek 21.12.1677 (g. Walter Rijmenams en Joanna Van Hove),

     Van Hove Willem, (°) Schriek 15.07.1685 (g. Willem Van Hove en Antonia Van de Sande),

     Van Hove Egidius, (°) Schriek 16.02.1688 (g. Jan Vincx en Catharina Hoylaerts),

     Van Hove Lucia, (°) Schriek 23.06.1691 (g. Peter Scherens en Lucia Mangelschots),

 

Adrianus Claes, (°) Schriek 01.11.1666 (g. Lucas Van Rillaer en Elisabeth De Grove),

 

Henricus Claes, (°) Schriek 13.03.1669 (g. Henricus Huybrechts en Maria Van Rillaer), + > 1710,

 

Catharina Claes X (S559), (°) Schriek 12.07.1671 (g. Jan Storms en Catharina Verbuecken),

Akte met dank aan Christine Savat.   

Peeter Claes uit Keerbergen heeft gekocht van de kinderen en erfg. van wijlen Jan Van Rillaer x Catharina Claes de helft van een stuk land in Keerbergen gen de Binnenheijde (we Peeter l’Enfant) voor notaris Verhagen in Haecht op 30 okt ll en dat hij de wederhellicht vant voors land genaemt de Binnen heijde heeft gaedquireert tegens Joannes De Vadder x Catharina Van Woensel uit Keerbergen – wordt vernadert door Martinus Piscaer meester visvercooper ende Catharina Van Rillaer zijn huijsvrouwe.

 

Petrus Claes, (°) Keerbergen 21.07.1673 (g. Petrus Verschueren en Catharina De Grove), x Keerbergen 26.04.1701 (g. Huijbreghts Martinus, Claes Guilielmus en Claes Hendrickus) met Huybrechts Anna, (°) Keerbergen 25.08.1680 (g. Egidius Huybrechts n. Petrus Vermijlen en Anna Van Rillaer),

Akte met dank aan Christine Savat. 

KB1175: Fo 135: 5 apr 1785:

Goedenisse van een dm land in den Loosen hoeck voor Peeter Bruijndonckx x Anna Thys vanwege

- Cornelis Op de Beeck uit Bonheiden

- Joannes Op de Beeck, jonkman, Ste Katelijne Waver

- Joannes Vandenbroeck x Petronella Opdebeek uit Heist

- Cornelis Wijns x Maria Opdebeeck uit Keerbergen

kinderen en schoonzonen van wijlen Andries Opdebeeck x Adriana Claes  uit Schriek

- Peeter Van Rillaer uit Herent

- Guilliam Van Rillaer uit Aerschot

- Joannes Goossens jongman uit Keerbergen

- Adriaen De Meijer x Anna Van Rillaer uit Keerbergen

- Francus Vanderauwera x Catharina Goossens

sonen en schoonzonen wijlen Catharina Claes zo van haeren eersten als tweeden bedde

- Andries Jacobs uit Langdorp en zijn zuster Joanna Elisabeth Jacobs we Joannes Van Dijck

kinderen wijlen Cornelis Jacobs en Elisabeth Claes uit Betekom

alle erfgenamen van wijlen Petronelle Claes hunne moije en suster van hun moeder

Petronella Claes die dochter was van wijlen Peeter Claes x Anna Huijbrechts.

     Uit dit huwelijk:

     Claes Catharina, (°) Keerbergen 27.01.1702 (g. Claes Adrianus en Huijbreghts Catharina),

     Claes Anna, (°) Schriek 08.04.1704 (g. Adriaan Scheers en Anna Van Langendonck),

     Claes Jan, (°) Schriek 07.11.1706 (g. Jan Huybrechts en Elisabeth Claes),

     Claes Maria, (°) Schriek 18.08.1708 (g. Willem Claes en Maria Huybrechts),

     Claes Joanna, (°) Keerbergen 17.09.1711 (g. Huijbrechts Gommarus en Scheers Joanna),

     Claes Adrianus, (°) Keerbergen 27.05.1714 (g. Huijbrechts Adrianus en Claes Catharina),

     Claes Elisabeth, (°) Keerbergen 01.05.1716 (g. Van Rillaer Martinus en Van Hove Catharina),

     Claes Adriana, (°) Keerbergen 22.03.1719 (g. Eggers Joannes en Jansens Joanna),

     Claes Anna Petronilla, (°) Keerbergen 25.07.1722 (g. Scheirs Joannes en Huijbrechs Adriana n. Van Ende Anna),

 

Joannes Claes, (°) Keerbergen 15.01.1676 (g. Joannes Claes en Maria Van Laeck), + > 1710,

 

Anna Claes, (°) Keerbergen 15.01.1678 (g. Petrus Huybrechts en Anna Claes),

 

Guilielmus Claes, (°) Keerbergen 16.03.1681 (g. Petrus de Grove en Maria Frans), x Keerbergen 08.11.1708 (g. Clas Petrus en Pans Joannes) met Huybrechts Catharina, (°) Keerbergen 10.12.1684 (g. Joannes Van Rillaer en Catharina Claes),

     Uit dit huwelijk:

     Claes Maria, (°) Keerbergen 23.06.1709 (g. Huijbrechts Joannes en Huijbrechts Maria),

     Claes Petrus, (°) Keerbergen 04.12.1711 (g. Van Hove Petrus en Huijbrechts Elisabeth),

     Claes Anna, (°) Keerbergen 24.09.1714 (g. Scheers Joannes en Huijbrechts Anna),

     Claes Joannes, (°) Keerbergen 08.04.1717 (g. Claes Petrus en Claes Catharina),

     Claes Joanna, (°) Keerbergen 22.09.1719 (g. Claes Adrianus en Scherens Joanna),

     Claes Elisabeth, (°) Keerbergen 17.01.1722 (g. Schreuns Adrianus en Huijbrechts Elisabeth),

     Claes Egidius, (°) Keerbergen 14.09.1724 (g. Huijbrechs Egidius en Huijbrecht Adriana),

     Claes Henricus, (°) Keerbergen 29.07.1728 (g. Van Langendonck Henricus en Claes Catharina).

 


 

X - Jan Huybrechts (S558), (°) Keerbergen 29.01.1676 (g. Egidius Huybrechts en Barbara Van den Plas), x Keerbergen 26.04.1701 (g. Petrus Claes en Martinus Huybrechts) met Catharina Claes (S559), (°) Schriek 12.07.1671 (g. Jan Storms en Catharina Verbuecken).

 

Uit dit huwelijk :

 

Adriana Huybrechts, (°) Keerbergen 30.06.1702 (g. Petrus Vervloessem en Adriana Van de Sande) ,

 

Elisabeth Huybrechts, IX S279), (°) Keerbergen 30.06.1702 (g. Guilielmus Claes en Elisabeth Huybrechts).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom