Voorouderlijst Calstermans Jan

 

Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Kaster/Caster (diverse plaatsen).

 

Calster Van

Familienaam uit de plaatsnaam Kalster (Vlaams-Brabant).

 

Calsteren Van, Vercalsteren, Kolster(en)

Familienaam uit de plaatsnaam Kalsteren (Vlaams-Brabant en Antwerpen).

 


 

XIII - XIV - Calstermans Jan (S5160 + S7720 + S9192), ° ca. 1550, x met Maria Michiels (S5161 + S7721 + S9193).

 

Uit dit huwelijk:

 

Calstermans Aert,

 

Calstermans Joannes, XII - XIII (S).

 


 

XII - XIII - Calstermans Joannes fs Joannes (S2580 + S3860 + S4596), ° ca. 1580, x (niet W!, H, K, Kamp, Wak, H, S, ) met Van Espen Catharina (S2581 + S3861 + S4597).

 

Onderstaande aktes met dank aan Christine Savat:

WRT1848 fo 52: 12 jan 1610:
Peeter Machiels x Cathlijne ‎(Wouters?)‎ verkopen aan Jan Machiels des voors Peeterssone x Maria Van Hove Niclaes dochter een half bunder land tot Varent op conditie dat den opdragere gehouden is op tselven stuck lant te stellen een huijs zoo en gelijck het huijs es van Hans Die Crijter oft Hans Calstermans van sulcker hoochde linde ende weyde met een schouwe tot aen thaelhoudt met steen voorsien met dueren vensters plecken ende decken, en dat al tusschen half meert toecomende.
WRT1874 fo 397/2:
- 21 apr 1618: Jan Castermans x Cathlijne Van Espen kopen een bonder land op Tremelo geheeten den Savoije block
- 13 feb 1637: Jan Calstermans zone Jans verheft na de dood van zijn vader tot behoef van de kinderen van Jan x Catharina Van Espen het voors bunder land geheten t ‘Savoir block en stelt zijn zoon Huijbrecht Calstermans als sterfman out ontrent 13 jr met Jan Calstermans zijnen halven broeder als voorganger
- 17 mei 1688: Peeter Calstermans sone Jans heeft verheven naer dode van Huijbrecht Calstermans sijnen oom tvoors bunder lant gelegen tot Tremelo.
Wer1849/1: Fo 93: 18 juni 1632:
Jeroen Van Hove verkoopt syn hellicht van vier vinnekens opde Tremeloheyde aen Aert en Jan Kalstermans.

WRT1849/1 fo 124v: 23 okt 1635
Op heden 23 okt 1635 zijn ten huijse van Jan Van Lantrop meijer tot Werchter gecompareert Aerde ende Jan Kalstermans gebroeders sonen van Jan Calstermans x Maeijcken Michiels ter eendre, Joos Roefs x Cathlijn Van Brezyp we wijlen Peeter Michiels, Laureijs Vervarent x Lijsebeth Michiels, Coenradt Bloems x Cathlijn Michiels alle achtergelaten kinderen Peeter Michiels x Barbara Holemans saliger ter andere sijden sijn samen overeeen gekomen van alsulcken proces ende geschille als sijlieden d’een tegen d’andern waeren hebbende hangende onbeslist voor schepenen van Werchter breeder inden processen gehuert soo dat den voors Aert & Jan Calstermans geloven te betaelen aen hunne resp halve broeders ende susters de somme van 36 rinsguldens eens.

 

Uit dit huwelijk: geen verdere gegevens te W, S, Bet, Rot, K, H, Wak,

 

Calstermans Anna, x (niet W, ) met Van Ninde (Vanden Inde) Cornelius,

     Uit dit huwelijk:

     Van Ninde Judocus, (°) Werchter 15.08.1639 (g. Schrijns Judocus en Calstermans Catarina),

     Van Ninde Anna, (°) Werchter 13.01.1641 (g. Vervoort Antonius en Vertennen Anna),

     Vanden Inde Walterus, (°) Werchter 10.02.1642 (g. Boegaerts Walterus en Bols Catarina),

     Van Ninde Maria, (°) Werchter 17.02.1645 (g. Verstreken Joannes), tweeling,

     Van Ninde Leonardus, (°) Werchter 19.02.1645 (g. Reiniers Maria), tweeling en toch diverse data,

 

Calstermans Arnoldus, XI - XII (S1290 + S1930 + S2298),

 

Calstermans Gisbertus, x (niet W, K, H, ) met Lens (Lins) Catharina,

     Uit dit huwelijk:

     Calstermans Lucia Catharina, (°) Werchter 22.04.1640 (g. Silis Joannes en Worteleers Lucia),

     Calstermans Magdalena, (°) Werchter 12.09.1642 (g. Van Meerbeeck Maria n. mar. Bols Joannes en Lens Magdalena),

     Castermans Cornelius, (°) Werchter 20.10.1644 (g. Van den Ende Cornelius en Reijniers Maria),

     Castermans Catharina, (°) Werchter 21.03.1647 (g. Holemans Antonius en Castermans Catharina),

     Castermans Elijsabeth, (°) Werchter 27.08.1655 (g. Ven Martinus en Castermans Elijsabeth),

 

Calstermans Catharina, x Werchter 15.05.1646 (g. Fontenel Jacobus en Verstreken Joannes) met Vanden Bosch Jacobus,

     Uit dit huwelijk:

     1. De Brier Guilielmus, (°) Werchter 14.09.1640 ex fornicatione (g. Calstermans Gisbertus en Calstermans Anna), vader De Brier Guielmus,

     2. Vanden Bosch Joannes, (°) Werchter 25.11.1646 (g. Vermeren Barbara n. Vervoort Antonius en Vertennen Anna),

     Vanden Bosch Maria, (°) Werchter 17.11.1647 (g. Van Houtvin Petrus en Reniers Maria),

     Vanden Bosch Catharina, (°)  Werchter 15.11.1649 (g. Mr Vandermeulen Joannes n. Van Ninde Cornelius en Lens Catharina),

     Van den Bosch Anna, (°) Werchter 16.11.1651 (g. Castermans Joannes en Lens Catharina n. Meulemans Anna), vader Van der Veken genoemd,

      Vanden Bosch Barbara, (°) Werchter 31.01.1653 (g. Bruijnincx Judocus en Aerts Barbara),

 

Castermans Joannes, x 1 (niet W, Wak, Bet, Rot, ) met Reniers Maria, (°) Rotselaar 13.08.1619 (g. Vermylen Joannes en Vande Venne Maria), x 2 Werchter 02.05.1656 (g. Mr Joannes Thijs en Cornelis Cornelius) met Van Casteren Clara, (°) Keerbergen 07.11.1621 (g. Antonius Vercalsteren en Margareta Van Rillaer),

     Uit dit huwelijk:    

     1. Calstermans Jacoba, x Werchter 12.04.1668 (g. Castermans Joannes en Zegers Michael) met Goris Adrianus,

     (°) Werchter 08.02.1650 (g. Kaekens Petrus en Vervoort Adriana),

          Uit dit huwelijk:

          Goris Joannes, (°) Werchter 14.10.1668 (g. Castermans Joannes en Reijniers Adriana),

          Goris Anna, (°) Werchter 15.05.1670 (g. Vanden Avondt Henricus en Fobelets Anna),

          Goris Clara, (°) Werchter 02.03.1673 (g. Paeps alias Van Eijcken Joannes en Van Casteren Clara),

          Goris Catharina, (°) Werchter 19.03.1676 (g. Castermans Petrus en Castermans Catharina),

          Goris Adrianus, (°) Werchter 25.04.1677 (g. Goris Adrianus en Van Tongelen Elisabeth nomine Castermans Anna),

          Goris Joannes, (°) Werchter 23.09.1680 (g. Castermans Joannes en De Keuster Maria),

          x 1 Werchter 16.11.1707 (g. Michiels Petrus en Van Roest Arnoldus) met Barbara Luijten, (°) Werchter 05.08.1678,

          + Werchter 05.10.1721, x 2 (niet W, ) met Vermijlen Maria, + Werchter 06.10.1732,

               Uit dit huwelijk:

               1. Goris Maria, (°) Werchter 10.12.1707 (g. Goris Adrianus en Van Leemput Maria),

               Goris Joannes, (°) Werchter 20.02.1709 (g. Calstermans Joannes en De Wijgaert Maria),

               Goris Elisabeth, (°) Werchter 15.02.1712 (g. Egborgs Joannes en Luijten Elisabeth),

               Goris Petrus, (°) Werchter 26.08.1715 (g. Castermans Petrus en Van Rillaert Francisca),

               Goris Cornelius, (°) Werchter 11.02.1719 (g. Van Tongelen Cornelius en Luijten Elisabeth),

               2. Goris Maria, (°) Werchter 19.09.1724 (g. Oom Theodorus en Van Eijken Maria),

               Goris Egidius, (°) Werchter 22.11.1722 (g. Vermijlen Egidius en Castermans Joanna),

               Goris Adrianus, (°) Werchter 22.12.1726 (g. Kestens Adrianus en Vermijlen Maria),

               Gooris Michael, (°) Werchter 11.12.1728 (g. Luijten Michael en Gobelens Anna),

     Castermans Joannes, (°) Werchter 21.10.1646 (g. Reniers Joannes en Gijselincx Joanna),    

     Castermans Guilielmus, (°) Werchter 28.02.1650 (g. Reniers Guilielmus en Wauters Barbara),    

     Castermans Petrus, (°) Werchter 01.09.1652 (g. Van Geendertaelen Petrus en Naurox Catharina),

     x 3 Werchter 18.08.1681 (g. Vertiers Michael en Goevaerts Egidius) met De Wijngaert Maria, (°) Werchter 22.01.1646

     (g. Guilielmus Wortelaers en Maria Holemans, deze x 1 Werchter 21.10.1670 (g. Lauwens Petrus en De Wijngarde Joannes)

     met Adrianus Lauwens, x 2 Werchter 02.04.1674 (g. Van Langendonck Joannes en Van Roijst Cornelius) met Guilielmus Van Langendonck,

          Uit dit huwelijk:

          1. Lauwens Petrus, (°) Werchter 09.08.1671 (g. Petrus Van Tongelen en Maria Holemans), + Werchter 06.06.1720, x > 1715 met Fobelets Maria,

          2. Van Langendonck Guilielmus, (°) Werchter 28.05.1674 (g. Guilielmus De Wijngarde en Maria Van Langendonck),

          Van Langendonck Guilielmus, (°) Werchter 25.10.1676 (g. Guilielmus Van Langendonck en Catharina Van Aerschot),

          Van Langendonck Barbara, (°) Werchter 11.09.1678 (g. Joannes De Wijngaert en Maria Van Tongelen n. Barbara Janssens),

          3. Castermans Clara, (°) Werchter 18.10.1681 (g. Arnoldus De Wijgaert en Clara Vercalsteren),

          Castermans Joanna, (°) Werchter 02.11.1683 (g. Henricus De Wijngaert en Joanna De Keyzer), x Werchter 08.11.1710 met Cornelis Van Tongelen,

In deze akte (met dank aan Paul Peeters) wordt melding gemaakt van Joanna Castermans (weduwe van Cornelius Van Tongelen) en haar kinderen Maria, Petrus en Arnoldus Van Tongelen. 

Volgens de parochieregisters van Wercher lieten zij volgende kinderen na :

Doopdatum

Naam

Voornaam

Vader

Moeder

Getuige

Getuige

1712.03.04

Van Tongelen

Petrus

Cornelius

Castermans Joanna

Castermans Petrus

Van Tongelen Ida

1713.08.09

Van Tongelen

Maria

Cornelius

Castermans Joanna

Van Tongelen Arnoldus

De Wijgaert Maria

1715.12.01

Van Tongelen

Catharina

Cornelius

Castermans Joanna

Castermans Petrus

Van Tongelen Catharina

1718.01.12

Van Tongelen

Anna

Cornelius

Castermans Anna

Van Roost Arnoldus

Van Tongelen Anna

1720.02.25

Van Tongelen

Petrus

Cornelius

Castermans Joanna

Huygens Petrus

Van Leemput Maria

1721.09.01

Van Tongelen

Arnoldus

Cornelius

Castermans Joanna

Van Roest Arnoldus

Verstraeten Anna

1726.08.17

Van Tongelen

Joannes

Cornelius

Castermans Joanna

Van Langendonck Joannes

Castermans Anna

Bron : S.A.L., Inventaris Cuvelier, register nr. 8333, fol(io) 15r., akte dd. 4 juli 1739.

Inde tegenwoordigheyt der heeren schepenen van Loven naergen(oem)t gestaen den not(ari)s en(de) off(iciae)l Vander Haert vuyt crachte vande onwederoepel(ijcke) procuratie, hem als thoonder vanden naervolgenden contracte notariael om den selven alhier te vernieuwen, herkennen en(de) realiseren, gegeven, waer vanden teneur is volgende.

Op heden den 22. juny 1739 compareerde voor mij als openbaer not(ari)s, geadmitteert bij sijne ma(jestey)ts Souv(ereynen) Raede van Brabant, tot Wackerseel residerende, ter presentie vande getuygen naer te noemen, Cornelis Van Tongelen wed(uw)e wijlen Joanna Castermans, ingesetenen van Werchter, welcken voors(chreven) comparant als nu bekent wel en(de) deughdelijck tsijnen contentemente uyt crachte en(de) naer vermogen vande permissie en(de) authorisatie, aen hem comparant verleent bij schepenen der heerlijckhijt van Werchter in dato 20. juny 1739, ondert(eecken)t H. Dirix, alhier in originale gesien en(de) gebleken, ende aenden naerbes(chreven) rentheffer ter presentie van mij notario ter handt gestelt, ontfangen te hebben van s(ieu)r Joannes Ackermans en(de) jouff(rouw)e Catharina Artois, gehuysschen en(de) ingeseten borger der stadt Loven, eene somme van sevenhondert gul(den)s co[u]rant gelt, den schellinck gerekent tot seven stuyvers en(de) voorts alle andere specien naer advenant, dienende dese daer over voor absolute quittantie, voor welcke voors(chreve) somme hij comparant als nu bekent en(de) geloeft te betaelen intrest a rato van vier gul(den)s par cent, wesende alsoo eene jaerelijcksche rente van achtentwintigh guldens, insgelijckx corant gelt, dan in cas van precise betaelinge opden gespecificeerden valdagh ofte uytterlijck drij maenden daer naer te gestaen met drije gul(den)s thien stuyvers par cent, wesende in dien gevalle jaerelijckx vierentwintigh gul(den)s thien stuyvers corant gelt, te betaelen binnen dese stadt Loven, los en(de) vrij van alle voorvallende lasten, alreede gestelt en(de) naermaels te stellen, geene gereserveert, alnu cours en(de) inganck nemende date deser en(de) alsoo voor het ierste jaer vallen en(de) verscheynen den 22. juny 1740 ende alsoo te continueren tot affquytinge toe, die altijt sal mogen geschieden met met (!) gelijcke somme als het den rentgeldere gelieven sal met vollen intrest van dijen, den voors(chreven) s(ieu)r Joannes Ackermans hier present, het selve alsoo accepterende, verbindende hij comparant tot asseurantie der voors(chreve) jaerelijcksche rente als capittale van seven hondert gul(den)s, hier vorens gespecificeert, sijnen respectiven persoon en(de) goederen, haeve en(de) erve, present en(de) toecomende, ende specialijck ses daghmaelen lant, genoemt den Cruysbemt, gelegen oner Werchter, reg(eno)ten de Dijle ter ie., Gilliam Vervoort ter iie., s' heere straete ter iii., het Deylstraetken ter iiie. sijden, daer onder een daghmael leen en(de) voorders belast aen het beneficie van Ninde met achtentwintigh stuyvers s' jaers, item met ontrent vijff stuyvers in chijns aen sijne hoogheyt den heere hertogh van Arenbergh en(de) Aerschot ingevalle daer op bevonden wert, hem competerende bij titel van mangelinge tegens sijnen broeder Aert Van Tongelen volgens goedenisse, gepass(eer)t voor wethouderen van Werchter in date, etc.Item alnoch een half boeder lant, gelegen op den Hoogenwegh onder Werchter, reg(eno)ten s' heere straete ire. en. iie., d' erffg(enamen) Gilliam Van Langendonck ter iiii. sijden, hem comparant compitterende bij naderschap tegens Peeter De Ceyser en(de) Elisabeh Van Aerschot volgens goedenisse, gepasseert voor heere schepenen der stadt Loven in date 27. meert 1722, onderteeckent F. Van Besten, in ia., etc., bijde dese parceelen voorders los en(de) vrij, daerop waerschap en(de) garant gelovende, constituerende alvolgens onderweroepel(ijck) m(eeste)r ... [n.v.] en(de) alle thoonders deser ofte copije autentieck der selver om te gaen en(de) compareren, het sij voor sijne maj(estey)ts Souv(ereynen) Raede van Brabant, heeren meyer en(de) schepenen der stadt Loven, wethouderen van Werchter als alomme elders daer des van noode en(de) behooren sal om in cas van eenigh gebreck den inhout deser te laten vernieuwen en(de) sententieren en(de) alvolgens verclaeren executoriael, consenterende alvolgens inde gewllighe condemnatie, parate en(de) reele executie met costen, mitsgaeders de voors(chreve) rente en(de) capittale dier op de gespecificeerde panten te laten affecteren, het sij bij opdracht ende goedenisse als mede in slaen van beleyde en(de) mainmise voor heer meyer en(de) schepenen der stadt Loven als onder hoff compettent, alles sonder voorgaende wete ofte dagement, onder gelofte van dese tegenwoordighe acte bij sijne meerderjaerige dochter te doen lauderen en(de) approberen, alles onder obligatie en(de) verbintenisse als naer recht, aldus gedaen en(de) gepasseert binnen Loven ten tijde voors(chreven) ter presentie van Peeter Peeters en(de) Jan Swerts als getuygen, hier toe aensocht, sijnde alvolgens de minute deser, becleet met behoorel(ijcke) segel, bij de comparanten en(de) getuygen beneffens mij notario behoorel(ijck) onderteeckent, leeger stont, depost is gecompareert Maria Van Tongelen, meerderjaerighe dochter beneffens Peeter Van Tongelen, out negenthien jaeren en(de) Aert Van Tongelen, out ontrent 16 jaeren, soo sij verclaeren bijde minderjaerigh, door voor soo veel noodigh ende can bestaen beneffens hunne meerderjaerighe suster, alle kinderen van Cornelis Van Tongelen en(de) Joanna Castermans, de welcke naer voorgaende lecture van(de) bovenges(chreven) acte van geltlichtinge ter somme van sevenhondert gul(de)s corant de selve te lauderen en(de) te approberen in alle haere pointen ende clausulen, etc., voorders dat allen het selve is geschiet met hun contentement, doende als bij de selve, actum Werchter den 25. juny 1739, onderteeckent, Maria Van Tongelen, Peeter Van Tongelen en(de) Aert Van Tongelen, onderstont, quod attestor, signatum, A. Duwaerts, not(ariu)s pub(licu)s, 1739.Den voors(chreven) geconst(itueerd)en heeft den bovenstaenden contracte alhier vernieuwt, herkent en(de) gerealiseert, consenterende als inden selven, den rentgelder obligando, submittendo ac renu(nciando) in forma, coram joncker Philippus Erardus Van Cruyningen, et s(ieu)r Michael Van Langendonck, hac 4. july 1739.

Is gebleken bij quit(an)tie de data 28. april 1745, staende ad pedem der originele constitutie brieven dat de rente, in desen beroepen, aen s(ieu)r Ackermans met verloopen dijer, quare vacat, hac 13en. 8bris. 1745.

B. Le Charlier, off(iciael, 1745.

          Castermans Anna, (°) Werchter 04.11.1686 (g. Anthonius Van Langhendonck en Anna De Meyer),

          x (niet W, ) > 1717 met Gerardus Huygens, (°) Holsbeek 20.06.1688 (g. Joannes Bear Heckenrode en Dla Otto),

          Castermans Maria, (°) Werchter 22.04.1689 (g. Gerardus Paeps alias Van Eycken en Maria Van Langhendonck),

          + Holsbeek 02.03.1763, x 1 Werchter 23.02.1715 met Petrus Huygens, (°) Holsbeek 09.09.1685 (g. Joannes Geeraerts

          n. Petrus Geeraerts en Anna De Wolf), + Holsbeek 28.10.1720, fs Petrus Huygens en Catharina Bear,

          x 2 Holsbeek 14.03.1721 (g. Bernard Huygens en Petrus Luyckx) met Petrus Taverniers, (°) Lubbeek 22.11.1696,

     2. Castermans Arnoldus, (°) Werchter 06.03.1657 (g. Van Hove Arnoldus en Wauters Dymphna),    

     Castermans Maria, (°) Werchter 05.01.1659 (g. Gilis Joannes en Geerts Maria), 

     Castermans Magdalena, (°) Werchter 19.06.1661 (g. Coens Joannes en Peeters Magdalena),    

     Castermans Catharina, (°) Werchter 24.06.1663 (g. Castermans Hubertus en Machiels Catharina),    

     Calstermans Adriana, (°) Werchter 07.03.1665 (g. Van Roost Cornelius n. Bosmans Cornelius en Paeps Adriana).

 

Castermans Engelbertus - Ingelbertus, x Werchter 26.06.1661 (g. Verbinnen Joannes en De Meijer Adrianus) met Geens Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Castermans Barbara, (°) Werchter 10.10.1662 (g. Van Bael Adrianus en Van Nin Barbara),

     Castermans Joannes, (°) Werchter 06.10.1665 (g. Smets Elisabeth),

     Castermans Hubertus, (°) Werchter 06.10.1665 (g. Castermans Hubertus en Geens Anna),

     Castermans Maria, (°) Werchter 05.08.1668 (g. Castermans Cornelius en Castermans Anna n. filia sua Van den Eijnde Maria),

     Castermans Arnoldus, (°) Werchter 16.12.1671 (g. Machiels Arnoldus en Elsen Gertrudis n. Castermans Catharina),

     Castermans Joannes, (°) Werchter 08.04.1674 (g. Castermans Joannes en Vertennen Margareta),

 

Calstermans Elijsabeth, (°) Werchter 23.10.1619 (g. Van Balen Baptista en Michiels Elijsabeth), x Werchter 25.07.1641 (g. Verstreken Bartholomeus en Calstermans Joannes) met Verstreken Jan,

     Uit dit huwelijk:

     kinderen elders: niet Beer, S, P, Ber, K, Rot, I, Heist, Wez, H, R,

     Verstreken Joannes, (°) Werchter 31.10.1655 (g. Sielis Joannes en Van Krieckinge Emerantiana),

     Verstreken Joanna, (°) Werchter 30.03.1658 (g. Valckenisse Franciscus en Vanden Eijnde Anna),

     Verstreken Clara, (°) Werchter 21.11.1660 (g. Coens Coenrardus en Vercalsteren Clara),

     Verstreken Petrus, (°) Werchter 14.03.1662 (g. Van Arschott Petrus en Geens Elisabeth),

     Verstreken Eustachius, (°) Werchter 05.12.1663 (g. Goens Eustachius en Srgens Catharina),

 

Calstermans Hubertus, (°) Werchter 17.07.1622 (g. Van Hoegarden Joannes sr en Van Aerschott Maria),

 

!Calstermans Joannes, (°) Werchter 12.02.1625 ex fornic. moeder Vercalstren Maria (afferir uxor Vileers Petrus) (g. Smits Joannes fs Jacobus en Calstermans Anna), + Werchter 21.09.1627,

 

Castermans Hubertus, (°) Werchter 15.07.1625 (g. Van Hove Hubertus en Bols Anna ex Rot), x Werchter 16.07.1653 (g. Luijmoe Cornelius en Mag Joannes Schellekens) met Van Gestel Adriana,

     1. Castermans Adriana, (°) Werchter 24.02.1649 ill. uit Melijn Joanna (g. Makin Joannes en Vermijlen Adriana),

     2. Castermans Jacobus, (°) Werchter 31.01.1654 (g. Van den Bosch Jacobus en Van Langendonck Maria),

     Castermans Elisabeth, (°) Werchter 13.04.1656 (g. Castermans Wilhelmus en Van Tongelen Elisabeth),

     Castermans Ingelberta, (°) Werchter 21.01.1659 (g. Castermans Ingelbertus en Van Tongelen Anna uxor Van Crieckinghe Gerardus).

 


 

XI - XII - Calstermans Arnoldus (S1290 + S1930 + S2298), (°) ca. 1609, (niet W!, S, H, L, Heist, K, R, Bet, Beer, Rot, Wez, P!, I!, Ber, O, WMB, Huls, Wak, ), x (niet  H, S, K, W, Bet, Rot, R, Beer, O, SKW, Bon, Ber, P, Wes, I, Wak, ) met Verstraten Maria (S1291 + S1931 + S2299), (°) (niet W, H, S, ...), deze x 2 Werchter 17.04.1640 (g. Silis Henricus en Boons Gerardus) met Joannes Gielis - Sielis en x 3 Werchter 28.08.1659 (g. De Worteleerse Remigius en Lenseclaes Petrus) met Jan Lensclaes.

 

Akte met dank aan Christine Savat

AVT3: 2 okt 1679:

Peeter Guens x Catlijn Castermans, Hendrik Gielis en Peeter Gielis bejaarde jonkmannen, Hendrik Lensclaes x Elisabeth Gielis, Jan Van Gestel als vader en momboir van de kinderen wijlen Maeijcken Gielis,

te weten dat Peeter Guens ierste C die voordochter vanden iersten bedde te weten Catlijn Castermans ende dat zij geerne soude comen tot S+D van de goederen van hun moeder wijlen Maria Verstraten als hunne vader vs Jan Gielis.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Calstermans Catharina, XI (S645 + S965 + S1149), (°) Werchter 16.10.1639 (g. Joannes Calstermans en Catharina Verstraten),

 

2. Gielis Joannes, (°) Werchter 17.11.1641 (g. Joannes Van Lantrop en Christina Caiaerts), + > 3/1657,

 

Gielis Maria, (°) Werchter 19.01.1645 (g. Maria Vermijlen), x Werchter 01.07.1667 (g. Lensclaes Joannes en Worteleers Remigius) met Van Gestel Jan,

     Uit dit huwelijk:

     Van Gestel Maria, (°) Betekom 01.05.1669 (g. Van Gestel Adrianus en Van Gestel Maria),

     Van Gertel Anna, (°) Betekom 30.03.1672 (g. Van Vlasselaer Petrus en Serniels Anna),

     Van Gertel Hendricus, (°) Betekom 30.03.1672 (g. Gilis Henricus en Crabe Maria),

     Van Gestel Joannes, (°) Betekom ca. 14.03.1675 (g. Mertens Joannes en Verstraten Margareta, vader Petrus,    

 

Sielis Henricus, (°) Werchter 05.06.1647 (g. Henricus Van Aerschot en Catharina Holemans),

 

Gielis Elisabeth, (°) Werchter 24.05.1649 (g. Henricus Schuermans en Elisabeth Holemans), x Werchter 04.07.1677 (g. Gielis Rumoldus en Van Roost Cornelius) met Hendrik Lensclaes, + Wakkerzeel ...09.1683, x 2 Wakkerzeel 15.12.1683 (g. Joachim Van Gorp en Anthonius Vanden Put) met Guilielmus Vanden Put,  meer gegevens bij Verstraten,

 

Gielis Peter,

 

Gielis Rumoldus, (°) Werchter 07.01.1652 (g. Rumoldus Gielis en Anna Holemans),

 

Gielis alias He... Anna, (°) Werchter 11.09.1654 (g. Servatius Estaignier en Anna Van Tongelen),

 

Gielis Joannes, (°) Werchter 21.03.1657 (g. magister Joannes Thijs en Maria Kamps).

 


 

X - XI - Guens (Geens) Petrus (S644 + S964 + S1148), wonend Laet, (°) Keerbergen 26.02.1634 (g. Arnoldus Heremans en Maria Guens), x Werchter 04.08.1666 (g. Holemans Antonius en Castermans Joannes) met Ca(l)stermans Catharina (S645 + S965 + S1149), (°) Werchter 16.10.1639 (g. Joannes Calstermans en Catharina Verstraten).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Guens (Geens) Petrus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Guens Franciscus, X (S574), (°) Werchter 24.07.1667 (g. Franciscus Verbeeck en Maria Silis),

 

Guens Maria, (°) Werchter 28.02.1670 (g. Clara Van Calsteren nomine mariti sui en Maria Verstraeten),

 

Goens Rumoldus, (°) Werchter 20.12.1676 (g. Rumoldus Zielis en Elisabeth Zielis),

 

Guens Henricus, (°) Werchter 15.10.1679 (g. Henricus Gielis en Clara Van Calsteren),

 

Goensens Anna, (°) Werchter 19.01.1682 (g. Joannes Lijnsclaes en Anna Viskens).

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom