Voorouderlijst Bosmans Jan

 

Bos(ch)mans

Familienaam uit de verspreide plaatsnaam: bos, bussche.

 


 

XIII - XIV - XV - XVI - Bosmans Jan (N2102 + N4526 + S4638 + N4814 + S9080 + S10430 + S15790 + S17880), ca. 1550, x 1 met Maria Van Rompaey (N2103 + N4527 + S4639 + N4815 + S9081 + S10431 + S15791 + S17881), x 2 Mechelen Jan 13/30.09.1603 (g. Meeus Romment, Deens Henrick, Persoons Adam en Van Hove Marten) met Maria De Bie - Bijs, mogelijk fa Bie alias Meeus Rumoldus (N5348 + M9618), x Lauwers alias Metten Enxt Jacoba (N5349 + M9619).

 

Akte met dank aan Christine Savat:

KB1165: Fo 187v: 31 okt 1635
Jan Boschmans doude wijlen Janssone voor de tochte die hij derft voor zijn kinderen behouden van Barbara Rijchmans, - compareerde mede Jan Bosmans sijnen sone voor hem selven en hem sterk makende voor Adriaen Kerens sijnen halven broeder en als momboirs van zijn minderjarige broeders en susters voor deerste staeck
- Item Jan Bosmans Gillissone ende Hendrik Smolders x Anna Bosmans de voors Jans suster, Jan Segers x Barbara Bosmans oijck Gillisdochter, den voors Jan Bosmans doude momboir van Gillis en Maeijcken Bosmans alnoch minderjarige vervangende Jacques Lenaerts sijnen medemomboir al kinderen wijlen Gillis Bosmans daer moeder af is Jenneken Van Horick voor den tweeden staeck
- Govaert Van Dijck x wijlen Beijken Van Mechelen Lambrechtsdochter daer moeder af was Barbara Bosmans tot behoef van zijn kindt behouden van voors Barbara Van Mechelen, Jan Daems momboir van hetzelfde kint, en voors Jan Bosmans doude momboir van Elisabeth Van Mechelen des voors Barbara susters meerderjarig maer crancksinnig, item Huijbrecht Van Hove x wijlen de voors Barbara Bosmans die ook derft zijn tocht aan zijn kinderen, Hendrik Vanderroost meijer van dese gemeente x Appolonia Van Hove den voors Vanderroost vervangende Hendrik Van Hove sijns huijsvrouws broeders tegenwoordig siek van lichaem, deselve Van Roost insgelijckx hem sterk makende over Peeter Vereeckt x Maijken Van Hove, de voors Jan Bosmans doude ende Gillis Van Hove momboirs vande minderjarige kinderen des voors Huijbrecht Van Hove daer moeder af was de voors Barbara Boschmans voor den derden ende lesten staeck
Alle de voors comparanten kinderen en kintskinderen en erfgenamen van wijlen Jan Boschmans doude daer moeder af was Maria Van Rompaije, welcke comparanten hebben alsnu ingevolge vande voorgaende vercoopinge bij huelienden gedaen tegens Govaert Van Dijcke Janssone op 27 okt 1732 een contracte als doen daervan gemaeckt ende gepassert voor notaris Van Nieuwenhuijse binnen Mechelen , geconsenteert te wesen bij Francois Claes als momboir van het weeskint van wijlen Hendrik Bosmans daer moeder af was Maria Claes in dije qualiteyt den voors coope gecalengiert .

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Bosmans Barbara, XII - XIII - XV (N1051 + N2263 + S2319 + N2407 + S5215 + S7895),

 

Bosmans Jan, XIII - XIV (S4540 + S8940),

 

Bosmans Egidius, x 1 Keerbergen 26.06.1607 (g. Jan Bosmans en Henricus Van Horick) met Van Horick Joanna, deze x 2 Keerbergen 05.10.1628 (g. Jan Bosmans en Petrus Rams) met Verstraeten Balthazar. Deze laatste x 1 Keerbergen 30.10.1615 (g. Jan Cleynhens en Jacob Van Horick) met Cleynhens Anna.

     Uit dit huwelijk:

     1. Bosmans Jan,

     Bosmans Catharina, () Keerbergen 13.12.1609 (g. Hubertus Van Horick en Catharina Haneberch),

     Bosmans Barbara, () Keerbergen 13.09.1611 (g. Henricus en Barbara Bosmans), x met Jan Segers,

     Bosmans Anna, () Keerbergen 04.06.1614 (g. Jan Voecx en Elisabeth Van Horick),

      x Keerbergen 06.02.1635 (g. Jan Bosmans en Jan Schepens) met Smulders Henric,

          Uit dit huwelijk:

          Smulders Egidius, () Keerbergen 12.12.1641 (g. Egidius Verloo en Maria Bosmans),

          Smulders Henricus, () Keerbergen 20.04.1646 (g. Henricus Van Truyen en Maria Goris),

          Smulders Maria, () Keerbergen 10.07.1650 (g. Guilielmus De Grove en Maria Antheunis),

          Smulders Adrianus, () Keerbergen 14.08.1653 (g. Adrianus Rudiers en Barbara Bosmans),

          Smulders Petrus, () Keerbergen 31.05.1655 (g. Petrus Van de Valgaren en Barbara Boschmans)

     Bosmans Maria, () Keerbergen 20.11.1616 (g. Petrus Van Rompay en Maria Vergouwen),

     Bosmans Joanna, () Keerbergen 22.04.1619 (g. Petrus Firens en Barbara Van Mechelen),

     Bosmans Guilielmus, () Keerbergen 13.10.1620 (g. Wilhelmus Hoelaerts en Joanna Bosmans),

     Bosmans Catharina, () Keerbergen 09.03.1623 (g. Jan Bosmans en Catharina Holaerts),

     Bosmans Egidius, () Keerbergen 15.01.1626 (g. Egidius Keulemans en Elisabeth Verheyden),

     2. Verstraten Catharina, () Keerbergen 02.09.1620 (g. Walter Guens en Catharina Cleynhens),

     Verstraten Anna, () Keerbergen 05.03.1624 (g. Joannes Valgaets en Anna Verstraten),

     3. Verstraten Henricus, () Keerbergen 16.05.1629 (g. Egidius Haverals en Magdalena Van Horick),

     Verstraten Joanna, () Keerbergen 29.06.1631 (g. Nicolaus Verstraten en Barbara Van de Heregracht),

     Verstraten Franciscus, () Keerbergen 06.11.1633 (g. Franciscus De Becker en Elisabeth De Grove),

 

Bosmans Henricus, (x) Rijmenam 27.08.1611 (g. Joannes Bosmans jr en Joannes Van Rompaij) met Claes Maria,

     Uit dit huwelijk:

    Bosmans Joannes, () Rijmenam 25.11.1611 (g. Jan Van den Eijnde en Magdalena Wilms), 

 

2. Bosmans Michael, x 1 Keerbergen 07.06.1626 (g. Jan Daems en Hubert Van Hove) met Cecilia Janssens, + Keerbergen 16.06.1665, x 2 Keerbergen 08.05.1666 (g. Jan Bosmans en Petrus Van Loock) met Van Deyck Elisabeth (N1129 + S1157), deze 1 met Van Loock Egidius (N1128 + S1156), x 2 Schriek 02.04.1647 (g. Willem Bogaerts en Jan Somers) met De Belder Jan (in K Wilhelmus), + Keerbergen 04.06.1664, meer info bij Van Loock of bij Van Deijck,

 

Bosmans Rumoldus, x Keerbergen 13.10.1630 (g. Voet Joannes en Daems Joannes) met Vande Heregracht Barbara,

     Uit dit huwelijk: 

     Bosmans Paulina, () Keerbergen 06.02.1631 (g. Antheunis Henricus en Vanden Eijnde Paulina),

Bosmans Maria, () Keerbergen 21.03.1632 (g. Balemans Adrianus en Holarts Maria), x (niet K, R, S, W, P, H, ) met Van Rillaer Lucas, 

     Uit dit huwelijk:

     Van Rillaer Catharina, () Keerbergen 31.10.1655 (g. Egidius Bosmans en Catharina Van der Roost),

     Van Rillaer Jacobus, () Keerbergen 05.09.1657 (g. Joannes Van Rillaer en Anna Claes),

     Van Rillaer Petrus, () Keerbergen 23.11.1659 (g. Nicolaus Van Loy en Catharina Van Rillaer),

     Van Rillaer Joanna, () Keerbergen 01.07.1661 (g. Machiels Joannes en Aertgeerts Joanna),

Bosmans Petrus, () Keerbergen 01.03.1635 (g. Spoelberchs Petrus en Van Horick Magdalena),

 

Bosmans Guilliam.

 


 

XI - Van Hove Hubertus sr (N1050 + N2262 + S2318), x 1 met Bosmans Barbara (N1051 + N2263 + S2319 + N2407 + S5215 + S7895), deze x 1 met XII - XIV - Van Mechelen Lambrecht (N2406 + S5214 + S7894).

 

Aktes i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Van Hove Hubertus sr.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Van Mechelen Elisabeth, in 1635 meerderjarig maer crancksinnig,

 

Van Mechelen Barbara, XII - XIII (N1203 + S2607 + S3947),

 

2. Van Hove Jan, () Haacht 26.10.1603,

 

Van Hove Maria, (x) 1 Rijmenam 14.04.1630, x 1 Keerbergen 26.05.1630 (g. Michael Van Hove en Balthazar Verstraeten) met Peter Vereect, x 2 (niet K, R, Mech, Bon, ) met Bartholomeus De Roeck, () Rijmenam 22.03.1619 (g. Rumoldis De Backer en Elisabeth ?) (deze x 1 Rijmenam 07.07.1643 (g. Petrus De Roeck en Philippus Van Laeck) met Verswijver Catharina), + Rijmenam 31.01.1646, x 3 Rijmenam 19.01.1654 (g. deze datum uit de klapper klopt niet met het register) met Michiel Cornelis,

     Uit dit huwelijk:

     1. Vereect Petrus, () Rijmenam 19.01.1631 (g. Petrus Vervloessem en Catharina Vereect),

     Vereect Joannes, () Rijmenam 06.06.1642 (g. Joannes Bosmans en Maria Van Roost),

     Vereect Adrianus, () Rijmenam 24.12.1645 (g. Adrianus Bullens en Elisabeth Verswijver),

     2 a. De Roeck Joannes, () Rijmenam 11.10.1644 (g. Joannes Verswijver en Barbara De Roeck), moeder Catharina Verswijver,

     De Roeck Maria, () Rijmenam 31.01.1646 (g. Franciscus De Becker en Maria De Roeck),

     2 b. De Roeck Henricus, () Rijmenam 18.10.1648 (g. Henricus Van Hove en Emerantiana Aerts), moeder Van Hove Maria,

     x Rijmenam 18.02.1676 (g. Petrus Verreth en Joannes Vervloet) met Vervloet Joanna, meer info daar,

 

Van Hove Apolonia, X (N525 + N1131 + S1159), () Keerbergen 03.11.1607 (g. Joannes Palmaerts en Apolonia Huijckmans),

 

Van Hove Henricus, () Keerbergen 03.05.1610 (g. Henricus Bosmans en Maria Van Hove), x 1 Rijmenam 11.09.1633 (g. Nicolaus Van Hove en Joannes Ceulemans) met Magdalena Ceulemans, x 2 Keerbergen 03.06.1636 (g. Hubertus Van Hove en Daniel Eijnes) met Maria Eijne(n)s/Cuers/Jeuns/Guens/Gijnens (wellicht Van den Eynde, Heyns, Guens of Jennes), () (niet K?, P!, Bon!, R?, W!, S?, O, H, Mech?,  ).

     Uit dit huwelijk:

     1. Van Hove Adriana, () Rijmenam 25.01.1634 (g. Andreas Cuelemans en Paschasia Luijtens),

     x Mechelen Rom 18.12.1672 (g. Van der Haghen Joannes en Van der Horst Michael meier Heindonk) met Michiel Van Camp, kinderloos,

     2. Van Hove Appolonia, x Keerbergen 11.09.1657 (g. Valgaren Joannes en Van Hove Henricus) met Geens Cornelius,

     () Rijmenam 13.02.1611 (g. Jan Geens en Mayken Verbuken),

          Uit dit huwelijk:

          Geens Adriana, () Keerbergen 12.04.1658 (g. Bosmans Egidius en Lanen Maria),

          Guens Joannes, () Keerbergen 17.02.1659 (g. Guens Joannes en De Grove Catharina),

          Geens Barbara, () Keerbergen 07.02.1661 (g. Cornelis Joannes en Van Hove Barbara),

          Guens Petronella, () Keerbergen 12.05.1671 (g. Gobbens Theodorus en Van Hove Barbara n. Van Hove Elisabeth),

          Guens Anthonius, () Keerbergen 03.11.1674 (g. Van Omen Theodorus en Van Dijck Catharina),

     Van Hove Elisabeth, () Keerbergen 09.10.1639 (g. Joannes Michiels en Elisabeth Verheyden), x (niet K, ) met Jan Van den Eijnde,

     Van Hove Barbara, () Keerbergen 01.01.1643 (g. Joannes Voet en Helena Vercalsteren), x 1 Keerbergen 04.06.1662 (g. Adriaen Docx en

     Henricus Van Hove) met Stralen Jan,  x 2 Keerbergen 20.08.1679 (g. Swiggers Joannes en Valckenborg Livinus) met Kemels Tomas,

          Uit dit huwelijk:

          1. ...

          Stralen Wilhelmus, () Keerbergen 20.08.1669 (g. Wilhelmus Van Hove en Magdalena Horckmans),

          Stralen Martina, () Keerbergen 13.03.1672 (g. Simon Van der Roost en Martina Heylen),

          Stralen Michael, () Keerbergen 11.02.1675 (g. Michael Kemels en Susanna Timmermans),

          Stralen Maria, () Keerbergen 17.11.1677 (g. Petrus Van Loock en Maria Van Hove),

          2. ...

     Van Hove Wilhelmus, () Keerbergen 19.06.1646 (g. Wilhelmus Hoelaerts en Anna Vermuyten),

     Joanna Van Hove, () Keerbergen 25.05.1649 (g. Gommarus Scheppers en Joanna Van Hove),

     x (niet K, W, S, Wak, H, Wes, ) met Justens Jan, () Wespelaar 12.11.1645 (g. Jan Allers en Joanna De Becker),

     fs Wilhelmus en Anna Rassaert, (deze x 1 Werchter 10.02.1672 (g. Joestens Alexander en Rassaert Antonius) met Van Wesenbeke Catharina).

          Uit dit huwelijk:

          2. Joestens Gaspar, () Werchter 03.11.1674 (g. Joestens Gaspar en Van Hove Maria),

          Joostens - Costens Barbara, () Werchter 13.12.1676 (g. Van Bael Arnoldus en Van Hove Barbara),

          Joostens Guilielmus, () Keerbergen 26.02.1680 (g. Van Hove Guilielmus en Joostens Petronella),

          Joostens Henricus, () Keerbergen 05.10.1682 (g. Van Hove Henricus en Van Adorp Petronella),

          Joostens Catharina, () Keerbergen 06.01.1685 (g. Van Camp Godefridus en Van Meerbeeck Catharina),

          Joostens Joannes, () Keerbergen 26.07.1688 (g. Hoeijlaers Joannes en Verstralen Anna),

          Joostens Maria, () Keerbergen 02.11.1691 (g. Vander Roost Simon en Van Nuffel Maria),

     Van Hove Michael, () Keerbergen 22.07.1652 (g. Michael Boets en Gertrudis Willems),

     Van Hove Joannes, () Keerbergen 07.03.1656 (g. Joannes Machiels en Maria Verbinnen),

     Van Hove Maria, () Keerbergen 14.09.1659 (g. Segerus Van Laeck en Maria Van Lanen).

 

Van Hove - Verhoef Joanna, () Keerbergen 10.06.1612 (g. Egidius Bosmans en Joanna Van Hove), x Haacht 23.08.1637 met Hendrik Paelmans, () Haacht 18.03.1600,

     Uit dit huwelijk:

     Palemans Joanna, () Haacht 22.04.1640,

     Palemans Appollonia, () Keerbergen 20.09.1643 (g. Vanden Berge Egidius en Van Hove Apollonia),

     Palemans Petrus, () Keerbergen 11.10.1644 (g. Veret Petrus en Vande Haugracht Barbara),

     Palemans Joannes, () Keerbergen 20.07.1648 (g. Michiels Joannes en Meesens Elizabeth),

     Palemans Anna, () Keerbergen 21.01.1652 (g. Schellincx Christianus en Troij Anna),

     Palemans Egidius, () Keerbergen 25.07.1655 (g. Machiels Joannes jr en Verreet Chatarina).

 

 

 

XIII - XIV - Bosmans Jan (S4540 + S8940), x 1 (niet R, K, H, ) met Barbara Rijckmans - Wijckmans (S4541 + S8941), + Keerbergen 20.01.1628, (deze x 1 met Hans Kerens), wellicht x 2 Keerbergen 20.02.1629 (g. Daems Joannes en Van Roost Petrus) met Van Horck - Van Horick - Van Ooricx - Van Horck Magdalena, () Rijmenam 20.11.1604 (g. Jan Van Neckerspoel en Jouffr. Magdalena Van Gerven).

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Kerens Adriaen,  kuiper in Antwerpen,

Aktes met dank aan Christina Savat

KBG1165 fo 131v: 17 okt 1630:
Sijmon Van Roijen drossaert heeft verkocht aan Jan Boschmans Janssone nu doude x Magdalena Van Horick sijn huijsvrouwe een ledige erve waer eertyts een huijs plach op te staen gelegen in de plaetse achter thuijs den Bonten Os eerrtyt toebehoort hebbende Jan Poncelet den welcken den selve erve op heden heeft gecedeert ende in handen gestelt.
KBG1165 fo 131v: 17 okt 1630:
Jan Bosmans leent voor deze koop van Simon Van Roijen en heeft verbonden een nieuw huijs gestaen in de plaetse gelijck hij in coope heeft vercregen tegen Sijmon Van Roije.

KB1165: Fo 211: 15 dec 1638:
S+D kinderen en erfgen wijlen Jan Bosmans de oude x wijlen Marie De Bie
- Michiel Bosmans
- Michiel Bosmans en Hendrik Hollemans als momboirs van het minderjarig kindt wijlen Rombout Bosmans daer moeder af is Barbara Van Heergracht
- Guilliam Bosmans
.

KB1166: Fo 151: 6 sep 1651
Adriaen Kerens cuijper ‎(Antwerpen)‎ sone van wijlen Hans Kerens x wijlen Barbara Wijchmans heeft bij donatie inter vivos aan Jan Bosmans de jonge ende Maeijcken Bosmans sijne sustere des comparants halven broeder en suster alle sijne comparant recht paert actie ende gedeelte ierst van een huis met stallinge gelegen aen de kerk in Keerbergen daer den voors Jan Bosmans den ouden woonende is ende noch drij bunderen etc...

 

2. Bosmans Jan, XIII (S4470),

 

Bosmans Antonius, () Rijmenam 19.08.1607 (g. Antonis Janssens en Jof. Adriana ...),

 

Bosmans Jacobus, () Keerbergen 29.11.1609 (g. Jacobus Van Horick en Anna Van Deyck),

 

Bosmans Antonius, () Keerbergen 24.01.1611 (g. Antonius Jansens en Catharina Blanenberch),

 

Bosmans Maria, () Keerbergen 08.05.1613 (g. Simon Van Royen en Maria Claes),

 

Bosmans Guilielmus, XII (S2270), () Keerbergen 16.03.1615 (g. Joannes De Grove en Maria Bosmans),

 

Bosmans Anna, () Keerbergen 20.07.1617 (g. Jacobus Van Horick en Barbara Van Rompau),

 

3. Bosmans Rumoldus, () Keerbergen 10.02.1630 (g. Bosmans Rumoldus en Firens Joanna),

    

Bosmans Wilhelmus, () Keerbergen 23.02.1632 (g. Holaerts Wilhelmus en Van Deijck Joanna),

    

Bosmans Henricus, () Keerbergen 07.04.1635 (g. Vander Roost Henricus en Van Hergracht Barbara),

    

Bosmans Adrianus, () Keerbergen 05.10.1639 (g. Van Ooten Adrianus en Navet Christina),

    

Bosmans Egidius, () Keerbergen 02.05.1647 (g. Vanden Berge Egidius en ... Joanna).

 


 

XIII - Bosmans Jan (S4470), x (niet K, H, R, S, P, Beer, Bet, Bon, O, Rot, Heist, W!, ) met Verheyden Elisabeth (S4471).

 

Een andere visie koppelt bovenstaande Jan Bosmans x Verheyden Elisabeth als fs aan Jan Bosmans fs Jan x Van Horck Magdalena. Dit kan echter niet omdat Jan Bosmans pas x Keerbergen 20.02.1629 met Van Horck Magdalena..Verwant zijn ze allicht.

 

Aktes met dank aan Christine Savat.

KB1165: Fo 196v: 18 jun 1637

Guilliam Huens voor hem selven ende hem sterk makende over Cathelijne Huens sijne innocente suster, item Clara Huens oock sijn suster lest we Jeremias Clismans ende nu we Jacques Versteven met Elisabeth Clismans haere dochter en Andries Clismans haeren broeder voor een vierendeel

Gillis Van Triest Cornelissone x wijlen Anneken voor een vierde paert

Jan Daems ende Francois Claes als momboirs van het weeskint van wijlen Philips Van Bierbeke daer moeder af was Elisabeth Claes voor een vierde paert

Verkopen aan Jan Boschmans den jongen x Elisabeth Verheyden drije vierde paerten in twee parcelen, het vierde paert aan de cooper competerende in coope vercregen tegen derfgenamen wijlen Gillis Van Triest x Adriana Van Bourcke.

KB1166: Fo 45: 8 jun 1644:

Mr Michiel Vereijcken heeft verkocht aan Jan Bosmans de jongen x Elisabeth Verheijden een perceel bempt in de Lange voort - bij coope vercregen van Wouter Geens mitsgaders van Jan Golen ende Jan Van Rillaer als momboirs van Maria Guens des voors Wouters dochter daer moeder aff was wijlen Barbara Van Rillaer.

KB1167: Fo 246v: 19 jul 1664:

- Jan Bosmans wijlen Janssone wn Elisabeth Verheyden daervan hij behouden heeft sesse kinderen alle meerderjarig

- Gillis Maijcken ende Cathlijne Bosmans ende Seger Van Laeck, Jan De Wint ende Cristoffel Claes resp in houwelijck hebbende Beijken, Elisabeth ende Franschijnken Bosmans alle des voors Janskinderen.

Hebben int leven van de voors Elisabeth Verheyden publiekelijk verkocht aan Balthazar Haverhals een stuk land met de houtcanten genoempt den Bamberch oft Voschheuvel sonder het repelcke bempt daer tegens gelegen.

Fo 259v: 4 feb 1665:

Gillis Bosmans, Zeger Van Laeck x Barbara Boschmans, Christoffel Claes x Francynken Bosmans, Maeijcken Bosmans met vs Gillis Bosmans ende Jan Boschmans Hendriksone als momboirs van haer drij minderjarige kinderen van wijlen Philips Daems, hen sterk makende voor Cathelijne Boschmans begijnken opden grooten begijnhove in Mechelen, ende Jan De Wint x Elisabeth Bosmans, alle kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Bosmans Janssone ende Elisabeth Verheijden hebben verkocht aan Sebastiaen Vermijlen x Heijlken Carleijs als commanten van Seger Van Laeck eenen bosch genampt het Galgenbosch bij den voors Jan Boschmans in coope vercregen tegen Jan Huijveel

... hebben verkocht aan Jacques Geens Peetersone eene erve metten wateren gronde ende toebehoorten genoempt de Viltheijde.

KB1167: Fo 313: 28 jul 1666:

Jan Cleijnheijns x Maeijcken Bosmans ende Jan Boschmans Hendriksone als momboir van de drij minderjarige kinderen van Maeijcken Bosmans x wijlen Philips Daems, Cristoffel Claes als gemachtigt van Cathelijne Bosmans begijnken, x Francijnken Bosmans hebben verkocht aan Gillis Bosmans x Elisabeth Vermijlen, Jan De Windt x Elisabeth Bosmans elk voor de helft de vier sesde delen van eenen hofstede met huijs, stalle, schuere, hovenbuer, hof, lande ende bempde daeraen gelegen, groot een bunder, gelegen in de Prochiaenstraet.

KB1168: Fo 10v: 7 jul 1667:

Gillis Bosman met Jan De Wint x Lisken Bosmans voor henselven, den voors Gillis Bosmans gemachtigt van Lisken Bosmans ende Beijcken Bosmans, Cathelijne Bosmans begijnken op den grooten begijnhove binnen Mechelen, Seger Van Laeck x de voors Beijcken Bosmans, item Jan Cleijnhens x Maeijcken Bosmans, deselfde Maeijcken tevoren we Philips Daems daervan sij behouden heeft drij minderjarige kinderen, ende Jan Boschmans Henricqsone als momboir vande selve kinderen ende van Cristoffel Claes met Fransijnken Boschmans sijne huijsvr ... hebben verkocht aan Seger Van Laeck een plek bempt bij den Bamberg.

 

Uit dit huwelijk:

 

Bosmans Barbara, XII (S2235), () Keerbergen 22.06.1625 (g. Henricus Bosmans en Barbara Van Mechelen),

 

Bosmans Egidius, () Keerbergen 24.03.1628 (g. Egidius Haverals en Magdalena Van Horck), x (niet K, W, Bon, R, P, H, Wak, Mech, ) met Vermijlen Elisabeth,

Aktes met dank aan Christine Savat.

KB1168: Fo 70: 15 apr 1671:

Anna Claes we Henrick Vandenbrande nu x Adriaen Lens voor de tochte ende Hendrik Boschmans met Adriaen Claes als momboirs van de vijf minderjarige kinderen bij haer behouden van Hendrik Vandenbrande voor de propt verkopen aan Gillis Boschmans x Elisabeth Vermijlen een half bunder bempt op het lanckeijnde.

SW2: 1 jul 1699:

Jan Bosmans meijer alhier, Philips Bosmans sijnen broeder, Jenneken Bosmans hunne sustere x Peeter Gijselinckx, Jan Cleuppers x wijlen Philippina Bosmans, Jan Van Tongel x wijlen Francisca Bosmans, Jan Holemans daer moeder af was Maria Bosmans Gillis ende Cornelis Bosmans kinderen van Gillis Bosmans Gillisone mitsgaders Jan x Maria Bosmans sustere vanden voors Gillis & Cornelis Bosmans en Hendrik Bosmans hunnen minderjarigen broeder

alle voors C kinderen en kintskinderen van wijlen Gillis Bosmans x Elisabeth Vermijlen

en Michiel Bosmans broeder van voors comparanten ter andere sijden S+D ten sterfhuise van Peeter Bosmans hunnen broeder van tlijnwaet .. de brauwerije het brauwhuijse.

SW2: 1702:

Rekeninge bewijs ende reliqua die midts dese is doende Michiel Bosmans over sijnen ontfanck & vuijtgaaf bij hem gehadt over de sterfhuijse van Gillis Bosmans ende Elisabeth Vermijlen zijn ouders.

     Uit dit huwelijk:

     Bosmans Maria, () Keerbergen  07.09.1649 (g. Petrus Vermijlen en Maria Bosmans),

     x 1 Keerbergen 19.02.1669 (g. Bosmans Egidius en Holemans Adrianus) met Holemans Adrianus,

     x 2 Keerbergen 18.01.1670 (g. Jan Fierens en Jan Bosmans) met Fierens Petrus, gezin hier,

     Bosmans Egidius, () Keerbergen 16.12.1650 (g. Egidius Van den Berghe en Elisabeth Van Broeckhoven),

     x met ..., geen fii te K, Heist, R, S, Bet, H, W, Beer, P, Mech,

          Uit dit huwelijk:

          Bosmans Egidius,

          Bosmans Cornelius,

     Bosmans Jan, meier Keerbergen, () Keerbergen 09.04.1652 (g. Joannes Voet en Cecilia Ven),

     Bosmans fs (Cornelius ?), () Keerbergen 31.07.1653 (g. Petrus Vermijlen en Maria Van der Roost),

     Bosmans Joanna, () Keerbergen 29.11.1654 (g. Joannes Van Horick en Maria Engels), x Haacht 10.05.1692 met Peter Gijselinckx,

     Bosmans Elisabeth, () Keerbergen 12.11.1656 (g. Cornelius Geens en Elisabeth Verheyden),

     Bosmans Francisca, () Keerbergen 07.04.1658 (g. Philippus Dams en Francisca Bosmans),

     x Keerbergen 18.06.1677 (g. Bosmans Joannes en Hoeijlaers Adrianus) met Jan Van Tongelen,

     Bosmans Catharina, () Keerbergen 24.08.1659 (g. Joannes Valgarens n. Joannes Huybrechts en Catharina Rijmenants),

     Bosmans Philippa, () Keerbergen 12.01.1661 (g. Philippus Vermijlen en Elisabeth Bosmans),

     x Keerbergen 14.01.1682 (g. Bosmans Egidius, Bosmans Franciscus, Swiggers Joannes en Jennes Baltasar) met Jan Cluppels (bij x Coppens),

     Bosmans Samuel, () Keerbergen 15.04.1663 (g. Samuel Van Deurne en Maria Lanen),

     Bosmans Petrus, brouwer, () Keerbergen 17.05.1665 (g. Joannes Cleynhens n. Petrus Bosmans en Catharina Bosmans),

     Bosmans Philippus, () Keerbergen 09.01.1667 (g. Christophorus Claes n. Philippus le Conte Demille en

     Catharina Vervloessem), x Keerbergen 09.09.1692 (g. Bosmans Egidius en Vande Plas Petrus) met Frans Maria, fii in Bon,

     Brouwer in "De Ploegh" te Bonheiden.

     Bosmans Michael, () Keerbergen 24.02.1669 (g. Michael Van Doornen en Helena Van der Hofstat),

 

Bosmans Jan, () Keerbergen 03.12.1631 (g. Joannes Kichels en Barbara Vereycken),

 

Bosmans Maria, () Keerbergen 25.01.1633 (g. Joannes Ven en Maria De Grove), x 2 Keerbergen 14.11.1655 (g. Dnus Corneel Valvekens en Jan Valgaerens) met Daems Philippus (S2106), deze x 1 Keerbergen 11.07.1646 (g. Egidius Van der Roost, Henricus Van der Roost en Willem Hoolaers) met Margareta Van der Roost (S2107). Bosmans Maria, x 2 Keerbergen 18.03.1665 (g. Bosmans Joannes en Vandenvalgaren Joannes) met Cleijnheijns Joannes,

     Dit dit huwelijk:

     1. Daems Jan, () Keerbergen 22.05.1647 (g. Joannes Claes en Anna Van Geel),

     Daems Petrus, () Keerbergen 01.10.1648 (g. Petrus De Becker en Appolonia Van Hove),

     Daems Maria, IX (S1053), () Keerbergen 12.03.1651 (g. Joannes De Becker en Van der Roost Maria),

     Daems Jan, () Keerbergen 23.03.1653 (g. Joannes Van Roost en Anna Dams),

     2. Daems Cornelius, () Keerbergen 08.10.1656 (g. Cornelius Dams en Catharina Bosmans),

     x Werchter 16.07.1683 (g. Michiels Arnoldus en Van Tongelen Jacobus Maierus) met Clara Michiels,

     Daems Petrus, () Keerbergen 02.09.1659 (g. Petrus Van der Roost en Barbara Bosmans),

     Daems Francisca, () Keerbergen 19.02.1662 (g. Joannes De Wint en Francisca Bosmans), x1 Keerbergen 22.06.1684 (g. Michael Boets en

     Bartholomeus Verreth) met Boets Petrus, x 2 Keerbergen 19.11.1699 (g. Peter Cleynhens en Peter Puttemans) met Andreas Guens,

          Uit dit huwelijk:

          1. Boets Maria, () Keerbergen 08.05.1685 (g. Joannes Cleynhens en Maria Claes),

          Boets Michael, () Keerbergen 20.05.1688 (g. Michael Boets en Barbara Daems),

          Boets Clara, () Keerbergen 06.12.1690 (g. Michael Cornelis en Barbara Verret),

          Boets Anna, () Keerbergen 08.12.1693 (g. Cornelius Daems en Anna Van Ooten),

          Boets Cornelia, () Keerbergen 25.05.1695 (g. Cornelius Daems en Catharina Troy),

          Boets Petrus, () Keerbergen 10.08.1697 (g. Petrus Cleynhens en Clara Michiels),

            2. Guens Anna, () Keerbergen 28.11.1700 (g. Joannes Van Casteren en Anna Cornelis),

     Daems Barbara, () Keerbergen 06.10.1664 (g. Joannes Van Haacht en Joanna Fierens nomine Barbara Cesars), x 1 Keerbergen 17.01.1690

     (g. Corneel Daems en Henricus Cleynhens) met Cleynhens Jan. Deze x 2 Rijmenam 03.10.1694 (g. Guilielmus Van Horebeeck en Petrus Buts)

     met Van Rillaer Anna (S813), () Keerbergen 18.01.1671 (g. Petrus De Grove en Anna Van Eynde), deze huwde een tweede keer met

     Eggers Adrianus te Rijmenam  op 16.06.1706). Zie verder bij Daems.

     3. geen fii (in K, ).

 

Bosmans Catharina, () Keerbergen 09.04.1636 (g. Michael Bosmans en Maria Ingels), begijn in Groot Begijnhof Mechelen,

Onderstaande akte met dank aan Christine Savat: 

KB1167: Fo 34v: 14 jun 1658:

Jan Bosmans wijlen Janssone bij gifte donatio inter vivos aan Cathelijn Bosmans zijn dochter woonende opt Groot Begijnhof binnen Mechelen ende toekomende begijnken ierst een erfelijke rente van 288 gl 16st bekent bij Merten Van Hove x Barbara Van Aerschot ten prouffijte van voors comparant & gehypothqueert op seker hofstede metten huijse schuere stallinge hove & toebehoorten mitsgaders op de landen ende bempden, als het Wielbemdeken, de Hooghe ende neer espen met het Spijckelenblock groot vier bunderen.

Nog aan deselve dochter de somme van 511 gl etc ...

 

Bosmans Elisabeth, () (niet K, S, W, H, R, Mech, ), x Keerbergen 17.05.1661 (g. Bosmans Joannes en De Wint Guilielmus) met Jan De Wint,

     Uit dit huwelijk:

     De Wint Egidius, () Keerbergen 14.01.1663 (g. Bosmans Egidius n. Egidius sui filius en De Wint Elizabeth),

     De Wint Joannes, () Keerbergen 18.12.1665 (g. Claes Joannes en Rassaert Catharina),

     De Wint Elisabeth, () Keerbergen 13.02.1668 (g. Willems Hendrick en Vermeijlen Elisabeth),

     De Wint (Barbara), () Keerbergen 03.11.1670 (g. Vande Valgaeren Joannes n. De Becker Franciscus en Wijndricx Barbara),

     De Wint Adrianus, () Keerbergen 01.10.1673 (g. Van Oosterwijck Adrianus en De Becker Anna),

     De Wint Catharina, () Keerbergen 01.10.1673 (g. Claes Egidius en Hoeijlaers Anna),

 

Bosmans Francisca, () Keerbergen 23.01.1645 (g. Henricus Van der Roost en Maria Van der Roost), + Putte 17.10.1669, x 1 Keerbergen 12.02.1662 (g. Jan Van den Wijngaert en Jan Van Horick) met Christophorus Claes, () Haacht 21.09.1638, fs Joannes en Van Dessel Francisca, hij x 2 Keerbergen 10.01.1670 (g. Vande Valgaren Joannes en Claes Egidius) met Elen(s) - Van Elen Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     1. Claes Joannes, () Keerbergen 12.07.1663 (g. Joannes Claes en Maria Bosmans),

     Claes Elisabeth, () Keerbergen 12.04.1666 (g. Henricus Van Roost en Elisabeth Vermijlen),

     Claes Catharina, () Putte 03.03.1669 (g. Cootmans Andreas en Keldermans Martina n. Bosmans Catharina),

     2. Claes Ludovicus, () Putte 22.08.1670 (g. Geens Jacobus n. Claes Cornelius en Neijt Margareta),

     Claes Nicolaus, () Putte 30.12.1671 (g. Verloi Nicolaus en Coetmans Catharina),

     Claes Michael, () Putte 14.01.1674 (g. Van Deuren Michael en Bosmans Francisca),

     Claes Leonardus, () Putte 21.04.1675 (g. Kuens Adrianus en Thijs Magdalena).

 

 

 

XII - Bosmans Guilielmus (S2270), () Keerbergen 16.03.1615 (g. Joannes De Grove en Maria Bosmans), x Werchter 15.05.1640 (g. Spoelberchs Petrus en Goris Arnoldus) met Goris Maria (S2271), () Werchter 12.12.1618 (g. Joannes Van Lantrop en Maria Van Looffen). Deze x 2 met Michiels Joannes (N1642). Meer info op pagina Michiels Joannes.

 

Uit dit huwelijk:

 

1. Bosmans Elisabeth, () Keerbergen 12.05.1643 (g. Henricus Smulders en Elisabeth Verheyde),

 

Bosmans Adriana, XI (S1135), () Keerbergen 28.05.1645 (g. Joannes Bosmans en Adriana Hoelemans),

 

Bosmans Jan, () Keerbergen 29.12.1649 (g. Joannes en Clara Bosmans), x Keerbergen 04.03.1669 (g. Michael Bosmans en Adriaen Cudders) met Barbara Pelgrims,

     Uit dit huwelijk:

     Bosmans Helena, () Keerbergen 04.10.1669 (g. Guilielmus De Belser en Helena Van der Hofstat),

     Bosmans Joanna, () Keerbergen 16.02.1671 (g. Michael Bosmans en Goris Maria n. Adriana Bosmans),

 

Bosmans Rumoldus, () Keerbergen 17.11.1650 (g. Michael en Maria Bosmans),

 

Bosmans Petrus, () Keerbergen 16.10.1653 (g. Joannes Michiels en Clara Verlinden),

 

2. Michiels Segerus, () Keerbergen 13.05.1659 (g. Segerus Van Laeck en Catharina Wijnricx), x Mechelen (Zwartzusters) 16.11.1697 (g. Petrus Cleynhens en Matthias Verberghs) met Elisabeth Cleynhens,

     Uit dit huwelijk:

     Michiels Joannes, () Keerbergen 16.01.1698 (g. Joannes Verboven en Barbara Pelgrims n. Maria Goris),

 

Michiels Egidius, () Keerbergen 18.05.1662 (g. Egidius Bosmans en Joanna Goris), x (niet K, W, Heist, S, ) met Barbara Van den Poel,

     Uit dit huwelijk:

     Michiels Clara, () Keerbergen 18.09.1685 (g. Petrus Verboven n. Abraham Van de Poel en Clara Michiels),

     Michiels Anna, () Keerbergen 03.12.1688 (g. Petrus Ceulemans en Anna De Becker),

     Michiels Joannes, () Keerbergen 06.09.1689 (g. Joannes Van de Poel en Catharina Van de Wygaert n. Adriana Bosmans),

     Michiels Adrianus, () Keerbergen 29.05.1691 (g. Adrianus Verret en Elisabeth Cleynhens),

     Michiels Maria, () Keerbergen 18.03.1693 (g. Carolus Ceulemans en Elisabeth Cleynhens n. Maria Goris).

 


 

XII - Van Laeck Segerius (S2234), () Rijmenam 03.04.1617 (g. Segerius Drijvers en Catharina De Doncker), x Keerbergen 27.01.1647 (g. Henricus Van der Roost, Willem Hoolaerts en Philippus Van Laec) met Bosmans Barbara (S2235), () Keerbergen 22.06.1625 (g. Henricus Bosmans en Barbara Van Mechelen), + Putte 05.10.1668, x 2 Putte 31.10.1673 (g. Melchior Van den Brande, Adrianus Ceulemans en Henricus Van Beithoven) met Ho(e)lemans Maria.

 

Uit dit huwelijk :

 

1. Elisabeth Van Laeck, () Keerbergen 08.04.1648 (g. Jacobus Van Haecht en Maria Van der Beeck), x Putte 17.08.1673 (g. Zegerus Van Laeck en Henricus Huybrechts) met Petrus Huybrechts, () Keerbergen 07.03.1645 (g. Petrus Claes en Catharina  Holeman, () Keerbergen 08.04.1648 (g. Jacobus Van Haecht en Maria Van der Beeck). Zij x 1 ((x) te Schriek) Putte 20.07.1667 (g. Zegerius Van Laeck en Philippus Van Laeck) met De Roeck Adrianus,

     Uit dit huwelijk:

     1. geen fii te P, S, R, Ber, Heist, K,

     2. Huybrechts Joannes, () Keerbergen 29.01.1676 (g. Egidius Huybrechts en Joanna Bosmans),

     Huybrechts Egidius, () Keerbergen 15.08.1679 (g. Egidius Eggers en Magdalena Van der Aura),

     Huybrechts Anna, () Keerbergen 25.08.1680 (g. Egidius Huybrechts n. Petrus Vermijlen en Anna Van Rillaer),

     x Keerbergen 26.04.1701 (g. Huijbreghts Martinus, Claes Guilielmus en Claes Hendrickus) met Claes Petrus,

     () Keerbergen 21.07.1673 (g. Petrus Verschueren en Catharina De Grove),

          Uit dit huwelijk:

          Claes Catharina, () Keerbergen 27.01.1702 (g. Claes Adrianus en Huijbreghts Catharina),

          Claes Anna, () Schriek 08.04.1704 (g. Adriaan Scheers en Anna Van Langendonck),

          Claes Jan, () Schriek 07.11.1706 (g. Jan Huybrechts en Elisabeth Claes),

          Claes Maria, () Schriek 18.08.1708 (g. Willem Claes en Maria Huybrechts),

          Claes Joanna, () Keerbergen 17.09.1711 (g. Huijbrechts Gommarus en Scheers Joanna),

          Claes Adrianus, () Keerbergen 27.05.1714 (g. Huijbrechts Adrianus en Claes Catharina),

          Claes Elisabeth, () Keerbergen 01.05.1716 (g. Van Rillaer Martinus en Van Hove Catharina),

          Claes Adriana, () Keerbergen 22.03.1719 (g. Eggers Joannes en Jansens Joanna),

          Claes Anna Petronilla, () Keerbergen 25.07.1722 (g. Scheirs Joannes en Huijbrechs Adriana n. Van Ende Anna),

     Huybrechts Catharina, () Keerbergen 10.12.1684 (g. Joannes Van Rillaer en Catharina Claes),

     x Keerbergen 08.11.1708 (g. Clas Petrus en Pans Joannes) met Claes - Clas Guilielmus, () Keerbergen 16.03.1681 (g. Petrus de Grove en Maria Frans),

          Uit dit huwelijk:

          Claes Maria, () Keerbergen 23.06.1709 (g. Huijbrechts Joannes en Huijbrechts Maria),

          Claes Petrus, () Keerbergen 04.12.1711 (g. Van Hove Petrus en Huijbrechts Elisabeth),

          Claes Anna, () Keerbergen 24.09.1714 (g. Scheers Joannes en Huijbrechts Anna),

          Claes Joannes, () Keerbergen 08.04.1717 (g. Claes Petrus en Claes Catharina),

          Claes Joanna, () Keerbergen 22.09.1719 (g. Claes Adrianus en Scherens Joanna),

          Claes Elisabeth, () Keerbergen 17.01.1722 (g. Schreuns Adrianus en Huijbrechts Elisabeth),

          Claes Egidius, () Keerbergen 14.09.1724 (g. Huijbrechs Egidius en Huijbrecht Adriana),

          Claes Henricus, () Keerbergen 29.07.1728 (g. Van Langendonck Henricus en Claes Catharina),

     Huybrechts Arnoldus, () Keerbergen 29.11.1689 (g. Arnoldus Van Laeck en Maria Huybrechts n. Catharina Van Rillaer),

 

Maria Van Laeck, XI (S1117), () Keerbergen ...09.1650  (g. Guilielmus Hoolaerts en Maria Bosmans),

 

Joanna Van Laeck, () Keerbergen 18.08.1655 (g. Petrus Van der Roost en Joanna Troy),

 

Catharina Van Laeck, () Keerbergen 19.02.1659 (g. Egidius Likens en Catharina Van Laeck),

 

Van Laeck Arnoldus, () Putte 23.02.1663 (g. Arnoldus Somers en Anna Ceulemans), x Schriek 06.06.1690 (g. Peter Huybrechts en Egidius Eggers) met Van der Auwera Elisabeth,

     Uit dit huwelijk:

     Van Laecken Guilielmus, () Heist 18.05.1692 (g. Guilielmus Bellens en Catharina Moery),

     Van Laeck Joanna, () Heist 09.01.1695 (g. Michael Gouvaers en Joanna Joris),

     Van Laeck Joanna Catharina, () Heist 04.08.1697 (g. Joannes Van den Broeck en Catharina Van Laeck),

     Van Laken Cornelius, () Heist 14.11.1700 (g. Cornelius Van der Auwera en Anna Huybrechts),

 

2. Van Laeck Catharina, () Putte 09.10.1673 (g. Martinus Huybrechts en Catharina Holemans).

 

 

 

XI - Rams (Raems - Ramps) Hubertus (S1134), () Keerbergen 08.04.1643 (g. Hubertus Van Hove en Elisabeth Guens), + Keerbergen 05.09.1718, x Keerbergen 28.09.1667 (g. Jan Rams en Jan Valgaerens) met Bos(ch)mans Adriana (Anna Catharina) (S1135), () Keerbergen 28.05.1645 (g. Joannes Bosmans en Adriana Hoelemans).

 

Een akte i.v.m. dit gezin vind je in het parenteel van Rams Hubertus.

 

Uit dit huwelijk:

 

Rams Joanna, () Betekom 19.06.1668 (g. Joannes Bosmans en Joanna Raems),

 

Rams Catharina, () Betekom 21.10.1670 (g. Egidius Smolders en Catharina Sijmons), x Betekom 05.07.1692 (g. Ramps Hubertus en Claes Laurentius) met Iwans Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Iwans Petrus Zegerius, () Betekom 31.12.1694 (g. Ramps Zegerus en ... Joanna n. Ramps Joanna),

     Ivans Anna, () Betekom ...03.1696 (g. Gerarts Petrus en Van Vlaselaer Adriana),

     Iwans Maria, () Betekom 04.11.1699 (g. Fobelets Jacobus en Van Dijck Catharina, + 1741,

     Iwans Henricus, () Betekom 12.05.1702 (g. Mirockx Henricus en Rams Anna),

     Eeuwens Joannes, () Betekom 17.03.1704 (g. Eewens Joannes en Rams Elisabeth),

     Eewens Petrus, () Betekom 05.10.1706 (g. Van Santfort Petrus en Eewens Anna), +,

     Eewens Jacobus, () Betekom 19.09.1709 (g. Eewens Hendricus en Willems Elisabeth),

 

Rams Segerus (man), () Betekom 19.10.1672 (g. Michiels Cergius en Catharina Van der Hurck), x (niet Bet, S, ) met Vinc(k)x Maria,

     Uit dit huwelijk:

     Rams Maria, () Betekom 24.10.1702 (g. Rams Hubertus n. Paulet Jacobus en Feri Anna n. Goris Maria),

     Rams Franciscus, () Betekom 12.03.1710 (g. Claes Laurentius n. De Rijck Franciscus en Visckens Catharina n. De Meijer Maria),

     Rams Maria, () Betekom 04.08.1717 (g. De Rijck Gommarus en Viskens Catharina),

 

Rams Maria, X (S567), () Betekom 07.08.1674 (g. Joannes Verschueren en Borne Maria),

 

Rams Anna, () Betekom 22.09.1677 (g. Eustachius Goens en Catharina De Mares), + Betekom 1719, x Betekom 10.01.1706 (g. Claes Laurentius, Rams Hubertus, Mertens Leonardus en Teurf Andreas) met Van Santvoort Petrus,

     Uit dit huwelijk:

     Van Santfort Elisabeth, () Betekom 01.10.1706 (g. Eewens Petrus en Peeters Elisabeth),

     Van Santfort Catharina, () Betekom 26.03.1708 (g. Joris Joannes en Rams Catharina),

     Van Santfort Maria, () Betekom 26.03.1708 (g. Teuns Andreas en Keulmans Maria),

     Sanfort Maria, () Betekom 27.03.1709 (g. Van Meerbeeck Philippus en Thenis Maria),

     Van Sanfort Andreas, () Betekom 06.09.1711 (g. Teurfs Andreas en Rams Elisabeth),

     Van Sanfort Andreas, () Betekom 10.09.1714 (g. Teurfs Andreas en Van Santfort Elisabeth),

     Van Santfort Catharina, () Betekom 04.06.1718 (g. Jooris Joannes en Leuwens Adriana),

 

Rams Simon, () Betekom ...02.1680 (g. Eustachius Ghoens en Simon Van der Roost), + Betekom 1731,

 

Rams Elisabeth, () Betekom 05.03.1682 (g. Egidius Michiels en Elisabeth Spoelberch),

 

Rams Walterus, () Betekom 17.12.1684 (g. Walterus Cornelis en Anna Vrancken), x (niet Bet, ) met Verhaegen Petronella, geen fii in Bet.

 

Terug naar startpagina Terug naar startpagina stamboom